İngilis dilində baş sağlığı mesajı - Wordly

İngilis dilində baş sağlığı mesajı


İngilis dilində baş sağlığı mesajları

İngilis dilində baş sağlığı mesaj və məktublarının necə yazıldığını bilmək, eləcə də bu mövzuda hansı qəliblərin olduğunu bilmək xarici tanışları olan və ya xaricdə təhsil alan, işləyən şəxslər üçün olmazsa olmazlardandır. Çünki istənilən halda ətrafınızdakı insanların ən azından birinin ailəsindən kiminsə vəfat etdiyini eşidə, dostlarınızın üzüntüsünü paylaşmaq istəyə bilərsiniz. İngilis dilində baş sağlığı vermək  “Expressing Condolence” olaraq ifadə edilir. Odur ki, vəfatla bağlı bütün qəlibləri, cümlə nümunələri ilə birlikdə bu mövzuda sizin üçün  bir araya gətirdik. Elə isə, başlayaq.

İngilis dilində baş sağlığı necə verilir?

Aşağıda İngilis dilində baş sağlığının verilməsi ilə bağlı olan ən çox istifadə edilən, şablon və qəlibləşmiş cümlələrlə tanış ola bilərsiniz.

 • Our deepest sympathies for your loss. We’re here whenever you need anything -İtkiniz üçün ən səmimi hisslərimizi bildiririk. Bir şeyə ehtiyacınız olsa, buradayıq.
 • I am saddened to hear about your loss. Remembering all the fun memories and wonderful times we spent together as friends fills me with joy -İtkinizi eşitdiyim üçün üzgünəm. Dost olaraq birlikdə keçirdiyimiz bütün əyləncəli xatirələri və möhtəşəm zamanları xatırlamaq məni sevinc hissi ilə doldurur.
 • Wishing you courage, strength, and love to help you through this loss. Grandpa David will stay ageless in the memories of those who loved his -Bu itkinizdə sizə kömək olması üçün cəsarət, güc, sevgi diləyirəm. David baba onu sevənlərin xatirələrində yaşlanmayacaq.
 • Please accept my deepest condolences. I am thinking of you and your family during this difficult time -xahiş edirəm ən səmimi baş sağlığımı qəbul edin. Bu çətin zamanda səni və ailəni düşünürəm.
 • I’m thinking of you and Grandpa David and keeping you both in my heart -mən səni və David babanı düşünürəm və ikinizi də qəlbimdə saxlamaqdayam.

İngilis dilində “Başınız Sağ Olsun” necə deyilir?

İngilis dilində başınız sağ olsun “My condolences to you” şəklində deyilir.

İngilis dilində ölüm ildönümü mesajları

Aşağıda bir insanın ölümünün il dönümlərində həmin insan İngilis dilində yaza biləcəyimiz ölüm il dönümü mesajları verilmişdir:

 • Death is never an end, but a To Be Continued… -ölüm heç vaxt son deyil, ancaq davamlı olması üçün…
 • They that love beyond the world cannot be separated by it. Death cannot kill what never dies -Dünyadan kənarda sevənləri onunla ayırmaq olmaz. Ölüm heç vaxt ölməyəni öldürə bilməz.
 • The life of the dead is placed in the heart of the living -ölülərin həyatı dirilərin ürəyinə yerləşdirilir.
 • To live in the hearts of those we love is never to die -sevdiklərimizin qəlbində yaşamaq heç vaxt ölməmək deməkdir.
 • Although it’s difficult today to see beyond the sorrow, May looking back in memory help comfort you tomorrow -bu gün kədərdən kənara çıxmaq çətin olsa da, xatirəyə baxıb sabahınıza təsəlli verə bilərsiniz.
 • Good men must die, but death cannot kill their names -yaxşı insanlar ölməlidir, amma ölüm onların adlarını öldürə bilməz.
 • While we are mourning the loss of our friend, others are rejoicing to meet him behind the veil -biz dostumuzun itkisinə yas tutarkən, başqaları onunla örtük arxasında tanış olduqları üçün sevinirlər.
 • Life is eternal, and love is immortal, and death is only a horizon; and a horizon is nothing save the limit of our sigh -həyat əbədidir, sevgi ölməzdir, ölüm isə yalnız bir üfüqdür; və üfüq nəfəsimizin hüdudlarından başqa bir şey deyil.
 • Those we love and lose are always connected by heartstrings into infinity -sevdiyimiz və itirdiyimiz insanlar həmişə ürək telləri ilə sonsuzluğa bağlanır.
 • How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard -vidalaşmağı çox çətinləşdirən birisinə sahib olduğum üçün necə də şanslıyam.
 • Those we love don’t go away, they walk beside us every day. Unseen, unheard, but always near; still loved, still missed and very dear -sevdiklərimiz getmir, hər gün yanımızda gəzirlər. Görülür, eşidilmir, lakin həmişə yaxındadır; yenə də sevilir, hələ də darıxılır və çox əzizdir.
 • In your life you touched so many, in your death many lives were changed -sən həyatında çox insana toxundun, ölümündə bir çox həyatı dəyişdirdi.
 • Loss can remind us that life itself is a gift -İtki bizə həyatın bir hədiyyə olduğunu xatırlada bilər.
 • What we once enjoyed and deeply loved we can never lose, for all that we love deeply becomes part of us -bir vaxtlar zövq aldığımızı və çox sevdiyimizi heç vaxt itirə bilmərik, çünki dərin sevdiyimiz hər şey bizim bir hissəmizə çevrilir –
 • Perhaps they are not the stars, but rather openings in Heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy -əlbəttə, onlar ulduz deyil, əksinə itirilənlərimizin sevgisinin bizə axıb, bizə xoşbəxt olduqlarını bildirmək üçün üzərimizə yağan Cənnətdəki açılışlardır.
 • The pain passes, but the beauty remains -ağrı keçir, amma gözəllik qalır.
 • Love grows more tremendously full, swift, poignant, as the years multiply -illər çoxaldıqca sevgi daha böyük dərəcədə dolğun, sürətli, acınacaqlı böyüyür.
 • It’s not always the tears that measure the pain. Sometimes it’s the smile we fake -ağrını ölçən həmişə göz yaşları deyil. Bəzən yalançı təbəssümlərimizdir.
 • When a great man dies, for years the light he leaves behind him, lies on the paths of men -böyük bir insan öldükdə, illər boyu geridə buraxdığı işıq, insanların yollarına uzanır.

İngilis dilində “Allah rəhmət etsin” necə deyilir?

İngilis dilində “Allah rəhmət eləsin” demənin bir neçə növü mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır:

 • may God have mercy on him
 • god rest him/her
 • may he rest in peace.
 • may she rest in peace.
 • god rest one’s soul

İngilis dilində vəfat mesaj nümunələri

Aşağıda İngilis dilində vəfat ilə bağlı olan ən çox istifadə edilən, şablon və qəlibləşmiş cümlələrlə tanış ola bilərsiniz.

 • I’m deeply shocked to hear of the death of your uncle and I would like to offer my deepest sympathy -sənin əminin ölümünü eşitmək mənə çox təsir etdi. Ən səmimi baş sağlığımı təqdim edirəm.
 • I’m so very sorry to hear about your loss -itkiniz üçün çox təəssüflənirəm.
 • We offer you our deepest condolences on this bad day -bu pis gündə sizə ən dərin baş sağlığımızı təqdim edirəm.
 • Our thoughts are with you -ürəyimiz sizinlədir.
 • Please accept my deepest and most heartfelt condolences at this time -bu zamanda xahiş edirəm ki, ürəyimin ən dərinliklərindən gələn baş sağlığı diləklərimi qəbul edin.
 • We know words aren’t much comfort at a time like this. But we’d like you to know we are thinking of you we send our deepest sympathy -belə vaxtlarda sözlərin nə qədər kifayətsiz qaldığını bilirik. Ancaq sizi düşündüyümü bilməyinizi istəyir və ən səmimi baş sağlığımı təqdim edirəm.
 • I was saddened to hear of your grandfather’s death today. Please accept my deepest sympathy -bu gün sənin babanın ölümünü eşitdiyim üçün üzüldüm. Xahiş edirəm, ən səmimi baş sağlığımı qəbul edəsiniz.
 • I’m saddened by your loss. I know your father is in the Heaven now -mən sənin itkinə üzülürəm. Bilirəm ki, sənin atan indi cənnətdədir.
 • God took you in his loving arms. Because God only takes the best -Tanrı onu qollarına aldı. Çünki o ən yaxşıları alır.

İngilis dilində cənazə zamanı deyilə biləcək cümlələr

Aşağıda yaxınını itirmiş xarici ölkələrdəki dostlarınızın üzüntüsünə şərik olmak üçün deyə biləcəyiniz cümlə nümunələri verilmişdir:

 • We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy -…ın ani ölümü qarşısında hamımız çox üzüldük. Ən səmimi baş sağlığımızı təqdim edirik.
 • I am so very sorry to hear about your loss -mən sizin itkinizi eşitdiyim üçün çox üzgünəm.
 • I offer you my deepest condolences on this dark day -bu qaranlıq gündə sizə ən dərin baş saqlığımı göndərirəm.
 • We were disturbed and saddened by the untimely death of your aunt/ daughter/ uncle/ husband … -biz sizin xalanızı, qızınızı, əminizi, ərinizi itirdiyinizi öyrəndiyimiz zaman son dərəcə üzüldük.
 • Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time -Bu çətin zamanda xahiş edirəm ürəyimizin dərinliklərindən gələn baş sağlığı diləklərimizi qəbul edin.
 • Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss -bu itkinin ən böyüyündə ürəyimiz sizinlə və ailənizlədir.

İngilis dilində baş sağlığına aid məktub nümunəsi

İngilis dilində baş sağlığı ilə bağlı yazılan məktubların quruluşu digərlərindən nisbətən fərqli olsa da, ümumi mənada İngilis dilində məktubların yazılma forması ilə eynidir. İngilis dilində baş sağlığı ilə bağlı məktub yazılarkən, adətən aşağıdakı 7 başlığa diqqət etməli olduğumuz bildirilir.

 1. Vəfat edən insan haqqında onun adı ilə danışın
 2. Hörmətinizi bildirin.
 3. Ölən şəxslə bağlı xüsusi bir şey göstərin
 4. Dostunuza və ya ailə üzvünüzə onun yaxşı keyfiyyətlərini xatırladın.
 5. Xatirə paylaşın.
 6. Kömək etmək üçün təklif edin.
 7. Sonluğu bir simpatiya ifadəsi ilə edin.

Baş sağlığı məktubuna aid nümunə

Dear Macie,

I was shocked and saddened to learn about the death of your brother, Michael (1). I know you were close to him and thought of him as ‘your twin’. I imagine your grief must be overwhelming. Please know that I am here for you (2). Mark was thoughtful and generous, and his devotion to family and church was admirable. Whenever I needed help with an event, I knew I could always count on Mark (3). I’ve also seen Mark’s best qualities in you, as you will also go out of your way to help others (4).

I will cherish the memories I have of Mark. I remember meeting Mark for the first time at a dinner party you hosted. His jokes made everyone laugh, and his smile lit up the room.(5) Next week will be very busy for you. I can drive Brett and Braden to and from school for you. I know my kids would love to have them stay and play after school on Monday if that works for you.(6)

I wish you peace, and I’m here to support you during this difficult time.(7)

With love,

Michelle

Azərbaycan dilinə tərcüməsi

Əziz Macie,

Qardaşın Michael-n (1) ölümünü öyrənəndə şoka düşdüm və kədərləndim. Bilirəm ki, sən ona yaxınsan və onu ‘sənin əkizin’ kimi düşünürsən. Təsəvvür edirəm ki, kədəriniz çox böyük olmalıdır. Xahiş edirəm bilin ki, mən sizin üçün buradayam. (2)

Mark düşüncəli və səxavətli idi və ailəyə və kilsəyə sədaqəti təqdirəlayiq idi. Bir tədbirdə köməyə ehtiyac duyduğumda, hər zaman Marka güvənə biləcəyimi bilirdim. (3) Mən də Markın ən yaxşı keyfiyyətlərini səndə gördüm, çünki başqalarına kömək etmək üçün əlindən gələni edəcəksən. (4) Markla bağlı xatirələrimi yaşadacağam. Markla ilk dəfə ev sahibliyi etdiyiniz bir şam yeməyində tanış olduğumu xatırlayıram. Onun zarafatları hamını güldürdü və gülümsəməsi otağı işıqlandırdı. (5) Gələn həftə sizin üçün çox məşğul olacaqsınız. Ona görə də məktəbə gedib-gələrkən Brett və Bradeni apara bilərəm. Bilirəm ki, əgər sizin üçün də uyğundursa, uşaqlarım Bazar ertəsi məktəbdən sonra onların  orada qalmalarını və oynamalarını istərlər. (6)

Sizə səbr diləyirəm və bu çətin vaxtda sizə dəstək olmaq üçün buradayam. (7)

Sevgi ilə,

Michelle

Beləliklə, bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də mətnləri oxuyarkən söz ehtiyatınızın kifayət etmədiyini düşünürsünüzsə, o zaman vaxt itirmədən Wordly-ni ziyarət etməyi unutmayın.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir