İngilis dilində müsahibə və iş görüşməsi sualları   - Wordly

İngilis dilində müsahibə və iş görüşməsi sualları  


İngilis dilində müsahibə və iş görüşməsi sualları

Əlbəttə ki, xəyalındakı karyeranı əldə etməyin yolu etmək istədiyiniz işə sahib olmaqdır. Bunun üçün uğurla keçməli olduğunuz müsahibələr var. Xüsusilə son illərdə şirkətlərin İngilis dilli ehtiyacları səbəbindən daha çox namizəd, Azərbaycan dili ilə yanaşı İngilis dilindəki görüşmələrə də dəvət alırlar. Bir çox namizədin ağlındakı sual belədir: “Özümü istədiyim kimi ifadə edə bilmirəmsə?” Əslində, namizədlərin stress keçirməsinə səbəb olan bu İngilis dilindəki müsahibələrdən uğurla xilas olmaq o qədər də çətin deyil.

İR (İnsan Resursları) mütəxəssislərinin İngilis dilində müsahibələrdə namizədlərdən soruşduqları ən ümumi sualları və namizədlər üçün nümunə ola biləcək cavabları hazırladıq. Elə isə başlayaq.

Mündəricat Göstər

1. Tell me about yourself.

Şübhəsiz ki, həm Azərbaycan, həm də İngilis dilindəki müsahibələrdə namizədlərə ən çox verilən sual “Özünüz haqqında biraz danışa bilərsinizmi?” sualıdır. Namizədlər bu suala qısa, və effektiv cavab verməlidirlər. Buna misal olaraq aşağıdakı paraqrafı göstərmək olar:

Azərbaycan dilində:

“X Universiteti, Y ixtisasını bitirdim. Mən çox ünsiyyətcil insanam. Z sahəsində çalışdığım üçün özümə daha çox güvən qazanma şansım oldu və Z-də müvəffəq ola biləcəyimə inandım, son işimdə X və Y layihələrində iştirak etdim. Rəhbərlik etdiyim layihənin köməyi ilə nəinki müştərilərimizdən böyük rəy aldıq, həm də şirkətimizin satışlarına da müsbət təsir etdi. Şöbə müdirimin və baş menecerimin işimi qiymətləndirməsinə çox sevindim.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I graduated from X University,  Y Department. I am a very communicative person. Having worked at Z field, I had the chance to gain more self-confidence and I believed I could be successful at Z. I took part in X and Y projects at my recent job. With the help of the project I led, not only we got great feedback from our clients, but also our company’s sales were affected positively. I was so glad that my department manager and general manager appreciated my work.”

2. Tell Me About Your Educational Background

“Təhsil biliklərindən danışa bilərsənmi?” sualı adətən “Özünüz haqqında bizə məlumat verə bilərsinizmi?” sualından sonra namizədlərə ünvanlanan suallar arasındadır. Bu suala cavab verərkən namizədin niyə oxuduğu sahəni seçdiyini və oxuduğu ixtisasın işinə verdiyi töhfəni izah etməsi gözlənilir.

Azərbaycan dilində:

“Bütün ömrüm boyu X olmaq istəməyimə görə orta məktəbin son siniflərində (high schhol) Y oxumaq istədim və Z Universitetində oxudum. Universitet illərində bu işi öyrənmək üçün H şirkətində təcrübəçi kimi çalışdım. Məzun olduqdan sonra F şirkətində işə başladım və bu müddətdə Y Universitetində X sahəsində magistr dərəcəsini aldım.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“Since I wanted to be a/an X throughout my whole life, I wanted to study Y at high school and I studied at Z University. During my university years, I worked as an intern at H Company in order to learn this job. After graduation, I started working at F Company and in the meantime I did my master’s degree at X field, at Y University.”

3. What are your strengths?

“Güclü tərəfləriniz nədir?” Namizədin işində hansı sahələrdə uğurlu olduğunu ölçmək üçün bu sual verilir. Namizədin güclü tərəflərini ifadə edərkən, işi ilə əlaqəli məqamlara daha çox diqqət yetirməlidir.

Azərbaycan dilində:

“İntizamlı və planlı bir insanam, işimi hər zaman tamamilə vaxtında bitirdiyimə görə. Menecerlərim mənə bir tapşırıq verəndə tam olaraq yerinə yetiriləcəyini bilirdilər. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I am a disciplined and organized person, due to that I always finish my work completed on time. My managers would know that when they give me a task, it will be completed fully.”

4. What are some of your weaknesses?

Həm Azərbaycan, həm də İngilis dilində aparılan danışıqlarda ən çox verilən suallardan biri “Zəif tərəfləriniz nələrdir?” sualıdır. Bu sual ilə namizədin işi ilə bağlı bir zəifliyi izah etməsi gözlənilir. Ancaq namizəd bu suala cavab verərkən zəifliyini necə düzəltdiyini də vurğulamalıdır.

Azərbaycan dilində:

“Mən çox həyəcanlı bir insanam. Əvvəllər kütlə qarşısında danışmağı və ya təqdimat keçirməyi sevmirdim. Ancaq evdə davamlı olaraq bunu tətbiq edərək özümə meydan oxudum. Bu zəifliyin öhdəsindən gəlmək üçün bu barədə bir seminarda da iştirak etdim. O vaxtdan bəri bir çox tanınmış menecerlərə çoxsaylı təqdimatlar etdim və bunda uğurlu oldum.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I am a very excited person. I used to dislike speaking in public or making presentations. However, I challenged myself ad practiced at home continuously. I also attended a seminar about this, so that I overcame this weakness. Since then, I did many presentations to many well-known managers and I succeeded.”

5. Why do you want to leave your job?

“Niyə işdən çıxmaq istəyirsən?” müsahibə zamanı namizədlərə verilən çaşdırıcı suallar arasındadır. Namizədlər bu sualı cavablandırarkən, “Keçmiş menecerim məni davamlı olaraq incidirdi”, “İşlədiyim şirkətin şərtləri çox pis idi” kimi mənfi ifadələrdən çəkinməlidir.

“Əvvəlki işimdə özümü çox inkişaf etdirdim və menecerimdən işimlə bağlı çox şey öyrəndim. Son işim təcrübə yolu ilə mənə çox kömək etdi. Bundan sonra daha çox məsuliyyət götürə biləcəyim, X-yə yönəldə biləcəyim və biliklərimi istifadə edib bu mövqe üçün daha çox təcrübə qazana biləcəyim bir işdə çalışmaq istərdim.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I improved myself a lot at my previous job and learned many things about my job from my manager. My last job helped me a lot in means of experience. From now on, I would like to work at a job where I can take more responsibility, focus on X, and use my knowledge and experience more for that position.”

6. What can you do for this company?

“Bu şirkət üçün nə edə bilərsən?” sualını cavablandıracaq namizədlər şirkət və tətbiq olunan vəzifəyə uyğunluqlarını vurğulamalıdırlar.

Azərbaycan dilində:

“İnanıram ki, həm təcrübəm, həm də məlumatımla bu şirkət üçün yaxşı bir fərd ola bilərəm. Daha əvvəl X sahəsində çalışdığım üçün bu vəzifəni uğurla idarə edə biləcəyimi düşünürəm. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I believe I can be a good asset for this company both with my experience and knowledge. Since I worked at X field before, I think I can manage this position successfully.”

7. Why should we hire you?

“Səni niyə işə götürməliyik?” “Bu şirkət üçün nə edə bilərsiniz?” suallarına cavab verəcək namizədlər şirkətə və tətbiq olunan mövqeyə nə dərəcədə uyğun olduqlarını və hansı məqamlarda faydalı ola biləcəyini izah etməlidir.

Azərbaycan dilində:

“İndiyə qədər danışıqlarımızı nəzərdən keçirərək başa düşdüm ki, ixtisaslı və X sahəsində çalışan birisi axtarırsınız. Və Y il təcrübəm boyunca Z sahələrində çalışmışam və X mövzularında təcrübəli olmuşam. Həvəsim və enerjimlə Y mövzusunda bir çox həll və layihə təklif etdim. G-də sizə kömək edə biləcəyimə inanıram, təcrübəm və motivasiyam bu komandaya / şirkətə yaxşı bir qatqı olacaqdır. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“Having considered our talk so far, I understand that you are looking for someone who is qualified and working at X field. And I have worked in Z fields throughout my Y .years experience and become proficient in X subjects. I came up with many solutions and projects on Y with my enthusiasm and energy. I believe I can contribute to you in G I am sure, my experience and motivation will be a good additive to this team/company.”

8. What major problem have you had to deal with recently? How did you handle it?

“Son vaxtlar yaşadığınız ən böyük problem nə idi və onu necə həll etdiniz?” sualı İR mütəxəssisləri tərəfindən namizədin keçmiş bir hadisə qarşısında necə davrandığını, məsuliyyəti üzərinə götürüb götürmədiyini və gələcəkdə bənzər bir vəziyyətlə qarşılaşdıqda özünü necə aparacağını ölçmək üçün sual verilir.

Azərbaycan dilində:

“Əvvəlki iş yerimdə müştərilərimizi təsir edəcək böyük bir çətinlik yaşayırdıq. Vəziyyəti dərhal həll etməli olduq, buna görə menecerlərimdən təsdiq alaraq, X haqqında müştərilərimizə bəzi seçimlər təklif etdim və bu uğursuz vəziyyəti dəf edə bildik. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“At my previous workplace, we had big distress that would affect our clients. We had to handle the situation immediately, so having taken my manager’s approval, I suggested some options to our clients about X and we managed to overcome that unlucky situation.”

9. Do you work well under pressure?

İR mütəxəssislərinin namizədləri sınadığı bir başqa sual da “Təzyiq altında yaxşı işləyə bilərsinizmi?” sualıdır.

Azərbaycan dilində:

“Həmişə işimdə mütəşəkkil biri olmuşam. Məsuliyyətlərimi qaydaya saldım və bu izi izləməyə çalışıram. Bu vərdişimin köməyi ilə işimi stresli olanda da nə edəcəyimi bilə-bilə edirəm. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I have always been an organized person at work. I put my responsibilities in order and try to follow that track. With the help of this habit of mine, I do my work knowing what to do even when I am stressed.”

10. Can you give me five words that best describe you?

İR mütəxəssisləri bəzən namizədlərə “Sizi ən yaxşı təsvir edən 5 söz hansıdır?” kimi qısa və aydın cavablar tələb edən suallar verirlər. Namizədlər çalışacaqları vəzifəni nəzərə alaraq suala cavab verməlidirlər.

Azərbaycan dilində:

“Mən qətiyyətli, planlı, intizamlı, çalışqan və ünsiyyətə açıqam.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“Determined, organized, disciplined, hardworking and open to communication.”

11. Where do you see yourself being in 3-5 years from now?

“3-5 ildən sonra özünüzü harada görürsünüz” sualı qarşı tərəfin məqsədlərini öyrənmək İngilis dilindəki müsahibələrdə İR tərəfindən verilir. Əlbəttə ki, bu hədəflər həm də şəxsi həyatınızla deyil, karyeranızla əlaqəlidir. Beləliklə, ailə qurmaq hədəflərinizdən biridirsə, o zaman müsahibədə bunun haqqında danışmayın. Burada dediklərinizə diqqət yetirin; İddialı olmalısan, amma müsahibə götürən şəxslər sizi rəqib olaraq görməməlidirlər. Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı ifadələrdən istifadə edə bilərsiniz:

 • By then I will have X I would have liked to… -o vaxta qədər X istərdim …
 • Improved my skills -Bacarıqlarımı artırdım
 • Created more of a name for myself in the industry -sektorda özüm üçün daha çox ad yaratdı
 • Become more independent in what I do and productive -etdiyim işdə daha müstəqil və məhsuldar olun
 • Enhanced (/improved) my knowledge -biliklərimi inkişaf etdirdim (təkmilləşdirdim)
 • Achieved a higher position -Daha yüksək bir vəzifəyə çatmaq.
 • Become a team leader… -komanda lideri olmaq

12. What kind of salary do you expect? / Ne tür bir maaş bekliyorsunuz?

“Maaş gözləntiniz nə qədərdir?” Burada o işdən nə qədər pul qazanacağınıza ümid etdiyiniz soruşulur. Məntiqli olun. Müsahibəyə getməzdən əvvəl, belə bir iş üçün orta əmək haqqının nə qədər olduğunu onlayn olaraq öyrənin. “Bilmirəm” deməyin; bu sizin əmin olmadığınızı göstərir. Əməyinizi çox ucuzlaşdırmadan və çox da yüksəklərə çıxmadan əmək haqqı təyin etməyə çalışın. Unutmayın ki, sizin üçün təyin olunan əmək haqqı əvvəlcədən məlumdur. Bu sualın məqsədi sənayeni nə dərəcədə tanıdığınızı və öz bacarıqlarınızdan nə qədər xəbərdar olduğunuzu təyin etmək üçün verilən bir sualdır.

13. Tell me about a problem you have solved?

“Həll etdiyiniz problemlər haqqında danışa bilərsiniz?” sualını işəgötürənlər problem həll etmə prosesinizin necə göründüyünü anlamaq məqsədi ilə verirlər. Məlumat toplamaq, məlumatları təhlil etmək və tapdıqlarınıza əsasən qərarlar qəbul etməkdən ibarət olan məntiqi bir problem həll etmə müddətinizi başa düşmək üçün bu sualı sizə ünvanlayırlar.

Azərbaycan dilində:

“Bir problemlə qarşılaşdığımda, ümumiyyətlə araşdırma aparmağa və ya bu problemin başqaları tərəfindən necə həll olunduğuna dair nümunələrə baxmağa başlayıram. Bu araşdırma nəticəsində problemin həllinə hansı yanaşmanın mənim və təşkilat üçün ən uyğun olduğuna qərar verə bilərəm. Sonra problemi həll etmək üçün hansı tədbirlərin görülməsi lazım olduğuna qərar verirəm və menecerlərimlə və iş yoldaşlarımla ünsiyyət qurarkən prosesi işə salmağa başlayıram. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“When I’m faced with a problem, I typically start by doing research or looking at examples of how this problem has been solved by others. From that research, I’m able to decide which approach to solving the problem works best for me and the organization. Then, I decide what actions need to be taken to solve the problem, and I start putting the process into motion while communicating with my managers and co-workers.”

14. What do you dislike about your last job?

“Sonuncu işinizdə nəyi bəyənmirsiniz?” sualı da qismən yanıldıcı suallardan biridir. Bu vəziyyətdə istifadə edə biləcəyiniz ən yaxşı strategiya, əvvəlki işinizin müsbət tərəflərinə fokslanmaq və orada yaşadığınız təcrübələrin sizi başqa işlər üçün necə hazırladığı barədə danışmaqdır.

Müsahibənin bu mərhələsində əvvəlki iş yeriniz haqqında mənfi danışmamalısınız. Potensial iş yerinizin İR mütəxəssislərinə və müdirlərinə şikayətçi birisi olduğunuz, kin saxladığınız və ya onlarla işləməkdə çətinlik çəkdiyiniz təəssürat yaratmaqdan qaçının.

Qısacası, əvvəlki iş yerinizlə bağlı nəyi sevmədiyiniz haqqında soruşulduğu zaman neqativ olmamağa çalışın.

Azərbaycan dilində:

Birlikdə işlədiyim insanlardan zövq aldım. Səmimi və əyləncəli bir atmosfer idi və həqiqətən hər səhər işə getməyi çox sevirdim. Liderlik komandasının da əla olduğunu hiss etdim. Bütün işçilərini ilk adla tanıyırdılar və bu şəxsi əlaqələri qurmağa çalışdılar. Ofisin yerli təşkilatlarla icma təbliğatı aparmağa çalışması da xoşuma gəldi.

İngilis dilinə tərcüməsi:

I enjoyed the people I worked with. It was a friendly and fun atmosphere, and I actually enjoyed going to work each morning. I felt that the leadership team was great too. They knew all of their employees on a first name basis and tried to make those personal connections. I also enjoyed the fact that the office tried to do community outreach with local organizations.

15. What has been your greatest achievement?

“Ən böyük uğurunuz nə olub?” sualı şüuraltınızın sizə söyləməyə çalışdığının əksinə olaraq, müsahibə götürən şəxs bu sualı verərkən sizi təkəbbür göstərmək üçün aldatmağa çalışmır. Sadəcə sizi kütlənin içərisində fərqləndir özəlliyin nə olduğunu bilmək istəyir.

Azərbaycan dilində:

“Ən böyük müvəffəqiyyətim kitabxana köməkçisi kimi hazırkı vəzifəmdə bir uşaq oxu qrupunu götürməyimdir. 7 ilə 12 yaş arasındakı uşaqlar şənbə günü səhərlər kitabxanaya gələ bilərlər, biz kitabın bir hissəsini birlikdə oxuyuruq və sonra müzakirə edirik.”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“My greatest accomplishment is when I took over a children’s reading group in my current position as a Library Assistant. Children between the ages of 7 and 12 can come to the library on a Saturday morning, we read a chapter of a book together and then we discuss it.”

16. Has anything ever irritated you about people you’ve worked with?

Bir yerdə işlədiyiniz insanlarla bağlı sizi qıcıqlandıran şeylər olubmu?

Bu suala cavab verərkən dürüst və müsbət olmaq hər şeydən vacibdir. Yadda saxlamaq lazım olan digər əsas məqamlar aşağıdakılardır:

 • Müsbət olun. Sizi qıcıqlandıran bir şeydən danışarkən müsbət qalmaq çətin ola bilər, ancaq sualı çətin vəziyyətə baxmayaraq böyümənizi göstərmək üçün bir fürsət kimi istifadə edin.
 • Düzgün olun. “Başqaları məni qıcıqlandırmır” kimi bir şey söyləmək sadəcə doğru deyil və müsahibə götürən şəxs bunu bilir.
 • Bir komandanın bir hissəsi kimi işləmək qabiliyyətinizi nümayiş etdirmək üçün sualdan istifadə edin. Müsahibəçi bir qrupla əməkdaşlıq edə biləcəyinizi bilmək istəyir.
 • Bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün sizi qıcıqlandıran digər iş yoldaşlarınızla nə vaxt işlədiyinizə və fərqli bir şəkildə etdiyinizə dair konkret nümunələr verin.

Qaçınmalı olduğunuz səhvlər

Bu sualın səhv cavablandırılma potensialı yüksəkdir. Aşağıdakı məqamlardan qacınmalı olduğunuzu unutmayın:

 • Uzun-uzadı danışmağa çalışmayın. Cavabınız qısa və dəqiq olmalıdır.
 • Mövzuya aid olmayan xüsusiyyətlərdən danışmayın. Burnunu əməliyyat etdirən insanların sizi qıcıqlandırdığı vurğulamaq əhəmiyyətsizdir. İşlə əlaqəli şeylərdən bəhs edin.
 • Heç bir cavab verməməkdən qacının. Bir çox insan digər insanlara əsəbləşmədiklərini deyərək bu sualdan qurtulmağa çalışacaqlar. Bu faydasızdır və eyni zamanda da həqiqətə uyğun deyil.
 • Sualı mənfi bir qeydlə bitirməkdən çəkinin. Sadəcə “İnsanlar X-ə əməl etmədiyi zaman məni əsəbiləşdirir” deməyin. Məsələ ilə necə məşğul olduğunuzdan bəhs edin.

17. Describe your work ethic.

Sualın mənası belədir: İş etikanızı açıqlayın. Aşağıda bununla bağlı paraqraf nümunəsi verilmişdir:

Azərbaycan dilində:

“Mən çox sədaqətli və sadiq bir işçiyəm. Şirkət veb saytında dürüst, şəffaf və müştərilər üçün daha çox məsafəyə gedənlərə dəyər verənləri gördüm. Mənim iş etik davranışım eynidir. Dürüst, çevik və işləməyə hazıram İşəgötürənim üçün hər gün ağırdır. Məsələn, hazırkı rolumda, tez-tez ayrılanlardan sonuncuyam, çünki hər müştərinin səs poçtunu və e-poçtunu günə getmədən əvvəl qaytarmağı özümə borc bilirəm. ”

İngilis dilinə tərcüməsi:

“I am a very dedicated and loyal employee. I saw on the company website that value those who are honest, transparent, and go the extra mile for clients. My work ethic is the same. I am honest, flexible, and ready to work hard for my employer every day. For instance, in my current role, I am often the last to leave because I am committed to returning every clients’ voicemail and email before I leave for the day.”

18. What other companies are you interviewing with?

Başqa hansı şirkətlər ilə müsahibə üçün görüşürsünüz?

Bu sual hər zaman insanları hər zaman çətinə salır. Bu sualı niyə verirlər və nə qədər məlumatı bilməlidirlər?

İşə qəbul edən menecerlər bir neçə səbəbdən başqa hansı şirkətlərlə görüşdüyünüz barədə maraqlanırlar. Rəqabəti əhatə etmək, sənayedə nə qədər ciddi olduğunuzu görmək və ya belə bir namizəd üçün bütün ehtimalları ölçmək istəyə bilərlər. Unutmayın ki, bu mərhələdə yalan deməyinizə ehtiyac yoxdur. “Bu, mənimlə müsahibə aldığım tək şirkətdir” deməyin. Müsahibə sahibinə sahib olduğundan daha çox güc verməyə ehtiyac yoxdur.

19. Are you willing to travel or relocated if necessary?

Ehtiyac olarsa, səyahət edə və ya köçə bilərsinizmi?

Mən köçməyə tamamilə razıyam:

Bu açıq cavab ola bilər, xüsusən də istədikləri yerə köçməkdən söhbət gedirsə. Gənc yaşlarda köçmək fürsəti həyəcan verici ola bilər. Mütləq köçməyə hazır olduğunuzu cavablandırmaq şirkətin və komandanın bir hissəsi olmaq üçün lazım olan hər şeyi etmək istədiyinizi göstərəcəkdir. Rəsmi bir cavab belə olacaq: “For the right opportunity I am definitely willing to relocate. I believe that this position and company is that opportunity.”

Bu vəzifə üçün köçməklə bağlı bir probleminiz yoxdursa, müsahibə verənə də sual vermək çox faydalı olardı. Bu sualların sayəsində müsahibə götürən şəxs mövqe üçün hərəkət edə biləcəyinizdən əmin olacaqdır.

Necə “yox” deyə bilərsiniz?

Bəzən hərəkət etmək sadəcə bir seçim deyil. Bir neçə səbəb bu bölgədə qalmağınıza səbəb ola bilər. Ancaq yox deyərsən, bu iş fürsətini itirməyinə səbəb olacaqmı? Bəzi hallarda, yalnız ola bilər. Ancaq işi istəmədiyinizi təlqin etmədən “yox” deməyin bir yolu var.

Azərbaycan dilində:

“Bu, karyeram üçün əla bir fürsətdir və burada komandanın bir hissəsi olmaq istərdim. Bu sahədən zövq alıram və karyeramı, xüsusən də bu şirkətlə daha da inkişaf etdirmək istədiyim yeri düşünürəm. ” Bu hərəkət etmənin istədiyin bir şey olmadığını, ancaq işi istəməyə səmimi olduğunu ifadə edən əla bir cavab ola bilər. Dürüst olmaq sizi potensial bir işəgötürənlə əlaqələndirə bilər.

İngilis dilinə tərcüməsi:

“This is a great opportunity for my career and would love to be a part of the team here. I enjoy this area and think it is where I would like to further my career, especially with this company.” This could be a great answer that states that moving is not something that you would like to do, but you are sincere about wanting the job. Being honest can get you far with a potential employer.

20. What was the most difficult decision for you to make?

Etməkdə ən çox çətinlik çəkdiyiniz qərar nə idi?

Müsahibəçi hələ də karyeranızla və ya təhsilinizlə əlaqəli bir cavab axtarır. Unutmayın ki, bu sualda da siz şəxsi həyatınızdan yox, peşəkar həyatınızdan bəhs etməlisiniz.

Müsahibin hekayə nümunəsi axtardığı bu kimi davranışa əsaslanan müsahibə sualları ən yaxşı şəkildə STAR metodu ilə cavablandırılır. STAR, Vəziyyət, Vəzifə, Fəaliyyət, Nəticə üçün istifadə edilən qısaltmadır.

Verməli olduğum ən çətin qərar, mühasibatlıq ixtisasımdan beynəlxalq biznesə keçmək idi. (Vəziyyət). Mən ikinci kurs tələbəsi idim və bu qərarın məni məktəb məzuniyyətinə qədər geri qaytaracağını bilirdim. (Fəaliyyət) Bununla birlikdə, müsbət və mənfi cəhətləri ölçdükdən sonra bu əlavə vaxtın ümumi mükafata layiq olduğunu bildim (Nəticə). Çox qazanclı bir karyera qurduğum üçün bu yolu seçdiyim üçün çox xoşbəxtəm. ”

21. Describe your management style?

Sual Azərbaycan dilinə “idarəetmə tərzinizi izah edin” şəklində tərcümə edilir.

Bu sualın düzgün cavablandırılmasının sirri yaxşı idarəetmənin necə qiymətləndirilməli olduğuna dair parametrlərin qoyulmasıdır. Bunu etmək üçün güclü bir menecer olduğunuza inandığınızı göstərməlisiniz.

Bununla yanaşı liderlik xüsusiyyətlərinizi təqdim etməyə çalışın. Ən sonda isə nümunə verməyi unutmayıb. Təsvir etdiyiniz xüsusiyyətləri necə nümayiş etdirdiyiniz barədə qısa bir hekayə təqdim edərək rəhbərliyə bir neçə fakt verin.

22. How do you measure success?

Azərbaycan dilinə tərcüməsi “Uğuru necə ölçürsünüz?” şəklindədir.

Yaxşı bir iş görüb-görmədiyinizi bilmək üçün bir yolunuz olmalıdır. Uğurlu olub-olmadığını söyləmək üçün başqalarına güvənə bilməzsiniz. Harada daha yaxşı olacağınızı, harada ən yaxşısı olduğunuzu özünüz bilməlisiniz. Bəs bu suala necə cavab versək düzgün olar?

Necə cavab vermək olar?

Əgər müsahibədə sizdən də uğuru necə ölçdüyünüz kimi suallar soruşulsa, o zaman digər suallarda olduğu kimi burada da diqqətinizi peşə həyatınıza yönəldin və qarşınıza qoyduğunuz hədəfləri təsvir edin. Hədəfləriniz yoxdursa uğurlu ola bilməzsiniz. Bu hədəflərin həm çətin olduğundan, həm də əlçatan olduğundan əmin olun.

Pis cavab

“Əlimdən gələni edirəmsə və tapşırığı yerinə yetirirəmsə, özümü uğurlu hesab edirəm.”

“If I try my best and I complete the task, I consider myself successful.”

Burada hansı uğurdan söhbət gedə bilər? Tapşırıqları yerinə yetirmək sizin uğurlu şəxs olmağınıza kifayət edirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Elə isə aşağıda verilmiş düzgün cavab nümunəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

Yaxşı cavab

“Ümidləri doğruldan və ya üstələyən hədəflər qoymağa çalışıram və bu hədəfləri başa çatdırmaq üçün bacardığım qədər çalışıram. Bu yolda səhvlər etdiyim zamanlarda isə, inkişaf edə biləcəyimi və hələ iş görəcəyimi bilirəm, ancaq mən bu hədəflərə çatsam və istədiyim nəticəni əldə etsəm, o zaman bunu uğur hesab edirəm. ”

“I try to set goals that meet or beat expectations, and work as hard as I can to complete those goals. If I make mistakes along the way, then I know I can improve and still have work to do, but if I reach those goals and achieve my desired outcome, I consider that a success.”

23. What is your dream job?

Azərbaycan dilinə tərcüməsi “Xəyalınızdakı iş nədir?” şəklindədir. Bu sual aşağıdakı kimi cavablandırıla bilər:

Azərbaycan dilində:

Bir işdə axtardığım və bu müştəri xidməti nümayəndəsi vəzifəsini sevdiyim şey, ünsiyyət və müştəri xidməti bacarıqlarımdan istifadə etməkdir. Müştərilərlə ünsiyyət qurmağı və onlarla tez və effektiv şəkildə problem həll etməyi sevirəm. Yolda, məhsul xəttinizdə bir mütəxəssis olduqdan və müştərilərinizlə möhkəm əlaqələr qurduqdan sonra satışda işləmək istərdim.

İngilis dilinə tərcüməsi:

What I look for in a job, and what I love about this customer service representative position, is the ability to utilize my communication and customer service skills. I love interacting with customers and quickly and effectively problem-solving with them. Down the road, after becoming an expert in your product line and developing strong relationships with your customers, I would love to work in sales.

Nəyə görə bu cavab uğurlu hesab edilir? Çünki namizəd həm reallaşdıracağı müştəri xidməti bacarıqlarını nümayiş etdirir, həm də müvafiq karyera yolunu göstərir. Əsas iş məsuliyyətlərindən bəhs edir, həvəsli olduğunu və bu işdə bir müddət qalma ehtimalını açıq şəkildə ifadə edir.

24. What relevant experience do you have?

Azərbaycan dilinə tərcüməsi “hansı təcrübəyə sahibsiniz?” formasındadır. Bəs nəyə görə işəgötürənlər iş təcrübəsi barədə soruşurlar? Hər hansı bir işdə cavabdeh olacağınız bir sıra vəzifələr var, buna görə əvvəlki təcrübənizi bilmək, müsahibinizin rola nə dərəcədə hazır olduğunuzu qiymətləndirməsinə kömək edə bilər. CV və ya tətbiqetmə təcrübənizi görə bilsələr də, iş tarixinizi ümumiləşdirmək və mövqe ilə əlaqələndirmək bacarığınız işəgötürəninizin gözləntilərini əks etdirdiyinizi göstərə bilər.

Cavabınızı planlaşdırın

Bu müsahibə sualı sizə rol üçün ən ixtisaslı namizəd halına gətirən təhsili ümumiləşdirmək şansı verir. Müsahibənizdən əvvəl fikirlərinizi toplamaq üçün yaza bilərsiniz. Eyni zamanda cavabınızı hazırlamağa kömək etmək üçün aşağıdakı addımları istifadə edin.

 • İş təsvirini öyrənin.
 • Müraciət materiallarınızı nəzərdən keçirin.
 • Aydın əlaqələr qurun.
 • Cavabınızı tətbiq edin.

İngilis dilindəki müsahibələrə necə hazırlaşmaq lazımdır?

İngilis dilində baş tutacaq iş görüşməsinə hazırlaşmağın üç mərhələsi var. Birincisi, hansı dildə olmasından asılı olmayaraq hər hansı bir iş görüşməsi üçün hazırlıq vacibdir. Bu mərhələ müsahibə verəcəyiniz şirkət haqqında məlumat toplamaq və özünüzü, təhsilinizi və iş təcrübənizi necə təsvir edəcəyinizi planlaşdırma kimi əsas məsələləri əhatə edir. Hər hansı bir iş görüşməsinə hazırlaşarkən, internetdə “iş görüşməsinə hazırlıq” üçün bir çox faydalı məsləhət tapa bilərsiniz. Fərqli məqalələri oxuya və hazırlanarkən tövsiyələri həyata keçirə bilərsiniz.

İngilis dilində olacaq iş müsahibəsinə hazırlaşmanın ikinci mərhələsi, geniş yayılmış İngilis dili müsahibə suallarına baxmaq və cavablarını əvvəlcədən hazırlamaqdır. Qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi İngilis dili müsahibə sualları ilə bu yazımızda artıq tanış oldunuz.

Ümumi suallara necə cavab verəcəyinizi araşdırarkən, sizin situasiyaya ən uyğun veb səhifələr ilə işləməlisiniz. ABŞ-da bir iş görüşməsinə hazırlaşırsınızsa, Amerika veb səhifələrindən reportaja hazırlaşmaq daha faydalı olar. Eyni şəkildə, İngiltərə, Avstraliya və ya digər İngilis dilli ölkələr üçün bu ölkələrin karyera veb saytlarını yoxlaya bilərsiniz.

Əgər iş görüşməniz Azərbaycanda baş tutacaqsa, o zaman işəgötürən şəxsin və ya şirkətin hansı ölkədən olduğunu araşdıraraq bu ölkəyə uyğun formatda hazırlaşa bilərsiniz. Müsahibə verəcəyiniz şirkətin mədəni gözləntilərini nə qədər çox təmin etsəniz, sizi bəyənmək və işi təklif etmək ehtimalı bir o qədər yüksək olacaqdır.

İngilis dilində müsahibə sualları və cavabları PDF

Əgər yuxarıda qeyd edilmiş 24 sualı tək PDF formasında əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman İngilis dilində müsahibə suallarına tıklamağınız kifayətdir.

Növlərinə görə İngilis dilində müsahibələr və nümunə suallar

Erasmus proqramı vasitəsi ilə təcrübə keçməkdən tutmuş, müəyyən şirkətlərdə işləməyə qədər bir çox yerdə İngilis dili və İngilis dilində müsahibələr ilə qarşılaşırıq. Əgər “Let’s continue in English” cümləsini gördüyünüz zaman belə narahatlıq keçirirsinizsə, deməli İngilis dilində müsahibələrə hazır deyilsiniz. Odur ki, aşağıdakı başlıqlar altında müxtəlif sahələrdə istifadə edilən İngilis dilində müsahibə mərhələləri verilmişdir.

Erasmus – İngilis dilində müsahibə sualları

Demək olar ki, hər bir universitet tələbəsinin xəyalı oxuyarkən tamamilə fərqli təcrübələr yaşamaq, fərqli ölkələri görmək, mədəniyyətləri və insanları tanımaq, ömrü boyu unutmayacağınız xatirələri toplamaqdır desək? Ağla gələn sözün Erasmus olduğunu eşitmək çətin deyil.

Erasmus təhsil mobilliyi, universitet tələbələrinin təhsil müddətində bir-iki semestr başqa bir ölkədə başqa bir universitetdə təhsil almasına imkan verən bir proqramdır. Bu ölkə və universitet məktəblərin müqavilə bağladığı ölkələrə görə dəyişə bilər. Erasmus müraciətləri üçün məktəb ortalamasına əlavə olaraq İngilis dili tələb edən ölkələrə müraciət edərkən verəcəyiniz bir İngilis dili imtahanı da uyğun olacaq.

Erasmus İngilis dili biliyi necə ölçülür?

Hər məktəbin öz qiymətləndirmə metodlarına sahib olmasına baxmayaraq, ümumiyyətlə, Erasmusa müraciət etmisinizsə, əvvəlcə İngilis dili seçmə imtahanına gedəcəksiniz. Bu imtahan ümumi İngilis dili biliklərinizi ölçmək məqsədi daşıyır və çox seçimli qrammatika, söz ehtiyatı və oxu suallarına əlavə bir yazı imtahanı verirsiniz. Bu imtahandan müvəffəq qiymət alsanız, məktəbə görə dəyişsə də, şifahi bir İngilis dili müsahibəsinə məruz qalacaqsınız.

İngilis dilini hansı səviyyədə bilməliyəm?

Erasmus tətbiqetmələrində İngilis dilinin qrammatikasını orta səviyyədə bilməli, kifayət qədər söz ehtiyatına sahib olmalı və danışarkən özünüzü ifadə edə bilməlisiniz. Bu səbəbdən təkliflərimizi hazırlayarkən söz ehtiyatı və çox danışmağı məsləhət görürük. İnşa yazmaqdan çəkinmək faydalı olmayacaq, çünki sizdən düzgün bir inşa yazmaq istənəcəkdir. Bunun xaricində dinləmədə bir qədər yaxşılaşma göstərmək vacibdir. Sizdən soruşulanlara və təlimatlara diqqət yetirməyinizi tövsiyə edirik.

Seçim mərhələsi necə baş verir?

Məqsədiniz bir semestr və ya bir il universitet təhsilinizdən fərqli bir ölkədə tamamilə fərqli təcrübələrlə yaşamaqdırsa, iki şey sizin üçün vacibdir; GPA və İngilis dili bilikləriniz; Unutmayın. Müraciət etdiyiniz ölkədə və məktəbdə ingilis dilindən çox bir dil tələbi varsa, bu tələb əlbəttə ki, həmin dil üçün imtahanda bilikli olacaqdır.

İngilis dilinizi bildiyiniz imtahandan keçsəniz, GPA-ya görə digər namizədlər arasında sıralanacaqsınız və nəticədə son mərhələyə, şifahi müsahibəyə girmək hüququnuz var. Şifahi müsahibədən uğurla keçsəniz, təbrik edirəm, indi bir Erasmus tələbəsisiniz!

Arçelik İngilis dilində müsahibə və suallar

Qardaş ölkə Türkiyənin markası olmaqla yanaşı, beynəlxalq arenada fəaliyyətini davam etdirən Arçelik, texnologiya yenilikləri ilə də tanınır. Mətbəx məhsullarından tutmuş kondisionerlərə və hətta kompüterlərə qədər geniş xidmətlər təqdim edir, həm filiallarda, həm də qərargahlarda çox sayda işçi çalışır.

Arçelik üçün çalışmaq istəsəniz; İngilis dili imtahanından və müsahibədən keçməli olduğunuzu bilməlisiniz.

Arçelik İngilis dili biliklərini necə ölçür?

Arçelik sizinlə Skype vasitəsilə əlaqə saxlayaraq İngilis dilinizdəki biliklərinizi yoxlayır. Bu görüş kamera açıq vəziyyətdə baş verir və siz İngilis dili imtahanına məruz qalacaqsınız. Bu imtahan ümumi İngilis dili yoxlama imtahanıdır; Qrammatika, söz ehtiyatı, oxu kimi bacarıqlarınız yoxlanılır. Bunun xaricində, müraciət edilən vəzifədən asılı olaraq, son mərhələlərdən birində İngilis dilində bir şifahi müsahibəyə də çağırılırsınız. Bu nöqtədə, işiniz və ya təhsiliniz barədə İngilis dilində suallarınız soruşulur və buna uyğun cavab verməyiniz gözlənilir.

İngilis dilini hansı səviyyədə bilməliyəm?

İngilis diliniz sizi xilas etməlidir. Ancaq imtahanın online olmasına güvənməyin. Çünki kamera açıq olacaq və danışığınız yoxlanılacaq. İkinci şifahi müsahibədə eyni şəkildə danışmağınız və əslində dolayı yolla qrammatika və söz ehtiyatınız və tələffüzünüz yoxlanılacaqdır.

Bu istiqamətdə işləyərək səviyyənizi yaxşılaşdırmaq faydalıdır.

İşə qəbul prosesi necə baş verir?

Arçelik, imtahan şərtlərini yerinə yetirdiyiniz təqdirdə əvvəlcə sizi Skype vasitəsilə ümumi iclasa dəvət edəcək. Bu müsahibədə, şəxsi məlumatlarınızı götürülür və qiymətləndirilir. Bu ilk görüşdən keçdiyiniz təqdirdə, sizə Skype vasitəsilə xarici dil biliklərinizi yoxlamaq üçün Türkcə ümumi qabiliyyət testi və İngilis dili testi veriləcək və İngilis dili testini kamera açıq vəziyyətdə yerinə yetirməlisiniz. Bu imtahanları verdiyiniz təqdirdə ofisə dəvət alırsınız və bir nümunə araşdırması edirsiniz. Bu mərhələdə sizə də şəxsiyyət testi tətbiq olunur. Bütün bu mərhələləri bitirdikdən sonra insan resursları ilə son üz-üzə görüşünüz həyata keçirilir.

Bosch İngilis dilində müsahibə və suallar

Bosch çox asan və rahat işə qəbul prosesinə malikdir. Prosesin gedişatını və məzmununu burada nəzərdən keçirə və addımlara uyğun hazırlaşa bilərsiniz.

Neçə yazılı imtahan var?

Biri Talent üçün, digəri Texniki üçün nəzərdə tutulmuş iki yazılı imtahan var.

Ümumi İşə Qəbul Prosedurları və şirkətlə görüşmə.

 • Addım 1- Onlayn Müsahibə + Texniki Test Mərhələsi
 • Addım 2- Qrup Müzakirəsi
 • Addım 3- Texniki reportaj
 • Addım 4- İnsan Resursları iclası

Addım 1: İşə qəbul prosesi İstedad imtahanından ibarətdir. (Riyaziyyat + İngilis + Məntiqi) Bu mərhələ əsasən seçmə mərhələdir. Ən çətin sualların çoxuna bu mərhələdə rast gəlinir. Texniki biliklərinizi və İngilis dilinizi öyrənmək üçün testlər var.

Addım 2: Qrup Müzakirəsi Şəxsiyyətiniz və danışma qabiliyyətiniz əsasən burada yoxlanılacaq. Yalnız özünüzə əmin olun və öz yolunuzla danışın. Bəzi yaxşı məqamlardan bəhs edib onları inandırsanız, bu mərhələdən keçə bilərsiniz.

Addım 3: Texniki reportaj: Bu mərhələdə müsahibə yalnız proqramlaşdırma və əsas suallar haqqında məlumatları ehtiva edir.

Addım 4: Yuxarıdakı bütün addımları keçdikdən sonra son addım olan İnsan Resursları məmuru ilə görüş keçirilir.

İngilis dilində müsahibə sualları

İngilis dilində aparılan müsahibələr zamanı əvvəlcə namizədin həyəcanını yatırmaq və müsahibəyə yumşaq bir giriş etmək üçün sadə gündəlik suallar verilir. Misal üçün;

 • How are you today?  -Bu gün necəsiniz?
 • Did you have any trouble finding us? -Bizi tapmaqda çətinlik çəkdiniz?

Bu suallardan sonra sizi daha yaxından tanımaq üçün suallar verilir. Ən çox verilən suallar aşağıdakılardır;

 • If you could change one thing about your personality, what would it be? -Şəxsiyyətinizlə bağlı bir şeyi dəyişdirə bilsəydiniz, nə olardı?
 • What does success mean to you?   -Uğur sizin üçün nə deməkdir?
 • What does failure mean to you?  -Uğursuzluq sizin üçün nə deməkdir?

Sizi yaxından tanıdıqdan sonra şirkət haqqında məlumatlarınızı və keçmiş iş yerinizi öyrənmək istəyəcəklər;

 • Who do you think are our two major competitors? -Sizcə iki böyük rəqibimiz kimlərdir?
 • Are you willing to travel? -Səyahət etməyə hazırsınız?
 • What was your favorite job? -Ən sevdiyin iş nə idi?
 • What were the most memorable accomplishments in your last position? -Son vəzifənizdə ən unudulmaz uğurlar hansılardı?

Əlbəttə ki, bu və bənzər sualları əzbərləmək və müsahibədən keçmək mümkün deyil. İngilis diliniz orta səviyyədən yuxarı olmalıdır.

Diqqətə ehtiyac duyulan məsələlər

Müsahibə zamanı sizdən dürüstlük gözlənilməsə də, açıq-aydın formada yalan danışmamalısınız. Sizdən eşitmək istədiklərinə əsasən cavablar yaradın. Burada şirkət haqqında əvvəlcədən etdiyiniz mini tədqiqatının nəticələrini köməyinizə çatacaqdır. Məsələn, üstünlük verdiyiniz iş mühiti ilə bağlı bir suala cavabı həmin şirkətin iş prosesinizi gözünüzün önünə gətirərək verə biləcəksiniz.

Hekayələr hazırlayın, nəhayət qələbəyə çevirməyi bacardığınız uğur və uğursuzluqlarınızla bağlı faktları sadalayın. Bu, söhbəti mənalı edir və sizi digər namizədlərdən fərqləndirəcək ünsiyyət və komanda işi vəzifəsinə uyğun olduğunuzu göstərir.

İngilis dilində müsahibə detalları

Müsahibənin hansı dildə olmasından asılı olmayaraq əməl etməli olduğumuz bir neçə şərtlər var. Bunlar aşağıdakılardır:

 • Əvvəlcədən şirkətlə bağlı araşdırma aparın
 • Təcrübə, təcrübə, təcrübə
 • Hazırlıqlı olun
 • Güclü tərəflərinizi bilin
 • Öhdəsindən gəldiyiniz zəif xüsusiyyətinizdən bəhs edin
 • Uğur üçün geyinin
 • Təbəssüm göstərin
 • “Təşəkkür edirəm” deyin!

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir