İngilis dilində 100-ə qədər olan ədədlərin yazılışı və oxunuşu - Wordly

İngilis dilində 100-ə qədər olan ədədlərin yazılışı və oxunuşu


İngilis dilində rəqəmlər

Hər hansı xarici dili sıfırdan öyrənmək elə də asan bir iş deyil. İlk eşidildiyi zaman heç bir məna ifadə etməyən minlərlə səs, dilin özünə məxsus quruluşu və öz daxilindəki qaydalar bütünü o dilə yad olan birisi üçün olduqca qorxuducu görünə bilər. Ancaq unutmayın ki, hər bir dil müəyyən qaydaların üzərində inşa edilmişdir. Heç bir dil qaydasız və özbaşına qurulmaz. Bu qaydalar İngilis dilindəki rəqəmləri öyrənmək də keçərlidir.

Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

  • İngilis dilində saylar necə öyrənilir?
  • İngilis dilində saylar necə oxunur?
  • İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan bütün ədələrin siyahısı və oxunuşu
  • İngilis dilində 20-ə qədər olan rəqəmlər mahnısı

İngilis dilində saylar necə öyrənilir?

İngilis dili kimi günümüzdə olduqca vacib olan bir dildəki rəqəmləri və ədədləri öyrənmək çox vacibdir. Saylar İngilis dilinin, hətta hər bir dilin vacib mövzularından biridir. Eyni zamanda gündəlik həyatımızda da bu mövzudan tez-tez istifadə edirik. Odur ki, sayları yaxşı qavramaq və düzgün formada tələffüzünü öyrənməliyik. Qeyd edək ki, sayların əksəriyyəti müəyyən qaydaya tabe olsa da, bəzilərində istisna hallar mövcuddur.

İngilis dilində saylar müəyyən sistemə tabedirlər. Bu məntiqi başa düşdüyünüz zaman rəqəm və ədədlərin həm yazılışını, həm də oxunuşunu qısa müddət ərzində öyrənmiş olacaqsınız. Bu səbəbdən də əvvəlcə 1-dən 100-ə qədər olan ədədləri öyrənməyiniz vacib şərtdir. İlkin mərhələdə isə 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri öyrənməlisiniz. Bundan sonrakı addım isə 10-dan 100-ə qədər olan ədədlər olacaqdır.

İngilis dilində saylar necə oxunur?

İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan rəqəmlər öz daxilində müəyyən ritmə sahibdirlər və həmin sistemə uyğun olaraq düzəldilirlər.  Bu səbəbdən də 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri bilmək zərurətdir. Bu nöqtədə işiniz çətin olmayacaq, çünki hamımız məktəbdə 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri öyrənmişik.

11 rəqəmi eleven, 12 rəqəmi isə twelve olaraq ifadə edilir. Bu səbəbdən də bu iki rəqəm istisna hesab edilirlər. 1319 arasında olan rəqəmlərin sonuna –teen şəkilçisi əlavə edilir. Bu qaydanı bilmək işinizi bir qədər də asanlaşdıracaqdır. Sonrakı 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kimi 10-n qatları olan rəqəmləri bilmək də 100-ə qədər saymağı öyrənmək üçün kifayətdir. Çünki tam ədədlərin yanına 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri əlavə etməklə aradakı rəqəmləri də öyrənmiş olacaqsınız. 100-dən sonrakı ədədlər üçün isə əvvəlcə ədədin neçə sıfıra malik olduğunu deyilir; one hundread, five hundread. Geri qalan hissəsi isə 100-ə qədər öyrənilən saylarla tamamlanır. Bu qaydalara aid nümunələrlə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

10-19 arası: Bu aralıqdakı rəqəmlərdən 13-19 arası olanlar müəyyən qaydaya tabedirlər. Hər rəqəmin sonunda –teen şəkilçisi təkrarlanmaqdadır. Təklik mərtəbəsindəki rəqəm əlavə şəkilçi almadan və ya dəyişmədən olduğu kimi yazılır və sonuna –teen şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, sixteen (16), seventeen (17) kimi. Ancaq bu qayda, 10, 11 və 12 ədədləri üçün keçərli deyil. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi 10 – ten, 11 – eleven, 12 – twelve şəklində yazılır.

20-29 arası: 20 və sonrakı bütün ədədlərdə də yuxarıdakı qaydanın davam etdiyi müşahidə edilir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 90 ədədlərini dedikdən sonra, ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəmin adı deyilir. Məsələn; twenty (20), twenty five (25), twenty eight (28) kimi.

30-39 arası: 30 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

40-49 arası: 40 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

50-59 arası: 50 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

60-69 arası: 60 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

70-79 arası: 70 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

80-89 arası: 80 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

90-99 arası: 90 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan bütün ədələrin siyahısı və oxunuşu

Aşağıdakı cədvəldə 1-dən 100-ə qədər olan rəqəm və ədədlərin həm tərcüməsi, həm də İngilis dilində oxunuşu ilə tanış ola bilərsiniz.

Yazılışı Rəqəm Oxunuşu
zero 0 zɪə.rəʊ
one      1 wʌn
two      2 tuː
three    3 θriː
four     4 fɔːr
five      5 faɪv
six        6 sɪks
seven   7 sev.ən
eight    8 eɪt
nine     9 naɪn
ten 10 ten
eleven  11 ɪˈlev.ən
twelve 12 Twelv
Thirteen 13 θɜːˈtiːn
Fourteen 14 fɔːˈtiːn
fifteen 15 fɪfˈtiːn
sixteen 16 sɪkˈstiːn
Seventeen 17 sev.ənti:n
Eighteen 18 eɪti:n
Nineteen 19 naɪnti:n
twenty 20 twen.ti
twenty one 21 twen.ti wʌn
twenty two 22 twen.ti tuː
twenty three 23 twen.ti θriː
twenty four 24 twen.ti fɔːr
twenty five 25 twen.ti faɪv
twenty six 26 twen.ti sɪks
twenty seven 27 twen.ti sev.ən
twenty eight 28 twen.ti eɪti
twenty nine 29 twen.ti naɪn
thirty 30 ˈθɜː.ti
thirty one 31 ˈθɜː.ti wʌn
thirty two 32 ˈθɜː.ti tuː
thirty three 33 ˈθɜː.ti θriː
thirty four 34 ˈθɜː.ti fɔːr
thirty five 35 ˈθɜː.ti faɪv
thirty six 36 ˈθɜː.ti sɪks
thirty seven 37 ˈθɜː.ti sev.ən
thirty eight 38 ˈθɜː.ti eɪti
thirty nine 39 ˈθɜː.ti naɪn
forty 40 fɔː.ti
forty one 41 fɔː.ti wʌn
forty two 42 fɔː.ti tuː
forty three 43 fɔː.ti θriː
forty four 44 fɔː.ti fɔːr
forty five 45 fɔː.ti faɪv
forty six           46 fɔː.ti sɪks
forty seven 47 fɔː.ti sev.ən
forty eight 48 fɔː.ti eɪti
forty nine 49 fɔː.ti naɪn
fifty 50 ˈfɪf.ti
fifty one 51 ˈfɪf.ti wʌn
fifty two 52 ˈfɪf.ti tuː
fifty three 53 ˈfɪf.ti θriː
fifty four 54 ˈfɪf.ti fɔːr
fifty five 55 ˈfɪf.ti faɪv
fifty six           56 ˈfɪf.ti sɪks
fifty seven 57 ˈfɪf.ti sev.ən
fifty eight 58 ˈfɪf.ti eɪti
fifty nine 59 ˈfɪf.ti naɪn
sixty  60 sɪk.sti
Sixty one 61 sɪk.sti wʌn
Sixty two 62 sɪk.sti tuː
Sixty three 63 sɪk.sti θriː
Sixty four 64 sɪk.sti fɔːr
Sixty five 65 sɪk.sti faɪv
Sixty six 66 sɪk.sti sɪks
Sixty seven 67 sɪk.sti sev.ən
Sixty eight 68 sɪk.sti eɪti
Sixty nine 69 sɪk.sti naɪn
Seventy 70 sev.ən.ti
seventy one 71 sev.ən.ti wʌn
seventy two 72 sev.ən.ti tuː
seventy three 73 sev.ən.ti θriː
seventy four 74 sev.ən.ti fɔːr
seventy five 75 sev.ən.ti faɪv
seventy six 76 sev.ən.ti sɪks
seventy seven 77 sev.ən.ti sev.ən
seventy eight 78 sev.ən.ti eɪti
seventy nine 79 sev.ən.ti naɪn
eighty 80 eɪ.ti
eighty one 81 eɪ.ti wʌn
eighty two 82 eɪ.ti tuː
eighty three 83 eɪ.ti θriː
eighty four 84 eɪ.ti fɔːr
eighty five 85 eɪ.ti faɪv
eighty six 86 eɪ.ti sɪks
eighty seven 87 eɪ.ti sev.ən
eighty eight 88 eɪ.ti eɪti
eighty nine 89 eɪ.ti naɪn
ninety 90 naɪn.ti
Ninety one 91 naɪn.ti wʌn
Ninety two 92 naɪn.ti tuː
Ninety three 93 naɪn.ti θriː
Ninety four 94 naɪn.ti fɔːr
Ninety five 95 naɪn.ti faɪv
ninety six 96 naɪn.ti sɪks
ninety seven 97 naɪn.ti sev.ən
ninety eight 98 naɪn.ti eɪti
ninety nine 99 naɪn.ti naɪn
one hundred 100 wʌn hʌn.drəd

İngilis dilində 20-ə qədər olan rəqəmlər mahnısı

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Jump!

Turn around and clap your hands

And jump!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Kick!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick!

Turn around and clap your hands

And kick!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Wiggle!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Wiggle!

Turn around and clap your hands

And wiggle!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick!

Turn around and clap your hands

And Jump!

Kick!

Wiggle!

And Jump!

One Two Buckle My Shoe

One, two,

Buckle my shoe;

Three, four,

Shut the door;

Five, six,

Pick up sticks;

Seven, eight,

Lay them straight:

Nine, ten,

A big, fat hen;

Number Poem

Number 1 is like a stick.

A straight line that is very quick.

For number 2, go right around.

Then make a line across the ground.

Go right around. What will it be?

Go round again to make a 3.

Down and over and down some more.

That’s the way to make a 4.

Go down and around. Then you stop.

Finish the 5 with a line on top.

Make a curve. Then make a loop.

There are no tricks to make a 6.

Across the sky and down from heaven.

That’s the way to make a 7.

Make an “S” and then don’t wait.

Go up again to make an 8.

Make a loop and then a line.

That’s the way to make a 9.

Make a 1 and then a 0.

10 are all your fingers you know!

A song about the number one.

Riding on the subway, lucky that he found a seat

Rolling on a skateboard, watch him touring down the street

Swinging in a hammock, taking in the morning sun

Ain’t no doubt about it, we’re taking about the number 1

Number Four

Numbers 1 to 10 Gus would love to teach, while he’s having fun playing at the beach.

Learning numbers is really no chore, especially when it comes to number four!

Do you know what Gus’ favourite treat is, in the summertime? Ice cream!

He has four flavours:

Hokey-pokey, strawberry, vanilla and lime.

Come on Gus, lick without delay or else the summer sun, will melt it all away!

Five little ducks

Five little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only four little ducks came back.

Four little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only three little ducks came back.

Three little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only two little ducks came back.

Two little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only one little ducks came back.

One little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But no little ducks came back.

Mother duck said

“Quack, quack, quack”

And all of the five little ducks came back.

5 Little Fish

Five little fish swam out one day,

Over the waves and far away.

Mama Fish said, “Blub, blub, blub, blub”.

But only four little fish swam back.

Count down to zero.

Sad Mama Fish swam out one day.

Over the waves and far away.

Mama Fish said, “Blub, blub, blub, blub”.

And all FIVE little fish swam back!

Number eight

Numbers 1 to 10 Gus would love to teach, while he’s having fun playing at the beach.

Hey you must be feeling really great!

We’re already up to number eight!

Gus has made eight sandwiches for lunch today.

“Whats’s on your sandwiches Gus?” Lettuce and pate.

Munch, munch, chew and crunch,

I love eating sandwiches for lunch.

0.

Around and around and around we go.

When we get home we have a zero.

1.

Number 1 is like a stick.

A straight line that is very quick.

2.

Around and back on the railroad track.

Two, two, two, two!

3.

Around a tree. Around a tree.

That’s the way to make a three!

4.

Down and over.

Down once more.

That’s the way to make a four!

5.

Straigjt line down.

Then around.

Hat on top and five’s a clown!

6.

Make a curve

Then make a loop.

There are no tricks to make a six!

7.

Across the sky and down from heaven.

That’s the way to make a seven!

8.

Make an S and do not wait.

Go back up and that’s an eight!

9.

A loop and a line.

That makes a nine!

10.

Straight line down.

Then around with a grin.

That’s the way

To make a ten!

11.

Write a one and then another.

This one looks just like his brother.

12.

12 is simply a one and a two.

Write the numbers and say choo-choo!

13.

For 13 write a one and a three.

Once you are done, shout “Yipppe!”

14.

To make 14 write a one and a four.

Then make a roar like a dinosour!

15.

Number 15 is a one and five.

Write them out, then do the five!

16.

Make a one and then a six.

Writing sixteen is an easy trick!

17.

17 is easy to trace.

A one and a seven now make a face!

18.

18 is a number that looks just great.

Make a one and then an eight.

19.

Nneteen makes me feel just fine.

All you need is a one and a nine.

Beləliklə, bir vacib mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman getwordly.com məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin 🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir