Future Perfect Continuous Tense mövzu izahı - Wordly

Future Perfect Continuous Tense mövzu izahı


Future Perfect Continuous Tense mövzu izahı
Mündəricat Göstər

Future Perfect Continuous Tense nədir?

İngilis dilində gələcək zaman növlərindən biri və ən mürəkkəb səviyyədə olanı Future Perfect Contiuous Tense-dir. Bu zamandan istifadə edərək gələcəkdə bir işin nə qədər müddətdir davam etdiyi haqqında məlumat vermək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında işin özü qədər həmin işin davam etdiyi müddət də önəmlidir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi gələcək bitmiş davamedici zamandır.

Future Perfect Continuous Tense qrammatik qaydalar nələrdir?

İngilis dilində Future Perfect Continuous Tense ilə bağlı qaydalar aşağıdakı başlıqda verilmiş cədvəl daxilində göstərilmişdir.

Future Perfect Continuous Tense qrammatik qaydalar cədvəli

MübtədaKöməkçi feilin keçmiş forması + +  to be feilinin 3. FormasıFeil + ing şəkilçisi Azərbaycan dilinə tərcüməsi
Iwill have beenworkingin the garden tomorrow.mən sabah bağçada işləməkdə olacağam.
Youwill have beenworkingin the garden tomorrow.sən sabah bağçada işləməkdə olacaqsan.
He, She, Itwill have beenworkingin the garden tomorrow.o, sabah bağçada işləməkdə olacaq.
Wewill have beenworkingin the garden tomorrow.biz sabah bağçada işləməkdə olacağıq.
Youwill have beenworkingin the garden tomorrow.siz sabah bağçada işləməkdə olacaqsınız.
Theywill have beenworkingin the garden tomorrow.onlar sabah bağçada işləməkdə olacaqlar.

Future Perfect Continuous zaman şəkilçisi necədir?

İngilis dilində bu zaman formasının şəkilçisi -ing davamedici zaman formasının şəkilçisidir.

Future Perfect Continuous Tense cümlə necə qurulur?

I will have been working in the garden tomorrow -mən sabah bağçada işləməkdə olacağam.

Yuxarıdakı cümlədən göründüyü kimi Future Perfect Continuous Tense cümləsi qurularkən mübtəda, daha sonra köməkçi feilin üçüncü forması olan will, daha sonra isə have been və əsas feilin -ing şəkilçisi qəbul etmiş forması gəlir.

Future Perfect Continuous Tense təsdiq cümlə nümunələri

Gələcək bitmiş davamedici zaman forması ilə düzələn təsdiq cümlələrinə və onların Azərbaycan dilinə tərcümələrinə aid nümunələr verilmişdir:

 • By next month, I will have been teaching English for 6 months -gələn aya qədər 6 aydır ki, ingilis dilini tədris etməkdə olacağam.
 • At the end of this week, she will have been learning dance for 3 weeks -o, bu həftənin sonunda 3 həftə boyunca rəqsini öyrənməkdə olacaq.
 • Tomorrow evening, Oliver and William will have been playing the same game for a month -sabah axşam Oliver və William bir aydır ki, eyni oyunu oynamaqda olacaqlar.
 • They will have been traveling for a year when they come back here -mən bura qayıdanda bir ildir ki, səyahət etməkdə olacağam.
 • By the time Jennifer retires, she will have been living in the same city for 25 years -Jennifer təqaüdə çıxanda 25 ildir ki, eyni şəhərdə yaşamaqda olacaq.
 • I will have been playing tennis tomorrow afternoon -sabah günortadan sonra tennis oynamaqda olacağam.
 • I will have been shopping on Monday -mən bazar ertəsi alış -veriş etməkdə olacağam.
 • He will have been studying English tomorrow -o, sabah ingilis dilini öyrənməkdə olacaq.
 • They will have been going for a picnic on Sunday -onlar bazar günü gəzintiyə çıxmaqda olacaqlar.
 • By the end of this year we will have been living here for ten years -bu ilin sonuna qədər on ildir ki, burada yaşamaqda olacağıq.

Future Perfect Continuous Tense inkar cümlə nümunələri

Gələcək bitmiş davamedici zaman forması ilə düzələn inkar cümlələrinə və onların Azərbaycan dilinə tərcümələrinə aid nümunələr verilmişdir:

 • By next month, I will have not been teaching English for 6 months -gələn aya qədər 6 aydır ki, ingilis dilini tədris etməkdə olmayacağam.
 • At the end of this week, she will have not been learning dance for 3 weeks -o, bu həftənin sonunda 3 həftə boyunca rəqsini öyrənməkdə olmayacaq.
 • Tomorrow evening, Oliver and William will have not been playing the same game for a month -sabah axşam Oliver və William bir aydır ki, eyni oyunu oynamaqda olmayacaqlar.
 • They will have not been traveling for a year when they come back here -mən bura qayıdanda bir ildir ki, səyahət etməkdə olmayacam.
 • By the time Jennifer retires, she will have not been living in the same city for 25 years -Jennifer təqaüdə çıxanda 25 ildir ki, eyni şəhərdə yaşamaqda olmayacaq.
 • I will have not been playing tennis tomorrow afternoon -sabah günortadan sonra tennis oynamaqda olmayacağam.
 • I will have not been shopping on Monday -mən bazar ertəsi alış -veriş etməkdə olmayacağam.
 • He will have not been studying English tomorrow -o, sabah ingilis dilini öyrənməkdə olmayacaq.
 • They will have not been going for a picnic on Sunday -onlar bazar günü gəzintiyə çıxmaqda olmayacaqlar.
 • By the end of this year we will have not been living here for ten years -bu ilin sonuna qədər on ildir ki, burada yaşamaqda olacağıq.

Future Perfect Continuous Tense sual cümləsi nümunələri

Aşağıdakı başlıqlar altında İngilis dilində Future Perfect Continuous Tense ilə bağlı təsdiq sual və inkar sual cümlələri verilmişdir.

Future Perfect Continuous Tense təsdiq sual cümləsi nümunələri

Bu başlıqda siz İngilis dilində gələcək bitmiş davamedici zamanla bağlı təsdiq-sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız.

 • Will I have been teaching English for 6 months by next month? -gələn aya qədər 6 aydır ki, ingilis dilini tədris etməkdə olacağam?
 • Will she have been learning dance for 3 weeks at the end of this week? -o, bu həftənin sonunda 3 həftə boyunca rəqsini öyrənməkdə olacaq?
 • Will  Oliver and William have been playing the same game for a month tomorrow evening? -sabah axşam Oliver və William bir aydır ki, eyni oyunu oynamaqda olacaqlar?
 • Will they have been traveling for a year when they come back here? -mən bura qayıdanda bir ildir ki, səyahət etməkdə olacağam?
 • Will she have been living in the same city for 25 years by the time Jennifer retires? -Jennifer təqaüdə çıxanda 25 ildir ki, eyni şəhərdə yaşamaqda olacaq?
 • Will I have been playing tennis tomorrow afternoon? -sabah günortadan sonra tennis oynamaqda olacağam?
 • Will I have been shopping on Monday? -mən bazar ertəsi alış -veriş etməkdə olacağam?
 • Will he have been studying English tomorrow? -o, sabah ingilis dilini öyrənməkdə olacaq?
 • Will they have been going for a picnic on Sunday? -onlar bazar günü gəzintiyə çıxmaqda olacaqlar?
 • Will we have been living here for ten years by the end of this year? -bu ilin sonuna qədər on ildir ki, burada yaşamaqda olacağıq?

Future Perfect Continuous Tense inkar sual cümləsi nümunələri

Bu başlıqda siz İngilis dilində gələcək bitmiş davamedici zamanla bağlı inkar-sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız.

 • Will I have not been teaching English for 6 months by next month? -gələn aya qədər 6 aydır ki, ingilis dilini tədris etməkdə olmayacağam?
 • Will she have not been learning dance for 3 weeks at the end of this week? -o, bu həftənin sonunda 3 həftə boyunca rəqsini öyrənməkdə olmayacaq?
 • Will  Oliver and William have not been playing the same game for a month tomorrow evening? -sabah axşam Oliver və William bir aydır ki, eyni oyunu oynamaqda olmayacaqlar?
 • Will they have not been traveling for a year when they come back here? -mən bura qayıdanda bir ildir ki, səyahət etməkdə olmayacağam?
 • Will she have not been living in the same city for 25 years by the time Jennifer retires? -Jennifer təqaüdə çıxanda 25 ildir ki, eyni şəhərdə yaşamaqda olmayacaq?
 • Will I have not been playing tennis tomorrow afternoon? -sabah günortadan sonra tennis oynamaqda olmayacağam?
 • Will I have not been shopping on Monday? -mən bazar ertəsi alış -veriş etməkdə olmayacağam?
 • Will he have not been studying English tomorrow? -o, sabah ingilis dilini öyrənməkdə olmayacaq?
 • Will they have not been going for a picnic on Sunday? -onlar bazar günü gəzintiyə çıxmaqda olmayacaqlar?
 • Will we have not been living here for ten years by the end of this year? -bu ilin sonuna qədər on ildir ki, burada yaşamaqda olmayacağıq?

Future Perfect Continuous Tense ilə İngilis dilində passiv cümlə nümunələri

İngilis dilində qeyd olunan zaman formasının passivinin quruluş şəkli will + have + been + being + past participle (helped, known) kimidir. Buna misal olaraq təsdiq, inkar və sual formasında passiv cümlə nümunələri aşağıda göstərilmişdir:

 • It will have been being calculated -o, hesablanmış olacaq.
 • They will have been being calculated -onlar hesablanmış olacaqlar.
 • It will have been being repaired -o, təmir edilmiş olacaq.
 • They will have been being repaired -onlar təmir edilmiş olacaqlar.
 • It will have not been being repaired -o, təmir edilmiş olmayacaq.
 • They will have not been being repaired -onlar təmir edilmiş olmayacaqlar.
 • will it have been being repaired -o, təmir edilmiş olacaq?
 • will they have been being repaired -onlar təmir edilmiş olacaqlar?

Future Perfect Continuous Tense ilə sual zərfli cümlələr necə qurulur?

İngilis dilində sual zərfindən istifadə edərək Future Perfect Continuous zamanın sual formasını qura bilmək üçün sual sözü cümlənin əvvəlinə gətirilir. Bundan sonra isə köməkçi feil gəlir:

 • What will you be giving him as a gift? -sən ona hədiyyə olaraq nə verəcəksən?
 • Where will you be spending your summer vacation? -sən yay tətilini harada keçirəcəksən?
 • Why will they be working on Sunday? -onlar niyə bazar günü işləyəcəklər?
 • Who will be helping them for the wedding preparations? -toy hazırlıqlarına kim kömək edəcək?
 • When will baby be sleeping? -körpə nə vaxt yatacaq?

Future Perfect Continuous Tense istifadəsində Am, Is, Are necə qısaldılır?

İngilis dilində bu zaman formasını qurmaq üçün am, is, are köməkçi feillərinin gələcək zaman forması olan will istifadə edilir ki, bu zaman ‘ll olaraq qısaldılır. Məsələn, I’ll, He’ll.

Future Perfect Continuous Tense gündəlik həyatda necə istifadə edilir?

İngilis dilində gündəlik həyatda bu zaman formasından istifadə etməyin qaydaları yuxarıdakı başlıqlar altında nümunələr şəklində verilmişdir.

İngilis dilində o sırada edilən işlər Future Perfect Tense ilə necə izah edilir?

Gələcək zamanda müəyyən müddətdir ki, davam edən və təzəlikcə bitmiş fikirləri ifadə etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Future Perfect Continuous Tense iş həyatında necə istifadə edilir?

Future Perfect Continuous Tense-n iş həyatında işlənməsi də yuxarıdakı şərtlər daxilində reallaşır.

Future Perfect Continuous Tense Exercises nümunələri

Aşağıdakı başlıqlar altında İngilis dilində Future Perfect Continuous Tense ilə əlaqəli müxtəlif növ tapşırıq nümunələri verilmişdir.

Future Perfect Continuous Tense Boşluq doldurma nümunələri

 • 1) I (work), so I’ll be tired.
 • 2) She (play) tennis, so she’ll be hungry.
 • 3) We (walk) all day, so we’ll want to relax in the evening.
 • 4) He (cook), so the kitchen will be warm.
 • 5) They (travel), so they’ll want to go to bed early.
 • 6) I (work) in this company for twenty years when I retire.
 • 7) She (see) her boyfriend for three years when they get married.
 • 8) We (live) here for ten years next month.
 • 9) He (study) English for three years when he takes the exam.
 • 10) I (sleep) for three hours at 10pm.

Düzgün cavablar:

 1. will have been working
 2. will have been playing
 3. will have been walking
 4. will have been cooking
 5. will have been travelling
 6. will have been working
 7. will have been seeing
 8. will have been living
 9. will have been studying
 10. will have been sleeping

Future Perfect Continuous Tense Test sualları

 1. My mom ________ for two days by the time I see her.
 • has been travelling
 • will have been travelling
 • will has been travelling

They’ll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.

 • playing
 • played
 • play

Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?

 • have been worked
 • have to work
 • have been working

It’s a 24-hour relay. They’ll only have been ________ for half the time by 6pm.

 • ran
 • run
 • running

We ________ been waiting long.

 • will not have
 • have not will
 • will have not

I ________ working for two years.

 • willn’t have been
 • won’t have been
 • not have been

Won’t they ________ travelling for two weeks by then?

 • have been
 • had been
 • has been

The teachers will ________ for a month by the time the deal is made.

 • have been striking
 • will strike
 • will be striking

The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.

 • watched
 • will have been watching
 • will watch

She’ll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours.

 • will has been
 • will have been
 • will be have

Düzgün cavablar:

 1. will have been travelling
 2. playing
 3. have been working
 4. running
 5. will not have
 6. won’t have been
 7. have been
 8. have been striking
 9. will have been watching
 10. will have been

Future Perfect Continuous Tense Worksheet

Put the verbs into the correct form (future perfect progressive).

 1. By the end of the week, I (work) will have been working here for four months.
 2. By the end of this month, we (live)_________________________ together for six years.
 3. By the end of the term, she (study)_________________________________ for nine years.
 4. By midnight, we (play)__________________________ this computer game for 48 hours.
 5. She (talk) ______________________________ on the phone for the last couple of hours.
 6. They (look for) ____________________________________________ me all night long.
 7. He (play)_________________________________________________ soccer all day long.
 8. You (watch)__________________________________________________ TV all the time.
 9. He (not / sleep) _________________________________________________ all morning.
 10. (wait / they) ___________________________________________________ for 2 hours?

Exercise 2:

(A) Fill in the correct form of the verb.

 • 1- The potatoes for 20 minutes now. (to cook)
 • 2- The man here for 20 years. (to work)
 • 3- The pupils at the bus stop since 1 pm. (to stand)
 • 4- Ben English for years. (to learn)
 • 5- Lucy with her friends for hours. (to chat)

(B) Write positive sentences, questions or negative sentences.

 • 1- for – hours – will – have – been – He – resting.
 • 2- have – calling – been – Jake – now – for – hours – two – Won´t?
 • 3- a – long – time – sitting – have – will – been – there – Ben – for.
 • 4- won´t – have – been – waiting – He – for – anyone.
 • 5- there – for – 20 – minutes – The – taxi – standing – will – have – been.

Future Perfect Continuous Tense məktəblərdə necə öyrədilir?

Aşağı siniflərdən başlayaraq məktəblərdə İngilis dilində zamanlar öyrədilir. Ancaq 6-cı və 9-cu siniflərdə öyrədilən zaman formalarının mürəkkəbliyi bir-birindən fərqlidir. Belə ki, aşağı siniflərdə nisbətən asan formalardan istifadə edilsə də, yuxarı siniflərdə bu zamanlar daha çətin dil ilə izah edilir. Buna misal olaraq aşağıdakı cümlələr göstərilə bilər.

6-cı siniflər üçün Future Perfect Continuous Tense cümlə nümunələri

6-cı siniflərdə öyrədilən nisbətən sadə cümlələrə misal olaraq aşağıdakı formalar göstərilə bilər.

 • In November, I will have been working at my company for three years -noyabr ayında üç ildir ki, şirkətimdə çalışmaqda olacağam.
 • At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes -saat beşdə otuz dəqiqədir ki, gözləməkdə olacağam.
 • When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years -otuz yaşım olanda iyirmi bir ildir ki, piano çalmaqda olacağam.
 • I will have been waiting here for three hours by six o’clock -saat altıda üç saatdır ki, burada gözləməkdə olacağam.
 • By 2001 I will have been living in London for sixteen years -2001 -ci ilə qədər on altı ildir ki, Londonda yaşamaqda olacağam.
 • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years -bu kursu bitirəndə iyirmi ildir ki, ingilis dilini öyrənməkdə olacağam.
 • Next year I will have been working here for four years -gələn il burada dörd ildir ki, işləməkdə olacağam.
 • When I come at 6:00, will you have been practicing long? -saat 6: 00 -da gələndə uzun müddətdir ki, məşq etməkdə olacaqsan?

9-cu siniflər üçün Future Perfect Continuous Tense cümlə nümunələri

9-cu siniflərdə öyrədilən nisbətən mürəkkəb cümlələrə misal olaraq aşağıdakı formalar göstərilə bilər.

 • I will have been written articles on different topics before you come -siz gəlməmişdən əvvəl mən müxtəlif mövzularda məqalələr yazmış olacağam.
 • Robert will have been reading various kinds of books on this topic -Robert bu mövzuda müxtəlif kitablar oxumuş olacaq.
 • They will have been playing football in that field before you reach -siz çatmazdan əvvəl o sahədə futbol oynamış olacaqlar.
 • Jennifer will have been talking in the coffee shop before she comes here -Jennifer bura gəlməzdən əvvəl danışmış olacaq.
 • Bob will have been studying in the library before he comes to the class -Bob dərsə gəlməzdən əvvəl kitabxanada oxumuş olacaq.
 • You will have been shopping in that market before we come -biz gəlməmişdən əvvəl sən o marketdə alış -veriş etmiş olacaqsanş
 • I will have been singing different kinds of songs before you join us -siz bizə qoşulmazdan əvvəl müxtəlif mahnılar oxumuş olacam.
 • I will have been attending the program before I come here -siz gəlməmişdən əvvəl mən Cineplex -də bir film izləmiş olacam.

Future Perfect Continuous Tense ilə oxşar digər İngilis dilində zamanlar hansılardır?

Bu zaman formalarına misal olaraq Present Continous Tense, Past Perfect Continuous Tense, Simple Past Tense göstərilə bilər.

Future Perfect Continuous Tense və Present Continous Tense fərqi nədədir?

Hal-hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir. Başqa sözlə, danışıq əsnasında davam etməkdə olan və hələ tamamlanmamış bir hərəkəti ifadə etməkdədir. Aşağıdakı hallarda Present Continuous Tense istifadə edilir.

 • Gələcək zamanda baş verməli olan hərəkət haqqında konkret zaman göstərilmədən danışıldığı zaman
 • Gələcək zamanda baş verməsi planlaşdırılan və ya düşünülən hərəkət haqqında danışıldığı zaman
 • Hərəkətin tez-tez baş verdiyini göstərmək üçün “always” kimi zaman zərfləri ilə birlikdə istifadə edilir
 • Dəyişən vəziyyətlərdə istifadə edilir

Future Perfect Continuous Tense və Simple Past Tense fərqi nədədir?

Past Simple Tense, keçmişdə baş vermiş və ya mövcud olan bir şeyi göstərmək və ya təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bu zaman formasının istifadə edildiyi situasiyalar aşağıdakılardır:

 • Tamamlanmış və konkret vaxtı məlum olmayan hadisələri açıqlamaq və təsvir etmək üçün
 • Təkrar-təkrar və daimi olaraq baş verən hadisənin necə baş verdiyini izah etmək üçün
 • Keçmişdə olan psixoloji vəziyyəti və ya keçmişdə hiss edilən hər hansı bir duyğunu izah etmək üçün
 • Keçmişdə sürətli formada ard-arda meydana gələn hadisələri izah etmək üçün

Future Perfect Continuous Tense və Past Perfect Continuous Tense fərqi nədədir?

Past Perfect Continuous Tense, keçmiş zamanda davam edən hal və hərəkətləri ifadə edir. Belə ki, keçmiş zamanda başlayıb müəyyən zamandan əvvəl bir müddət davam edən hadisələr haqqında danışmaq üçün Past Continuous Tense istifadə edilir. Bu zaman formasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş davamedici zamandır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir