İngilis dilində email necə yazılır: İngilis dilində mail nümunələri - Wordly

İngilis dilində email necə yazılır: İngilis dilində mail nümunələri


İngilis dilində email

Artıq gündəlik, xüsusən də rəsmi yazışmalarda e-mail həyatımızda önəmli yerə sahibdir. Nəzərə alsaq ki, İngilis dili beynəlxalq dildir və rəsmi yazışmaların demək olar ki, hamısı bu dil vasitəsi ilə qarşı tərəfə ötürülür, o zaman İngilis dilində e-mail yazma qaydalarını bilməyin önəmi mövzusunda həmfikir olarıq.

Bu yazımızda İngilis dilində e-mail qəliblərini öyrənəcək, İngilis dilində formal e-mail nümunəsi də daxil olmaqla 3 fərqli İngilis dilində e-mail yazma nümunələri ilə tanış olacağıq.

Burada siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

  • İngilis dilində mail yazarkən istifadə edilə biləcək cümlə qəlibləri
  • İngilis dilində mail yazarkən xitab forması necə olmalıdır?
  • İngilis dilində mail yazarkən mailin səbəb və məqsədi necə bildirilir?
  • İngilis dilində mail yazarkən istənilən tələb necə deyilməlidir?
  • İngilis dilində məlumat xarakterli mail necə yazılır?
  • İngilis dilində təsdiq maili necə yazılır?
  • İngilis dilində mail yazarkən təcili cavab tələbi necə istənilir?
  • İngilis dilində mail sonunda istifadə edilə biləcək qəliblər
  • İngilis dilində mail yazarkən yararlana biləcəyiniz təşəkkür qəlibləri
  • İngilis dilində mail nümunələri  

İngilis dilində mail yazarkən istifadə edilə biləcək cümlə qəlibləri

Aşağıda İngilis dilində mail yazarkən istifadə edilə biləcək cümlə qəlibləri verilmişdir:

I hope you had a good weekend.Ümid edirəm həftə sonu yaxşı keçdi.
I hope you had a great trip.Ümid edirəm ki, çox yaxşı səyahət etdiniz.
Hope you had a nice break.Ümid edirəm gözəl fasilən yaxşı oldu.
I hope you are well.Ümid edirəm yaxşısan.
I hope all is well.Ümid edirəm hər şey yaxşıdır.
Hope you’re enjoying your holiday.ümid edirəm tətilindən zövq almısan.
I hope this email finds you well.Ümid edirəm bu e-maili aldığınız zaman yaxşı olarsınız
I hope you enjoyed the event.Ümid edirəm tədbirdən zövq aldınız.
I’m glad we had a chance to chat at the convention.Konqresdə söhbət etmək şansımız olduğuna şadam.
It was great to see you on Thursday.Cümə axşamı sizi görmək çox xoş oldu.
It was a pleasure to meet you yesterday.Dünən sizinlə görüşmək xoş idi.
Sorry for my late reply.Gec cavabım üçün üzr istəyirəm.
Sorry it took me so long to get back to you.Bağışlayın ki, sizə cavab yazçaq çox uzun çəkdi.
I apologize for the late response.Gec cavab üçün üzr istəyirəm.
Sorry it’s been so long since my last email.Bağışlayın, son e-poçtumdan bəri çox keçdi.
I was sorry to hear about… … haqqında eşitməkdən təəssüfləndim
Please accept our apologies for any inconvenience caused.Yaranan narahatlıq üçün üzrümüzü qəbul edin.
Thank you for letting me know.Mənə bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Thank you for the heads up.Xəbərdarlıq üçün təşəkkür edirəm.
Thank you for the notice.Xəbərdarlıq üçün təşəkkür edirəm.
Please note…Xahiş edirəm qeyd edin…
Quick reminder…Tez xatırlatma …
Just a quick/friendly reminder that…Sadəcə tez / dostyana xatırlatma …
Thank you for sharing.Paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm.
I’d like to inform you that…Sizə bildirmək istərdim ki …
Thanks for keeping me in the loop.Məni əlqədə saxladığınız üçün təşəkkür edirəm.
Please keep me informed.Zəhmət olmasa məni məlumatlandırın.
I hope you find this helpful.Ümid edirəm bu faydalı olar.
I hope it’s clearer now.Ümid edirəm indi daha aydındır.
I hope that answers all your questions.Ümid edirəm ki, bütün suallarınıza cavab verir.
If we can be of any further assistance, please let us know.Əlavə kömək ola biləriksə, bizə bildirin.
Let me know if you need any help.Hər hansı bir köməyə ehtiyacınız varsa mənə bildirin.
For further details…Əlavə məlumat üçün …
If you have any (more) questions (about)…Hər hansı bir (daha çox) sualınız varsa (haqqında) …
In the meantime, if you need any more information,Bu vaxt, daha çox məlumat lazımdırsa
I you need more information/more info/further information,Daha çox məlumat / daha çox məlumat / əlavə məlumat lazımdır,
I know that’s a lot to take in, so let me know if anything I’ve said doesn’t make sense.Bilmək üçün bunun çox olduğunu bildiyim üçün dediklərimin mənası olmadığını bildirin.
… please do not hesitate to contact me.… xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.
… please feel free to contact me/to get in touch.… zəhmət olmasa mənimlə əlaqə qurmaq / əlaqə saxlamaq üçün çəkinməyin
… please let me know.… zəhmət olmasa mənə bildirin.
… drop me an email.… mənə bir e-mail göndərin.
Mail yazarkən istifadə edilə biləcək cümlə qəlibləri

İngilis dilində mail yazarkən xitab formaları necə olmalıdır?

İngilis dilində mail yazarkən qarşı tərəfin statusundan asılı olaraq müxtəlif növ xitab formalarından istifadə edilir:

AlexAlex
Alex CaseAlex Case
Dr. CaseDoktor Case
Alex Case (Mr)Alex Case (Mr)
A.M.Case (Mr)A.M.Case (Mr)
Dear Mr/ Ms/ Dr/ Professor + nameHörmətli cənab / xanım / Dr / professor + adı
Dear AlexHörmətli Alex
Hi (John)Salam (John)
Dear Sir or MadamƏziz və ya xanım
Opening greeting to more than one personBirdən çox insana salamın açılması
Dear allHörmətli hər kəs
Hi (everyone/ guys)Salam (hər kəs / dostlar)
Xitab nümunələri

İnglis dilində mail yazarkən mailin məqsədi necə bildirilir?

Bütün növ mail-lərə başlayarkən əvvəlcə mailin məqsədini bildirmək lazımdır. Bu səbəbdən də aşağıdakı cümlələr bu mövzunun ən vacib kateqoriyalarındandır.

I’m writing to you about…Sizə … bağlı yazıram
I’m writing to you about your latest modelƏn son modeliniz barədə sizə yazıram
I’m writing to you about your presentation yesterdayDünənki təqdimatınız barədə sizə yazıram
I’m writing to you about the meeting next weekGələn həftəki görüş barədə sizə yazıram
I am writing to you in connection with… əlaqədar sizə yazıram
I am writing to you in connection regarding… əlaqədar sizə yazıram
I am writing to you in connection concerning…… İlə bağlı sizə yazıram …
I am writing to you in connection with regards to… əlaqədar sizə yazıram
I am writing to you about our last meetingSon görüşümüz barədə sizə yazıram
I am writing to you with regards toMən sizə … münasibətilə yazıram
I am writing to you with regarding… əlaqədar sizə yazıram
I am writing to you with concerning… barədə sizə yazıram
I am writing to ask  Sizdən … bağlı soruşmaq üçün yazıram
I am writing to enquireSizdən … bağlı soruşmaq üçün yazıram
I am writing to let you knowMən sizə bildirmək üçün yazıram
I am writing to confirmMən təsdiqləmək üçün yazıram
I am writing to checkYoxlamaq üçün yazıram
I am writing to update you onSizdəki məlumatı yeniləmək üçün yazıram
I am writing to ask for a favor…Sizdən … bağlı yaxşılıq istəmək üçün yazıram
I am writing to invite you toMən sizi dəvət etmək üçün yazıram
I am writing to tell youSənə … demək üçün yazıram
I am writing to announce thatBunu elan etmək üçün yazıram
I am writing you to follow up on…Sizi izləmək üçün yazıram …
I am contacting you to inform…… bağlı məlumat vermək üçün sizinlə əlaqə saxlayıram
This is just a quick note to…Bu, sadəcə bir qeyddir …
This is just a quick reminder…Bu, sadəcə bir xatırlatmadır …
I wanted to let you know that…Bunu sizə bildirmək istədim …
Might I take a moment of your time to…… bağlı bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm?
It’s [Your Name] from [Your Company]. [Şirkətindən] [Adınız]
This email is just to let you know that…Bu e-mail sadəcə sizə … bildirmək üçündür
(This is) just a quick note to say…(Bu) … demək üçün sadəcə bir qeyddir
As promised, I’m writing to send youSöz verdiyim kimi, sizə göndərmək üçün yazıram
As we discussed, I’m writing to send youMüzakirə etdiyimiz kimi, sizə göndərmək üçün yazıram
I’m writing to you because I have just found out thatBunu yeni bildiyim üçün sizə yazıram
I’m writing to you because I thought you’d like to know thatBunu bilmək istəyəcəyinizi düşündüyüm üçün sizə yazıram
I’m writing to you because I needEhtiyacım olduğu üçün sizə yazıram
Sorry to write again so quickly, but…Yenidən yazdığım üçün üzr istəyirəm, amma …
Sorry to bother again so soon, but…Olduqca erkən narahat etdiyim üçün üzr istəyirəm, amma…
Sorry, in my last email I forgot to…Bağışlayın, son elektron məktubumda … unutdum
Mailin səbəb və məqsədini bildirən cümlələr

İnglis dilində mail yazarkən istənilən tələb necə deyilməlidir?

Bəs mail yazarkən tələbimizi qarşı tərəfə doğru formada necə bildirməliyik? Bu mövzuda aşağıdakı siyahı köməyinizə çatacaqdır.

Could you please…?Xahiş edirəm …?
Could you possibly tell me…?Bəlkə mənə deyə bilərsən …?
Can you please fill out this form?Xahiş edirəm bu formanı doldurursunuz?
Could you repeat what you said about…?… haqqında dediklərinizi təkrarlaya bilərsinizmi?
Could you give us some more details on…?… haqqında daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi?
Could you explain what you mean by [something]?Nə demək istədiyinizi izah edə bilərsiniz?
Could you please clarify when you would like us to finish this?Zəhmət olmasa aydınlaşdıra bilərsiniz ki, bunu nə vaxt bitirməyimizi istərdiniz?
Could you please clarify what you would like us to do about…?Zəhmət olmasa bizim haqqında nə etməyinizi dəqiqləşdirə bilərsinizmi?
I’d really appreciate it if you could…Bacarsanız həqiqətən təşəkkür edərdim …
I’d be very grateful if you could…Bacarsanız çox minnətdar olardım …
It would be very helpful if you could send us/me…Bizə / məni göndərə bilsəniz çox faydalı olar …
I was wondering if you couldEdə bilərsənmi bilmək istərdim
I was wondering if you would be able to…Edə bilərsənmi bilmək istərdim
If possible, I’d like to know (more) about…Mümkünsə, haqqında (daha çox) bilmək istərdim …
Please find my two main questions below.Xahiş edirəm aşağıdakı iki əsas sualımı tapın.
I didn’t/don’t fully understand [something]. Could you please explain that again?Mən [bir şeyi] tam başa düşmədim. Bir daha izah edə bilərsiniz?
I didn’t quite get your point about [something]. Could you be more specific?Mən [bir şey] haqqında fikirlərinizi tam öyrənə bilmədim. Daha spesifik ola bilərsiniz?
If you could please shed some light on this topic, I would really appreciate it.Zəhmət olmasa bu mövzuya bir qədər işıq sala bilsəydiniz, minnətdar olardım.
Could you please clarify [something]?Xahiş edirəm [nəyisə] dəqiqləşdirə bilərsiniz?
When exactly are you expecting to have this feature?Bu xüsusiyyətin nə vaxt olacağını gözləyirsiniz?
Here are the details on…Detallar buradadır
If I understood you correctly, you would like me to…Əgər səni düzgün başa düşdümsə, sən … istərdin
What exactly do you mean by [something]?[bununla bağlı] tam olaraq nə demək istəyirsiniz?
In other words, would you like us to…Başqa sözlə, … etməyimizi istərdinizmi?
Mail yazarkən tələbi bildirmə cümlələri

İngilis dilində məlumat xarakterli mail necə yazılır?

Məlumat vermək məqsədi ilə yazılacaq mail-lərdə istifadə oluna biləcək müxtəlif cümlələr aşağıda verilmişdir:

(For your reference,) please find the information(tövsiyə üçün) məlumatı tapa bilərsiniz
please find the document attached.lütfən sənədi əlavə edin.
please find some data  attached.xahiş edirəm əlavə edilmiş bəzi məlumatları tapın.
Please see the information belowZəhmət olmasa aşağıdakı məlumatlara baxın
Please see the website for more detailsDaha çox məlumat üçün veb saytına baxın
Please see the information below for more details about…Zəhmət olmasa, daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı məlumatlara baxın …
Please see the diagram for…Zəhmət olmasa diaqrama baxın …
If you look at the first line, you will see that…Birinci sətirə baxsan, görərsən…
If you look at the point below, you will see that…Aşağıdakı nöqtəyə baxsanız, görəcəksiniz …
If you look at the paragraph below, you will see that…Aşağıdakı paraqrafa baxsanız, bunu görəcəksiniz …
If you look at the section below, you will see that…Aşağıdakı hissəyə baxsanız, görəcəksiniz …
The parts in bold are my commentsQalın hissələr mənim şərhlərimdir
The parts in red are my boss’s feedbackQırmızı rəngdə olan hissələr müdirimin rəyidir
The parts in green are the changes in the second draftYaşıl rəngli hissələr ikinci qaralama dəyişiklikləridir
The parts in yellow are the changes we made.Sarı rəngdə olan hissələr etdiyimiz dəyişikliklərdir.
I’ve copied in…. below.Aşağıda … kopyaladım.
I’ve put a copy of… below.Mən bir surəti aşağıda qoydum.
I’ve attached file…Mən sənədi əlavə etdim …
… is attached.… əlavə olunur.
Please find [file] attached.Zəhmət olmasa əlavə edilmiş [fayl] tapın.
I’m enclosing [file].[Faylı] qoşuram
Here’s the document that you asked for,İstədiyiniz sənəd budur
I’ve attached [file] for your review.Baxdığınız üçün [faylı] əlavə etdim.
I’m sending you [file] as a pdf file.Sizə [faylı] pdf faylı olaraq göndərirəm.
The attached file contains…Əlavə edilmiş sənəddə …
Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]?Zəhmət olmasa əlavə olunmuş formaya imza atıb [tarixə] qədər bizə göndərə bilərsiniz?
Here’s the [document] we discussed.müzakirə etdiyimiz [sənəd] budur
Here’s the [file] is attached.Budur [fayl] əlavə olunur.
Please take a look at the attached file.Zəhmət olmasa əlavə edilmiş fayla baxın.
Take a look at the [file] I’ve attached to this email.Bu e-poçta qoşduğum [fayl] nəzər yetirin.
More information is available at www.website.com.Daha çox məlumat www.website.com.
Please note that…Xahiş edirəm … qeyd edin
Here’s the … that I promisedsöz verdiyim … budur
Here’s the … that you asked foristədiniz … budur
Here’s the … that I mentionedqeyd etdiyim … budur
More information on this is available at http://…Bu barədə daha çox məlumatı http: // … əldə edə bilərsiniz.
More information on this is available on the internetBu barədə daha çox məlumat internetdə mövcuddur
I hope you find this helpful.Ümid edirəm bu faydalı olar.
I hope it’s clearer now.Ümid edirəm indi daha aydındır.
I hope that answers all your questions.Ümid edirəm ki, bütün suallarınıza cavab verir.
If we can be of any further assistance, please let us know.Əlavə kömək edə biləriksə, bizə bildirin.
Let me know if you need any help.Hər hansı bir köməyə ehtiyacınız varsa mənə bildirin.
For further details…Əlavə məlumat üçün …
If you have any (more) questions (about)…… haqqında hər hansı bir (daha çox) sualınız varsa
In the meantime, if you need any more information,Bu arada, əgər daha çox məlumata ehtiyacınız olsa
I you need more information / infoMənə daha çox məlumat lazımdır
I you need further informationƏlavə məlumat lazımdır
… please do not hesitate to contact me.… xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.
… please feel free to contact me… zəhmət olmasa mənə müraciət etməkdən çəkinməyin
… please feel free to get in touch.… əlaqə saxlaya bilərsiniz.
… please let me know.… zəhmət olmasa mənə bildirin.
… drop me an email… mənə bir e-poçt göndər
Unfortunately, …Təəssüf ki, …
Unfortunately, we cannotTəəssüf ki, edə bilmirik
Unfortunately, we are unable to …Təəssüf ki, bacarmırıq …
I’m afraid it will not be possible to…Qorxuram ki, bu mümkün olmayacaq …
Unfortunately, I have to tell you that…Təəssüf ki, bunu sizə deməliyəm …
I’m afraid that we can’t…Qorxuram ki, bacarmırıq …
We regret to inform you that…Sizə … haqqında məlumat verməkdən təəssüf hissi keçiririk …
I regret to inform you that (due to…) …Təəssüf edirəm ki, (səbəbiylə …) …
After careful consideration we have decided (not) to …Diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra qərara gəldik …
Due to [reason], it won’t be possible to…[Səbəbə görə], mümkün olmayacaq …
It’s against company policy to…Şirkət siyasətinə ziddir …
I tried my best, but…edə biləcəyimin ən yaxşısını sınadım, amma …
Despite my best efforts, …ən yaxşı səylərimə baxmayaraq …
I can’t see how…… necə olduğunu görə bilmirəm …
I’m sorry but it’s out of my hands.Üzr istəyirəm, amma bacarığımın xaricindədir.
I’m afraid I won’t be able to…Mən bilməyəcəyimdən qorxuram …
I’m sorry to tell you that…… sizə dediyim üçün üzrlü sayın
Məlumatlandırma maili üçün nümunələr

İngilis dilində təsdiq maili necə yazılır?

İngilis dilində təsdiq məktublarında (mail) istifadə oluna biləcək qəliblər buradadır:

Please let me know if this is OK with you.Xahiş edirəm bunun sizə uyğun olub-olmadığını bildirin.
What are your thoughts (on this)?Düşüncələriniz nədir (bu barədə)?
What do you think?Nə fikirləşirsən?
Please let me know what you think.Zəhmət olmasa düşündüyünüzü bildirin.
We just need the green light. (=we’re waiting for approval)Sadəcə yaşıl işığa ehtiyacımız var. (təsdiq gözləyirik)
You (totally) have the green light!Sizdə yaşıl işıq var! (edə bilərsiniz mənasında)
He approved of it, so you can go ahead with the project.O bunu təsdiqlədi, beləliklə layihəni davam etdirə bilərsiniz.
I didn’t / don’t fully understand [something]. Could you please explain that again?Mən [bir şeyi] tam başa düşmədim. Bir daha izah edə bilərsiniz?
I didn’t quite get your point about [something]. Could you be more specific?Mən [bir şey] haqqında fikirlərinizi tam öyrənə bilmədim. Daha spesifik ola bilərsiniz?
Could you repeat what you said about…?… haqqında dediklərinizi təkrarlaya bilərsinizmi?
Could you give us some more details on…?… haqqında daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi?
If you could please shed some light on this topic, I would really appreciate it.Zəhmət olmasa bu mövzuya bir qədər işıq sala bilsəydiniz, həqiqətən təşəkkür edirəm.
Could you please clarify [something]?Xahiş edirəm [nəyisə] dəqiqləşdirə bilərsiniz?
Could you please clarify when you would like us to finish this?Zəhmət olmasa aydınlaşdıra bilərsiniz ki, bunu nə vaxt bitirməyimizi istərdiniz?
When exactly are you expecting to have this feature?Bu xüsusiyyətin nə vaxt olacağını gözləyirsiniz?
Here are the details on…Detallar buradadır…
Could you please clarify what you would like us to do about…?Zəhmət olmasa bizim … haqqında nə etməyimizi istədiyinizi dəqiqləşdirə bilərsinizmi?
If I understood you correctly, you would like me to…Əgər səni düzgün başa düşsəydim, istəyərdin …
What exactly do you mean by [something]?[Nə isə] ilə nə demək istəyirsiniz?
Could you explain what you mean by [something]?Nə demək istədiyinizi izah edə bilərsiniz?
In other words, would you like us to…Başqa sözlə, istəyərdiniz ki …
I look forward to seeing you.Mən sizi gözləyirəm.
I look forward to meeting you.Səninlə görüşməyə səbirsizlənirəm.
See you on Thursday / next week.Cümə axşamı / gələn həftə görüşəcəyik.
Təsdiq maili cümlələri

İngilis dilində mail yazarkən təcili cavab tələbi necə istənilir?

Aşağıda mail yazarkən təcili cavaba ehtiyacımızın olduğunu uyğun formada necə bildirə biləcəyimiz haqqında ifadə və cümlə qəlibləri verilmişdir.

We are looking forward to your earliest response.Ən qısa zamanda cavabınızı gözləyirik.
We are looking forward to a timely response.Vaxtında cavab gözləyirik.
We will greatly appreciate it if you can respond at your earliest convenience.Uyğun olduğunuz ən erkən vaxtda cavab verə bilsəniz çox məmnun olacağıq.
An early reply would be appreciatedErkən cavab təqdir ediləcək
I look forward to your replyMən sənin cavabını gözləyirəm
I look forward to hearing from youCavabınızı səbirsizliklə gözləyirəm
I would appreciate a reply at your earliest convenienceƏn qısa zamanda göndərəcəyiniz cavabı yüksək qiymətləndirərdim
Your earliest attention would be appreciatedƏn erkən diqqətiniz təqdir ediləcəkdir
Təcili cavab tələbi üçün cümlələr

İngilis dilində mail sonunda istifadə edilə biləcək qəliblər

Bu başlıq altında İngilis dilindəki mail üçün sonluq olaraq istifadə edə biləcəyiniz qəliblər göstərilmişdir.

Sincerely,Hörmətlə,
Yours truly,Hörmətlə,
Thanks again,Bir daha təşəkkürlər,
Appreciatively,Təşəkkürlə,
Best regards,Dərin hörmətlə,
Respectfully,Hörmətlə,
Sincerely (yours)Hörmətlə (sizin)
All the best,Ən yaxşısı,
Best wishes,Ən xoş arzularla,
Cheers,Alqışlar
Have a great weekend!Gözəl həftə sonu arzulayıram!
Have a wonderful day!Gününüz gözəl olsun!
Mail sonunda istifadə ediləcək cümlələr

İngilis dilində mail yazarkən yararlana biləcəyiniz təşəkkür qəlibləri

Bu başlıq altında isə məqsəddən asılı olaraq həm e-mail mövzusunun giriş hissəsində, həm də sonluq hissədə istifadə edə biləcəyiniz İngilis dilində mail yazarkən faydalı ola biləcək təşəkkür qəlibləri verilmişdir:

Thank you for your kind contribution to…Yaxşı töhfələriniz üçün təşəkkür edirəm …
Thanks for your interest…… ilə bağlı marağınız üçün təşəkkür edirəm …
Thanks for your email this morning about…Bu gün səhərki e-mailiniz üçün təşəkkür edirəm …
Thanks for your email earlier about…Daha əvvəl e-mailiniz üçün təşəkkür edirik …
Thanks for your email yesterday about…Dünənki e-poçtunuz üçün təşəkkür edirik …
Thanks for your email on Monday about…Bazar ertəsi günü e-mailiniz üçün təşəkkür edirik …
Thanks for your email last week about…Ötən həftəki e-poçtunuz üçün təşəkkür edirik …
Thanks for your quick reply.Tez cavabınız üçün təşəkkür edirik.
Thanks for getting back to me so quickly.Bu qədər tez cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm.
Thanks for your phone call this morningBu səhərki telefon zənginiz üçün təşəkkür edirik
Thanks for the information about… haqqında məlumat üçün təşəkkür edirik
Thanks for your interest inMarağınız üçün təşəkkür edirik
Thanks for your help with… ilə bağlı yardım üçün təşəkkür edirik
Thanks for your hospitality in…Qonaqpərvərliyiniz üçün təşəkkür edirik…
Thanks for sending meMənə göndərdiyiniz üçün təşəkkür edirəm
Thanks for contacting me aboutMənimlə əlaqə yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm
Thanks for attendingİştirak etdiyiniz üçün təşəkkürlər
Thanks for informing usBizə məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirik
Thanks for giving us feedback onBizə rəy verdiyiniz üçün təşəkkür edirik
Thanks inviting me toməni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm
Thanks for talking to me about…Mənimlə danışdığınız üçün təşəkkür edirəm …
It was great to see you again on Monday.Bazar ertəsi günü sizi yenidən görmək çox xoş oldu.
It was so nice to see you again on Monday.Bazar ertəsi günü səni yenidən görmək çox xoş oldu.
I just read your email about… haqqındakı E-mailinizi indicə oxudum
I just got your message about…Sadəcə … haqqında mesajım var
I just got your request for…Mən sizin tələbinizi indicə aldım …
It was a pleasureBir zövq idi
My great pleasure to meet you last week.Keçən həftə sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam.
Sorry for my late replyGec cavabım üçün üzr istəyirəm
Sorry it took me so long to get back to youBağışlayın ki, sizə geri cavab yazmaq çox uzun çəkdi
Sorry not to reply sooner.Tezliklə cavab vermədiyim üçün üzr istəyirəm
Thank you for finding the time to meet meMənimlə görüşməyə vaxt tapdığınız üçün təşəkkür edirəm
Thank you for finding the time to talk to meMənimlə danışmağa vaxt tapdığınız üçün təşəkkür edirəm
Thank you for finding the time to attendİştirak etmək üçün vaxt tapdığınız üçün təşəkkür edirəm
Təşəkkür cümlələri

İngilis dilində mail nümunələri 

Bu başlıq altında siz İngilis dilində qısa mail nümunələri ilə tanış olacaqsınız.

Example 1:

Subject: Meeting Request – GEAR UP Alumni Leadership Academy

Dear X: I hope this e-mail finds you well. As a GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs) alum, I am writing to request a meeting with (member of congress). I will be in Washington, DC, Jun 22-29 attending the GEAR UP Alumni Leadership Academy (Guala), hosted by the National Council for Community and Education Partnerships (NCCEP).

I would very much like to visit with my Member of Congress to share my Gear Up story.I am available to meet on Thursday afternoon, July 23, 2020, between 1:00 PM and 4:30 PM.

Hopefully (member of congress name) or somebody from (his/her) staff is available to meet with me. We look forward to hearing back from you soon!

Full Name Gear Up Alumni Leadership Academy Your telephone number Your full address

Tərcüməsi:

Ümid edirəm bu e-maili aldığınız zaman yaxşısınız. GEAR UP (bakalavr proqramlarında erkən fərqindəlik və hazırlıq qazanma) məzunu olaraq konqresin üzvü ilə iclas tələb etmək üçün yazıram. 22-29 iyun tarixlərində İcma və Təhsil Tərəfdaşlığı üzrə Milli Şuranın (NCCEP) ev sahibliyi etdiyi GEAR UP Məzun Liderlik Akademiyasında (Guala) iştirak etmək üçün Vaşinqtonda olacağam. Y ilə Gear Up hekayəmi bölüşmək üçün çox istərdim. 23 İyul 2020 Cümə axşamı, günortadaan sonra saat 13: 00-16:30 arasında görüşməyə hazıram. Ümid edirəm ki, (konqres üzvünün adı) və ya onun komandasından birisi mənimlə görüşə bilər.

Sizdən tezliklə xəbər almağı səbrsizliklə gözləyirəm.

Tam adınız Gear Up Alumni Leadership Academy Telefon nömrəniz Tam adresiniz

Example 2: Dear Mr.Blankenship: The invoice we received yesterday. From your office was dated February 25. This date is incorrect, the date should read February 28, attached is the original invoice with the incorrect date. Please correct the date and resent the invoice. We will be able to send the funds promptly. By the end of the day. Sincerely, Isabella

Tərcüməsi: Əziz cənab Blankenship: Dünən aldığımız faktura. Ofisinizdən 25 Fevral tarixlidir. Bu tarix səhvdir, tarix 28 Fevral olmalıdır, səhv tarixli original faktura əlavələrdədir. Xahiş edirəm tarixi düzəldin və fakturanı yenidən göndərin. Vəsaitləri günün sonuna qədər dərhal göndərə biləcəyik. Hörmətlə, İzabella

Example 3:

Subject: New Offer on Office Furniture Dear Mr.Miller,

As your business associate, it gives me great pleasure in informing you about the new offer we are giving on the Latest Office Furniture Series. As your customer of many years, you can avail of this offer at a Special Discount of 20%. This offer is only valid for special customers like you.

It gives us great pleasure to inform you that this latest series has been designed by our team keeping in mind comfort, style and durability. We request you to kindly order at the earliest, so that you can avail of the fabuolus discount and also get an additional special gift from us.

Thanking You, Sincerely, Joseph Hunt General Manager Great Furniture Company New Hampshire

Tərcüməsi:

İş ortağınız olaraq, son ofis mebel seriyasında verdiyimiz yeni təklif barədə sizə məlumat verməkdən məmnunluq duyuram. Uzun illərin müştərisi olaraq bu təklifdən 20% xüsusi endirim ilə yararlana bilərsiniz. Bu təklif yalnız sizin kimi xüsusi müştərilər üçün keçərlidir.

Bu son seriyanın komfort, tərz və davamlılığı nəzərə alaraq komandamız tərəfindən dizayn edildiyini sizə məmnuniyyətlə bildirirəm. Sizdən xahiş edirik ki, ən erkən vaxtda sifariş verəsiniz ki, inanılmaz endirimdən yararlanasınız və həmçinin bizdən əlavə olaraq xüsusi hədiyyə əldə edə biləsiniz.

Təşəkkür edirəm, Səmimiyyətlə, Joseph Hunt Baş Menecer Great Furniture Company New Hampshire

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman https://www.getwordly.com/ məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə bilərcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir