"Laugh" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Laugh” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Laugh feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Laugh feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “gülmək, güldürmək” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Laughed” şəklindədir.

Laugh feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Laugh” feilinin ikinci forması olan “Laughed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Jennifer laughed in response to his jokes -Jennifer onun zarafatlarına cavab olaraq güldü.
 • He laughed to cover his nervousness -o, əsəbini gizlətmək üçün güldü.
 • We all laughed loudly when she made a joke -o zarafat edəndə hamımız ucadan güldük.
 • The students laughed at the funny story -tələbələr gülməli hekayəyə güldülər.
 • Mary laughed in answer to the teacher’s question -Mary müəllimin sualına cavab olaraq güldü.

Laugh feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “gülmək, güldürmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Laughed” şəklindədir.

Laugh feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Laugh” feilinin üçüncü forması olan “Laughed” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Jennifer has laughed in response to his jokes -Jennifer onun zarafatlarına cavab olaraq gülüb.
 • He has laughed to cover his nervousness -o, əsəbini gizlətmək üçün gülüb.
 • We all have laughed loudly when she made a joke -o zarafat edəndə hamımız ucadan gülmüşük.
 • The students have laughed at the funny story -tələbələr gülməli hekayəyə gülüblər.
 • Mary has laughed in answer to the teacher’s question -Mary müəllimin sualına cavab olaraq gülüb.

Laugh Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Laugh feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Laugh” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Laugh Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Laugh” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I laugh without fear of the future usually -mən adətən gələcəkdən qorxmadan gülürəm.
 • You laugh without fear of the future usually -sən adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsən.
 • He/she laughs without fear of the future usually -o, adətən gələcəkdən qorxmadan gülür.
 • We laugh without fear of the future usually -biz adətən gələcəkdən qorxmadan gülürük.
 • You laugh without fear of the future usually -siz adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsünüz.
 • They laugh without fear of the future usually -onlar adətən gələcəkdən qorxmadan gülürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you laugh without fear of the future usually? -sən adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsən?
 • Does Jennifer laugh without fear of the future usually? -Jennifer adətən gələcəkdən qorxmadan gülürsən?

Laugh Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Laugh” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have laughed without fear of the future -mən gələcəkdən qorxmadan gülmüşəm.
 • You have laughed without fear of the future -sən gələcəkdən qorxmadan gülmüsən.
 • He/she has laughed without fear of the future -o, gələcəkdən qorxmadan gülüb.
 • We have laughed without fear of the future -biz gələcəkdən qorxmadan gülmüşük.
 • You have laughed without fear of the future -siz gələcəkdən qorxmadan gülmüsünüz.
 • They have laughed without fear of the future -onlar gələcəkdən qorxmadan gülüblər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you have laughed without fear of the future? – sən gələcəkdən qorxmadan gülmüsən?
 • Has Jennifer laughed without fear of the future? -Jennifer gələcəkdən qorxmadan gülüb?

Laugh Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am laughing without fear of the future now-mən indi gələcəkdən qorxmadan gülürəm.
 • You are laughing without fear of the future now -sən indi gələcəkdən qorxmadan gülürsən.
 • He/she is laughing without fear of the future now -o, indi gələcəkdən qorxmadan gülür.
 • We are laughing without fear of the future now -biz indi gələcəkdən qorxmadan gülürük.
 • You are laughing without fear of the future now -siz indi gələcəkdən qorxmadan gülürsünüz.
 • They are laughing without fear of the future now -onlar indi gələcəkdən qorxmadan gülürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you laughing without fear of the future now? -sən indi gələcəkdən qorxmadan gülürsən?
 • Is Jennifer laughing without fear of the future now? -Jennifer indi gələcəkdən qorxmadan gülür?

Laugh Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been laughing without fear of the future for 5 minutes -mən 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdəyəm.
 • You have been laughing without fear of the future for 5 minutes -sən 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdəsən.
 • He/she has been laughing without fear of the future for 5 minutes -o, 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdədir.
 • We have been laughing without fear of the future for 5 minutes -biz 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdəyik.
 • You have been laughing without fear of the future for 5 minutes -siz 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdəsiniz.
 • They have been laughing without fear of the future for 5 minutes -onlar 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been laughing without fear of the future 5 minutes? -sən 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdəsən?
 • Has Jennifer been laughing without fear of the future 5 minutes? -Jennifer 5 dəqiqədir ki, gələcəkdən qorxmadan gülməkdədir?

Laugh Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I laughed without fear of the future yesterday -mən dünən gələcəkdən qorxmadan güldüm.
 • You laughed without fear of the future yesterday -sən dünən gələcəkdən qorxmadan güldün.
 • He/she laughed without fear of the future yesterday -o, dünən gələcəkdən qorxmadan güldü.
 • We laughed without fear of the future yesterday -biz dünən gələcəkdən qorxmadan güldük.
 • You laughed without fear of the future yesterday -siz dünən gələcəkdən qorxmadan güldünüz.
 • They laughed without fear of the future yesterday -onlar dünən gələcəkdən qorxmadan güldülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer laugh without fear of the future yesterday? -Jennifer dünən gələcəkdən qorxmadan güldü?
 • Did you laugh without fear of the future yesterday? -sən dünən gələcəkdən qorxmadan güldün?

Laugh Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was laughing without fear of the future yesterday -mən dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdüm.
 • You were laughing without fear of the future yesterday -sən dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdün.
 • He/she was laughing without fear of the future yesterday -o, dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdü.
 • We were laughing without fear of the future yesterday -biz dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdük.
 • You were laughing without fear of the future yesterday -siz dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdünüz.
 • They were laughing without fear of the future yesterday -onlar dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer laughing without fear of the future yesterday? -Jennifer dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdü?
 • Were we laughing without fear of the future yesterday? -biz dünən gələcəkdən qorxmadan gülürdük?

Laugh Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, gələcəkdən qorxmadan gülürdüm.
 • You had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdün.
 • He/she had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, gələcəkdən qorxmadan gülürdü.
 • We had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdük.
 • You had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdünüz.
 • They had laughed without fear of the future when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter laughed without fear of the future when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdü?
 • Had we laughed without fear of the future when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülürdük?

Laugh Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, gələcəkdən qorxmadan gülmüşdüm.
 • You had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülmüşdün.
 • He/she had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda, gələcəkdən qorxmadan gülmüşdü.
 • We had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülmüşdük.
 • You had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülmüşdünüz.
 • They had been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülmüşdülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been laughing without fear of the future when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda, gələcəkdən qorxmadan gülmüşdü?
 • Had we been laughing without fear of the future when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda,  gələcəkdən qorxmadan gülmüşdük?

Laugh Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will laugh without fear of the future tomorrow -mən sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəyəm..
 • You will laugh without fear of the future tomorrow -sən sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəksən.
 • He/she will laugh without fear of the future tomorrow -o, sabah gələcəkdən qorxmadan güləcək.
 • We will laugh without fear of the future tomorrow -biz sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəyik.
 • You will laugh without fear of the future tomorrow -siz sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəksiniz.
 • They will laugh without fear of the future tomorrow -onlar sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you laugh without fear of the future tomorrow? -sən sabah gələcəkdən qorxmadan güləcəksən?
 • Will Jennifer laugh without fear of the future tomorrow? -Jennifer sabah gələcəkdən qorxmadan güləcək?

Laugh Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be laughing without fear of the future tomorrow -mən sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacam.
 • You will be laughing without fear of the future tomorrow -sən sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaqsan.
 • He/she will be laughing without fear of the future tomorrow -o, sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaq.
 • We will be laughing without fear of the future tomorrow -biz sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacağıq.
 • You will be laughing without fear of the future tomorrow -siz sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaqsınız.
 • They will be laughing without fear of the future tomorrow -onlar sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be laughing without fear of the future tomorrow? -sən sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaqsan?
 • Will Peter be laughing without fear of the future tomorrow? -Peter sabah gələcəkdən qorxmadan gülməkdə olacaq?

Laugh Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacam.
 • You will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqsan.
 • He/she will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaq.
 • We will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacağıq.
 • You will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqsınız.
 • They will have laughed without fear of the future when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have laughed without fear of the future when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaq?
 • Will we have laughed without fear of the future when Jennifer arrived? -o, Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacağıq?

Laugh Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacam.
 • You will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqsan.
 • He/she will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaq.
 • We will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacağıq.
 • You will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqsınız.
 • They will have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived? -Peter Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacaq?
 • Will we have been laughing without fear of the future when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda gələcəkdən qorxmadan gülmüş olacağıq?

Laugh – Laugh – Laugh – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Laugh” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. She ______ too much.
 • A) has laughed
 • B) laughs
 • C) have laugh
 1. He ______ best who laughs last.
 • A) is laugh
 • B) are laugh
 • C) laughs
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Laugh”?
 • A) am/is/are laughing
 • B) will laughing
 • C) am/is/are laugh
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Laugh”?
 • A) am/is/are laugh
 • B) was/were laugh
 • C) laugh
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Laugh”?
 • A) laugh/laughs
 • B) will laugh
 • C) laugh
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Laugh”?
 • A) will laughing
 • B) will be laughing
 • C) will been laugh
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Laugh”?
 • A) has laugh
 • B) had laugh
 • C) had been laugh
 1. The couple _______ off rumours that their marriage was in trouble.
 • A) has laughs
 • B) laughed
 • C) have laughs
 1. The man ______ when he realized what had happened.
 • A) to laugh
 • B) laughed
 • C) was laughed
 1. We all ______ at his joke.
 • A) to laugh
 • B) were laughed
 • C) laughed

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. C

Laugh – Laughed – Laughed – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir