İngilis dilində mühasibatlıq terminləri və cümlə nümunələri -

İngilis dilində mühasibatlıq terminləri və cümlə nümunələri


İngilis dilində mühasibatlıq terminləri

İngilis dilində ən çox istifadə edilən mühasibatlıq terminlərini aşağıda tapa bilərsiniz. Muhasibsiniz? Muhasib olmaq istəyirsiniz? Aşağıdakı sözləri sizin üçün bir araya gətirdik və Azərbaycan dilindəki mənalarını da əlavə etdik. Şirkətinizdə korporativ Amerika terminləri istifadə edən şəxs olmaq istəyirsinizsə, bu siyahını detallı incələyin, öyrənin və istifadə edin.

 • İngilis dilində mühasibatlıq terminləri və cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Invoice ilə bağlı cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Account Record ilə bağlı cümlə nümunələri
 • İngilis dilində Accured Liabilities ilə bağlı cümlə nümunələri
 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən mühasibatlıq terminləri

İngilis dilində mühasibatlıq terminləri və cümlə nümunələri

Aşağıda İngilis dilində mühasibatlıq terminləri və onlara aid cümlə nümunələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 • They pay all our bills by direct debit -Bütün borclarımızı birbaşa debetlə ödəyirlər.
 • David’s credit card is no longer valid -Davidin kredit kartı artıq etibarlı deyil.
 • Jennifer is compiling an inventory of all the hotel furniture -Jennifer bütün otel mebellərinin siyahısını tərtib edir.
 • David denies any liability for the damage caused -David vurulmuş ziyana görə hər hansı bir məsuliyyəti rədd edir.
 • David is no longer on their payroll -David artıq onların əmək haqqında deyil.
 • You know that the fixed costs should be separated from variable costs -Bilirsiniz ki, sabit xərclər dəyişkən xərclərdən ayrılmalıdır.
 • The webinar was to discuss diversification of industry -Vebinar sənayenin şaxələndirilməsini müzakirə etmək idi.
 • They have not spent our entire allocation for the year -İl üçün ayırmamızın hamısını sərf etmədilər.

İngilis dilində Invoice ilə bağlı cümlə nümunələri

Jennifer has to issue a tax invoice -Jennifer vergi fakturası tərtib etməlidir.

Jennifer has not to issue a tax invoice -Jennifer vergi fakturası verməməlidir.

Has Jennifer to issue a tax invoice? -Jennifer vergi fakturası verməlidir?

 

We have received an invoice for $127 -127 dollara bir faktura almışıq.

We have not received an invoice for $127 -127 dollar üçün faktura almamışıq.

Have we received an invoice for $127 -127 dollara bir faktura almışıq.

 

İngilis dilində Account Record ilə bağlı cümlə nümunələri

 • This company’s accounting records must be open for inspection -Bu şirkətin mühasibat qeydləri yoxlanılmaq üçün açıq olmalıdır.
 • This company’s accounting records must not be open for inspection -Bu şirkətin mühasibat qeydləri yoxlanılmaq üçün açıq olmamalıdır.
 • Must this company’s records be open for inspection? -Bu şirkətin qeydləri yoxlanış üçün açıq olmalıdır?

 

 • Section 178 provides that accounting records are at all times to be open for inspection by officers of the company -Bölmə 178, mühasibat qeydlərinin hər zaman şirkət zabitləri tərəfindən yoxlanılması üçün açıq olmasını təmin edir.
 • Section 178 doesn’t provide that accounting records are at all times to be open for inspection by officers of the company -Bölmə 178, mühasibat qeydlərinin hər zaman şirkətin əməkdaşları tərəfindən yoxlanılması üçün açıq olmasını təmin etmir.
 • Does section 178 provide that accounting records are at all times to be open for inspection by officers of the company? -Bölmə 178, mühasibat uçotunun hər zaman şirkət zabitləri tərəfindən yoxlanılması üçün açıq olmasını təmin edirmi?

 

İngilis dilində Accured Liabilities ilə bağlı cümlə nümunələri

 • This business incurs a number of accrued liabilities relating to its payroll -Bu müəssisə əmək haqqı ilə əlaqədar bir sıra hesablanmış öhdəliklər götürür.
 • This business doesn’t incur a number of accrued liabilities relating to its payroll -Bu müəssisə əmək haqqı ilə bağlı bir sıra hesablanmış öhdəliklər götürmür.
 • Does this business incur a number of accrued liabilities relating to its payroll? -Bu müəssisə əmək haqqı ilə əlaqədar bir sıra hesablanmış öhdəliklər varmı?

 

 • Their companies incur accrued liabilities -Onların şirkətləri hesablanmış öhdəliklər götürürlər.
 • Their companies don’t incur accrued liabilities -Onların şirkətləri hesablanmış öhdəlik götürmürlər.
 • Do their companies incur accured liabilities? -Onların şirkətləri borc öhdəliyi götürürlərmi?

İngilis dilində ən çox istifadə edilən mühasibatlıq terminləri

Aşağıda İngilis dilində ən çox istifadə edilən mühasibatlıq terminləri, onların İngilis dilində izahı və Azərbaycan dilində tərcüməsi verilmişdir. Bu terminlərin nə anlama gəldiyini öyrənməklə yuxarıdakı növ cümlələri sərbəst şəkildə qura biləcəksiniz.

Accointing PeriodThe period communicates the span of time that is reported in the statements.Dövr, hesabatlarda bildirilən zaman aralığını bildirir.
Accounts Payable (AP)This include all of the expenses that a business has incurred but has not yet paid.Bunlara bir müəssisənin çəkdiyi, lakin hələ ödəmədiyi bütün xərclər daxildir.
Accounts Receivable (AR)This is on the Balance Sheet, recorded as an asset that will likely convert to cash in the short-term.Bu, qısamüddətli dövrdə nağd pula çevrilə bilən aktiv kimi qeydə alınan Balans hesabatındadır.
Accrued Expense
An expense that been incurred but hasn’t been paidAlınan, ancaq hələ ödənilməyən borc
AllocationIt describes the procedure of assigning funds to various accounts or periods.Müxtəlif hesablara və ya dövrlərə vəsait ayırma prosedurunu təsvir edir
Balance Sheet (BS)A financial statement that reports on all of a company’s assets, liabilities, and equity.Bir şirkətin bütün varlıqları, öhdəlikləri və kapitalları barədə hesabat verən maliyyə hesabatı.
Business EntityThis is the legal structure, or type, of a business.Bu, bir işin qanuni quruluşu və ya növüdür.
Cash Flow (CF)It is the term that describes the inflow and outflow of cash in a business.Bu, bir müəssisədəki nağd pulun daxilolma və çıxma müddətini xarakterizə edən termindir.
Cost of Goods Sold (COGS)Cost of Goods Sold are the expenses that directly relate to the creation of a product or service.Bunlar bir məhsul və ya xidmətin yaradılması ilə birbaşa əlaqəli olan xərclərdir
CreditA credit is an increase in a liability or equity account, or a decrease in an asset or expense account.Kredit borc və ya kapital hesabında artım və ya aktiv və ya xərc hesabında azalma deməkdir.
DebitA debit is an increase in an asset or expense account, or a decrease in a liability or equity account.Debet bir aktiv və ya xərc hesabındakı artım və ya öhdəlik və ya kapital hesabındakı azalmadır.
DiversificationDiversification is a method of reducing risk.Şaxələndirmə riskin azaldılması metodudur.
Equity (E)Equity denotes the value left over after liabilities have been removed. Recall the equation Assets = Liabilities + Equity.Kapital, öhdəliklərin silinməsindən sonra qalan dəyəri bildirir. Aktivlər = Borclar + Kapital tənliyini xatırlayın.
ExpenseIt is any cost incurred by the business.Bu, müəssisənin çəkdiyi hər hansı bir xərcdir.
Fixed Cost (FC)It is one that does not change with the volume of sales.Bu, satış həcmi ilə dəyişməyən bir qiymətdir.
General Ledger (GL)It is the complete record of a company’s financial transactions.Bir şirkətin maliyyə əməliyyatlarının tam qeydidir.
Income StatementIt is the financial statement that shows the revenues, expenses, and profits over a given time period.Müəyyən bir müddət ərzində gəlirləri, xərcləri və mənfəəti göstərən maliyyə hesabatıdır
InterestIt is the amount paid on a loan or line of credit that exceeds the repayment of the principal balance.Əsas borc qaytarılmadıqca limiti aşan bir borc və ya kredit xətti üzrə ödənilən məbləğdir
InventoryIt is the term used to classify the assets that a company has purchased to sell to its customers that remain unsold.Bir şirkətin müştərilərinə satmaq üçün və satılmamış qalan varlıqlarını təsnif etmək üçün istifadə olunan termindir.
Liability (L)All debts that a company has yet to pay are referred to as Liabilities.Bir şirkətin hələ ödəmədiyi bütün borclar öhdəliklər adlanır.
LiquidityA term referencing how quickly something can be converted into cash.Bir şeyin nə qədər tez nağd pula çevrilə biləcəyini göstərən bir müddətdir.
MaterialIt is the term that refers whether information influences decisions.Məlumatların qərarlara təsir edib etmədiyini ifadə edən termindir.
Net Income (NI)It is the dollar amount that is earned in profits.Mənfəətin əldə edildiyi dollar məbləğidir.
On Credit/On Accountit is a purchase that will be paid at a future time, but the buyer gets to enjoy the benefit of that purchase immediately.gələcəkdə ödəniləcək bir alışdır, ancaq alıcı dərhal bu alış-verişdən faydalana bilər.
OverheadThey are those Expenses that relate to running the business.Bu, işin aparılması ilə əlaqəli olan xərclərdir.
PayrollIt is the account that shows payments to employee salaries, wages, bonuses, and deductions.Əmək haqqı, işçilərin maaşlarına, mükafatlarına və kəsintilərinə aid olan ödənişləri göstərən hesabdır.
Present Value (PV)Present Value is a term that refers to the value of an Asset today.Bu, Aktivin bugünkü dəyərinə işarə edən bir termindir
ReceiptsIt is a document that proves payment was made.Qəbz ödənişin edildiyini təsdiqləyən sənəddir.
Revenue (Sales) (Rev)Revenue is any money earned by the business.Gəlir, müəssisənin qazandığı hər hansı bir puldur.
Variable Cost (VC)These are costs that change with the volume of sales and are the opposite of Fixed Costs.Bunlar satış həcmi ilə dəyişən və Fixed Costs-n əksinə olan satışlardır.

Bu mövzumuzu da burada yekunlaşdırırıq. Hər gün İngilis dilində söz ehtiyatınızı artırmaq istəyirsinizsə, o zaman Wordly platforması ilə tanış olmağa tələsin.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir