İngilis Dilində Fel Çekimləri - Wordly

İngilis Dilində Fel Çekimləri


İngilis Dilində Fel Çekimləri

İngilis dilində fel çəkimləri düşündüyünüzdən daha asandır. Bu yazıda, İngilis dilində fellərin çəkilməsi haqqında danışacağıq. İngilis dili fellər cümlə qurmaq üçün ən vacib elementlərdən biridir.

İngilis dilində fellər qaydalı (Regular) və qaydasız (Irregular) olmaqla iki qrupa ayrılır. Qaydalı fellərin keçmiş zamanının, yəni Past Simple və Past Particle formalarının düzəldilmə şəkilləri adından da məlum olduğu kimi ümumi qaydalara tabedirlər və felin sonuna –d, -ed şəkilçilərindən birini artırmaqla düzəldilir. Məsələn, I work, I worked. Qaydasız fellərin isə xüsusi bir düzəldilmə qaydası yoxdur. Bu fellərin həm Past Simple formaları, həmdə Past Particle formaları düzəldilirkən müxtəlif formalar müşahidə edilir və bu felləri yalnız və yalnız əzbərləmək lazımdır.

Qaydasız fellər siyahısını aşağıdakı yazılarımızdan baxa bilərsiniz.

İngilis dilində qaydasız fel çekimi  nümunəsi:

to break

 • Simple Present Tense: It breaks.
 • Present Continuous Tense:  It is breaking.
 • Future Tense: It will break.
 • Past Tense: It broke.
 • Present Perfect Tense: It has broken.

İngilis Dilində Fel Çəkimlərinin Siyahısı

İngilis dilində mütləq şəkildə bilməli olduğumuz bütün qaydasız feillərin cədvəli aşağıda verilmişdir: Sırasıyla, V1 (Base Form), V2 (Past Simple), V3 (Past Particle)

 • Awake — awoke — awoken —  oyatmaq, oyanmaq
 • Be — was, were — been  —  olmaq
 • Bear —  bore — borne/born — dözmək
 • Beat — beat — beaten —  vurmaq, döymək
 • Become — became — become — olmaq
 • Begin — began — begun — başlamaq
 • Bend — bent — bent — əymək, əyilmək
 • Bet — bet —bet — mərc eləmək
 • Bid — bid — bid — buyurmaq, əmr etmək
 • Bind — bound — bound —  bağlamaq
 • Bite — bit — bitten — dişləmək
 • Bleed — bled — bled — qanamaq
 • Blow — blew — blown — üfürmək; əsmək
 • Break — broke — broken — sındırmaq
 • Breed — bred — bred —  yetişdirmək, çoxalmaq
 • Bring — brought — brought — gətirmək
 • Broadcast — broadcast — broadcast — TV/ radioda yayımlamaq
 • Build — built — built —  qurmaq, tikmək
 • Burn — burned or burnt — burned or burnt — yandırmaq, yanmaq
 • Burst — burst — burst —  partlamaq
 • Buy — bought — bought —  almaq
 • Cast — cast — cast — atmaq, tökmək
 • Catch — caught — caught — tutmaq
 • Choose — chose — chosen —  seçmək
 • Cling  — clung — clung — yapışmaq
 • Come — came — come —  gəlmək
 • Cost — cost — cost — qiyməti olmaq
 • Creep — crept — crept — sürünmək
 • Cut  — cut — cut — kəsmək
 • Deal  — dealt — dealt — hesablaşmaq
 • dig  — dug — dug — qazmaq (yeri)
 • Dive — dived/dove — dived — baş vurmaq, şığımaq
 • Do — did — done — etmək
 • Draw  — drew — drawn — çəkmək; şəkil çəkmək
 • Dream — dreamed/dreamt — dreamed or dreamt — yuxu görmək; arzulamaq
 • Drive — drove — driven —  sürmək
 • Drink — drank — drunk —  içmək
 • Eat — ate — eaten —  yemək
 • Fall — fell — fallen —  yıxılmaq, düşmək
 • Feed — fed — fed —  bəsləmək
 •  Feel  — felt — felt — hiss etmək
 • Fight — fought — fought — döyüşmək, savaşmaq
 • Find — found — found — tapmaq
 • Flee  — fled — fled — qaçmaq
 • Fling — flung — flung —  çırpmaq
 • Fly — flew — flown — uçmaq
 • Forbid — forbade, forbad — forbidden  qadağan etmək
 • Forget  — forgot — forgotten — yaddan çıxartmaq, unutmaq
 • Forgive  — forgave — forgiven — günahından keçmək
 • Forsake — forsook — forsaken —  tərk etmək
 • Freeze — froze — frozen —  donmaq, dondurmaq
 • Get — əldə etmək; almaq; qazanmaq — got — got (gotten)
 • Give — gave — given — vermək
 • Grind — ground — ground — üyütmək, əzmək
 • Go — went — gone — getmək
 • Grow — grew — grown — böyümək
 • Hang — hung — hung — asmaq
 • Have — had — had — malik olmaq
 • Hear — heard — heard — eşitmək
 •  Hide — hid — hidden — gizlətmək, gizlənmək
 • Hit — hit — hit — zərbə vurmaq
 • Hold — held — held — tutmaq; saxlamaq
 • Hurt — hurt — hurt  — zədələmək, yaralamaq, incitmək
 • Keep — kept — kept — saxlamaq
 • Know — knew — known — bilmək
 • Lay — laid — laid — qoymaq, yerinə qoymaq
 • Lead — led — led — aparmaq, rəhbərlik etmək
 • Learn — learned/learnt — learned or learnt — öyrənmək
 • Leave — left — left — tərk etmək, çıxıb getmək
 • Lend — lent — lent — borc vermək
 • Let — let — let — icazə vermək, qoymaq
 • Lie  — lay — lain — yalan danışmaq
 • light* — lit — lit —  yandırmaq
 • Lose — lost — lost — itirmək; uduzmaq
 • Make — made — made — etmək, düzəltmək
 • Mean — meant — meant — nəzərdə tutmaq, məna vermək
 • Meet — met — met — qarşılamaq; rast gəlmək; görüşmək
 • Pay — paid — paid — ödəmək, haqqını vermək
 • Pprove* — proved — proven —  sübut etmək
 • Put — put — put — qoymaq
 • Quit* — quit — quit — atmaq, tərk etmək
 • Read — read — read — oxumaq, mütaliə eləmək
 • Ride — rode — ridden — getmək (atla)
 • Ring  — rang — rung — zəng etmək
 • Rise — rose — risen — qalxmaq
 • Run — ran — run — qaçmaq; yüyürmək
 • Saw*** — sawed — sawed/sawn —  kəsmək, doğramaq
 • Say — said — said — demək
 • See  — saw — seen — görmək
 • Seek — sought — sought  axtramaq
 • Sell — sold — sold — satmaq
 • Send — sent — sent — göndərmək
 • Set — set — set — təyin etmək
 • Sew* — sewed — sewn — tikmək
 • Shake — shook — shaken — silkələmək
 • shear* — sheared — shorn — kəsmək, qırxmaq
 • Shed — shed — shed — tökmək
 • Shine — shone — shone — saçmaq, parlamaq
 • Shoot — shot — shot — vurmaq
 • Show — showed — showed or shown — göstərmək
 • Shut — shut — shut — bağlamaq, örtmək
 • Sing — sang — sung — oxumaq (nəğmə)
 • Sink  — sank — sunk — endirmək, batırmaq
 • Sit  — sat — sat — oturmaq
 • Slay — slew — slain  — öldürmək
 • Sleep — slept — slept — yatmaq
 • Slide — slid — slid — sürüşmək
 • Slink — slunk — slunk — sürüşmək
 • Sow — sowed — sown — əkmək
 • Speak — spoke — spoken — danışmaq
 • Spend — spent — spent — keçirmək (vaxt)
 • Spin — spun — spun — fırlatmaq
 • Spit — spat, spit — spat, spit —  tüpürmək
 • Split — split — split — parçalamaq
 • Spread — spread— spread — yaymaq, yayılmaq
 • Spring — sprang — sprung — atılmaq, hoppanmaq
 • Stand — stood — stood — durmaq
 • Steal — stole — stolen — oğurlamaq
 • Stick — stuck — stuck — yapışmaq, sataşmaq
 • Sting — stung — stung — dişləmək, sancmaq
 • Stink — stank, stunk — stunk — iyləmək
 • Stride — strode — stridden — addımlamaq
 • Strike — struck — struck — vurmaq, döymək
 • String — strung — strung — saplamaq, düzmək
 • Strive  — strove — striven — nail olmaq, cəhd etmək
 • Swear — swore — sworn — and içmək, lənətləmək
 • Sweep — swept — swept — süpürmək, təmizləmək
 • Swell* — swelled — swollen — şişmək, qabarmaq
 • Swim — swam — swum — üzmək
 • Take — took — taken — götürmək
 • Teach — taught — taught — öyrətmək, dərs vermək
 • Tear — tore — torn — cırmaq, parçalamaq, dağıtmaq
 • Tell — told — told — demək
 • Think — thought — thought — fikirləşmək
 • Thrive* — throve — thrived —  inkişaf etmək
 • Throw — threw — thrown — tullamaq, atmaq
 • Thrust — thrust — thrust — itələmək, sancmaq
 • Tread — trod — trodden, trod — yıxmaq
 • Understand — understood — understood — başa düşmək, anlamaq
 • Wake — woke — woken — oyanmaq, oyatmaq
 • Wear — wore — worn  — geyinmək
 • Weave — wove — woven —  toxumaq, hörmək
 • Weep — wept — wept — ağlamaq
 • Wet* — wet — wet  — islatmaq
 • Win — won — won — qalib gəlmək, udmaq
 • Wind — wound — wound — sarılmaq, qıvrılmaq
 • Wring — wrung — wrung — sıxmaq
 • Write  — wrote — written — yazmaq

İngilis Dilində Zamana Görə Fel Çəkimləri

Qaydasız feillərin ikinci forması olan V2, keçmiş zaman, yəni Past Tense formasıdır. Past Tense hərəkətin keçmişdə reallaşdığını göstərir. Past Simple Tense olaraq qurulan cümlələrdə V2 istifadə edilir. Azərbaycan dilindəki tərcüməsi “keçmiş sadə zaman”-dır. Bu feillərin Past Simple Tense olaraq istifadə edildiyi formul belədir: Subject + Verb2 + Object.  Qaydasız feillərin 3-cü formasının bir neçə istifadəsi mövcuddur

“-Ed” və “-ing” şəkilçiləri ilə bitən sözlər ingilis dilində yaygındır.

-İng  bir şeyin indi və ya keçmişdə etdiyi bir hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə olunur. İnsanlar və ya hərəkətlərdən bəhs edərkən -ing sözündən istifadə olunur, hər hansı bir vəziyyətin və ya hərəkətin an üçün deyil, ümumiyyətlə etibarlı olduğu ifadə edilir.

 • I live in perfect room overlooking the garden.- Bağa baxan mükəmməl bir otaqda yaşayıram.
 • The road joining the two villages is very narrow.- İki kəndi birləşdirən yol çox dardır

İngilis dili d, ed və ied simple past tense yəni keçmiş zamanlarda (regular verb) felin qəbul etdiyi şəkilçilərdir. “-Ed” və “-ing” şəkilçiləri ilə bitən sözlər ingilis dilində yaygındır.

İngilis Dilində Simple Present Tense Fel Çekimi

1st form of Verb + s (es)

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

 • I work
  you work
  he/ she/ it works
  we work
  you work
  they work
 • I break
  you break
  he/ she/ it breaks
  we break
  you break
  they break

İngilis Dilində  Present Perfect Tense Fel Çekimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3rd form of Verb

 • I have worked
  you have worked
  he/ she/ it has worked
  we have worked
  you have worked
  they have worked
 • I have broken
  you have broken
  he/ she/ it has broken
  we have broken
  you have broken
  they have broken

Keçmişdə olan və indiki zamanda təsiri davam edən hal və vəziyyətlər üçün istifadə edilir. Formulu belədir: Subject + Have/ Has + Verb3 + Object.

İngilis Dilində  Present Progressive Tense Fel Çekimi

is/am/are + 1st form of Verb + ing

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V-ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now ( indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

 • I am working
  you are working
  he/ she/ it is working
  we are working
  you are working
  they are working
 • I am breaking
  you are breaking
  he/ she/ it is breaking
  we are breaking
  you are breaking
  they are breaking

İngilis Dilində  Present Perfect Progressive  Tense Fel Çekimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

has/have + been + 1st form of Verb + ing

 • I have been working
  you have been working
  he/ she/ it has been working
  we have been working
  you have been working
  they have been working
 • I have been breaking
  you have been breaking
  he/ she/ it has been breaking
  we have been breaking
  you have been breaking
  they have been breaking

İngilis Dilində  Simple Past Tense Fel Çekimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

2nd form of Verb

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

 • I worked
  you worked
  he/ she/ it worked
  we worked
  you worked
  they worked
 • I broke; brake
  you broke; brake
  he/ she/ it broke; brake
  we broke; brake
  you broke; brake
  they broke; brake

İngilis Dilində Past Progressive Tense Fel Çekimi

was/were + 1st form of Verb + ing

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur. Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

 • I was working
  you were working
  he/ she/ it was working
  we were working
  you were working
  they were working
 • I was breaking
  you were breaking
  he/ she/ it was breaking
  we were breaking
  you were breaking
  they were breaking

İngilis Dilində  Past Perfect Tense Fel Çekimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

 • I had worked
  you had worked
  he/ she/ it had worked
  we had worked
  you had worked
  they had worked
 • I had broken
  you had broken
  he/ she/ it had broken
  we had broken
  you had broken
  they had broken

İngilis Dilində  Past Perfect Progressive Tense Fel Çekimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + been + 1st form of Verb + ing

 • I had been working
  you had been working
  he/ she/ it had been working
  we had been working
  you had been working
  they had been working
 • I had been breaking
  you had been breaking
  he/ she/ it had been breaking
  we had been breaking
  you had been breaking
  they had been breaking

İngilis Dilində Simple Future Tense Fel Çekimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/will + 1st form of Verb

 • I will work
  you will work
  he/ she/ it will work
  we will work
  you will work
  they will work
 • I will break
  you will break
  he/ she/ it will break
  we will break
  you will break
  they will break

İngilis Dilində Future Progressive Tense Fel Çekimi

shall/will + 1st form of Verb + ing

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

 • I will be working
  you will be working
  he/ she/ it will be working
  we will be working
  you will be working
  they will be working
 • I will be breaking
  you will be breaking
  he/ she/ it will be breaking
  we will be breaking
  you will be breaking
  they will be breaking

İngilis Dilində  Future Perfect  Tense Fel Çekimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3rd of Verb

 • I will have worked
  you will have worked
  he/ she/ it will have worked
  we will have worked
  you will have worked
  they will have worked
 • I will have broken
  you will have broken
  he/ she/ it will have broken
  we will have broken
  you will have broken
  they will have broken

İngilis Dilində  Future Perfect Progressive Tense Fel Çekimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

 • I will have been working
  you will have been working
  he/ she/ it will have been working
  we will have been working
  you will have been working
  they will have been working
 • I will have been breaking
  you will have been breaking
  he/ she/ it will have been breaking
  we will have been breaking
  you will have been breaking
  they will have been breaking

İngilis Dilində Fel Çekimləri Cədvəli Şəkilləri

İngilis Dilində Fel Çekimləri Pdf

Fel çekimləri haqqında Pdf dosyasını buradan tapa bilərsiniz.

İngilis Dilində Fel Çekimləri Kitabı

İngilis dilinə öyrənmək üçün bir çok vasiətdən istifadə edəbilərsiniz. Sizə fel çekimlərini öyrənə biləcəyiniz kitabları sıraladık;

 • Practical English Usage
 • The Little Oxford Dictionary of English Grammar
 • A Student’s Introduction to English Grammar
 • Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide
 • oxford guide to english grammar
 • The Cambridge Grammar of the English Language
 • Understanding and Using English Grammar
 • basic englısh grammar
 • essential grammar in use
 • ESL Intermediate/ Advanced Grammar
 • the best grammar workbook ever
 • Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
 • Develop Your Grammar

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir