İngilis dilində gündəlik rejim - Wordly

İngilis dilində gündəlik rejim


İngilis dilində gündəlik rejim

İngilis dilində gündəlik vərdişlərdən bəhs etmək üçün adətən Present Simple Tense istifadə edilir.  Bu dəfəki yazımızda günün müxtəlif hissələrinə aid vərdişlərlə bağlı nümunə cümlələrdən bəhs edəcəyik. Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində rejimlə olunan işlər necə yazılır?
 • İngilis dilində gündəlik rejim – Morning/ Səhər
 • İngilis dilində gündəlik rejim – Noon/ Günorta
 • İngilis dilində gündəlik rejim – Afternoon/ Günortadan sonra
 • İngilis dilində gündəlik rejim – Evening/ Axşam
 • İngilis dilində gündəlik rejim – Night/ Gecə
 • İngilis dilində gündəlik rejimlə bağlı 20 cümlə
 • İngilis dilində gündəlik rejimlə bağlı suallar

İngilis dilində rejimlə olunan işlər necə yazılır?

Gündəlik vərdiş İngilis dilində aşağıdakı kimi qeyd edilən ardıcıllıqla sıralanır.

Jennifer wakes up at 6:15 in the morning. She gets up at 6:30. She takes a shower, gets dressed and puts on make-up. Then Jennifer has breakfast with her family. For breakfast Jennifer has cereal, fruits and toast. Jennifer brushes her teeth and puts on her coat and shoes. She leaves the house at about 7:30 am. She takes the bus to work and arrives at 8:15 am. She starts work at 8:30. At 11:30 Jennifer has a coffee break and at 1pm she has lunch. She eats lunch in the office canteen. At 5 Jennifer finishes work and get the bus home. When Jennifer gets home she cook dinner. In the evening she watch TV and go to bed at 11.

Cennifer səhər 6: 15-də oyanır. 6: 30-da qalxır. Duş alır, geyinir və makiyaj edir. Sonra Cennifer ailəsi ilə səhər yeməyi yeyir. Səhər yeməyi üçün Jennifer dənli, meyvə və tost var. Cennifer dişlərini fırçalayır və palto və ayaqqabılarını taxır. Səhər 7:30 radələrində evdən çıxır. Avtobusu işə götürür və səhər 8: 15-də gəlir. 8: 30-da işə başlayır. Saat 11: 30-da Jennifer bir qəhvə fasiləsi və gecə 1-də nahar edir. Ofis yeməkxanasında nahar yeyir. 5-də Jennifer işi bitirir və avtobusa ev alır. Cennifer evə çatanda axşam yeməyi bişirir. Axşam televizora baxır və 11-də yatağa gedir.

Aşağıdakı başlıqlarda isə günün hər bir hissəsi üçün ayrı-ayrılıqda nümunə cümlələr verilmişdir:

İngilis dilində gündəlik rejim – Morning / Səhər

İngilis dilində morning – səhər ilə bağlı cümlələr
In the morning Jennifer showered and dressed -Səhər Jennifer duş aldı və paltarını geyindi.
We meditate every morning so that we feel less stressed during the day -Gün ərzində özümüzü daha az gərgin hiss etmək üçün hər səhər meditasiya edirik.
Girls go to work at 8.45am every morning -Qızlar hər səhər 8.45-də işə gedir.
Their family does the housework together every Sunday morning -Onların ailələri ev işlərini hər bazar səhəri birlikdə edirlər.
Jennifer takes a bath every morning -Jennifer hər səhər vanna qəbul edir.
I drink coffee in the morning -mən səhər qəhvə içirəm.
Children eat breakfast every morning -uşaqlar hər səhər səhər yeməyi yeyirlər.
I get up early in the morning -mən səhər tezdən dururam.
They go for a walk every morning -onlar hər səhər gəzintiyə çıxırlar.
Jennifer drinks milk every morning -Jennifer hər səhər süd içir.
Jennifer has been busy all morning -Jennifer bütün səhərlər məşğul idi
Jennifer wasn’t there this morning -Jennifer bu səhər orada deyildi
Jennifer walks her dog every morning -Jennifer hər səhər itini gəzdirir.
Children brush my teeth every morning -Uşaqlar hər səhər dişlərimi fırçalayırlar.
Children get up at six in the morning -Uşaqlar səhər altıda durur.
Children got up at seven this morning -Uşaqlar bu səhər yeddidə qalxdılar.

İngilis dilində gündəlik rejim – Noon / Günorta

İngilis dilində Noon – günorta ilə bağlı cümlələr
We arrived there before noon -biz günortadan əvvəl ora çatdıq.
We usually have lunch at noon -Adətən günorta yeməyimiz olur.
We have lunch at noon every day -biz hər gün günorta yeməyi yeyirik.
I thought they had sleep until noon -Günortaya qədər yatdıqlarını düşündüm.
Jennifer eats lunch every day at noon -Jennifer hər gün günorta yeməyini yeyir.
Jennifer woke up a little before noon -Jennifer günortadan bir az əvvəl oyandı.
I thought Jennifer would sleep until noon -Jenniferin günortaya qədər yatacağını düşündüm.
The report must be finished before noon -Məruzə günortadan əvvəl tamamlanmalıdır.
Jennifer has to do a lot of things before noon -Jennifer günortadan əvvəl çox iş görməlidir.
You should be in Baku before noon tomorrow -Sabah günortadan əvvəl Bakıda olmalısınız.
Girls want it delivered to them by noon tomorrow -Qızlar sabah günorta saatlarında onlara çatdırılmasını istəyirlər.
It was almost noon by the time Jennifer woke up -Jennifer oyandığı vaxt demək olar ki, günorta idi.
Jennifer has been playing computer games since noon -Jennifer günortadan bəri kompüter oyunları oynayır.
I knew Jennifer had to finish the report after noon -Jenniferin günortadan sonra hesabatı bitirməli olduğunu bilirdim.
The bus will arrive at the city before noon -Avtobus günortadan əvvəl şəhərə çatacaq.
The shooting started around noon -Atışmalar günorta saatlarında başladı.
The children had its dinner at noon -Uşaqlar günorta yeməyini yemişdilər.
Jennifer did not appear until about noon -Jennifer təxminən günortaya qədər görünmədi.

İngilis dilində gündəlik rejim – Afternoon / Günortadan sonra

İngilis dilində afternoon – günortadan sonra ilə bağlı cümlələr
I had to meet Jennifer this afternoon -mən Jenniferlə bu gün günortadan sonra görüşməli idim.
It is time for your afternoon read -sənin günortadan sonrakı oxumağının vaxtıdır.
Let us play badminton this afternoon -Biz bu günortadan sonra badminton oynayaq.
David has an audition this afternoon -David bu günortadan sonra bir dinləmə keçir.
Jennifer will play tennis this afternoon -Jennifer bu günortadan sonra tennis oynayacaq.
Jennifer will do that later this afternoon -Jennifer bunu günortadan sonra edəcək.
David will see Jennifer later this afternoon David Jenniferii bu günortadan sonra görəcək.
You baked two pies this afternoon -sən bu günortadan sonra iki piroq bişirdin.
I spoke with Jennifer this afternoon -mən Jennifer ilə bu günortadan sonra danışdım.
You are checking out this afternoon -sən bu günortadan sonra yoxlayırsan.
Jennifer spent all afternoon reading -Jennifer bütün günortadan sonra oxumağa sərf etdi.
Children will meet again this afternoon -uşaqlar bu günortadan sonra yenidən görüşəcəklər.

İngilis dilində gündəlik rejim – Evening / Axşam

İngilis dilində Evening – axşam ilə bağlı cümlələr
Every evening, I water the flowers -mən hər axşam çiçəkləri sulayıram.
We have a busy evening ahead of us -Qarşımızda dolu bir axşam var.
We have dances on Sunday evening -Bazar günü axşam bizim rəqslərimiz var.
Jennifer spent the evening reading a book -Jennifer axşamı kitab oxuğa sərf etdi.
Jennifer is going to watch TV this evening -Jennifer bu axşam televizora baxmağa hazırlaşır.
Jennifer has some work to do this evening -Bu axşam Jenniferin edəcəyi bəzi işləri var.
Jennifer usually studies math in the evening -Jennifer ümumiyyətlə axşam riyaziyyat oxuyur.
David is going to a party Sunday evening -David bazar günü axşam bir əyləncəyə gedir.
The bar is busy this evening -Bar bu axşam məşğuldur.
Jennifer gets drunk almost every evening -Jennifer demək olar ki, hər axşam sərxoş olur.
Jennifer goes out drinking every evening -Jennifer hər axşam içki içir.
Jennifer is at home almost every evening -Jennifer demək olar ki, hər axşam evdə olur.
We have supper at six every evening -biz hər axşam saat altıda şam yeməyi yeyirik.
We are having a birthday Friday evening -biz Cümə axşamı ad günü keçiririk.
I read the whole book in two evening -mən bütün kitabı iki axşama oxudum.

İngilis dilində gündəlik rejim – Night / Gecə

İngilis dilində Night – gecə ilə bağlı cümlələr
On Sunday night her parents stay at home and Jennifer goes out with friends -Bazar gecəsi valideynləri evdə qalır və Jennifer dostları ilə çölə çıxır.
Baku is beautiful at night -Bakı gecə gözəldir.
He appeared on TV last night -Dünən gecə televiziyada göründü.
Jennifer came home late last night -Jennifer dünən axşam evə gəldi.
Child stayed up late last night -Uşaq dünən gecə gecikdi.
They had a good time last night -Dünən axşam yaxşı vaxt keçirdilər.
You have a date tomorrow night -Sabah gecə sənin görüşün var.
Linda comes home late at Monday nights -Linda Bazar ertəsi gecələr evə gec gəlir.
Jennifer calls Mary up every night -Jennifer hər gecə Mary-e zəng edir.
Jennifer couldn’t sleep last night -Jennifer dünən gecə yata bilmədi.
Jennifer didn’t go home last night -Jennifer dünən gecə evə getmədi.
It is cold winter nights -Qış gecələri soyuq olur.
Jennifer calls every night -Jennifer hər gecə zəng edir.
Jennifer had a rough night -Jennifer kobud bir gecə keçirdi.
They asked you last night -Dünən gecə səni soruşdular.
Children can’t sleep at night -Uşaqlar gecə yata bilmirlər.

İngilis dilində gündəlik rejimlə bağlı 20 cümlə

 1. It is important to wash your face in the morning -Səhər üzünüzü yumaq vacibdir.
 2. After you have finished work, you go home to cook dinner -sən işi bitirdikdən sonra axşam yeməyi bişirmək üçün evə gedirsən.
 3. In my house my mom usually makes dinner -mənim evimdə naharı ümumiyyətlə anam hazırlayır.
 4. The children eat dinner together at 7:30pm -Uşaqlar axşam saat 19: 30-da birlikdə şam yeməyi yeyirlər.
 5. After dinner you make sure that your girls do their homework -Yeməkdən sonra qızlarınızın ev tapşırıqlarını yerinə yetirdiyindən əmin olun.
 6. On television you usually watch the documentary -sən televizorda adətən sənədli filmə baxırsan.
 7. At 3pm most days I have lunch -Əksər günlərdə mən günorta 3-də nahar edirəm.
 8. I usually go to the swimming pool after work, but sometimes I go before work Mən adətən işdən sonra üzgüçülük hovuzuna gedirəm, amma bəzən işdən əvvəl də gedirəm.
 9. They go grocery shopping twice a week at the local supermarket -onlar həftədə iki dəfə yerli supermarketdə ərzaq alverinə gedirlər.
 10. Even my friends that live at home call their siblings each week -Hətta evdə yaşayan dostlarım hər həftə bacı-qardaşlarına zəng edirlər.
 11. Our girls feed the cats before they go to bed -Qızlarımız yatmadan əvvəl pişikləri bəsləyirlər.
 12. The last things you do is turn off the lights, and go to bed -Son iş olaraq işıqları söndür və yatağa get.
 13. We usually drive to work -Biz adətən işə maşınla gedirik.
 14. I always check my messages when I get to home, but I don’t always reply to them immediately -Evə çatanda həmişə mesajlarımı yoxlayıram, amma onlara həmişə dərhal cavab vermirəm.
 15. They take a taxi or a train if they have a evening meeting -Əgər onların axşam iclasları olarsa, onlar taksi və ya qatarla gedirlər.
 16. Sally works in an important office, so she have to shine her shoes each day -Sally vacib bir ofisdə işləyir, buna görə hər gün ayaqqabılarını parlatmalı olur.
 17. I was thinking they might come home early -mən düşünürdüm ki, onlar evə tez gələcək.
 18. Tomorrow, we’ll go for a walk in the little village -biz sabah kiçik kənddə gəzməyə gedəcəyik.
 19. My daughter sometimes drives to work instead of taking a bus -qızım bəzən avtobusa minmək yerinə işə maşınla gedir.
 20. My husband often stay up early in the morning and do exercise –mənim həyat yoldaşım tez-tez səhər tezdən durur və məşq edir.

İngilis dilində gündəlik rejimlə bağlı sual cümlələri

 • Where have they been all afternoon? -onlar bütün günortadan sonra harada idilər?
 • Can they go swimming this afternoon? -onlar bu günortadan sonra üzgüçülüyə gedə bilərlərmi?
 • Did you watch this evening’s news? -Bu axşam xəbərlərini izlədinizmi?
 • Can you come on Monday evening? -Bazar ertəsi axşam gələ bilərsinizmi?
 • Will children be coming this evening? -Uşaqlar bu axşam gələcək?
 • Are they free this evening? -onlar bu axşam uyğundurlar?
 • How was Jennifer’s evening? -Jenniferin axşamı necə oldu?
 • Can Jennifer spend the night? -Jennifer gecəni keçirə bilərmi?
 • Can they finish it by noon? -Günortaya qədər başa çatdıra bilərlərmi?
 • Where were you that Sunday night? -sən Bazar gecəsi harada idin?
 • Do they remember Monday night? -Bazar ertəsi gecəsini xatırlayırlarmı?
 • What did girls do this morning? -Bu səhər qızlar nə etdilər?
 • Where were you this morning? -Bu səhər harada idin?
 • Do you still go playing every morning? -sən hələ hər səhər oynamağa gedirsən?
 • Did you miss something this morning? -sən bu səhər nəyisə unutmusan?
 • They have had a busy Monday morning, haven’t they? -Bazar ertəsi səhəri məşğul idilər, elə deyilmi?
 • Did children practice the guitar this morning? -Uşaqlar bu səhər gitara çaldılarmı?

Bir dildə sərbəst danışa bilmək üçün sadəcə qaydaları bilmək kifayət deyil, eyni zamanda yetəri qədər söz ehtiyatına da sahib olmaq lazımdır. Bu mövzuda köməyinizə Wordly çatacaq. Wordly sayəsində siz, İngilis dilində ən çox istifadə edilən feillər ilə yanaşı digər nitq hissələrinə də aid çox sayda yeni sözlər öyrənəcəksiniz. Bu platforma vasitəsi ilə hər gün səviyyənizə uyğun olaraq müəyyən edilən yeni sözlərlə tanış olacaq, səsləndirmə funksiyası vasitəsilə sözlərin tələffüzünü eşidəcəksiniz. Platformanın təkrarlama özəlliyi sözləri unutmağınızın qarşısına keçəcək, offline rejimdə işləmə özəlliyi isə olduğunuz hər yerdə öyrənməyinizə imkan yaradacaqdır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir