İngilis dilində pandanın xüsusiyyətləri və İngilis dilində izahı - Wordly

İngilis dilində pandanın xüsusiyyətləri və İngilis dilində izahı


İngilis dilində pandanın xüsusiyyətləri və pandanın İngilis dilində izahı

İngilis dilində heyvanların izahı kateqoriyasına aid olan digər mövzu isə pandalardır. Pandalar bizim üçün nələri edir? Bəs biz pandalar üçün nəyi borcluyuq?

Nəhəng pandanı xilas etmək üçün əlimizdən gələni etməliyik, çünki onu məhv olmaq həddinə çatdıran bizik. Lakin pandalar, toxumları yayaraq və bitki örtüyünün böyüməsinə kömək edərək Çinin bambuk meşələrində də həlledici rol oynayır. Beləliklə, pandaları qorumaqla, biz də daha çox qənaət edəcəyik. Yalnız bu bənzərsiz meşələri deyil, kiçik mavi qoyunlar və çox rəngli qırqovullar kimi bir çox növlərin zənginliyini də qorumağa kömək edəcəyik.

Nəhəng pandaların yaşayış sahəsi yerli icmaların həyatı üçün də vacibdir. Nəhəng pandalardan yemək, gəlir və istilik üçün yanacaq və dərman kimi istifadə edirlər. Bu səbəbdən nəhəng pandaları qorumaqla bir çox insanın və heyvanın asılı olduğu daha geniş mühiti qorumağa kömək etmiş oluruq.

We should do everything we can to save the pandas, because we are the ones who pushed the pandas to the brink of extinction. But giant pandas also play a vital role in China’s bamboo forests, spreading seeds and helping plants grow. Therefore, by saving the pandas, we will save even more. We will not only help protect these unique forests, but also the rich species that live in them, such as the dwarf blue sheep and the beautiful colorful pheasants.

The habitat of giant pandas is also important to the life of local communities. They use giant pandas as food, income, fuel for cooking and heating, and medicine. Therefore, by protecting giant pandas, we are helping to protect the wider environment on which many people and animals depend.

İngilis dilində panda nə deməkdir?

Azərbaycan dilində olduğu kimi İngilis dilində də panda deyilir. Ən çox istifadə edilən ad panda olsa da, eyni zamanda müxtəlif sinonimləri də mövcuddur: panda; Ailurus fulgens; lesser panda; bear cat; red panda; cat bear; panda bear; Ailuropoda melanoleuca; coon bear; giant panda

İngilis dilində panda sözünün mənşəyi haradan gəlir?

Panda adının başlanğıcı, Nepalda ‘bambuk yiyən’ mənasını verən ‘nigalya ponya’ sözüdür. Qərbdə istifadə edildiyi kimi, ilk başlarda canavar panda ilə bağlı olduğuna inanıldığı üçün qırmızı pandaya aid edilirdi.

The beginning of the name panda is the Nepalese word ‘nigalya ponya’, which signifies ‘eater of bamboo’. As utilized in the West, it was initially applied to the red panda,to which the monster panda was believed to be connected.

Panda haqqında İngilis dilində suallar

Aşağıdakı hər bir paraqrafda pandalar ilə bağlı olan bir-birindən maraqlı sualların cavabını həm İngilis dilində, həm də Azərbaycan dilində öyrənə biləcəksiniz.

Pandaların neçə ayağı var?

Pandaların 4 ayağı var.

Pandas’ have 4 legs.

Pandalar neçə il yaşayır?

Pandalar zooparklarda 25 il, amma təbiətdə 25-30 il arasında yaşayırlar. Bir çox insan pandaların çox sevimli olduqlarını düşünürlər, ancaq pandalar insana hücum edə və onu yeyə bilər.

In zoos, pandas live for only 25 years, but they live in the wild for 25-30 years. Many people find pandas really cute, but for humans, they can be very dangerous. Thay will attack the human and eat it.

Pandalar nə zaman balalayır?

Pandalar çoxalmaq üçün cinsi yetkinliyə 4-8 yaş arasında çatırlar. 20 yaşlarına qədər çoxala bilirlər. Dişi pandalar ildə bir dəfə cütləşir. Cütləşdikdən 95-160 gün sonra balalarını dünyaya gətirirlər. Adətən iki dənə balaları olur və sadəcə biri yaşayır. Panda balaları öz başlarına yaşaya bilənə qədər 2-3 il anaları ilə qala bilirlər. Bu da dişi pandanın hər iki ildə bir balalaması mənasına gəlir. Dişi pandalar həyatları boyunca 5-8 arası bala böyüdə bilir.

Between the ages of four and eight, pandas reach breeding maturity. In 20 years’, time, they may be reproductive. Female pandas’ mate once a year. They supply beginning among ninety-five and a hundred and sixty days after mating. Two younger humans generally supply beginning; however, one generally survives. Panda cubs will continue to be with their moms for up to 3 years till they are able to stay their very own lives. This manner you could handiest supply beginning to a girl panda each year. A girl panda can increase handiest 5 to 8 cubs in her lifetime.

Pandaların emosional quruluşu necədir?

Az enerjili qida qəbuluna görə xoş olmayan vəziyyətlərdən uzaq dururlar və tək yaşamağa meyl edirlər. Bir-birlərindən uzaqlaşmaq üçün iydən istifadə edirlər. Goliath pandaları fərqli ayılar kimi nərildəmir, lakin səslərini çatdırmaq üçün keçi kimi səs çıxarırlar.

On account of their low-energy diet they dodge unpleasant circumstances and effort, inclining toward shallow slants and lone living. They use aroma markers to dodge each other. Goliath pandas don’t thunder like different bears, yet bleat like goats, or sound, snarl and bark to convey.

Dünyada neçə panda var?

Elm insanları Çində təbiətdə 2000-ə yaxın panda olduğunu düşünürlər. Geri qalan pandalar isə qəfəslərdə yaşayır.

2014-cü ildə son siyahıyaalma göstərdi ki, vəhşi təbiətdə 1864 nəhəng panda canlı olaraq mövcuddur. Hələ çox az olsa da, bu, 1970-ci illərin sonlarında təxminən 1000 olan rəqəmin real bir uğur hekayəsini təmsil edir. Nəhəng panda sayı son on ildə 17 faiz artıb.

Scientists think that around 2000 pandas live in the wild in China and the rest live in captivity.

The latest census in 2014 found that there were 1,864 giant pandas alive in the wild. While still very low, this represents a real success story, with numbers increasing from around 1,000 in the late 1970s.In the past decade, giant panda numbers have risen by 17 percent.

Pandalar dünyada harada yaşayırlar?

Pandalar Çində dağlarda  yaşayırlar. Bambu ağaclarının olduğu sıx meşələri xoşlayırlar. Son illərdəki vacib artımdan sonra Çin, artıq vəhşi təbiətdəki nəhəng pandaların yüzdə 66-dan çoxunu və mövcud yaşayış yerlərinin 54 faizini qoruyan 67 panda ehtiyatı şəbəkəsinə sahibdir.

Pandas live in the mountains in Central China. They like dense temperate forests with lots of bamboo. After a significant increase in recent years, China now boasts a network of 67 panda reserves, which safeguard more than 66% of the giant pandas in the wild and almost 54% of their existing habitat.

Pandalar nə ilə qidalanır?

Pandalar  90% bambuk ağaclarının yeyirlər, ancaq ətətyeyən heyvanlardırlar. Yəni bəzən ət də yeyirlər. Eyni zamanda yumurta, bəzi kiçik heyvanları və digər bitkiləri də yeyirlər. Kifayət qədər enerji ala bilmək üçün bambuku bütün halda yeyirlər, çünki bambunun qida dəyəri çox deyil.

Pandanın gündəlik qidası demək olar ki, ancaq bambukun müxtəlif yarpaqlarından, saplaqlarından və qönçələrindən ibarətdir. Bambukun qida dəyəri son dərəcə aşağıdır, buna görə enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün pandalar gündə 12-38 kq bambuk yeməlidirlər. Ancaq qidalanmalarının təxminən bir faizində başqa bitkilər və hətta ət də var. Demək olar ki, vegetarian olmalarına baxmayaraq pandalar bəzən pikaları və digər kiçik gəmiriciləri ovlayır. Həqiqətən də ayı ailəsinin üzvləri olan pandalar ətyeyən heyvanın həzm sisteminə sahib olmaqlarına baxmayaraq tamamilə bambukdan asılı vəziyyətə gəliblər.

İngilis dilində:

Pandas eat about 90 percent bamboo plants, but they are carnivores. This means they eat some meat too. They also eat eggs, some small animals and other plants. The eat almost all the day bamboo plants to get enough energy, because bamboo plants don`t have much nutrition.

The daily diet of the panda consists almost entirely of different leaves, stems and buds of bamboo. The nutritional value of bamboo is extremely low, so to meet their energy needs, pandas must eat 12-38 kg a day. But they do branch out, and there are other plants and even meat in about 1 percent of their diet. Pandas sometimes hunt pikas and other small rodents even though they are almost entirely vegetarian. Indeed, as members of the bear family, pandas possess the digestive system of a carnivore, although they have evolved to depend almost entirely on bamboo.

Pandaların fiziki xüsusiyyətləri, boyları və çəkiləri nə qədərdir?

Panda qara və ağ rəngdə olan ayıdır..Tipik olaraq bir ayının vücuduna sahibdir. Pandanın gözləri, qulaqları, ayaqları və çiyinləri qara, qalan yerləri isə ağdır. Yetkin pandaların burun ucundan quyruğuna qədər olan uzunluq 150 sm-dir. Yetkin panda 150 kq ağırlıqdadır və erkək pandalar dişi pandalardan 10% daha böyük və 20% daha ağır olurlar.

Panda is a black and white bear. It has a body of typical bears. The panda’s eyes, ears, legs, and shoulders are all black, and the rest of its body is white. I has two small black ears, a small nose and a short tail. Adult pandas are about 150cm from nose to its  tail. An adult panda can weigh up to 150kg, with males 10% larger and 20% heavier than females.

Mitologiyada və Astrologiyada panda necə təsvir edilir?

Panda ruhu heyvanı və ya heyvan totemi, sakit gücə və əzmkarlığa ilham verən güclü bir heyvandır. Hər kəsin hörmət etməli olduğu şəxsi ərazi hissinə sahibdir.  Panda ruhu bələdçisinin ağıllı yaşamağımıza kömək edən bir çox simvolik mənası var. Panda, panda xalqı arasında sükunət ehtiyacını da ifadə edir. Bu sakitlik, həyatda rəhbərlik əldə etmək üçün ilahi dünya ilə sinxronlaşmanın bir yoludur.

Çinin ən məşhur mədəniyyətlərindən biri olan Kung Fu, əlavə olaraq on iki bürcü də özündə ehtiva edir. Çinin özünü qorumasında, ərazi vahidi on iki bürc heyvanının bir neçə təqlidi və istinadları var. Bizə ən çox tanış olan nümunə, Beş Formalı əlcəyin fasilələrlə Kung Fu Panda filmini yaratmasıdır. Müxtəlif formalara aşağıdakılar daxildir: Pələng, Meymun, İlan, ikitərəfli böcək və Leopard. Onlardan 3-ü on iki bürcə də aiddir.

İngilis dilində:

The panda spirit animal or animal totem is a powerful animal that inspires calm power and tenacity. It has an intense sensation of one’s personal space that needs to be respecting by everyone. The panda spirit guide has a lot of symbolic meanings that help us live wisely. The panda also signifies the need for serenity among the panda people. This calmness is one way of syncing with the divine world to acquire their guidance in life.

One of the foremost illustrious cultural hallmarks of China, Kung Fu additionally contains the twelve zodiac cultural components. In Chinese self-protection, there areas unit several imitations of and references to the twelve zodiac animals. The most acquainted example is that the Five-Form mitt at intervals the film Kung Fu Panda. The various forms include: Tiger, Monkey, Snake, dictyopterous insect and Leopard. 3 of them belong to the twelve zodiac signs.

Populyar mədəniyyətdə pandanın rolu nədir?

The monster panda is maybe the most remarkable image on the planet with regards to species protection -Nəhəng panda, növlərin qorunması məsələsində dünyanın bəlkə də ən güclü simvoludur.

It represents a significant image of our fellowship and bring our two individuals closer together -bu, dostluğumuzun vacib bir simvolunu təmsil edir və iki insanımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırır.

The panda imagery delivers the significance of individual limits, just as physical and passionate solace when difficulties are out of control -Panda simvolu, fərdi sərhədlərin əhəmiyyətini, çətin zamanlarda isə fiziki və emosional rahatlığı ortaya qoyur.

The panda is an emblem of empathy, pleasure, and bounty, much the same as the mouse soul creature -Panda, siçan simvolu kimi mərhəmət, ləzzət və bolluq totemidir.

At the point when this soul creature appears to you, slow down and spotlight on one assignment in light of the fact that doing countless things without a moment’s delay will deplete your energies -Bu heyvan simvolunu gördüyünüz zaman yavaşlayın və bir işə diqqət yetirin, çünki bir anda bir çox şey etmək enerjinizi tükədəcəkdir.

Ardı…

The significance of the panda represents your capacity to locate a decent way throughout everyday life. This causes you coordinate various parts of your life with the goal that it will all work agreeably together -Pandanın mənası, həyatda balanslı bir yol tapmaq bacarığınızı simvollaşdırır. Bu, həyatınızın müxtəlif aspektlərini birləşdirməyə kömək edir ki, hamısı birlikdə harmonik şəkildə işləsin.

The panda meaning additionally speaks to your delicate strength. There are only a few things in life which you can’t resolve with sharp words and animal strength -Panda əlavə olaraq incə gücünüzü ifadə edir. Həyatda kəskin sözlərlə və kobud güclə həll edə bilməyəcəyiniz bəzi şeylər var.

In some cases, you need a delicate yet firm way to deal with ensure that you are heard and perceived. This gives you power when you need mental fortitude, certainty, or soundness -Bəzən eşidildiyinizi və başa düşüldüyünüzdən əmin olmaq üçün yumşaq, lakin möhkəm bir yanaşma lazımdır. Bu, zehni sabitliyə, dəqiqliyə və sağlamlığa ehtiyacınız olduğu zaman sizə güc verir.

Much the same as the koi soul creature, the panda soul creature reminds you to stay firm yet delicate. This will give you the ideal outcomes and you will likewise procure the regard of individuals -Eynilə koi ruhu heyvanı kimi, panda ruhu heyvanı da möhkəm, lakin yumşaq qalmağınızı xatırladır. Bu sizə istənilən nəticəni verəcək və insanların hörmətini də qazanacaqsınız.

It represents harmony and best of luck, and how having an inspirational standpoint in life can improve things significantly. It speaks to the estimation of feelings, and the significance of persistence -Sülhü və yaxşı şansı təmsil edir, həmçinin həyatda stimul verən düşüncə tərzinə sahib olmağın işləri vacib dərəcədə yaxşılaşdıra biləcəyini göstərir. Bu, duyğuların dəyərini və səbrin vacibliyini təmsil edir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir