İngilis dilində sıxlıq zərfləri – mövzu izahı və cümlə nümunələri

İngilis dilində sıxlıq zərfləri – mövzu izahı və cümlə nümunələri


İngilis dilində sıxlıq zərfləri

İngilis dilində zərflər, dolayısı ilə sıxlıq zərflərinin hər biri ayrı-ayrılıqda vacib hesab edilən mövzulardan biridir.

İngilis dilində sıxlıq zərfləri nələrdir?

Bu yazımızda İngilis dilində istifadə edilən sıxlıq zərflərindən bəhs edəcəyik. Hadisələrin nə qədər sıx təkrarlandığını bildirmək üçün aşağıdakı sıxlıq zərflərindən istifadə edilir.

 • always: həmişə, daima
 • usually, generally: adətən
 • often: sıx-sıx
 • sometimes: ara-sıra, bəzən
 • seldom: nadirən, seyrək
 • rarely: nadirən, seyrək
 • never: əsla, heç

Sıxlıq zərfləri adətən feildən əvvəl istifadə edilir. Bu zərflərin cümlədəki əsas yeri isə belədir:

Əsas feildən əvvəl:

 • I always (zərf) walk (əsas feil) to work -mən işə həmişə piyada gedirəm.
 • Jennifer has usually (zərf) got (əsas feil) lots of work -adətən Jenniferin çox işi olur.
 • David can sometimes (zərf) cook (əsas feil) really good -David bəzən həqiqətən də gözəl yemək bişirə bilir.

‘To be’ (am, is, are, was, were) feillərindən sonra: I am (to be feili) never (sıxlıq zərfi) late to work -mən heç vaxt işə gecikmirəm.

Ancaq often, usually, sometimesoccasionally zərfləri bəzi hallarda cümlənin əvvəlində də yerləşə bilər. Məsələn:

 • Sometimes I feel like no one understands me -bəzən elə hiss edirəm ki, məni heç kim başa düşmür.
 • Often I see David there -mən Davidi tez-tez orada görürəm.
 • Occasionally, Jennifer likes to eat Thai food -Jennifer bəzən Tayland yeməyi yeməyi xoşlayır.

Bəzən isə bu zərflər cümlənin sonunda yerləşir:

 • They only meet occasionally -onlar sadəcə fürsət tapdıqca görüşürlər.
 • You sometimes get up very early -sən bəzən çox tez oyanırsan.
 • He often tells lies -David tez-tez yalan danışır.

Ancaq always, seldom, rarely, hardly, ever, never cümlənin başlanğıcında istifadə edilmir. Always usually sıxlıq zərfləri in the mornings, after dinner kimi başqa bir zaman zərfi və ya əlavə məlumat ilə birlikdə istifadə edilirlər:

 • David always goes out in the evenings -David həmişə axşam çölə çıxır.
 • I usually have lunch at a restaurant when I get paid -mən adətən maaşım ödənəndə günorta yeməyimi restoranda yeyirəm.
 • You usually stay at home in the evenings -sən adətən axşam evdə qalırsan.

Sometimesusually sıxlıq zərflərini bəzən vurğu məqsədi ilə cümlənin əvvəlində də istifadə edə bilərik:

 • Sometimes, Jennifer is late for work -Jennifer bəzən işə gecikir.
 • Usually, we spend our holidays in London -biz adətən tətilimizi Londonda keçiririk.

Əgər cümlələrimizdə “to be” feili və ya köməkçi feil varsa, sıxlıq zərfi “to be” və ya köməkçi feildən sonra istifadə edilir.

 • Jennifer is usually very busy in the mornings -Jennifer adətən səhər çox məşğul olur.
 • Jennifer is always late for work -Jennifer həmişə işə gecikir.

Bunlardan əlavə, iki və daha artıq sözdən əmələ gələn sıxlıq zərfləri də var. Birdən çox sözdən əmələ gələn sıxlıq zərfləri adətən cümlənin sonunda və ya başında yerləşir. Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Jennifer goes to the süpermarket once a week -Jennifer həftədə bir dəfə marketə gedir.
 • David visits her aunt at the weekends -David həftəsonu xalasını ziyarət edir.
 • I see Jennifer several times a week -mən həftədə bir neçə dəfə Jenniferi görürəm.
 • They go on a vacation every 2 years -onlar hər il ildə tətilə gedirlər.
 • We play baseball twice a month -biz ayda iki dəfə beyzbol oynayırıq.

Bu sıxlıq zərfləri ilə bağlı detallı izah aşağıdakı başlıqlar altında verilmişdir:

 • Always mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilindən tərcümədə “always” həmişə mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Jennifer always watches Tv at night -Jennifer həmişə gecə televizora baxır.
 • I always get up at 7 o’clock in the morning -Mən həmişə səhər saat 7-də qalxıram.
 • Jennifer always finds work for idle hands -Jennifer həmişə boş əllər üçün iş tapır.
 • David will always be a slave who knows not how to earn and save -David həmişə qazanmağı və qənaət etməyi bilməyən bir kölə olacaq.
 • David that thinks his business below him will always be above his business -İşini özündən aşağıda düşünən David həmişə biznesinin üstündə olacağını düşünür.
 • David is always railing against his wife about her extravagance -David həmişə yoldaşının israfçılığına qarşı deyinir.
 • As you know, it is always important to choose enjoyable, nutritious foods -bildiyiniz kimi, ləzzətli, faydalı qidaları seçmək həmişə vacibdir.
 • David is always ready to take on heavy responsibilities -David həmişə ağır vəzifələr götürməyə hazırdır.
 • Jennifer always says a lot in meetings, but she doesn’t dominate -Jennifer iclaslarda həmişə çox şey deyir, amma dominant deyil.
 • David is always very punctual -David həmişə çox dəqiqdir.
 • Dave has always been a bit of a drinker -David həmişə bir az içən olub.
 • David is always making excuses for being late -David həmişə gecikmək üçün bəhanələr gətirir.
 • Jennifer always coveted power but never quite achieved it -Jennifer həmişə gücə can atırdı, lakin heç vaxt buna nail olmurdu.
 • Usually mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilindən tərcümədə “Usually” adətən mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Jennifer usually cooks at home -Jennifer ümumiyyətlə evdə yemək bişirir.
 • I usually tired in the morning -mən ümumiyyətlə səhərlər yorulurdum.
 • The weather is usually rainy in London -Londonda hava ümumiyyətlə yağışlıdır.
 • We usually have a simple meal at midday -biz adətən günorta saatlarında sadə bir yemək yeyirik.
 • Jennifer usually stops in on Friday evenings -Jennifer ümumiyyətlə cümə axşamları dayanır.
 • Jennifer usually wears casual clothes -Jennifer ümumiyyətlə rahat paltar geyinir.
 • David is usually well – behaved; this rudeness is only a lapse -David adətən özünü yaxşı aparır; bu kobudluq sadəcə bir keçiddir.
 • David was more than usually depressed by problems at work -David iş yerindəki problemlərdən daha çox depressiyaya düşürdü.
 • Jennifer usually goes out in disguise to avoid being bothered by the public -Jennifer ümumiyyətlə camaat tərəfindən narahat edilməmək üçün maskalanaraq çölə çıxır.
 • Jennifer arrived at the airport without the pomp and ceremony that usually accompanies important politicians -Jennifer adətən mühüm siyasətçiləri müşayiət edən təmtəraq və mərasim olmadan hava limanına gəldi.
 • Her angry outburst was untypical; Jennifer is usually very quiet woman -Hiddətli qəzəbi qeyri-adi idi; Jennifer ümumiyyətlə çox sakit bir qadındır.
 • Jennifer usually had a smile on her face, but now she looked solemn -Jenniferin üzündə adətən bir gülümsələ olurdu, ancaq indi ciddi görünürdü.
 • Jennifer claimed that the real crime is that burglars and muggers usually get a light sentence.
 • Jennifer doesn’t usually take part in any of the class activities -Jennifer ümumiyyətlə sinif fəaliyyətlərində iştirak etmir.
 • David is usually very adept at keeping his private life out of the media -David ümumiyyətlə şəxsi həyatını mediadan kənar tutmağı çox yaxşı bacarır.
 • Generally mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilində “generally” ümumiyyətlə, adətən kimi mənaları ifadə edir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • David was a generally inappropriate choice for captain -David kapitan üçün ümumiyyətlə uyğun olmayan bir seçimdi.
 • We generally go to the village for our holidays -biz tətillərimiz üçün ümumiyyətlə kəndə gedirik.
 • They generally quarrel because they cannot argue -mübahisə edə bilmədikləri üçün ümumiyyətlə mübahisə edirlər.
 • They are generally very conscientious about their work -ümumiyyətlə işlərinə çox vicdanla yanaşırlar.
 • David generally stayed ahead of the others in the academic subjects -David ümumiyyətlə akademik mövzularda digərlərindən öndə idi.
 • David is generally considered to have the finest tenor voice in the country -David ümumiyyətlə ölkədəki ən yaxşı tenor səs sahibi hesab olunur.
 • David is generally acknowledged to have the finest collection of Dutch paintings -Davidin ümumiyyətlə, ən yaxşı Hollandiyalı rəsm kolleksiyasına sahib olduğu qəbul edilir.
 • Girls generally reach sexual maturity two years earlier than boys -Qızlar ümumiyyətlə cinsi yetkinliyə oğlanlardan iki il tez çatırlar.
 • David is generally expected to put his work before his personal matter -Ümumiyyətlə, Davidin işini şəxsi işindən üstün tutması gözlənilir.
 • Often mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilindən tərcümədə “Often” tez-tez deməkdir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • David visited me twice that fall and called me on the telephone often -David həmin payızda iki dəfə məni ziyarət etdi və tez-tez telefonla zəng etdi.
 • Jennifer often let her thoughts run back over her childhood -Jennifer tez-tez düşüncələrinin uşaqlıq dövrünə qayıtmasına icazə verir.
 • David often drops into a bar on the way home from work -David tez-tez işdən evə qayıdarkən bara düşür.
 • Jennifer was often quite scurrilous in her references to me -Jennifer mənə müraciətlərində tez-tez olduqca cəlbedici idi.
 • David is a writer who has often been criticized by the press but never before with such way -David tez-tez mətbuat tərəfindən tənqid olunan, lakin əvvəllər heç vaxt bu yolla tənqid olunmayan bir yazıçıdır.
 • David’s drinking bouts often ended in acts of mindless violence -Davidin qarışıq növ içki içmələri tez-tez ağılsız şiddət hərəkətləri ilə sona çatırdı.
 • David often picked and stole when he was at school -David məktəbdə olarkən tez-tez seçir və oğurlayırdı.

Tez-tez mənasını verən “often” zərfi tək sözdən ibarət olduğu üçün feildən əvvəl, köməkçi feildən isə sonra istifadə edilir. Çox sıx, çox tez-tez mənasına gələn “very often” isə birdən çox sözdən ibarət olduğu üçün yuxarıda gördüyümüz kimi birdən çox sözdən əmələ gələn sıxlıq zərfləri kimi adətən cümlələrin axırında, bəzən isə lap başında gələ bilir.

 • I see Jennifer very often -mən tez-tez Jenniferi görürəm.
 • Jennifer misses the train very often -Jennifer tez-tez qatara gecikir.
 • David goes to the gym very often -David idman salonuna çox sıx gedir.
 • My father goes out very often in the evenings -atam axşamlar çox tez-tez çölə çıxır.
 • Sometimes mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilindən tərcümədə “Sometimes” bəzən deməkdir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Jennifer sometimes helps her mother -Jennifer bəzən anasına kömək edir.
 • You sometimes have dinner in the restaurant -sən bəzən restoranda axşam yeməyi yeyirsən.
 • You have dinner in the restaurant sometimes -sən restoranda axşam yeməyi yeyirsən bəzən.
 • Sometimes you have dinner in the restaurant -bəzən sən restoranda axşam yeməyi yeyirsən.
 • Eery human is a fool sometimes -hər insan bəzən axmaq olur.
 • Miracles sometimes occur, but one has to work terribly for them -möcüzələr bəzən baş verir, ancaq insan onlar üçün çox işləməli olur.
 • David’s behaviour is sometimes rather rough -Davidin davranışı bəzən olduqca kobud olur.
 • David had a terrible temper, and sometimes he would completely lose control -David qorxunc bir xasiyyətə sahib idi və bəzən idarəsini tamamilə itirə bilərdi.
 • Sometimes David is funny; sometimes he seems like a poet -Bəzən David gülməli olur; bəzən şair kimi görünür.
 • Sometimes David is fun to be with; at other times he can be very moody -Bəzən David yanında olarkən əylənir; başqa vaxtlarda isə çox kövrək ola bilər.
 • Occasionally mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilində “Occasionally” hərdən bir, nadir hallarda kimi mənaları ifadə edir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Occasionally we go for a drive on a Monday -Biz bəzən bazar ertəsi bir gəzintiyə çıxırıq.
 • We occasionally go for a drive on a Monday -Biz Bazar ertəsi günü arabir gəzintiyə çıxırıq.
 • David went on talking, occasionally wiping at his face with a towel -David ara-sıra üzünü dəsmal ilə silərək danışmağa davam etdi.
 • David occasionally infringe the law by parking near a junction -David ara-sıra bir qovşağın yaxınlığında park edərək qanunları pozur.
 • In Jennifer’s autobiography she occasionally refers to her unhappy schooldays -Jenniferin tərcümeyi-halında bəzən bədbəxt məktəb günlərinə işarə edir.
 • Jennifer only sees her niece occasionally, so she showers her with presents when she does -Jennifer yalnız ara sıra bacısı qızını görür, ona görə də görəndə ona hədiyyələr yağdırır.
 • Jennifer hates sherry, tolerates wine, and occasionally sips at champagne to be sociable -Jennifer şeridən nifrət edir, şəraba dözür və ünsiyyətcil olmaq üçün bəzən şampan içir.
 • Jennifer was only occasionally troubled by the still, small voice -Jennifer yalnız ara-sıra səssiz səsdən narahat olurdu.
 • David used painted scenery; occasionally there was even a change of scene between acts -David boyalı mənzərələrdən istifadə etdi; bəzən aktlar arasında səhnə dəyişikliyi də olurdu.
 • Bread is usually white, although Jennifer buys wholegrain brown bread occasionally -Çörək ümumiyyətlə ağ rəngdə olur, baxmayaraq ki, Jennifer ara sıra kəpəkli qəhvəyi çörək alır.
 • Seldom mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

“Seldom” İngilis dilindən tərcümədə “nadir hallarda” mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıdakı siyahıda verilmişdir:

 • David seldom plays squash -David nadir hallarda squash oynayır.
 • David who despises small things seldom grows rich -Kiçik şeylərə xor baxan David nadir hallarda varlı olur.
 • David that is angry is seldom at ease -Qəzəbli olan David nadir hallarda rahat olur.
 • Jennifer had seldom seen him so angry -Jennifer nadir hallarda onu bu qədər qəzəbli görmüşdü.
 • David seldom regards my advice -David nadir hallarda mənim məsləhətimə hörmət edir.
 • David seldom got his mother’s undivided attention -David nadir hallarda anasının bütün diqqətini çəkirdi.
 • Jennifer seldom, if ever, goes to the theatre -Jennifer nadir hallarda teatra gedir.
 • David is always planning but seldom carries through with any of them -David həmişə planlaşdırır, lakin nadir hallarda hər hansı birini həyata keçirir.
 • David seldom has a good word to say for Britain -Davidin Britaniya üçün deyə biləcək sözü nadir hallarda var.
 • Rarely mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

“Rarely” İngilis dilindən tərcümədə “nadirən” mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıdakı siyahıda verilmişdir:

 • Jennifer rarely left the house and lived in the library -Jennifer nadir hallarda evdən çıxdı və kitabxanada qalırdı.
 • Makeup was something she rarely wore, but Jennifer did have some -Jennifer nadir hallarda makiyaj edirdi, ancaq Jennifer də bəzən edirdi.
 • Jennifer was a placid child who rarely cried -Jennifer nadir hallarda ağlayan cəsarətli bir uşaq idi.
 • David’s mother had rarely criticized him or any of her children -Davidin anası nadir hallarda onu və ya uşaqlarını tənqid etmişdi.
 • David is good at initiating projects but rarely follows through with anything -David layihələrə başlamaqda yaxşıdır, lakin nadir hallarda hər hansı bir işi həyata keçirir.
 • Hardly Ever mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilində “hardly ever” çətin ki, mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Jennifer hardly ever comes to my parties -Jennifer çətin ki, mənim partilərimə gəlsin.
 • Jennifer lives in Spain, so we hardly ever see her -Jennifer İspaniyada yaşayır, ona görə onu heç görmürük.
 • I went by plane, a thing I hardly ever do -Təyyarə ilə getdim, hansı ki, etdiyim ən çətin şey idi.
 • We were hardly ever parted in thirty years of marriage -demək olar ki, 30 illik evlilikdə biz heç ayrılmadıq.
 • We’re getting to the stage where we hardly ever go out together -demək olar ki, birlikdə heç çıxmadığımız səhnəyə gəlirik.
 • Jennifer hardly ever lost her temper – least of all with Anne -Jennifer demək olar ki, heç əsəbiləşmədi – heç olmasa Anne ilə.
 • David hardly ever forgets to bring anything I might want -David demək olar ki, istədiyim bir şeyi gətirməyi unutmur.
 • Jennifer gave cheap advice and charge mini-mum fees, hardly ever collecting on past due accounts -Jennifer ucuz tövsiyələr verdi və minimum ödəniş tələb etdi, demək olar ki, vaxtı keçmiş hesablardan heç toplamadı.
 • Never mənası və İngilis dilində cümlə nümunələri

İngilis dilindən tərcümədə “never” heç vaxt mənasına gəlir və bu sıxlıq zərfinin istifadəsinə aid cümlə nümunələri aşağıda verilmişdir:

 • Jennifer never goes to the supermarket with her mother -Jennifer heç anası ilə birlikdə supermarketə getmir.
 • David that never climbed never fell -heç vaxt dırmaşmayan David heç yıxılmadı.
 • David that fears every bush must never go a-birding -hər koldan qorxan David heç vaxt bir quş vurmamalıdır.
 • David is never late for his work -David heç vaxt işinə gecikmir.
 • If they do not learn to think when they are young, they may never learn -Gənc olduqda düşünməyi öyrənmirlərsə, heç öyrənə bilməzlər.

Sadalananlardan əlavə hadisənin hansı aralıqlarla baş verdiyini bildirmək üçün istifadə edilən bir sıra zərflər də var. Bunlar aşağıda verilmişdir:

 • Every day = Daily -hər gün, gündəlik olaraq
 • Every week = Weekly -hər həftə, həftəlik
 • Ever fortnight (two weeks) = Fortnightly -hər iki həftədə bir
 • Every month = Monthly -hər ay, aylıq
 • Every year = Yearly/Annually -hər il, illik

Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • You get a newspaper every day -sən hər gün bir qəzet alırsan.
 • You get the newspaper daily -sən qəzeti gündəlik alırsan.
 • You pay my rent every month -sən mənim kirayəmi hər ay ödəyirsən.
 • You pay my rent monthly -sən mənim kirayəmimi aylıq ödəyirsən.

İngilis dilində sıxlıq zərfləri ilə bağlı sual cümlələri

İngilis dilində sıxlıq zərfləri ilə bağlı suak vermək üçün How often sual sözündən istifadə edilir. “Hansı müddətdə?”, “nə qədər sıxlıqla” kimi mənalara gəlir. Aşağıda “How often” sual sözü ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • How often do they go to the beach? -onlar nə sıxlıqla plyaja gedirlər?
 • How often do they go to the theatre? -onlar hansı sıxlıqla teatra gedirlər?
 • How often do you do your homework? -sən nə sıxlıqla ev tapşırıqlarını hazırlayırsan?

You wash your hair twice a week -mən həftədə iki dəfə saçımı yuyuram cümləsini sual formasına gətirib “saçını nə qədər sıxlıqla yuyursan?” deyə soruşmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz sual qəlibi “How often”-dır. Sual cümləsi “How often” ilə başlayır və daha sonra mübtədanın köməkçi feiliniI onun ardınca isə mübtədanı və cümlənin digər üzvlərini yazırıq. Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • How often do you wash your hair? -sən saçını neçə dəfə yuyursan?
 • How often do you go to the theatre? -sən nə qədər sıxlıqla teatra gedirsən?
 • How often does David do his homework? -O ev ödevlerini ne sıklıkta yapar?

EVER – heç

Sual cümlələrində eyni zamanda “ever” də istifadə edilə bilər. Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Do the train ever run on the time? -qatarlar heç tam vaxtında hərəkət edər?
 • Do you ever run 20 kms. in your life? -sən həyatında heç 20 km qaçmısan?

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir