John Legend - All of Me (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi

John Legend – All of Me (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi


John Legend – All of Me (Lyrics) mahnı sözlərinin tərcüməsi

Hamımıza məlumdur ki, İngilis dilini öyrənmə prosesində mahnılara qulaq asmağın, kitab oxumağın, film izləməyin rolu əvəzsizdir. İstər sadəcə maraqlı gəldiyi üçün sözləri ilə tanış olmaq olsun, istərsə də, karaoke kimi oyunlarda istifadə etmək məqsədi ilə mahnıların sözlərinə tez-tez ehtiyacımız olur. Mahnılara qulaq asmaq, müğənni ilə paralel olaraq mahnını oxumağa çalışmaq da İngilis dilimizdə müsbət dəyişikliklərə yol açır. Belə ki, daimi olaraq qrammatik qaydaları oxumaqdan yorulmuş şəxslər istirahət vaxtlarında mahnılara qulaq asaram həm dincəlmiş olur, həm də fasiləsiz olaraq öyrənmə prosesinə davam etmiş olurlar.

John Legend – All Of Me mahnısının İngilis dilində sözləri

“All of me” mahnısının sözlərini oxumağa, orada nədən bəhs etdiyini öyrənməyə tələsirsiniz? Elə isə yaxın əyləşin. Bu başlıq altında siz adı çəkilən mahnının İngilis dilindəki mətni ilə tanış olacaqsınız.

 • What would I do without your smart mouth?
 • Drawing me in, and you kicking me out
 • Got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down
 • What’s going on in that beautiful mind
 • I’m on your magical mystery ride
 • And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright
 • My head’s underwater
 • But I’m breathing fine
 • You’re crazy and I’m out of my mind
 • ‘Cause all of me
 • Loves all of you
 • Love your curves and all your edges
 • All your perfect imperfections
 • Give your all to me
 • I’ll give my all to you
 • You’re my end and my beginning
 • Even when I lose I’m winning
 • ‘Cause I give you all of me
 • And you give me all of you
 • How many times do I have to tell you?
 • Even when you’re crying you’re beautiful too
 • The world is beating you down, I’m around through every mood
 • You’re my downfall, you’re my muse
 • My worst distraction, my rhythm, and blues
 • I can’t stop singing, it’s ringing, and my head for you
 • My head’s underwater
 • But I’m breathing fine
 • You’re crazy and I’m out of my mind
 • ‘Cause all of me
 • Loves all of you
 • Love your curves and all your edges
 • All your perfect imperfections
 • Give your all to me
 • I’ll give my all to you
 • You’re my end and my beginning
 • Even when I lose I’m winning
 • ‘Cause I give you all of me
 • And you give me all of you
 • Give me all of you
 • Cards on the table, we’re both showing hearts
 • Risking it all, though it’s hard
 • ‘Cause all of me
 • Loves all of you
 • Love your curves and all your edges
 • All your perfect imperfections
 • Give your all to me
 • I’ll give my all to you
 • You’re my end and my beginning
 • Even when I lose I’m winning
 • ‘Cause I give you all of me
 • And you give me all of you

John Legend – All Of Me mahnısının Azərbaycan dilinə tərcüməsi

“All of me” mahnısının İngilis dilindəki mətnini öyrəndik. Ancaq işimiz bununla bitmir. İngilis dilini öyrənmə prosesində ən çox ehtiyacımız olan məqamlar məhz mətnlərin Azərbaycan dilinə olan tərcümələridir ki, bunun sayəsində də öyrəndiklərimiz daha yaxşı yadımızda qalır. Elə isə bu mahnının Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə tanış olmağa başlayaq.

 • Ağıllı sözlərin olmasa mən nə edərdim
 • Məni özünə çəkməyin və itələməyin olmasa
 • Başımı fırlatdın mənim, zarafat deyil, səni məcbur edə bilmərəm
 • O gözəl zehnində nələr olur
 • Sehrli, gizli gəzintindəyəm sənin
 • Və çox sərsəməm, bilmirəm mənə nə təsir etdi, amma düzələcəyəm
 • Başım suyun altındadır
 • Amma yaxşı nəfəs alıram
 • Dəlisovsan sən və mən ağlımı itirdim
 • Çünki hər bir tərəfim
 • Sənin hər bir tərəfinə aşiqdir
 • Səni bütünlüklə sevirəm
 • Bütün o mükəmməl qüsurlarını
 • Mənə hər şeyini ver
 • Mən də hər şeyimi sənə verim
 • Sən mənim sonum və başlanğıcımsan
 • İtirdiyim zaman belə qazanıram
 • Çünki mən sənə hər şeyimi verirəm
 • Və sən də mənə hər şeyini verirsən
 • Sənə hələ nə qədər demək məcburiyyətindəyəm
 • Ağladığın zaman belə çox gözəl olduğunu
 • Bütün dünya səni yerə sərir, mən hər halımla yanındayam
 • Sən mənim ilham pərimsən
 • Ən pis dəliliyim, ritmim və kədərim
 • Mahnı oxumağı buraxa bilmərəm, çalır, ağlımda ancaq sən
 • Başım suyun altındadır
 • Amma yaxşı nəfəs alıram
 • Dəlisovsan sən və mən ağlımı itirdim
 • Çünki hər bir tərəfim
 • Sənin hər bir tərəfinə aşiqdir
 • Səni bütünlüklə sevirəm
 • Bütün o mükəmməl qüsurlarını
 • Mənə hər şeyini ver
 • Mən də hər şeyimi sənə verim
 • Sən mənim sonum və başlanğıcımsan
 • İtirdiyim zaman belə qazanıram
 • Çünki mən sənə hər şeyimi verirəm
 • Və sən də mənə hər şeyini verirsən
 • Hər şeyini ver mənə
 • Stolun üstündə kartlaq, ikimiz də stəkanları göstəririk
 • Çətin olmasına baxmayaraq, hər şeyi riskə atırıq
 • Çünki hər bir yanım
 • Sənin hər bir yanına aşiqdir
 • Səni bütünlüklə sevirəm
 • Bütün o mükəmməl qüsurlarını
 • Mənə hər şeyini ver
 • Mən də hər şeyimi sənə verim
 • Sən mənim sonum və başlanğıcımsan
 • İtirdiyim zaman belə qazanıram
 • Çünki mən sənə hər şeyimi verirəm
 • Və sən də mənə hər şeyini verirsən

John Legend – All Of Me mahnısının İngilis dilində oxunuşu

“All of me” mahnısının İngilis dilində sözlərini və Azərbaycan dilinə tərcümələrini öyrəndik. Bəs bu sözlər necə tələffüz edilir? Tələffüz ilə bağlı probleminiz var? Elə isə bu başlıq məhz sizin üçündür. Bu başlıq altında siz adı çəkilən mahnının İngilis dilindəki tələffüzü ilə tanış ola bilərsiniz.

 • wɒt wʊd aɪ duː wɪˈðaʊt jɔː smɑːt maʊθ
 • ˈdrɔːɪŋ miː ɪn, ænd juː ˈkɪkɪŋ miː aʊt
 • gɒt maɪ hɛd ˈspɪnɪŋ, nəʊ ˈkɪdɪŋ, aɪ kɑːnt pɪn juː daʊn
 • wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn ɪn ðæt ˈbjuːtəfʊl maɪnd
 • aɪm ɒn jɔː ˈmæʤɪkəl ˈmɪstəri raɪd
 • ænd aɪm səʊ ˈdɪzi, dəʊnt nəʊ wɒt hɪt miː, bʌt aɪl biː ɔːlˈraɪt
 • maɪ hɛdz ˈʌndə ˈwɔːtə
 • bʌt aɪm ˈbriːðɪŋ faɪn
 • jʊə ˈkreɪzi ænd aɪm aʊt ɒv maɪ maɪnd
 • kɒz ɔːl ɒv miː
 • lʌvz ɔːl ɒv juː
 • lʌv jɔː kɜːvz ænd ɔːl jɔːr ˈɛʤɪz
 • ɔːl jɔː ˈpɜːfɪkt ˌɪmpəˈfɛkʃənz
 • gɪv jɔːr ɔːl tuː miː
 • aɪl gɪv maɪ ɔːl tuː juː
 • jʊə maɪ ɛnd ænd maɪ bɪˈgɪnɪŋ
 • ˈiːvən wɛn aɪ luːz aɪm ˈwɪnɪŋ
 • kɒz aɪ gɪv juː ɔːl ɒv miː
 • ænd juː gɪv miː ɔːl ɒv juː
 • haʊ ˈmɛni taɪmz duː aɪ hæv tuː tɛl juː
 • ˈiːvən wɛn jʊə ˈkraɪɪŋ jʊə ˈbjuːtəfʊl tuː
 • ðə wɜːld ɪz ˈbiːtɪŋ juː daʊn, aɪm əˈraʊnd θruː ˈɛvri muːd
 • jʊə maɪ ˈdaʊnfɔːl, jʊə maɪ mjuːz
 • maɪ wɜːst dɪsˈtrækʃən, maɪ ˈrɪðəm ænd bluːz
 • aɪ kɑːnt stɒp ˈsɪŋɪŋ, ɪts ˈrɪŋɪŋ, ænd maɪ hɛd fɔː juː
 • maɪ hɛdz ˈʌndə ˈwɔːtə
 • bʌt aɪm ˈbriːðɪŋ faɪn
 • jʊə ˈkreɪzi ænd aɪm aʊt ɒv maɪ maɪnd
 • kɒz ɔːl ɒv miː
 • lʌvz ɔːl ɒv juː
 • lʌv jɔː kɜːvz ænd ɔːl jɔːr ˈɛʤɪz
 • ɔːl jɔː ˈpɜːfɪkt ˌɪmpəˈfɛkʃənz
 • gɪv jɔːr ɔːl tuː miː
 • aɪl gɪv maɪ ɔːl tuː juː
 • jʊə maɪ ɛnd ænd maɪ bɪˈgɪnɪŋ
 • ˈiːvən wɛn aɪ luːz aɪm ˈwɪnɪŋ
 • kɒz aɪ gɪv juː ɔːl ɒv miː
 • ænd juː gɪv miː ɔːl ɒv juː
 • gɪv miː ɔːl ɒv juː
 • kɑːdz ɒn ðə ˈteɪbl, wɪə bəʊθ ˈʃəʊɪŋ hɑːts
 • ˈrɪskɪŋ ɪt ɔːl, ðəʊ ɪts hɑːd
 • kɒz ɔːl ɒv miː
 • lʌvz ɔːl ɒv juː
 • lʌv jɔː kɜːvz ænd ɔːl jɔːr ˈɛʤɪz
 • ɔːl jɔː ˈpɜːfɪkt ˌɪmpəˈfɛkʃənz
 • gɪv jɔːr ɔːl tuː miː
 • aɪl gɪv maɪ ɔːl tuː juː
 • jʊə maɪ ɛnd ænd maɪ bɪˈgɪnɪŋ
 • ˈiːvən wɛn aɪ luːz aɪm ˈwɪnɪŋ
 • kɒz aɪ gɪv juː ɔːl ɒv miː
 • ænd juː gɪv miː ɔːl ɒv juː

John Legend kimdir?

John Roger Stephens və ya səhnə adı ilə desək John Legend Amerikalı müğənni, bəstəkar və aktyordur. Yeddi ədəd Grammy mükafatının sahibidir və bundan əlavə, 2007-ci ildə Songwriters Hall of Fame-dən xüsusi mükafat olan Starlight da almışdır.

John Legend solo albomundan əvvəl bir çox müğənnilərlə birlikdə duetlər oxuyaraq məşhur olmuşdur. Kanye West, Jay-Z, Alicia Keys, Fort Minor, T.I., Mariah Carey, Lil Wayne kimi çox sayda sənətçi ilə birlikdə işləmişdir. 2014-cü ilin May ayında çıxardığı “All of Me” mahnısı ilə karyerasında ilk dəfə Amerikan Billboard Hot 100 siyahısında birinci yerə yüksəlmişdir. Selma filmi üçün Common ilə birlikdə yazıb səsləndirdiyi “Glory” adlı mahnı ilə “Ən yaxşı original mahnı” qolunda Oscar qazanmışdır.

John Legend, 28 Dekabr 1978-ci ildə doğulub. Boyu 1.75 sm-dir və 70 kiloqramdır. Chrissy Teigen ilə evlidir.

John Legend’ın All Of Me mahnısının hekayəsi və mənası nədir?

Sevgi mahnısı on ilin ən böyük hitlərindən biri idi və John Legend-i nəslinin ən çox bəyənilən müğənni-bəstəkarlarından biri kimi təsdiqlədi.

Bəs mahnı nədən ilham almışdır? Bütün vacib faktlar:

‘All of Me’ mahnısını kim yazıb?

 • John Legend (əsl adı John Stephens olaraq qəbul edilir) Toby Gad ilə birlikdə mahnı yazdı.
 • ‘All of Me’ John Legendin o zamankı nişanlısı, indi isə həyat yoldaşı, model Chrissy Teigen-dən ilhamlanaraq ortaya çıxmışdır.
 • Cütlük 2007-ci ildə ‘Stereo’ videosunun çəkiliş meydançasında tanış olub. 14 sentyabr 2013-cü ildə evləniblər.
 • Mahnı bir-birini balanslaşdıran şeylər söyləyir. “Uduzanda da qazanıram; başım suyun altındadır, amma yaxşı nəfəs alıram; hər şeyimi verirəm, sən də hər şeyini verirsən”. “Hər şeydən imtina etməyinizlə eyni zamanda, hər şeyi qazanırsınız” kimi cümlələr balanslığa aid olan ən gözəl işarələrdir.

Mahnı necə hazırlandı?

Prodüser Dave Tozer mahnının istehsalı barədə SonicScoop-a danışıb: “Bu, çox sadə, soyulmuş bir tənzimləmədir” dedi. “Bütün yükün hamısı Johnun vokalındadır. Sonra bir qrup vokalını robotlar kimi səsləndirmək üçün uyğunlaşdırdım – bir Eventide parçası istifadə edilə bilərdi və bunu TC Helicon VoiceLive səsləndirdi, bu isə çox yaxşı nəticələr verdi.”

“Biz o Imogen Heap mahnısından ilham aldıq ‘Hide And Seek’ deyərək əlavə etdi,” bu, bütün harmonizatorlarla davam edən bir kapella musiqisidir. Robotun uyğunlaşması incədir – biz onu aşmaq istəmədik – ancaq hər şeyə bir az sərin bir xarakter verir. ”

Nəticə qrafiklərdə necə göründü?

İngiltərədə John Legend 2004-cü ildə çıxan ‘Adi İnsanlar’ filmindən bəri hit olmayıb. On il sonra ‘All of Me’ birinci yerə çıxdı və 1.8 milyon nüsxədən çox satıldı və 2014-cü ilin ən çox satılan üçüncü mahnısı oldu. Bu günə qədər 5.8 milyon nüsxə sataraq ABŞ-ın Billboard Hot 100-də birinci oldu.

John Legend’ın ən hit mahnıları hansılardır?

Aşağıda John Legend-n ən hit mahnılarının siyahısı verilmişdir:

 • Minefields
 • Love me now
 • Conversations in the dark
 • Tonight
 • Beauty and the beast
 • Ordinary people
 • You & I
 • Wild
 • U move, I move
 • Save room
 • Preach
 • Never break
 • P.D.A.
 • Greenlight
 • Glory
 • So high
 • Used to love u
 • Who did that to you
 • Made to love
 • Who do we think we are
 • Ooh laa
 • Everybody knows
 • Stay with you
 • A good night
 • Last time
 • Start a fire
 • Surefire
 • Actions
 • Bring me, love
 • Wake up everybody

John Legend’ın ən uğurlu albomları hansılardır?

Bu siyahıda soz John Legend-n ən uğurlu albomları ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Bigger love
 • Get lofted
 • Love in the future
 • Darkness and light
 • Evolver
 • Once again
 • Wake up
 • A legendary christmas
 • Live from Philadelphia
 • Live at SOB’s
 • Number oneselfish
 • We need love
 • My gift

All of Me mahnısına oxşar olan digər mahnılar

Bu başlıq altında John Legend-n “All of me” mahnısına bənzər mahnıların siyahısı və onları ifa edən sənətçilərin adları verilmişdir. Elə isə siyahını oxumağa davam edə bilərsiniz.

 • Stay with me – Sam Smith
 • Rude – Magic!
 • Don’t – Ed Sheeran
 • Maps – Maroon 5
 • Happy – Pharrell Williams
 • Animals – Maroon 5
 • Sing – Ed Sheeran
 • Money on my mind – Sam Smith
 • Not a Bad Thing – Justin Timberlake
 • Locked Out of Heaven – Bruno Mars
 • Just the Way You Are – Bruno Mars
 • The Man – Aloe Blacc
 • Blurred Lines – Robin Thicke
 • XO – Beyoncé
 • I Won’t Give Up – Jason Mraz
 • Halo – Beyoncé
 • Girl on Fire – Alicia Keys
 • Hold On, We’re Going Home – Drake
 • Na Na – Trey Songz
 • Rather Be – Clean Bandit
 • La La La – Naughty Boy
 • Don’t Tell ‘Em – Jeremih
 • Cry Me a River – Justin Timberlake
 • Bleeding Love – Leona Lewis
 • New Flame (feat. Usher & Rick Ross) – Chris Brown
 • If I Ain’t Got You – Alicia Keys
 • You’re Mine (Eternal) – Mariah Carey
 • Ordinary People – John Legend
 • I Will Always Love You – Whitney Houston
 • Long Hard Look – Mary J. Blige
 • Wicked Games – The Weeknd
 • Champagne Kisses – Jessie Ware
 • Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself) – Ne-Yo
 • Cry. – Mariah Carey
 • She Knows – Ne-Yo
 • Save Room – John Legend
 • Hold On, We’re Going Home (feat. Majid Jordan) – Drake
 • Beneath Your Beautiful – Labrinth
 • I Don’t Mind (feat. Juicy J) – Usher
 • Tough Love – Jessie Ware
 • Say My Name – Destiny’s Child
 • Thinkin Bout You – Frank Ocean
 • Good Kisser – Usher
 • 7 Days – Craig David
 • Trumpets – Jason Derülo
 • Don’t Wake Me Up – Chris Brown
 • That’s the Way Love Goes – Janet Jackson
 • Water Runs Dry – Boyz II Men
 • Blurred Lines (feat. T.I. & Pharrell) – Robin Thicke

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir