İngilis dilində Atatürkün həyatı - Wordly

İngilis dilində Atatürkün həyatı


İngilis dilində Atatürkün həyatı

Türk dünyasının məşhur şəxsiyyəti olan Mustafa Kamal Atatürkü hamımız yaxşı tanıyırıq. Ancaq onun haqqında Azərbaycan dilində bilmək kifayət etmir, çünki İngilis dilli şəxslərlə danışarkən Atatürk haqqında danışmağa ehtiyac duya bilərsiniz. Odur ki, bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində Atatürkün bioqrafiyası
 • Education life of Ataturk
 • Atatürkün təhsil həyatı
 • Military career of Ataturk
 • Atatürkün hərbi karyerası
 • Independence War of Turkish Nation and Ataturk
 • Milli mübarizə dönəmi və Atatürk
 • Political Career of Ataturk
 • Atatürkün siyasi həyatı
 • Personal life of Ataturk
 • Atatürkün şəxsi həyatı
 • Children of Ataturk
 • Atatürkün mənəvi uşaqları
 • Economy policy of Ataturk
 • Atatürkün iqtisadi fikirləri
 • Ataturk and Science
 • Atatürk və elm

Atatürk’s Life

Atatürk’s complete name is Mustafa Kemal Atatürk. He was conceived in Salonica in 1881. His dad was Ali Rıza and his mom was Zübeyde. Atatürk’s four of five kin kicked the bucket at youthful ages. Just Makbule lived until 1956. When Mustafa was a young school, he began to learn at Hafız Mehmet Efendi Local School. At that point, he moved to Şemsi Efendi School at his dad’s actuation. At that point he lost his dad in 1888. He began Military High School (Askeri Rüştiye) in 1893. His science instructor included “Kemal” to his name. He went to Samsun in nineteenth May 1919 and war of autonomy began. He was given the family name “Atatürk” by Grand National Assembly of Turkey in 1934. He kicked the bucket on tenth November 1938.

Atatürkün həyatı

Atatürkün tam adı Mustafa Kamal Atatürkdür. O, 1881-ci ildə Selanikdə anadan olub. Atası Əli Rıza Əfəndi, anası Zübeyde Xanım idi. Atatürkün 5 bacı-qardaşından 4-ü gənc yaşında vəfat edib. Onlardan yalnız Makbule 1956-cı ilə qədər yaşayıb. Mustafa məktəb yaşına çatanda Hafız Mehmet Efendi Məktəbində oxumağa başladı. Daha sonra atasının istəyi ilə Şemsi Əfəndi məktəbinə keçib. Daha sonra 1888-ci ildə atasını itirən Mustafa1893-cü ildə Hərbi Liseyə başladı. Riyaziyyat müəllimi ona “Kamal” adını əlavə etdi. 1919-cu ildə Samsuna getmiş və milli mübarizə başlamışdır. 1934-cü ilə qədər Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən ona “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk 10 Noyabr 1938-ci ildə vəfat etmişdir.

Education life

Mustafa Kemal first joins up with a strict school Mahalle Mektebi Hafız Mehmet Efendi neighborhood school at his mom’s solicitation, sooner or later he proceeds with his training in this school, he moved to Şemsi Efendi School which is an advanced school at his dad’s solicitation. Following the loss of his dad, he needed to drop out of the school to move in his uncle’s home with his family. Subsequent to living with his uncle for some time, he re-visitations of Salonika and selects Salonika Junior High School for Civil Servants. Due to the issues he had, he needs to drop out and applies for military schools and gets acknowledged into Military Junior High School. Before then his name was only Mustafa after he meets an arithmetic educator named Mustafa, his instructor includes him an epithet, Kemal. From that point forward, his name was no longer Mustafa who is the child of Ali Rıza, yet Mustafa Kemal. Later on, Mustafa Kemal’s training proceeds in accordance with military schools.

He graduated from the Military Preparatory School in Salonika in 1895, at that point takes a crack at the Military High School at Manastır, after he graduated in 1899 he joins up with the Military Academy in Istanbul. In 1905, he finished his instruction existence with the position of Staff Captain.

Atatürkün təhsil həyatı

Mustafa Kamalın təhsil həyatı, anasının istəyi ilə əsasən dini təhsil verən məktəb ilə başlamış, burada bir müddət təhsilini davam etdirdikdən sonra atasının istəyi ilə Avropa tipli təhsil verən Semsi Efendi Məktəbində davam etmişdir. Ali Rıza Əfəndinin ölümündən sonra Mustafanın təhsil həyatı dayanmış, o, anası və bacısı ilə birlikdə əmisinin yanına köçmüşdür. Bir müddət əmisi ilə yaşadıqdan sonra Salonikiyə qayıdır və təhsilinə Saloniki Liseyində başlayır. Yaşadığı problemlər üzündən buradan ayrılmalı olan Mustafa, əsgər olmaq üçün hərbi məktəb imtahanlarına girir və Selanik Hərbi Liseyini qazanır. O zamana qədər adı Mustafa olsa da, riyaziyyat müəllimi ona Kamal adını da verir, beləliklə, o, Mustafa Kamal olaraq adlandırılır. Mustafa Kamal daha sonra hərbi məktəblərini dəyişdirir.

1895-ci ildə Saloniki Hərbi Liseyindən məzun olur və Monastir Hərbi Liseyinə başlayır. 1899-cu ildə burada təhsilini başa vuraraq Hərbi Akademiyaya başlayır. 1905-ci ildə Hərbi Akademiyanı heyət kapitanı rütbəsi ilə bitirir və məktəb həyatı bitir.

Military Career

As indicated by the considerations of Mustafa Kemal, who gave his life to the improvement of the Turkish country, a country ought not abuse itself under the protection of different countries, and when he followed the idea, his unparalleled point was to build up a Turkish state which is unequivocally sovereign; cultivated, contemporary and law based.

Mustafa Kemal, who went through his practically whole time on earth in the military, moved on from the War Academy, from there on he presented on Damascus in the fifth Army. During his posting, he was all around familiar with Syria and got the opportunity to watch intently the lacks in military preparation by watching the military. Furthermore, during the period, he builds up a general public called “Country and Freedom” to take a shot at the country’s autonomy issues with his companions. Inevitably, he furtively re-visitations of Salonika and sets up another branch to Homeland and Freedom called Committee of Union and Progress. After the circumstance heard by the legislature, the endeavors stay mystery by the assistance of Mustafa Kemal’s bosses assurances on him. On twentieth June 1907, he was elevated to the position of Senior Captain and named as the Chief of Staff of the Damascus Army.

Continued…

On thirteenth October 1907, he was selected to third Army and goes to Salonika. During the time of 1908, he chips away at the assertion of constitutionalism. On 31st March 1909, he filled in as Staff Officer for the Army of Action in the 31 March Incident. Thereafter, he was selected to the General Staff in 1911, he was elevated to the position of Major. On January 9, 1912, he assumed responsibility in Tobruk, Tripoli. On October 27, 1913, he was selected to the Sofia Attachê. He was elevated to the position of Lieutenant Colonel. In the very year, he set up the nineteenth Division in Tekirdağ. Also, he opposed the Allied Powers in Arıburnu, at that point he was elevated to the position of Colonel. On August 9, 1915, he was designated to Anafartalar Group Command. In his task of Anafartalar, he won the position of Brigadier General in 1916 prevailing upon the collusions.

In 1917, he explanatorily detailed the circumstance of the nation and the military and in the blink of an eye, a while later got back to Istanbul. After the Armistice of Moudros as death pronouncement of the Ottoman Empire on 30th October 1918, he was selected to the commandership of the Yıldırım Army Group, soon subsequently, the Yıldırım Army Group was nullified and Mustafa Kemal got back to Istanbul. On 30th March 1919, he was named to the inspectorship of the ninth Army in Erzurum. After the Greeks assaulted to Izmir on fifteenth May 1919; Mustafa Kemal arrived in Samsun on nineteenth May. He expected the title of the controller of the third Army on fifteenth June.

Atatürkün hərbi həyatı

Ömrünü Türk millətinin inkişafına həsr edən Mustafa Kamalın düşüncəsinə görə, bir millət özünü başqa bir millətin boyunduruğu altında əzməməli və bu fikirlə yola çıxanda yeganə məqsədi qeyd-şərtsiz müstəqildir; mədəni, modern və demokratik bir Türk dövləti qurmaq idi.

Ömrünün çox hissəsini cəbhədə keçirən Mustafa Kamal, təhsilindən sonra Şamdakı 5-ci Orduda ilk vəzifəsini bitirir. Bu müddət ərzində Suriyanı yaxşı tanıyır və ordunu müşahidə edərək ordu təlimindəki çatışmazlıqları yaxından aşkarlamaq üçün fürsət tapır. Buradakı vəzifəsi zamanı “Vətən və Hürriyet Cemiyeti” ni quraraq dostları ilə çalışır. Bir müddətdən sonra gizli şəkildə Salonikiyə qayıdır və Vətən və Azadlıq Cəmiyyətinin Birlik və Tərəqqi adlı başqa bir qolunu qurur. Hökumətin eşitdiyi bu vəziyyət, rəislər onu qorumaqla sona çatır. 20 iyun 1907-ci ildə Baş kapitan rütbəsinə yüksəlir və Şam Ordusunun Baş Qərargah rəisi təyin edilir.

Ardı…

13 oktyabr 1907-ci ildə 3-cü Ordu Baş Qərargahına təyin edildi və Selanik filialında işləmək üçün Selanikə gəldi. 1908-ci il ərzində Konstitusiya Monarxiyasının elan edilməsi üçün çalışdı. 31 Mart 1909-cu ildə, 31 Mart İnqilabı zamanı Hərəkat Ordusunda Heyət Zabiti vəzifəsini icra etdi. 1911-ci ildə İstanbulda Baş Qərargaha təyin olunduqdan sonra mayor rütbəsinə yüksəldi. 9 yanvar 1912-ci ildə Tobruk, Tripolidə vəzifəsinə başladı. 27 oktyabr 1913-cü ildə Sofiya Attaşesi vəzifəsinə təyin edildi. 1915-ci ildə podpolkovnik rütbəsinə yüksəldi. Eyni ildə Tekirdağda 19-cu Bölümü qurdu. Yenə də 1915-ci ildə Ariburnuda Antanta Dövlətlərinə qarşı çıxdı, sonra Polkovnik rütbəsinə yüksəldi. 9 Avqust 1915-ci ildə Anafartalar Qrup Komandirliyinə təyin edildi. Anafartalar missiyasında 1916-cı ildə düşmənə qalib gələrək Tuğ general rütbəsini qazandı.

1917-ci ildə ölkənin və ordunun vəziyyətini izah edən bir hesabat hazırladı və qısa müddətdən sonra İstanbula döndü. 30 Oktyabr 1918 Osmanlı İmperatorluğunun çöküşü olan Mondros-un Sülh Mübarizəsindən sonra Suriyadakı İldırım Ordusu Qrup Komandirliyinə təyin edildi və qısa müddət sonra Yıldırım Ordu Qrup Komandirliyi ləğv edildi və Mustafa Kamal yenidən İstanbula döndü. 30 Aprel 1919-cu ildə Ərzurumda 9-cu Ordu Müfəttişliyinə təyin edildi. Yunanlar 15 May 1919-cu ildə İzmirə endikdən sonra Mustafa Kamal 19 mayda qayıqla Samsuna, Bandırma’ya getdi. 15 iyun 1919-cu ildə 3-cü Ordu Müfəttişi adını aldı.

Turkish War of Independence and Political Career of Ataturk

During the planning cycle of the Turkish War of Independence, Mustafa Kemal and his companions Rauf Orbay, Refet Bele and Ali Fuat Cebesoy talked about Amasya Circular between the dates 21st and 22nd June 1919. In July 1919, he pulled back his military help. On July 23, he gathered the Erzurum Congress and chooses a Representative Board to dole out them around the nation. Sivas Congress assembled between the dates from the 4 to 11 September. On September 11, he was chosen as the Head of the Delegation of the Anatolian and Rumeli Defense of Rights Association Delegation. Amasya Protocol was marked on 22 October. On November 7, he was chosen as an individual from parliament from Erzurum. Following the triumph of Istanbul by the Allied Powers on 20 March 1920, Mustafa Kemal’s dissent endeavored to gather another National Assembly in Ankara.

On 23rd April 1920, Mustafa Kemal found the Turkish Grand National Assembly in Ankara and he designated Commander-in-Chief by the Grand National Assembly. Mustafa Kemal is sentenced to death by Istanbul Government with the assent of Sultan Vahdettin on 11st May.

Continued…

A progression of testing yet loaded with triumphant fights and imperative choices followed the scorching time frame. Mustafa Kemal was given the title of Gazi next to the position of Marshal because of his accomplishment in fights. On October 29, 1923, the Republic was announced and Mustafa Kemal turned into the main President. During his Presidency, he planned to make an advanced society inside the system of normal practices by tending to military as well as social issues and needs. With the family name law, Mustafa Kemal was given the last name “Atatürk” which signifies “the progenitor of the Turks”. On the fifteenth September 1938, he composed his confirmation and he passed on in Dolmabahçe Palace when the date was tenth November 1938 at 09:05 o’clock.

Milli mübarizə və Atatürkün siyasi həyatı

Mustafa Kamal, 21-22 iyun 1919-cu il tarixdə milli mübarizə işlərinə davam edərkən Rauf Orbay, Refet Bele və Ali Fuat Cebesoy ilə Amasya Dairəsini icra etdi. 1919-cu ilin iyul ayında hərbi xidmətdən təqaüdə çıxdı. 23 İyulda Ərzurum Konqresini toplayır və Nümayəndə heyəti seçərək ölkənin müxtəlif bölgələrinə göndərir. Sivas Konqresi 4 – 11 sentyabr tarixləri arasında toplanır. 11 sentyabrda Anadolu və Rumeliya Hüquqlarını Müdafiə Dərnəyi Heyət Nümayəndəliyinin rəhbəri seçildi. Amasya Protokolu 22 oktyabrda imzalanmışdır. 7 Noyabrda Ərzurumdan millət vəkili seçilir. 20 Mart 1920-ci ildə İstanbulu Antanta Dövlətləri ələ keçirdikdən sonra, Mustafa Kamalın etirazı ilə Ankarada yeni bir Milli Məclis toplamaq cəhdi baş verdi.

1920-ci ili 23-də bitirən Mustafa Kamal, Türkiyə Böyük Millət Məclisini qurdu və 24 Aprel tarixində Ankarada Böyük Millət Məclisinin sədri seçildi. Mustafa Kamal, sultan Vahdettinin razılığı ilə, 11 Mayda İstanbul Hökuməti tərəfindən edama məhkum edildi.

Ardı…

Sərt, lakin uğurlu döyüşlər və vacib qərarlar çətin anları izlədi. Müharibələrdəki müvəffəqiyyəti sayəsində Mustafa Kamal’a Marşal rütbəsindən əlavə Qazi adı da verildi. 29 Oktyabr 1923-cü ildə Cümhuriyyət elan edildi və Qazi Mustafa Kamal ilk Prezident oldu. Prezidentliyi dövründə yalnız hərbi deyil, sosial problemlər və ehtiyaclardan da bəhs edərək sosial normalar çərçivəsində müasir bir cəmiyyət yaratmağı hədəflədi. Soyad qanununun tətbiqi ilə Mustafa Kamala “Türklərin əcdadı” mənasını verən “Atatürk” soyadı verildi. 15 sentyabr 1938-ci ildə vəsiyyətini yazdı və tarix 10 Noyabr 1938-ci il göstərildiyi zaman 09: 05-də Dolmabahçe Sarayında vəfat etdi.

Personal life of Ataturk

Atatürk wedded just a single time, to Latife Uşaklıgil (or Uşşaki); a multilingual, and self-assured lady who was instructed in Europe and originated from a setup, transport possessing family from Smyrna (presently Izmir).

Atatürk met Latife during the recovery of involved Smyrna on 8 September 1922. Kemal was welcome to Uşaklıgil habitation during his stay in Smyrna. He had the opportunity to watch Latife intently. Their underlying acquaintanceship period endured a generally brief timeframe as he needed to re-visitation of Angora (presently Ankara) on 2 October. Kemal opened up his enthusiasm to Latife by asking her “Don’t go anyplace. Hang tight for me.” On 29 January 1923, he masterminded the authorization to wed from her family, with the help of the head of staff Fevzi Çakmak. Kâzım Karabekir was available at their wedding. These were not irregular choices.

Latife demanded going with him toward the eastern towns despite the fact that the spouses of different authorities halted at Samsun and didn’t go further to the crushed east. At Erzurum, Latife and Kemal arrived at a limit, and they were separated on 5 August 1925.

Atatürkün şəxsi həyatı

Atatürk Latife Uşaklıgil ilə və yalnız bir dəfə evlənib; Latife Avropada təlim almış və ailəsi Smyrnadan (indiki İzmir) olan, nəqliyyat şirkətindən olan, çoxdilli və özünə güvənən bir xanım idi. Atatürk, 8 sentyabr 1922-ci ildə əlaqəli Smyrnanın yaxşılaşması zamanı Latife ilə tanış oldu. Kamal, Smyrnada olduğu müddətdə Uşaklıgilin ailəsinə dəvət aldı. Latife’yi diqqətlə izləmək fürsəti tapdı. Onların əsas tanışlıq dövrü, 2 oktyabrda Angora’ya (indiki Ankara) yenidən ziyarət etməsi lazım olduğu üçün qısa müddət sonra getməli oldu. Kamal Latife’ye “Heç bir yerə getmə. Məni gözlə” dedi. 29 Yanvar 1923-cü ildə heyət başçısı Fevzi Çakmakın köməyi ilə ailəsindən evlənmə icazəsini aldı. Kâzım Karabekir toylarında hazır idi. Bu, təsadüfi  seçim deyildi.

Latife, səlahiyyətliləri olan digər şəxslərin həyat yoldaşlarının Samsunda qalmağına baxmayaraq, Atatürk ilə birlikdə Şərqə doğru getməyi tələb etdi. Ərzurumda, Latife və Kamal limit həddinə çatdı və 5 avqust 1925-ci ildə ayrıldılar.

Children of Ataturk

He had no biological children from this marriage but had eight adopted daughters and one son. The names of his children were Zehra Aylin, Sabiha (Gökçen), Rukiye (Erkin), Afet (İnan), Nebile (Bayyurt), Afife, Fikriye, Ülkü (Doğançay, later Adatepe), and Mustafa. Additionally, he had two children under his protection, Abdurrahim Tuncak and İhsan.

In 1916, Atatürk took Abdurrahim, aged eight, under his protection.  Abdurrahim was entrusted to Zübeyde Hanim’s care. He did not remember his biological parents. Atatürk gave the surname Tuncak to Abdurrahim.

In 1924, Zehra from Amasya, Rukiye from Konya came under his protection. On 22 September 1925, Atatürk adopted a 12-year-old girl Sabiha (aged 12), an orphan who approached him at Bursa train station. She was sent to Russia for training. On 25 October 1925, Atatürk met an 18-year-old girl, Afet (İnan). She was the daughter of a close family friend. She had lost her mother, and her father had married another woman. She was trying to make a living in Smyrna (Izmir) by teaching young girls. She lacked advanced education. Atatürk supported her advance education expenses, while she continued to support herself by teaching. Later, she became a trusted person. He asked her to copy edit his speeches, and dictate his materials. In 1935, Atatürk met a three-year-old girl, Ülkü. She was the child of a retainer of his mother and the stationmaster. She was the only daughter that stayed close to him until a few weeks before his death.

Atatürkün mənəvi uşaqları

Atatürkün bu evlilikdən bioloji övladı yox idi, ancaq səkkiz övladlığa götürülmüş qızı və bir oğlu var idi. Övladlarının adları Zehra Aylin, Sabiha (Gökçen), Rukiye (Erkin), Afet (İnan), Nebile (Bayyurt), Afife, Fikriye, Ülkü (Doğançay, daha sonra Adatepe) və Mustafa idi. Bundan əlavə, himayəsində Abdurrahim Tuncak və İhsan adlı iki uşağı da var idi.

1916-cı ildə Atatürk səkkiz yaşında olan Əbdürrəhimi himayəsinə götürdü. Abdurrahim Zübeyde Hanimin himayəsinə həvalə edildi. Bioloji valideynlərini xatırlamırdı. Atatürk Abdurrahimə Tuncak soyadını verdi.

1924-cü ildə Amasyalı Zehra, Konyalı Rukiye onun himayəsinə keçdi. 22 sentyabr 1925-ci ildə Atatürk, Bursa qatar stansiyasında ona yaxınlaşan yetim olan 12 yaşlı bir qız Sabihanı (12 yaşında) övladlığa götürdü. Rusiyaya təlim üçün göndərildi. 25 oktyabr 1925-ci ildə Atatürk 18 yaşlı Afet (İnan) adlı bir qızla tanış oldu. Yaxın bir ailə dostunun qızı idi. Anasını itirmişdi, atası başqa bir qadınla evlənmişdi. Smirnada (İzmir) gənc qızlara dərs verməklə pul qazanmağa çalışırdı. Qabaqcıl təhsili yox idi. Atatürk əvvəlcədən təhsil xərclərini dəstəkləyərkən, müəllimlik etməklə özünü təmin etməyə davam etdi. Daha sonra etibarlı bir insan oldu. Ondan çıxışlarını redaktə etməsini və materiallarını diktə etməsini istədi. 1935-ci ildə Atatürk üç yaşlı Ülkü qızla tanış oldu. O, anasının qoruyucusunun və stansiya rəhbərinin uşağı idi. Ölümündən bir neçə həftə əvvəl onunla yaxın olan tək qızı idi.

The economic policy of Ataturk

In 1923 when the Republic of Turkey was shaped by far most of the populace lived by resource agribusiness. There was essentially no industry. The out movement of Greeks, Armenians, and Jews left Turkey with not many business people and business chiefs. The couple of endeavors that existed, for example, for delivering flour and sugar were unfamiliar claimed organizations.

With the arrival of harmony after the long periods of unrest of World War I and the breakdown of the Ottoman Empire, there was full recuperation of farming and the development of the new industry. This general monetary flourishing proceeded until 1930 when the overall Great Depression obliterated the business sectors for Turkish horticulture. It was then that the Turkish government expected a significant function in arranging and coordinating the economy. This way of thinking of state intercession was given the name of etatism.

Atatürkün iqtisadi siyasəti

1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin formalaşdığı zaman əhalinin böyük hissəsi təsərrüfat ilə məşğul olurdu. Sənaye demək olar ki, yox idi, Yunanların, erməni və yəhudilərin xaricə hərəkəti nəticəsində Türkiyədən köçən iş adamlarının sayı artmışdı. Məsələn, un və şəkər çatdırmaq üçün mövcud olan bir neçə cəhd, tanış olmayan təşkilatlar idi.

Birinci Dünya Müharibəsi və Osmanlı İmperiyasının dağılmasının uzun müddətli qarışıqlığından sonra əkinçilik tamamilə yaxşılaşdı və yeni sənayenin inkişafı baş verdi. Bu ümumi maddi çiçəklənmə, 1930-cu ilə qədər davam etdi, ancaq Böyük Depressiya Türk bağçılıq üçün iş sektorlarını məhv etdi. Məhz o zaman Türk hökuməti iqtisadiyyatı tənzimləmək və koordinasiya etmək üçün əhəmiyyətli bir funksiya gözləyirdi. Dövlət şəfaətinin bu düşüncə tərzinə etatizm adı verildi.

Ataturk and Science

The Ottoman schools were a complex “instructive framework” in light of (separated) essentially on religion, set up with various educational programs for every way.

The unification of instruction, alongside the conclusion of the old-style colleges, and a huge scope program of science move from Europe; training turned into an integrative framework, expected to ease destitution, and utilized female instruction to set up sexual orientation fairness. Turkish instruction turned into a state-regulated framework, which was intended to make an aptitude base for the social and monetary advancement of the country.

Atatürk’s changes on training made instruction substantially more open: somewhere in the range of 1923 and 1938, the number of understudies going to elementary schools expanded by 224% from 342,000 to 765,000, the number of understudies going to center schools expanded by 12.5 occasions, from around 6,000 to 74,000 and the number of understudies going to secondary schools expanded by just about multiple times, from 1,200 to 21,000.

Atatürk və elm

Osmanlı məktəbləri, hər tərəfdən müxtəlif təhsil proqramları ilə qurulmuş, mahiyyət etibarilə dinlə əlaqəli (ayrılmış) kompleks idi. Köhnə üslubda olan kolleclərin bitməsi ilə birlikdə təhsil metoduduna keçid edildi və geniş elm proqramları Avropadan buraya köçürüldü. Bu təhsilin kasıblığı azaltmağı gözlənilirdi və cinsi bərabərsizliyin qarşısına keçmək üçün qadın təlimçilərdən istifadə edildi. Türk dili təhsili ölkənin sosial və maddi irəliləyişi üçün təməl qurmağı hədəf alan və dövlət tərəfindən hazırlanan çərçivəyə çevrildi.

Atatürkün təlimdəki dəyişiklikləri təlimatı əhəmiyyətli dərəcədə daha yaxşı formaya gətirdi: 1923 və 1938-ci illər aralığında, ibtidai məktəblərə gedən tələbələrin sayı 224% artaraq 342.000-dən 765.000-ə qalxdı, mərkəz məktəblərinə gedən tələbələrin sayı isə 12.5 dəfə artdı. Mərkəzi məktəblərə gedən şagirdlərin sayı təxminən 6000 ilə 74.000 arasında və orta məktəblərə gedən tələbələrin sayı təqribən 1200 dəfə artaraq 1200 ilə 21.000 arasında artdı.

İngilis dilində söz əzbərləməyin asan metodunu axtaranlar və İngilis dilində ən çox istifadə edilən sözləri öyrənmək istəyənlər Wordly platformasını ziyarət etməyi unutmasınlar! 😉

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir