İngilis dilində hüquq terminləri və mənaları - Wordly

İngilis dilində hüquq terminləri və mənaları


İngilis dilində hüquq terminləri və mənaları

Xaricdə hər hansı bir mülk və ya ev almaq istəyirsiniz? Instagramdakı vəkillərin jarqonu ilə maraqlanırsınız? Səbəbi nə olursa olsun, İngilis dilində hüquq və ədalət terminləri istər iş həyatı, istər günlük həyat – hər yerdə qarşımıza çıxmaqdadır. İngilis dilində hüquq terminologiyasını bilmək işinizi olduqca asanlaşdıracaq və sənədlər içində boğulub getmənizə də maneə olacaqdır. Hətta kariyeranızda irəliləməniz üçün lazım olan qapıları da aça biləcəkdir. Sahənizə dair xarici mənbələri oxumaq əminik ki, həm öz inkişafınız üçün, həm də inkişafınızı iş verənlərinizin görməsi baxımından möhtəşəm olacaqdır. Biz də bu yazımızda sizlər üçün yazımızda ən sıx qarşılaşa biləcəyiniz İngilis dilində hüquq, mülk, cinayət, məhkəmə və ya müqavilə terminlərini bir araya gətirdik. Daha yaxşı başa düşülməsi üçün bu sözləri nümunə cümlələr və Azərbaycan dilində tərcümələri ilə birlikdə qeyd etdik. Beləliklə,

bu yazımızda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində hüquqi danışıq və yazı qaydalarını yoxlama
 • Nümunə cümlələrlə hüquq İngiliscəsi, terminləri və Azərbaycan dilində mənaları
 • Ədalət və hüquq terminləri
 • Accuse sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri
 • Advocate sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri
 • Appeal sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri
 • Arrest sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri
 • Müqavilələrlə bağlı İngilis dilində hüquq terminləri
 • İngilis dilində hüquq terminləri lüğəti PDF
 • İngilis dilində ticarət hüququ terminləri
 • İngilis dilində iş hüququ terminləri

İngilis dilində hüquqi danışıq və yazı qaydalarını yoxlama

İngilis dilində hüquqi terminlər lüğəti

İş İngiliscəsinin təməl ifadələrini və hüquq terminlərini söz lüğətlərində tapmaq mümkündür. Məsələn, Lingualeo-da müxtəlif mövzularda söz siyahılarını tapmaq mümkündür. Müxtəlif saytlarda isə aşağıda qeyd edilən mövzularla bağlı sözləri tapa bilərsiniz:

 • visual.merriam-webster.com – “ədalət” mövzusu ilə bağlı sözlər.
 • www.nolo.com – hüquqla bağlı sözlər;
 • www.uscourts.gov, www.attorneygeneral.jus – hüquq terminləri ilə bağlı online lüğətlər.

Sadalanan bütün bu lüğətlər açıqlamalı lüğətlərdir. Yəni sözlərin mənaları tərcümələri ilə birlikdə yox, İngilis dilində olan açıqlamaları ilə birlikdə verilməlidir.

Professional Ədəbiyyat: İngilis dilindəki hüquqi yazıları incələyərək oradan yeni sözləri çıxarmaq mümkündür. Bu halda, sözlər keyfiyyətli mətn içərisində olduğu üçün ağılda daha yaxşı qalacaqdır.

Bu mövzudakı ən güvənli mənbələrdən biri “British Legal Centre”-dir. Bu mənbə birbaşa olaraq sizin hüquqi İngilis dili biliyinizi test edir. Bundan əlavə, İngilis dilindəki səviyyənizi də yoxlaya bilir. Test formasındakı “British Legal Centre” imtahanını tamamlamazdan əvvəl bütün sual və cavablarınızı yoxlamağınızı məsləhət görürük. İmtahan üçün link:

Nümunə cümlələrlə hüquq İngiliscəsi, terminləri və Azərbaycan dilində mənaları

Siyahımızda sizin üçün ən çox istifadə edilən İngilis dilində hüquqi terminləri bir araya gətirdik. Bu cümlələrin Azərbaycan dilindəki mənaları və cümlə nümunələri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

Ədalət və hüquq terminləri

Aşağıda İngilis dilində ədalət və hüquq terminləri ilə bağlı olan sözlərə aid olan nümunə cümlələrlə tanış olacaqsınız:

Accuse – iddiham etmək sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri

 • They have no reason to accuse him of laziness -Onu tənbəllikdə günahlandırmaq üçün heç bir səbəbləri yoxdur.
 • Unions accuse the government of dismantling the National Health Service -təşkilatlar, hökuməti Milli Səhiyyə Xidmətini dağıtmaqda günahlandırır.
 • It’s wrong to accuse David when he’s not here and can’t answer you back -Davidi burada olmadığı və sizə cavab verə bilməyəcəyi zaman ittiham etmək səhvdir.
 • They can accuse me of cowardice, but I still wouldn’t volunteer to fight in a war -Məni qorxaqlıqda ittiham edə bilərlər, amma yenə də müharibədə iştirak etmək üçün könüllü olmazdım.
 • David’s father would accuse him of neglecting his filial duties -Davidin atası onu övladlıq vəzifələrinə laqeyd olmaqda günahlandıracaqdı.

Advocate – müdafiə etmək sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri

 • You advocate a policy of gradual reform -Sən tədricən islahat siyasətini müdafiə edirsən.
 • Jennifer is a staunch advocate of free trade -Jennifer sərbəst ticarətin sadiq vəkilidir.
 • David is an advocate of more airplanes and fewer warships -David daha çox təyyarənin və daha az hərbi gəminin müdafiəçisidir.
 • Jennifer is a passionate advocate of natural childbirth -Jennifer, təbii doğuş müdafiəçisidir.
 • David is a strident advocate of nuclear power -David nüvə enerjisinin müdafiəçisidir.

Appeal – müraciət sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri

 • Jennifer gazed at him in mute appeal -Jennifer səssiz bir müraciətlə ona baxdı.
 • David lodged an appeal with the High Court -David Yüksək Məhkəməyə appelyasiya şikayəti verdi.
 • David tried to appeal to their finer feelings -David onların incə hisslərinə müraciət etməyə çalışdı.
 • Jennifer’s designs have a strong visual appeal -Jenniferin dizaynları güclü bir vizual cəlbediciliyə malikdir.
 • David was considering an appeal -David appelyasiya şikayətinə baxırdı.

Arrest – həbs sözünün İngilis dilində mənası və cümlə nümunələri

 • They finally managed to overpower and arrest the gunman -Nəhayət silahlı adamı üstələyib tutmağı bacardılar.
 • Jennifer has endured house arrest and continual harassment by the police -Jennifer ev həbsinə və polis tərəfindən davamlı təzyiqlərə dözdü.
 • David was charged with violent behaviour and resisting arrest -David şiddətli davranış və həbs olunmağa müqavimət göstərməklə günahlandırıldı.
 • David’s arrest touched off a riot -Davidin həbsi bir qiyama toxundu.
 • David sued the police for wrongful arrest  -David, haqsız həbs üçün polisi məhkəməyə verdi.

Müqavilələrlə bağlı İngilis dilində hüquq terminləri

Agreement -Müqavilə. İki və ya daha artıq şəxs arasında reallaşan hüquqi razılır.

 • They have finally come to an agreement. Please make the changes in the contract and we’ll sign it tomorrow -nəhayət onlar razılığa gəldilər. Xahiş edirəm müqavilədə dəyişikliklər edin, sabah imzalayacağıq.

Article -Müqavilələrdəki hər bir maddə

 • In Article 9, it says that we have to notify the company two weeks before we intend to quit. -Maddə 9: işdən çıxmaq niyyətindən iki həftə əvvəl şirkətə bildirməliyik.

Default -Daşınmaz əmlakın faizini vaxtında ödəməmək. Adətən keçmiş zamanda istifadə edilir.

 • David lost his job and defaulted on his mortgage payments. He may lose his house -David işini itirdi və ipoteka ödəmələrini ödəmədi. Evini itirə bilər.

Fulfill -Müəyyən bir müqavilənin şərtlərini daşımaq, yerinə yetirmək

 • By signing this contract, they agree to fulfill all of the conditions listed -Bu müqaviləni imzalayaraq, sadalanan şərtlərin hamısını yerinə yetirməyi qəbul edirlər.

Davam edir…

Hereinafter -Müqavilələrdə “gələcəkdə” mənasında istifadə edilən termin

 • David’s Computers will be referred to as Company A and Jennifer’s Electronics will be referred to as Company B hereinafter -David’s Computers bundan sonra şirkət A, Jennifer Electronics isə B şirkət olaraq adlandırılacaq.

Liable -Məsul

 • Their company is liable if something goes wrong with the new model -Yeni modellə əlaqəli bir şey varsa şirkətləri məsuliyyət daşıyır.

Null and void -Hökmsüz, keçərli olmayan

 • This contract is null and void the moment they step out of my office! -Bu müqavilə ofisimdən çıxdıqları andan etibarlı deyil!

On behalf of -Şəxsin xeyrinə

 • The parents sued the hospital on behalf of their newborn baby -Valideynlər yeni doğulmuş körpələri üçün xəstəxananı məhkəməyə verdilər.

Party -Müqavilə, razılıq və ya bazarlıqda tərəflər

 • The three parties need to come to an agreement by the end of the day -Üç tərəfin günün sonuna qədər bir razılığa gəlmələri lazımdır.

Hüquq terminləri lüğəti PDF

Verilən linkə daxil olaraq İngilis dilindəki hüquq terminləri ilə bağlı PDF faylına nəzər yetirə bilərsiniz.

Cəza hüququ terminləri

DUI / DWI –“Driving under the influence” və ya “Driving while intoxicated.” Terminlərinin qısaltmasıdır. Təsir altında maşın sürmə, alkoqollu vəziyyətdə ikən maşın sürmə mənalarına gəlir.

 • David lost his license after he got a DWI -David alkoqollu vəziyyətdə maşın sürmə cəzasına görə sürücülük haqqını itirdi.

Forgery -sənəd saxtakarlığı. İmza, sənəd, pulun saxtasını hazırlama. Bu söz eyni zamanda “saxta sənəd” mənasında da istifadə edilə bilər.

 • David was an excellent forgery. It took the company days to realize the signature was a fake -David əla saxtakar idi. Şirkətin imzanın saxta olduğunu başa düşməsi günlər çəkdi.

Fraud -Hiylə, qaçaqmalçılıq.

 • Jennifer was convicted of fraud. She’d been making replica paintings and selling them as the real thing -Jennifer fırıldaqçılıqda günahlandırıldı. Replika rəsmləri çəkir və onları əsl şey kimi satırdı.

Kidnapping -İnsan qaçırma, insanı razılığı olmadan bir yerə aparma və ya bir yerdə saxlama

 • David was trying to kidnap the child but the police stopped him as he was driving away -David uşağı qaçırmağa çalışırdı, lakin maşın sürərkən polis onu saxladı.

Murder -Cinayət, bilərəkdən birisini öldürmək

 • David murdered his neighbor for playing his music too loud -David, musiqisini çox yüksək səslə çaldığına görə qonşusunu öldürdü.

Negligence -Ehmal, qüsur, təqsir

 • David drove his car onto the sidewalk. No one was hurt, so he was charged with negligence -David avtomobilini səkiyə sürdü. Heç kimə zərər dəyməyib, ona görə də səhlənkarlıqda ittiham olundu.

Davam edir…

Perjury -Yalan bəyan, yalançı .ahidlik, düzünü deyəcəyinə dair rəsmi söz verdikdən sonra yalan demək.

 • David committed perjury in the courtroom and will have to face the consequences -David məhkəmə salonunda yalan danışdı və bunun nəticəsi ilə qarşılaşacaq.

Rob -Birisindən bir şey oğurlamaq

 • David robbed the house next door last month and now every house in the neighborhood has a security system -David keçən ay qonşu evi qarət etdi və indi məhəllədə hər evdə təhlükəsizlik sistemi var.

Shoplifting -Mağaza və ya dükan oğurluğu

 • David was caught on camera shoplifting a soda and some chips -David bir soda və bir neçə çips oğurluğu edərkən kameraya düşdü.

Trespass -Ev və ya mülkə icazəsiz girmək

 • David was trespassing on my father’s property so I called the police -David atamın əmlakına icazəsiz girirdi, buna görə polisə müraciət etdim.

Vandalism -Vandallıq. Qəsdən mülkə ziyan vermək.

 • Jennifer was charged with vandalism for spray painting the side of the office building -Jennifer, ofis binasının yan tərəfini spreylə rənglədiyinə görə vandalizm ittihamı ilə cəzalandırıldı.

İngilis dilində ticarət hüququ terminləri

Corporate governance -Korporativ idarəetmə

 • We are likely to run from the sort of fight that makes good corporate governance stick -Çox güman ki, yaxşı korporativ idarəetməni möhkəmləndirən mübarizə növündən qaçacağıq.

Mutual fund -ortaq fond

 • They have these Fidelity mutual fund accounts: Equity Income, $22,000. –Onlar Fidelity ortaq fond hesablarına sahibdirlər: Kapital Gəliri, $22,000.

Prospectus -İzahatnamə

 • They will find a list of the contents of the prospectus, commencing on page 6. -Onlar 6-cı səhifədən başlayaraq izahatın məzmununun siyahısını tapacaqlar.

Arrest -Həbs

 • David’s arrest for stealing brought shame on his family -Davudun oğurluq etdiyinə görə tutulması ailəsinə utanc gətirdi.

Arson -Odlu silahla hücum

 • Jennifer was the innocent victim of an arson attack -Jennifer bir odlu silah hücumunun günahsız qurbanı oldu.

Bail -girov

 • Jennifer was remanded on bail -Jennifer girovla cəzalandırıldı.

Defense -Müdafiə

 • Jennifer was the then secretary of Defense -Jennifer o zaman Müdafiə katibi idi.

Defendant -Cavabdeh

 • Jennifer testified under oath that the defendant was innocent -Jennifer and içərək ifadə verdi ki, şübhəli günahsızdır.

Debtor -Borclu

 • Previously David had been discussing the case of charging a trust on a debtor -Əvvəllər David borcluya güvən təzminatı iddiasını müzakirə edirdi.

Employee -İşçi

 • David extended his hand to the new employee -David əlini yeni işçiyə uzatdı.

Employer -İşəgötürən

 • David’s employer transferred him to another Office -Davidin işəgötürəni onu başqa bir ofisə köçürdü.

Credit -Kredit

 • Jennifer was charged with credit card fraud -Jennifer kredit kartı fırıldaqçılığı ilə ittiham olundu.

Davam edir…

Estate -Əmlak

 • The new government expropriated David’s estate for military purposes -Yeni hökumət Davidin əmlakını hərbi məqsədlər üçün kamulaştırdı.

Eviction -Evdən çıxarılma

 • David claimed damages for unlawful eviction -David, qanunsuz köçürülmə üçün təzminat tələb etdi.

Exclusion -Təcrid

 • David’s exclusion from the club hurt him very much -Davidin klubdan kənarlaşdırılması onu çox incitdi.

Felony -Ağır cinayət

 • David’s first of five felony convictions came at age 19, when he pleaded guilty to drug possession -Davidin beş ağır cinayət hökmündən birincisi, 19 yaşında, narkotik maddə saxlama günahını etiraf etdiyi zaman gəldi.

False arrest -Saxta həbs

 • “False arrest” is really just a type of false imprisonment -“Saxta həbs” həqiqətən saxta həbs növüdür.

Goods -mallar

 • All their goods are clearly priced -Onların bütün malları düzgün şəkildə qiymətləndirilir.

Heir -Varis

 • Jennifer’s duty was to produce an heir to the throne -Jenniferin vəzifəsi taxta varis çıxarmaq idi.

İş hüququ terminləri

civil law -sivil qanun

 • David’s court was not only one of civil law but dealt sometimes with criminal justice -Davidin məhkəməsi yalnız mülki qanunlardan biri deyil, bəzən də cinayət ədaləti ilə məşğul idi.

civil liability -hüquqi məsuliyyət

 • David will bear civil liability when the duties were breached, and respond in damages to others when he improper perfects his freedom judgment right and harms other’s interests -Davidin məhkəməsi yalnız mülki qanunlardan biri deyil, bəzən də cinayət ədaləti ilə məşğul idi.

civil protection -mülki müdafiə

 • We should abide by the rule that the civil protection is primary and the administrative protection and criminal protection auxiliary -David vəzifələri pozulduqda mülki məsuliyyət daşıyacaq və azadlıq mühakiməsi hüququnu düzgün şəkildə kamilləşdirmədikdə və başqalarının mənafelərinə zərər verdikdə başqalarına dəyən ziyana cavab verəcəkdir.

collective bargaining  -kollektiv müqavilə

 • David and Jennifer argue for the primacy of collective bargaining at the level of the individual company -David və Jennifer, fərdi şirkət səviyyəsində kollektiv danışıqların üstünlüyünü müdafiə edirlər.

company law –şirkət hüququ

 • They will reform company law to require greater disclosure of information such as expenditure on research and development -Tədqiqat və inkişaf xərcləri kimi məlumatların daha çox açıqlanmasını tələb etmək üçün şirkət qanunlarını islah edəcəklər.

compensation for damage -zərərin ödənilməsi

 • Jennifer got some compensation for damages -Jennifer zərər üçün biraz təzminat aldı.

consultancy -məsləhət

 • David left Macmillan in 1989 to establish his own consultancy and training practice, specialising in electronic information media -David, 1989-cu ildə Macmillan’dan ayrılaraq elektron məlumat medyasında uzmanlaşan öz məsləhət və təlim praktikasını qurdu.

insurance contract -sığorta müqaviləsi

 • They must work the insurance contract, and pays the insurance Premium -Onlar sığorta müqaviləsi düzəltmək və sığorta haqqını ödəmək məcburiyyətindədirlər.

extra contractual -müqavilə xaricində

 • This condition has enormous implications for all patients who require an extra contractual referral based on clinical need -Bu vəziyyət, klinik ehtiyac əsasında əlavə bir müqavilə ilə müraciət edilməli olan bütün xəstələr üçün çox böyük təsir göstərir.

Hər gün yeni-yeni daha çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly ilə tanış olmağa tələsin.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir