İngilis dilində ad günü mesajları - Wordly

İngilis dilində ad günü mesajları


İngilis dilində ad günü mesajları

Bütün dillərdə olduğu kimi İngilis dilində də xüsusi günləri təbrik etmək olduqca vacibdir. Bu özəl günlərdən biri də doğum günləridir. Əgər İngilisdilli və ya xarici ölkələrdən olan və ortaq dil olaraq İngilis dilindən istifadə etdiyiniz tanışlarınız varsa, onların doğum günlərini təbrik etmək üçün bu mesajların necə ifadə edildiyini bilmək lazım olacaq. Belə ki, bu mövzumuzda siz çox sayda doğum günü mesajları və onların Azərbaycan dilinə olan tərcümələri ilə tanış olacaqsınız.

 1. Mündəricat Göstər

  Many happy returns!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: çox sayda xoşbəxtliklər!

Kimlərə göndərilə bilər? Düşüncəmizi daha lakonik formada ifadə etmək istədiyimiz zamanlarda hər yaşda olan tanışlarımız üçün istifadə edə bilərik.

 1. You are my dear. My dear friend, you were born.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sən mənim əzizimsən. Əziz dostum, sən dünyaya gəldin.

Kimlərə göndərilə bilər? Hər yaşdan olan ən yaxın və səmimi dostlarımız üçün istifadə edə bilərik.

 1. Happy Birthday to you. All of the best wishes to you.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günün mübarək. Sizə ən xoş arzularımı çatdırıram.

Kimlərə göndərilə bilər? Nisbətən məsafəli olduğumuz insanlar üçün də istifadə edə biləcəyimiz bir cümlədir.

 1. You are a gift from Allah. It is good that I love you, I love you!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sən Allahın bir hədiyyəsisən. Yaxşı ki, səni sevirəm, səni sevirəm!

Kimlərə göndərilə bilər? Olduqca özəl mesaj olduğu üçün həyatımızda olan şəxslər – nişanlı, sevgili, həyat yoldaşı üçün istifadə edilə bilər.

 1. I want to wish you a happy birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sənə xoşbəxt illər diləmək istəyirəm.

Kimlərə göndərilə bilər? İstənilən şəxs üçün bu mesajdan istifadə edə bilərik.

 1. I am very happy that it is part of my life.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatımın bir hissəsi olduğuna görə çox xoşbəxtəm.

Kimlərə göndərilə bilər?

 1. Wishing you every happiness on your special day.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Xüsusi gününüzdə hər xoşbəxtliyi diləyirəm.

Kimlərə göndərilə bilər? Ad gününü təbrik edəcəyiniz hər hansı bir tanışınıza bu mesajı göndərə bilərsiniz.

 1. Happy birthday. Good, you were born.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günün mübarək. Yaxşı, sən dünyaya gəldin.

Kimlərə göndərilə bilər? Yerindən asılı olaraq səmimi və qeyri-səmimi olaraq qəbul edilə bilən mesaj növlərindəndir.

 1. May all your wishes come true. Happy Birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bütün arzularınız reallaşsın. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj da yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bütün tanışlarımızı təbrik etmək üçün göndərə biləcəyimiz bir mesajdır.

 1. It is neither good nor good to be with you when you have no place in our hearts.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Qəlblərimizdə yeriniz olmadığı zaman sizinlə olmaq nə yaxşı, nə də yaxşıdır.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj sırf ən yaxın şəxslər üçün nəzərdə tutulub və həyatınızda vazkeçilməz olduğunu düşündüyünüz insanlara göndərə bilərsiniz.

 1. Health, success, happiness, love with you, always be with me!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sağlamlıq, uğur, xoşbəxtlik, səninlə olan sevgi, hər zaman yanımda ol!

Kimlərə göndərilə bilər? Sevgili kimi özəl və qarşı cinsdən olan şəxslər üçün göndərə biləcəyimiz bir mesajdır.

 1. Today, your birthday is a special day for us because we have a special friend like you.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu gün sənin ad günün bizim üçün xüsusi bir gündür, çünki sənin kimi xüsusi bir dostumuz var.

Kimlərə göndərilə bilər? Hamımızın ən yaxın dost çevrəsi var ki, həmin çevrədən birisinin doğum günü olduğu zaman bu növ mesajlardan istifadə edirik.

 1. The day you were born I’m sure there was another star in the sky. Happy Birthday my love!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Doğulduğun gün əminəm ki, göydə başqa bir ulduz var idi. Doğum günün mübarək, sevgilim!

Kimlərə göndərilə bilər? Cümlənin mənasından da başa düşüldüyü kimi özəl şəxslər üçün istifadə edilə biləcək mesajlardan biridir.

 1. Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu xüsusi gündə sənə bütün xoşbəxtlikləri diləyirəm. Gözəl bir ad gününüz olsun!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj yaşından və cinsindən asılı olmayaraq hər kəsə göndərə biləcəyimiz mesajlar qəbilindəndir.

 1. Hey sweety I wish you a happy birthday, many happy returns. Haaaaapppy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Hey şirin, ad günün mübarək olsun, çox xoşbəxt ildönümləri diləyirəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Cümlənin əvvəlindəki xitab onu hamıya göndərə bilməyimizə icazə vermir. Odur ki, səmimi olduğumuz şəxslərə bu təbriki göndərə bilərik.

 1. Bring all the beauties you wish for a new age with surprises you never expected. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Heç vaxt gözləmədiyiniz sürprizlərlə yeni yaş üçün arzuladığınız bütün gözəlliklər gəlsin. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Qarşınızdakı şəxsə xoş düşüncələr hiss etdirəcək bu mesajı həm yaxın, həm də uzaq tanışlarınız üçün istifadə edə bilərsiniz.

 1. How do you expect me to remember your birthday, when you never look any older?

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Heç yaşlanmadığın halda ad gününü xatırlamağımı necə gözləyirsən?

Kimlərə göndərilə bilər? Birinin doğum gününü unutduğumuz və vəziyyətdən çıxmaq istədiyimiz zamanlarda baş vura biləcəyimiz xoş yollardan biridir 🙂

 1. Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günün mübarək! Hər gün üçün yeni bir başlanğıc və hər gecənin xoşbəxt bir sona çatmağını diləyirəm.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu cümlə də yaşından, cinsindən və yaxınlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq hər kəsə göndərə biləcəyimiz təbriklərdən biridir.

 1. Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Hər gün üçün yeni bir başlanğıc, hər gecə üçün xoşbəxt bir sona çatmağı diləyirəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Yuxarıdakı cümlə ilə eyni mənanı kəsb edir.

 1. My only darling, I started with you, now my love turned into a big love fire I love you. Happy Birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Mənim tək sevgilim, mən səninlə başladımŞ indi sevgim böyük bir sevgi oduna çevrildi. Səni sevirəm. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Sadəcə münasibətdə olduğumuz, yəni sevgili və ya həyat yoldaşı olduğumuz şəxslərə göndərə biləcəyimiz doğum günü təbriklərindən biridir.

 1. I can not recollect value, but I can add some good memorabilia to them. Happy Birthday my love.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dəyəri xatırlaya bilmirəm, amma onlara yaxşı xatirə əşyaları əlavə edə bilərəm. Ad günün mübarək, sevgilim.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu da yuxarıdakı mesaj kimi sevgilinizə göndərə biləcəyiniz bir mesajdır.

 1. I can not thank you a thousand times. You are my life light. The only reason for my existence is that you are happy with your birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Min dəfə təşəkkür edə bilmərəm. Sən mənim həyat işığımsan. Varlığımın yeganə səbəbi ad günündə xoşbəxt olmağındır.

Kimlərə göndərilə bilər? Cümlənin mənasından da başa düşüldüyü kimi bu mesaj da sadəcə münasibət yaşadığınız şəxs üçün göndərilə biləcək bir mesajdır.

 1. Before the clock strikes twelve let me take the opportunity to let you know that you have grown a year more. Happy birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Saat on ikidən əvvəl, fürsətdən istifadə edib bir yaş daha böyüdüyünü bildirim. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Birisinin yaşı ilə bağlı zarafat etmək istəyirsinizsə, o zaman bu mesajı göndərə bilərsiniz. Ancaq bu şəxsin sizin zarafatınızı necə qarşılayacağından əmin olmalısınız.

 1. We are friends as long as we share the same sky, even though they are hidden miles away. Happy birthday my dear friend.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Nə qədər uzaq da olsaq da, eyni səmanı paylaşdığımız müddətdə dostuq. Əziz dostum, ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj bir-birindən uzaqda olan iki dostdan birinin digərinin doğum günü üçün göndərə biləcəyi təbrik mesajlarından biridir.

 1. With wishes just for you, Happy birthday, have a supersonic day. Wishing you every happiness on your special day.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yalnız sənin üçün arzularla, ad günün mübarək, möhtəşəm bir gün keçirin. Xüsusi gününüzdə bütün xoşbəxtlikləri diləyirəm.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu təbrik mesajı hər yaşdan olan tanışlarımıza göndərə biləcəyimiz təbriklərdəndir.

 1. Life is for those who do not laugh, do not forget loyalty, and know-how to stay true to friendship. Happy birthday my dear friend.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyat gülməyənlər, sədaqəti unutmayanlar və dostluğa sadiq qalmağı bacaran insanlar üçündür. Əziz dostum, ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj yaxın çevrəmizdən olan dostlarımıza göndərə biləcəyimiz təbriklərdəndir.

 1. It’s so complete with you. You are me, I am you. Your birthday is the day I was born. Good thing you’re good, you’re born!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Səninlə çox şey tamamlandır. Sən mənsən, mən sənəm. Sənin ad günün mənim doğulduğum gündür. Yaxşı ki, yaxşısan, dünyaya gəlmisən!

Kimlərə göndərilə bilər? Həyatımızın vazkeçilməz insanlarından olan dostlarımıza göndərə biləcəyimiz bir mesajdır.

 1. I may be far away from you, But you are the only resident of my only heart… So I am wishing a great Birthday to the only resident of my heart. May you live in my heart forever. Happy Birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Səndən çox uzaqda ola bilərəm, ancaq sən tək ürəyimin sakinisən … Buna görə ürəyimin tək sakininə böyük bir ad günü arzulayıram. Qəlbimdə əbədi yaşasın. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Özü uzaqda olsa da, fikri hər zaman ağlımızda, yeri hər zaman ürəyimizdə olan sevdiyimiz şəxsin doğum gününü təbrik etmək üçün göndərə biləcəyimiz mesajlardan biridir.

 1. Friends are like stars, you can’t always see them but you know that they are there for you, and thinking of you. Happy birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dostlar ulduz kimidir, onları həmişə görə bilməzsən, ancaq sənin üçün olduqlarını və sənin haqqında düşündüklərini bilirsən. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Ən yaxın dostlarımızın ad günün təbrik etmək üçün göndərə biləcəyimiz mesajlardandır.

 1. Kick-off ur shoes, take a break, Dance & Shake, light the candles, cut the cake. Make it a day, that’s simply Great! Happy B’Day.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ayaqqabılarını çıxar, fasilə ver. Rəqs et, oyna, şamları yandırın, tortu kəsin. Bir gün edin, bu sadəcə əladır! Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj sadəcə ən yaxın dostlarımız, səmimi olduğumuz şəxslərin ad günlərini təbrik etmək üçün istifadə edə biləcəyimiz mesajlardandır.

 1. On your birthday, I would like to give you some words of wisdom. Smile while you still have teeth. Happy Birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günündə sənə bir müdrik söz vermək istərdim. Hələ dişləriniz varsa gülümsəyin: Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Doğum gününü təbrik edərkən söz atıb qıcıqlandırmadan dayana bilməyəcəyiniz dostlarınız var? 🙂 Elə isə bu cümləni ad günü təbriki olaraq istifadə edə bilərsiniz.

 1. Wishing you a happy birthday.

Ad günün mübarək olsun.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj yaşından asılı olmayaraq hər bir şəxsə göndərilə bilər.

 1. May all your wishes come true. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bütün arzularınız reallaşsın. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj yaşından asılı olmayaraq hər bir şəxsə göndərilə bilər.

 1. I’m very happy that you are a part of my life. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatımın bir hissəsi olduğuna görə çox xoşbəxtəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesajı sadəcə bizim üçün xüsusi dəyər ifadə edən, sevgilimiz, həyat yoldaşımız üçün istifadə edə bilərik.

 1. Let health, success, happiness, money, and love be with you, and you always with me. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sağlamlıq, müvəffəqiyyət, xoşbəxtlik, pul və sevgi səninlə, sən də həmişə yanımda ol. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj sevgili və ya yaxın dostunuzun ad gününü təbrik etmək üçün göndərə biləcəyiniz mesajlardandır.

 1. Wishing you every happiness and beauty that this special day brings. Have a wonderful birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu xüsusi günün gətirdiyi hər xoşbəxtliyi və gözəlliyi diləyirəm. Gözəl ad günün olsun!

Kimlərə göndərilə bilər? Hər yaşdakı tanışlarımızın doğum gününü təbrik etmək üçün göndərilə biləcək mesajlardandır.

 1. May your birthday be filled with many happy hours and your life with many happy birthdays. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Doğum gününüz çox xoşbəxt saatlarla, həyatınız çox xoşbəxt doğum günləri ilə doldursun. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj da yaş, cins və səmimiyyət fərqi olmadan hər kəsə göndərilə biləcək təbriklərdəndir.

 1. Happy birthday! I hope this is the beginning of your most wonderful year ever!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günün mübarək! Ümid edirəm bu indiyə qədərki ən gözəl ilinizin başlanğıcıdır!

Kimlərə göndərilə bilər? Yuxarıdakı cümlə ilə eyni məqsəd üçün istifadə edilə bilər.

 1. I wish you a wonderful birthday! I hope you have an amazing day and lots of fun! Enjoy this day, you deserve it!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sizə gözəl bir ad günü arzulayıram! Ümid edirəm inanılmaz bir gün və çox əyləncəli günlər keçirəcəksiniz! Bu gündən zövq alın, buna layiqsiniz!

Kimlərə göndərilə bilər? Nisbətən yaxın və ya yaşı yaşınıza uyğun olan şəxslərin doğum gününü bu cümlə vasitəsi ilə təbrik edə bilərsiniz.

 1. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Xoşbəxtliklə dolu bir gün və sevinclə dolu bir il diləyirəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Yaşından və səmimiyyət dərəcəsindən asılı olmayaraq bütün tanışların doğum günü bu cümlə vasitəsi ilə təbrik edilə bilər.

 1. Sending your way a bouquet of happiness… To wish you a very happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yolunuza bir xoşbəxtlik buketi göndərirəm … Ad gününüz mübarək olsun!

Kimlərə göndərilə bilər? Ailə üzvlərimiz, dostlarımızın ad günü üçün göndərilə bilər.

 1. I wish for all of your wishes to come true. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İstəklərinizin hamısının gerçəkləşməsini arzulayıram. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Hər kəsə göndərilə bilər.

 1. Many years ago on this day, God decided to send an angel to earth. The angel was meant to touch lives and that happened! Happy birthday my sweet angel!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İllər əvvəl bu gündə Allah yer üzünə bir mələk göndərməyə qərar verdi. Mələk həyatlara toxunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu və bu oldu! Şirin mələyim ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Çox səmimi münasibətinizin olduğu şəxsin ad gününü bu formada təbrik edə bilərsiniz.

 1. Wishing you a day that is as special in every way as you are. Happy Birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sənə sənin kimi hər cəhətdən özəl olan bir gün diləyirəm. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Bizim üçün xüsusi dəyər ifadə edən insanların doğum gününü təbrik etmək üçün istifadə edə biləcəyimiz mesajdır.

 1. I wish you happiness, health and so many good things in your life. Happy Birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sənə xoşbəxtlik, can sağlığı və həyatında çox yaxşı şeylər diləyirəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesajı hər yaşdan və yaxınlıq, uzaqlıq kimi məsafə ehtiyacı olmadan bütün tanışlarınıza göndərə bilərsiniz.

 1. You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu gün dünəndən daha böyüksən, sabahdan daha gəncsən, ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Yaş ilə bağlı vurğuya ehtiyac duyduğunuz təqdirdə bu cümləni ad günü mesajı olaraq göndərə bilərsiniz.

 1. Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Doğum gününü Facebook-n bildirişləri olmayan xatırlaya biləcəyim azsaylı insanlardan biri, ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesajın həqiqətən bu cür düşündüyümüz şəxslərə göndərilməsi məqsədəuyğundur.

 1. As you get older three things to happen. The first is your memory goes, and I can’t remember the other two. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yaşlandıqca üç şey baş verir. Birincisi, yaddaşınız gedir, digər ikisini xatırlaya bilmirəm. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bizimlə eyni yaşlarda olan yaşlandığımızı vurğulamaq istədiyimiz şəxslər üçün göndərilə biləcək bir mesajdır.

 1. You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sən sadəcə bir dəfə gəncsən, ancaq bir ömür boyu yetişməmiş ola bilərsiniz. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesajı göndərərkən qarşı tərəfi yaxşı tanıdığınızdan əmin olun. Çünki bəzi insanlar bu növ mesajları xoş qarşılayarkən, digərləri yaşla bağlı vurğuları sevmədiyi üçün daha çox xoş olmayan hisslərin yaşanmasına səbəb olur.

 1. Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatınızı göz yaşları ilə deyil, gülüşlərlə sayın. Yaşınızı illərlə deyil, dostlarınızla sayın. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj yaşından, mövqeyindən asılı olmayaraq bütün tanışlar üçün göndərilə bilər.

 1. A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Doğum günündə sənin üçün bir dilək diləyirəm, nəyi istəsən ala bilərsən, axtardığın hər şeyi tapa bilərsən, nə istəsən ad günündə və həmişə yerinə yetirilsin. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj da yaxın çevrəmiz və dostlarımızın ad günündə istifadə edə biləcəyimiz bir mesajdır.

 1. May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatın ən böyük sevinclərini və bitməz səadətini sizə nəsib etsin. Axı sən özün yer üzünə bir hədiyyəsən, buna görə ən yaxşısına layiqsən. Ad günün mübarək.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj çox səmimi olduğumuz yaxın dostlarımıza göndərilə bilər. Bu halda qarşı tərəfin üzündə də xoş bir təbəssümün yaranmasına yol açacaqdır.

 1. Set the world on fire with your dreams and use the flame to light a birthday candle. Happy Birthday!

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Xəyallarınızla dünyanı alovlandırın və alovdan bir ad günü şamını yandırın. Ad günün mübarək!

Kimlərə göndərilə bilər? Nisbətən səmimi olduğunuz şəxslərə göndərməyiniz tövsiyə edilir.

 1. My birthday wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming. May beauty and happiness surround you, not only on your special day but always.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günüm üçün sənin üçün arzum budur ki, həyatı sevməyə davam et və xəyal qurmağı heç vaxt dayandırma. Gözəllik və xoşbəxtlik yalnız xüsusi günündə deyil, həmişə səni əhatə etsin.

Kimlərə göndərilə bilər? Bir cümlə ilə yazıb təbrik etmək istəmədiyimiz, nisbətən uzun mesaj göndərmək istədiyimiz şəxslərə göndərilə bilər.

 1. Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ad günün mübarək! Hər gün üçün yeni bir başlanğıc və hər gecə üçün xoşbəxt bir sona çatmağı diləyirəm.

Kimlərə göndərilə bilər? Bu mesaj da hər kəsin doğum gününü təbrik etmək üçün istifadə edə biləcəyimiz cümlələrdən biridir.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir