İngilis dilində ən çox istifadə edilən sual qəlibləri və sual sözləri - Wordly

İngilis dilində ən çox istifadə edilən sual qəlibləri və sual sözləri


İngilis dilində ən çox istifadə edilən sual qəlibləri və sual sözləri

İngilis dilində sual qəlibləri iki yerə ayrılır. Birinci növ sual qəliblərinə Yes/ No kimi cavablar verilə bilsə də, ikinci növ sual qəlibləri “WH Questions” adı verilən sual sözləridir. Yeni öyrənməyə başlayanlar üçün hər nə qədər çətin görünsə də, son dərəcə asan və əyləncəli mövzudur. Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində W-H sual sözləri
 • What ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • Who ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • Whose ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • How ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • Why ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • When ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • Which ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri
 • İngilis dilində sual qəliblərinin istifadəsi
 • İngiliscə Təsdiq və İnkar Cümlələri

İngilis dilində W-H sual sözləri

Wh Questions – İngilis dilində sual sözləri gündəlik həyatda ən çox istifadə edilən qəliblərdən biridir. Tez-tez rastlaşdığımız bu sual sözləri What, Why, When, Who, Whose, Which, Where, How olmaqla 8 qrupa ayrılırlar.

 • What: nə?
 • What … for: nə üçün?
 • When: nə vaxt?
 • Where: harada?
 • Which: hansı?
 • Who: kim?
 • Whom: kimə?
 • Whose: kimin?
 • Why: niyə?
 • Why don’t: niyə yox?
 • How: necə?
 • How far: nə qədər uzaq?
 • How long: nə uzunluqda?
 • How many: nə qədər?
 • How much: nə qədər?
 • How old: neçə yaş?

What ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri          

 • What has he brought from market? – o, marketdən nə aldı?
 • What have you been doing for the last 30 minutes? – Son 30 dəqiqədə nə etdiniz?
 • What have you been doing? – sən nə edirdin?
 • What did you do yesterday? siz dünən nə etdiniz?
 • What did you say? – sən nə dedin?
 • What was your cat eating? – pişiyin nə yeyirdi?
 • What was the policeman telling us? – polis bizə nə dedi?
 • What instruments were those musicians playing? – o musiqiçilər hansı alətlərdə çalırdılar?
 • What were you doing yesterday evening? – sən dünən axşam nə edirdin?
 • What had Bob done  that he was kept in after school? – Ben məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • What had you been doing for two hours? – Sən iki saatdır nə edirdin?
 • What had they been doing here for five hours? – Beş saatdır ki, onlar burada nə edirdilər?
 • What support will the government have been providing for small businesses? – Dövlət kiçik iş yerləri üçün nə kimi kömək etmiş olacaq?
 • What is your mom doing?- Sənin anan nə edir?
 • What do you think about the party?- əyləncə haqqında nə düşünürsən?
 • What will happen if our team loses this time?- Komandamız bu dəfə uduzsa nə olacaq?
 • What happened next? – Sonra nə oldu?
 • What did you buy? – sən nə aldın?
 • What did you do when the electricity failed? – Elektrik kəsilən zaman nə etdiniz?
 • What is the number on the door?- Qapıdakı nömrə nədir?
 • What number is your house? – sənin evin nömrəsi necədir?
 • What’s the tallest building in the world? – Dünyadakı ən hündür bina hansıdır?
 • What’s your address? – Sənin ünvanın necədir?

Who ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • Who will be helping them for the wedding preparations? – Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?
 • Who had lived  in the house before we moved in? – Biz taşınmadan önce kim evde yaşıyordu?
 • Who are you going to invite to the party? – Ziyafətə kimləri dəvət edəcəksən?
 • Who is going to make John’s birthday cake? – John’un doğum günü tortunu kim hazırlayır?
 • Who will be helping them for the wedding preparations? – Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?
 • Who is this? – Bu kimdir?
 • Who wants to be a scientist in the future? – kim gələcəkdə alim olmaq istəyir?
 • Who would you like to travel with?- Kiminlə səyahət etmək istərdiniz?
 • Who told you that secret? – Sənə bu sirri kim söylədi?
 • Who do you like the most in this class?- Bu sinifdə ən çox kimi bəyənirsən?
 • Who paid? – Kim ödəyib?
 • Who called last night? – son gecə kim zəng etdi?
 • Who is the best footballer in the world? – Dünyanın ən yaxşı futbolçusu kimdir?
 • Who did you meet? – sən kimlə görüşdün?
 • Who did you give the book to?- Kitabı kimə verdin?
 • Who are they? – Onlar kimdir?
 • Who is a singer / doctor? – Müğənni/ həkim kimdir?
 • Who called up? Who is on the line? – Kim zəng edib?
 • Who is the speaker? – Çıxış edən kimdir?
 • Who did not do homework? – Kim ev tapşırığını etməyib?
 • Who went to the bank? – Kim banka getdi?
 • Who is this boy / girl? – Bu oğlan / qız kimdir?
 • Who does go to school / college? – Kim məktəbə / kollecə gedir?
 • Who can do this work? – Bu işi kim edə bilər?
 • Who is your best friend? – Sənin ən yaxşı dostun kimdir?
 • Who is your family doctor? – Ailənizin həkimi kimdir?
 • Who is sitting next to you? – Sənin yanında kim oturub?
 • Who is your neighbor? – Sənin qonşun kimdir?
 • Who were you talking to? – Sən kiminlə danışırdın?
 • Who is your class teacher? – Sinif müəllimin kimdir?
 • Who is your favorite actor? – Ən çox sevdiyiniz aktyor kimdir?
 • Who is The Prime Minister Of India? – Hindistanın Baş naziri kimdir?
 • Who is The President Of India? – Hindistanın prezidenti kimdir?

Whose ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • Whose jacket is this? – Bu kimin pencəyidir?
 • Whose birthday is today? – Bu gün kimin doğum günüdür?
 • Whose pencil is on the floor? – Kimin qələmi yerindədir?
 • Whose team is better? – Kimin komandası daha yaxşıdır?
 • Whose coat do you take? – Sən kimin pencəyini götürürsən?
 • Whose house do they live in? – Onlar kmin evində yaşayırlar?
 • Whose letter do you type? – Sən kimin məktubunu yazırsan?
 • Whose messages do you receive? – Sən kimin mesajlarını qəbul edirsən?
 • Whose friends do they meet? – Onlar kimin dostları ilə görüşürlər?
 • Whose books do we take? – Biz kimin kitablarını götürürük?
 • Whose place do we occupy? – Biz kimin yerini tuturuq?
 • Whose glases do we get? – Biz kimin eynəyini alırıq?
 • Whose pencil do you borrow for this exam? – Bu imtahan üçün kimin qələmini borc alırsan?
 • Whose pen is this? – Bu kimin qələmidir?
 • Whose parents are abroad? – Kimin valideynləri xaricdədir?
 • Whose marks are more / less? – Kimin işarələri daha çox / azdır?
 • Whose responsibility is this? – Bu kimin məsuliyyətidir?
 • Whose company you like? – Siz kimin şirkətini bəyənirsiniz?
 • Whose letter did you receive? – Sən kimin məktubunu almısan?
 • Whose game is better? – Kimin oyunu daha yaxşıdır?
 • Whose permission is required? – Kimin icazəsi tələb olunur?
 • Whose house is this? – Bu kimin evidir?
 • Whose house are you staying now? – Sən indi kimin evində qalırsan?
 • Whose book was that? – Bu kimin kitabı idi?
 • Whose treatment do you take? – Siz kimin müalicəsini aparırsınız?
 • Whose book is this? – Bu kimin kitabıdır?
 • Whose house is this? – Bu kimin evidir?
 • Whose mother tongue is Hindi? – Kimin ana dili hindi dilidir?
 • Whose father is in the Army? – Kimin atası Oordudadır?
 • Whose birthday is today? – Bu gün kimin doğum günüdür?
 • Whose eyes are blue? – Kimin gözləri mavidir?
 • Whose class do you find interesting? – Kimin sinfi maraqlıdır?
 • Whose umbrella is this? – Bu kimin çətiridir?
 • Whose mother is a teacher? – Kimin anası müəllimdir?
 • Whose shoes are brown? – Kimin ayaqqabısı qəhvəyidir?

How ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • How long will your parents be traveling in Europe this summer? – Bu yay valideynlərin Avropaya nə qədər müddətlik səyahət edəcəklər?
 • How long was I sleeping? – mən nə qədər müddət idi yatırdım?
 • How much were they paying you? – onlar sənə nə qədər pul verirdilər?
 • How were you feeling yesterday? – sən dünən özünü necə hiss edirdin?
 • How was the car running this morning? – bu gün səhər maşın necə işləyirdi?
 • How many hours was she working every week? – o hər həftə neçə saat işləyirdi?
 • How was your new car working? – sənin yeni maşının necə işləyirdi?
 • How were your children getting along? – sənin uşaqların necə yola gedirdi?
 • How often had you rung the bell before he answered the door? – Qapıya cavab verməzdən əvvəl nə qədər vaxt zili basdın?
 • How much had she studied before the exam? – İmtahandan əvvəl nə qədər dərs oxuyub?
 • How many cups of coffee had he drunk before the interview? – O, müsahibədən əvvəl neçə stəkan kofe içdi?
 • How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara? – Ankaraya köçməmişdən əvvəl nə qədər müddət idi türkcə öyrənirdin?
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – 50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?
 • How long will you have been studying when you graduate? – Sən məzun olanda nə qədər müddət təhsil almış olacaqsan?
 • How long will your parents be traveling in Europe this summer? – Bu yay valideynlərin Avropaya nə qədər müddətlik səyahət edəcəklər?
 • How much money will we have been saving by next year if we switch plans? – Əgər planları dəyişdirsək gələn ilə qədər nə qədər qənaət etmiş olacağıq?
 • How much money will we have been saving by next year if we switch plans? – Əgər planları dəyişdirsək gələn ilə qədər nə qədər qənaət etmiş olacağıq?
 • How is the weather?- Hava necədir?
 • How do you feel?- Sən necə hiss edirsən?
 • How did you know him? – Sən onu necə tanıdın?
 • How is your new job? – Sənin yeni işin necədir?
 • How often do you go to the movie theater?- Sən nə sıxlıqda kinoteatra gedirsən?
 • How far is it from your house to school? –  Sənin evindən məktəbə qədər məsafə nə qədərdir?
 • How much did it cost?- Nə qədərə başa gəldi?
 • How many people are there in your class?- Sənin sinfində neçə nəfər var?
 • How come you lost the game? – sən oyunu necə itirdin?

Why ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • Why will the trains be running later on Thursday? – Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?
 • Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days?  – Nancy niyə son üç gündə dərman qəbul etmir?
 • Why am I always doing homework? – mən niyə həmişə ev tapşırığı edirəm?
 • Why did we have to come? – biz niyə gəlməliydik?
 • Why was the teacher getting angry? – müəllim niyə əsəbiləşirdi?
 • Why were the buses running late? – avtobuslar niyə gec işləyirdi?
 • Why were they carrying the buckets? – onlar niyə səbətləri apardılar?
 • Why had they had  dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • Why will the trains be running later on Thursday? – Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?
 • Why don’t we visit him now? – Biz onu niyə indi ziyarət etmirik?
 • Why did you leave so early? – Sən niyə belə erkən tərk etdin?
 • Why do you think that he loves you? – Niyə səni sevdiyini düşünürsən?
 • Why do people celebrate Thanksgiving? – Niyə insanlar Şükran gününü qeyd edirlər?
 • Why can’t I go to the cinema now? – Mən niyə indi kinoya gedə bilmirəm?
 • Why are you so late? – Sən niyə belə gecikirsən?
 • Why are you so early? – Niyə belə tez gəlmisiz?
 • Why do you want her notes? – Niyə onun qeydlərini istəyirsən?
 • Why don’t you go abroad for higher studies? – Ali təhsil almaq üçün niyə xaricə getmirsən?
 • Why do you play so long? – Niyə bu qədər oynayırsan?
 • Why you took so long to return? – Niyə qayıtmağın çox çəkdi?
 • Why don’t you help your neighbor? – Niyə qonşuya kömək etmirsən?
 • Why are you sitting alone? – Niyə tək oturursan?
 • Why didn’t they come for a party? – onlar niyə əyləncəyə gəlmədilər?
 • Why don’t you talk to your father for pocket money? – Niyə atanla cib pulu üçün danışmırsan?
 • Why are you sleeping on the floor? – Niyə yerdə yatırsınız?
 • Why don’t you study and work? – Niyə oxuyub işləmirsən?
 • Why she wants to see me? – o niyə məni görmək istəyir?
 • Why are you here? – Sən niyə burdasan?
 • Why are you crying? – sən niyə ağlayırsan?
 • Why are you following us? – Niyə bizi izləyirsən?
 • Why are you going to Bombay? – Niyə Bombeyə gedirsiniz?
 • Why did you go to Gandhinagar? – Niyə Qandhinagara getdiniz?
 • Why are you late? – Niyə gecikmisən?
 • Why did you not come for picnic? – Niyə piknikə gəlmədin?
 • Why did your teacher scold you? – Müəlliminiz niyə sizi qınadı?
 • Why did you go to the hospital? – Niyə xəstəxanaya getdin?
 • Why did you get less mark in English? – Niyə ingilis dilindən daha aşağı qiymət aldın?
 • Why don’t you work hard, to improve your English? – Niyə ingilis dilini inkişaf etdirmək üçün çox çalışmırsan?

When ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • When does Rita usually get up? – Rita adətən nə vaxt oyanır?
 • When does the flight to Seychelles depart from Mumbai airport? – Seyşel adalarına olan uçuş Mumbay hava limanından nə vaxt qalxır?
 • When will the train arrive? – Qatar nə vaxt gələcək?
 • When does she get up? – O nə vaxt oyanır?
 • When did the party end? – Əyləncə nə vaxt bitdi?
 • When are you going to visit James? – Sən Jamesi nə vaxt ziyarətə gedirsən?
 • When do the shops open? – Mağazalar nə vaxt açılır?
 • When is his birthday? – Onun ad günü nə vaxtdır?
 • When are we going to finish? – Biz nə vaxt bitirəcəyik?
 • When did you leave? – Sən nə vaxt tərk etdin?
 • When are you going on holiday? – Sən nə vaxt tətil etməyə hazırlaşırsan?
 • When will you know the result of the exam? – İmtahanın nəticəsini nə vaxt biləcəksiniz?
 • When is your annual examination? – Sənin illik müayinən nə vaxtdır?
 • When is your birthday? – Sənin ad günün nə vaxtdır?
 • When is your flight / train? – Sənin uçuş / qatarın nə vaxtdır?
 • When will your father return from USA? – Sənin atan ABŞ-dan nə vaxt qayıdacaq?
 • When is your sister coming from Africa? – Sənin bacın Afrikadan nə vaxt gəlir?
 • When will you leave for Canada? – Sən Kanadaya nə vaxt gedəcəksən?
 • When did you pass your Graduation? – Məzuniyyətini nə vaxt keçdin?
 • When will you come to our house? – sən nə vaxt evimizə gələcəksən?
 • When do you go to the library? – sən kitabxanaya nə vaxt gedirsən?
 • When will you get your degree? – Nə vaxt dərəcənizi alacaqsınız?
 • When did we meet last? – Biz son dəfə nə vaxt görüşdük?
 • When will you finish your studies? – Təhsilini nə vaxt bitirəcəksən?
 • When will I get job? – mən nə vaxt işə başlayacağam?
 • When will you return my money? – sən pulumu nə vaxt qaytaracaqsan?
 • When will he return from school? – o məktəbdən nə vaxt qayıdacaq?
 • When will you go to Baku? – Bakıya nə vaxt gedəcəksən?
 • When did they come back from America? – Amerikadan nə vaxt qayıtdılar?
 • When did you start your business? – Nə vaxt biznesə başlamısınız?
 • When are you sending the money? – Pulu nə vaxt göndərirsiniz?
 • When will you post your invoice? – Fakturanızı nə vaxt göndərəcəksiniz?
 • When does your father return home? – Atan nə vaxt evə qayıdır?

Which ilə qurulmuş nümunə sual cümlələri

 • Which car are we going in?’ he asked Alexander – Biz hansı maşına minirik? deyə Aleksandr soruşdu.
 • Which museums did you visit? – Sən hnsı muzeyləri ziyarət etmisən?
 • Which is the capital of Liberia? Monrovia or Greenville? – Liberiyanın paytaxtı hansıdır? Monrovia ya Greenville?
 • Which of the following features do you feel are important when choosing a house? – Ev seçərkən aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansını vacib hesab edirsiniz?
 • Which of your sisters lives in Boston? – Sənin bacılarından hansı Bostonda yaşayır?
 • Which do you prefer? – Sən hansına üstünlük verirsən?
 • Which is your favorite song? – Sənin ən sevdiyin mahnı hansıdır?
 • Which shirt do you like? – Sən hansı köynəyi sevirsən?
 • Which color do you choose? – Sən hansı rəng seçirsən?
 • Which part do you like the most in this story? – Bu hekayədə ən çox nəyi sevirsiniz?
 • Which is the longest river in the world? – Dünyanın ən uzun çayı hansıdır?
 • Which one is yours? – Səninki hansıdır?
 • Which writer has influenced you most in your life? – həyatınızda hansı yazıçı sizə ən çox təsir etdi?
 • What authors do you like best? – Sən hansı müəllifləri ən çox xoşlayırsan?
 • Which teacher do you like best? – Sən hansı müəllimi daha çox sevirsən?
 • Which way shall we go? – Biz hansı yolla gedəcəyik?
 • Which keys are yours? – Hansı açarlar sənindir?
 • Which is your address? – Sənin ünvanın hansıdır?
 • Which hand do you write with? – Sən hansı əllə yazırsan?
 • Which one is your sister? – Sənin bacın hansıdır?
 • Which airport do we leave from, Heathrow or Gatwick? – Biz hansı aeroportdan – Hitrodan yoxsa Gatvikdən yola düşürük?
 • Which did you buy? – Sən hansını almısan?
 • Which sweater did you buy? – Sən hansı sviteri almısan?
 • Which of your teachers do you like best? – Sən müəllimlərdən hansını daha çox sevirsən?
 • Which song did you like in the movie? – Filmdə hansı mahnını bəyənmisiniz?
 • Which is your pen among these? – Qələmin bunların arasında hansıdır?
 • Which Indian author you like to read? – Hansı hind müəllifini oxumağı sevirsən?
 • Which country has maximum population? – Hansı ölkənin ən çox əhalisi var?
 • In which school are your children studying? – Övladlarınız hansı məktəbdə oxuyurlar?
 • Which is your book amongst these? – Bunların arasında kitabın hansıdır?
 • Which country has maximum population? – Hansı ölkənin ən çox əhalisi var?
 • Which is the tallest mountain? – Ən hündür dağ hansıdır?
 • Which subject do you like? – sən hansı fənni xoşlayırsan?
 • Which school did you attend last? – Sonuncu dəfə hansı məktəbdə oxumusunuz?
 • Which actor do you like most? – Ən çox hansı aktyoru sevirsən?
 • Which is the national airline of India? – Hindistanın milli aviaşirkəti hansıdır?

İngilis dilində sual qəliblərinin istifadəsi

Bu sual sözlərindən istifadə edərkən diqqət etməli olduğumuz bir neçə məqam var. İngilis dilində sual sözlərindən istifadə edilərək qurulan cümlələrdə sualı verən şəxs bizdən mövzu ilə bağlı açıqlama gözləyir. Yəni suala “hə” və ya “yox” şəklində cavab verilməz. Sualda istifadə edilən sual sözünə uyğun  olaraq qarşımızdakı şəxsə cavab verməliyik.

 “What time?” ilə “When?” sual qəlibləri eyni mənaya sahiblərmiş kimi görünsələr də, aralarında kiçik fərqlər var. “What time…?” ilə sual verildiyi zaman sualı verən şəxs bizdən dəqiq cavab istəyir.  Yəni “Saat 10:00-da…” kimi bir cavabla sualı verən şəxsə cavab verməliyik. Ancaq “When…?” ilə sual verildiyi zaman “keçən il”, “sabah”, “gələn il” kimi cavabların verilməsi mümkündür.

İngilis dilində Təsdiq və İnkar Cümlələri

İngilis dilində cümlə quruluşu mübtəda + xəbər + tamamlıq formasındadır. Feillər köməkçi feillər ilə birlikdə istifadə edilirlər. Cümlələrin təsdiq forması düzəldilərkən bu strukturdan istifadə edildiyi halda, inkar formanın düzəldilməsi üçün to be feilinin zamana uyğun forması seçilərək, “Not” inkar hissəciyindən istifadə edilir. Nümunə üçün;

 • I go to school – mən məktəbə gedirəm.
 • I don’t go to school – mən məktəbə getmirəm.
 • I went to school – mən məktəbə getdim.
 • I didn’t go to school – mən məktəbə getmədim.
 • She goes to school – o, məktəbə gedir.
 • She doesn’t go to school – o, məktəbə getmir.

İngilis dilində təsdiq və inkar cümlələri ilə bağlı daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün “İngilis dilində təsdiq cümləsi mövzu izahı və cümlə nümunələri” ilə “İngilis dilində İnkar cümləsi mövzu izahə və cümlə nümunələri” başlıqlı mövzularımızı oxumağınız tövsiyə edilir.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir