İngilis Dilində Xəstəliklər - Wordly

İngilis Dilində Xəstəliklər


İngilis Dilində Xəstəliklər

İngilis dilini öyrənməkdə bəlkə də ən vacib məsələlərdən biri, xəstələnəndə özümüzü ifadə edə bilmək və xəstəlik adlarını ingilis dilində bilməkdir.  Xarici ölkəyə getdiyinizi xəyal edin. Bir sağlamlıq probleminiz varsa xəstəxanaya getməyiniz vacibdir. Əgər özünüzü yaxşı ifadə edə bilmirsinizsə və şikayətinizi təsvir edə bilmirsinizsə, müalicə almaq çətin və mümkünsüz olacaq.

İngilis dilində xəstəliklərə dair məsləhət cümlələri

İngilis dilində bir insana nə olduğunu soruşduqda, “What is the matter ….?” ( nə oldu? ) sualından istifadə edirik.  Xəstəliklə bağlı məsləhət verərkən Shouldistifadə olunur.

What’s the matter with you?

Sənə nə olub?

 

What is the matter with her?

Ona nə olub?

 

What’s the matter with you? Sənə nə olub?

She has got sore throat. Boğaz ağrısı var.

 

You are ill. You should go to the doctor.

Xəstəsən. Həkimə getməlisən.

 

I have got high temperature. Yüksək temperatur var.

You should take some medicine. Sən dərman içməlisən.

 

He has an ache. So he should take a painkiller.

Ağrısı var. Buna görə ağrıkəsici qəbul etməlidir.

 

How many times a day should I take this?

Gündə neçə dəfə bunu qəbul etməliyəm?

 

People should eat enough fruits and vegetables in order to be healty. 

İnsanlar sağlam olmaq üçün kifayət qədər meyvə və tərəvəz yeməlidirlər.

 

What is the matter with him? Ona nə olub?

He has an earache.  Qulaq ağrısı var.

He shouln’t listen to loud music. He should go to a doctor. / He should see a doctor.  Yüksək musiqi dinləməməlidir. Bir həkimə getməlidir. / Bir həkimə müraciət etməlidir.

 

You should drink daily at least two litres of water. 

Gündə ən azı iki litr su içməlisiniz.

 

People should drink eight glasses of water every day.

İnsanlar hər gün səkkiz stəkan su içməlidirlər.

 

You have sore throat. You shouldn’t drink cold water.

Boğaz ağrısı var. Soyuq su içməməlisən.

 

What is the matter with you?  Sənə nə olub?

I have a high fever. Yüksək qızdırmam var

You should have a rest. Sən istirahət etməlisən.

 

What’s the matter with you? Sənə nə olub?

I have a headache.  Başım ağrıyır.

 

He has got a toothache. Onun dişi ağrıyır.

He should go to dentist. O, diş həkiminə getməlidir.

 

İngilis dilində baş ağrısı olduğunu necə söyləmək olar?

 

Headache (Baş Ağrısı)

 

I have headache.

Başım ağrıyır.

 

I’ve got a headache.

Başım ağrıyır.

 

My head is aching.

Başım ağrıyır.

 

I have a bit of a headache.

Bir az başım ağrıyır.

 

I’ve got a splitting headache.

Şiddətli bir baş ağrım var.

 

İngilis dilində xəstə olduğumu necə söyləmək olar?

 

I’m sick.

Mən xəstəyəm.

 

I am very sick.

Mən çox xəstəyəm.

 

I am ill.

Mən xəstəyəm.

 

I am feeling very sick.

Özümü çox xəstə hiss edirəm.

 

İngilis Dilində Xəstəliklər Və Azərbaycan Dilində Mənaları

 A ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Abses – Abscess
 • Açıq arteriya axını – Open arterial flow
 • Addison xəstəliyi – Addison’s disease
 • Afaziya – Aphasia
 • Ağciyər xərçəngi – Lung cancer
 • Ağciyər iltihabı – Pneumonia
 • Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi – Chronic obstructive pulmonary disease
 • Axiliya – Achilles
 • Albinizm – Albinism
 • Alkoqolizm – Alcoholism
 • Allergiya – allergy
 • Alzheimer xəstəliyi – Alzheimer’s disease
 • Allotriofagiya – Allotriophagia
 • Ampeloterapiya – Ampelotherapy
 • Amputasiya – Amputation
 • Anafilaktik şok – Anaphylactic shock
 • Anizokoriya – Anisocoria
 • Aortal çatışmazlıq – Aortic regurgitation
 • Aortal stenoz – Aortic stenosis
 • Appendisit – Appendicitis
 • Apraksiya – Apraxia
 • Arterial hipertenziya – Arterial hypertension
 • Artrit – Arthritis
 • Asperger sindromu – Asperger’s syndrome
 • Astiqmatizm – Astigmatism
 • Aşağı çənənin çıxıqları – Dislocations of the lower jaw
 • At qripi – Horse flu
 • Autizm – Autism
 • Ayaq göbələyi – Foot fungus

B ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Baş ağrısı – Headache
 • Behçet xəstəliyi – Behçet’s disease
 • Bexterev xəstəliyi – Bexterev’s disease
 • Bel ağrısı – Back pain
 • Boğaz ağrısı – Sore throat
 • Beyin qansızması – Cerebral hemorrhage
 • Bədxassəli hipertermiya – Malignant hyperthermia
 • Böyrək daşı xəstəliyi – Kidney stone disease
 • Bronxit – Bronchitis
 • Bronxospazm – Bronchospasm
 • Burun axması – Runny nose
 • Beyin iflici – Cerebral palsy

C ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Cüzam – Leprosy

Ç ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Çiçək xəstəliyi – Flower disease
 • Çiçək virusu – Smallpox virus

D ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Dağınıq skleroz – Multiple sclerosis
 • Daltonizm – Color blindness
 • Daun sindromu – Down syndrome
 • Dekstrokardiya – Dextrocardia
 • Demensiya – Dementia
 • Depressiya – Depression
 • Dermatomiozit – Dermatomyositis
 • Dəniz xəstəliyi – Seasickness
 • Dəri xərçəngi – Skin cancer
 • Dəmir eksikliği – Iron deficiency
 • Diabetik koma – Diabetic coma
 • Diareya ( ishal) – Diarrhea
 • Diatez – Diathesis
 • Difteriya – Diphtheria
 • Dizenteriya – Dysentery
 • Diş ağrısı – Toothache
 • Donuz qripi – Swine influenza

E ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Ebola virusu xəstəliyi – Ebola virus disease
 • Ebşteyn anomaliyası – Ebstein’s anomaly
 • Eklampsiya – Eclampsia
 • Ekzema – Eczema
 • Elers-Danlos sindromu – Elers-Danlos syndrome
 • Emfizem – Emphysema
 • Epilepsiya – Epilepsy
 • Eyzenmenger sindromu – Eysenmenger syndrome

F ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Fallo tetradası – Fallo tetrad
 • Fibromialgiya – Fibromyalgia
 • Fil xəstəliyi – Elephant disease

G ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Günter xəstəliyi – Günter’s disease

H ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Hallux valgus – Hallux valgus
 • Hantinqton xəstəliyi – Huntington’s disease
 • HELLP sindromu – HELLP syndrome
 • Hemiplegiya – Hemiplegia
 • Hemofiliya – Hemophilia
 • Hemofiliya A – Hemophilia A
 • Hemofiliya B – Hemophilia B
 • Hepatit – Hepatitis
 • Hepatit A – Hepatitis A
 • Hepatit B – Hepatitis B
 • Hepatorenal sindrom – Hepatorenal syndrome
 • Hidrosefal – Hydrocephalus
 • Hiperlipidemiya – Hyperlipidemia
 • Hipertrixoz – Hypertrichosis
 • Hipotireoz – Hypothyroidism
 • Horner sindromu – Horner’s syndrome
 • Hyperalgeziya – Hyperalgesia

X ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Xalyazion – Halyazion
 • Xərçəng xəstəliyi – Cancer
 • Xolangit – Cholangitis
 • Xroniki böyrək çatışmazlığı – Chronic renal failure
 • Xroniki pankreatit – Chronic pancreatitis

 İ ilə Başlayan Xəstəliklər

 • İxtioz – Ichthyosis
 • İnsult – Stroke
 • İntihar – Suicide
 • İpoxondriya – Hypochondria
 • İrsi hemoxromatoz – Hereditary hemochromatosis
 • İspan qripi – Spanish flu
 • İşemik insult – Ischemic stroke

 K ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Kandidoz – Candidiasis
 • Kardiogen şok – Cardiogenic shock
 • Karies – Caries
 • Katarakta – Cataracts
 • Keratit – Keratitis
 • Kernikterus – Kernikterus
 • Kəllə-beyin zədələnməsi – Brain damage
 • Kəskin qarın – Acute abdomen
 • Kleptomaniya – Kleptomania
 • Kolit – Colitis
 • Kolorektal xərçəng – Colorectal cancer
 • Koma – Coma
 • Konyunktivit – Conjunctivitis

 Q ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Qanqren – Gangrene
 • Qaraciyər xərçəngi – Liver cancer
 • Qarayara – Anthrax
 • Qastrit – Gastritis
 • Qan təzyiqi – Blood pressure
 • Qarın ağrısı – Stomachache
 • Qastro-ezofageal reflyuks xəstəliyi – Gastroesophageal reflux disease
 • Qırmızı qurd eşənəyi – Red wormhole
 • Qızıl yel xəstəliyi – Golden wind disease
 • Qızılca (xəstəlik) – Measles (disease)
 • Qotur – Itch
 • Qrip – Flu
 • Quduzluq – Rabies
 • Qulaqdibi xəstəliyi – Ear disease
 • Qonoreya – Gonorrhea

L ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Leykoz – Leukemia
 • Limfoma – Lymphoma
 • Lunatizm – Lunatism
 • Lyambliyoz – Lyme disease

M ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Magistral damarların transpozisiyası – Transposition of the main vessels
 • Malyariya – Malaria
 • Martin-Bell sindromu – Martin-Bell syndrome
 • Meningit – Meningitis
 • Menyer xəstəliyi – Meniere’s disease
 • Mədə xərçəngi – Stomach cancer
 • Mədə və ya bağırsaq xorası: – Gastric or peptic ulcer
 • Mədəaltı vəzi xərçəngi – Pancreatic cancer
 • Məxmərək – Velvet
 • Miasteniya – Myasthenia gravis
 • Mikozlar – Mycoses
 • Miqren – Migraine
 • Miopatiya – Myopathy
 • Miotoniya – Miotonia
 • Mioz – Mioz
 • Mitoxondrial xəstəliklər – Mitochondrial diseases
 • Monqol ləkəsi – Mongolian spot
 • Morgellons – Morgellons
 • Mutizm – Mutism

N ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Narahat ayaqlar sindromu – Restless legs syndrome
 • Narkolepsiya – Narcolepsy
 • Nefroptoz – Nephroptosis
 • Nevroz – Neurosis
 • Neyrodermit – Neurodermatitis
 • Nimann-Pik xəstəliyi – Nimann-Peak disease
 • Nimfomaniya – Nymphomania

 O ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Onixofaqiya – Onychophagy
 • Onixomikoz – Onychomycosis
 • Optik nevrit – Optic neuritis
 • Oraq hüceyrəli anemiya – Sickle cell anemia
 • Ortaqulaq iltihablanması – Inflammation of the middle ear
 • Osteoartroz – Osteoarthritis
 • Osteoparoz – Osteoparosis
 • Otahara sindromu – Otahara syndrome

Ö ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Öd daşı xəstəliyi – Gallstone disease
 • Öd kisəsinin iltihabı – Inflammation of the gallbladder
 • Övrə xəstəliyi – Ovarian disease
 • Öskürək – Cough

P ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Pankreatit – Pancreatitis
 • Paranoya – Paranoia
 • Paratuberkulyoz – Paratuberculosis
 • Parez – Parez
 • Parkinson xəstəliyi – Parkinson’s disease
 • Paroksizmal hemikraniya – Paroxysmal hemicrania
 • Pasterellyoz – Pasteurellosis
 • Patau sindromu – Patau syndrome
 • Pellaqra – Pellagra
 • Periferik arteriyaların daralması – Narrowing of peripheral arteries
 • Perikardit – Pericarditis
 • Periodontit – Periodontitis
 • Peritonit – Peritonitis
 • Pielonefrit – Pyelonephritis
 • Pika xəstəliyi – Pika disease
 • Pnevmotoraks – Pneumothorax
 • Priapizm – Priapism
 • Progeriya – Progeria
 • Prostat xərçəngi – Prostate cancer
 • Psevdomembranoz kolit – Pseudomembranous colitis
 • Psoriaz – Psoriasis
 • Ptoz – Ptosis

R ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Revmatoid artrit – Rheumatoid arthritis
 • Robinov sindromu – Robinov syndrome

S ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Sarılıq – Jaundice
 • Selülit – Cellulite
 • Sızanaq xəstəliyi – Acne
 • Sifilis – Syphilis
 • Sirroz – Cirrhosis
 • Sistit – Cystitis
 • Skarlatina – Scarlet fever
 • Skolioz – Scoliosis
 • Süzənək – Gonorrhea
 • Soyuqdəymə – Colds

 

Ş ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Şəkərli diabet – Diabetes
 • Şizofreniya – Schizophrenia
 • Şok – Shock

 

T ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Taxipnoe – Taxipnoe
 • Talassemiya – Thalassemia
 • Tinnitus – Tinnitus
 • Tonzillit – Tonsillitis
 • Traxoma – Trachoma
 • Trixotillomaniya – Trichotillomania
 • Tulyaremiya – Tularemia

Ü ilə Başlayan Xəstəliklər

 • Ürək çatışmazlığı – Heart problem
 • Ürək bulanması – Nausea

 

V ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Varikoz genəlmə – Varicose veins
 • Vena kava kompression sindrom – Vienna cava compression syndrome
 • Vəba – Cholera
 • Vərəm – Tuberculosis
 • Villebrand xəstəliyi – Villebrand’s disease
 • Volvulus – Volvulus

Y ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Yara – Wound
 • Yaddaşın itməsi – Amnesia
 • Yanıq – Burn

Z ilə Başlayan Xəstəliklər

 •  Zoonozlar – Zoonoses
 • Zöhrəvi xəstəliklər – Venereal diseases

İngilis Dilində Müalicə Adları Və Azərbaycan Dilində Mənaları

 • Hospital – Xəstəxana
 • Capsule – Kapsul
 • Eye drops – Göz damlaları
 • Antibiotics – Antibiotiklər
 • İnjection – Enjeksiyon
 • Pain-killer – Ağrı kəsici
 • Biopsy – Biyopsi
 • Antifebrile – Qızdırmasalıcı
 • Dressing – Sarğı
 • Bandage – Bandaj
 • Plaster – Gips
 • Thermometer – Termometr
 • Nurse – Tibb bacısı
 • Emergency – Təcili
 • Emergency room – Təcili yardım
 • İntensive care unit – Reanimasiya şöbəsi
 • Prescription – Resept
 • Examination – Müayinə
 • Disease – Xəstəlik
 • Diagnosis – Diaqnoz
 • Kronik – Xroniki
 • Ambulance – Təcili yardım
 • Patient – Xəstə
 • Check-up – Yoxlamaq
 • Epidemic – Epidemiya
 • İllness – Xəstəlik
 • Travma – Trauma
 • First aid kit – İlk yardım dəsti
 • X-ray -X-ray
 • Operating Room – Əməliyyat otağı
 • Cure – Müalicə
 • CBC – Tam qan sayımı
 • CPR – Ürək masajı
 • MRI – Maqnetik rezonans görüntüləmə
 • Urine sample – Sidik nümunəsi
 • Blood sample – Qan nümunəsi
 • Syringe – İynə
 • Treat – Müalicə etmək
 • Physical Therapy – Fizioterapiya
 • Surgeon – Cərrah
 • Ophthalmologist – Göz həkimi
 • Family doctor – Ailə həkimi
 • Anesthesiologist – Anestezioloq
 • Psychologist – Psixoloq
 • Dentist – Diş həkimi
 • Cardiologist – Kardioloq
 • Doctor – Həkim
 • Radiologist – Rentgenoloq
 • Dermatologist – Dermatoloq
 • Paediatrician – Pediatr
 • Traumatologist – Travmatoloq
 • Orthopedist – Ortoped
 • Urologist – Uroloq
 • Terapist – Terapevt

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir