Ölkələrin və millətlərin İngilis dilində adları - Wordly

Ölkələrin və millətlərin İngilis dilində adları


ölkələrin və millətlərin ingilis dilində adları

İngilis dilində vacib mövzulardan digəri də ölkə, millət və dil adlarıdır. Çünki bu mövzuda olan ən xırda bir səhv yanlış anlaşılmaya səbəb ola bilər. Bu mövzumuzda İngilis dilində ölkə, millət və o ölkədə danışılan dil adlarını, onların Azərbaycan dilindəki mənalarını öyrənməklə yanaşı, eyni zamanda İngilis dilində ölkələrlə bağlı ən çox istifadə edilən 25 məşhur deyimlə də (irqçiliyə yol vermədən) tanış olacaqsınız.

Bu mövzuda oxuyacağınız başlıqlar:

 • İngilis dilində ölkə, millət və istifadə edilən dil adlarının cədvəli
 • İngilis dilində millətlərlə və ölkələrlə bağlı 25 məşhur deyim

İngilis dilində ölkə, millət və istifadə edilən dil adlarının cədvəli

İngilis dilində millətin adı, adətən o millətin danışdığı dilin adı ilə eynidir. Ölkələrdə yaşayan şəxslərə və danışdıqları dilə “ish” və ya “ian” şəkilçisi əlavə edilir. Ancaq bu bir qayda deyil.

Aşağıda İngilis dilində ölkə, o ölkədə yaşayan millətə verilən ad və danışdıqları dil cədvəli verilmişdir. Cədvəldə eyni zamanda, bu sözlərin Azərbaycan dilindəki mənaları ilə də tanış ola bilərsiniz.

County Nationality Language Ölkə Millət Dil
Afghanistan Afghan Afghan Əfqanıstan Əfqan Əfqanca
Albania Albanian Albanian Albaniya Alban Albanca
Algeria Algerian Arabic Əlcəzair Cəzayircə Ərəbcə
Argentina Argentine Spanish Algerian Argentinalı İspanca
Australia Australian English Avstraliya Avstraliyalı İngiliscə
Bangladesh Bangladeshi Bengali Banqladeş Banqladeşli Benqalca
Belgium Belgian French Belçika Belçikalı Fransızca
Belarus Belarusian Belarusian Belarusiya Belarus Belarusca
Bolivia Bolivian Spanish Boliviya Boliviyalı İspanca
Brazil Brazilian Portuguese Braziliya Braziliyalı Portuqalca
Bulgaria Bulgarian Bulgarian Bolqariya Bolqar Bolqarca
Cambodia Cambodian Cambodian Kamboca Kambocalı Kamboca
Cameroon Cameroonian French Kamerun Kamerunlu Fransızca
Canada Canadian English Kanada Kanadalı İngiliscə
Czech Republic Czech Czech Çex Resp. Çex Çexcə
Chile Chilean Spanish Çili Çilili İspanca
China Chinese Chinese Çin Çinli Çincə
Colombia Colombian Spanish Kolumbiya Kolumbiyalı İspanca
Costa Rica Costa Rican Spanish Kosta Rika Kosta Rikalı İspanca
Croatia Croatian Croatian Xorvatiya Xorvat Xorvatca
Cuba Cuban Spanish Kuba Kubalı İspanca
Dominican Rep. Dominican Spanish Dominik resp. Dominikanlı İspanca
Ecuador Ecuadorian Spanish Ekvador Ekvadorlu İspanca
Egypt Egyptian Arabic Misir Misirli Ərəbcə
El Salvador Salvadorian Spanish El Salvador Salvadorlu İspanca
England English English İngiltərə İngilis İngiliscə
Estonia Estonian Estonian Estoniya Eston Estonca
Ethiopia Ethiopian Amharic Efiopiya Efiopiyalı Amharca
Fiji Fijian Fijian, English Fici Ficili Fici dili
Finland Finnish Finnish Finlandiya Fin Fincə
France French French Fransa Fransız Fransızca
German German German Almaniya Alman Almanca
Greece Greek Greek Yunanıstan Yunan Yunanca
Guatemala Guatemalan Spanish Qvatemala Qvatemalalı İspanca
Haiti Haitian Haitian Kreyol Haiti Haitili Haiticə
Honduras Honduran Spanish Honduras Honduraslı İspanca
Hungary Hungarian Hungarian Macarıstan Macar Macarca
Indonesia Indonesian Indonesian İndoneziya İndoneziyalı İndoneziyalı
Israel Israeli Hebrew İsrail İsrailli İbranicə
Iran Iranian Persian İran İranlı Farsca
Iraq Iraqi Arabic, Kurdish İraq İraqlı ərəb, kürdcə
Ireland Irish Irish / English İrlandiya İrland İrlandca
Italy Italian Italian İtaliya İtalyan İtalyanca
Japan Japanese Japanese Yaponiya Yapon Yaponca
Jordan Jordanian Arabic İordaniya İordaniyalı Ərəbcə
Korea Korean Korean Koreya Koreyalı Koreya dili
Kenya Kenyan Swahili Keniya Keniyalı Svahilicə
Kuwait Kuwaiti Arabic Küveyt Küveytli Ərəbcə
Laos Laos Laotian Laos Laoslu Laosca
Latvia Latvian Latvian Latviya Latış Latışca
Lithuania Lithuanian Lithuanian Litva Litvalı Litvaca
Libya Libyan Arabic Liviya Liviyalı Ərəbcə
Madagascar Malagasy Malagasy Madaqaskar Madaqaskarlı Madaqaskar dili
Malaysia Malaysian Malay Malayziya Malayziyalı Malayca
Mali Malian French Mali Malili Fransızca
Malta Maltese Maltese Malta Maltalı Malta dili
Mexico Mexican Spanish Meksika Meksikalı İspanca
Mongolia Mongolian Mongolian Monqolustan Monqol Monqolca
Morocco Moroccan Arabic Mərakeş Mərakeşli Ərəbcə
Mozambique Mozambican Portuguese Mozambik Mozambikli Portuqalca
Namibia Namibian English Namibiya Namibiyalı İngiliscə
Nepal Nepalese Nepali Nepal Nepallı Nepal dili
Netherlands Dutch Dutch Hollandiya Holland Holland dili
New Zealand New Zealander English Yeni Zellandiya Yeni Zellandiyalı İngiliscə
Nicaragua Nicaraguan Spanish Nikaraqua Nikaraqualı İspanca
Nigeria Nigerian English Nigeriya Nigeriyalı İngiliscə
Norway Norwegian Norwegian Norveç Norveçli Norveç dili
Pakistan Pakistani Urdu Pakistan Pakistanlı Urduca
Panama Panamanian Spanish Panama Panamanlı İspanca
Paraguay Paraguayan Spanish Paraqvay Paraqvaylıı İspanca
Peru Peruvian Spanish Peru Perulu İspanca
Philippines Filipino Tagalog Filippinlər Filippinli Tagalog
Poland Polish Polish Polşa Polyak Polyakca
Portugal Portuguese Portuguese Portuqaliya Portuqalca Portuqalca
Puerto Rico Puerto Rican Spanish Puerto Riko Puerto Rikolu İspanca
Romania Romanian Romanian Ruminiya Rumın Romanca
Russia Russian Russian Rusiya Rus Rusca
Saudi Arabia Saudi Arabic Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyəli Ərəbcə
Scotland Scottish English Şotlandiya Şotland İngiliscə
Senegal Senegalese French Seneqal Seneqallı Fransızca
Serbia Serbian Serbian Serbiya Serb Serbcə
Singapore Singaporean English Sinqapur Sinqapurlu İngiliscə
Slovakia Slovak Slovakian Slovakiya Slovak Slovakca
Spain Spanish Spanish İspaniya İspan İspanca
Sudan Sudanese Arabic Sudan Sudanlı Ərəbcə
Sweden Swedish Swedish İsveç İsveçli İsveçcə
Switzerland Swiss German/ French İsveçrə İsveçrəli Almanca
Syria Syrian Arabic Suria Suriyalı Ərəbcə
Taiwan Taiwanese Chinese Tayvanlı Tayvan Çincə
Tajikistan Tajikistani Tajik Tacikistan Tacik Tacik dili
Thailand Thai Thai Tayland Tayland Taylandca
Tonga Tongan English Tonqa Tonqalı İngiliscə
Tunisia Tunisian Arabic Tunus Tunisli Ərəbcə
Turkey Turkish Turkish Türkiyə Türk Türkcə
Ukraine Ukrainian Ukrainian Ukrayna Ukraynalı Ukraynaca
United Arab Emirates Emirati Arabic BƏƏ BƏƏ-li Ərəbcə
United States American English Amerikalı Amerika İngiliscə
Venezuela Venezuelan Spanish Venezuela Venesuela İspanca
Vietnam Vietnamese Vietnamese Vyetnam Vyetnam Vyetnamca
Zambia Zambian English Zambiya Zambiyalı İngiliscə
İngilis dilində ölkə, millət və ölkədə danışılan dillər cədvəli

İngilis dilində millətlər və ölkələrlə bağlı 25 məşhur deyim

1. Take French leave

Mənası: işi icazəsiz tərk etmək və ya heç kimə xəbər vermədən rəsmi tədbirdən getmək

 • I think I might take French leave this afternoon and go to the cinema – Düşünürəm ki, bu günortadan sonra fransız məzuniyyətini götürüb kinoya gedə bilərəm.
 • I always take French leave during an online conversation, so don’t expect too much from me – Həmişə onlayn söhbət zamanı fransız məzuniyyətini alıram, buna görə məndən çox şey gözləməyin.
 • Is Bill coming back has he taken French leave? – Bill geri qayıdırmı? O fransız məzuniyyətini aldımı?

2. To go Dutch

Mənası: restoranda birlikdə yemək yeyərkən ödənişin hamı arasında bölünməsi

 • Sally said she wouldn’t let a man pay for her meal on a first date. She prefers to go DutchSally, ilk görüşmədə yeməyin ödənişini etməsini icazə verməyəcəyini bildirdi. O, Alman üsulu ilə hərəkət etməyə üstünlük verir.
 • Never criticize someone to go Dutch or share the bill – Heç vaxt kimisə, hesabı paylaşmasına və ya Alman üsulu ilə ödəməsinə görə tənqid etməyin.

3. Dutch courage

Mənası: nə isə etməzdən əvvəl cəsarət əldə etmək üçün bir az alkoqol qəbul etmək  

 • I think I’ll have a glass of whiskey for Dutch courage before I ask that girl if she wants to dance with me – Düşünürəm ki, o qızdan mənimlə rəqs edib etməyəcəyini soruşmazdan əvvəl Alman cəsarəti üçün bir qədəh viski içəcəyəm.
 • He needed some Dutch courage before facing his boss about the pay increase – Ödəniş artımı ilə əlaqədar müdiri ilə qarşılaşmadan əvvəl Alman cəsarətinə ehtiyac duydu.
 • I was afraid of having to tell my wife about what had happened, so I went to the pub to get some Dutch courage – Baş verənləri həyat yoldaşıma danışmaqdan qorxurdum, buna görə də Alman cəsarətini almaq üçün pub-a getdim.

4. Chinese whispers

Mənası: Adətən şayiələr və ya dedi-qodudan doğan səhv məlumatlar üçün metafora kimi istifadə olunur.

 • All this talk about the President resigning is just Chinese whispers. There’s no truth to this rumour at all – Prezidentin istefa etməsi ilə bağlı bütün danışıqlar sadəcə Çin fısıltılarıdır. Bu dedi-qodulara dair heç bir reallıq yoxdur.
 • This causes a round of Chinese whispers and has everyone wondering who and what Jack is – Bu bir Çin fısıltısına səbəb olur və hamının Jack-ın kim olduğu və nə olduğu ilə maraqlanmasını təmin edər.
 • Chinese whisper-style rumours circulate, ending with the certainty that Marsden would arrest Ronnie – Çin fısıltısına bənzəyən söz-söhbətlər gəzir və Marsden-in Ronnie-i həbs edəcəyinin əminliyi ilə bitir.

5. A Mexican Standoff

Mənası: Bu ifadə iki qrupun bundan sonra nə ediləcəyi barədə razılığa gələ bilmədikləri vəziyyətlərdə istifadə olunur.

 • There seems to be a Mexican standoff in the talks as neither the buyer or seller can agree on a price – Görüşmələrdə bir Meksika soyuğu var kimi görünür, çünki nə alıcı, nə də satıcı qiymətlə bağlı razılaşa bilmir.
 • After a tense Mexican standoff, they declare their intent to keep the girls – Onlar gərgin Meksika soyuqluğundan sonra, qızları qorumaq niyyətlərini bəyan edirlər.
 • Despite not forgiving Michael, Trevor later aids his escape from a Mexican standoff – Michael-i bağışlamasına baxmayaraq, Trevor daha sonra Meksikanın soyuqluğundan qaçmasına kömək edir.

6. When in Rome (do as Romans do)

Mənası: Xarici ölkəyə səfər edərkən, orada yaşayan insanların davrandığı kimi davranmalısan.

 • I don’t love cotton candy, but we are at a carnival. When in Rome, right? – Pambıq konfetini sevmirəm, amma biz karnavaldayıq. Romadaymış kimi, hə?
 • I’m a firm believer of doing, when in Rome, that which the Romans do – Mən Romadaykən Romalıların etdiyini etməyə inanan biriyəm.
 • It’s important to respect their customs. When in Rome do as the Romans do – Adət-ənənəyə hörmət etmək vacibdir. Romada Romalıların etdiyi kimi et.

7. Talk for England

Mənası: saatlarla danışan insanlar üçün istifadə edilir

 • I’m so sorry I’m late. I couldn’t get away from Linda. She can talk for England! – Gecikdiyim üçün çox təəssüf edirəm. Lindadan uzaqlaşa bilmədim. O, İngiltərə üçün danışa bilər!
 • They say men can’t communicate, but Lee and his mates talk for England when they get together. – Kişilərin ünsiyyət qurmadığını deyirlər, amma Lee və dostları bir araya gəldikləri zaman İngiltərə üçün danışırlar.
 • That kid is a right chatterbox. She could talk for England. – O uşaq doğru söhbət qutusudur (boşboğaz). O, İngiltərə üçün danışa bilirdi.

8.  Indian Summer

Mənası: payızın sonlarında havanın qeyri-adi dərəcədə isti olması

 • Much as I love this Indian Summer,  I wish we had this warm weather in the summer rather than in October – Bu Hind yayını çox sevirəm, istərdim ki, Oktyabr yox, yay aylarında belə isti havamız olsun.
 • Both Auckland and Hamilton have been enjoying an Indian summer over the past few weeks. – Son bir neçə həftədir Auckland və Hamilton Hindistan yayının dadını çıxarırlar.
 • The Indian summer of village industry faded. Trade grew more competitive – Kənd sənayesi Hindistan yayında rəngsizləşdi. Ticarət daha rəqabətçi hal aldı.

9. Pardon my French

Mənası: Bu ifadə adətən kobud formada deyəcəyimiz bir şey üçün əvvəlcədən üzr istəmək üçün istifadə edilir.

 • Pardon my French, but this stuff is starting to bug me – Bağışlayın, amma bu şeylər məni narahat etməyə başlayır.

10. Not for all the tea in China

Mənası: Çindəki bütün çaylar üçün bir şey etməyəcəyinizi ifadə etmək, bunu heç bir şəraitdə etməyəcəyiniz mənasına gəlir.

 • I wouldn’t take that job for all the tea in China – Mən Çindəki bütün çay üçün bu işi görməzdim.
 • But I absolutely love this jacket – I wouldn’t sell it, not for all the tea in China! – Ancaq bu jaketi tamamilə sevirəm – Mən onu satmazdım, Çindəki bütün çaylar üçün belə!
 • I’m never flying through that airport again! Not for all the tea in China! – mən heç vaxt yenidən o aeroportdan uçmuram! Çindəki bütün çaylar üçün belə!

11. Chinese arithmetic

Bir şey çox mürəkkəb və ya başa düşülməsi çətindirsə, o zaman bunun Çin arifmetikasına bənzədiyi deyilir.

 • When he tried to explain the rules of the game to me, it was like Chinese arithmetic! – O, oyunun qaydalarını mənə izah etməyə çalışan zaman, Çin arifmetikasına bənzəyirdi!
 • I always take two with me on the road because if one of them breaks down, it’s like Chinese arithmetic back there – Mən həmişə yanımda iki dənə götürürəm, çünki bunlardan biri xarab olarsa, Çin aritmetikasına oxşayır.
 • It’s difficult to see like chinese arithmetic in a sentence – Bir cümlədə Çin aritmetikası kimi görmək çətindir.

12. Send someone to Coventry

Mənası: Birisini Koventriyə göndərmək, bilərəkdən onunla danışmamaq və artıq yoxmuş kimi davranaraq onu hər şeydən məhrum etmək deməkdir və bir növ cəza formasıdır.

 • I don’t know for what reason Sam was sent to Coventry by his family but they’re no longer speaking to him – Samın ailəsi tərəfindən Koventriyə hansı səbəbdən göndərildiyini bilmirəm, amma artıq onunla danışmırıq.
 • His friends sent him to Coventry after they found out he had been lying to them – Yoldaşları onun yalan danışdıqlarını bildikdən sonra onu Koventriyə göndərdilər.
 • John was sent to Coventry by his family for not going to his sister’s wedding – John bacısının toyuna getmədiyi üçün ailəsi tərəfindən Koventriyə göndərildi.

13. bring coals to Newcastle

Mənası: ‘Newcastle-a kömür gətirmək’ ifadəsi orada çox miqdarda mövcud olduğu üçün, ehtiyac olunmayanı bir yerə bir şey çatdırmaq mənasındadır.

 • Exporting salmon to Scandinavia is like bringing coals to Newcastle! – Skandinaviyaya somon ixrac etmək, Nyukaslya kömür gətirmək kimidir!
 • Mr. Smith is so rich he doesn’t need any more money. To give him a gift certificate is like carrying coals to Newcastle – Cənab Smit o qədər varlıdır ki, bir daha pula ehtiyac duymur. Ona hədiyyə sertifikatı vermək, Nyukaslda kömür aparmaq kimidir.
 • We definitely don’t need to bring any toys when we go over their house- they have so many that bringing more would be like carrying coals to Newcastle – Yolumuz onların evlərindən keçəndə biz heç bir oyuncaq gətirməyə ehtiyac duymuruq – bunların çoxu var və daha çox gətirmək Newcastle-a kömür aparmaq kimi olardı.

14. all roads lead to Rome

Mənası: Bu ifadə eyni nəticəyə çatmaq üçün çox metoddan istifadə edilə biləcəyini bildirir. Bir məqsədə çatmağın birdən çox yolu var.

 • You can used whatever method you want as long as you meet the deadline. Remember: all roads lead to Rome! – Son təslimat tarixinə riayət etdiyiniz müddətdə istədiyiniz metoddan istifadə edə bilərsiniz. Unutmayın: bütün yollar Romaya çıxar!
 • All roads lead to Rome, so you can approach the puzzle any way you like, as long as you solve it – Bütün yollar Romaya aparır, buna görə həll etdiyiniz müddətcə tapmacaya istədiyiniz bir şəkildə yaxınlaşa bilərsiniz.

15. Rome was not built in a day

Mənası: Romanın bir gün içində qurulmadığını demək, qısa müddət ərzində vacib şeylərə imza ata bilməmək deməkdir.

 • He expects the product to be successful immmediately, but Rome was not built in a day – O, məhsulun dərhal müvəffəq olacağını gözləyir, ancaq Roma bir gün içində qurulmadı.
 • Professor: When will you finish your research project? Student: It’ll take me a while. Rome wasn’t built in a day, you know – Professor: Tədqiqat layihənizi nə vaxt bitirəcəksiniz? Tələbə: Mənə bir müddət lazım olacaq. Roma bir gün içində qurulmamışdı, bilirsiniz.

16. Fiddling while Rome burns

Mənası: Romanın yanması zamanı kiminsə məşğul olduğunu söyləmək, ciddi problemlər yaşanarkən həmin insanın əhəmiyyətsiz işlər görməsi mənasına gəlir.

 • Environmentalists claimed governments were fiddling while Rome burned – Ətraf mühiti qoruyanlar, Romanın yandırıldığı müddətdə hökumətlərin mübahisə etdiyini iddia etdilər.
 • The lobbyists don’t seem to be doing anything to stop this tax bill. They’re fiddling while Rome burns. – Lobbiçilər bu vergi qanun layihəsini dayandırmaq üçün heç bir iş görmürlər. Roma yanarkən mənasız işlər görürlər.
 • Climate change is upon us, and our leaders just fiddle while Rome burns. – İqlim dəyişikliyi başımıza gəlir və liderlərimiz Roma yanarkən sadəcə mübahisə edir.

17. Dutch auction

Mənası: Bir şeyin qiymət təyin etməklə satılması və onu birisi alana qədər qiymətin endirilməsi mənasındadır. Bundan əlavə, bir şeyin hamı tərəfindən qəbul olunana qədər dəyişdirildiyi mənasını da verə bilər.

 • We plan to sell the goods by Dutch auction – Malları Alman hərracı ilə satmağı planlaşdırırıq.
 • She bought the oil painting with a very low price in a Dutch auction. – o, Hollandiya auksionunda yağlı boya rəsmini çox aşağı qiymətə aldı.
 • My real estate agent advised me to ask a reasonable price for my house rather than get involved with a Dutch auction – Daşınmaz əmlak agentim mənə məsləhət gördü ki, Alman auksionunda iştirak etməkdənsə, evim üçün münasib qiymət istəyim.

18. Dutch treat

Mənası: hər kəsin öz hesabını və ya xərcini ödəməsi

 • Make it a dutch treat or pay it all together? – Alman üsulu ilə, yoxsa hamısını birlikdə ödəyəcəyik?
 • Since Bob and Sue were just friends, neither ever objected to a Dutch treat when they went out to dinner – Bob və Sue sadəcə dost olduqlarından, yeməyə getdikləri zaman alman hesabına etiraz etmədilər.

19. Dutch uncle

Mənası: Xoş olmayan məsləhətlər verən insanlar üçün istifadə edilən ifadədir.

 • Stop talking to me like a Dutch uncle about my duty to my family, my school, and my country. – Mənimlə ailəm, məktəbim və ölkəm haqqında Alman əmi kimi danışmağı tərgit.
 • Fred is always lecturing me like a Dutch uncle, forgetting the fact that I’m 40 years old! – Fred həmişə mənə Alman əmi kimi dərs verir, 40 yaşında olduğumu unudur.

20. Good Samaritan

Mənası: Yaxşı Samaritan sözü başqalarına kömək edən insanlar üçün istifadə edilir.

 • He acted as a good Samaritan and took the poor woman to the hospital – Yaxşı bir Samariyalı kimi davranaraq kasıb qadını xəstəxanaya apardı.

21. Greek to me

Mənası: Nəyisə başa düşməyən zaman deyilən ifadədir.

 • She tried to explain how the system works, but I’m afraid it’s all Greek to me. – Sistemin necə işlədiyini izah etməyə çalışdı, amma qorxuram ki, hamısı mənim üçün Yunancadır.
 • I tried to watch a TV show about physics last night, but I gave up. It was all Greek to me. – Dünən gecə Fizika ilə bağlı televiziya proqramına baxmağa çalışdım, amma fikrimi dəyişdim. Mənim üçün Yunancadır.

22. More holes than Swiss cheese

Mənası: Bir şeyin İsveçrə pendirindən daha çox çuxurunun olması, natamam olması və ya daha çox problemi olması mənasına gəlir.  

 • Jackson claimed the system had more holes in it than Swiss cheese. – Jackson sistemdə İsveçrə pendirindən daha çox dəlik olduğunu iddia etdi.

23. Slow boat to China

Mənası: Bu idioma çox yavaş və uzun çəkən bir şeyi təsvir etmək üçün istifadə olunur.

 • Unfortunately, our investments seem to be on a slow boat to China at the moment due to the volatility of the market – Təəssüf ki, hazırda sərmayələrimiz bazarın dəyişkənliyi səbəbindən Çinə gedən yavaş bir qayıqda görünür.

24. Too many chiefs and not enough Indians

Mənası: Rəhbərlərin çox olduğu və hindlilərin sayının az olduğu zamanlarda səmərəli işləmək üçün həddən artıq çox menecerin və kifayət qədər işçinin olmadığını ifadə etmək üçün istifadə edilir.

 • Everyone wants to be the brains of this project, but there are too many chiefs and not enough Indians! – Hər kəs bu layihənin beyni olmaq istəyir, amma rəhbərlər çoxdur və hindlilər yetərli deyil!
 • Some demand arbitrary reductions in management staff, believing there are too many chiefs and not enough Indians – Bəziləri rəhbərlərin çox olduğuna və hindlilərin yetərli olmadığına inanaraq idarə heyətində ixtisarları tələb edirlər.
 • There were too many chiefs and not enough Indians in that respect. – Rəhbərlər çox idi və hindlilər bu baxımdan kifayət deyildi.

25. Walk Spanish

Mənası: Kimisə haranısa tərk etməyə məcbur etmək

 • A: “Why are you home so early?” – niyə bu qədər tez evdəsən?
 • B: “Well, they made me walk Spanish. – onlar məni İspanlaşdırdılar.

Əgər siz də bunlarla kifayətlənmək istəməyib, daimi olaraq çox sayda söz öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman Wordly məhz sizin üçündür. Wordly sizə nə qatacaq? Bu platforma vasitəsi ilə siz hər gün səviyyənizə və maraq dairənizə uyğun olan sözləri tərcümələri ilə birlikdə görəcəksiniz. Sözlərin mənası, cümlə içərisində istifadə qaydası və cümlələrin tərcüməsi ilə tanış olacaqsınız. Platforma bildirişlər vasitəsi ilə öyrəndiyiniz sözləri müəyyən aralıqlarla yadınıza salacaq və unutqanlığın qarşısına keçəcəkdir. Səsləndirmə vasitəsi ilə həm cümlələrin, həm də sözlərin oxunuşunu eşidəcəksiniz. İnternetsiz, offline olaraq işləyə bilmə özəlliyinə sahib olduğu üçün hər yerdə, hər zaman öyrənməyə davam edə biləcəksiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir