Hypnogaja  - Here Comes the Rain Again (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi - Wordly

Hypnogaja  – Here Comes the Rain Again (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi


Hypnogaja – Here Comes the Rain Again (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi

İngilis dilinizi inkişaf etdirmək üçün mahnılardan istifadə etməyin iki yolu var. Əgər siz İngilis dilini aktiv şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, mahnıları dinləyərkən sözləri oxuya və izləyə bilərsiniz. Beləliklə, siz mahnının sözlərinə fokslanaraq bilmədiyiniz sözləri qeyd edə, yeni sözləri öyrənməklə dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz.

Bundan əlavə, siz mahnıları dinləyərkən heç bir əlavə qeyd aparmadan da öyrənə bilərsiniz. Belə ki, İngilis dilindəki lüğət və qrammatik quruluşları, idiomları, yəni frazeoloji birləşmələri mahnılar vasitəsi ilə tam olaraq mənimsəməyəcəksiniz. Hətta bu zaman passiv formada mahnı dinləyərək nə dərəcədə çox öyrənə biləcəyinizə təəccüblənəcəksiniz. Üstəlik, maraqlı bir söz və ya ifadə eşitdiyiniz zaman bu sizin daha da uzun müddət yadınızda qalacaqdır. Dil öyrənmə prosesində mahnılardan hansı formada istifadə edirsinizsə, edin, hər bir halda İngilis dilini öyrənmə prosesiniz üçün effektiv metod olduğunu görəcəksiniz.

Elə isə bu yazımızda dinləyə biləcəyiniz bir digər mahnı olan “Here comes the rain again” mahnısının İngilis dilində sözləri, Azərbaycan dilinə tərcüməsi və İngilis dilindəki transkripsiyası ilə tanış olaq.

Hypnogaja  – Here Comes the Rain Again mahnısının İngilis dilində sözləri

“Here comes the rain again” mahnısının İngilis dilində sözləri belədir:

 • Here comes the rain again
 • Falling on my head like a memory
 • Falling on my head like a new emotion
 • I want to walk in the open wind
 • I want to talk like lovers do
 • Want to dive into your ocean
 • Is it raining with you?
 • So baby talk to me
 • Like lovers do
 • Walk with me
 • Like lovers do
 • Talk to me
 • Like lovers do
 • Here comes the rain again
 • Raining in my hand like a tragedy
 • Tearing me apart like a new emotion
 • I want to breathe in the open wind
 • I want to kiss like lovers do
 • Want to dive into your ocean
 • Is it raining with you?
 • So baby talk to me
 • Like lovers do
 • Walk with me
 • Like lovers do
 • Talk to me
 • Like lovers do
 • So baby talk to me
 • Like lovers do
 • So baby talk to me
 • Like lovers do
 • Walk with me
 • Like lovers do
 • Talk to me
 • Like lovers do
 • Talk to me
 • Here comes the rain again
 • Falling on my head like a memory
 • Falling on my head like a new emotion
 • Here it goes again
 • Here it goes again
 • I want to walk in the open wind
 • I want to talk like lovers do
 • Want to dive into your ocean
 • It is really with you
 • Here comes the rain again
 • Falling on my head like a memory
 • Falling on my head like e new emotion
 • I want to walk in the open wind
 • I want to talk like lovers do
 • Want to dive into your ocean
 • Is it raining with you?
 • Here comes the rain again
 • Falling on my hand like a memory
 • Falling on my hand like a new emotion…

Hypnogaja  – Here Comes the Rain Again mahnısının Azərbaycan dilində sözləri

“Here comes the rain again” mahnı sözlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi aşağıdakı kimidir:

 • Bax yenə yağış gəlir
 • Bir xatirə kimi başımın üstünə toplanır
 • Yeni bir duyğu kimi başımın üstünə düşmək
 • Açıq küləkdə gəzmək istəyirəm
 • Aşiqlər kimi danışmaq istəyirəm.
 • Okeanda üzmək istəyirsənmi,
 • Səninlə yağır yağır?
 • Bax içimə, gör məni
 • Aşiqlər kimi
 • Mənimlə gəz
 • Danış mənimlə
 • Aşiqlər kimi
 • Bax, yenə yağış gəlir
 • Bir tragediya kimi əlimdə yağır yağır
 • Yeni bir duyğu kimi məni parçalara ayırır
 • Açıq küləkdə nəfəs almaq istəyirəm.
 • Aşiqlər kimi öpmək istəyirəm
 • Okeanda üzmək istəyirsənmi?
 • Səninlə yağış yağır?
 • Bax içimə, gör məni
 • Aşiqlər kimi.
 • Mənimlə gəz
 • Aşiqlər kimi.
 • Danış mənimlə
 • Aşiqlər kimi.
 • Bax içimə, gör məni
 • Aşiqlər kimi.
 • Bax içimə, gör məni
 • Aşiqlər kimi.
 • Mənimlə gəz
 • Aşiqlər kimi.
 • Danış mənimlə
 • Aşiqlər kimi.
 • Danış mənimlə.
 • Bax yenə yağış gəlir
 • Bir xatirə kimi başımın üstünə toplanır
 • Yeni bir duyğu kimi başımın üstünə düşmək
 • Bax yenə gedir
 • Bax yenə gedir
 • Açıq havada gəzmək istəyirəm.
 • Aşiqlər kimi danışmaq istəyirəm.
 • Okeana dalmaq istəyirsən?
 • Bu həqiqətən də səninlə.
 • Bax, yenə yağış gəlir
 • Bir xatirə kimi başımın üzərinə düşür
 • Yeni bir fuyğu kimi başımın üstünə düşmək
 • Açıq küləkdə gəzmək istəyirəm
 • Aşiqlər kimi danışmaq istəyirəm
 • Okeanda üzmək istəyirsənmi?
 • Səninlə yağış yağır?
 • Bax, yenə yağış gəlir
 • Bir xatirə kimi əlimə düşür
 • Yeni bir duyğu kimi əlimə düşürəm.

Hypnogaja  – Here Comes the Rain Again mahnısının İngilis dilində oxunuşu

Mahnının həm sözlərini, həm də Azərbaycan dilinə tərcüməsini öyrəndik. Yaxşı, bəs bu mahnının sözlərinin oxunuşu necədir? Maraqlıdırsa, bu başlıq altında mahnının oxunuş qaydasını öyrənə bilərsiniz.

 • hɪə kʌmz ðə reɪn əˈgɛn
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk ə ˈmɛməri
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk ə njuː ɪˈməʊʃən
 • aɪ wɒnt tuː wɔːk ɪn ði ˈəʊpən wɪnd
 • aɪ wɒnt tuː tɔːk laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɒnt tuː daɪv ˈɪntuː jɔːr ˈəʊʃən
 • ɪz ɪt ˈreɪnɪŋ wɪð juː?
 • səʊ ˈbeɪbi tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɔːk wɪð miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • hɪə kʌmz ðə reɪn əˈgɛn
 • ˈreɪnɪŋ ɪn maɪ hænd laɪk ə ˈtræʤɪdi
 • ˈteərɪŋ miː əˈpɑːt laɪk ə njuː ɪˈməʊʃən
 • aɪ wɒnt tuː briːð ɪn ði ˈəʊpən wɪnd
 • aɪ wɒnt tuː kɪs laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɒnt tuː daɪv ˈɪntuː jɔːr ˈəʊʃən
 • ɪz ɪt ˈreɪnɪŋ wɪð juː?
 • səʊ ˈbeɪbi tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɔːk wɪð miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • səʊ ˈbeɪbi tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • səʊ ˈbeɪbi tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɔːk wɪð miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • tɔːk tuː miː
 • laɪk ˈlʌvəz duː
 • tɔːk tuː miː
 • hɪə kʌmz ðə reɪn əˈgɛn
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk ə ˈmɛməri
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk ə njuː ɪˈməʊʃən
 • hɪər ɪt gəʊz əˈgɛn
 • hɪər ɪt gəʊz əˈgɛn
 • aɪ wɒnt tuː wɔːk ɪn ði ˈəʊpən wɪnd
 • aɪ wɒnt tuː tɔːk laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɒnt tuː daɪv ˈɪntuː jɔːr ˈəʊʃən
 • ɪt ɪz ˈrɪəli wɪð juː
 • hɪə kʌmz ðə reɪn əˈgɛn
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk ə ˈmɛməri
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hɛd laɪk iː njuː ɪˈməʊʃən
 • aɪ wɒnt tuː wɔːk ɪn ði ˈəʊpən wɪnd
 • aɪ wɒnt tuː tɔːk laɪk ˈlʌvəz duː
 • wɒnt tuː daɪv ˈɪntuː jɔːr ˈəʊʃən
 • ɪz ɪt ˈreɪnɪŋ wɪð juː?
 • hɪə kʌmz ðə reɪn əˈgɛn
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hænd laɪk ə ˈmɛməri
 • ˈfɔːlɪŋ ɒn maɪ hænd laɪk ə njuː ɪˈməʊʃən…

Hypnogaja qrupunun üzvləri kimlərdir?

Arnold və Donikian tərəfindən qurulan Hypnogaja, studiya proyekti olaraq ərsəyə gəlmişdir.

Canlı şou yaranmağa başladığı zaman, qrupa GRAMMY namizədi olan gitarist / rejissor Jean-Yves “Jeeve” Ducornet daxil olmaqla üzvlər və ortaqlar əlavə olundu.

Bu qrup daimi olaraq turlar reallaşdırır, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadadakı izləyicilərə nümayişlər həyata keçirirdi və Shinedown, Saliva, 311, Cold və digərləri kimi qrupların açılışını etdilər.

Vokalda Jason ‘Shyboy’ Arnold, nağarada Adrian Barnardo, sintezatorda Mark Nubar Donikian, gitarda Bryan Farrar və digər gitarda Abe Parkerdan ibarət olan Amerikalı alternativ rock grupudur və 1999-cı ildə elmi fantastika janrına sahib “Revolution” albomu ilə musiqi dünyasına girmişdir. 2002-ci ildə pop janrındakı albomu olan Post – Hypnotic Disorder Stresi, 2003-cü ildə Rock tərzi ilə diqqət çəkən ‘Kill Switch’ albomunu, 2005-ci ildə bütün dünyaya səslərini çatdıracaqları ‘Here Comes The Rain Again’ mahnısının da olduğu ‘Below Sunset’ albomunu ərsəyə gətirmişdir. 2009-cu ildə təkrarən elmi fantastika konsepti ilə çıxardıqları ‘Truth Decay’ albomu ilə Hollywood media mükafatları arasında “Ən yaxşı alternativ sənətçi” mükafarını aldılar. 2011-ci ildə çıxardıqları EP ‘Dark Star’ isə bu qrupun son işidir.

Hypnogaja ‘ın Here Comes the Rain Again mahnısının hekayəsi və mənası necədir?

Hypnogajanın “Here Comes the Rain Again” mahnısının hekayəsi bir çoxları üçün maraq kəsb edir. Odur ki, bu başlıq altında mahnının hekayəsi ilə bağlı qısa bir xatirəni paylaşırıq:

“All That Remains’den Oli Herbert ilə tanış olduğum zaman The Hard Rock Hoteldə 2017 Rock Radio Mükafatları üçün Las Vegasda idim.

Tanış olduğumuz zaman qatıldığımız əyləncə ikimizin də xoşuna gəldi və ondan birlikdə gedib-getmək istəməyəcəyini soruşdum. Bunun çox yaxşı bir fikir olduğunu dedi və otağıma gedib bir neçə saat gitar çaldıq və gecə saatlarında ardıq cover mahnılar haqqında danışırdıq.

Annie Lennoxun “şirin yuxular” coverından və coverı hazırlayan sənətçinin yanlış mahnını seçdiyini düşündüyümü ona dedim. Bundan sonra isə “Here Comes The Rain Again” mahnısının çox yaxşı bir cover olacağını düşündüyümü dedim.

“O zaman edək” dedi və biz həmin gecə bu mahnının üzərində işləməyə başladıq. Bir neçə ay sonra studia qeydləri ilə bağlı işləməyə başlamışdıq.

Oli bu mahnını yağış mövsümündə yayımlamaq istədiyini bildirdi və bu səbəbdən də Oktyabr ayında vəfatından sonra  5 Aprel Yeni Ayının onu qürurlandırmaq üçün mükəmməl olacağını düşündüm.

Moroni / A dead desire

Hypnogaja qrupunun ən hit mahnıları hansılardır?

Hypnogajanın ən hit mahnılarının hansılar olduğunu bilmək, onun bütün mahnıları ilə tanış olmaq istəyirsiniz? Adı çəkilən qrupun ən hit mahnıları ilə yanaşı həm də digər mahnılarının adları, daxil olduqları ilə və yayımlandıqları il bu başlıq altında verilmişdir.

 • Here comes the rain again – Below sunset – 2005
 • Scorned – Below sunset – 2005
 • Misery – Below sunset – 2005
 • The don’t care – Below sunset – 2005
 • Kill the humans – Truth decay – 2009
 • Apocalyptic love song – Truth decay – 2009
 • Lullaby – Kill switch – 2003
 • Welcome to the future – Truth decay – 2009
 • Put your hate on me – Below sunset – 2005
 • Things will never be the same – Truth decay – 2009
 • Worship me – Truth decay – 2009
 • Silver star – Below sunset – 2005
 • Nothing box – Bridge to nowhere – 2003
 • The March – Truth decay – 2009
 • Looking glass – Mixtape – 2007
 • Normal on the outside – Below sunset – 2005
 • Home – Kill switch – 2003
 • Static – Truth decay – 2009
 • Dark star – Truth decay – 2009
 • Outside, looking in Post-Hypnotic stress disorder – 2002
 • Voodoo baby Post-Hypnotic stress disorder – 2002
 • The spaceman – bridge to nowhere – 2003
 • Rusty moon – Truth decay – 2009
 • Wash it all away – below sunset – 2005
 • The coming – below sunset – 2005
 • Need to believe – below sunset – 2005
 • Unspoken – below sunset – 2005
 • I’m not one of you – acoustic sunset – live at the longhouse
 • Never coming back – Truth decay – 2009
 • The balled of Johnny Alright Post-Hypnotic stress disorder – 2002
 • Last man on Earth – Truth decay – 2009
 • Nothing left to give Post – below sunset – 2005

Hypnogaja qrupunun ən uğurlu albomları

Bu başlıq altında siz Hypnogajanın bütün albomlarının adları və yayımlandığı illərlə tanış olacaqsınız:

 • 2009: Truth Decay
 • 2005: Below Sunset
 • 2003: Kill Switch EP
 • 2003: Bridge To Nowhere (released in Germany by Sony Music)
 • 2002: Post-Hypnotic Stress Disorder
 • 2001: Hypnogaja EP
 • 1999: Revolution

Here Comes the Rain Again mahnısı ilə oxşar olan digər mahnılar

Əgər siz də bu mahnını dinləməkdən zövq alırsınızsa, o zaman mütləq ki, bu mahnıya oxşar olan başqa mahnılar da axtarırsınız. Elə isə bu başlıq altında “Here comes the rain again” mahnısına bənzər bir çox mahnı və onları ifa edən sənətçilərlə tanış ola bilərsiniz.

 • Static – Hypnogaja
 • Misery – Hypnogaja
 • This Night – Black Lab
 • Careless Whisper – Seether
 • You’re Going Down – Sick Puppies
 • Wait – Earshot
 • White Rabbit – Egypt Central
 • Always – Saliva
 • Put Down The Drink – Emphatic
 • Sound of Madness – Shinedown
 • You Make Me Sick – Egypt Central
 • Lie To Me (Denial) – Red
 • Poker Face – Blowsight
 • Defeated – Breaking Benjamin
 • Every Lie – My Darkest Days
 • Far From Over – Rev Theory
 • Something New – Rev Theory
 • Dear Agony – Breaking Benjamin
 • Save My Soul – Renegade Five
 • This Dark Day – 12 Stones
 • I Won’t Let You Down – Static Cycle
 • Blue – Parabelle
 • Into The Light – Papa Roach
 • Broken Sunday – Saliva
 • Simple Man – Shinedown
 • Gouge Away – Papa Roach
 • Favorite Color – One Less Reason
 • Not Afraid – Earshot
 • Stars – Sixx:A.M.
 • Loosing Your Senses – Renegade Five
 • Don’t Let Go – Deepfield
 • Who We Are – Red
 • Life Is Beautiful – Sixx:A.M.
 • Get paid – Emphatic
 • Victim – Silent Season
 • Russian Roulette – 10 Years
 • Faded – Daybreak Embrace
 • Closer to Habit – Allele
 • Sanctuary – Daybreak Embrace
 • Pieces – It’s Alive
 • Love Like Blood – Dead by April
 • Let Us Lead – Hedged
 • Loser – Mushmellow

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir