İngilis Dilində Oxuma Mətnləri - Wordly

İngilis Dilində Oxuma Mətnləri


Ingilis-Dilində-Oxuma-Mətnləri

İngilis dili öyrənmə müddətində reading yəni “oxuduğunu anlama”, beş əsas bacarıqlardan biridir və qrammatika da daxil olmaqla digər bacarıqların inkişafında əsas rol oynayır. İngilis dili təhsil prosesində “oxumaq” tələbənin şəxsi inkişafı üçün əvəzolunmazdır. İngilis dilini oxumaq, danışıq qabiliyyətinizi yaxşılaşdırmaqla yanaşı, söz ehtiyatınızı da inkişaf etdirəcəkdir.

İngiliscə  Oxuma Mətni  İlə Sual Həllinin Faydası Nədir?

İmtahana hazırlıq dövründə əvvəlki illərdəki abzas suallarını həll etməklə başlaya bilərsiniz. İngilis abzas suallarını rahatlıqla həll edə bilmək üçün çox söz əzbərlənməli və abzas sualları həll edilməlidir. Sualların həlli üzərində işlədiyiniz mövzuları daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək və imtahan öncəsi təcrübə verəcəkdir.

Sual həll etmənin üstünlükləri nələrdir?

 • Sualları həll edərək beyindəki məlumatları səsləndirmək praktik olacaq.
 • Sualların həlli sizə məlumatdan necə istifadə etməyi öyrədir.
 • Necə davam edəcəyiniz haqqında məumat verir.

Oxuma Mətni

One of the most exciting and potentially beneficial areas of brain research exists at the interface between neuroscience and the physical sciences of engineering, information technology, and robotics. Here biological and physical science converge in a new creative alliance that aims to exploit similarities and differences between the ways brains and computers work. The potential benefits of this research are as diverse as they are important. They include the possibility of creating brain-machine hybrids that will restore the brain’s sensory and motor functions damaged by disease or accident. These devices may also expand the capabilities of the normal brain, making the bionic man of science fiction a reality. In addition, the synergy between neuroscience and computer science is capable of delivering a new generation of artificially intelligent agents, autonomous mobile robots, for example, to perform jobs we would prefer not to do ourselves.

Azərbaycan Dilində Tərcüməsi

Beyin tədqiqatlarının ən həyəcan verici və potensial faydalı sahələrindən biri, sinir elmləri ilə fizika mühəndisliyi elmləri, informasiya texnologiyaları və robototexnika arasındakı ara nöqtədədir. Burada bioloji və fizika elmi, beyin və kompüterlərin işləməsi arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərdən istifadə etməyə çalışan yeni və yaradıcı bir iş birliyində birləşir. Bu tədqiqatların potensial faydaları vacib olduğu qədər müxtəlifdir. Bu tədqiqatlar beynin zədələnmiş və ya təsadüfən zədələnmiş hissiyyat və motor funksiyalarını bərpa edəcək beyin- maşın hibridlərinin yaradılması ehtimalını əhatə edir. Bu cihazlar, elmi fantastikadakı biyonik insanı bir həqiqət halına gətirərək normal beynin qabiliyyətlərini də artıra biləcək. Üstəlik, sinirbilimlə kompüter biliyi arasındakı sinerji, özümüz etməməyi istədiyimiz şeyləri etmək üçün  mobil robotlar kimi yeni nəsil süni intellekt alətləri yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.

Bu mətni oxuduğunuz zaman mənasını bilmədiyimiz sözlərə rast gələcəksiniz. Mənasını bilmədiyiniz sözləri bir dəftərə qeyd edin. Bəzi sözlərin mənaları aşağıdakı kimidir:

 • artificially (adv)- süni olaraq
 • alliance (n)- ittifaq
 • aim (v)- məqsəd
 • beneficial (adj)- faydalı
 • brain (n)- beyin
 • capable (adj)- bacarıqlı, qabiliyyətli
 • creative (adj)- yaradıcı
 • converge (v)- toplanmaq, bir nöqtədə cəmləşmək
 • exciting (adj)- həyəcanlı
 • exist (v)- mövcüd olmaq
 • damage (v)- zədələmək, zərər vurmaq, xələl gətirmə
 • diverse (adj)- müxtəlif
 • similarity (n)- oxşarlıq
 • include (v)- daxil etmək, ehtiva etmək

Mətni tam olaraq başa düşdükdən sonra sualları həll edin o zaman yaddaşınızda daha yaxşı qalacaq  və sualları rahatlıkla həll edə biləcəksiniz.

Mətnə Aid Suallar:

1) Which of the following words is the synonym of the underlined word in the passage?

A) manipulate

B) abuse

C) misuse

D) ill-treat

E) utilize

2) It is clearly stated in the passage that brain-machine hybrids —-.

A) will be used only in cases where the patient’s sensory and motor functions are damaged by disease or accident

B) are just one of the possibilities that can be produced by the collaboration between biological and physical science

C) are far from being key to the creation of the bionic man

D) will be the ultimate destination of the interface between neuroscience and information technology

E) will have more similarities with than differences from human brain

3) It can be inferred from the passage that the synergy between neuroscience and computer science —-.

A) is on the verge of completing the full control of the workings of the brain

B) is a new generation approach in the field of information technology

C) will have more medical benefits than scientific benefits

D) may lead to the creation of devices that will do the unwanted tasks for humans

E) may be useful for designing better computers to be used by bionic men

Cavablar:

1) E

2) B

3) D

Abzas suallarında, abzasdan əvvəl sual oxunmalıdır. Əvvəlcə sualı oxumamaq, abzasdan sonra oxumaq mətnin unudulmasına səbəb olur. Sual oxunduqdan sonra mətn üzərində cəmləşsəniz, cavabı tapmaq daha asan olacaq. Bütün sözlərin mənası məlum olmasa da, mətni  anlamağa çalışmaq suala cavab verməyi asanlaşdırır. Sualdakı açar sözə diqqət yetirmək və mətndə harada istifadə olunduğuna diqqət yetirmək düzgün cavabı tapmaqda yenidən rəhbərlik edəcəkdir.

İngilis Dilində Oxuma Mətnləri Və Pdf

Sizə bir neçə dənə oxuma mətnləri hazırladıq. Mətnləri oxuyun mənalarını başa düşdükdən sonra sualları həll edin. Bilmədiyiniz sözləri qeyd etməyi unutmayın.

ingiliscə-oxuma-mətnləri-pdf

ingiliscə-oxuma-mətni-ilə-sual-həlli

İngilis Dilində Elementary (A2) (Elementar Səviyyə) Oxuma Mətnləri

Elementary ibtidai səviyyədə olan təməl bir səviyyədir. Sadə ifadələr və cümlələr  ilə danışılır. Beginner səviyyəsinə görə  bilinən sözlər və cümlə ifadələri daha çoxdur.

A great summer vacation

I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to end. Ispent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had abeautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn’t even expensive. We had a balcony with awonderful view. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well- known museum. I wasalways interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you couldspend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said “Enough! I need totake a break and rest. ”We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we ate wasdelicious. The wines were tasty, too. Steve’s favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun thatwe’re already talking about our next vacation!

My family at home

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to workin the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads inthe morning, in the afternoon and at night. I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. I eatany vegetable but my sister eats only a few. My family always eats breakfast and dinnertogether. We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes. At night dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. Andmy sister reads. Soon we go to bed. My parents go to bed late but my sister and I go tobed early. I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

İngilis Dilində  Advanced ( C2) (İrəli səviyyə) Oxuma Mətnləri

Advanced səviyyə həm qrammatika, həm lüğət, həm də cümlə nümunələri baxımından ən yüksək səviyyədir və insan səlis danışarkən digərini asanlıqla başa düşə bilər. İngilis verilişlərini rahatlıqla izləyir, serialları, filmləri və reportajları başa düşür və sürətli danışan mühitlərdə belə bir söz əskik etmir. Çətin mövzularda düşünmədən, yüksək dəqiqlik və səlistliklə, məna çalarlarını qeyd edərək danışırsınız.

Just a Little Smile

Mark was walking home from school one day when he noticed the boy ahead of him had tripped and dropped all of the books he was carrying, along with two sweaters, a baseball bat, a glove and a small tape recorder. Mark knelt down and helped the boy pick up the scattered articles. Since they were going the same way, he helped to carry part of the burden. As they walked Mark discovered the boy’s name was Bill, that he loved video games, baseball and history, and that he was having lots of trouble with his other subjects and that he had just broken up with his girlfriend. They arrived at Bill’s home first and Mark was invited in for a Coke and to watch some television. The afternoon passed pleasantly with a few laughs and some shared small talk, then Mark went home. They continued to see each other around school, had lunch together once or twice, then both graduated from junior high school. They ended up in the same high school where they had brief contacts over the years. Finally the long awaited senior year came and three weeks before graduation, Bill asked Mark if they could talk. Bill reminded him of the day years ago when they had first met. “Did you ever wonder why I was carrying so many things home that day?” asked Bill. “You see, I cleaned out my locker because I didn’t want to leave a mess for anyone else. I had stored away some of my mother’s sleeping pills and I was going home to commit suicide. But after we spent some time together talking and laughing, I realized that if I had killed myself, I would have missed that time and so many others that might follow. So you see, Mark, when you picked up those books that day, you did a lot more. You saved my life.”

Kindness

One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry. He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal, he asked for a drink of water. She thought he looked hungry and so she brought him a large glass of milk. He drank it slowly, and then asked, “How much do I owe you?.” “You don’t owe me anything,” she replied. “Mother has taught us never to accept pay for a kindness.” He said, “Then I thank you from my heart.” As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strengthened also. He had been ready to give up and quit. Years later, that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, he went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor’s gown, he went in to see her. He recognized her at once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day, he gave special attention to the case. After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested from the business office to pass the final billing to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge, and the bill was sent to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill.

İngilis Dilində Reading  Tapşırıqları

İngilis dili öyrənənlərin reading tapşırıqlarını mümkün qədər yaxşı şəkildə etmələri onların özlərinə faydalıdır. Əslində, metod izlənildikdə İngiliscə reading,dinləmə, yazma və danışma tapşırıqlarından  daha sadədir. Çünki şagird reading çalışakən daha sərbəst və daha çox vaxt qazanır. Bilmədiyi sözləri lüğətə baxaraq asanlıqla öyrənə bilər və başa düşmədiyi cümlələri dəfələrlə oxuyaraq anlamağa çalışa bilər.

TV Effects on Children

Answer the questions according to the reading.

A recent opinion poll discovered that many people were very concerned about the amount of sex and violence depicted in movies, television shows, and popular music. This poll also discovered, however, that most people thought that individuals should take responsibility to correct the problems. The vast majority favored such solutions as tighter parental supervision, warning labels on records, and voluntary self-restraints by entertainment companies. Only 27 per cent favored government censorship. At the same time, there was growing concern about the impact of television on children. Research has shown that by the time our children reach age 18, they have spent more time watching television than in school. The problem was that our television system was attuned to the marketplace. Children are treated as a market to be sold to advertisers at so much money per thousand eyeballs.

1. According to the reading, to prevent the bad effects of television, only a minority —-.

A) support individual action

B) say parents should supervise their children

C) believe in the necessity of censorship applied by governments

D) think television companies have to control their own broadcasting

E) require the records be put labels

2. It is stated in the passage that —-.

A) many people think pop music videos are not so violent as movies

B) movies today are a good means to show the young the possible dangers awaiting for them in the real world

C) parents believe there should be more TV shows on television suitable for the young’s sexual education

D) television has covered more place in an eighteen-year-old teenager’s life than school

E) parents believe schools are the places where our children first learn what violence is

3. It is emphasized in the reading that —-.

A) many children have eyesight problems due to watching television  excessively

B) children are a main focus of the advertisers

C) there are not enough advertisements on television

D) our television shows should be designed according to our children’s preferences

E) children should learn what to watch on television at school

Cavablar:

1. C

2. D

3. B

 • İngilizcə Reading mövzusu bir sonrakı yazılarımızda daha ətraflı sizinlə paylaşacayıq.

İngilis Dilində Səsli Oxuma Tapşırıqları

Səslə oxumağın danışıq qabiliyyətinə müsbət kömək edəcəyinə əminəm. Yüksək səslə oxumaq anlama və tələffüz bacarıqları üçün yaxşı bir məşqdir. Bunu edərkən  danışma qabiliyyətlərinizdə  ciddi dəyişikliklər görəcəksiniz. Yüksək səslə oxumaq sözlərdəki dərin mənaları anlamağa kömək edir. Aşağıda verilmiş mətni səsli oxuyun.

Traffic Accidents

Much of the blood on the street flows essentially from uncivil behavior of drivers who refuse to respect the legal and moral rights of others. So the massacre on the road may be regarded as a social problem. Safety standards for vehicle have been raised both at the point of manufacture and through periodic road-worthiness inspections. In addition, speed limits have been lowered. Due to these measures, the accident rate has decreased. But the accident experts still worry because there has been little or no improvement in the way drivers behave.

İngilis Dilində Oxuma Mətnləri Mənbələri

İngiliscə oxuma hissələəri ilə həm dinləmə, həm də oxuma fəaliyyətləri edə bilərsiniz və İngilis dilinizi inkişaf etdirmək üçün internetdə bir çox oxu-dinləmə veb saytları tapa bilərsiniz. İndi saytlardan bir neçəsini sizə təqdim edəcəm:

 • Cambridge English
 • USA Learns
 • Fluentu
 • “Learn English with Short Stories” Serisi
 • EnglishClub
 • National Geographic Learning’s In Focus
 • Oxford Bookworms Library

Cambridge English

Cambridge English, bir çox onlayn İngilis fəaliyyətini, xüsusən də oxuma mətnlərini  təklif edir. Oxu mətnləri olduqca fərqli, səyahət, elm, dilçilik və alış-veriş kimi hər cür mövzunu əhatə edir. Tapşırıqlar çətinlik səviyyəsi və mövzulara görə kateqorilərə ayrılır. Buraya sualları cavablandırmaqla, əsas fikri tapmaq üçün oxumaqla məşq etməklə özünüzü sınaya biləcəyiniz şeylər və oxuyarkən təfərrüatları tutmağa kömək edəcək fəaliyyətlər daxildir.

USA Learns

USA Learns, istifadəsi tamamilə pulsuz olan  bir veb saytdır. İngilis dilində oxu pasajları ibtidai və orta səviyyəli şagirdlər üçün əla bir qaynaqdır. Biznesdən son inkişaflara və sosial meyllərə qədər hər şeyi əhatə edən oxuma mövzuları vardır. Ayrıca, bu saytda ABŞ- da məskunlaşmağı düşünüb düşünməməyinizdən asılı olmayaraq Amerika mədəniyyəti ilə bağlı maraqlı məqalələr var. USA Learns-da danışma, dinləmə, söz ehtiyatı və tələffüz kimi bir çox bacarıqlarınızı inkişaf etdirə biləcəyiniz materiallar var və İngilis dili kursu da ABŞ vətəndaşı olmaq istəyənlər üçün xüsusi hazırlanmışdır.

Fluentu

Mətnləri və iş vərəqlərini oxumaq əvəzinə film fraqmanları, musiqi videoları, ilhamverici söhbətlər və daha çox şeylə fərdiləşdirilmiş dil dərslərinə çevrilən orijinal İngilis videolarını öyrənəcəksiniz. Hər bir videoda lüğət siyahısı və tanış olmayan sözləri tanımaq üçün izləmədən əvvəl nəzərdən keçirə biləcəyiniz tam metn növü var. İzləyərkən videonu avtomatik olaraq dayandırmaq və istənilən sözün mənasını, tələffüzünü və şəklini görmək üçün altyazını tıklaya bilərsiniz. FleuntU inkişafını izləyəcək və daha əvvəl izlədiklərinə əsasən yeni videolar təklif edəcəkdir.

“Learn English with Short Stories” Serisi

İngilis dilində  qısa hekayələri oxumağı sevənlər üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bir kitablar topluluğudur. Metodologiya baxımından İngilis dili lüğəti və dil anlayışlarını öyrətmək üçün hekayələr içərisində təkrarlar istifadə olunur. Bu yolla, təbii olaraq ingilis sözlərini oxumağı öyrənəcəksiniz. Buradakı İngilis hekayələri ilə çox maraqlanacaqsınız.

EnglishClub

EnglishClub həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün pulsuz bir veb saytdır və çox maraqlı mövzularda ingilis dilində mətn oxumaq üçün mənbələrə malikdir. Oxuma bacarıqları bölməsindən, mövcud oxuma səviyyənizi yoxlamaq və irəliləmənizi ölçmək üçün bir reading testi edə bilərsiniz. EnglishClub ilə əlaqəli ən yaxşı şeylərdən biri də maraqlarınız və hobbiləriniz haqqında oxumağınızdır. Musiqi, film, mühit, texnologiya və daha çoxunu əhatə edən oxuma mətnləri var.

National Geographic Learning’s In Focus

İngilis dilində nəşr olunan məşhur National Geographic jurnalını artıq bilirsiniz. Onların Focus, bloqları tamamilə İngilis dili təhsili və təliminə dair məqalələrə həsr olunmuş bir qaynaqdır. Səyahət və mədəniyyət, fotoqrafiya, motivasiya və daha çox cəlbedici mövzuları əhatə edən məqalələr ilə İngilis dili öyrənənlər oxumağı təcrübə edə bilərlər. Hər məqalə oxunması üçün neçə dəqiqə lazım olduğuna  görə kateqorilərə ayrılır. Məqalələrin sonunda düşünmə tələb edən suallar olur.

Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Kitabxanası xarici dil olaraq İngilis dilini öyrənənlər üçün bir sıra səviyyəli oxuma kitabları təqdim edir. Həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün ingilis dilində kitablar var və oxuma kitabları yeddi səviyyəyə bölünür.Kitabların çoxu müxtəlif səviyyələrdə təkrarlanan İngilis klassikləridir.

İngilis Dilində Oxuma İlə İngiliscə Pratik Arasında Əlaqə

Səbəbiniz nə olursa olsun ingilis dilini öyrənməkdirsə, reading skills yəni oxumaq bacarıqları diqqət yetirməli olduğunuz bacarıqlardan biridir. İngilis dilində pratik eləmək, danışmağı inkişaf etdirməyin yeganə yoludur. İstədiyiniz qədər qrammatikanı öyrənin və yeni sözlər öyrənin, tətbiq etməsəniz, heç vaxt inkişaf etmiş bir İngilis istifadəçisi olmayacaqsınız. İngilis dilində pratik eləməyin size faydaları aşağıdakı kimidir:

 • Səlis ingilis dilində danışmaq
 • Səhvlərinizdən nəticə çıxarmaq
 • Ünsiyyət bacarıqlarınızın inkişafı

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir