İngilis dilində fəlsəfi sözlər - Wordly

İngilis dilində fəlsəfi sözlər


İngilis dilində fəlsəfi sözlər

Bu yazımızda İngilis dilində məşhur filosofların fəlsəfi sözlərini oxuyacaq, onların Azərbaycan dilindəki mənaları ilə tanış olacaqsınız.

Əlavə olaraq Twitter, Facebook, Instagram və ya Tumblr kimi sosial platformalarda bu aforizmlərinizi status olaraq paylaşa bilərsiniz. Ancaq bundan da önəmlisi odur ki, İngilis dilini öyrənmə prosesində daimi olaraq qrammatik qaydaları oxumaqdan yorulmusunuzsa, o zaman bu növ əyləncəli mövzuları oxuyaraq həm əylənə, həm də öyrənə bilərsiniz.

Mündəricat Göstər

1. No cause justifies the deaths of innocent people.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Heç bir səbəb günahsız insanların ölümünə haqq qazandırmaz.

2. What you think of yourself is much more important than what others think of you.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Özünüz haqqında düşündüyünüz, başqalarının sizin haqqında düşündüklərindən daha vacibdir.

3. I and me are always too deep in conversation.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Özümlə olan dialoq zamanı həmişə söhbətdə çox dərindəyik.

4. The idea of infinity cannot be expressed in words or even described, but it can be apprehended through art, which makes infinity tangible. The absolute is only attainable through faith and in the creative act.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sonsuzluq fikri sözlə ifadə edilə bilməz və ya təsvir edilə bilməz, ancaq sonsuzluğu maddi edən sənət yolu ilə tutula bilər. Mütləqə yalnız iman və yaradıcılıq yolu ilə nail olmaq mümkündür.

5. The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Xoşbəxtlik sözü kədərlə tarazlaşdırılmasa, mənasını itirərdi.

6. Maybe this world is another planet’s hell.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bəlkə də bu dünya başqa bir planetin cəhənnəmidir.

7. That which does not kill us makes us stronger.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bizi öldürməyən şey bizi daha da gücləndirir.

8. Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İki şey məni ən çox qorxur, üstümdəki ulduzlu səma və içimdəki əxlaq qanunları.

9. Facts do not cease to exist because they are ignored.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Faktlar göz ardı edildiyi üçün varlığını dayandırmaz.

10. I don’t believe in an afterlife, so I don’t have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.

Axirət dünyasına inanmıram, buna görə bütün həyatımı cəhənnəm qorxusu ilə keçirmək və ya cənnətdən daha çox qorxmaqla keçirmək məcburiyyətində deyiləm. Cəhənnəmin işgəncələri nə olursa olsun, cənnətin cansıxıcılığının daha da pis olacağını düşünürəm.

11. Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İnsanlar axmaq deyil, cahil olaraq doğulurlar. Onları təhsil axmaq edir.

12. Music is a fantastic peacekeeper of the world, it is integral to harmony, and it is a required fundamental of human emotion.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Musiqi dünyanın fantastik bir sülhməramlısıdır, harmoniyanın ayrılmaz hissəsidir və insan duyğularının tələb olunan təməlidir.

13. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sizi daima başqa bir şey etməyə çalışan bir dünyada özünüz olmaq ən böyük uğurdur.

14. I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Mənə yalan danışdığınıza görə kədərlənmirəm, bundan sonra sizə inana bilməyəcəyimə görə kədərləndim.

15. After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sükutdan sonra ifadə edilə bilməyən ifadəni ən yaxın olan musiqi.

16. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatınızdakı ən vacib iki gün doğulduğunuz gün və bunun səbəbini öyrəndiyiniz gündür.

17. There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bir həyat var, bir ölüm var, aralarında gözəllik və melankoli var.

18. Pride and excess bring disaster for man.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Qürur və aşırılıq insan üçün fəlakət gətirir.

19. I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Heç kimə heç nə öyrədə bilmərəm, yalnız düşündürə bilərəm.

20. The most difficult thing in life is to know yourself.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyatda ən çətin şey özünüzü tanımaqdır.

21. There is nothing permanent except change.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dəyişiklikdən başqa qalıcı bir şey yoxdur.

22. I think; therefore I am.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: düşünürəm; Buna görə də mənəm.

23. Know yourself and you will win all battles.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Özünüzü tanıyın və bütün döyüşlərdə qalib gələcəksiniz.

24. Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Gözəl günlər sizə gəlmir. Onlara doğru getməlisən.

25. It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yanlış istiqamətə gedən bir izdihamın yanında olmaqdansa, tək gəzmək daha yaxşıdır.

26. İnsanity is doing the same thing over and over again but expecting different results.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Dəlilik eyni şeyi dəfələrlə edir, lakin fərqli nəticələr gözləyir.

27. If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don’t, they never were.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Birisini sevirsinizsə, buraxın, çünki qayıtsalar, həmişə sizindir. Və etməsələr, heç olmamışlar.

28. Nothing on earth puts more pressure on the human mind than nothing.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yer üzündə heç bir şey insan ağlına heçdən çox təzyiq göstərmir.

29. I know one thing and that is that I know nothing.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bir şeyi bilirəm ki, heç bir şey bilməməyimdir.

30. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sanki sabah öləcəksən kimi yaşa. Əbədi yaşayacaqsan kimi öyrən.

31. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sahili görmə qabiliyyətini itirməyinizə qədər heç vaxt okeandan keçə bilməzsiniz.

32. A person starts dying when they stop dreaming.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bir insan xəyal qurmağı dayandırdıqda ölməyə başlayır.

33. The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Nə qədər ucalırıqsa, uça bilməyənlərə o qədər kiçik görünürük.

34. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Rəqs görənləri musiqini eşitməyənlər dəli olduqlarını düşünürdülər.

35. The greatest happiness is to know the source of unhappiness.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ən böyük xoşbəxtlik bədbəxtliyin mənbəyini bilməkdir.

36. To live without hope is to cease to live.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ümidsiz yaşamaq, yaşamağı dayandırmaq deməkdir.

37. It is better to light one small candle than to curse the darkness.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Qaranlığa lənət etməkdənsə kiçik bir şam yandırmaq yaxşıdır.

38. I prefer the most unfair peace to the most righteous war.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ən ədalətsiz sülhü ən ədalətli müharibədən üstün tuturam.

39. We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Biz deyilməyən sözlərin ustasıyıq, amma kənara atdığımızın qullarıyıq.

40. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

41. Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.

42. No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.

43. Life begins on the other side of despair.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyat ümidsizliyin digər tərəfində başlayır.

44. Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Kitabxanalar sivilizasiya ilə barbarlıq arasındakı incə qırmızı xəttdir.

45. Those who do not move, do not notice their chains.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Hərəkət etməyənlər, zəncirlərinə diqqət yetirmirlər.

46. Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: ​​İnsan azadlığa məhkum edilir; çünki dünyaya atıldıqdan sonra etdiyi hər şeydən cavabdehdir.

47. Each morning we are born again. What we do today is what matters most.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Hər səhər yenidən doğuluruq. Bu gün etdiyimiz ən vacib olanıdır.

48. Even death is not to be feared by one who has lived wisely.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ağılla yaşayan adam ölümdən belə qorxmaz.

49. Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Cəhalət, kişinin başını dayana biləcəyi ən yumşaq yastıqdır.

50. The less people know, the more stubbornly they know it.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İnsanlar nə qədər az bilsələr, bir o qədər inadkar şəkildə bilirlər.

51. Mathematics is the language with which God has written the universe.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Riyaziyyat Tanrının kainatı yazdığı dildir.

52. A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bir saat vaxt sərf etməyə cəsarət edən bir insan həyatın dəyərini kəşf etməyib.

53. The beginning is the most important part of the work.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Başlanğıc işin ən vacib hissəsidir.

54. The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bir millətin böyüklüyünə heyvanlarına qarşı davranış yolu ilə baxıla bilər.

55. Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ölüm köhnə bir zarafatdır, lakin hər bir fərd yenidən təzə qarşılaşır.

56. To get what you love, you must first be patient with what you hate.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Sevdiyiniz şeyi əldə etmək üçün əvvəlcə nifrət etdiyiniz şeylərə səbr etməlisiniz.

57. Educating the mind without educating the heart is no education at all.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Ürəyi tərbiyə etmədən zehni tərbiyə etmək heç bir tərbiyə deyil.

58. God is dead! He remains dead! And we have killed him.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Allah öldü! Ölü qalır! Və biz onu öldürdük.

59. No man’s knowledge here can go beyond his experience.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Buradakı heç bir insanın biliyi onun təcrübəsindən kənara çıxa bilməz.

60. There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həqiqətən ciddi bir fəlsəfi problem var, ancaq intihardır.

61. He who thinks great thoughts, often makes great errors.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Möhtəşəm düşüncələr düşünən çox vaxt böyük səhvlərə yol verir.

62. What is rational is actual and what is actual is rational.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Rasional olan aktualdır, aktual olan isə rasionaldır.

63. The unexamined life is not worth living.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Müayinə olunmayan həyat yaşamağa dəyməz.

64. We live in the best of all possible worlds.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Mümkün olan dünyanın ən yaxşısında yaşayırıq.

65. If God did not exist, it would be necessary to invent him

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Tanrı olmasaydı, onu icad etmək lazım olardı

66. This is patently absurd; but whoever wishes to become a philosopher must learn not to be frightened by absurdities

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Bu, absurd bir şeydir; lakin filosof olmaq istəyən kimsə absurdlardan qorxmamağı öyrənməlidir

67. Leisure is the mother of philosophy.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Boş vaxt fəlsəfənin anasıdır.

68. Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Fəlsəfə, dilimizlə ağlımızın sehrinə qarşı bir mübarizədir.

69. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Biz dəfələrlə etdiyimiz şeyik. Mükəmməllik, o zaman bir hərəkət deyil, bir vərdişdir.

70. Only one man ever understood me, and he didn’t understand me

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Yalnız bir kişi məni heç anlamadı və məni anlamadı

71. Life must be understood backward. But it must be lived forward.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Həyat geriyə doğru başa düşülməlidir. Ancaq irəlidə yaşamaq lazımdır.

72. Science is what you know. Philosophy is what you don’t know

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Elm sizin bildiyiniz şeydir. Fəlsəfə sizin bilmədiyiniz şeydir

73. Metaphysics is a dark ocean without shores or lighthouse, strewn with many a philosophic wreck.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Metafizika, bir çox fəlsəfi dağıntı ilə dolu sahillərsiz və mayaksız qaranlıq bir okeandır.

74. He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Cəmiyyətdə yaşaya bilməyən və ya özü üçün yetərli olduğu üçün ehtiyacı olmayan, ya bir heyvan, ya da bir tanrı olmalıdır.

75. Is man merely a mistake of God’s? Or God merely a mistake of man’s?

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İnsan sadəcə Allahın səhvidir? Yoxsa Allah sadəcə insanın səhvidir?

76. I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Heç vaxt inancım üçün ölməzdim, çünki səhv edə bilərəm.

77. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Din məzlum məxluqun nəfəsini, qəlbi olmayan bir dünyanın qəlbi və ruhsuz şərtlərin ruhudur. Xalqın tiryəkidir.

78. I don’t know why we are here, but I’m pretty sure it is not in order to enjoy ourselves.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Niyə burada olduğumuzu bilmirəm, amma əminəm ki, bu, zövq almaq üçün deyil.

79. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Duanın vəzifəsi Tanrıya təsir etmək deyil, əksinə dua edənin təbiətini dəyişdirməkdir.

80. Man is born free but is everywhere in chains.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: İnsan azad doğulur, lakin hər yerdə zəncirdədir.

81. Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Son padşah son kahinin bağırsaqları ilə boğulana qədər insan heç vaxt azad olmayacaq.

82. Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Filosoflar indiyədək dünyanı yalnız müxtəlif yollarla şərh etmişlər; Ancaq məsələ onu dəyişdirməkdir.

83. A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Kiçik bir fəlsəfə insanın ağlını ateizmə meyl edir; lakin fəlsəfədəki dərinlik insanların düşüncələrini dinə gətirir.

84. Everything that exists is born for no reason, carries on living through weakness, and dies by accident.

Azərbaycan dilinə tərcüməsi: Mövcud olan hər şey səbəbsiz olaraq doğulur, zəiflik içində yaşamağa davam edir və təsadüfən ölür.

İngilis dilində daha çox söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly-ni ziyarət etməyi unutmayın.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir