Past Perfect Tense Mövzu İzahı - Wordly

Past Perfect Tense Mövzu İzahı


Past Perfect Tense Mövzu İzahı

İngilis dilində zamanları öyrənmək və onlardan düzgün istifadə etmək çox vacibdir. Bunun əsas səbəbi, bir hadisəni söyləmək istəyəndə, felin birləşməsinə fikir verməyəndə mövzunu qarşı tərəfə düzgün çatdıra bilməməyinizdir. Bu problemlə daha çox Past Perfect Tense istifadə edərkən qarşılaşırıq. Çünki keçmişi ifadə edərkən istifadə edə biləcəyiniz birdən çox zamanınız var və Past Perfect bəlkə də ən az istifadə olunan zamandır.

Bu yazımızda Past Perfect Tense zamanı haqqında daha çox məlumat alacaqsınız.

Mündəricat Göstər

Past Perfect Tense Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

Zamanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə buradan keçid edin.

Past Perfect Tense Grammar Qaydaları Nədir?

Past Perfect Tense harada istifadə ediləcəyini yaxşı öyrənsəniz, digər formalardan fərqini asanlıqla görə bilərsiniz və beləliklə onu qarışdırmayacaqsınız.

1 Keçmişdə baş verən iki hadisədən əvvəl baş verənləri təsvir edərkən

Hər iki hadisə baş veribsə, bitibsə və bütün bunlar keçmişdə baş veribsə, daha əvvəl baş verən hadisəni təsvir etmək üçün keçmişin past perfect tense`dən istifadə edirik.

 • I had already finished my exam when the teacher said it was over.- Müəllim başa çatdığını deyəndə imtahanı artıq bitirmişdim.
 • They went to the cinema after they had finished work.- İşi bitirdikdən sonra kinoya getdilər.

 2.Keçmişdə baş verən hadisələri və keçmişdə qalan təsirlərini təsvir edərkən

Əgər hadisə və o hadisənin təsirləri keçmişdədirsə, past perfect`ə üstünlük verilir.

 • She was very happy, she had bought a new dress to herself.- Çox xoşbəxt idi, özünə yeni paltar almışdı.

3.Keçmiştə planlaşdırılmış lakin edilməyən hərəkətləri təsvir etmək üçün

Past perfect tense, gerçəkləşməmiş planlar və keçmiş istəklər haqqında danışarkən istifadə olunur.

 • I had wanted to go the Opera House when I was in Paris.- Parisdə olarkən Opera Teatrına getmək istəyirdim.

Past Perfect Tense Qrammatika Qaydaları Cədvəli

İngilis Dilində Keçmiş Bitmiş Zaman Şəkilçisi Nədir?

Keçmişdə başlayan və keçmişdəki müəyyən bir zaman nöqtəsinə qədər davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün Azərbaycan dilinə Keçmiş Bitmiş zaman olaraq tərcümə edilən Past Perfect zamanından istifadə edilir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir: subject + had + past participle = past perfect tense.

Past perfect tense`lərdə tez – tez zaman zərflərindən istifadə olunur.

Ən çox istifadə olunan zaman zarfları və onların Azərbaycan dilində mənaları aşağıdakılardır.

 • After- dən sonra
 • Already- çoxdan
 • Before- dən əvvəl
 • By the time/ By/ Until- ə qədər
 • For/ Since- Bəri
 • Just- Az öncə
 • Yet- Yenə də, hələ
 • When- Nə vaxt, haçan

Past Perfect Tense Cümləsi Necə Qurulur?

subject + had + past participle = past perfect tense.

Past Perfect zamana aid olan Təsdiq cümlələri

Subject + Had + Verb (V3) + Object

 • She stayed up all night because she had received bad news.- Pis xəbər aldığı üçün bütün gecə ayaq üstə qaldı.
 • The concert had finished before we went home back.- Evə qayıtmamışdan əvvəl konsert bitmişdi.
 • I had just started to reading when you came in.- Sən daxil olanda oxumağa təzə başlamışdım.
 • They had already gone when I came in.- Mən içəri girəndə artıq getmişdilər.

Past Perfect zamana aid olan İnkar cümlələri

Past Perfect zamanın inkar formasının düzəldilməsinin ümumi formulu: Subject + had + not + Past participle (V3)

 • I hadn’t written anything to her yet.- Mən hələ ona heç nə yazmamışam.
 • He hadn’t helped to his mother.- Anasına kömək etməmişdi.
 • You hadn’t ever seen a movie like this.- Heç belə bir filmə baxmamışdın.

Past Perfect zamana aid olan Sual cümlələri

Past Perfect zamanın sual formasının düzəldilməsinin ümumi formulu:

Had + subject + Past participle (V3) + Object?

 • Had you ever visited Italy?- Heç İtaliyaya getmisinizmi?
 • When had she played the volleyball?– Voleybolu nə vaxt oynadı?
 • Had you eaten anything outside?- Çöldə bir şey yedinizmi?

Past Perfect Tense Təsdiq Cümlə Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki təsdiq cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party.- Anthony, partidə Ryanı bizimlə tanış etməzdən əvvəl onunla görüşmüşdü (tanış olmuşdu).
 • You had studied Italian before you moved to Rome.-Romaya köçməmişdən əvvəl İtalyan dilini öyrənmisən.
 • We wished we had purchased the winning ticket.- Biz qazanan bileti satın almış olmağı istərdik.
 • The boy wished he had asked another question.- Oğlan başqa bir sual vermiş olmağı dilədi.
 • The teacher asked if we had studied for the exam.- Müəllim imtahana hazırlaşıb – hazırlaşmadığımızı soruşdu.
 • The usher asked if we had purchased our tickets.- Satıcı biletlərimizi alıb – almayacağımızı soruşdu
 • She had just left the scene when the ambulance arrived.- O, təcili yardım gələn zaman hadisə yerini yenicə tərk etmişdi.
 • He had just put the dog on the leash when we got there.- Biz oraya çatdığımız zaman o, iti yenicə kəmsikləmişdi
 • She had a breakdown after her project had been rejected by the committee.- Layihəsi komitə tərəfindən rədd edildikdən sonra sinir krizi keçirdi.
 • The survivors hadn’t had a few pieces of bread for days when they were found.- Tapıldıqda sağ qalanlar günlərlə yalnız bir neçə parça çörək yemişdilər.
 • The cat had chased the bird before it flew out of the yard.- Quş həyətdən uçmazdan əvvəl pişik onu tutdu.
 • Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years.- Mark Philadelphianı çox yaxşı tanıyırdı, çünki beş il idi ki, orada yaşayırdı.
 • He understood the math test because he had been tutored all week.- Riyaziyyat testini bütün həftə özəl dərs aldığı üçün başa düşdü.

Past Perfect Tense Mənfi Cümlə Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • The hero had not fought with cannibals.- Qəhrəman kanniballarla döyüşməmişdi.
 • Fred answered my question although I had not asked him.- Mən ondan soruşmamış olsam da, Fred sualımı cavablandırdı.
 • In the shopping centre, I met a friend who I had not seen for ages.- İllərdir görmədiyim bir dostlar ticarət mərkəzində görüşdüm.
 • You had not studied English before you moved to New York.- Sən Nyu- Yorka köçməmişdən əvvəl ingilis dilini öyrənməmisən
 • Chris had not completed the assignment before he went to school.- Chris məktəbə getməmişdən əvvəl tapşırığı bitirməmişdi.
 • We lost the match because we had not practised the days before.- Oyunu qazanmadıq, çünki əvvəlki günlərdə məşq etməmişdik.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.- Əvvəlcədən rezervasiya etmədiyimiz üçün otel otağını ala bilmədik.
 • The thief could walk right into the house because you had not locked the door.- Evə oğru girə bilərdi, çünki sən qapını açarla bağlamamışdın.
 • At school, Jim quickly copied the homework that he had not done .- Jim, etmədiyi ev tapşırıqlarını sürətlə köçürtdü.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner.– Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • When we came back, it was cold in the house because Alice had not closed the windows.- Geri qayıtdığımız zaman ev soyuq idi, çünki Alice pəncərələri bağlamamışdı.
 • Nick hadn’t attended our meeting, so we discussed everything without him.- Nick bizim görüşümüzdə iştirak etməmişdi, ona görə də biz hər şeyi onsuz müzakirə etdik.
 • I couldn’t go to the cinema with my friends last night because I had not finished my homework yet.- Dünən axşam dostlarımla birlikdə kinoya gedə bilmədim, çünki ev tapşırığımı hələ bitirməmişdim.

Past Perfect Tense ilə İngilis Dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilində Passive Voice cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

Subject + had + been + Verb3

 • The windows had been broken by the boy.- Oğlan pəncərələri sındırmışdı.
 • The Television had been by my father.– Televiziya atamın əlində idi.
 • The car had been washed by his brother.- Maşını qardaşı yuyub.
 • The ball had been played by the children.– Topu uşaqlar oynayırdı.

Past Perfect Tense Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Had you studied English before you moved to New York?- Nyu- Yorka köçməzdən əvvəl İngilis dili oxumusunuzmu?
 • How much had she studied before the exam?- İmtahandan əvvəl nə qədər dərs oxuyub?
 • Had Chris completed the assignment before he went to school?- Chris tapşırığı məktəbə getməzdən əvvəl bitirmişdimi?
 • What had Bob done that he was kept in after school?- Ben məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Had you eaten anything before you went to the theatre- Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?
 • Had he lived in London before he moved to Glasgow?- Glasgow-a köçməzdən əvvəl Londonda yaşamışdı?
 • Had they booked a room before they went to Dublin?- Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • How often had you rung the bell before he answered the door?- Qapıya cavab verməzdən əvvəl nə qədər vaxt zili basdın?
 • Why had they had dinner before they came to the party?- Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • How many cups of coffee had he drunk before the interview?- O, müsahibədən əvvəl neçə stəkan kofe içdi?
 • Who had lived in the house before we moved in?- Biz taşınmadan önce kim evde yaşıyordu?
 • You looked pale. Had anybody scared you?- Solğun görünürdün. Səni kimsə qorxutmuşdu?

Past Perfect Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Had you eaten  anything before you went to the theatre?- Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?
 • Had she found  a new job by that time? – O zamana qədər  yeni bir iş tapmışdı?
 • Had Sofi visited her sister before she went to Canada? – Had Sofi visited her sister before she went to Canada?
 • Had Cristiano Ronaldo scored against Sevilla before?- Cristiano Ronaldo daha əvvəl “Sevilya” ya qol vururdumu?
 • Did Arya get back home because she had forgotten her book at home?- Arya kitabını evdə unutduğundan evə qayıtdı?
 • Had he lived  in London before he moved to Glasgow? – Glasgow- a köçməzdən əvvəl Londonda yaşamışdı?
 • Had they booked  a room before they went to Dublin? – Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • Why had they had  dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • Had you read  the contract before you signed it? – Sözleşmeyi imzalamadan önce okudunuz mu?
 • How many cups of coffee had he drunk before the interview? – O, müsahibədən əvvəl neçə stəkan kofe içdi?

Past Perfect Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Hadn’t you ever thought it like that?- Heç belə düşünmədinmi?
 • Hadn’t you ever noticed this before?- Bunu əvvəllər heç hiss etməmisinizmi?
 • Hadn’t he thrown those old chairs yet?- O köhnə stulları hələ atmamışdı?
 • Hadn’t he owned a big house?- Böyük bir ev sahibi deyildimi?
 • Hadn’t she polished the old wooden door? -Köhnə taxta qapını cilalamadı?
 • Hadn’t she ever felt strange before?- Daha əvvəl heç qəribə hiss etməmişdi?
 • Hadn’t she flown in a helicopter before?– Daha əvvəl vertolyotla uçmamışdı?
 • Hadn’t they rung a doorbell before?- Daha əvvəl qapı zəngi vurmadılarmı?
 • Hadn’t they looked under the table?- Masanın altına baxmadılarmı?

Past Perfect Tense Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Had+ subject + been + Verb3

 • Had windows been broken by the boy?- Oğlan pəncərələri sındırdı?
 • Had car been washed by his brother?- Maşını qardaşı yuyubmu?
 • Had ball been played by the children?– Topu uşaqlar oynayırdı?
 • Had it been there when we got home?- Evə çatanda orda idi?
Past Perfect Tense ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense  ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Had ball been played by the children?- Topu uşaqlar oynayırdı?
 • Had it been there when we got home?- Evə çatanda orda idi?
Past Perfect Tense ilə  Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Had windows been broken by the boy?- Oğlan pəncərələri sındırdı?

Past Perfect Tense ilə  Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində – Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 1. What: Nə?
 2. When: Nə zaman?
 3. Who: Kim?
 4. Where: Harada?
 5. Why: Niyə?
 6. How: Necə?
 • Why had they had dinner before they came to the party?- Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • What had Bob done that he was kept in after school?- Mən məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Who had lived  in the house before we moved in? – Biz taşınmadan öncə evdə kim  yaşayırdı?
 • When I came home, had they eaten the dinner?- Mən evə gələndə axşam yeməyini yedilərmi?
 • Where had she gone?- O hara getmişdi?
 • What had you done by the time David arrived home? I had cleaned the kitchen.- David evə çatanda nə etdin? Mətbəxi təmizləmişdim.
 • ​How had ​you  been so mean when she was so nice to you?- O sənə qarşı çox yaxşı davrandığı zaman necə pis davranırdın?
 • Why had ​we said the answers before the questions were asked?- Niyə suallar verilməmişdən əvvəl cavabları dedik?

Past Perfect Tense Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hallar, əsasən, 3 qrupa ayrılır:

 1. Keçmişdə baş verən iki hadisədən birinin digərindən daha əvvəl baş verdiyini göstərmək üçün
 2. Keçmişdəki məmnuniyyətsizliyi bildirmək üçün istifadə edilir
 3. Başqa birinin nitqi ifadə edildiyi zaman istifadə edilir

Past Perfect Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Past Perfect Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • I had
 • He had
 • She had
 • It had
 • We had
 • You had
 • They had

To be haqqında daha çox məlumat almaq üçün buradan keçid edin.

Past Perfect Tense İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz-üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

Keçmiş Bitmiş zaman  formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Past Perfect Tense İlə Tətil Necə İzah Edilir?

Last summer, I visited my grandparents’ home, which is located far away from the city’s bustle. My cousins visited our grandparents, too, during their summer vacation. My grandmother prepared a lot of dishes, and we relished every bite of the food. My grandfather loves gardening, and we helped him planting new saplings and water the plants in the garden. We all used to sit together in the evenings and listen to my grandparents’ stories. Thereafter, we all used to go to the terrace and play some games. At night, we gazed at the stars and moon and listened to some mesmerizing stories about the stars and moon narrated by my grandmother. I had a wonderful time spending some memorable moments with my grandparents.

Tərcüməsi:

Ötən yay şəhərin səs-küyündən çox uzaqda yerləşən nənə və babamın evində oldum. Mənim xalam uşaqları, dayım uşaqları da yay tətilillərində nən-babamızı ziyarət etdilər. Nənəm çoxlu yemək hazırladı və yeməyin hər tikəsini ləzzətlə yedik. Babam bağbanlığı sevir və biz ona yeni fidanlar əkib bağdakı bitkiləri sulamağa kömək etdik. Hamımız axşamlar birlikdə oturub nənə və babamın hekayələrini dinləyirdik. Bundan sonra hamımız terasa gedib bir neçə oyun oynayırdıq. Gecə ulduzlara və aya baxdıq və nənəmin rəvayət etdiyi ulduzlar və ay haqqında heyrətləndirici hekayələri dinlədik. Nənəm və babamın yanında bəzi yaddaqalan anları keçirmək üçün çox yaxşı vaxt keçirdim.

Past Perfect Tense Exercise  Nümunələri

Past Perfect ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Past Perfect Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Past Perfect Tense  Boşluq Doldurma Nümunələri

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir

 1. I …. (not/ finish) cooking dinner when my parents came to visit us yesterday morning.
 2. He ….. (hear) the song on the radio before he bought the CD.
 3. She … (live) in China before she went to Thailand.
 4. We couldn’t go into the concert because we ….. (not/ bring) our tickets.
 5. The garden was dead because it …. (be) dry all summer.
 6. The children …. (not/ do) their homework, so they were in trouble.
 7. The lights went off because we …. (not/ pay) the electricity bill.
 8. You … (not/ study) for the test, so you were very nervous.
 9. We were late for the plane because we ….  (forget) our passports.
 10. The match …. already ….. (start) when they arrived at the stadium

Cavablar:

 1. hadn’t finished
 2. had heard
 3. had lived
 4. hadn’t brought
 5. had been
 6. hadn’t done
 7. hadn’t paid
 8. hadn’t studied
 9. had forgotten
 10. had, started

Past Perfect Test Sualları

Aşağıda sizin üçün  Past Perfect  test ve quiz soruları verilmistir.

 1. Dad explained ________  his job due to stress.
 • a) why he quitted
 • b) that he had quit
 • c) that he’d quite
 1. He _____ us the item had been shipped.
 • a) told
 • b) say
 • c) asked
 1. We ________ finished eating dinner.
 • a) had not
 • b) not had
 • c) ‘d had not
 1. Had they _____ to her before?
 • a) spoke
 • b) spoken
 • c) spoked
 1. Nobody explained why the project had ________ on time.
 • a) n’t been completed
 • b) not completed
 • c) n’t complete
 1. Sarah thought she ________ to that zoo before.
 • a) has been
 • b) had be
 • c) had been
 1. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.
 • a) has
 • b) have
 • c) had
 1. You _____ not left yet.
 • a) would
 • b) ‘d
 • c) would had
 1. I had never _____ her before.
 • a) see
 • b) saw
 • c) seen
 1. Where _____ the security guard gone?
 • a) had
 • b) have
 • c) did

Cavablar:

 1. that he had quit
 2. told
 3. had not
 4. spoken
 5. n’t been completed
 6. had been
 7. had
 8. ‘d
 9. seen
 10. had

Past Perfect Tense Worksheet

 Past Perfect Tense  PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Past Perfect  ilə bağlı testi  linkə klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Past Perfect Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması keçmiş bitmiş zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Keçmiş Bitmiş  Zaman Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Past Perfect Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • She stayed up all night because she had received bad news. – Pis xəbər aldığı üçün bütün gecə ayaq üstə qaldı.
 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. – Anthony, partidə Ryanı bizimlə tanış etməzdən əvvəl onunla görüşmüşdü (tanış olmuşdu).
 • You had studied Italian before you moved to Rome. – Romaya köçməmişdən əvvəl İtalyan dilini öyrənmisən.
 • The cat had chased the bird before it flew out of the yard. – Quş həyətdən uçmazdan əvvəl pişik onu tutdu.
 • Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years. – Mark Philadelphianı çox yaxşı tanıyırdı, çünki beş il idi ki, orada yaşayırdı.
 • He understood the math test because he had been tutored all week. – Riyaziyyat testini bütün həftə özəl dərs aldığı üçün başa düşdü.
 • We wished we had purchased the winning ticket. – Biz qazanan bileti satın almış olmağı istərdik.
 • The boy wished he had asked another question. – Oğlan başqa bir sual vermiş olmağı dilədi.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner. – Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • When we came back, it was cold in the house because Alice had not closed the windows. – Geri qayıtdığımız zaman ev soyuq idi, çünki Alice pəncərələri bağlamamışdı.
 • All day long, Phil was angry with me just because I had not greeted him first. – Phil əvvəlcə onunla salamlaşmadığım üçün bütün gün mənə əsəbi idi.
 • When I met Jane at eleven o’clock, she had not had breakfast yet. – Saat on birdə Jane ilə görüşdüyümüz zaman o hələ səhər yeməyini yeməmişdi.
 • Nick hadn’t attended our meeting, so we discussed everything without him. – Nick bizim görüşümüzdə iştirak etməmişdi, ona görə də biz hər şeyi onsuz müzakirə etdik.
 • I couldn’t go to the cinema with my friends last night because I had not finished  my homework yet. – Dünən axşam dostlarımla birlikdə kinoya gedə bilmədim, çünki ev tapşırığımı hələ bitirməmişdim.
 • Had they booked  a room before they went to Dublin? – Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • How often had you rung the bell before he answered the door? – Qapıya cavab verməzdən əvvəl nə qədər vaxt zili basdın?
 • Why had they had  dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində  Keçmiş Bitmiş  Zaman  Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Past Perfect  cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • The teacher asked if we had studied for the exam. – Müəllim imtahana hazırlaşıb – hazırlaşmadığımızı soruşdu.
 • The usher asked if we had purchased our tickets. – Satıcı biletlərimizi alıb – almayacağımızı soruşdu.
 • She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand.- O, əlindəki problemin nə olduğunu öyrənməzdən əvvəl bir neçə həkimə baş çəkdi.
 • She had just left the scene when the ambulance arrived. – O, təcili yardım gələn zaman hadisə yerini yenicə tərk etmişdi.
 • He had just put the dog on the leash when we got there. – Biz oraya çatdığımız zaman o, iti yenicə kəmsikləmişdi.
 • If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table. – Əgər biz əvvəlcədən zəng etsəydik, bir masa üçün bu qədər gözləməli olmazdıq.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. – Əvvəlcədən rezervasiya etmədiyimiz üçün otel otağını ala bilmədik.
 • The thief could walk right into the house because you had not locked  the door. – Evə oğru girə bilərdi, çünki sən qapını açarla bağlamamışdın.
 • At school, Jim quickly copied the homework that he had not done. – Jim, etmədiyi ev tapşırıqlarını sürətlə köçürtdü.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner. – Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • Had Chris completed the assignment before he went to school? – Chris tapşırığı məktəbə getməzdən əvvəl bitirmişdimi?
 • What had Bob done  that he was kept in after school? – Ben məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Had you eaten  anything before you went to the theatre? – Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?

Past Perfect-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

İngilis dilində “Past Perfect ” in dörd fərqli forması vardır:

 • Past  Simple
 • Past  Continuous
 • Past Perfect
 • Past  Perfect Continuous

Past Perfect Tense ilə Simple Present Continous  Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Past Perfect Tense ilə Simple Past Tense Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Past Perfect Tense ilə Gələcək Zaman (Future Tense) Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir