İngilis Dilində Evin Hissələri - Wordly

İngilis Dilində Evin Hissələri


İngilis Dilində Evin Hissələri

Xarici kinolara baxarkən çox yəqin ki, evlərin arxitekturasına fikir vermisiniz. Amerikan və ya britaniya ev arxitekturaları bizimkilərdən müxtəlif ünsurlarına görə fərqlənirlər. Kolidorun, yataq otaqların və qonaq otaqların yerləşmə forması, əşyaların yerləşdirilmə tərzi və s. kimi bir çox evin xarici və daxili dizaynına daxil olan bir çox ünsurlar özündə fərqlilik göstərir İngilis dilində ev hissələri saymaq sizin üçün çətin bir işdir? İngilis evinin hissələri və əşyaları haqqında məlumatı bu məqalədə və “İngilis dilində ev əşyalarının adları” məqaləsində tapa bilərsiniz.

İngilis dilində evlərin hər bir hissəsinə verilən adlandırmaları bilmiş olacaqsınız və ev ilə bağlı istifadə olunan termin, kəlimələrə hakim olacaqsınız. Çünki, ev və ev ilə bağlı kəlimələr bizim həyatımızda ən aktual istifadə etdiyimiz sözlərin əvəzolunmazlarındandır. İngiliscə evin bölümlərini və əşyaları tanıdarkən sizə yad gələcək müvafiq kəlimələrlə qarşı- qarşıya qala bilərsiniz. Ona görə də, İngiliscə evin hissələrini rəsmli şəkildə sizə anladacaq və sizə müəmmalı qalan bir hissə olarsa rəsmlərdən yararlana biləcəksiniz.

Məqalənin dəvamında hissəsində evin hissələri barədə cümlə nümunələrini ingilis dilində də tapa bilərsiniz. Hazırsınızsa, başlayaq!

İngilis Dilində Evin Hissələrinin Şəkilli İzahı

Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz kimi kənardan bir evə baxarkən görə biləcəyimiz hissələr qeyd edilmişdir. Gəlin bu qeyd olunan bölgələrə və bunların Azərbaycan dilində qarşılıqlarına nəzər salaq;

 • Roof: Dam
 • House: Ev
 • Window: Pəncərə
 • Balcony: Eyvan, Balkon
 • Garage: Qaraj
 • Driveway: Qaraja doğru gedən maşın yolu
 • Letterbox: Poçt qutusu
 • Door: Qapı

Roof – Dam

Dam sözünün ingilis dilində tərcüməsi Roof’dur. Dam evin yuxarı hissəsini təşkil edir və evi xarici təsirlərdən qoruyur.

Roof yəni Dam sözü ilə Cümlələr:

 • Roof is a structure forming the upper covering of a building or vehicle. – Dam bir binanın və ya nəqliyyat vasitəsinin üst örtüsünü təşkil edən quruluşdur.
 • The unexpected rainstorm caused the collapse of the roof. – Gözlənilmədən yağan fırtına damın çökməsinə səbəb oldu.
 • The strong wind hurled down bits of the roof. – Güclü külək damın uçurumlarını aşağı salıb.
 • Eight massive stone pillars supported the roof. – Səkkiz kütləvi daş sütun damı dəstəklədi.
 • You should fix this roof before the winter comes. – Qış gəlməmişdən əvvəl bu damı təmir etdirməlisiniz.

Garage – Qaraj

Qaraj sözünün ingilis dilində tərcüməsi Garage’dır. Bildiyiniz kimi  qaraj, maşın qoymaq üçün istifadə edilən bir məkandır.

Garage yəni Qaraj sözü ilə Cümlələr:

 • Garage is a building for housing a motor vehicle or vehicles. – Qaraj nəqliyyat vasitəsini yerləşdirmək üçün kiçik məkan / tikintidir.
 • He slowly backed his car into the garage. – Avtomobilini yavaş- yavaş qaraja saldı.
 • Meet me in front of the garage, I do not know how to drive, you should drive us there. – Məni qarajın qabağında qarşılayın, necə sürəcəyimi bilmirəm,bizi ora aparmalısan.
 • It is not hard to clean the garage when you at least do it once in a month.- Ayda bir dəfə etdikdən sonra qarajı həqiqətən təmizləmək o qədər də çətin deyil.
 • Don’t forget to put the car in the garage. – Maşını qaraja qoymağı unutmayın.
 • You can put the staff that is not useful into your garage. – İşləməyən əşyaları qarajınıza qoya bilərsiniz.

Room – Otaq

Otaq sözünün ingilis dilində tərcüməsi Room’dur. Hamınızın bildiyiniz kimi, otaqlar əşyalarınızı qoya biləcəyiniz və orada vaxt keçirə biləcəyiniz sahələrdir.

Room yəni Otaq sözü ilə Cümlələr:

 • The room looks different with the furniture gone. – Mebellər getdikcə otaq fərqli görünür.
 • We need some fresh air in this stuffy room! – Bu havasız otağa bir az təmiz hava lazımdır!
 • This is my room, it is bigger than yours and in the mornings I can face the sun. – Bura mənim otağımdır, səninkindən daha böyükdür və səhərlər günəşlə üzləşə bilərəm.
 • They did not leave the room until she finished her speech. – Danışığını bitirənə qədər otaqdan çıxmadılar.

Floor – Yer / Mərtəbə

Yer / Mərtəbə sözünün ingilis dilində tərcüməsi Yer / Mərtəbə’dur.

Room yəni Otaq sözü ilə Cümlələr:

 • The floor feels uneven under his feet. – O, döşəməni ayaqlarının altında qeyri-bərabər hiss edir.
 • The students sit in a circle on the floor. – Şagirdlər bir mərtəbədə otururlar.
 • Alicia left her keys on the floor when she was putting her shoes on. – Alicia, ayaqqabılarını geyindiyi zaman açarlarını yerə qoydu.
 • Is that water that I am seeing, on the bathroom floor? – Hamamın döşəməsində gördüyüm sudur?
 • Be careful! There was a hole in the floor last time. – Ehtiyatlı ol! Keçən dəfə döşəmədə bir deşik var idi.
 • They were on the upper floor of the building. – Binanın üst mərtəbəsində idilər.

Entrance – Giriş

Giriş  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Entrance ‘dir. Evə girdiyimiz əraziyə verilən addır.

Entrance yəni Giriş  sözü ilə Cümlələr:

 • Entrance is an opening, such as a door, passage, or gate, that allows access to a place. – Qapı bir yerə girməyə imkan verən bir qapı, keçid və ya qapı kimi bir açılışdır.
 • They specified a spacious entrance hall. – Geniş bir giriş salonu təyin etdilər.
 • They could not enter the house, because the entrance was locked. – Evə girə bilmədilər, çünki giriş kilidli idi.
 • I love to sit in front of the entrance and do a little meditation in the mornings. – Səhərlər girişin qarşısında oturub meditasiya etməyi sevirəm.
 • The car waited at the front entrance. – Avtomobil ön girişdə gözlədi.
 • I have a gift for your entrance to the house. You will love it! – Evin girişi üçün hədiyyə aldım. Sevəcəksiniz!
 • How many entrances do this house have? What a big house! – Bu evin neçə girişi var? Nə böyük bir ev!

Exit – Çıxış

Çıxış sözünün ingilis dilində tərcüməsi Exit’dir.  Adından başa düşüldüyü kimi evin çıxdığı əraziyə verilən addır.

Exit yəni  Çıxış sözü ilə Cümlələr:

 • Exit is a way out of a building, room, or passenger vehicle. – Çıxış bir binadan, otaqdan və ya sərnişin nəqliyyat vasitəsindən bir çıxış yoludur.
 • He saw Emma arrive and made a quick exit. – Emmanın gəldiyini gördü və tez çıxdı.
 • Leave the roundabout at the second exit. – İkinci çıxışda dairəvi yol buraxın.
 • We should not meet in front of the exit, my boyfriend should not see you. – Çıxışın qarşısında görüşməməliyik, sevgilim səni görməməlidir.
 • Exits of the houses always makes me feel sad. Do not know why. – Evlərin çıxışları məni həmişə kədərləndirir. Bilmirəm niyə.
 • We leave the roundabout at the second exit. – İkinci çıxışda dairəvi yoldan çıxırıq.

Fence – Hasar

Hasar sözünün ingilis dilində tərcüməsi Fence’dir. Bağları olan evlərdə olan çəpərlər həm sərhəd qurur, həm də bağçanı əhatə edərək ərazinin qorunmasına kömək edir.

Fence yəni  Hasar  sözü ilə Cümlələr:

 • Fence is a barrier, railing, or other upright structure, typically of wood or wire, enclosing an area of ground to prevent or control access or escape. – Hasar giriş və ya qaçmağın qarşısını almaq və ya nəzarət etmək üçün torpaq sahəsini əhatə edən bir maneə, korkuluk və ya digər dik quruluşdur
 • The house is encircled by a high fence. – Ev yüksək hasarla əhatə olunmuşdur.
 • You have a long fence to protect your garden, right? – Bağınızı qorumaq üçün uzun bir hasarınız var, düzdür?
 • Little dog just hit the fence, because he could not see it. – Balaca it onu görə bilmədiyi üçün hasara dəydi.
 • Neighbours cat come across the fences. –  Qonşunun pişiyi hasardan gəldi.

Bath – Hamam

Hamam sözünün ingilis dilində tərcüməsi Bath’dır. Hamam, duş və tualet ehtiyaclarının ödənildiyi ərazidir.

Bath yəni  Hamam sözü ilə Cümlələr:

 • Bathroom is the room where people perform body cleaning, oral and dental care, shaving and evacuation. – Hamam, insanların bədən təmizliyi, ağız və diş baxımı kimi bir çox baxımların olduğu yerdir.
 • You should not lock yourself to the bathroom again! Understand? –  Özünüzü bir daha hamama kilidləməməlisiniz! Başa düşürsən?
 • You have a colourful and lovely bathroom. – Rəngarəng və sevimli bir hamamınız var.
 • Take a warm bath to soothe tense, tired muscles. – Gərgin, yorğun əzələləri sakitləşdirmək üçün isti vanna qəbul edin.
 • She left a dirty ring around the bath. – Hamamın ətrafında kirli bir üzük buraxdı

Living Room – Qonaq Otağı

Qonaq Otağı  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Living Room’dur. Qonaqların evdə yerləşə biləcəyi hissədir və televiziya izləmək, söhbət etmək kimi fəaliyyətlər edilə bilər.

Living Room  yəni  Qonaq Otağı sözü ilə Cümlələr:

 • Living room is a room in a house for general everyday use. – Qonaq otağı ümumi gündəlik istifadə üçün evdə bir otaqdır.
 • Do you have four or five couches in the living room? – Salonunuzda dörd oturacaq yoxsa beş oturacaq var?
 • We spend most of our time in the living room with my family. – Vaxtımızın çox hissəsini ailəmlə birlikdə oturma otağında keçiririk.
 • I made some new curtains for the living room. – Qonaq otağı üçün yeni pərdələr düzəltdim.
 • Maybe it is time for us to rearrange the furniture in the living room. – Bəlkə də qonaq otağındakı mebelləri dəyişdirmə vaxtı gəldi.
 • Could you please clean up the living room? – Qonaq otağını təmizləyə bilərsiniz?

Dining Room – Yemək Otağı

Yemək Otağı  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Dining Room’dur. Bu otaqları Azərbaycanda çox tez- tez tapmasaq da, xaricdə daha çox istifadə olunan bu otaqlarda müxtəlif yemək təşkilatları da yer alır.

Dining Room  yəni  Yemək Otağı sözü ilə Cümlələr:

 • Dining room is a room in a house or hotel in which meals are eaten. – Yemək otağı evdə və ya oteldə yemək yeyilən bir otaqdır.
 • Our dinner party will be in our dining room. – Şam yeməyimiz yemək otağımızda olacaq.
 • The living room communicates with the dining room. – Qonaq otağı yemək otağı ilə əlaqəlidir.
 • You should not talk to someone on the phone in the dining room, it is disrespectful.– Yemək otağında kimsə ilə telefonda danışmamalısan, hörmətsizlikdir.
 • We got a new table for the dining room. – Yemək otağı üçün yeni bir masa aldıq.
 • Has their house got a dining room? – Onların evlərində yemək otağı varmı?

Toilet – Tualet / Ayaqyolu

Tualet / Ayaqyol sözünün ingilis dilində tərcüməsi Toilet’dir.

Toilet yəni  Tualet / Ayaqyolu sözü ilə Cümlələr:

 • Put disinfectant down the toilet to kill any germs. – Hər hansı bir mikrobu öldürmək üçün dezinfeksiyaedicini tualetə qoyun.
 • Toilet is where physical needs are met. – Tualet / ayaqyolu fiziki ehtiyacların qarşılandığı yerdir.
 • The toilet is spacious. In my opinion this shows a house’s value. – Tualet olduqca genişdir. Mənə görə bir evin dəyərini göstərən budur.
 • Where is the toilet, please? – Tualet haradadır?

Kitchen – Mətbəx

Mətbəx sözünün ingilis dilində tərcüməsi Kitchen’dir. Evin vacib bir hissəsi olan mətbəx tez- tez yemək hazırlamaq üçün istifadə olunur.

Kitchen yəni  Mətbəx sözü ilə Cümlələr:

 • Kitchen is a room or area where food is prepared and cooked. – Mətbəx, yeməyin hazırlanıb bişirildiyi bir otaq və ya bir sahədir.
 • Whose keys are on the kitchen counter? – Mətbəx dəzgahındaki açarlar kimindir?
 • They have a big table in their kitchen and they are eating there. – Mətbəxlərində böyük bir masa var və orada yemək yeyirlər.
 • He made a frightful mess in the kitchen. – O, mətbəxdə qorxunc qarışıqlıq saldı.
 • Tobias was in the kitchen cooking when I came home. – Mən evə gələndə Tobias mətbəxdə yemək bişirdi.
 • It is not a good thing to see a rat in the kitchen I guess. – Məncə mətbəxdə siçan görmək yaxşı bir şey deyil.

Lawn – Çəmənlik

Çəmənlik sözünün ingilis dilində tərcüməsi Lawn’dır. Bu hissə bağçanı əhatə edən hissədir.

Lawn yəni   Çəmənlik sözü ilə Cümlələr:

 • Lawn is an area of short, regularly mown grass in the garden of a house or park. – Çəmənlik bir evin və ya parkın bağında qısa, müntəzəm olaraq ot biçilən bir ərazidir.
 • In summer we mow our lawn once a week. – Yay aylarında həftədə bir dəfə çəmənimizi biçirik.
 • You should not water the lawn every single day.– Hər gün çəmənliyi sulamamalısınız.
 • The lawn really needs mowing. – Çəmənlik həqiqətən biçilməyə ehtiyac duyur.
 • If it does not rain, Sarah will mow the lawn today. – Yağış yağmasa, Sarah bu gün çəmən biçəcək.
 • The time of the seeding the lawn is so important. – Çəmən toxumunun vaxtı çox vacibdir.

Letterbox – Poçt Qutusu

Poçt Qutusu  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Letterbox’dur. Poçt qutusu, gələn poçtların və məktubların yerləşdirildiyi yerdir.

Letterbox yəni  Poçt Qutusu  sözü ilə Cümlələr:

 • Letterbox is a box attached to an outside wall, or a slot in the door of a building, into which mail is delivered. – Poçt qutusu çöldən bir divara bağlanmış bir qutu və ya poçtun aid olduğu bir binanın qapısındakı bir qutudur.
 • The rattle of the letterbox was music to my ears – the letter had arrived at last. – Poçt qutusunun gurultusu qulaqlarıma musiqi kimi gəlmişdi – məktub axırda gəlmişdi.
 • I’ll post the key through your letterbox when I leave. – Mən gedəndə açarı sənin poçt qutusuna göndərəcəyəm.
 • I have a gift for you in the letter box. Just check it when you arrive home. – Poçt qutusunda sizin üçün bir hədiyyə var. Evə çatanda yoxlayın!

Patio – Veranda

Veranda  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Patio’dur.Ziyarətçilərə ev sahibliyi etmək kimi tədbirlərdə istifadə etmək mümkündür.

Patio  yəni  Veranda  sözü ilə Cümlələr:

 • Patio is a paved outdoor area adjoining a house. – Veranda bir evin ətrafındakı asfaltlanmış açıq bir ərazidir.
 • Outside was a stone patio with tubs of flowering plants. – Çöldə çiçəkli bitkilərin çəlləkləri olan bir daş veranda var idi.
 • They had a barbecue on their patio on Sunday. – Bazar günü verandalarında barbekü hazırladılar.
 • Smoking is only allowed on the patio in our house. – Siqaret çəkməyə yalnız evimizin verandasında icazə verilir.
 • The patio doors give onto a small courtyard. – Veranda qapıları kiçik bir həyətə açılır.

Pool – Hovuz

Hovuz  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Pool’dur.Hovuz bəzi evlərdə üzmə fəaliyyətlərinin edilə biləcəyi bir sahədir.

Pool yəni  Hovuz  sözü ilə Cümlələr:

 • Pool is a small area of still water, typically one formed naturally. – Hovuz adətən təbii olaraq yaradılan kiçik bir sahədir.
 • You still hang out at the pool hall? – Hələ də hovuz sahəsində vaxt keçirirsiniz?
 • They have a nice pool in their backyard. – Onların həyətində gözəl hovuz var.
 • Can I see the pool before I decide to stay? – Qalmağa qərar verməmişdən əvvəl hovuzu görə bilərəmmi?
 • The children splashed in the pool. – Uşaqlar hovuzda sıçradılar.

Hall – Dəhliz

Dəhliz  sözünün ingilis dilində tərcüməsi Hall ‘dur. Dəhliz evin otaqlarını birləşdirən ərazidir.

Hall  yəni  Dəhliz  sözü ilə Cümlələr:

 • Hall is the room or space just inside the front entrance of a house or flat. – Zal, bir evin və ya mənzilin ön girişindəki otaq və ya yerdir.
 • The hall was decked with holly for the Christmas. – Salon Milad bayramı üçün ənənəvi şəkildə bəzədildi.
 • Have you considered buying some furniture for the hall of the house? – Evin dəhlizi üçün bir az mebel almağı düşündünüzmü?
 • The whole school assembled in the main hall. – Bütün məktəb əsas salonda toplandı.

Doormat – Qapı döşəməsi

Qapı   döşəməsi sözünün ingilis dilində tərcüməsi Doormat’dır. Qapı döşəyi evin girişindəki ayaqları silmək üçün verilən şeydir.

Doormat  yəni  Qapı  döşəməsi sözü ilə Cümlələr:

 • Doormat is a mat placed in a doorway, on which people can wipe their shoes on entering a building. – Doormat, bir binaya girərkən insanların ayaqqabılarını silə biləcəyi qapıya qoyulmuş bir döşəkdir.
 • Little rabbit left the carrot on the doormat. – Balaca dovşan yerkökünü qapı döşəməsinin üstünə buraxdı.
 • Cats were sleeping on the doormat, because it was so cold outside. – Çöldə çox soyuq olduğundan pişiklər qapı döşəyində yatırdılar.
 • Her house’s doormat is very cute. – Onun qapı döşəməsi olduqca şirindir.

Basement – Zirzəmi

Zirzəmi sözünün ingilis dilində tərcüməsi Basement’dir. Basement, yəni zirzəmi, ümumiyyətlə evlərin dibində və artıq əşyaların yerləşdirildiyi yerdədir.

Basement  yəni  Zirzəmi sözü ilə Cümlələr:

 • Several candles lightened the darkness of the basement. – Bir neçə şam zirzəminin qaranlığını işıqlandırdı.
 • Our washing machine is in the basement, follow me I will bring you there. – Paltaryuyan maşınımız zirzəmidədir, məni izləyin, sizi ora aparacağam.
 • The basement has been made into a workshop. – Zirzəmi emalatxanada quruldu.
 • Dogs hide in our basement. – İtlər  zirzəmimizdə gizlənir.

Attic – Çardaq

Çardaq sözünün ingilis dilində tərcüməsi Attic’dir.Yenə də zirzəmidə edildiyi kimi artıq əşyalar yerləşdirilə və ya otaq kimi istifadə edilə bilər.

Attic yəni  Çardaq sözü ilə Cümlələr:

 • Attic is a space or room inside or partly inside the roof of a building. – Çardaq bir binanın damının içərisində və ya qismən bir boşluq və ya bir otaqdır.
 • We’d better clean out the attic this week. – Bu həftə çardağı təmizləməyimiz daha yaxşı olar.
 • We design the attic as our daughters room, she really likes to read in there. – Çardaqı qızlarımızın otağı kimi dizayn edirik, orada oxumağı çox sevir.
 • They hid me from the police in their attic. – Məni çardaqlarında polisdən gizlətdilər.

Garden – Bağça

Bağça sözünün ingilis dilində tərcüməsi Garden’dir.Bağ ümumiyyətlə evi müşayiət edən yaşıl bir sahədir.

Garden yəni  Bağça sözü ilə Cümlələr:

 • Garden is a piece of ground adjoining a house, in which grass, flowers, and shrubs may be grown. – Bağ, ot, çiçəklər və kolların böyüdülə biləcəyi evə bitişik bir yerdir.
 • A book is like a garden carried in the pocket. – Rover arxa bağçada bir çəmənlikdə yaşayır.
 • Their garden needs more care. Maybe they should change their gardener. – Onların bağçasına daha çox qulluq lazımdır. Bəlkə də bağbanını dəyişdirməlidirlər.
 • Do you like working in the garden? Which plant is your favourite?  – Bağda işləməyi sevirsən? Ən çox sevdiyiniz bitki hansıdır?

Cellar – Zirzəmi

Zirzəmi sözünün ingilis dilində tərcüməsi Cellar’dır.Zirzəmilər ümumiyyətlə ehtiyatların saxlanması üçün istifadə olunan otaqlardır.

Cellar yəni  Zirzəmi sözü ilə Cümlələr:

 • Cellar a room below ground level in a house, often used for storing wine or coal. – Bir evin yer səviyyəsindən aşağı bir otaqda zirzəmi, tez-tez şərab və ya kömür saxlamaq üçün istifadə olunur.
 • Their vegetable cellar caved suddenly yesterday. – Onların tərəvəz zirzəmisi dünən qəfildən qırıldı.
 • We went downstairs from the kitchen to the cellar. – Mətbəxdən zirzəmiyə qədər aşağıya doğru getdik.
 • That house’s cellar seems so small. Are you sure it is enough for us? – O evin zirzəmisi çox kiçik görünür. Bunun bizim üçün yetərli olduğuna əminsinizmi?

Window – Pəncərə

Pəncərə sözünün ingilis dilində tərcüməsi Window’dur.Bir pəncərə, işığın keçməsinə imkan verən və səsin və bəzən havanın keçməsinə imkan yaradan bir divar, qapı, dam və ya nəqliyyat vasitəsindəki bir açılışdır.

Window yəni  Pəncərə  sözü ilə Cümlələr:

 • A window is an opening in a wall, door, roof or vehicle that allows the passage of light and may also allow the passage of sound and sometimes air. – Bir pəncərə, işığın keçməsinə imkan verən və səsin və bəzən havanın keçməsinə imkan yaradan bir divar, qapı, dam və ya nəqliyyat vasitəsindəki bir açılışdır.
 • The sparrows chirp outside the window every morning. – Sərçələr hər səhər pəncərənin kənarında cəh-cəh vururdular.
 • Would you mind if I ask you to open the window? It is so hot in here. – Pəncərəni açmağınızı istəsəm? Burası çox istidi.
 • How many windows should a house have? -Bir evin neçə pəncərəsi olmalıdır?

Wall – Divar

Divar sözünün ingilis dilində tərcüməsi Wall’dur.Təsəvvür edin ki, divarsız bir ev, təqdir etdiyiniz kimi, mümkün deyil.

Wall yəni  Divar  sözü ilə Cümlələr:

 • The boys chalked out goalposts on the playground wall. – Uşaqlar oyun meydançasının divarındakı qapı dirəklərini çıxartdılar.
 • The wall was smeared with letters and drawings. – Divar məktublar və rəsmlər ilə qaplı idi.
 • We can not decide the wall’s colour, can you please help us? -Divarın rənginə qərar verə bilmərik, xahiş edirəm bizə kömək edə bilərsiniz?

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir