İngilis dilində There is/ There are: mövzu izahı - Wordly

İngilis dilində There is/ There are: mövzu izahı


İngilis dilində "There is There are" mövzu izahı axtarışı üçün şəkil

İngilis dilinin ən təməl mövzularından biri olan “there is, there are” mövzusuna toxunacağıq. Bu yazının sonunda there is, there are ilə bağlı qrammatik strukturları, təsdiq, inkar və sual cümlə quruluşlarının çox yaxşı formada qavramış olacaqsınız və bunun sayəsində qrammatik bilikləriniz bir az daha inkişaf etmiş olacaqdır. There sözü təkdə olan isimlərlə there is, cəmdə olan isimlərlə there are şəklində istifadə edilir. Hər iki halda da “var” mənasına gəlir.

Mövzu ilə bağlı cümlə nümunələrinə keçməzdən əvvəl daha aydın başa düşülməsi üçün There is/ There are mövzu izahı və cümlə quruluşu ilə bağlı cədvəllər ilə tanış olaq.

Aşağıda There is və There are mövzusunda təsdiq cümlənin quruluşunu əks etdirən cədvəl verilmişdir.

  Thereisa pen on the table.
Stolun üzərində bir qələm var.
Therearetwo pens on the table.
Stolun üzərində iki qələm var.

Aşağıda There is/ There are mövzusunda inkar cümlənin quruluşunu əks etdirən cədvəl verilmişdir.

  ThereIs nota pen on the table.
Stolun üzərində bir qələm yoxdur.
ThereAre nottwo pens on the table.
Stolun üzərində iki qələm yoxdur.

Aşağıda There is/ There are mövzusunda sual cümləsinin quruluşunu əks etdirən cədvəl verilmişdir.

IsTherea pen on the table? Masanın üzərində bir qələm var?
AreTheretwo pens on the table? Masanın üzərində iki qələm var?

Aşağıda There is/ There are mövzusunda cavab cümlələrinin quruluşunu əks etdirən cədvəl və cümlə nümunələri ilə tanış ola bilərsiniz.

Yes,There is, There are
No,There is not There are not

Bu mövzumuzda siz aşağıdakı başlıqlar ilə tanış olacaqsınız:

 • İngilis dilində There is/ There are cümlə nümunələri
 • There is/ There are təsdiq cümləsi nümunələri
 • There is/ There are inkar cümləsi nümunələri
 • There is/ There are sual cümləsi nümunələri
 • There is/ There are cavab cümləsi nümunələri

İngilis dilində There is/ There are cümlə nümunələri

İngilis dilində There is/ There are mövzusunda qarşımıza çıxan digər qrammatik mövzular da var ki, adıçəkilən mövzunu dərindən başa düşə bilmək üçün həmin mövzuların üzərindən qısaca da olsa keçmək lazımdır. Beləliklə, bu başlıq altında siz cümlə nümunələri ilə birlikdə  “a” və “an” qeyri-müəyyənlik artikli, eyni zamanda “some” mövzusu ilə də qısaca tanış olacaqsınız.

“a” və “an” qeyri-müəyyənlik artiklıdır. “a, an”, təkdə olan sayılabilən isimlərlə birliikdə istifadə edilir. İsim samit hərf ilə başlayırsa, o zaman “a” istifadə edilir. Bəzən isim saitlə başlasa da, oxunuşunda samit hərf kimi oxunduğuna görə bu halda da sözün əvvəlinə “a” gətirilir. Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • There is a university in that city -Şəhərdə bir universitet var.
 • There is a boy in front of the door -Qapının önündə bir oğlan var.
 • There is a computer in my room -Otağımda bir kompüter var.
 • There is a pen on the table -Masanın üzərində bir qələm var.

İsim saitlə başlayırsa və ya samit hərf ilə başlayıb oxunuşu sait kimi tələffüz edilirsə, o zaman “an” istifadə edilir.

Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • There is an owl in the tree -Ağacda bir bayquş var.
 • Is there an apple in the fridge? -Soyuducuda bir alma var.
 • There isn’t an expensive car in our garage -Qarajımızda bahalı maşın yoxdur.

There is/ There are istifadəsi zamanı sıx rastlaşdığımız mövzulardan biri də bir neçə, bəzi mənasına gələn “some”-dır. “Some” sayılabilən cəmdə olan isimlərlə və sayıla bilməyən isimlərlə birlikdə adətən təsdiq cümlələrində istifadə edilir. Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • There are some books on the shelf -Rəfin üstündə bir neçə kitab var.
 • There is some honey in the jar -Bankada bir az bal var.
 • There are some hens and geese in our neighbour’s garden -Qonşumuzun həyətində bir neçə toyuq və qaz var.
 • There is some tea in my glass -Stəkanımda bir az çay var.

“any” isə sayılabilən cəmdə olan isimlərlə və sayıla bilməyən isimlərlə inkar və sual cümlələrində istifadə edilir. Ancaq sayılabilən isimlərin əvvəlində istifadə edildiyi zaman isim cəmdə olmalıdır. Məsələn;

 • There aren’t any tickets for the show tonight -Bu gecəki proqram üçün heç bilet yoxdur.
 • There isn’t any milk in the soup -Şorbada heç süd yoxdur.
 • There aren’t any differences between you two -Sizin ikiniz arasında heç bir fərq yoxdur.
 • There isn’t any good information in the news -Xəbərlərdə heç yaxşı xəbər yoxdur.
 • Are there any cars in front of the shop? -Dükanın önündə heç maşın varmı?
 • Is there any orange juice in the jug? -Su qabında heç portağal suyu varmı?
 • There isn not any money in the bag -Çantada heç pul yoxdur.
 • There is no cheese in the refrigerator -Soyuducuda heç pendir yoxdur.

There is/ There are təsdiq cümləsi nümunələri

Çox sayda cümlə nümunəsi ilə tanış olmaq üçün oxumağa davam edək.

 • There is some child in the park -Parkda bir uşaq var.
 • There are some children in the park -Parkda bir neçə uşaq var.
 • There is a pub next to the cinema -Kinonun bitişiyində bir pivəxana var.
 • There is a man at the door -Qapıda kişi var.
 • There are men at the door -Qapıda kişilər var.
 • There is a museum behind the hospital -Xəstəxananın arxasında muzey var.
 • There are two newspapers on the table -Masanın üzərində iki qəzet var.
 • There are some vegetables in the basket -Səbətdə bəzi tərəvəzlər var.
 • There are five people in the office -Ofisdə beş nəfər var.
 • There are some people in the office -Ofisdə bəzi insanlar var.
 • There is some milk in the fridge -Soyuducuda bir az süd var.
 • There is some money in my wallet -Pul qabımda bir az pul var.
 • There is a woman in the shop -Mağazada bir qadın var.
 • There is the woman who works in the hospital -Xəstəxanada işləyən qadın var.
 • There is my sister in the photo -Fotoda bacım var.
 • There are many opportunities to learn at this company -Bu şirkətdə öyrənmək üçün bir çox imkan var.
 • There is a wide variety of flavors to choose from -Seçmək üçün çox sayda təam var.
 • There are a variety of unique destinations we can visit -Ziyarət edə biləcəyimiz müxtəlif unikal istiqamətlər var.
 • There are a lot of people in this elevator -Bu liftdə çox sayda insan var.
 • There are a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment -Mənzilimdə mətbəx, qonaq otağı və yataq otağı var.
 • There is a new cafe in the center of town which sells Indonesian food -Şəhərin mərkəzində İndoneziya yeməklərini satan yeni bir kafe var.
 • There are three Japanese students in my class -Sinifimdə üç yapon tələbə var.
 • There is a cafe in my village -mənim kəndimdə kafe var.
 • There is a book and a pen in my bag -Çantamda kitab və qələm var.
 • There is a computer, a whiteboard, and a projector in the classroom -Sinifdə kompüter, bir ağ lövhə və proyektor var.
 • There is a box and some packing tape in the storage room -Anbar otağında bir qutu və bir neçə qablaşdırma lenti var.
 • There is a lot of money and help available for refugees in my city -Mənim şəhərimdə qaçqınlar üçün çoxlu pul və kömək var.
 • There is a pillow, sheets, and two blankets on my bed -Yatağımda bir yastıq, çarşaf və iki yorğan var.
 • There is cream and sugar on the table -Süfrədə krem ​​və şəkər var.
 • There is juice, milk, and soft drinks in the fridge -Soyuducuda su, süd və alkoqollu içkilər var.
 • There is a lot of dirt and pebbles on my son’s clothes -Oğlumun paltarında çoxlu çirk və çınqıl var.
 • There are flowers and herbs in my mom’s garden -Anamın bağında çiçəklər və otlar var.
 • There are cookies and a sandwich in my lunch bag -Nahar çantamda peçenye və sendviç var.
 • There are three pens, a pencil, and two erasers in that desk drawer Masa siyirməsində üç qələm, bir qələm və iki silgi var.
 • There are chips and popcorn at the party -Əyləncədə çips və popkorn var.
 • There are two cafes in my village -Mənim kəndimdə iki kafe var.
 • There was a business conference and a wedding going on at our hotel last night -Dünən gecə otelimizdə bir işgüzar konfrans və toy getdi.
 • There were two canoes and a kayak out on the lake last weekend -Ötən həftə sonu göldə iki kano və bir kayak çıxdı.
 • There will be a luncheon and an awards ceremony next Friday -Gələn cümə günorta yeməyi və mükafatlandırma mərasimi olacaq.
 • There will be refreshments and drinks at the meeting -Yığıncaqda ikramlar və içkilər olacaqdır.
 • There are two new buildings next to the school. They are both science buildings. There’s a cup on the table -Məktəbin yanında iki yeni bina var. Hər ikisi elm binalarıdır. Stolda bir stəkan var.
 • There is a restaurant next to the station -Stansiyanın yanında bir restoran var.

There is/ There are inkar cümləsi nümunələri

Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • There is not an apple on the plate -Boşqabda bir alma yoxdur.
 • There is not any money in the house -Evdə pul yoxdur.
 • There are not any banks in this street -Bu küçədə heç bir bank yoxdur.
 • There is not any food on the plate -boşqabda heç bir yemək yoxdur.
 •  There aren’t any fruits in the bowl -Kassada heç bir meyvə yoxdur.
 • There is not a freezer in the kitchen -Mətbəxdə dondurucu yoxdur.
 • There is not any money in my wallet -Pul qabımda pul yoxdur.
 • There aren’t any students” in the classroom -Sinifdə şagird yoxdur.
 • There is no freezer in the kitchen -Mətbəxdə dondurucu yoxdur.
 • There is no coffee left -Qəhvə qalmadı.
 • There isn’t an art galery in our town -Qəsəbəmizdə sənət qaleriyası yoxdur.
 • There aren’t any bottles in the bin -Zibil qabında heç şüşə yoxdur.
 • There aren’t any people in the lounge -Salonda heç kim yoxdur.
 • There isn’t restaurant in this street –Bu küçədə heç restoran yoxdur.
 • There is not the woman who works in the hospital -Xəstəxanada işləyən qadın yoxdur.
 • There is not my sister in the photo -Fotoda bacım yoxdur.
 • There are not many opportunities to learn at this company -Bu şirkətdə öyrənmək üçün bir çox imkan yoxdur.
 • There is not a wide variety of flavors to choose from -Seçmək üçün çox sayda təam yoxdur.
 • There are not a variety of unique destinations we can visit -Ziyarət edə biləcəyimiz müxtəlif unikal istiqamətlər yoxdur.
 • There are not a lot of people in this elevator -Bu liftdə çox sayda insan yoxdur.
 • There are not a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment -Mənzilimdə mətbəx, qonaq otağı və yataq otağı yoxdur.
 • There is not a new cafe in the center of town which sells Indonesian food -Şəhərin mərkəzində İndoneziya yeməklərini satan yeni bir kafe yoxdur.
 • There are not three Japanese students in my class -Sinifimdə üç yapon tələbə yoxdur.
 • There is not a cafe in my village -mənim kəndimdə kafe yoxdur.
 • There is not a book and a pen in my bag -Çantamda kitab və qələm yoxdur.
 • There is not a computer, a whiteboard, and a projector in the classroom -Sinifdə kompüter, bir ağ lövhə və proyektor yoxdur.
 • There is not a lot of money and help available for refugees in my city -Mənim şəhərimdə qaçqınlar üçün çoxlu pul və kömək yoxdur.
 • There is not a pillow, sheets, and two blankets on my bed -Yatağımda bir yastıq, çarşaf və iki yorğan yoxdur.
 • There is not cream and sugar on the table -Süfrədə krem ​​və şəkər yoxdur.
 • There is not juice, milk, and soft drinks in the fridge -Soyuducuda su, süd və alkoqollu içkilər yoxdur.
 • There is not a lot of dirt and pebbles on my son’s clothes -Oğlumun paltarında çoxlu çirk və çınqıl yoxdur.
 • There are not flowers and herbs in my mom’s garden -Anamın bağında çiçəklər və otlar yoxdur.
 • There are not cookies and a sandwich in my lunch bag -Nahar çantamda peçenye və sendviç yoxdur.
 • There are not three pens, a pencil, and two erasers in that desk drawer Masa siyirməsində üç qələm, bir qələm və iki silgi yoxdur.
 • There are not chips and popcorn at the party -Əyləncədə çips və popkorn yoxdur.
 • There are not two cafes in my village -Mənim kəndimdə iki kafe yoxdur.
 • There was not a business conference and a wedding going on at our hotel last night -Dünən gecə otelimizdə bir işgüzar konfrans və toy getmədi.
 • There were not two canoes and a kayak out on the lake last weekend -Ötən həftə sonu göldə iki kano və bir kayak çıxmadı.
 • There are not two new buildings next to the school. They are both science buildings. There’s a cup on the table -Məktəbin yanında iki yeni bina var. Hər ikisi elm binalarıdır. Stolda bir stəkan yoxdur.
 • There is not a restaurant next to the station -Stansiyanın yanında bir restoran yoxdur.

There is/ There are sual cümləsi nümunələri

Aşağıda bununla bağlı nümunə cümlələr verilmişdir:

 • Is there a fish in the bowl? -Kasada bir balıq varmı?
 • Is there a toilet on this train? -Bu qatarda tualet varmı?
 • Is there any time to go shopping? -Alış-verişə getmək üçün vaxt varmı?
 • Is there any water in the bowl? -Kasada su varmı?
 • Are there any apples on the tree? -Ağacda alma varmı?
 • Is there a supermarket near here? -Şkafda kartof var?
 • Are there any potatoes in the cupboard? -Bura yaxın bir supermarket varmı?
 • Are there any trains to London this morning? -Bu səhər Londona qatarlar var?
 • Are there five people in the office -Ofisdə beş nəfər var?
 • Are there some people in the office -Ofisdə bəzi insanlar var?
 • Is there some milk in the fridge -Soyuducuda bir az süd var?
 • Is there an oven in the kitchen? -Mətbəxdə soba varmı?
 • Are there any credit cards in your wallet? -Pul qabında heç kredit kartı varmı?
 • Is there a post office near here? -Buralarda haradasa poçt varmı?
 • Is there a box on the chair? -Stulun üstündə qutu varmı?
 • Is there some money in my wallet -Pul qabımda bir az pul var?
 • Is there a woman in the shop -Mağazada bir qadın var?
 • Is there the woman who works in the hospital -Xəstəxanada işləyən qadın var?
 • Is there my sister in the photo -Fotoda bacım var?
 • Are there many opportunities to learn at this company -Bu şirkətdə öyrənmək üçün bir çox imkan var?
 • Is there a wide variety of flavors to choose from -Seçmək üçün çox sayda təam var?
 • Are there a variety of unique destinations we can visit -Ziyarət edə biləcəyimiz müxtəlif unikal istiqamətlər var?
 • Are there a lot of people in this elevator -Bu liftdə çox sayda insan var?
 • Are there a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment -Mənzilimdə mətbəx, qonaq otağı və yataq otağı var?
 • Is there a new cafe in the center of town which sells Indonesian food -Şəhərin mərkəzində İndoneziya yeməklərini satan yeni bir kafe var?
 • Are there three Japanese students in my class -Sinifimdə üç yapon tələbə var.
 • Is there a cafe in my village -mənim kəndimdə kafe var?
 • Is there a book and a pen in my bag -Çantamda kitab və qələm var?
 • Is there a computer, a whiteboard, and a projector in the classroom -Sinifdə kompüter, bir ağ lövhə və proyektor var?
 • Is there a box and some packing tape in the storage room -Anbar otağında bir qutu və bir neçə qablaşdırma lenti var?
 • Is there a lot of money and help available for refugees in my city -Mənim şəhərimdə qaçqınlar üçün çoxlu pul və kömək var?
 • Is there a pillow, sheets, and two blankets on my bed -Yatağımda bir yastıq, çarşaf və iki yorğan var?
 • Is there cream and sugar on the table -Süfrədə krem ​​və şəkər var?
 • Is there juice, milk, and soft drinks in the fridge -Soyuducuda su, süd və alkoqollu içkilər var?
 • Is there a lot of dirt and pebbles on my son’s clothes -Oğlumun paltarında çoxlu çirk və çınqıl var?
 • Are there flowers and herbs in my mom’s garden -Anamın bağında çiçəklər və otlar var?
 • Are there cookies and a sandwich in my lunch bag -Nahar çantamda peçenye və sendviç var?
 • Are there three pens, a pencil, and two erasers in that desk drawer Masa siyirməsində üç qələm, bir qələm və iki silgi var?
 • Are there chips and popcorn at the party -Əyləncədə çips və popkorn var?
 • Are there two cafes in my village -Mənim kəndimdə iki kafe var?
 • Are there three trees in the garden? -Bağda üç ağac var?
 • Are there some great books which I want for Christmas? -Milad üçün istədiyim bəzi böyük kitablar varmı?
 • Are there three floors in the house? -Evdə üç mərtəbə var?
 • Are there so many stars in the sky tonight? -Bu gecə göydə çox ulduz var?
 • Is there a new restaurant opening across the street? -Küçədə yeni bir restoran açılır?
 • Are there four cups of coffee on the table? -Süfrədə dörd stəkan qəhvə var?

There is/ There are cavab cümləsi nümunələri

Aşağıda There is/ There are mövzusunda cavab cümlələri ilə tanış ola bilərsiniz:

 • Yes, there is -bəli, var.
 • No, there isn’t -xeyr, yoxdur.
 • Yes, there are -bəli, var.
 • No, there aren’t -xeyr, yoxdur.
 • No, there is not an oven in the kitchen -Xeyr, mətbəxdə soba yoxdur.
 • Yes, there is an oven in the kitchen -Bəli, mətbəxdə soba var.
 • No, there is not my sister in the photo -Xeyr, şəkildə bacım yoxdur.
 • Yes, there is my sister in the photo -Bəli, şəkildə bacım var.
 • No, there is not a woman in the shop -Xeyr, mağazada qadın yoxdur.
 • Yes, there is a woman in the shop -Bəli, mağazada qadın var.
 • Yes, there is some money in my wallet -Bəli, mənim pul qabımda bir az pul var.
 • No, there is not a box on the chair -Xeyr, stulun üzərində qutu yoxdur.
 • Yes, there is a box on the chair -Bəli, stulun üzərində qutu var.
 • No, there is not a post office near here -Xeyr, buraya yaxın poçt ofisi yoxdur.
 • Yes, there is a post office near here -Bəli, buraya yaxın poçt ofisi var.

Bir mövzumuzun daha sonuna gəldik. Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız.

Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir