İngilis dilində ən çox istifadə edilən sinonimlər hansılardır? -

İngilis dilində ən çox istifadə edilən sinonimlər hansılardır?


İngilis dilində ən çox istifadə edilən sinonimlər hansılardır?

İngilis dilində danışmaq, yazmaq və başa düşmək qabiliyyətlərinizi inkişaf etdirmək üçün çox sayda söz öyrənməyiniz vacibdir. Xüsusən də İngilis dilində dil bacarıqlarını ölçən imtahanlara hazırlaşarkən sözlərlə bağlı tapşırıqlarla məşğul olmaq bu imtahanlarda ortalamanın üzərində olan nəticələr əldə etməyiniz üçün olduqca vacibdir. Ancaq sözlər üzərində işləyərkən sadəcə söz əzbərləmək və mənasını bilmək yetərli deyil. Öyrəndiyiniz sözlə eyni və ya oxşar mənaya gələn digər sözlərə də beyninizdə yer açmalısınız.

İngilis dili imtahanlarında söz ehtiyatını ölçmək məqsədilə eyni mənaya gələn ən populyar sözlərin yerinə daha az bilinən alternativ sözlərə üstünlük verilir. Beləliklə, imtahanlardakı uğurunuz bildiyiniz söz sayı ilə düz mütənasibdir. Sözlərin sinonimlərini bilmək, sadəcə imtahanlarda yox, xaricilərlə gündəlik ünsiyyət zamanı özünüzü daha asan ifadə etməyinizə səbəb olur. Bundan əlavə, həm daha təsirli çıxışlar edə bilər, həm də zəngin sözlərdən ibarət yazılar yaza bilərsiniz.

Odur ki, bu yazımızda siz İngilis dilində ən çox istifadə edilən sözlərin sinonimləri ilə tanış olacaqsınız.

Mündəricat Göstər

Amazing sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: təəccübləndirən, heyrətə gətirən, inanılmaz
 • Sinonimləri: incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David’s guitar solos are just unbelievable -Davidin gitara soloları sadəcə inanılmazdır.
 • David’s explanation seems highly improbable -Davidin izahatı olduqca inanılmaz görünür.
 • Jennifer’s fabulous recipes will delight anyone who loves chocolate -Jenniferin möhtəşəm reseptləri şokolad sevən hər kəsi sevindirəcəkdir.
 • The computer is a wonderful invention -Kompüter çox gözəl bir ixtiradır.

Answer sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: cavab vermək
 • Sinonimləri: reply, respond, retort, acknowledge

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David did not reply to her question right away -David onun sualına dərhal cavab vermədi.
 • David was noticeably slow to respond -David cavab verməyə yavaşca başladı.
 • David opened his mouth to make a caustic retort -David, pis bir cavab vermək üçün ağzını açdı.
 • Jennifer refuses to acknowledge the need for reform -Jennifer islahatlara ehtiyac olduğunu qəbul etməkdən imtina edir.

Angry sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əsəbi, hirsli, hiddətli
 • Sinonimləri: mad, furious, enraged

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I was late and Jennifer was furious with me -Gecikdim və Cennifer mənə qəzəbləndi.
 • Jennifer was enraged at the injustice of the remark -Jennifer sözün ədalətsizliyinə qəzəbləndi.

Bad sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: xoş olmayan, naxoş, pis
 • Sinonimləri: atrocious, evil, wrong, immoral, unpleasant, unfortunate

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • She speaks French with an atrocious accent -O, Fransızca qorxunc aksent ilə danışır.
 • I found his manner extremely unpleasant -Mən onun davranışını son dərəcə xoşagəlməz hesab etdim.

Beautiful sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: gözəl, xoş
 • Sinonimləri: pretty, lovely, attractive, gorgeous, alluring, appealing

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I found her argument pretty convincing -mən onun arqumentini olduqca inandırıcı gördüm.
 • David’s paintings are a kaleidoscope of gorgeous colours -Davidin rəsmləri möhtəşəm rənglərin kaleydoskopudur.

Big sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: böyük, iri
 • Sinonimləri: enormous, huge, immense, large, grand

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • These huge presses mould the car materials -Bu nəhəng preslər avtomobil materiallarını qəlibləyir.
 • Jennifer has an enormous capacity for hard work -Jennifer çox zəhmətkeş bir qabiliyyətə sahibdir.

Calm sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: sakit
 • Sinonimləri: quiet, peaceful, mild, tranquil

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • They live in a very quiet city -Çox sakit bir şəhərdə yaşayırlar.
 • David could not imagine a more peaceful scene -David daha dinc bir mənzərə təsəvvür edə bilməzdi.
 • David was always so meek and mild -David həmişə belə həlim və mülayim idi.

Cool sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: sərin, soyuq
 • Sinonimləri: chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer was beginning to feel chilly -Jennifer üşüməyə başlamışdı.
 • David hesitated before diving into the icy water -David buzlu suya dalmadan əvvəl tərəddüd etdi.
 • David’s breath steamed in the frigid air -Davidin nəfəsi soyuq havada buxarlandı.

Crooked sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əyri, əyri-üyrü
 • Sinonimləri: bent, twisted, curved, hooked, zigzag

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer bent down to retrieve her earring -Jennifer sırğasını almaq üçün əyildi.
 • David curved the piece of wood -David taxta parçasını əydi.

Do sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: etmək
 • Sinonimləri: accomplish, achieve, act, complete, execute

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • They didn’t accomplish much -Onlar çox şey bacarmadılar.
 • David asked his nephew to execute his will -David qardaşı oğlundan vəsiyyətini yerinə yetirməsini istədi.
 • We will use every possible means to achieve our Project -Layihəmizə çatmaq üçün hər cür vasitədən istifadə edəcəyik.

Describe sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: təsvir etmək, anlatmaq
 • Sinonimləri: portray, characterize, narrate, relate, represent

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David was one of the first to portray animals from the New World -David Yeni Dünyadakı heyvanları canlandıranlardan biri idi.
 • Bright colours characterize David’s paintings -Parlaq rənglər Davidin rəsmlərini xarakterizə edir.
 • Jennifer entertained them by narrating her adventures in Africa -Jennifer, Afrikadakı macəralarını danışaraq onları əyləndirdi.

Dangerous sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: təhlükəli
 • Sinonimləri: risky, uncertain, perilous, unsafe

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David is well aware how risky this investment is -David bu investisiyanın nə qədər riskli olduğunu yaxşı bilir.
 • The school is unsafe -Məktəb təhlükəlidir.
 • Jennifer dinged the perilous plan -Jennifer təhlükəli plana əl atdı.

Delicious sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: ləzzətli, ləziz
 • Sinonimləri: savory, appetizing, luscious, toothsome, delightful

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Do they prefer sweet or savory food? -Onlar şirin, yoxsa ləzzətli yeməyi üstün tuturlar?
 • Jennifer was looking luscious in a flannel shirt -Jennifer flanel köynəkdə gözəl görünürdü.

Eager sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: istəkli, həvəsli
 • Sinonimləri: keen, fervent, enthusiastic, involved, intrested

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer is very keen to learn about Japanese culture -Jennifer Yapon mədəniyyəti haqqında öyrənmək çox istəklidir.
 • David’s speech drew enthusiastic applause -Davidin çıxışı coşğulu alqışlara səbəb oldu.

End sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: son, nəhayət
 • Sinonimləri: stop, finish, terminate, conclude, close

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • We worked round the clock to finish the job -İşi bitirmək üçün gecə-gündüz çalışdıq.
 • Jennifer could not stop those balls from rolling round -Jennifer bu topların yuvarlanmasını dayandıra bilmədi.

Explain sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: izah etmək, açıqlamaq, başa salmaq
 • Sinonimləri: eloborate, clarify, interpret, define, illustrate

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David was asked to define his concept of cool -Daviddən sərin anlayışını təyin etməsi istəndi.
 • Jennifer used an overhead projector to illustrate her talk -Jennifer, danışığını göstərmək üçün yerüstü proyektordan istifadə etdi.

Famous sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: məşhur, tanınmış
 • Sinonimləri: well-known, renowned, famed, celebrated

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer is well-known for her profligate spending habits -Jennifer qeyri-adi xərcləmə vərdişləri ilə məşhurdur.
 • David and Jennifer celebrated their silver wedding last year -David və Jennifer keçən il gümüş toylarını qeyd etdilər.

Funny sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əyləncəli, gülünc
 • Sinonimləri: humorous, amusing, comic, silly, laughable, entertaining

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer’s latest book is a humorous look at teenage life -Jenniferin son kitabı yeniyetmə həyatına məzəli bir baxışdır.
 • David tells me that I am silly to be upset about this -David mənə deyir ki, bundan üzülmək üçün axmaqam.

Get sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əldə etmək, satın almaq, anlamaq
 • Sinonimləri: acquire, obtain, secure, procure, gain

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • They can also obtain knowledge through practice -Onlar təcrübə yolu ilə də bilik əldə edə bilərlər.
 • Jennifer does research into how children acquire language -Jennifer uşaqların dili necə öyrəndiyini araşdırır.

Good sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: yaxşı, xoş, keyfiyyətli, maraqlı
 • Sinonimləri: fine, exceptional, satisfying, favorable, acceptable

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Is David favorable to or against the proposal? -David təklifə müsbət baxır, yoxsa əleyhinədir?
 • This city has a fine reputation -Bu şəhər yaxşı bir şöhrətə malikdir.

Great sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: mükəmməl, çox yaxşı
 • Sinonimləri: awesome, fantastic, mervelous, perfect, admirable

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer made a fantastic clay model of her dog -Jennifer itinin fantastik gil maketini hazırladı.
 • David’s strength was awesome -Davidin gücü zəhmli idi.

Happy sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: xoşbəxt, məmnun
 • Sinonimləri: pleased, contented, satisfied, delighted, cheerful

Cümlə nümunəsi: David’s cheerful manner belied his real feelings -Davidin şən davranışı onun əsl hisslərini yalanladı.

Hate sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: nifrət etmək
 • Sinonimləri: despise, loathe, detest, dislike

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David seems to dislike any form of exercise -David hər hansı bir idman növünü bəyənməyir kimi görünür.
 • David was exactly the kind of arrogant, self-satisfied man I detest -David tam olaraq nifrət etdiyim təkəbbürlü, özündən razı adam idi.

Help sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: kömək etmək, yararı olmaq
 • Sinonimləri: aid, assist, support, encourage, back

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David solicited aid from the minister -David nazirdən kömək istədi.
 • Jennifer offered to assist with the marketing of the product -Jennifer, məhsulun marketinqində kömək təklif etdi.

Important sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: faydalı, mühim, lazımlı
 • Sinonimləri: necessary, vital, critical, significant, indispensible

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David’s support is vital for our Project -Davidin dəstəyi layihəmiz üçün vacibdir.
 • Phones are a necessary part of life -Telefonlar həyatın zəruri bir hissəsidir.

Interesting sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: maraqlı, diqqət çəkən
 • Sinonimləri: engaging, inviting, stimulating, thought-provoking, unusual

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer courts publicity by inviting journalists to extravagant parties -Jennifer, jurnalistləri ekstravaqant məclislərə dəvət edərək tanıtdırır.
 • David’s engaging personality made him popular with his peers -Davidin cəlbedici şəxsiyyəti onu yaşıdları arasında populyar etdi.

Job sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: iş, məsuliyyət
 • Sinonimləri: occupation, work, career

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David who does not work neither shall he eat -İşləməyən David də yemək yeməyəcək.
 • Jennifer is not really suited for a teaching career -Jennifer müəllimlik karyerası üçün həqiqətən uyğun deyil.

Jungle sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: meşə
 • Sinonimləri: forest

Cümlə nümunəsi: Jennifer lived on the extreme edge of the forest -Jennifer meşənin həddindən artıq kənarında yaşayırdı.

Keep sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: tutmaq, saxlamaq
 • Sinonimləri: control, hold, retain, preserve, maintain

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer knows enough that can live and hold her peace -Jennifer kifayət qədər bilir ki,  yaşaya bilər və sakitliyini saxlaya bilər.
 • David lost all control of himself -David özünə olan bütün nəzarəti itirdi.

Kill sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: öldürmək
 • Sinonimləri: slay, execute, assassinate, murder, destroy

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David denies murder on the grounds of provocation -David təxribat səbəbiylə qətlini rədd edir.
 • David said army officers had threatened to destroy the town -David ordu zabitlərinin şəhəri dağıtmaqla təhdid etdiklərini söylədi.

Kind sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: kübar, qayğıkeş
 • Sinonimləri: helpful, generous, compassionate, gently

Cümlə nümunəsi: Jennifer was unfailingly courteous and helpful -Jennifer, ədalətsiz və nəzakətli idi.

Lazy sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: tənbəl
 • Sinonimləri: idle, inactive, indolent, slothful

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David had been totally inactive for two weeks -David iki həftədir tamamilə hərəkətsiz idi.
 • Jennifer is a great one for idle gossip -Jennifer boş dedi-qodular üçün əladır.

Little sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: kiçik, xırda
 • Sinonimləri: tiny, small, diminutive, shrimp, runt

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David who despises small things seldom grows rich -Kiçik şeylərə xor baxan David nadir hallarda varlı olur.
 • David lived in a tiny cottage -David kiçik bir kottecdə yaşayırdı.

Love sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: sevmək, könül vermək, aşiq olmaq
 • Sinonimləri: like, admire, care for, adore

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David is always been surrounded by people who adore him -Davidi həmişə ona pərəstiş edən insanlar əhatə edir.
 • Joy often comes after sorrow, like morning after night -Sevinc tez-tez kədərdən sonra gəlir, gecədən sonrakı səhər kimi.

Make sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: etmək, istehsal etmək
 • Sinonimləri: produce, create, originate, invent, construct

Cümlə nümunəsi: These books are expensive to produce -Bu kitabların istehsalı bahadır.

Move sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: köçmək, hərəkət etdirmək
 • Sinonimləri: blow, carry, drift, transport, shift

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • They needed to get to Baku but they had no means of transport -Bakıya gəlmələri lazım idi, ancaq nəqliyyat vasitələri yox idi.
 • Jennifer is on the night shift this week -Jennifer bu həftə gecə növbəsindədir.

Moody sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: dəyişkən, bir günü o biri günü ilə eyni olmayan
 • Sinonimləri: tempermental, changable, irritable

Cümlə nümunəsi: Jennifer was irritable when she was unhappy -Jennifer bədbəxt olanda əsəbi idi.

Naughty sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: yaramaz, hörmətsiz, kobud
 • Sinonimləri: headstrong, impish, mischievous, playful

Cümlə nümunəsi: David takes an impish delight in shocking the press -David mətbuatı şoka salmaqdan bir ləzzət alır.

Neat sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: tərbiyəli, düzgün
 • Sinonimləri: clean, orderly, tidy, elegant, precise

Cümlə nümunəsi: David’s clothes were always neat and clean -Davidin paltarları həmişə səliqəli və təmiz idi.

New sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: yeni, istifadə edilməmiş
 • Sinonimləri: fresh, original, unusual, modern, current, recent.

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David’s current account was seriously overdrawn -Davidin cari hesabı ciddi şəkildə ləğv edildi.
 • Jennifer is a forerunner of the modern women’s movement -Jennifer, müasir qadın hərəkatının öncüsüdür.

Occur sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: meydana gəlmək, olmaq
 • Sinonimləri: take place, happen, arise, materialize, exist

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • They keep us informed of any changes as they arise -Yaranan dəyişikliklər barədə bizə məlumat verirlər.
 • David doesn’t even know I exist -David mənim var olduğumu da bilmir.

Odd sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: qəribə, əcaib, öyrəşmədiyimiz
 • Sinonimləri: strange, queer, weird

Cümlə nümunəsi: David says a lot of weird things -David çox qəribə şeylər deyir.

Old sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: yaşlı, köhnə
 • Sinonimləri: aged, ancient, used, mature

Cümlə nümunəsi: Jennifer is very mature for her age -Jennifer yaşına görə çox yetkindir.

Part sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: parça, hissə
 • Sinonimləri: portion, piece, share, section, fraction

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer only eats a small portion of food -Jennifer yeməklərin yalnız kiçik bir hissəsini yeyir.
 • David works in the embassy’s political section -David səfirliyin siyasi hissəsində işləyir.

Place sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: məhəllə, yer
 • Sinonimləri: space, area, spot, region, residence

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir: David hates anyone parking in his space -David ona aid olan məkanda park edənlərdən nifrət edir.

Popular sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: populyar, çox bəyənilən
 • Sinonimləri: accepted, famous, fashionable, favored, trendy

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David is internationally famous as a character actor -David bir xarakter aktyoru kimi beynəlxalq səviyyədə məşhurdur.
 • David had a trendy haircut, an earring. -Davidin moda uyğun saç düzümü, sırğası var idi.

Quiet sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: səssiz, sakit
 • Sinonimləri: silent, still, soundless, mute, peaceful

Cümlə nümunəsi: David gave me the silent treatment -David mənə qarşı səssizcə davrandı.

Right sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: doğru
 • Sinonimləri: correct, true, accurate, factual, proper

Cümlə nümunəsi: David’s account of what happened is substantially accurate -Davidin baş verənlər barədə məlumatı olduqca doğrudur.

Real sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: real
 • Sinonimləri: genuine, true, absolute, evident, actual

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer regarded the child with evident distaste -Jennifer, uşağa açıq şəkildə xoşagəlməz münasibət bəsləyirdi.
 • David is rich enough who has true friends -Həqiqi dostları olan David kifayət qədər zəngindir.

Reliable sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əmin, güvənilən
 • Sinonimləri: dependable, trusworthy, safe, steady

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David was very solicitous for her safe return -David onun sağ-salamat qayıtması üçün çox istəkli idi.
 • Jennifer felt embarrassed under his steady gaze -Jennifer onun sabit baxışlarının altında xəcalət çəkdi.

Show sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: göstərmək, ortaya qoymaq, bəlli etmək
 • Sinonimləri: display, exhibit, indicate, reveal, demonstrate

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David had kindly offered to loan us all the plants required for the exhibit -David sərgi üçün lazım olan bütün bitkiləri bizə borc verməyi təklif etdi.
 • David looked at the display cabinet with its gleaming sets of glasses -David parıldayan eynək dəstləri ilə ekran kabinetinə baxdı.

Story sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: hekayə, nağıl
 • Sinonimləri: tale, myth, legend, fable, narrative

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer was a legend in her own lifetime -Jennifer öz həyatı boyu bir əfsanə idi.
 • David listened to my tale of woe -David mənim bəla nağılımı dinlədi.

Strange sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: əcaib, qəribə
 • Sinonimləri: odd, peculiar, weird, unusual, unfamiliar

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer is an odd character and no mistake! -Jennifer qəribə xarakterdir və səhv etmir!
 • Jennifer gave me an unusual gift -Jennifer mənə qeyri-adi bir hədiyyə verdi.

Smart sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: ağıllı
 • Sinonimləri: intelligent, clever, brilliant, bright

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David is very clever and endlessly resourceful -David çox ağıllı və sonsuz dərəcədə bacarıqlıdır.
 • David is an intelligent pupil, but he lacks motivation -David ağıllı şagirddir, amma motivasiyasından məhrumdur.

Trouble sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: dərd, problem, çətinlik
 • Sinonimləri: distress, anguish, worry, concern, difficulty

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David has exhibited symptoms of anxiety and overwhelming worry -David həyəcan və böyük narahatlıq əlamətləri nümayiş etdirdi.
 • David found the place without difficulty -David çətinlik çəkmədən yerini tapdı.

True sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: real, doğru, düzgün
 • Sinonimləri: accurate, right, proper, precise, exact

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir: David gave an exact description of the attacker -David təcavüzkarın dəqiq təsvirini verdi.

Think sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: düşünmək, fərz etmək
 • Sinonimləri: consider, pounder, judge, assume

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer didn’t consider the fitness of the tool -Jennifer alətin yararlılığını düşünmürdü.
 • David was as sober as a judge -David hakim kimi ayıq idi.

Unfortunate sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: bəxtsiz, üzücü
 • Sinonimləri: unlucky, damaging, deplorable, regretable, untoward

Cümlə nümunəsi: David was very unlucky not to win -David qazanmadığı üçün çox şanssız idi.

Ugly sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: çirkin, pis, naxoş
 • Sinonimləri: awful, grotesque, hideous, frigtening, shocking

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer still has an awful lot to learn -Jenniferin hələ öyrənəcəyi dəhşətli dərəcədə çox şey var.
 • Jennifer saw a hideous face at the window and screamed -Jennifer pəncərədə çirkin bir üz gördü və qışqırdı.

Usually sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: adətən, əksərən
 • Sinonimləri: commonly, frequently, generally, mostly, regularly

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David frequently donates large sums to charity -David tez-tez xeyirxah işlərə böyük məbləğlər bağışlayır.
 • David was a generally unpopular choice for captain -David kapitan üçün ümumiyyətlə populyar olmayan bir seçimdi.

Uneasy sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: gərgin, narahat
 • Sinonimləri: restless, concerned, nervous, anxious

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David is anxious to finish the job -David işi bitirmək üçün narahatdır.
 • Jennifer felt nervous and insecure -Jennifer əsəbi və özünə inamsız hiss edirdi.

Very sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: çox
 • Sinonimləri: extremely, tremendously, exceedingly, vastly

Jennifer is extremely competent and industrious -Jennifer son dərəcə bacarıqlı və çalışqandır.

Value sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: dəyər, qiymət
 • Sinonimləri: worth, merit, usefulness

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir: Jennifer’s ideas have merit -Jenniferin fikirlərinin dəyəri var.

Wrong sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: yanlış, xətalı
 • Sinonimləri: incorrect, inaccurate, mistaken, improper, untrue

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer asserted the charge to be incorrect.
 • David was mistaken for the minister.

Wonderful sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: şahanə, xariquladə, çox gözəl
 • Sinonimləri: awesome, amazing, excellent, outstanding, fantastic

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • David’s strength was awesome.
 • David’s amazing recovery confounded the medical specialists.

Yearly sözünün İngilis dilində sinonimləri

 • Mənası: illik
 • Sinonimləri: annually, yearlong

Aşağıda bu sözlərlə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • We celebrate their wedding anniversary annually.
 • Jennifer came back after a yearlong absence.

İngilis dilində yeni-yeni sözlər öyrənmə yolunda “İngilis dilində sözləri ən asan necə əzbərləyə bilərik?” başlıqlı yazımız və Wordly platforması köməyinizə çata bilər. Wordly vasitəsi ilə siz hər gün İngilis dili səviyyənizə uyğun yeni sözlərlə tanış ola biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir