İngilis dilində ən gözəl kompliment cümlələri və mənaları - Wordly %

İngilis dilində ən gözəl kompliment cümlələri və mənaları


İngilis dilində komplimentlər

İngilis dilində doğru məqsədlə doğru komplimentlərdən istifadə etməyi bilmək önəmli nüansdır. Çünki gündəlik həyatımızda, xüsusən də iş və ya fərqli məqsədlərlə xarici dilli şəxslərlə tez-tez ünsiyyətdə olan insanlar zaman-zaman bu komplimentlərə üz tutur və bu səbəbdən də nəyi necə və kim üçün istifadə etməli olduğunu bilməsi vacibdir. Sevgiliyə deyə biləcəyimiz komplimenti müdirimizə demək elə də xoş situasiyaya səbəb olmaz, deyilmi? 😊

İngilis dilində komplimentlər mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində xarici görünüş ilə bağlı komplimentlər
 • İngilis dilində yaradıcılıq və zəka ilə bağlı komplimentlər
 • Ünsiyyət və sosial bacarıqlar ilə bağlı komplimentlər
 • İngilis dilində xarakter ilə bağlı komplimentlər
 • İngilis dilində sevgiliyə deyə biləcəyimiz ən gözəl komplimentlər
 • Müəyyən bir mədəniyyətə və ölkəyə aid olan komplimentlər

İngilis dilində xarici görünüş ilə bağlı komplimentlər

 • Whoa, your outfit is so amazing! -Vay, paltarın çox heyrətamizdir.
 • I love your sense of style -Mən sizin üslub hissinizi çox sevirəm.
 • I’m so into the way you did your hair! Could you teach me sometime? -Sənin etdiyin kimi saç etmə yoluna girmişəm. Bir ara mənə öyrədə bilərsənmi?
 • Well, don’t you have a spring in your step today?!
 • Your (insert makeup look here) is so perfect. You’ve got skills! -Sənin makiyajın çox mükəmməldir. İstedadın var.
 • You always look so cute whenever I see you! -Mən səni hər dəfə görəndə həmişə bu qədər şirin görünürsən!
 • Seriously, your skin has the best glow -Həqiqətən də dərin ən yaxşı parıltıya malikdir.
 • You look so happy! -Sən çox xoşbəxt görünürsən!
 • Uh, that nail art is so incredible -Uh, bu dırnaq sənəti bu qədər inanılmazdır.
 • You look fantastic today -Sən bu gün fantastik görünürsən.
 • I can’t take my eyes off of you -Mən gözlərimi səndən çəkə bilmirəm.
 • I have never seen such beautiful eyes before -Daha əvvəl heç bu qədər gözəl gözlər görməmişdim.
 • Your hair is very beautiful – Sənin saçların çox gözəldir.
 • You are very handsome -Sən çox yaraşıqlısan.
 • You are so sweet -Sən çox şirinsən.
 • This dress fits you nicely -Bu don sənə çox yaraşıb.
 • You have got such nice lips -Sənin çox xoş dodaqların var.
 • You have such a unique charisma -Sənin özünə xas xarizman var.
 • I like your style –Mən sənin tərzini sevirəm.

İngilis dilində yaradıcılıq və zəka ilə bağlı komplimentlər

 • You’re a smart cookie -Sən ağıllı peçenyesən.
 • Your perspective is refreshing -sənin perspektivin canlandırıcıdır.
 • Your ability to recall random factoids at just the right times is impressive -Təsadüfi faktoidləri lazımi anda geri çağırma qabiliyyətiniz təsiredicidir.
 • When you say, “I meant to do that,” I totally believe you -Sən “Bunu etməyi nəzərdə tuturdum” deyəndə sənə tamamilə inanıram.
 • You have the best ideas -sən ən yaxşı fikirlərə sahibsən.
 • You’re always learning new things and trying to better yourself. That’s awesome -Sən həmişə yeni şeylər öyrənir və özünüzü yaxşılaşdırmağa çalışırsan. Bu möhtəşəmdir..
 • You could survive a zombie apocalypse -sən bir zombi apokalipsisindən sağ çıxa bilərsən.
 • When you make a mistake, you fix it -sən bir səhv edəndə onu düzəldirsən..
 • You’re great at figuring stuff out -sən bir şeylər tapmaqda əlasan.
 • Your creative potential seems limitless -yaradıcılıq potensialınız hədsiz dərəcədə görünür.
 • You have a good head on your shoulders -çiyinlərinizdə yaxşı bir başınız var.
 • Everyone gets knocked down sometimes; only people like you get back up again and keep going -Hər kəs bəzən yıxılır; yalnız sizin kimi insanlar yenidən qalxır və davam edir.
 • I always learn so much from you -Mən hər zaman səndən çox şey öyrənirəm.
 • You are good at what you do -Sən etdiyin işdə yaxşısan.
 • You are so smart -Sən çox ağıllısan.
 • You raise the bar -Sən standartları çox yüksəltdin.
 • You always go the extra mile -Sən həmişə daha çoxunu bacarırsan.
 • You are such a success story -Sən tam bir uğur hekayəsisən.
 • Ünsiyyət və sosial bacarıqlar ilə bağlı komplimentlər
 • Your potential is limitless -sənin potensialın limitsizdir.
 • You are so special to everyone you know -sən səni tanıyan hər kəs üçün özəlsən.
 • You’ve accomplished so many incredible things -siz çox inanılmaz işlər görmüsünüz.
 • You always have the best ideas -sənin hər zaman ən yaxşı fikirlərin var.
 • You are such a good listener -Sən çox yaxşı dinləyicisən.
 • You always know the right thing to say -Həmişə nəyin deyilməli olduğunu düzgün bilirsiniz.
 • You’re an awesome friend -Sən möhtəşəm bir dostsan.
 • You’re more helpful than you realize -Fərqində olduğundan daha çox kömək edirsən.
 • Hanging out with you is always fun -Sizinlə gəzmək həmişə əyləncəlidir.
 • Being around you makes everything better -Ətrafında olmaq hər şeyi daha yaxşı hala gətirir.
 • You should be thanked more often. Thank you -Sənə daha da tez-tez təşəkkür edilməlidir. Çox sağ ol.
 • Our community is better because you’re in it -Cəmiyyətimiz daha yaxşıdır, çünki sən içindəsən.
 • Someone is getting through something hard right now because you’ve got their back. Nice work -Onları geri aldığınız üçün kimsə indi çətin bir şey keçir. Gözəl iş.
 • You always know just what to say -sən həmişə nə deməli olduğunu bilirsən.
 • The people you love are lucky to have you in their lives -Sevdiyin insanlar onların həyatında olduğun üçün şanslıdırlar.
 • Any team would be lucky to have you on it -sənə görə hər hansı bir komanda şanslı olardı.
 • Defenseless animals are drawn to you -Müdafiəsiz heyvanlar sənə tərəf çəkilir.
 • The way you treasure your loved ones is incredible -Sevdiklərinizi qiymətləndirdiyiniz yol inanılmazdır.
 • You’re a gift to those around you -Sən ətrafınızdakılara hədiyyəsən.
 • You have the best ideas -sənin ən yaxşı fikirlərin var.
 • You always know how to find the silver lining -sən hər zaman gümüş astarı necə tapa biləcəyini bilirsən.
 • You’re the person that everyone wants on their team -sən hamının öz komandasında istədiyi şəxssən.
 • I always learn so much when I’m around you -mən hər zaman sənin yanında olanda çox şey öyrənirəm.
 • Is there anything you can’t do!? -sənin edə bilməyəcəyin nə isə var?

İngilis dilində xarakter ilə bağlı komplimentlər

 • You are brave -sən cəsarətlisən.
 • I like your style -mən sənin tərzini xoşlayıram.
 • You’re strong -sən güclüsən.
 • You’re inspiring -sən ruhlandırıcısınız.
 • You’re so thoughtful -sən çox düşüncəli idin.
 • You’re a great listener -sən əla dinləyicisən.
 • You make me happy -sən məni xoşbəxt edirsən.
 • You’re such a beautiful soul -sən çox gözəl bir ruhsan.
 • Your laugh is adorable -gülüşünüz təqdirəlayiqdir.
 • Your smile is contagious -sənin təbəssümün yoluxucu olur.
 • You radiate good vibes -sən yaxşı hisslər yayırsan.
 • You’re cute when your angry -sən əsəbiləşəndə şirin olursan.
 • You make me want to be a better person -Sən məni daha yaxşı insan olmaq istəyinə məcbur edirsən.
 • You have a great taste in music -Sənin möhtəşəm musiqi zövqün var.
 • But I like when you make it… -Sən bunu edən zaman mənim xoşum gəlir.
 • How did you learn to be so great? -sən bu dərəcədə möhtəşəm olmağı necə öyrəndin?
 • You inspire me in so many different ways -sən mənə çox fərqli formada ilham verirsən.
 • You continue to impress me -sən məni təəccübləndirməyə davam edirsən.
 • I love how you never compromise on being yourself -heç vaxt özün olmaqdan güzəştə getməməyini çox sevirəm.
 • Your heart must be 10 times the average size -sənin ürəyin ortalama ölçünün 10 qatı qədər olmalıdır.
 • You’re incredibly thoughtful -sən olduqca düşüncəlisən.
 • You’re a constant reminder that people can be good -sən insanların yaxşı ola biləcəyi barədə daimi bir xatırlatma edirsən.
 • You make me see things in an entirely new way -sən məcbur edirsən ki, mən tamamilə yeni bir formada görüm.
 • On a scale of one to ten, you’re an eleven -sən birdən ona qədər olan bir miqyasda, on birsən.
 • You are the epitome of a good person -sən yaxşı bir insanın epitetisən.
 • You have impeccable manners -Sənin qüsursuz davranışların var.
 • Is that your picture next to “charming” in the dictionary? -Lüğətdə “şarmlı” sözünün yanında olan sənin şəklindir?
 • Your kindness is a balm to all who encounter it -Sənin xeyirxahlığın, onunla qarşılaşan hamı üçün məlhəmdir.
 • You have such a great heart -Sizin olduqca böyük bir ürəyiniz var.
 • You are beautiful inside and out -sən daxilən və xaricən gözəlsən.
 • Your capacity for generosity knows no bounds  -Sənin səxavətliliyinin tutumu limit tanımır.
 • I wish I were more like you -kaş ki, mən sənin kimi olaydım.
 • You have a remarkable sense of humor -sənin diqqət çəkən yumor hissin var.
 • I’ve never met someone as kind as you are -mən heç vaxt sizin kimi mehriban biri ilə tanış olmamışam.
 • The world would be a better place if more people were like you! -Daha çox insan sizin kimi olsaydı, dünya daha yaxşı bir yer olardı!
 • The way you carry yourself is truly admirable -Özünüzü aparmaq tərziniz həqiqətən heyranedicidir.
 • You set a great example for everyone around you –sən ətrafında olan hamı üçün möhtəşəm nümunəsən.
 • I love your perspective on life -mən sənin həyata baxışını sevirəm.
 • Your insides are even more beautiful than your outside -Sənin daxilin sənin xaricindən daha da gözəldir.
 • You have the courage of your convictions -Sən inanclarının cəsarətinə sahibsən.
 • You seem to really know who you are -Görünür, həqiqətən kim olduğunuzu bilirsiniz.
 • That thing you don’t like about yourself is what makes you really interesting -Sənin özün haqqında bəyənmədiyin şey səni həqiqətən maraqlı edən şeydir.
 • When you make up your mind, nothing stands in your way -Sən qərar verdiyin zaman heç bir şey sənin qarşında durmur.
 • Your positivity is infectious -Sənin pozitivliyin yoluxucudur.
 • You should be so proud of yourself -Sən özünlə çox fəxr etməlisən.
 • You’re amazing! -sən möhtəşəmsən!
 • You’re a true gift to the people in your life -sən həyatındakı insanlar üçün əsl hədiyyəsən.
 • You’re an incredible friend -sən inanılmaz bir dostsan.
 • You inspire me to be a better person -sən mənim daha yaxşı insan olmağıma ilham verirsən.
 • Your passion always motivates me -Sənin tutqun məni həmişə motivasiya edir.
 • Your smile makes me smile -Sənin gülüşün məni gülümsədir.

İngilis dilində sevgiliyə deyə biləcəyimiz ən gözəl komplimentlər

 • Being around you makes everything better -sənin ətrafında olmaq hər şeyi daha yaxşı hala gətirir.
 • I’m so lucky to have you in my life -sən mənim həyatımda olduğun üçün mən çox şanslıyam.
 • Simply knowing you has made me a better person -Sadəcə səni tanımaq məni daha yaxşı bir insan etdi.
 • You make me want to be the best version of myself -sən məni özümün ən yaxşı versiyam olmağıma məcbur edirsən.
 • Your parents must be so proud -ailən sənin ilə çox qürur duymalıdır.
 • You helped me realize my own worth -sən mənim öz dəyərimi dərk etməyimə kömək etdin.
 • You deserve everything you’ve achieved -sən bacardığın hər şeyə layiqsən.
 • I am so proud of your progress -mən sənin irəliləmənlə qürur duyuram.
 • You are making a real difference in the world -sən Dünyada real bir fərq yaradırsan.
 • Thanks for being you! -sən olduğun üçün təşəkkürlər.
 • I really appreciate everything that you do -mən həqiqətən sənin etdiyin hər şeyi yüksək qiymətləndirirəm.
 • Thank you for being such a great person -Belə möhtəşəm bir insan olduğunuz üçün təşəkkür edirəm.
 • Your mere presence is reassuring to me -sadəcə sənin varlığın mənə güvən verir.
 • You are my favorite person to talk to -Sən mənim danışacağım ən sevdiyim insansan.
 • Your point of view is so refreshing -sənin baxış bucağın çox canlandırıcıdır.
 • You always make me feel welcome -sən hər zaman məni xoş qarşılayırsan.
 • I’m lucky just to know you -mən sadəcə səni tanıdığım üçün şanslıyam.
 • You know just how to make my day! -sən günümü necə edəcəyini bilirsən.
 • You spark so much joy in my life -sən mənim həyatımda çox sevinc oyandırırsan.
 • I appreciate your friendship more than you can know -mən sənin dostluğunu sənin bildiyindən daha çox qiymətləndirirəm.
 • I tell other friends how wonderful you are -mən başqa dostlara sənin necə də möhtəşəm olduğunu deyirəm.
 • Thanks for always being there for me -Hər zaman mənim üçün olduğum üçün təşəkkür edirəm.
 • You are a ray of sunshine -sən günəşin şüasısan.
 • You’re the most perfect ‘you’ there is -var olan ən mükəmməl “sən” sənsən.
 • You’re like sunshine when it’s raining in my life -Sən mənim həyatımda yağış yağan zamankı günəş kimisən.
 • Everything a guy wants from a person, you possess it -Bir adamın bir şəxsdən istədiyi hər şeyə sən sahibsən.
 • You are the first person that I turn to when I need a friend -Bir dost lazım olduğu zaman müraciət etdiyim ilk insansan.
 • I would like to thank you for being the best friend a guy could ask for -Bir oğlanın istəyə biləcəyi ən yaxşı dost olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm.
 • Whenever you are around me I automatically fell 10 times happy -Sən ətrafımda olan zaman mən avtomatik olaraq 10 dəfə daha xoşbəxt oluram.
 • I do not know the reason why a lot of people do not copy your fashion sense -Mən bir çox insanın moda hissinizi kopyalamasının səbəbini bilmirəm..
 • There are a lot of situations in which I would love to have intelligence like you -Sizin kimi zəkaya sahib olmağı çox istəyəcəyim bir çox vəziyyət var.
 • A strong and confident woman like you should be in my future -Sizin kimi güclü və inamlı bir qadın mənim gələcəyimdə olmalıdır.
 • If I sit down and list all the nice and amazing things you have I would need the whole day -Əgər mən oturub sənin sahib olduğun bütün gözəl və heyrətamiz şeyləri sadalasam, bütün bir günə ehtiyacım olardı.
 • You will always be my sunshine(use your sweet names) even as we age and gray -Biz yaşlanıb boz rəngə çevrilsək belə, sən hər zaman mənim günəşim olacaqsan.
 • My only wish is to make you laugh at every chance I get -Yeganə istəyim, əldə etdiyim hər şansda səni güldürməkdir.
 • Yet nothing is more beautiful than you but when you smile like that looking at me, I swear my world stops –Sizdən daha gözəl heç nə yoxdur, ancaq sən mənə baxıb gülümsəyəndə dünyamın dayanacağına and içirəm.
 • No not at all, who says you’re fat; you can’t be any better than what you are already -Yox, yox, kim deyir ki, sən köksən; sən hazırda olduğundan daha yaxşı ola bilməzsən.
 • You’re someone’s reason to smile -sən iminsə gülümsəməsinə səbəbsən.
 • You’re even better than a unicorn, because you’re real -Sən bir unikorndan daha yaxşısan, çünki gerçəksən.
 • How do you keep being so funny and making everyone laugh? -Bu qədər gülməli olmağa və hamını güldürməyə necə davam edirəsn?
 • You have a good head on your shoulders -Sənin çiyinlərinizdə yaxşı bir başın var.
 • Has anyone ever told you that you have great posture? -Kimsə sənə möhtəşəm duruşunun olduğunu deyib?
 • The way you treasure your loved ones is incredible -Sənin sevdiklərini qiymətləndirdiyin yol inanılmazdır.
 • You’re really something special -Sən həqiqətən də özünəməxsussan.
 • Thank you for being you -Sən olduğun üçün təşəkkür edirəm.

Müəyyən bir mədəniyyətə və ölkəyə aid olan komplimentlər

Aşağıda qeyd edilən hər bir komplimentin özünəməxsus mənası mövcuddur. Bununla bağlı növbəti yazılarımızda daha geniş məlumat verəcəyik.

 • Russia: You look like blood and milk – Rusiya: sən qan və süd kimi görünürsən. Gözəl olduğunuz, ağ rəngə və qırmızı rəngli yanaqlara sahib olduğunuz mənasına gəlir.
 • China: Diving fish, swooping geese -Çin: batan balıqları, şığıyan qazlar. Bu şəxsin gözəlliyini görən balıqlar üzməyi, qazlar uçmağı unudurlar. Birisinin çox gözəl olduğunu ifadə etməyin yoludur.
 • Cameroon: You’re an old pot –Kamerun: Sən köhnə bir qazansan. Aşpazlar üçün kompliment olaraq qəbul edilir. Daha yaxşı yemək köhnə qazanda hazırlandığı üçün köhnə qazan deyə bəhs edilən şəxsin yeməyinin ləzzətli olduğu vurğulanır.
 • Spain: What is a star doing, flying so low? -İspaniya: Bu qədər aşağıdan uçan ulduz nə edir. İngilis dilindəki “sən cənnətdən düşən bir mələksən” ifadəsinə oxşardır. Yəni ulduzların gözəllikləri insanlarda da ola bilər mənasındadır.
 • Iran: May a mouse eat you! -İran: Bir siçan səni yeyə bilər! Bir körpənin yeyilə biləcək qədər sevimli olması ilə oxşar mənanı ifadə edir.
 • Japan: Egg with eyes -Yaponiya: gözlü yumurta. Üzünüzün mükəmməl dərəcədə oval olduğunu bildirmək üçün istifadə edilir. Yapon mədəniyyətində mükəmməl formalı üzlər təriflənir. Bu səbəbdən də yumurta ilə qarşılaşdırılması komplimentdir.
 • Spain: My mother never told me that flowers could walk! -İspaniya: Anam mənə çiçəklərin gəzə biləcəyini heç vaxt demədi! Çiçəklərin gözəlliyi beynəlxalq olaraq qəbul edilən reallıqdır. Yaşayan, nəfəs alan çiçək olduğunuz fikri təbiətin gözəlliyi ilə müqayisədir.
 • Brazil: You’re an old ape -Braziliya: Sən yaşlı meymunsan. Braziliyada yaşlı meymunlar ayaqlarını ağacdakı saxsı formalı meyvəyə salmayacaq qədər ağıllıdırlar. Əks halda ayaqları orada ilişib qalacaqdı. “Yaşlı meymun” ifadəsi Braziliyada “ağıllı” mənasına gəlir.

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir