İş İngilis Dili - Wordly

İş İngilis Dili


İş İngilis Dili

İş dünyasında müvəffəqiyyət yolunda mütləq bir avadanlıq olaraq, “İş İngilis dili” (Business English) mövzusunu müzakirə edirik və burada İngilis dilində suallarınıza cavab tapa bilərsiniz!

Faydalı iş İngilis dili ifadələri bilmək sizi bu yarışda qabağa aparacaq. Daha yaxşı şirkətlərdə işləmək və ya işinizdə karyera nərdivanına sürətlə qalxmaq istəyirsinizsə, bəzi ümumi nümunələri bilməlisiniz. Çox mədəniyyətli və ya beynəlxalq bir şirkətdə işləyirsinizsə, işgüzar İngilis dili şirkət daxilində yüksəlməyiniz və həmkarlarınızla ünsiyyət qurmanız üçün  vacib bir vasitədir.

İş İngiliscəsi Nədir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz-üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

İş İngiliscəsi ümumi mövzulara deyil, bizneslə əlaqəli mövzulara diqqət yetirir. İş İngilizcəsi bildiğinizdə aşağıdakıları peşəkar səviyyədə biləcəksiniz;

 • Ticarət mühitində peşəkar ünsiyyət təmin etmək
 • İngilis dilində peşəkar bir təqdimat edə bilmək
 • Rəsmi ingilis dilində hesabat vermək
 • Rəsmi olaraq mail yazmaq və göndərmək bacarığı
 • Telefonla iş dünyası haqqında danışmaq bacarığı
 • İclaslarda özünüzü peşəkarlıqla tanıda bilmək
 • Tez-tez istifadə olunan iş İngilis dili sözlərindən istifadə etmək bacarığı
 • İngilis ifadələrini düzgün tələffüz etmək üçün iş dünyası
 • İngilis dilində iş təklifləri təqdim etmək bacarığı

İş  İngilis dilini necə öyrənmək olar?

İngilis dilini öyrənmək istəyirsinizsə, əvvəlcə dili öyrənmək üçün özünüzü motivasiya etməlisiniz. Qarşınıza qoyduğunuz bir hədəflə lazımi motivasiyanı təmin edə bilərsiniz. Oxuma, dinləmə, yazma və danışma qabiliyyətlərinizi müəyyənləşdirdikdən sonra sizə uyğun bir proqram ilə başlaya bilərsiniz.

İş dünyasında qüsursuz bir tələffüzə sahib olmaq istəyirsinizsə, İngilis təhsili doğma bir İngilis dilindən almalısınız. Hər hansı bir adi kurs keçərək iş İngilis dilini öyrənmək çox çətindir. Rəsmi bir dili olan işgüzar İngilis dilində, müraciətdə istifadə olunan sözlər və cümlə nümunələri, gündəlik yazışmada istifadə edilənlərə nisbətən yazışmalar son dərəcə formaldır. Peşəkar İngilis dilini gündəlik həyatınızın bir hissəsinə çevirməlisiniz.

 • Oxu praktikası ilə İngilis dilini öyrənə bilərsiniz.
 • Hər an İngilis dilində bir şeylər dinləyin
 • İş İngilis dilini adi İngilis dili ilə qarışdırın
 • Üz- üzə İngilis dilində danışın
 • Qarşınıza çıxan hər şeyi oxuyun
 • Peşənizlə bağlı xarici mənbələri izləyin
 • Öyrəndiklərinizi istifadə etməkdən çəkinməyin
 • Sektörünüzle əlaqəli İngilis dilində yayımlanan kanalları izləyin

İş İngilis dili ifadələri nələrdir?

Beynəlxalq bir şirkətdə işləyirsinizsə, işgüzar İngilis dili şirkətdə yüksəlməyiniz və həmkarlarınızla ünsiyyət qurmanız üçün vacib bir vasitədir. Bu yazıda işinizi asanlaşdıracaq və iş həyatında sizə kömək edəcək İş İngilis İfadələrini hazırladıq. Nə qədər çox iş İngilis dili sözləri bilinsə, bir o qədər çox fayda əldə ediləcəkdir.

 • I would like to inform you that… (Sizə bildirmək istəyirəm ki …)
 • Looking forward to hearing from you soon (Qısa müddətdə cavabınızı gözləyirəm)
 • Could I speak to your sales manager, please? (Xahiş edirəm satış menecerinizlə danışa bilərəmmi?)
 • Do You Have Some Advice For Me? (Mənim üçün bir məsləhətiniz varmı?)
 • In The Long Term (Uzun müddətli)
 • Arrange A Meeting (Bir görüş təşkil edin)
 • Please Leave It To Me (Xahiş edirəm bunu mənə buraxın)
 • On The Other Hand (Digər tərəfdən)

Maliyyə İşlərində İngilis Dili İfadələri Nələrdir?

Maliyyə dünyası, digər sektorlarla müqayisədə fərqli bir quruluşu ehtiva edən tamamilə fərqli bir sahədir. Bir maliyyə mütəxəssisi olaraq, dünyanın hökmranlığı, maliyyə dünyasındakı son inkişafları izləmək və oxumaq bacarığı olaraq, beynəlxalq maliyyə savadlılığı mütləq “yaxşı” nöqtədə ingilis dilini tələb edən bir quruluşdur.

Maliyyə işi İngilis dilinə gəldikdə, aşağıda bəzi açar sözləri sizinlə bölüşmək istəyirik. Ancaq bu ifadələr ümumiyyətlə digər sahələrdə olduğu kimi insanlar arasında da qısaltmalarla tanınır.

 • forex (foreign exchange)- xarici valyuta
 • corporation- korporasiya, cəmiyyət
 • Advertising- reklam, reklamçılıq
 • Accounts receivable- Alacaq borcları
 • Accounts payable- Ödənilməli hesablar
 • Balance sheet- Balans hesabatı
 • Commission- komisyon, Komissiya
 • Currency market- Valyuta bazarı
 • Financial advisor- Maliyyə məsləhətçisi
 • intangible assets- qeyri- maddi aktivlər
 • LLC (limited liability company)- məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Hüquq İşlərində İngilis Dili İfadələri Nələrdir?

İngilis hüquq terminləri beynəlxalq hüquq sahəsində çalışan və İngilis dilində hüquq öyrənən insanların ən çox qarşılaşdıqları və akademik həyatda istifadə etdikləri ən yaygın söz qruplarıdır. Bir vəkil öz sahəsinin İngilis hüquqi terminologiyasını yaxşı bilmirsə, bu peşədə çox irəliləyə bilməz.

İngilis dilində hüquq və ədalət terminləri istər iş həyatı, istər günlük həyat – hər yerdə qarşımıza çıxmaqdadır. İngilis dilində hüquq terminologiyasını bilmək işinizi olduqca asanlaşdıracaq və sənədlər içində boğulub getmənizə də maneə olacaqdır. Hətta kariyeranızda irəliləməniz üçün lazım olan qapıları da aça biləcəkdir. İş İngiliscəsinin təməl ifadələrini və hüquq terminlərini söz lüğətlərində tapmaq mümkündür.

 • Accuse – iddiham etmək
 • Appeal – müraciət
 • Agreement -Müqavilə
 • Null and void -Hökmsüz, keçərli olmayan
 • DUI / DWI “Driving under the influence” və ya “Driving while intoxicated.“-Təsir altında maşın sürmə, alkoqollu vəziyyətdə ikən maşın sürmə
 • Trespass -Ev və ya mülkə icazəsiz girmək
 • Mutual fund -ortaq fond
 • Corporate governance -Korporativ idarəetmə
 • Prospectus –İzahatnamə
 • Defense -Müdafiə
 • Felony -Ağır cinayət
 • Exclusion -Təcrid
 • civil law -sivil qanun
 • civil liability -hüquqi məsuliyyət
 • civil protection -mülki müdafiə
 • collective bargaining  -kollektiv müqavilə
 • company law –şirkət hüququ
 • insurance contract -sığorta müqaviləsi
 • extra contractual -müqavilə xaricində

Mühəndislik İşlərində İngilis Dili  İfadələri Nələdir?

Mühəndislik sektoru öz daxilində bir çox fərqli sahəyə və hissəyə bölünür.Ancaq bu fərqli hissələrin ümumi bir cəhəti var və bu məqam İngilis dilindədir. Xüsusilə iş dünyasında mühəndislərin əvvəlcə İngilis dilini öyrənməsi və bu İngilis dili biliklərinin yüksək səviyyədə inkişaf etməsi artıq qəti bir qaydaya çevrilmişdir. Mühəndislik sektorundakı iş görüşmələrində İngilis dilinin əhəmiyyəti və yeri çox vacibdir və hər zaman ən yaxşı İngilis dili olan mühəndisə üstünlük verilir.

Mühəndislik sektorunda istifadə olunan əşyalar xaricdən gətirildiyi və satın alındığı üçün istifadəçi təlimatları ümumiyyətlə ingilis dilində yazılır. Bu səbəbdən İngilis dilini bilməyən və ya İngilis dili aşağı səviyyədə olan bir mühəndis bu sahədə çox çətinlik çəkəcəkdir. Mühəndislik İfadələrinin bəziləri aşağıda verilmişdir.

 • Common Brick- Ümumi kərpic
 • Crane- Vinç
 • Excavator- Ekskavator
 • Wrecking crane- Dağıntılı vinç
 • Chief engineer- Baş mühəndis
 • Computer-aided design(CAD)- Kompüter dəstəkli dizayn (CAD)
 • Design- layihə,Dizayn
 • Workability(placeability)- İşlənmə qabiliyyəti

Təhsil İşlərində İngilis Dili İfadələri Nələrdir?

Təhsil işlərindəki İngilis dili ifadələrini bilmək önəmlidir.Əgər xarici universitetlərdə təhsil alırsınızsa və ya təhsil almayı istəyirsinizsə ifadələri bilməniz önəmlidir. Aşağıda sizə bəzi ifadələrin mənaları ilə verilmiştir.

 • researcher- tədqiqatçı
 • degree- dərəcə
 • debate- müzakirə, mübahisə
 • semester- semestr
 • curriculum- tədris planı
 • subject- mövzu
 • qualification- ixtisas
 • attendance- davamiyyət, iştirak
 • language lab (language laboratory)- dil laboratoriyası
 • exam results- imtahan nəticələri

İş İngilis Dilində Hörmət İfadələri Nələrdir?

Business English- də tez- tez istifadə olunan bəzi ifadələr var.Bu ifadələr arasından bəzi ifadələri sizinlə paylaşak. İşdə və ya görüş zamanı kiməsə poçt göndərərkən iş İngilis dili ilə əlaqəli hazır cümlələrdən tez- tez istifadə etməyiniz lazım ola bilər. İş İngilis dilində hər zaman hörmət ifadələrindən istifadə etməlisiniz

 • Regards- Hörmətlə
 • Thank you for your assistance- Kömək üçün təşəkkür edirik
 • Thank you for your help in this matter- Bu məsələdə köməyiniz üçün təşəkkür edirik
 • Thank you for your interest- Marağınız üçün təşəkkür edirik
 • Please contact me…- Zəhmət olmasa mənə müraciət edin …
 • If you require assistance, please contact me- Yardıma ehtiyacınız varsa, xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlayın
 • Thank you for your hospitality- Qonaqpərvərliyiniz üçün təşəkkür edirik
 • Dear sir, dear madam- Hörmətli bəy, hörmətli xanım
 • Would you please let us know…- Xahiş edirəm bizə bildirin …

İş İngilis Dili Mail İfadələri Nələrdir?

Artıq gündəlik, xüsusən də rəsmi yazışmalarda e- mail həyatımızda önəmli yerə sahibdir. Nəzərə alsaq ki, İngilis dili beynəlxalq dildir və rəsmi yazışmaların demək olar ki, hamısı bu dil vasitəsi ilə qarşı tərəfə ötürülür, o zaman İngilis dilində e- mail yazma qaydalarını bilməyin önəmi mövzusunda həmfikir olarıq.

Ümumiyyətlə, bir iş məktubu yazarkən diqqət yetirməli olduğunuz məqamları öyrəndikdən sonra, iş yazışmalarında ən çox seçilən nümunələri öyrənərək özünüzü böyük bir rahatlıq edə bilərsiniz. Aşağıda İngilis dilində mail yazarkən istifadə edilə biləcək cümlə qəlibləri verilmişdir:

 • I hope you are well- Ümid edirəm yaxşısan
 • I hope this email finds you well.- Ümid edirəm bu e-maili aldığınız zaman yaxşı olarsınız
 • Sorry for my late reply.- Gec cavabım üçün üzr istəyirəm.
 • I apologize for the late response.- Gec cavab üçün üzr istəyirəm.
 • Please accept our apologies for any inconvenience caused.- Yaranan narahatlıq üçün üzrümüzü qəbul edin
 • I’d like to inform you that…- Sizə bildirmək istərdim ki …
 • … please do not hesitate to contact me.-  … xahiş edirəm mənimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin.
 • I am contacting you to inform…-… bağlı məlumat vermək üçün sizinlə əlaqə saxlayıram
 • We are looking forward to your earliest response.- Ən qısa zamanda cavabınızı gözləyirik.

Ən yaxşı iş İngilis dili kursları hansılardır?

İngilis dilini yaxşılaşdırmaq və öyrənmək kurslar və əsas İngilis dili təlimi ilə mümkün olsa da, bu gün iş İngilis dilini inkişaf etdirmək olduqca asandır. Bu tamamilə izlədiyiniz mövzulara və etdiyiniz təcrübələrə görə meydana gələn bir vəziyyətdir.

Əvvəlcə, iş İngilis dilini yaxşılaşdırmaq üçün onlayn və çap mənbələrini izləyin. Çap edilmiş mənbələr

 • Bloomberg
 • Time

Online olarak hazırlaşmak istiyirsinizsə aşağıdakı yazılmış kurslardan istifadə edə bilərsiniz.

 • Konuşarak Öğren
 • Duolingo
 • HelloTalk
 • Busuu

Xüsusi İş İngilis dili Dərsləri Nələrdir?

İş  İngilis dili  ümumi İngilis təhsili ilə o qədər də fərqlənmir. Bununla birlikdə, xüsusilə iş sektoruna görə, bu nöqtədə müəyyən söz qrupları və cümlə quruluşlarının  vacibdir. Xüsusi iş İngilis dili dərsləri çox yayılmış bir xidmət deyil. İnternetdə özəl bir iş İngilis dili dərsi axtarsanız bunu görə bilərsiniz.

Son illərdə iş İngilis dilində çox populyar bir tendensiya olan danışıq yolu ilə öyrənmək bu məqamda sizə fayda gətirəcək ən vacib məsələdir. Bu nöqtədə yaxşı pratik etmək və İngilis dilini yaşamaq sizin üçün özəl bir iş İngilis dili dərsi kimidir!

ABŞ- da yerli ingilis dilli müəllimlərlə Skype və ya telefonla danışaraq asanlıqla təcrübə edə bilərsiniz. Konuşarak Öğren, bu sektörün aparıcı markası olaraq yüksək təsirli bir təhsil modeli təqdim edir:

 • Gündə 10 dəqiqə, 20 dəqiqə və 30 dəqiqə kimi qısa müddətlərdə görüşmə fürsəti
 • Skype- da danışmaq
 • Kompüterdən və ya mobil telefondan danışmaq şansı.
 • Müsahibələrdən sonra rəylər müəllimə tərəfindən sizə təqdim olunur, beləliklə özünüzü inkişaf etdirə və səhvlərinizi təkrarlamaya bilərsiniz.

İş İngilis Dili İfadələri ve Təlimi Pdf

İş İngilis Dili Dialoq Nümunələri

İş İngilis dilinə daxil olan dialoqlar insanların iş İngilis dilində nə qədər inkişaf etdiklərinin nəticəsidir! Bu mövzuda özünüzü inkişaf etdirmək üçün, dialoq nümunələrinə baxaraq çatışmazlıqları tapmalı, əsas İngilis nümunələrini öyrənməlisiniz və iş İngilis dili ilə adi İngilis dili arasındakı nüans fərqlərini tutaraq bir İngilis modeli inkişaf etdirməlisiniz. Aşağıda, nəzərdən keçirə biləcəyiniz qısa bir iş İngilis dili nümunəsi dialoqunu verəcəyik.

 • A; Good morning(Sabahınız xeyir)
 • B; Good morning (Sabahınız xeyir)
 • A; Is it possible for us to have a meeting today? (Bu gün görüşməyimiz mümkündürmü?)
 • B; What is the subject? (Mövzu nədir?)
 • A; I’d like to head the project we walked about yesterday. (Dünən danışdığımız layihəni həyata keçirmək istəyirəm)
 • B; Ok, why not? (Ok, niyə olmasın?)
 • A; Can we talk about the details of Project in the meeting? (İclasda layihənin təfərrüatları barədə danışa bilərikmi?)
 • B; Thank you, see you. (Təşəkkür edirəm,görüşərik)
 • A; Thank you, see you. (Təşəkkür edirəm,görüşərik)

İş İngilis dilini necə inkişaf etdirmək olar?

İngilis dilini inkişaf etdirməkdə əvvəlki illərlə müqayisədə çox şanslıyıq. Xüsusilə də internet, qısa müddətdə hər cür məlumata anında çatma şansı da İngilis dilinin inkişaf etdirilməsində böyük bir üstünlükdür. İngilis dilinizi inkişaf etdirmək üçün internetdən yaxşı istifadə edirsinizsə, qısa müddətdə ciddi irəliləyiş əldə edə biləcəyinizi unutmayın. İş İngilis dili inkişafı üçün məsləhətlərimizi sizinlə  bölüşək.

Televizorda İngilis dili iş kanallarına baxın

CNN, BBC, BLOOMBERG və s. Bir çox kanal kimi, daim iş dünyasından xəbər verirlər. İngilis kanallarında iş mövzularını izləyərək söz ehtiyatınızı inkişaf etdirə və danışıq nümunələri və terminologiyaya alışa bilərsiniz.

Yatmazdan əvvəl ingilis dilində bir kitab oxuyun

Yatmadan  əvvəl 15 dəqiqə xarici dildə oxumaq öyrənmə prosesinizə inanılmaz dərəcədə təsir edəcəkdir. Bu, yaddaşınızı və beyninizi gücləndirəcək və sizə uğur gətirəcəkdir.

İngilis dilində  düşünün

Ofisdəki və ya yemək yeyərkən davamlı iş haqqında düşündüyümüzün fərqindəyik. İş İngilis dilinizi inkişaf etdirmək və onu qalıcı saxlamaq istəyirsinizsə, İngilis dilini düşünün. Əvvəlcə bir neçə dəqiqə ingilis dilində düşünməyə başlaya bilərsiniz. Daha sonra bu müddəti uzadıb vərdiş halına gətirə bilərsiniz. Hər gün bu cür düşünməyə alışsanız, çox keçmədən öyrəndiyiniz dilin sizin üçün çətin olmadığını başa düşəcəksiniz.

Özünüzlə eşidə biləcəyiniz bir səslə danışın

Bu dili tətbiq edə biləcəyiniz hər zaman yaxın bir adam olmaya bilər. Başqası ilə danışdığınızı xəyal edərək təkbaşına danışmalı və cavab verməlisən.

İş İngilis dili Müsahibəsi Mərhələsi

Söz qruplarını, söz kitabxanalarını, eləcə də işinizlə bağlı bilməli olduğunuz əsas qrammatika və nümunələri bir kənara qoysaq və dürüst deyim ki, hər kəsin ən ciddi qəbul etdiyi vəziyyətlərdən biri də bir İngilis dilində iş görüşməsidir. Xüsusilə yeni məzun olanlar, İngilis dilinə kifayət qədər güvənməyən və beynəlxalq bir şirkətə girmək üçün bir iş görüşməsinə gedəcək insanlar, İngilis iş  görüşmə mövzusuna əhəmiyyət verirlər.

Müsahibə mərhələsində bir səhv etməməyiniz və özünüzü əvvəldən vurğulamağınız üçün özünüzü təqdimetmə və təqdimat üzərində çox çalışmanızı məsləhət görürük. Business English müsahibəsində getmədən əvvəl bəzi məqamlara diqqət yetirin:

 • Bu iş və sektor haqqında danışılacaq mövzuları və söz qruplarını mənimsəyin.
 • Mürəkkəb cümlələr quraraq özünüzü çətin vəziyyətə qoymaq əvəzinə sadə düşünün.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir