İngilis dilində 100-ə qədər olan ədədlərin yazılışı və oxunuşu - Wordly

İngilis dilində 100-ə qədər olan ədədlərin yazılışı və oxunuşu


İngilis dilində rəqəmlər

Hər hansı xarici dili sıfırdan öyrənmək elə də asan bir iş deyil. İlk eşidildiyi zaman heç bir məna ifadə etməyən minlərlə səs, dilin özünə məxsus quruluşu və öz daxilindəki qaydalar bütünü o dilə yad olan birisi üçün olduqca qorxuducu görünə bilər. Ancaq unutmayın ki, hər bir dil müəyyən qaydaların üzərində inşa edilmişdir. Heç bir dil qaydasız və özbaşına qurulmaz. Bu qaydalar İngilis dilindəki rəqəmləri öyrənmək də keçərlidir.

Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

  • İngilis dilində saylar necə öyrənilir?
  • İngilis dilində saylar necə oxunur?
  • İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan bütün ədələrin siyahısı və oxunuşu
  • İngilis dilində 20-ə qədər olan rəqəmlər mahnısı

İngilis dilində saylar necə öyrənilir?

İngilis dili kimi günümüzdə olduqca vacib olan bir dildəki rəqəmləri və ədədləri öyrənmək çox vacibdir. Saylar İngilis dilinin, hətta hər bir dilin vacib mövzularından biridir. Eyni zamanda gündəlik həyatımızda da bu mövzudan tez-tez istifadə edirik. Odur ki, sayları yaxşı qavramaq və düzgün formada tələffüzünü öyrənməliyik. Qeyd edək ki, sayların əksəriyyəti müəyyən qaydaya tabe olsa da, bəzilərində istisna hallar mövcuddur.

İngilis dilində saylar müəyyən sistemə tabedirlər. Bu məntiqi başa düşdüyünüz zaman rəqəm və ədədlərin həm yazılışını, həm də oxunuşunu qısa müddət ərzində öyrənmiş olacaqsınız. Bu səbəbdən də əvvəlcə 1-dən 100-ə qədər olan ədədləri öyrənməyiniz vacib şərtdir. İlkin mərhələdə isə 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri öyrənməlisiniz. Bundan sonrakı addım isə 10-dan 100-ə qədər olan ədədlər olacaqdır.

İngilis dilində saylar necə oxunur?

İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan rəqəmlər öz daxilində müəyyən ritmə sahibdirlər və həmin sistemə uyğun olaraq düzəldilirlər.  Bu səbəbdən də 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri bilmək zərurətdir. Bu nöqtədə işiniz çətin olmayacaq, çünki hamımız məktəbdə 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri öyrənmişik.

11 rəqəmi eleven, 12 rəqəmi isə twelve olaraq ifadə edilir. Bu səbəbdən də bu iki rəqəm istisna hesab edilirlər. 1319 arasında olan rəqəmlərin sonuna –teen şəkilçisi əlavə edilir. Bu qaydanı bilmək işinizi bir qədər də asanlaşdıracaqdır. Sonrakı 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kimi 10-n qatları olan rəqəmləri bilmək də 100-ə qədər saymağı öyrənmək üçün kifayətdir. Çünki tam ədədlərin yanına 1-dən 10-a qədər olan rəqəmləri əlavə etməklə aradakı rəqəmləri də öyrənmiş olacaqsınız. 100-dən sonrakı ədədlər üçün isə əvvəlcə ədədin neçə sıfıra malik olduğunu deyilir; one hundread, five hundread. Geri qalan hissəsi isə 100-ə qədər öyrənilən saylarla tamamlanır. Bu qaydalara aid nümunələrlə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

10-19 arası: Bu aralıqdakı rəqəmlərdən 13-19 arası olanlar müəyyən qaydaya tabedirlər. Hər rəqəmin sonunda –teen şəkilçisi təkrarlanmaqdadır. Təklik mərtəbəsindəki rəqəm əlavə şəkilçi almadan və ya dəyişmədən olduğu kimi yazılır və sonuna –teen şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn, sixteen (16), seventeen (17) kimi. Ancaq bu qayda, 10, 11 və 12 ədədləri üçün keçərli deyil. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi 10 – ten, 11 – eleven, 12 – twelve şəklində yazılır.

20-29 arası: 20 və sonrakı bütün ədədlərdə də yuxarıdakı qaydanın davam etdiyi müşahidə edilir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 90 ədədlərini dedikdən sonra, ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəmin adı deyilir. Məsələn; twenty (20), twenty five (25), twenty eight (28) kimi.

30-39 arası: 30 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

40-49 arası: 40 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

50-59 arası: 50 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

60-69 arası: 60 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

70-79 arası: 70 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

80-89 arası: 80 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

90-99 arası: 90 ədədinin ardından təklik mərtəbəsindəki rəqəm deyilir.  

İngilis dilində 1-dən 100-ə qədər olan bütün ədələrin siyahısı və oxunuşu

Aşağıdakı cədvəldə 1-dən 100-ə qədər olan rəqəm və ədədlərin həm tərcüməsi, həm də İngilis dilində oxunuşu ilə tanış ola bilərsiniz.

YazılışıRəqəmOxunuşu
zero0zɪə.rəʊ
one     1wʌn
two     2tuː
three   3θriː
four    4fɔːr
five     5faɪv
six       6sɪks
seven  7sev.ən
eight   8eɪt
nine    9naɪn
ten10ten
eleven 11ɪˈlev.ən
twelve12Twelv
Thirteen13θɜːˈtiːn
Fourteen14fɔːˈtiːn
fifteen15fɪfˈtiːn
sixteen16sɪkˈstiːn
Seventeen17sev.ənti:n
Eighteen18eɪti:n
Nineteen19naɪnti:n
twenty20twen.ti
twenty one21twen.ti wʌn
twenty two22twen.ti tuː
twenty three23twen.ti θriː
twenty four24twen.ti fɔːr
twenty five25twen.ti faɪv
twenty six26twen.ti sɪks
twenty seven27twen.ti sev.ən
twenty eight28twen.ti eɪti
twenty nine29twen.ti naɪn
thirty30ˈθɜː.ti
thirty one31ˈθɜː.ti wʌn
thirty two32ˈθɜː.ti tuː
thirty three33ˈθɜː.ti θriː
thirty four34ˈθɜː.ti fɔːr
thirty five35ˈθɜː.ti faɪv
thirty six36ˈθɜː.ti sɪks
thirty seven37ˈθɜː.ti sev.ən
thirty eight38ˈθɜː.ti eɪti
thirty nine39ˈθɜː.ti naɪn
forty40fɔː.ti
forty one41fɔː.ti wʌn
forty two42fɔː.ti tuː
forty three43fɔː.ti θriː
forty four44fɔː.ti fɔːr
forty five45fɔː.ti faɪv
forty six          46fɔː.ti sɪks
forty seven47fɔː.ti sev.ən
forty eight48fɔː.ti eɪti
forty nine49fɔː.ti naɪn
fifty50ˈfɪf.ti
fifty one51ˈfɪf.ti wʌn
fifty two52ˈfɪf.ti tuː
fifty three53ˈfɪf.ti θriː
fifty four54ˈfɪf.ti fɔːr
fifty five55ˈfɪf.ti faɪv
fifty six          56ˈfɪf.ti sɪks
fifty seven57ˈfɪf.ti sev.ən
fifty eight58ˈfɪf.ti eɪti
fifty nine59ˈfɪf.ti naɪn
sixty 60sɪk.sti
Sixty one61sɪk.sti wʌn
Sixty two62sɪk.sti tuː
Sixty three63sɪk.sti θriː
Sixty four64sɪk.sti fɔːr
Sixty five65sɪk.sti faɪv
Sixty six66sɪk.sti sɪks
Sixty seven67sɪk.sti sev.ən
Sixty eight68sɪk.sti eɪti
Sixty nine69sɪk.sti naɪn
Seventy70sev.ən.ti
seventy one71sev.ən.ti wʌn
seventy two72sev.ən.ti tuː
seventy three73sev.ən.ti θriː
seventy four74sev.ən.ti fɔːr
seventy five75sev.ən.ti faɪv
seventy six76sev.ən.ti sɪks
seventy seven77sev.ən.ti sev.ən
seventy eight78sev.ən.ti eɪti
seventy nine79sev.ən.ti naɪn
eighty80eɪ.ti
eighty one81eɪ.ti wʌn
eighty two82eɪ.ti tuː
eighty three83eɪ.ti θriː
eighty four84eɪ.ti fɔːr
eighty five85eɪ.ti faɪv
eighty six86eɪ.ti sɪks
eighty seven87eɪ.ti sev.ən
eighty eight88eɪ.ti eɪti
eighty nine89eɪ.ti naɪn
ninety90naɪn.ti
Ninety one91naɪn.ti wʌn
Ninety two92naɪn.ti tuː
Ninety three93naɪn.ti θriː
Ninety four94naɪn.ti fɔːr
Ninety five95naɪn.ti faɪv
ninety six96naɪn.ti sɪks
ninety seven97naɪn.ti sev.ən
ninety eight98naɪn.ti eɪti
ninety nine99naɪn.ti naɪn
one hundred100wʌn hʌn.drəd

İngilis dilində 20-ə qədər olan rəqəmlər mahnısı

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Jump!

Turn around and clap your hands

And jump!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Kick!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick!

Turn around and clap your hands

And kick!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Wiggle!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Wiggle!

Turn around and clap your hands

And wiggle!

1 – 2 – 3 – 4 – 5 Jump!

6 – 7 – 8 – 9 – 10 Kick!

Turn around and clap your hands

And Jump!

Kick!

Wiggle!

And Jump!

One Two Buckle My Shoe

One, two,

Buckle my shoe;

Three, four,

Shut the door;

Five, six,

Pick up sticks;

Seven, eight,

Lay them straight:

Nine, ten,

A big, fat hen;

Number Poem

Number 1 is like a stick.

A straight line that is very quick.

For number 2, go right around.

Then make a line across the ground.

Go right around. What will it be?

Go round again to make a 3.

Down and over and down some more.

That’s the way to make a 4.

Go down and around. Then you stop.

Finish the 5 with a line on top.

Make a curve. Then make a loop.

There are no tricks to make a 6.

Across the sky and down from heaven.

That’s the way to make a 7.

Make an “S” and then don’t wait.

Go up again to make an 8.

Make a loop and then a line.

That’s the way to make a 9.

Make a 1 and then a 0.

10 are all your fingers you know!

A song about the number one.

Riding on the subway, lucky that he found a seat

Rolling on a skateboard, watch him touring down the street

Swinging in a hammock, taking in the morning sun

Ain’t no doubt about it, we’re taking about the number 1

Number Four

Numbers 1 to 10 Gus would love to teach, while he’s having fun playing at the beach.

Learning numbers is really no chore, especially when it comes to number four!

Do you know what Gus’ favourite treat is, in the summertime? Ice cream!

He has four flavours:

Hokey-pokey, strawberry, vanilla and lime.

Come on Gus, lick without delay or else the summer sun, will melt it all away!

Five little ducks

Five little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only four little ducks came back.

Four little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only three little ducks came back.

Three little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only two little ducks came back.

Two little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But only one little ducks came back.

One little ducks went swimming one day.

Over the pond and far away.

Mother duck said “Quack, quack, quack”

But no little ducks came back.

Mother duck said

“Quack, quack, quack”

And all of the five little ducks came back.

5 Little Fish

Five little fish swam out one day,

Over the waves and far away.

Mama Fish said, “Blub, blub, blub, blub”.

But only four little fish swam back.

Count down to zero.

Sad Mama Fish swam out one day.

Over the waves and far away.

Mama Fish said, “Blub, blub, blub, blub”.

And all FIVE little fish swam back!

Number eight

Numbers 1 to 10 Gus would love to teach, while he’s having fun playing at the beach.

Hey you must be feeling really great!

We’re already up to number eight!

Gus has made eight sandwiches for lunch today.

“Whats’s on your sandwiches Gus?” Lettuce and pate.

Munch, munch, chew and crunch,

I love eating sandwiches for lunch.

0.

Around and around and around we go.

When we get home we have a zero.

1.

Number 1 is like a stick.

A straight line that is very quick.

2.

Around and back on the railroad track.

Two, two, two, two!

3.

Around a tree. Around a tree.

That’s the way to make a three!

4.

Down and over.

Down once more.

That’s the way to make a four!

5.

Straigjt line down.

Then around.

Hat on top and five’s a clown!

6.

Make a curve

Then make a loop.

There are no tricks to make a six!

7.

Across the sky and down from heaven.

That’s the way to make a seven!

8.

Make an S and do not wait.

Go back up and that’s an eight!

9.

A loop and a line.

That makes a nine!

10.

Straight line down.

Then around with a grin.

That’s the way

To make a ten!

11.

Write a one and then another.

This one looks just like his brother.

12.

12 is simply a one and a two.

Write the numbers and say choo-choo!

13.

For 13 write a one and a three.

Once you are done, shout “Yipppe!”

14.

To make 14 write a one and a four.

Then make a roar like a dinosour!

15.

Number 15 is a one and five.

Write them out, then do the five!

16.

Make a one and then a six.

Writing sixteen is an easy trick!

17.

17 is easy to trace.

A one and a seven now make a face!

18.

18 is a number that looks just great.

Make a one and then an eight.

19.

Nneteen makes me feel just fine.

All you need is a one and a nine.

Beləliklə, bir vacib mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də oxumaqla kifayətlənməyib, daimi olaraq yeni sözlər öyrənmək, həmin sözlərin cümlə içərisində necə istifadə edildiyini bilmək istəyirsinizsə, o zaman getwordly.com məhz sizlər üçündür. Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

Düşüncələriniz bizim üçün dəyərlidir, bizimlə paylaşmaqdan çəkinməyin 🙂

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir