İngilis dilində təsdiq cümləsi mövzu izahı və cümlə nümunələri - Wordly

İngilis dilində təsdiq cümləsi mövzu izahı və cümlə nümunələri


İngilis dilində Təsdiq cümləsi_ mövzu izahı və nümunə cümlələr

İngilis dilində müxtəlif zaman formalarında təsdiq cümləsinin quruluşunu bilmək olduqca vacibdir. Çünki həm inkar, həm də sual formalarının düzəldilməsinin əsasında təsdiq cümləsi dayanır. Bu səbəbdən də bu dəfəki yazımızda Simple Past Tense, Simple Future Tense, Simple Present, Present Continuous Tense zamanları üçün “İngilis dilində təsdiq cümləsi mövzu izahı və cümlə nümunələri” mövzusunu incələyəcəyik. Bu mövzuda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız.

 • İngilis dilində təsdiq cümləsi necə qurulur?
 • İngilis dilində ən çox istifadə edilən təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • Present Continuous  Tense (indiki davamedici zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • Future Simple Tense (gələcək sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • Present Simple Tense (indiki sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr
 • İngilis dilində təsdiq və inkar cümlələrin fərqi

İngilis dilində təsdiq cümləsi necə qurulur?

İngilis dilində cümlə quruluşu mübtəda + xəbər + tamamlıq formasındadır. Feillər köməkçi feillər ilə birlikdə istifadə edilir. Aşağıda hər bir zaman forması üçün təsdiq cümlənin quruluşu və hər bir formaya aid nümunələr verilmişdir.

Sadə zaman (Simple Tense) formalarının düzəldilməsi:

 • Present Simple Tense: subject + 1st form of Verb + s(es) + object
  • I go to school – mən məktəbə gedirəm.
 • Past Simple Tense: subject + 2nd form of Verb + object
  • I went to school – mən məktəbə getdim.
 • Future Simple Tense: subject + shall/will + 1st form of Verb + object
  • I will go to school – mən məktəbə gedəcəyəm.

Davamedici zaman (Continuous Tense) formalarının düzəldilməsi:

 • Present Continuous Tense: subject + is/am/are + 1st form of Verb + ing + object
  • I am going to school – mən hal-hazırda məktəbə gedirəm.
 • Past Continuous Tense: subject + was/were + 1st form of Verb + ing + object
  • I was going to school – mən məktəbə getməkdə idim.
 • Future Continuous Tense: subject + shall/will + 1st form of Verb + ing + object
  • I will going to school – mən məktəbə getməkdə olacağam.

Bitmiş zaman(Perfect Tense) formalarının düzəldilməsi:

 • Present Perfect Tense: subject + has/have + 3rd form of Verb + object
  • I have gone to school – mən məktəbə getmişəm.
 • Past Perfect Tense: subject + had + 3rd form of Verb + object
  • I had gone to school – mən məktəbə getmişdim.
 • Future Perfect Tense: subject + shall/will have + 3rd of Verb + object
  • I will gone to school – mən məktəbə getmiş olacağam.

Bitmiş davamedici zaman (Perfect Continuous Tense) formalarının düzəldilməsi:

 • Present Perfect Continuous: subject + has/have + been + 1st form of Verb + ing + object
  • I have been going to school – mən məktəbə gedirəm.  (getməyə başlamışam, hələ də gedirəm)
 • Past Perfect Continuous: subject +  had + been + 1st form of Verb + ing + object
  • I had been going to school – mən məktəbə gedirdim. (getməyə başlamışdım, bir müddət getdim)
 • Future Perfect Continuous: subject + will have been + 1st form of Verb + ing + object
  • I will have been going to school – mən məktəbə gedəcəyəm (getməyə başlayacam və bir müddət gedəcəm)

İngilis dilində ən çox istifadə edilən təsdiq cümləsinə aid nümunələr

Aşağıda İngilis dilində müxtəlif zaman formalarında ən çox istifadə edilən təsdiq cümlələrinə aid nümunələrlə tanış ola bilərsiniz.

Present Continuous  Tense (indiki davamedici zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr

 • She is crying. – o, ağlayır.
 • He is talking to his friend. – o, dostu ilə danışır.
 • The baby is sleeping in his crib. – Körpə beşikdə yatır.
 • I am playing football – Mən futbol oynamaqdayam.
 • You are standing up – Sən ayağa qalxmaqdasan.
 • He is listening to music – O musiqiyə qulaq asmaqdadır.
 • She is swimming – O üzür (indi).
 • It is playing with the ball – o topla oynamaqdadır.
 • We are going home – biz evə getməkdəyik.
 • They are running – onlar qaçmaqdadırlar.
 • You are doing homework – Sən ev tapşırığı etməkdəsən.
 • We are waiting for you – Biz səni gözləməkdəyik.
 • They are learning French – onlar Fransız dilini öyrənirlər.
 • Pitt and Sandra are running – Pitt və Sandra qaçır.
 • The boys are playing in the garden – uşaqlar bağçada oynayırlar.
 • I and Sally are studying – Mən və Sally indi oxuyuruq.
 • We are visiting the museum in the afternoon. – Günortadan sonra muzeyi ziyarət edirik.
 • Anthony is sitting in the chair. – Anthony stulda oturur.
 • Her mother is forever misplacing her keys. – Anası hər zaman açarlarını səhv salır.
 • They are eating lunch right now. – Hal hazırda nahar yeyirlər.
 • We are leaving for the beach tomorrow morning. – Sabah səhər çimərliyə gedirik.
 • Jennifer is reading a book. – Jennifer kitab oxuyur.
 • He is meeting his friends after school. – Dərsdən sonra dostları ilə görüşməkdədir.
 • Marc is making pizza now. – Mark indi pizza hazırlayır.
 • Jack and Jill are always fighting. – Jack və Jill həmişə mübarizə aparırlar.
 • She is constantly complaining about her sister. – o, bacısından daim şikayətlənir.
 • The kids are arriving at six o’clock. – uşaqlar saat altıda gəlirlər.
 • She is speaking at the conference this evening. – Bu axşam konfransda çıxış edir.
 • Frances is talking on the phone at the moment. – Bu anda Frances telefonla danışır.
 • I am writing articles on different topics – Müxtəlif mövzularda məqalələr yazmaqdayam.
 • He is reading various kinds of books – müxtəlif növ kitablar oxuyur.
 • They are playing football now – Onlar ndi futbol oynamaqdadırlar.
 • She is drinking coffee – O, kofe içməkdədir.
 • He is going to the library – O, kitabxanaya getməkdədir.
 • We are coming for shopping in this market – Biz bu marketə alış-veriş üçün gəlməkdəyik.
 • We are watching a movie in this Cineplex – Biz bu Cineplex-də bir film izləməkdəyik.
 • You are shopping in that market – Sən o marketdə alış-veriş etməkdəsən.
 • I am singing different kinds of songs, especially modern – Mən müxtəlif növ, xüsusən də müasir mahnı oxumaqdayam.
 • I am listening to melodious songs – Mən melodik mahnılara qulaq asmaqdayam.
 • He is traveling around the world – O, Dünyanı gəzməkdədir.
 • They are playing cricket in that field – O sahədə kriket oynamaqdadırlar.
 • The poet is writing romantic poems – Şair romantik şeirlər yazmaqdadır.
 • The lyricist is writing realistic songs – Lirist realist mahnılar yazmaqdadır.
 • I am helping him to do the task – Mən ona tapşırığı yerinə yetirməkdə kömək etməkdəyəm.
 • My mom is cooking beef with cabbage – Anam kələm ilə mal əti bişirməkdədir.
 • Shopping online is growing in popularity nowadays – İnternetdə alış-veriş indi populyarlaşmaqdadır.
 • The stocks are dropping constantly due to the economy. – Səhmlər iqtisadiyyata görə daim aşağı düşür.
 • Today, most people are using text messages instead of the phone. – Bu gün əksər insanlar telefon əvəzinə mətn mesajlarından istifadə edirlər.
 • The noise is beginning to give me a headache – Səs-küy mənə başağrısı verməyə başlayır.
 • I am complaining to his mother about him – Mən onun haqqında anasına şikayət edirəm.

Past Simple Tense (keçmiş sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr

 • It rained yesterday. – dünən yağış yağdı.
 • She kissed me on the cheek. – o, məni yanağımdan öpdü.
 • Angela watched TV all night. – Angela bütün gecə televizora baxdı.
 • John wanted to go to the museum. – John muzeyə getmək istədi.
 • Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained. – Dünən gecə yüksək səslə gitara çaldım və qonşular şikayət etdi.
 • They ordered something to drink – Onlar bir şey içməyi təklif etdilər.
 • Last summer I went to Stuttgart – Mən ötən yay Ştutqarta getdim.
 • She did her homework in the afternoon – o, günortadan sonra ev tapşırıqlarını etdi.
 • He counted to 10 – o, 10-a qədər saydı.
 • Our cat caught a big mouse – Bizim pişiyimiz böyük bir siçan tutdu.
 • In 2011 our class made a trip to Norwich – 2011-ci ildə sinfimiz Norviçə bir səfər etdi.
 • The weather was really nice – Hava həqiqətən gözəl idi.
 • The secretary deleted the file yesterday – katib dünən faylı sildi.
 • Paul said nothing to me – Paul mənə heç nə demədi.
 • The people whispered something to each other – Camaat bir-birlərinə nəsə pıçıldadılar.
 • He met his wife 6 years ago – o,6 il əvvəl həyat yoldaşı ilə tanış olub.       
 • I graduated from the university – Mən universiteti bitirdim.
 • They watched a movie yesterday – Onlar dünən bir filmə baxdılar.  
 • You went to the bed early – Sən yatmağa tez getdin.
 • She studied in the library – O, kitabxanada oxudu.
 • They had dinner last night – Onlar dünən gecə şam yeməyi yedilər.
 • He felt sad yesterday – O, dünən kədərləndi.
 • We made a cake for you – biz sizin üçün tort hazırladıq.
 • The police found some clues – Polis bəzi ipuclarını tapdı.
 • I became a teacher two years ago – mən iki il əvvəl müəllim oldum.
 • He worked at the Cheesecake Factory – O, çizkeyk fabrikində işləyib.
 • I often brought my lunch to school – mən naharımı tez-tez məktəbə gətirirdim.

Future Simple Tense (gələcək sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr

 “Will” hərəkətin könüllü olaraq icra edildiyi zaman istifadə edilir:

 • I will help him to do the task – Ona tapşırığı yerinə yetirməyə kömək edəcəm.
 • We will go to enjoy the musical drama – Musiqili dramdan zövq almağa gedəcəyik.
 • You will help him later. – Daha sonra ona kömək edəcəksən.
 • I will send you the information when I get it – Mən məlumatı əldə edəndə sizə göndərəcəyəm.
 • I will translate the email, so Mr. Smith can read it. – E-poçtu tərcümə edəcəm, ona görə də cənab Smith onu oxuya bilər.
 • I will call you when I arrive. – Gəldiyim zaman sənə zəng edəcəm.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance – Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilsəm, hər kəsin ucuz tibbi sığorta imkanlarına sahib olmasını təmin edəcəyəm.
 • Jeff will travel around the world in March – Jeff mart ayında dünyanı gəzəcək.
 • They will play hockey in that field on Thursday – Cümə axşamı həmin sahədə hokkey oynayacaqlar.
 • The poet will write a romantic poem for this program – Şair bu proqram üçün romantik bir şeir yazacaq.
 • The lyricist will write a realistic song – Lirist realist bir mahnı yazacaq.
 • I will arrange all the necessary materials for the program – mən proqram üçün lazımi materialları hazırlayacağam.
 • You will shop at that market tomorrow – sən sabah marketdən alış-veriş edəcəksən.

“Be going to” gələcəyə aid planlardan bəhs etmək üçün istifadə edilir:

 • He is going to spend his vacation in Hawaii. – O, tətilini Havayda keçirməyə hazırlaşır (keçirəcək).
 • I’m going to be an actor when I grow up. – Böyüyəndə aktyor olacağam.
 • Michelle is going to begin medical school next year. – Mişel gələn il tibb məktəbinə başlayacaq.
 • They are going to drive all the way to Alaska. – Onlar Alyaskaya qədər gedəcəklər.
 • The year 2222 is going to be a very interesting year. – 2222-ci il çox maraqlı bir il olacaq.
 • John Smith will be the next President. – John Smit növbəti prezident olacaq.
 • The movie “Zenith” is going to win several Academy Awards. – “Zenith” filmi bir çox Academy mükafatı qazanacaqdır.
 • You are going to meet Jane tonight. – Bu axşam Jane ilə görüşməyə gedəcəksən.

Aktiv və Passiv formalarda

 • Sally is going to make a beautiful dinner tonight. – Sally bu axşam gözəl axşam yeməyi hazırlayacaq.
 • A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. – Bu axşam Sally tərəfindən gözəl bir axşam yeməyi hazırlanacaq.

Present Simple Tense (indiki sadə zaman) təsdiq cümləsinə aid nümunələr

 • People need food. – İnsanlara yemək lazımdır.
 • It snows in winter here. – Burada qışda qar yağır.
 • Two and two make four. – İki və ikisi dördü əmələ gətirir.
 • The sun sets in the west. – Qərbdə günəş batır.
 • I live in New York.- Nyu-Yorkda yaşayıram.
 • The Moon goes round the Earth. – Ay Yer kürəsinin ətrafında dolaşır.
 • John drives a taxi. – John taksi sürür.
 • We meet every Thursday. – Hər cümə axşamı görüşürük.
 • I play tennis – Mən tennis oynayıram.
 • The train leaves every morning at 8 AM – Qatar hər səhər səhər saat 8-də yola düşür.
 • She always forgets her purse – o, həmişə çantasını unudur
 • He never forgets his wallet – O, pul qabını heç vaxt unutmur.
 • Every twelve months, the Earth circles the Sun – Hər on iki ayda Yer Günəşi dövr edir.
 • Cats like milk – Pişiklər süd xoşlayırlar.
 • California is in America – Kaliforniya Amerikadadır.
 • Windows are made of glass – Pəncərələr şüşədən hazırlanmışdır.
 • The train leaves tonight at 6 PM – Qatar bu axşam saat 18-də yola düşür.
 • The party starts at 8 o’clock – Parti saat 8-də başlayır.
 • I am here now – Mən indi burdayam.
 • He needs help right now – hazırda onun köməyə ehtiyacı var.
 • He has his passport in his hand – Onun əlində pasportu var.
 • School begins at nine tomorrow. – Məktəb sabah saat doqquzda başlayır.
 • We produce lasers for cosmetic surgery. – Kosmetik əməliyyat üçün lazerlər istehsal edirik.
 • They move into their new home next week. – Gələn həftə yeni evlərinə köçürlər.
 • I always study hard for exams .- Həmişə imtahanlar üçün çox çalışıram.
 • Do you usually speak to him like that? – Ümumiyyətlə onunla belə danışırsan?
 • Ben goes to football practice every Tuesday. – Ben hər çərşənbə axşamı futbol məqşlərinə gedir.
 • In general, I believe that all people can live in peace. – Ümumiyyətlə, bütün insanların sülh içində yaşaya biləcəyinə inanıram.
 • I always wake up at 6 am – Mən həmişə səhər 6-da oyanıram.
 • We agree with most of your plan – Biz sizin planınızın çoxu ilə razıyıq.
 • I like chocolates – mən şokoladları sevirəm.
 • A cat and a dog play together – İt və pişik birlikdə oynayır.
 • I like black shoes – Mən qara ayaqqabıları xoşlayıram.
 • He watches television every morning – O, hər səhər televizora baxır.
 • The supermarket closes at 10 pm every Saturday –  Super market hər şənbə günü 10-da bağlanır.
 • The mice eat cheese – Siçanlar pendir yeyər.
 • We go to the park on Sundays – Biz bazar günləri parka gedərik.
 • I always eat breakfast. Mən həmişə səhər yeməyi yeyirəm.
 • You can go – sən gedə bilərsən.
 • Jennifer has two big brother – Jenniferin iki böyük qardaşı var.
 • She drinks coffee every day – O, hər gün kofe içir.
 • They are Austrian – Onlar Avstraliyalıdırlar.
 • David washes his hand – David əlini yuyur.
 • The train arrives in the morning – qatar səhər qalxır.
 • She borrows my pencil – O qələmimi borc alır.
 • Danny phones his father on Sundays – Danny bazar günləri atasına zəng edir.
 • I have minor problems and minor headaches – mənim kiçik problemlərim və bir az baş ağrım var.
 • Emily goes to the disco – Emily diskotekaya gedir.
 • David wants another T-shirt –  David başqa bir t-shirt istəyir.
 • The women buy a lot of things – qadınlar çox şey alırlar.
 • You do your homework every day – Sən ev tapşırığını hər gün edirsən.
 • The table is big. – Masa böyükdür.
 • They are eleven – Onlar on bir nəfərdirlər.
 • The girls always listen to pop music – qızlar həmişə pop musiqiyə qulaq asırlar.
 • The class begins at 9 a.m. – dərs səhər 9-da başlayır.
 • They swim in the pool – onlar hovuzda üzürlər.
 • A real friend helps you if you need it – ehtiyacın olan zaman əsl dost sənə kömək edər.

İngilis dilində təsdiq və inkar cümlələrin fərqi

Yuxarıda təsdiq cümlə quruluşu haqqında izahlı məlumat verildiyinə görə təsdiq cümlələri ilə qarşılaşdıra bilməyiniz üçün bu başlıqda sadəcə İngilis dilində inkar cümlə formalarından bəhs edəcəyik.

Present Continuous Tense – indiki davamedici zaman

İndiki zamanın köməkçi feili am/ is/ are-dır. İnkar cümləsini qurarkən be feilinin uyğun formasının yanına “not” sözü əlavə edilir: Subject + Be not (am not/isn’t/aren’t) + Verb + Ing + Object

 • I’m not watching TV tonight: bu gecə televizora baxmırıq.
 • We are not playing football, today: biz bu gün futbol oynamırıq.
 • He is not read the book now: O indi kitab oxumur.
 • They aren’t sleeping: Onlar yatmır.

Simple Present Tense – indiki zaman

İndiki sadə zamanda istifadə edilən köməkçi feil olaraq do does istifadə edilir. He/ she/ it üçün does, digər şəxs əvəzlikləri ilə isə do köməkçi feili uyğundur. Cümləni inkar formaya gətirmək üçün “not” sözündən istifadə edilir:  Subject + do / does not + Verb + Object

 • I don’t drink –  mən içmirəm.
 • He doesn’t sleep – o yatmır.
 • We don’t play tennis – biz tenis oynamarıq.
 • They don’t speak Azerbaijani – onlar Azərbaycan dilində danışmazlar.

Simple Past Tense – keçmiş sadə zaman

Bu zaman formasına uyğun olan köməkçi feil “did”-dir. İnkar cümlələrdə “did”-dən sonra not istifadə edilir: Subject + did not + V1

 • I didn’t see – mən görmədim.
 • You didn’t study yesterday – sən dünən işləmədin.
 • She didn’t do anything – o heç bir şey etmədi.

Simple Future Tense – gələcək zaman

Gələcək zaman formasının köməkçi feili “will”-dir. İnkar cümlələr isə will not və ya qısacaq olaraq won’t ilə düzəldilir: Subject + will not (won’t) + Verb

 • I will not sleep – mən yatmayacağam.
 • She will not go to school – o, məktəbə getməyəcək.
 • They will not play – onlar oynamayacaq.

Past Continuous Tense – keçmiş davamedici zaman

Keçmiş davamedici zamanın köməkçi feili olaraq to be feilinin keçmiş zaman forması olan was və were istifadə edilir. İnkar cümləsini qurarkən was not (wasn’t) və were not (weren’t) istifadə edilməkdədir : Subject + was not/ were not + Verb + ing

 • I wasn’t sleeping – mən yatmırdım.
 • She wasn’t going – o getmirdi.
 • We weren’t watching – biz izləmirdik.
 • They weren’t  speaking –  onlar danışmırdılar.

Be Going To  – gələcək zaman

Bu zaman formasının köməkçi feili to be feilidir. İnkar cümləsi düzəldilərkən  am/ is/ are köməkçi feilləri not ilə birlikdə istifadə edilir: Subject + am/  is/ are not + going to + Verb

 • I’m not going to speak – mən danışmayacağam.
 • You aren’t going to go to the cinema – sən kinoteatra getməyəcəksən.
 • He isn’t going to watch TV – o televizora baxmayacaq. 

Future Continuous Tense – gələcək davamedici zaman

Subject + will not + Be + Verb +ing

 • I will not be studying – mən işləməyəcəyəm.
 • He will not be playing football – o futbol oynamayacaq.

Future Perfect Tense – bitmiş gələcək zaman

Köməkçi feil will, neqativ forması isə will not (won’t) –dur: Subject + will not have + V3

 • I won’t have done – mən etməmiş olacağam.
 • He won’t have learnt – o öyrənməmiş olacaq.
 • They won’t have gone – onlar getməmiş olacaqlar.

Present Perfect Tense – indiki bitmiş zaman

Köməkçi feil have/has –dir və inkar cümləsi də haven’t/ hasen’t ilə düzəldilir: Subject + have/ has not + V3

 • I have not played – mən oynamadım.
 • She has not cleaned – o təmizləmədi.

Past Perfect Tense – keçmiş bitmiş zaman

Keçmiş bitmiş zamanın köməkçi feili “had”-dir. İnkar cümləsini düzəltmək üçün “had not” istifadə edilir: Subject + had not + V3

 • I had not see – mən görməmişdim.
 • You had not played – sən oynamamışdın.
 • He had not done – o etməmişdi.

Present Perfect Contınuous Tense – indiki bitmiş davamedici zaman

Have / has köməkçi feilindən istifadə edilir. İnkar forma have/hase not vasitəsilə düzəldilir: Subject + have/ has  not +been + V + ing

 • I haven’t been working – mən işləmirdim.
 • Has has not been sleeping – o yatmırdı.
 • They haven’t been eating – onlar yemirdilər.

Past Perfect Contınuous Tense  – keçmiş bitmiş davamedici zaman

Bu zaman formasının köməkçi feili “had”-dir və inkar forması da “had not” vasitəsi ilə düzəldilir: Subject + had not + been + V + ing

 • I had not been seeing – mən görməməkdə idim.
 • We had not been studying – biz işləməməkdə idik.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir