George Michael – Careless Whisper mahnı sözlərinin tərcüməsi - Wordly

George Michael – Careless Whisper mahnı sözlərinin tərcüməsi


George Michael – Careless Whisper mahnı sözlərinin tərcüməsi

İngilis dilini öyrənmə prosesində mahnılarının əvəzsiz faydalarından əvvəlki yazılarımızda bəhs etmişdik. Elə isə bu yazımızda dinləyə biləcəyiniz bir digər mahnı olan “Careless Whisper” mahnısının İngilis dilində sözləri, Azərbaycan dilinə tərcüməsi və İngilis dilindəki transkripsiyası ilə tanış olaq.

George Michael – Careless Whisper mahnı sözləri İngilis dilində

“Careless Whisper” mahnısının İngilis dilində sözləri belədir:

 • Time can never mend
 • The careless whispers of a good friend
 • To the heart and mind, ignorance is kind
 • There’s no comfort in the truth, pain is all that you’ll find
 • Should have known better, yeah
 • I feel so unsure
 • As I take your hand and lead you to the dance floor
 • As the music dies, something in your eyes
 • Calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes
 • I’m never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm
 • Though it’s easy to pretend, I know you’re not a fool
 • I should have known better than to cheat a friend
 • And waste a chance that I’d been given
 • So I’m never gonna dance again the way I danced with you
 • Time can never mend
 • The careless whispers of a good friend
 • To the heart and mind, ignorance is kind
 • There’s no comfort in the truth, pain is all that you’ll find
 • I’m never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm
 • Though it’s easy to pretend, I know you’re not a fool
 • I should have known better than to cheat a friend
 • And waste a chance that I’d been given
 • So I’m never gonna dance again the way I danced with you
 • Never without your love
 • Tonight the music seems so loud
 • I wish that we could lose this crowd
 • Maybe it’s better this way
 • We’d hurt each other with the things we want to say
 • We could have been so good together
 • We could have lived this dance forever
 • But now who’s gonna dance with me?
 • Please stay
 • And I’m never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm
 • Though it’s easy to pretend, I know you’re not a fool
 • I should’ve known better than to cheat a friend
 • And waste a chance that I’d been given
 • So I’m never gonna dance again the way I danced with you
 • Now that you’re gone, now that you’re gone
 • Now that you’re gone, was what I did so wrong, so wrong
 • That you had to leave me alone?

George Michael – Careless Whisper mahnı sözləri Azərbaycan dilində

“Careless Whisper” mahnı sözlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi aşağıdakı kimidir:

 • Qeydsiz pıçıltı
 • Mən heç əmin deyiləm
 • əlini tutarkən
 • və səni rəqs meydanına apararkən
 • musiqi bitərkən
 • gözlərindəki bir şey
 • səni gümüş bir pərdəyə itaət etməyə çağırır
 • və bütün o üzgün əlvidalarına
 • mən bir daha əsla rəqs etməyəcəyəm.
 • Günahkar ayaqlar ritmə sahib deyil
 • Başqası kimi görünmək asandır, amma
 • Sənin axmaq olmadığını bilirəm
 • Bir dostu aldatmaqdan daha yaxşısını bilməli idim
 • Və mənə verilən şansı israf etməkdən
 • O səbəblə də bir daha rəqs etməyəcəyəm
 • Səninlə rəqs etdiyim kimi
 • Zaman əsla düzəldə bilməz
 • Bir dostun qeydsiz pıçıltılarını
 • Qəlbə və ağla
 • Cəsarət zərifdir
 • Doğruluqda hüzur yoxdur
 • Tapa biləcəyin tək şey ağrıdır
 • Mən bir daha əsla rəqs etməyəcəyəm
 • Günahkar ayaqlar ritmə sahib deyil
 • Başqası kimi görünmək çox asandır amma
 • Sənin axmaq olmadığını bilirəm
 • Bir dostu aldatmaqdan daha yaxşısını bilməli idim
 • Və mənə verilən şansı israf etməkdən
 • O səbəblə də bir daha rəqs etməyəcəyəm
 • Səninlə rəqs etdiyim kimi
 • Bu gecə musiqinin səsi çox yüksəkdir
 • Bu izdihamı yox edə bilməyi diləyərdim
 • Bəlkə belə daha yaxşı olardı
 • Demək istədiklərimi ilə bir-birimizi incidə bilərdik
 • Biz birlikdə çox yaxşı ola bilərdik
 • Sonsuzluğa qədər bu rəqsi yaşaya bilərdik
 • Ancaq indi mənimlə kim rəqs edəcək?
 • Xahiş edirəm, qal
 • Mən bir daha əsla rəqs etməyəcəyəm
 • Günahkar ayaqlar ritmə sahib deyil
 • Başqası kimi görünmək asandır, amma
 • Sənin axmaq olmadığını bilirəm
 • Bir dostu aldatmaqdan daha yaxşısını bilməli idim
 • Və mənə verilən şansı israf etməkdən
 • O səbəblə də bir daha rəqs etməyəcəyəm
 • Səninlə rəqs etdiyim kimi
 • İndi getdiyinə görə
 • İndi getdiyinə görə
 • İndi getdiyinə görə
 • İndi getdiyinə görə
 • Nəyi bu qədər səhv etdim?
 • O qədər səhvdir ki, məni tək qoymaq məcburiyyətində qaldın.

George Michael – Careless Whisper mahnı sözlərinin oxunuşu

Mahnının həm sözlərini, həm də Azərbaycan dilinə tərcüməsini öyrəndik. Yaxşı, bəs bu mahnının sözlərinin oxunuşu necədir? Maraqlıdırsa, bu başlıq altında mahnının oxunuş qaydasını öyrənə bilərsiniz.

 • taɪm kæn ˈnɛvə mɛnd
 • ðə ˈkeəlɪs ˈwɪspəz ɒv ə gʊd frɛnd
 • tuː ðə hɑːt ænd maɪnd, ˈɪgnərəns ɪz kaɪnd
 • ðeəz nəʊ ˈkʌmfət ɪn ðə truːθ, peɪn ɪz ɔːl ðæt juːl faɪnd
 • ʃʊd hæv nəʊn ˈbɛtə, jeə
 • aɪ fiːl səʊ ʌnˈʃʊə
 • æz aɪ teɪk jɔː hænd ænd liːd juː tuː ðə dɑːns flɔː
 • æz ðə ˈmjuːzɪk daɪz, ˈsʌmθɪŋ ɪn jɔːr aɪz
 • kɔːlz tuː maɪnd ə ˈsɪlvə skriːn ænd ɔːl ɪts sæd gʊdˈbaɪz
 • aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn, ˈgɪlti fiːt hæv gɒt nəʊ ˈrɪðəm
 • ðəʊ ɪts ˈiːzi tuː prɪˈtɛnd, aɪ nəʊ jʊə nɒt ə fuːl
 • aɪ ʃʊd hæv nəʊn ˈbɛtə ðæn tuː ʧiːt ə frɛnd
 • ænd weɪst ə ʧɑːns ðæt aɪd biːn ˈgɪvn
 • səʊ aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn ðə weɪ aɪ dɑːnst wɪð juː
 • taɪm kæn ˈnɛvə mɛnd
 • ðə ˈkeəlɪs ˈwɪspəz ɒv ə gʊd frɛnd
 • tuː ðə hɑːt ænd maɪnd, ˈɪgnərəns ɪz kaɪnd
 • ðeəz nəʊ ˈkʌmfət ɪn ðə truːθ, peɪn ɪz ɔːl ðæt juːl faɪnd
 • aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn, ˈgɪlti fiːt hæv gɒt nəʊ ˈrɪðəm
 • ðəʊ ɪts ˈiːzi tuː prɪˈtɛnd, aɪ nəʊ jʊə nɒt ə fuːl
 • aɪ ʃʊd hæv nəʊn ˈbɛtə ðæn tuː ʧiːt ə frɛnd
 • ænd weɪst ə ʧɑːns ðæt aɪd biːn ˈgɪvn
 • səʊ aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn ðə weɪ aɪ dɑːnst wɪð juː
 • ˈnɛvə wɪˈðaʊt jɔː lʌv
 • təˈnaɪt ðə ˈmjuːzɪk siːmz səʊ laʊd
 • aɪ wɪʃ ðæt wiː kʊd luːz ðɪs kraʊd
 • ˈmeɪbiː ɪts ˈbɛtə ðɪs weɪ
 • wiːd hɜːt iːʧ ˈʌðə wɪð ðə θɪŋz wiː wɒnt tuː seɪ
 • wiː kʊd hæv biːn səʊ gʊd təˈgɛðə
 • wiː kʊd hæv lɪvd ðɪs dɑːns fəˈrɛvə
 • bʌt naʊ huːz ˈgɒnə dɑːns wɪð miː?
 • pliːz steɪ
 • ænd aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn, ˈgɪlti fiːt hæv gɒt nəʊ ˈrɪðəm
 • ðəʊ ɪts ˈiːzi tuː prɪˈtɛnd, aɪ nəʊ jʊə nɒt ə fuːl
 • aɪ ˈʃʊdəv nəʊn ˈbɛtə ðæn tuː ʧiːt ə frɛnd
 • ænd weɪst ə ʧɑːns ðæt aɪd biːn ˈgɪvn
 • səʊ aɪm ˈnɛvə ˈgɒnə dɑːns əˈgɛn ðə weɪ aɪ dɑːnst wɪð juː
 • naʊ ðæt jʊə gɒn, naʊ ðæt jʊə gɒn
 • naʊ ðæt jʊə gɒn, wɒz wɒt aɪ dɪd səʊ rɒŋ, səʊ rɒŋ
 • ðæt juː hæd tuː liːv miː əˈləʊn?

Careless Whisper mahnısının müəllifi George Michael kimdir?

George Michael, 25 İyun 1963-cü ildə doğulub, İngilis əsilli müğənni və bəstəkardır. Pop musiqi tarixindəki ən yaxşı və ən məşhur müğənnilərdən biri olaraq göstərilir. Eyni zamanda da köhnə  Wham! qrupunun iki üzvündən biridir. Əsl adı Georgios Kyriacos Panayiotoudur.

Michael sənət karyerası boyunca saysız-hesabsız rekord və uğur qazanıb. Bunlara Grammy və BRIT daxil olmaqla bir çox mükafat və 100 milyondan çox satış uğuru misal göstərilə bilər. Michael karyerası boyunca “Last Christmas”, “Faith”, “Freedom”, “Jesus to a Child”, “Father Figure”, “Kissing a Fool”  və dünya miqyasında yeddi milyon nüsxə satan “Careless Whisper” mahnıları yazıb və bəstələyib.

Onun iki albomu “Ölməzdən əvvəl qulaq asmalı olduğunuz 1001 Albom” adlı kitabda yer almışdır.  Michaelın bütün orijinal albom işləri İngiltərədə nömrə bir olmuş və bütün mahnıları Top 40-da yer almışdır. George Michael həm ABŞ, həm də İngiltərə tarixində ən çox səslənən müğənnilərdən biridir.

George Michael eyni zamanda bir çox sənətkara nümunə olmuşdur. Bunlara misal olaraq Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls və Robbie Williams göstərilə bilər. Madonna və Michael Jacksonla birlikdə 80-ci illərdə MTV-nin yaradılmasında və video kliplərin inkişafında böyük rol oynayan üç müğənnidən biridir. Video kliplərdəki müvəffəqiyyəti ona Video Vanguard mükafatını qazandırmışdır. Bundan əlavə, George Michael siyasi baxışları və xeyriyyə işləri ilə də diqqət çəkməkdədir.

George Michaelın Careless Whisper mahnısının hekayəsi və mənası necədir?

Bu mahnı George Michaelın ilk solo hit mahnısı idi. 1984-cü ildə çıxan Wham! qrupunun mahnılarından fərqli olaraq zəngin bir melodiyaya sahib idi və onu ciddi qəbul edilən bir müğənni halına gətirdi. Bu, karyerasının ən yaxşı bilinən mahnısıdır.

“Careless Whisper”, işə gedən 17 yaşlı George tərəfindən yazılmışdır. George, İngiltərənin şərqindəki Hertfordshire bölgəsindəki Bushey şəhərindəki Bel Air restoranında DJ idi və kompozisiya avtobusda olarkən ağlına gəlmişdir. O, “Avtobusa minib arxada oturduğum, sözləri melodiyaya və hər şeyə tökdüyüm zaman melodinin ağlıma gəldiyi anı xatırlayıram.” deyə ifadə etmişdir.

Romantik görüş və onu məktəb diskotekasında görən başqa bir qız üçün ilk rəfiqəmlə ayrılmaqdan peşman olmağım … Bu mahnıdakı bütün fikir, ilk sevgilinin digəri haqqında öyrənməsi idi – amma belə bir şey olmamışdı.”

George gecikdiyinə və restoran sahibinin bəyənmədiyi mahnıları ifa etdiyinə görə qovulmuşdur. Ancaq işdən çıxmazdan əvvəl son gecə Careles Whisper’in demosunu çalmışdır. “Gecənin sonuna yaxın çaldım … səhnə doldu. Daha əvvəl heç eşitməmişdilər, amma səhnə dolu idi.” Bunun yaxşı bir işarə olduğunu düşündüyümü xatırlayıram.”

George Michaelın ən hit mahnıları hansılardır?

George Michaelin ən hit mahnılarının hansılar olduğunu bilmək, onun bütün mahnıları ilə tanış olmaq istəyirsiniz? Adı çəkilən qrupun ən hit mahnıları ilə yanaşı həm də digər mahnılarının adları, daxil olduqları albom və yayımlandıqları il bu başlıq altında verilmişdir.

 • Careless whisper – careless whisper – 1984
 • Fastlove – older – 1996
 • Father figure – Faith – 1987
 • Freedom!90 – listen without prejudice – 1990
 • Wake me up before you go -make it big – 1984
 • One more try – Faith – 1987
 • Praying for time – listen without prejudice – 1990
 • Don’t let the Sun go down on me – Duets
 • Fantasy – Faith – 1987
 • Jesus to a child – Older – 1996
 • A diferent corner – twenty five – 2006
 • Everything she wants – make it big – 1984
 • Kissing a fool – Faith – 1987
 • As – Mary – 1999
 • Too Funky – not that’s what I call music
 • Outside – twenty five – 2006
 • Heal the pain – listen without prejudice – 1990
 • Faith – Faith – 1987
 • Monkey – Faith – 1987
 • Waiting for that day – listen without prejudice – 1990
 • Club Tropicana – Fantastic – 1983
 • İ knew you were waiting – body talk
 • Young guns – Fantastic – 1983
 • Amazing – Patience – 2004
 • İ can’t make you love me – the love album – 1997
 • The edge of Heaven – the final – 1986
 • Star people – Older -1996
 • This is how – George Michael
 • Freeek! – Twenty Five – 2006
 • Somebody to love – a day at the races – 1976
 • I’m your man – the final – 1986

George Michaelın ən uğurlu albomları hansılardır?

Bu başlıq altında siz George Michael-n bütün albomlarının adları və yayımlandığı illərlə tanış olacaqsınız:

 • Faith – 1987
 • Older – 1996
 • Symphonica – 2014
 • Unplugged – 1997
 • Five Live – 1993
 • The very best – 1995
 • The older E.P. – 1996
 • Patience – 2004

Careless Whisper mahnısı ilə oxşar olan digər mahnılar

Əgər siz də bu mahnını dinləməkdən zövq alırsınızsa, o zaman mütləq ki, bu mahnıya oxşar olan başqa mahnılar da axtarırsınız. Elə isə bu başlıq altında “Careless Whisper” mahnısına bənzər bir çox mahnı və onları ifa edən sənətçilərlə tanış ola bilərsiniz.

 • Careless Whisper -George Michael
 • Jesus to a Child – George Michael
 • Faith – George Michael
 • Hello – Lionel Richie
 • If You Don’t Know Me by Now – Simply Red
 • Another Day in Paradise – Phil Collins
 • True – Spandau Ballet
 • Right Here Waiting – Richard Marx
 • Wake Me up Before You Go-Go – Wham!
 • Stars – Simply Red
 • It Must Have Been Love – Roxette
 • What’s Love Got to Do With It – Tina Turner
 • In the Air Tonight – Phil Collins
 • Wicked Game – Chris Isaak
 • Time After Time – Cyndi Lauper
 • Sacrifice – Elton John
 • I Just Called to Say I Love You – Stevie Wonder
 • Eternal Flame – The Bangles
 • Take on Me – a-ha
 • Listen to Your Heart – Roxette
 • Heaven – Bryan Adams
 • I Will Always Love You – Whitney Houston
 • Billie Jean – Michael Jackson
 • Never Gonna Give You Up – Rick Astley
 • Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics
 • Karma Chameleon – Culture Club
 • Everything She Wants – Wham!
 • Slave to Love – Bryan Ferry
 • The Best – Tina Turner
 • Say You, Say Me – Lionel Richie
 • Beat It – Michael Jackson
 • Everybody Wants to Rule the World – Tears for Fears
 • Ordinary World – Duran Duran
 • Everytime You Go Away – Paul Young
 • Englishman in New York – Sting
 • Forever Young – Alphaville
 • Love Is All Around – Wet Wet Wet
 • Truly Madly Deeply – Savage Garden
 • La Isla Bonita – Madonna
 • It’s a Sin – Pet Shop Boys
 • Heaven Is a Place on Earth – Belinda Carlisle
 • How Am I Supposed to Live Without You – Michael Bolton
 • Broken Wings – Mr. Mister
 • West End Girls – Pet Shop Boys
 • Purple Rain – Prince
 • Big In Japan – Alphaville
 • Don’t You (Forget About Me) – Simple Minds
 • Shout – Tears for Fears
 • I’m Still Standing – Elton John
 • Shattered Dreams – Johnny Hates Jazz

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir