İngilis dilində bir gün haqqında danışmaq - Wordly

İngilis dilində bir gün haqqında danışmaq


İngilis dilində bir gün haqqında danışmaq

İngilis dilini öyrənənlərin ən səbrsiz olduqları mövzulardan biri, hətta birincisi sərbəst formada gündəlik rejimi haqqında, özəl günləri, tətil günləri və s. haqqında danışmaqdır. Əgər xaricdə yaşayır, oxuyursunuzsa və ya gələcəyinizi Avropa, Amerika ölkələrinin birində planlaşdırırırsınızsa, hətta öz ölkəmizdə ingilisdillilər ilə birlikdə bir ofisdə çalışırsınızsa, o zaman İngilis dilində bir gününüzü izah etməyi bilmək sizin üçün olduqca vacibdir. Odur ki, bu yazımızda İngilis dilində sıradan günü, özəl günü və tətil günlərini izah etməyə dair nümunə inşalarla (essay) tanış ola bilərsiniz. Unutmayın ki, bütün bunlardan əlavə İngilis dilində esse necə yazılır? mövzusunu bilməlisiniz.

İngilis dilində bir gün haqqında danışmaq (Present Simple)

I’m an student. I follow a basic daily practice in my every day life. I ordinarily get up at 5:30 a.m. what’s more, make for morning walk. I go through around one hour in the field and do a few activities. At that point I return my home. I study, compose and complete my home assignment till 9.45 am. I don’t permit any unsettling influence during study. Our classes start at 11 am. I arrive at school in any event 10 minutes sooner. As soon the chime rings for the break time frame, we surge out of our Rooms like flying creatures out of enclosure. Getting back in the early evening, I take my lunch and go to the field to play cricket and football. At nightfall I get back. After that I plunk down to peruse once more. At 10 p.m. I for the most part take my dinner and by 10.30 p.m. I head to sleep for the evening. Yet, I don’t follow the everyday practice on Sunday. Since it is a day of rest.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Mən tələbəyəm. Mən gündəlik həyatımda təməl təcrübəni tətbiq edirəm. Mən adətən səhər saat 5: 30-da qalxıram, bundan əlavə səhər gəzintisinə hazırlaşıram. Çöldə təxminən bir saat keçirib bir neçə fəaliyyət göstərirəm. Sonra evimə qayıdıram. Ev tapşırığını oxuyuram, tərtib edirəm və səhər 9.45-ə qədər yerinə yetirirəm. Oxuma əsnasında hər hansı bir əlavə təsirə icazə vermirəm. Dərslərimiz saat 11-də başlayır. Hər hansı bir hadisədə məktəbə 10 dəqiqə tez çatıram. Fasilə vaxtında zil səsi çalınan anda, otaqdan uçan canlılar kimi qapıdan çıxırıq. Axşam qayıtdıqdan sonra naharımı götürüb kriket və futbol oynamaq üçün həyətə gedirəm. Gecə düşəndə ​​geri qayıdıram. Bundan sonra bir daha oxumaq üçün otururam. Saat 10-da. Çox vaxt axşam saat 10.30-a qədər yeməyimi yeyirəm. Gecə yatmağa gedirəm. Ancaq Bazar günü bu rejimi yerinə yetirmirəm. Çünki istirahət günüdür.

İngilis dilində həyəcanlı gün haqqında danışmaq

Life is brimming with different occasions and encounters. In any case, these are not similarly significant, charming, and vital. Some are critical. I’m an understudy. There are some critical days and they stay evergreen in my heart. My first day at school is such a day.

It was the long stretch of January 2007. I was then just six years of age. My dad suggested that I ought to be conceded into a school in class one the following day. I felt exceptionally energized. I was unable to consider whatever else. I was continually considering the school, the instructors as I watched on the TV. I was unable to try and rest soundly that evening. The following morning my mom woke me promptly toward the beginning of the day. At that point, I ate and began for the school with my dad. He took me to the closest Primary School in our area at 9.30 am. The school was not exceptionally a long way from our home.

It took us thirty minutes to arrive at the school. At the point when I ventured inside the school compound with my dad, I was fairly apprehensive. From the outset, my dad took me to the dean’s room and mentioned him to concede me in class one.

From the start, I felt somewhat anxious and modest. He asked me my name and I responded to him. At that point, he pointed me a letter diagram and requested that I say a few letters. At that point, he turned out to be extremely satisfied with me and conceded me in class one.

Davamı

At that point, he called Ms. Brown, the class instructor of class one to take me to the class. She invited me and took me to the class. All the understudies in the class were gazing at me. I felt somewhat anxious by and by to see the new faces. The class endured 35 minutes I had four different periods with a break of 30 minutes. I found that every one of my educators was cautious, well disposed, and supportive. At the recreation time frame, the entirety of my schoolmates began playing in the field. I felt desolate and was dallying to a great extent. At that point, they welcomed me to go along with them. I began playing.

My school separated at 12 pm. My mom was at the door to get me. I jumped into her arms. She kissed me and got me at her arms. Subsequently, I completed my first day at school. I left the school at with new experience and lively psyche. I will always remember the day as long as I live.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Həyat fərqli qarşılaşmalarla doludur. Hər halda bunlar eyni dərəcədə önəmli, çəkici və canlı olmur. Bəziləri olduqca önəmli olur. Bəzi önəmli günlər var və ürəyimdə hər zaman yaşıl qalır. Məktəbdəki ilk günüm belə bir gündür.

2007-ci ilin Yanvar ayı idi. O vaxt 6 yaşımda idim. Atam sabah məktəbə qəbul edilməli olduğumu dedi. Son dərəcə enerjili idim. Başqa heç nə düşünə bilmədim. Televizora baxarkən məktəbi və müəllimləri düşünürdüm. O axşam dincəlmək istədim. Sabahsı gün anam məni oyatdı. Atamla yemək yedim və məktəbə getdim. Saat 09:30-da məni bölgəmizin ən yaxın məktəbinə apardı. Məktəb evimizdən çox uzaq deyildi.

Məktəbə 30 dəqiqəyə çatdıq. Atamla məktəbə girdiyim zaman çox narahat idim. Atam məni müdirin otağına apardı və məni birinci sinfə yazdırdı. Onsuzda narahat idim. Məndən adımı soruşdu və mən ona cavab verdim. Mənə hərflərin sxemini göstərdi və bir neçə hərfin adını deməyimi istədi. Məndən son dərəcədə məmnun qaldı və birinci sinfə qəbul etdi. Məni sinfə aparması üçün birinci sinfin dərs müəllimi Brown xanıma zəng etdi. O, məni sinfə apardı. Sinifdəki bütün şagirdlər mənə baxırdı. Yeni üzləri görməklə bağlınarahatlıq hiss edirdim. Dərs 35 dəqiqə davam etdi. 30 dəqiqə ara ilə dörd fərqli dərs oldu. Müəllimlərin hər birinin səbrli, xoş niyyətli və dəstəkləyici olduğunu gördüm.

Tənəffüs zamanı məktəb dostlarımın hamısı həyətdə oynamağa başladı. Özümü yalnız hiss etdim və başımı qatırdım. Onlarla birlikdə getməyimi məmnuniyyətlə qarşıladılar. Oynamağa başladım.

Məktəbim axşam saat 12-də bitdi. Anam məni götürmək üçün qapıda gözləyirdi. Qollarına tullandım. Məni öpdü. Məktəbdəki ilk günümü tamamlandım. Yeni təcrübə və canlı ruhla məktəbdən ayrıldım. Ömrüm boyu hər zaman bu günü xatırlayacağam.

İngilis dilində adi bir gün haqqında danışmaq

My name is Jennifer Brown. I am a programmer, and I work for a technology company in the center of the megapolis. I graduated from the university a year ago, and this is my first job. I like being independent and earning my own money, but my life is much harder and monotonous than before.

Every day I wake up at 6:00 in the morning. Then I get up, bathe, and get dressed. I leave to take a 15-minute walk and then have breakfast. I leave my house at 7:35 and arrive at the office at 8:15. I sit in front of my computer and work until noon. I leave to have lunch with my fellow workers. I return shortly and work until five.

I get home at quarter to seven. I prepare dinner and eat. I read a little, chat on the telephone with my friends and watch television until eleven. Then I go to bed at eleven and I fall asleep immediately.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Mənim adım Jennifer Browndur. Mən bir proqramçıyam və meqapolisin mərkəzində bir texnologiya şirkətində çalışıram. Bir il əvvəl universiteti bitirmişəm və bu mənim ilk işimdir. Müstəqil olmağı və öz pulumu qazanmağı sevirəm, amma həyatım əvvəlkindən daha çətin və monotondur. Hər gün səhər 6:00-da oyanıram. Sonra ayağa qalxıram, hamama gedirəm və geyinirəm. 15 dəqiqəlik gəzintiyə çıxıram və səhər yeməyini yeyirəm.

Evimdən saat 7:35-də çıxıram və 8: 15-də ofisə çatıram. Kompüterimin qarşısında oturub günortaya qədər işləyirəm. İş yoldaşlarımla nahar etmək üçün yola çıxıram. Qısa müddətə qayıdıram və beşə qədər işləyirəm. Yeddiyə 15 dəqiqə qalmış evə çatıram. Nahar hazırlayıram və yemək yeyirəm. Bir az oxuyuram, dostlarımla telefonda söhbət edirəm və on birə qədər televizora baxıram. Sonra on birdə uzanıram və dərhal yuxuya gedirəm.

İngilis dilində xüsusi gün haqqında danışmaq

Yesterday was my birthday. My birthday celebration in my life was truly outstanding. I was 18 years of age now. My family hosted coordinated a brilliant birthday gathering for me. I welcomed the entirety of my closest companions. We commended my birthday celebration with my folks and companions together in my home. Our home spot was enriched with shaded inflatables. We ate the pizza and drank the cola. My mom brought my birthday cake to the focal point of the room. I said that “Gracious, my God, what a pleasant birthday cake ?” My birthday was cake awesome. I was glad. Everything in the gathering made me so cheerful. Everything was incredible and I was upbeat. I can always remember my eighteenth birthday celebration party.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Dünən mənim ad günüm idi. Ad günü əyləncəm həyatımdakı ən yaxşı əyləncələrdən biri idi. Artıq 18 yaşında idim. Ailəm mənim üçün mükəmməl bir doğum günü əyləncəsi təşkil etmişdi. Ən yaxşı dostlarımı dəvət etdim. Doğum günü əyləncəmi evimdə dostlarım və ailəmlə birlikdə qeyd etdik. Evimiz rəngli şarlarla bəzənmişdi. Pizza yedik və kola içdik. Anam doğum günü tortumu salonun ortasına gətirdi. “Tanrım, nə gözəl bir doğum günü tortu” dedim. Doğum günü tortum mükəmməl idi. Çox xoşbəxt idim. Əyləncədəki hər şey məni çox xoşbəxt etdi. Hər şey möhtəşəm idi və mən çox xoşbəxt oldum. 18-ci doğum günü əyləncəsini əsla unuda bilmərəm.

İngilis dilində tətil haqqında danışmaq

My last occasion was a trip to Prague in the Czech Republic. I know Prague well since I lived there when I was at college, over ten years back.

Rather than remaining in an inn, I remained with one of my old companions. It was such a lot of fun, and somewhat like my previous lifestyle. I needed to visit the college. It has changed a great deal and looks more present day. I additionally went to the grocery store close to my old house. I cherished seeing all the various food sources. I was truly glad to locate my number one cheddar and chocolate bread rolls however they were somewhat more costly than I recall!

We did some touristy things as well. We strolled up wonderful Petrin Hill and around the château. The perspectives on the city are astonishing up there. We strolled across the notable Charles Bridge. My friend’s apartment is close to the TV Tower so we saw the renowned child sculptures ascending it. Those things haven’t changed, obviously.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Son səfərim Çex Respublikasındakı Praq şəhərinə olan bir səyahət idi. Praqı on il əvvəldən, universitetdə oxuduğum vaxtdan bəri tanıyıram. Mehmanxanada qalmaqdansa, köhnə yoldaşlarımdan birinin yanında qaldım. Çox əyləncəli idi və bir qədər əvvəlki həyat tərzimə bənzəyirdi.

Universitetə baş çəkməli idim. Çox dəyişib və daha çox müasir idi. Bundan əlavə, köhnə evimin yanındakı mağazaya getdim. Bütün çeşidli qida mənbələrini görməyi çox xoşladım. Bir nömrəli çedar pendiri və şokoladlı çörəkləri tapdığım üçün çox məmnun oldum, ancaq bir az xatırladığımdan bahalı idilər.

Turistik şeylər etdik. Möhtəşəm Petrin təpəsində və şato ətrafında gəzdik. Orada şəhərin perspektivləri heyranedicidir. Görməyə dəyər Charles Körpüsündən keçdik. Dostumun evi televiziya qülləsinə yaxın olduğu üçün məşhur uşaq heykəllərini gördük. Düzü, bunlar dəyişməyib.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir