Ellie Goulding – Love Me Like You Do (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi - Wordly

Ellie Goulding – Love Me Like You Do (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi


Ellie Goulding – Love Me Like You Do (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi

Dil öyrənmə prosesində mahnılardan istifadə etməyin önəmini artıq hamımız bilirik. Mahnılar ilə İngilis dilinizi inkişaf etdirərkən hansı formada istifadə edirsinizsə, edin, hər bir halda İngilis dilini öyrənmə prosesiniz üçün effektiv metod olduğunu görəcəksiniz.

Elə isə bu yazımızda dinləyə biləcəyiniz bir digər mahnı olan “Love me like you do” mahnısının İngilis dilində sözləri, Azərbaycan dilinə tərcüməsi və İngilis dilindəki transkripsiyası ilə tanış olaq.

Ellie Goulding – Love Me Like You Do mahnısının İngilis dilində sözləri

“Love me like you do” mahnısının İngilis dilində sözləri belədir:

 • You’re the light, you’re the night
 • You’re the colour of my blood
 • You’re the cure, you’re the pain
 • You’re the only thing I wanna touch
 • Never knew that it could mean so much, so much
 • You’re the fear, I don’t care
 • ‘Cause I’ve never been so high
 • Follow me through the dark
 • Let me take you past our satellites
 • You can see the world you brought to life, to life
 • So love me like you do, lo-lo-love me like you do
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do
 • Touch me like you do, to-to-touch me like you do
 • What are you waiting for?
 • Fading in, fading out
 • On the edge of paradise
 • Every inch of your skin is a Holy Grail I’ve got to find
 • Only you can set my heart on fire, on fire
 • Yeah, I’ll let you set the pace
 • ‘Cause I’m not thinking straight
 • My head’s spinning around, I can’t see clear no more
 • What are you waiting for?
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Like you do)
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do
 • Touch me like you do, to-to-touch me like you do
 • What are you waiting for?
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Like you do)
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Yeah)
 • Touch me like you do, to-to-touch me like you do
 • What are you waiting for?
 • I’ll let you set the pace
 • ‘Cause I’m not thinking straight
 • My head’s spinning around, I can’t see clear no more
 • What are you waiting for?
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Like you do)
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Yeah)
 • Touch me like you do, to-to-touch me like you do
 • What are you waiting for?
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Like you do)
 • Love me like you do, lo-lo-love me like you do (Ohh)
 • Touch me like you do, to-to-touch me like you do (Ah)
 • What are you waiting for?

Ellie Goulding – Love Me Like You Do mahnısının Azərbaycan dilinə tərcüməsi

“Love me like you do” mahnı sözlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi aşağıdakı kimidir:

 • İşıq sənsən, gecə sənsən
 • Qanımın rəngi sənsən
 • Sən bir müalicəsən, sən bir ağrısan.
 • Toxunmaq istədiyim tək şey sənsən.
 • Bir çox mənaya gələ bilərmi, yəni
 • Sən qorxusan, vecimə deyil
 • Heç yoxlamadım, çünki çox yüksək oldu
 • Qaranlıqda məni izlə
 • Səni peyklərimizdən keçirməyimə icazə ver.
 • Həyata, həyata gətirdiyini dünyanı görə bilirsən.
 • Buna görə də məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Mənə toxunduğun kimi toxun, mənə toxunduğun kimi toxun,
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Solma, solma
 • Cənnətin kənarında
 • Dərinin hər santimetri tapmalı olduğum müqəddəs bir kasadır.
 • Sadəcə sən qəlbimi yandıra bilərsən.
 • Bəli, sürəti nizamlamağına icazə verəcəyəm.
 • Çünki düzgün düşünə bilmirəm.
 • Başım fırlanır, artıq dəqiq görə bilmirəm
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Buna görə də məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Mənə toxunduğun kimi toxun, mənə toxunduğun kimi toxun,
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Buna görə də məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Mənə toxunduğun kimi toxun, mənə toxunduğun kimi toxun,
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Bəli, sürəti nizamlamağına icazə verəcəyəm.
 • Çünki düzgün düşünə bilmirəm.
 • Başım fırlanır, artıq dəqiq görə bilmirəm
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Buna görə də məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Mənə toxunduğun kimi toxun, mənə toxunduğun kimi toxun,
 • Nəyi gözləyirsən?
 • Buna görə də məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Məni sevdiyin kimi sev, lo-lo məni sevdiyin kimi sev
 • Mənə toxunduğun kimi toxun, mənə toxunduğun kimi toxun,
 • Nəyi gözləyirsən?

Ellie Goulding – Love Me Like You Do mahnısının İngilis dilində oxunuşu

Mahnının həm sözlərini, həm də Azərbaycan dilinə tərcüməsini öyrəndik. Yaxşı, bəs bu mahnının sözlərinin oxunuşu necədir? Maraqlıdırsa, bu başlıq altında mahnının oxunuş qaydasını öyrənə bilərsiniz.

 • jʊə ðə laɪt, jʊə ðə naɪt
 • jʊə ðə ˈkʌlər ɒv maɪ blʌd
 • jʊə ðə kjʊə, jʊə ðə peɪn
 • jʊə ði ˈəʊnli θɪŋ aɪ ˈwɒnə tʌʧ
 • ˈnɛvə njuː ðæt ɪt kʊd miːn səʊ mʌʧ, səʊ mʌʧ
 • jʊə ðə fɪə, aɪ dəʊnt keə
 • kɒz aɪv ˈnɛvə biːn səʊ haɪ
 • ˈfɒləʊ miː θruː ðə dɑːk
 • lɛt miː teɪk juː pɑːst ˈaʊə ˈsætəlaɪts
 • juː kæn siː ðə wɜːld juː brɔːt tuː laɪf, tuː laɪf
 • səʊ lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː
 • tʌʧ miː laɪk juː duː, tuː-tuː-tʌʧ miː laɪk juː duː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • ˈfeɪdɪŋ ɪn, ˈfeɪdɪŋ aʊt
 • ɒn ði ɛʤ ɒv ˈpærədaɪs
 • ˈɛvri ɪnʧ ɒv jɔː skɪn ɪz ə ˈhəʊli greɪl aɪv gɒt tuː faɪnd
 • ˈəʊnli juː kæn sɛt maɪ hɑːt ɒn ˈfaɪə, ɒn ˈfaɪə
 • jeə, aɪl lɛt juː sɛt ðə peɪs
 • kɒz aɪm nɒt ˈθɪŋkɪŋ streɪt
 • maɪ hɛdz ˈspɪnɪŋ əˈraʊnd, aɪ kɑːnt siː klɪə nəʊ mɔː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (laɪk juː duː)
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː
 • tʌʧ miː laɪk juː duː, tuː-tuː-tʌʧ miː laɪk juː duː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (laɪk juː duː)
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (jeə)
 • tʌʧ miː laɪk juː duː, tuː-tuː-tʌʧ miː laɪk juː duː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • aɪl lɛt juː sɛt ðə peɪs
 • kɒz aɪm nɒt ˈθɪŋkɪŋ streɪt
 • maɪ hɛdz ˈspɪnɪŋ əˈraʊnd, aɪ kɑːnt siː klɪə nəʊ mɔː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (laɪk juː duː)
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (jeə)
 • tʌʧ miː laɪk juː duː, tuː-tuː-tʌʧ miː laɪk juː duː
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (laɪk juː duː)
 • lʌv miː laɪk juː duː, ləʊ-ləʊ-lʌv miː laɪk juː duː (Ohh)
 • tʌʧ miː laɪk juː duː, tuː-tuː-tʌʧ miː laɪk juː duː (ɑː)
 • wɒt ɑː juː ˈweɪtɪŋ fɔː?

“Love Me Like You Do” mahnısını oxuyan Ellie Goulding kimdir?

Elena Jane Goulding, bilinen adıyla Ellie Goulding 1986-cı ildə İngiltərədə dünyaya gəlib. Uğurlu müğənni və bəstəkar olan İngilis sənətçi, musiqi karyerasına 2010-cu ildə başlayıb. İlk albomu olan “Lights” ilə böyük bir səs gətirmiş və UK Albums Chart siyahısında birinci sırada yer almışdır. Şöhrətini artıran mahnılarından biri də “Bozun əlli çaları” filmi üçün hazırladığı “Love Me Like You Do” mahnısı olmuşdur.

Ellie Gouldingın “Love Me Like You Do” mahnısının hekayəsi necədir?

Bu başlıq isə mahnının hekayəsini öyrənmək istəyənlər üçündür. “Love Me Like You” mahnısı Fifty Shades of Grey filminin original soundtrackıdır və olduqca çox insan tərəfindən sevilir. “Məşhur filmdə, universitetin son sinif tələbəsi olan Anastasia Steele xəstə ev yoldaşının yerinə kampüs qəzeti üçün tanınmış iş adamı Christian Greydən müsahibə götürməyə hazırrlaşıdığı zaman həyatının gözlənilməz bir dönüşünün olacağını bilmir. Çox zəngin və qüdrətli Christian Grey Anastasiaya qarşı hisslər keçirir və eyni hissləri Anastasia da yaşayır.

Ellie Gouldingın ən hit mahnılar hansılardır?

Ellie Gouldingin ən hit mahnılarının hansılar olduğunu bilmək, onun bütün mahnıları ilə tanış olmaq istəyirsiniz? Adı çəkilən müğənninin ən hit mahnıları ilə yanaşı həm də digər mahnılarının adları, daxil olduqları ilə və yayımlandıqları il bu başlıq altında verilmişdir.

 • Love me like you do – Fifty shades of grey
 • Hate me – brightest blue – 2020
 • Bum – halcyon days – 2013
 • How long will I love
 • Lights – bright lights
 • Anything could happen – halcyon days – 2013
 • Still falling for you – 30 love songs – 2017
 • Close to me – close to me – 2018
 • Beathing Heart – halcyon days
 • On my mind
 • Starry eyed – Lights – 2010
 • Your song – Lights – 2010
 • Slow grenade – Brightest blue – 2020
 • My blood – halcyon days – 2013
 • Something in the way you move – Delirium – 2015
 • Power – Brightest blue – 2020
 • Worry about me – Brightest blue – 2020
 • First time – stargazing – 2017
 • Army – delirium – 2015
 • I know you care – Halcyon Days – 2013
 • Love I’m given – Brightest blue – 2020
 • Flux – Brightest blue – 2020
 • Hanging on – Halcyon Days – 2013
 • Sixteen – Brightest blue – 2020
 • Guns and horses – Lights – 2010
 • Dead in the water – Halcyon Days – 2013
 • Figure 8 – Halcyon Days – 2013
 • Explosions – Halcyon Days – 2013
 • Start – Brightest blue – 2020
 • Return to love – Si forever – 2018
 • The writer – Lights – 2010

Ellie Gouldingın ən uğurlu albomları hansılardır?

Bu başlıq altında siz Ellie Gouldingin bütün albomlarının adları və yayımlandığı illərlə tanış olacaqsınız:

 • Brightest Blue – 2020
 • Delirium – 2015
 • Halycon – 2012
 • Lights – 2010
 • Halycon Days – 2013
 • Bright Lights – 2010
 • High fort his – 2013
 • Run into the light – 2010
 • Songbook for Christmas – 2020

“Love Me Like You Do” mahnısına oxşar digər mahnılar

Əgər siz də bu mahnını dinləməkdən zövq alırsınızsa, o zaman mütləq ki, bu mahnıya oxşar olan başqa mahnılar da axtarırsınız. Elə isə bu başlıq altında “Love me like you do” mahnısına bənzər bir çox mahnı və onları ifa edən sənətçilərlə tanış ola bilərsiniz.

 • Meet me in the middle – Jessle Ware
 • Bum – Ellie goulding
 • Let me love you – DJ Snake
 • How long will I love you – Ellie goulding
 • Undiscovered – Laura Welsh
 • Earned it – The Weeknd
 • Shape of you – Ed Sheeran
 • Love me like you – Little Mix
 • A thousand years – Christina Perri
 • Cheap thrills – Sia
 • Love like you – Steven Universe
 • Salted wound – Sia
 • Lights – Ellie goulding
 • Still falling for you – Ellie goulding
 • See you again – Wiz Khalifa
 • Perfect – Ed Sheeran
 • Love the way you lie – Eminem
 • Love you like a love song – Selena Gomez & The scene
 • Closer – the chainsmokers
 • I’m on fire – awolnation
 • Thinking out loud – Ed Sheeran
 • Savita Bhabbi – Alok Rajwade
 • We don’t talk anymore – Charlie Puth
 • Senorita – Shawn Mendes

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir