Simple Future Continuous Tense Mövzu İzahı - Wordly

Simple Future Continuous Tense Mövzu İzahı


Simple Future Continuous Tense Mövzu İzahı

İngilis dilində zamanları öyrənmək və onlardan düzgün istifadə etmək çox vacibdir. Bunun əsas səbəbi, bir hadisəni söyləmək istəyəndə, felin birləşməsinə fikir verməyəndə mövzunu qarşı tərəfə düzgün çatdıra bilməməyinizdir.

Bu dəfə haqqında danışacağımız mövzu “Future Continuous” olacaq və bu mövzu daxilində Future Continuous zamanında istifadə edilmiş təsdiq, inkar və sual cümlələri ilə tanış olacağıq. İngilis dilində yazılmış hər bir cümlənin Azərbaycan dilində olan tərcüməsi də original cümlələr ilə birlikdə verilmişdir.

Mündəricat Göstər

Simple Future Continuous Tense Nədir?

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

Zamanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə buradan keçid edin.

Simple Future Continuous Tense Grammar Qaydaları Nədir?

Simple Future Continuous Tense harada istifadə ediləcəyini yaxşı öyrənsəniz, digər formalardan fərqini asanlıqla görə bilərsiniz və beləliklə onu qarışdırmayacaqsınız.

 1. Gələcəkdə yaşanılacaq hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur.
 2. Gələcəkdə müəyyən bir vaxt göstərmək istədiyimiz zaman istifadə olunur.
 3. Future Continuous Tense, gələcəkdə eyni anda iki hərəkətin meydana gələcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur.
 4. Gələcək Paralel Fəaliyyətlər
 5. Gələcəyin Ətrafını, Atmosferini Anlatmaq

 

 1. Gələcəkdə yaşanılacaq hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur.

Gələcək Davamlı Zamanın istifadə edildiyi vəziyyətlərdən biri də gələcəkdə ediləcək bir hərəkətdən danışmaqdır; bu hərəkət başqa bir hərəkətlə kəsiləcək.

 • I will be watching TV when my mother arrives tonight.- (Anam bu axşam gələndə televizora baxacam.)
 • She will be waiting for you when your train arrives.- (Qatarınız gələndə sizi gözləyəcək.)
 • I am going to be studying at home, so I will not see you when you come.- (Evdə dərs çalışacağam, gələndə səni görməyəcəyəm.)

2. Gələcəkdə müəyyən bir vaxt göstərmək istədiyimiz zaman istifadə olunur.

Buradakı ifadə əslində prosesi ifadə edən Future Continuous Tense- ə bənzəyir.Bununla birlikdə, gələcəkdə bir hadisə baş verəndə Future Continuous Tense -dən istifadə edə bilərik və bunun hələ də müəyyən bir zaman aralığında veriləcəyini söyləmək istəyirik.

 • Tonight at 8 pm, I am going to be eating dinner with my girlfriend.- (Bu axşam saat 20 -də sevgilimlə birlikdə nahar edəcəyəm.)
 • This weekend, I will be swimming in the sea.- (Bu həftə sonu dənizdə üzəcəyəm.)
 • At midnight, we will be driving.- (Gecə yarısı maşın sürəcəyik.)

3. Future Continuous Tense, gələcəkdə eyni anda iki hərəkətin meydana gələcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Future Continuous Tense yalnız iki hərəkətdən deyil, həm də bir neçə fərqli hərəkətdən bəhs edərkən istifadə olunur.

 • I am going to be reading a book while my mother is cooking. – (Anam yemək bişirərkən kitab oxuyacağam.)
 • While Mert is studying, his siblings will be playing a game.- (Mert oxuyarkən qardaşları bir oyun oynayacaqlar.)
 • When we arrive at the party everybody is going to be having fun. Some will be singing and dancing, others are going to be chatting.- (Partiyaya gəldiyimiz zaman hamı əylənəcək. Bəziləri mahnı oxuyacaq və rəqs edəcək, digərləri söhbət edəcək.)
 1. Gələcək Paralel Fəaliyyətlər

Eyni cümlədə Future Continuous ilə iki hərəkət istifadə etdiyiniz zaman, hər iki hərəkətin eyni anda olacağı fikrini ifadə edir.

 • I am going to be studying and he is going to be making dinner.- (Mən dərs oxuyacağam, o da axşam yeməyi hazırlayacaq.)
 • Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.- (Bu axşam nahar edəcək, planlarını müzakirə edəcək və yaxşı vaxt keçirəcəklər.)
 • While Ellen is reading, Tim will be watching TV.- (Ellen oxuyarkən Tim televizora baxacaq.)

5. Gələcəyin Ətrafını, Atmosferini Anlatmaq

İngilis dilində, tez – tez gələcəkdə olacağını düşündüyümüz mühiti təsvir etmək üçün bir sıra paralel hərəkətlərdən istifadə edirik.

 • When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.- (Mən partiyaya gələndə hamı bayram edəcək. Bəziləri rəqs edəcək. Başqaları danışacaq. Bir neçə nəfər pizza yeyəcək, bir neçə nəfər isə pivə içəcək. Həmişə eyni şeyi edirlər.)

Simple Future Continuous Tense Qrammatika Qaydaları Cədvəli

İngilis Dilində Gələcək Dəvamedici Zaman Şəkilçisi Nədir?

Gələcək Davamedici Zaman, Gələcək Zamandakı Davamlılığı təsvir edən onluqlardır. Bir işin gələcəkdə də davam edəcəyini ingilis dilində izah etmək istəyiriksə, Future Continuous Tense ilə bir cümlə qururuq. Beləliklə, Gələcək Davamedici Zaman bir işin gələcəkdə davamlı və ya müəyyən bir müddət ərzində ediləcəyini söyləyir. Başqa sözlə, gələcəkdəki davamlılığı göstərir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

Will və shall köməkçi felləridir, ancaq son zamanlarda shall köməkçi felinin istifadəsi xeyli azalmışdır.

Simple Future Continuous Tense  Cümləsi Necə Qurulur?

Bu zaman formasında təsdiq cümlələrin ümumi formulu belədir:

Will be + verb + ing və ya am/ is/ are + going to + verb + ing

 • I will be watching TV when she arrives tonight.- (Bu axşam onun gəldiyi zaman mən televizora baxacağam.)
 • I will be waiting for you when your bus arrives.- (Sənin avtobusunun gələcəyi zaman mən səni gözləyəcəyəm.)
 • I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.- (Əgər nə isə baş versə və mənimlə əlaqə saxlamalı olsan, Madison Oteldə qalacağam.)
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.– (O, bu axşam kitabxanada oxuyacaq, ona görə də Jennifer gələndə onu görməyəcək.)
 • At midnight tonight, we will still be driving through the desert.- (Bu gecə gecəyarısında hələ də səhrada irəliləyişdə olacağıq.)

Future Continuous zamanına aid olan Sual cümlələri

Formul: Will + subject + be + verb – ing?

 • Will they be participating in the next congress?- (Onlar növbəti konqresə qatılacaqlar?)
 • Will they be going home today or tomorrow?- (Onlar evə bu gün, yoxsa sabah gedəcəklər?)
 • Where will you be working after graduation?- (Məzun olduqdan sonra harada işləyəcəksən?)
 • Will we be skiing in the mornings and the afternoons?– (Səhər və günortadan sonra xizək sürəcəyik?)
 • Why will the trains be running later on Thursday?- (Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?)

Future Continuous zamanına aid olan İnkar cümlələri

Formulu: Will NOT be + verb + ing

 • That party will not be participating the elections.- (O partiya seçkilərə qatılmayacaq.)
 • We will not be speaking during the presentation.- (Biz təqdimat əsnasında danışmayacağıq.)
 • Madonna will not be using a doublor in the her movie.- (Madonna, filmdə dublyordan istifadə etməyəcək.)
 • You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.- (Bu axşam təyyarəsi gələndə onu gözləməyəcəksən.)
 • The children will not be walking to school when it’s snowing.- (Uşaqlar qar yağanda məktəbə piyada getməyəcəklər.)
 • She will not be planning any trips until after graduation.- (Məzun olduqdan sonra hər hansı bir səyahət planlaşdırmayacaq.)

Simple Future Continuous Tense Təsdiq Cümlə Nümunələri

Aşağıda Simple Future Continuous Zamanı ilə ingilis dilindəki təsdiq cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • I am going to be studying and he is going to be making dinner.- (Mən oxuyacağam və o, nahar edəcək.)
 • Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.- (Bu axşam onlar axşam yeməyi yeyəcəklər, planlarını müzakirə edəcəklər və yaxşı vaxt keçirəcəklər.)
 • While Ellen is reading, Tim will be watching television.- (Ellen oxuyarkən Tim televizora baxacaq.)
 • While I am finishing my homework, she is going to make dinner.- (Mən ev tapşırıqlarımı bitirərkən o, nahar yeməyi hazırlayacaq.)
 • You will still be waiting for her when her plane arrives.- (Onun təyyarəsinin gəlib çatdığı vaxtda sən hələ də onu gözləyəcəksən.)
 • I will be watching TV when she arrives tonight. – (Onun bu axşam gəldiyi zaman mən televizora baxacağam.)
 • I will be waiting for you when your bus arrives. – (Sənin avtobusunun gələcəyi zaman səni gözləyəcəyəm.)
 • I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me. – (Əgər nə isə baş versə və mənimlə əlaqə saxlamalı olsan, Madison Oteldə qalacağam.)
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. – (O, bu axşam kitabxanada oxuyacaq, ona görə də Jennifer gələndə onu görməyəcək.)
 • When you arrive at the bus stop, I am going to be waiting for you there.- (Avtobus dayanacağına çatanda səni orada gözləyəcəyəm.)
 • They’ll be leaving Istanbul in two hours’ time.- (İki saatdan sonra İstanbulu tərk edəcəklər.)
 • I’ll be playing football all afternoon tomorrow.- (Sabah bütün günortadan sonra futbol oynayacağam.)

Simple Future Continuous Tense Mənfi Cümlə Nümunələri

Aşağıda Simple Future Continuous Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.- (Bu axşam təyyarəsi gələndə onu gözləməyəcəksən.)
 • You will not be doing much cooking this week.- (Bu həftə çox yemək hazırlamayacaqsan.)
 • The children will not be walking to school when it’s snowing.- (Uşaqlar qar yağanda məktəbə piyada getməyəcəklər.)
 • My girlfriend will not be reading my emails anymore.- (Qız dostum artıq e-maillərimi oxumur.)
 • They will not be telling us much about next week’s test.- (Onlar gələn həftəki test haqqında danışmayacaqlar.)
 • She will not be planning any trips until after graduation.- (Məzun olduqdan sonra hər hansı bir səyahət planlaşdırmayacaq.)
 • He will not be bringing his new girlfriend to the picnic.- (Yeni qız dostunu piknikə gətirməyəcək.)
 • I think my daughter will not be sleeping when I get home.- (Düşünürəm ki, mən evə çatanda qızım yatmamış olacaq.)
 • You will not be seeing my brother next week in Tokyo.- (Sən qardaşımı gələn həftə Tokioda görməycəksən.)
 • They will not be reading about the Cold War for the next two lectures.- (Növbəti iki dərsdə Soyuq Müharibə haqqında oxumayacaqlar.)

Simple Future Continuous Tense ilə İngilis Dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

Aşağıda Simple Future Continuous Zamanı ilə ingilis dilində Passive Voice cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

 • Latest Funny Videos will be being uploaded to the YouTube by him.- (Ən son məzəli videolar onun tərəfindən YouTube -a yüklənəcək.)
 • The Pro-Public slogans will be being  raised by her.- (İctimai tərəfdar şüarları onun tərəfindən qaldırılacaq.)
 • The Songs will be being sung by the Birds. – (Mahnılar Quşlar tərəfindən səsləndiriləcək.)
 • The cards shall be being played by us.- (Kartlar bizim tərəfimizdən oynanılacaq.)
 • The Facebook status will be being updated by him.- (Facebook statusu onun tərəfindən yenilənəcək.)
 • The Future Continuous passive voice will not be being learned by the students.- (Gələcək Davamlı passive voice şagirdlər tərəfindən öyrənilməyəcək.)
 • The Squash match will not be being watched by the girls.- (Squash matçı qızlar tərəfindən izlənilməyəcək.)
 • The rice will not be being eaten by the passengers.- (Düyü sərnişinlər tərəfindən yeyilməyəcək.)

Simple Future Continuous Tense Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda Simple Future Continuous Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Will the pilot be announcing updates during the flight?- (Uçuş zamanı pilot yeniləmələri elan edəcəkmi?)
 • Will he be speaking with his advisor this afternoon?- (O, bu gün günortadan sonra müşaviri ilə danışacaqmı?)
 • When will the presenters be making their presentations?- (Təqdimatçılar nə vaxt təqdimat edəcəklər?)
 • Who will be helping them for the wedding preparations?- (Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?)
 • Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?- (Bu axşam təyyarəsi gələndə onu gözləyəcəksənmi?)
 • I wonder what songs Madonna will be singing at the concert?- (Görəsən Madonna konsertdə hansı mahnıları oxuyacaq?)
 • Will we be sleeping in cabins or tents on the camping trip?- (Düşərgə gəzintisində kabinlərdə yatacağıq, yoxsa çadırlarda?)
 • Will I be reading any novels written by women this semester?- (Bu semestrdə qadınların yazdığı hər hansı romanları oxuyacağam?)
 • How long will your parents be traveling in Europe this summer?- (Bu yay valideynlərin Avropaya nə qədər müddətlik səyahət edəcəklər?)
 • Will we be skiing in the mornings and the afternoons?– (Səhər və günortadan sonra xizək sürəcəyik?)
 • Where will you be spending your summer vacation?- (Sən yay tətilini harada keçirəcəksən?)
 • Why will the trains be running later on Thursday?- (Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?)

Simple Future Continuous Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • How long will they have been learning English by the time they graduate from this school?- (Bu məktəbi bitirdikdən sonra nə vaxta qədər ingilis dilini öyrənəcəklər?)
 • Will we be sleeping in cabins or tents on the camping trip? – (Düşərgə gəzintisində kabinlərdə yatacağıq, yoxsa çadırlarda?)
 • Will we be skiing in the mornings and the afternoons? – (Səhər və günortadan sonra xizək sürəcəyik?)
 • Will they be going home today or tomorrow? – (Onlar evə bu gün, yoxsa sabah gedəcəklər?)
 • Will they be participating the next congress? – (Onlar növbəti konqresə qatılacaqlar?)
 • Where will you be spending your summer vacation? – (Sən yay tətilini harada keçirəcəksən?)
 • How long will your parents be traveling in Europe this summer? – (Bu yay valideynlərin Avropaya nə qədər müddətlik səyahət edəcəklər?)
 • Where will you be working after graduation? – (Məzun olduqdan sonra harada işləyəcəksən?)
 • When will the presenters be making their presentations? – (Təqdimatçılar nə vaxt təqdimat edəcəklər?)
 • Why will the trains be running later on Thursday? – (Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?)
 • Who will be helping them for the wedding preparations? – (Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?)
 • Will I be reading any novels written by women this semester? – (Bu semestrdə qadınların yazdığı hər hansı romanları oxuyacağam?)
 • Will he be speaking with his advisor this afternoon? – (O, bu gün günortadan sonra müşaviri ilə danışacaqmı?)
 • Will the pilot be announcing updates during the flight? – (Uçuş zamanı pilot yeniləmələri elan edəcəkmi?)

Simple Future Continuous Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Simple Future Continuous Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Won’t they have been waiting impatiently for us for hours by the arrival time?- (Gəlmə vaxtına qədər bizi saatlarla səbirsizliklə gözləməyəcəklərmi?)
 • How long won’t you have been consuming sugar by next year? – (Gələn il nə qədər şəkər istehlak etməyəcəksiniz?)

Simple Future Continuous Tense Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Simple Future Continuous Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Are we going to be being invited by them to the party tonight?- (Bu gecə bizi partiyə dəvət edəcəklərmi?)
 • Will we be being invited by them to the party tonight?- (Bu axşam bizi partiyaya dəvət edəcəklərmi?)
 • Won`t we be being invited by them to the party tonight?- (Bu axşam bizi partiyaya dəvət etməyəcəklərmi?)
 • Aren`t we going to be being invited by them to the party tonight?- (Bu gecə onlar bizi partiyaya dəvət etməyəcəklərmi?)

Simple Future Continuous Tense Müsbət  Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Simple Future Continuous Tense ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Will + S + be + being + V3 + prep + object + ROTS

 • Will we be being invited by them to the party tonight?- (Bu axşam bizi partiyaya dəvət edəcəklərmi?)

Be + S + going to + be + being + V3 + prep + object + ROTS

 • Are we going to be being invited by them to the party tonight?- (Bu gecə bizi partiyə dəvət edəcəklərmi?)
Simple Future Continuous Tense ilə Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Simple Future Continuous Tense  ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Will not + S + be + being + V3 + prep + object + ROTS

Won`t we be being invited by them to the party tonight?- (Bu axşam bizi partiyaya dəvət etməyəcəklərmi?)

Be not + S + going to + be + being + V3 + prep + object + ROTS

 • Aren`t we going to be being invited by them to the party tonight? – (Bu gecə onlar bizi partiyaya dəvət etməyəcəklərmi?)

Simple Future Continuous Tense ilə Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində –Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 1. What: Nə?
 2. When: Nə zaman?
 3. Who: Kim?
 4. Where: Harada?
 5. Why: Niyə?
 6. How: Necə?

Simple Future Continuous Tense  ilə sual verərkən bu qəliblərdən  da istifadə edə bilərsiniz.

 • Where will you be working after graduation?- (Məzun olduqdan sonra harada işləyəcəksən?)
 • Where will you be spending your summer vacation?- (Sən yay tətilini harada keçirəcəksən?)
 • Why will the trains be running later on Thursday?- (Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?)
 • When will the presenters be making their presentations?– (Təqdimatçılar nə vaxt təqdimat edəcəklər?)
 • Who will be helping them for the wedding preparations?- (Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?)
 • What will you be doing at home tomorrow?- (Sabah evdə nə edəcəksən?)
 • When will we be being invited by them to the party?- (Nə vaxt bizi partiyaya dəvət edəcəklər?)

Simple Future Continuous Tense Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hallar, əsasən, 5 qrupa ayrılır:

 1. Gələcəkdə yaşanılacaq hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur.
 2. Gələcəkdə müəyyən bir vaxt göstərmək istədiyimiz zaman istifadə olunur.
 3. Future Continuous Tense, gələcəkdə eyni anda iki hərəkətin meydana gələcəyini ifadə etmək üçün istifadə olunur.
 4. Gələcək Paralel Fəaliyyətlər
 5. Gələcəyin Ətrafını, Atmosferini Anlatmaq

Simple Future Continuous Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Simple Future Continuous Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • I will- I’ll
 • you will- you’ll
 • he will – he’ll
 • she will- she’ll
 • it will- it’ll
 • we will- we’ll
 • they will- they’ll

To be haqqında daha çox məlumat almaq üçün buradan keçid edin.

Simple Future Continuous Tense  İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz- üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

Simple Future Continuous Tense   formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Simple Future Continuous Tense ilə Tətil Necə İzah Edilir?

I’m going to visit different places with my family. We are going to fly to Portugal. We are going to spend four days in Lisboa. Then, we are going to rent a car and we are going to travel to Galicia. We are going to stay there for five days. We are going to come back to Lisboa. We are going to take an airplane and we are going to Valencia. So we are going to spend three days there. After that, we are going to Elfiel tower. The next day we are going to fly to New York. We are going to visit the most important places in the city and we are going to the statue of Liberty by ship.

I’m going to travel a lot in my summer holiday.

Tərcüməsi:

Ailəmlə birlikdə müxtəlif yerləri ziyarət edəcəyəm. Portuqaliyaya uçacağıq. Dörd günümüzü Lissaboda keçirəcəyik. Sonra bir maşın icarəyə götürəcəyik və Qalisiya’ya gedəcəyik. Beş gün orada qalacağıq. Daha sonra Lissaboya qayıdacağıq. Təyyarə ilə getmək istəyirik və Valensiyaya getməyi planlaşdırırıq. Üç günümüzü orada keçirəcəyik. Bundan sonra Elfiel qalasına gedib, ertəsi gün Nyu-Yorka uçacağıq. Şəhərin ən vacib yerlərini ziyarət edəcəyik və gəmi ilə Azadlıq heykəlinə gedəcəyik.

Mən yay tətilimdə çox səyahət edəcəyəm.

Simple Future Continuous Tense Exercise Nümunələri

Simple Future Continuous ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Simple Future Continuous Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Simple Future Continuous Boşluq Doldurma Nümunələri

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir.

 1. He … sunshine once he starts living in the North. (to miss)
 2. At three o’clock tomorrow, he …… (wait) for the train.
 3. At three o’clock tomorrow, I ….. (work) in my office.
 4. At three o’clock tomorrow, they ….. (meet) their parents.
 5. At three o’clock tomorrow, you …. (lie) on the beach.
 6. At three o’clock tomorrow, he …. (study) in the library.
 7. At three o’clock tomorrow, she ….. (exercise) at the gym.
 8. At three o’clock tomorrow, we …. (get) ready to go out.
 9. At three o’clock tomorrow, she ….. (shop) in New York.
 10. They ….  in Hong Kong just about now. (to arrive)

Cavablar:

 1. will be missing
 2. ‘ll be waiting
 3. ‘ll be working
 4. ‘ll be meeting
 5. ‘ll be lying
 6. ‘ll be studying
 7. ‘ll be exercising
 8. ‘ll be getting
 9. ‘ll be shopping
 10. will be arriving

Simple Future Continuous Tense  Test Sualları

Aşağıda sizin üçün Simple Future Continuous Tense  test ve quiz soruları verilmistir.

 1. I’ll try my best to spot you. What ________ wearing?
 • a) will you
 • b) will
 • c) will you be
 1. Nigel _____ be coming to the picnic.
 • a) won’t
 • b) won’t not
 • c) willn’t
 1. Don’t forget your snowpants. It ________ by the time you get to school.
 • a) will snowing
 • b) is snowing
 • c) will be snowing
 1. We’ll be ________ the news at 10pm.
 • a) watch
 • b) watching
 • c) to watch
 1. He will not be _____ the bus today.
 • a) take
 • b) taken
 • c) taking
 1. At noon tomorrow, I ________ on a beach somewhere.
 • a) ‘ll be relaxing
 • b) relax
 • c) will being relax
 1. I ________ during rush hour.
 • a) will be driving
 • b) will have drive
 • c) will be drive
 1. They ________ the cottage that weekend.
 • a) using
 • b) ‘ll be using
 • c) ‘re be using
 1. Where ________ sleeping?
 • a) you be
 • b) will you
 • c) will you be
 1. Sorry, I can’t. I ________ my daughter to work at that time.
 • a) will be taking
 • b)’ ll take
 • c) won’t be take

Cavablar:

 1. will you be
 2. won’t
 3. will be snowing
 4. watching
 5. taking
 6. ‘ll be relaxing
 7. will be driving
 8. ‘ll be using
 9. will you be
 10. will be taking

Simple Future Continuous Tense  Worksheet

Simple Future Continuous Tense  PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Simple Future Continuous Tense ilə bağlı testi  linkə klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Simple Future Continuous Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması gələcək davamedicini ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün Simple Future Continuous Tense Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Simple Future Continuous Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will be watching TV when she arrives tonight. – Onun bu axşam gəldiyi zaman mən televizora baxacağam.
 • I will be waiting for you when your bus arrives. – Sənin avtobusunun gələcəyi zaman səni gözləyəcəyəm.
 • I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me. – Əgər nə isə baş versə və mənimlə əlaqə saxlamalı olsan, Madison Oteldə qalacağam.
 • He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives. – O, bu axşam kitabxanada oxuyacaq, ona görə də Jennifer gələndə onu görməyəcək.
 • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner. – Bu axşam saat 6-da axşam yeməyini yeyəcəyəm.
 • At midnight tonight, we will still be driving through the desert. – Bu gecə gecəyarısında hələ də səhrada irəliləyişdə olacağıq.
 • I am going to be studying and he is going to be making dinner. – Mən oxuyacağam və o, nahar edəcək.
 • Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. – Bu axşam onlar axşam yeməyi yeyəcəklər, planlarını müzakirə edəcəklər və yaxşı vaxt keçirəcəklər.
 • Will you be waiting for her when her plane arrives tonight? – Bu axşam təyyarəsi gələndə onu gözləyəcəksənmi?
 • I wonder what songs Madonna will be singing at the concert? – Görəsən Madonna konsertdə hansı mahnıları oxuyacaq?
 • Will I be reading any novels written by women this semester? – Bu semestrdə qadınların yazdığı hər hansı romanları oxuyacağam?
 • Will he be speaking with his advisor this afternoon? – O, bu gün günortadan sonra müşaviri ilə danışacaqmı?
 • They will not be opening the library until 2:00 pm today. – Onlar bu gün saat 2-yə qədər kitabxananı açmayacaqlar.
 • He will not be bringing his new girlfriend to the picnic. – Yeni qız dostunu piknikə gətirməyəcək.
 • I think my daughter will not be sleeping when I get home. – Düşünürəm ki, mən evə çatanda qızım yatmamış olacaq.
 • You will not be seeing my brother next week in Tokyo. – Sən qardaşımı gələn həftə Tokioda görməycəksən.
 • They will not be reading about the Cold War for the next two lectures. – Növbəti iki dərsdə Soyuq Müharibə haqqında oxumayacaqlar.

9-cı Siniflər Üçün Simple Future Continuous Tense Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Simple Future Continuous Tense cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • You will not be waiting for her when her plane arrives tonight. – Bu axşam təyyarəsi gələndə onu gözləməyəcəksən.
 • You will not be doing much cooking this week. – Bu həftə çox yemək hazırlamayacaqsan..
 • The children will not be walking to school when it’s snowing. – Uşaqlar qar yağanda məktəbə piyada getməyəcəklər.
 • My girlfriend will not be reading my emails anymore. – Qız dostum artıq e-maillərimi oxumur.
 • They will not be telling us much about next week’s test. – Onlar gələn həftəki test haqqında danışmayacaqlar.
 • She will not be planning any trips until after graduation. – Məzun olduqdan sonra hər hansı bir səyahət planlaşdırmayacaq.
 • While Ellen is reading, Tim will be watching television. – Ellen oxuyarkən Tim televizora baxacaq.
 • While I am finishing my homework, she is going to make dinner. – Mən ev tapşırıqlarımı bitirərkən o, nahar yeməyi hazırlayacaq.
 • You will still be waiting for her when her plane arrives. – Onun təyyarəsinin gəlib çatdığı vaxtda sən hələ də onu gözləyəcəksən.
 • You are still going to be waiting for her when her plane arrives. – Onun təyyarəsinin gəlib çatdığı vaxtda sən hələ də onu gözləyəcəksən.
 • At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. – Bu axşam saat 8:00-da John qabları yuyacaq. (aktiv)
 • At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John. – Bu axşam saat 8:00-da qablar John tərəfindən yuyulacaq. (passiv)
 • Jane will be at my house when you arrive. – Sən gələndə Jane mənim evimdə olacaq.
 • Where will you be spending your summer vacation? – Sən yay tətilini harada keçirəcəksən?
 • How long will your parents be traveling in Europe this summer? – Bu yay valideynlərin Avropaya nə qədər müddətlik səyahət edəcəklər?
 • Where will you be working after graduation? – Məzun olduqdan sonra harada işləyəcəksən?
 • When will the presenters be making their presentations? – Təqdimatçılar nə vaxt təqdimat edəcəklər?
 • Why will the trains be running later on Thursday? – Niyə qatarlar daha sonra Cümə axşamları işləyəcək?
 • Who will be helping them for the wedding preparations? – Toy hazırlıqları üçün onlara kim kömək edəcək?

Simple Future Continuous Tense-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

İngilis dilində “Simple Future ” in dörd fərqli forması vardır:

 • Future Simple
 • Future  Continuous
 • Future Perfect
 • Future  Perfect Continuous

Simple Future Continuous Tense  və Present Continous Tense Fərqi Nədir?

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

Simple Future Continuous Tense  və Simple Past Tense  Fərqi Nədir?

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Simple Future Continuous Tense  və Present Perfect Continous  Fərqi Nədir?

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1 st form of Verb + ing

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir