Simple Present Tense - Wordly

Simple Present Tense


Simple Present Tense

İngilis dilində zamanlar ən vacib mövzulardan biri, hətta birincisidir. Çünki zamanlar, bütün dillərin əsasını təşkil edir və doğru zaman formasından istifadə etmək fikrimizi istədiyimiz şəkildə ifadə edə bilmərik

Present Simple sayəsində çoxumuz bir mövzu və bir predikat istifadə edərək sadə cümlələr quraraq həyəcanla danışmağa başladıq, amma bu, yalnız başlanğıcdır. Beləliklə, yaxşı bir başlanğıc etmək üçün Simple Present Tense-in ingilis və türk dillərindəki ətraflı hekayəsini nəzərdən keçirək.

Mündəricat Göstər

Simple Present Tense Nədir?

Simple Present Tense’ dediyimiz şey ‘Advanced Tense’ deməkdir. İngilis dilində tam mənası budur. ‘Sadə İndiki Zaman’ kimi bir dövrü olmasına baxmayaraq, Hobbi, vərdişlər və ümumi həqiqətlərdən bəhs edilərkən istifadə olunan bu anı deyil, ümumiyyətlə bütün dövrləri əhatə edən bir istifadəyə malikdir.

Sadə İndiki Zaman aşağıdakı hallarda istifadə olunmaqdadır:

 • Təlimat vermək üçün
 • Cədvəllər, planlar və proqramlar üçün
 • Hər zaman doğru olan bir reallıqdan bəhs etmək üçün
 • Xəbərlər, kitablar və hekayələr danışarkən istifadə edilir
 • Düşüncələri, hissləri, fikirləri və inancları ifadə etmək üçün
 • Gündəlik olaraq rutin formasında tətbiq etdiyimiz hərəkətlər üçün
 • Gələcəkdə planlaşdırılan bir hərəkət və ya bir hadisə haqqında danışıq zamanı
 • Nadirən baş verən hadisələr haqqında uyğun zaman zərflərindən istifadə etməklə bu zaman formasında danışa bilərik

Zamanlar haqqında daha çox məlumat almaq istiyirsinizsə buradan keçid eliyə bilərsiniz.

Simple Present Tense Grammar Qaydaları Nədir?

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1st form of Verb + s (es)

Bütün digər zamanlarda olduğu kimi, indiki zamanda zaman və tezliyi ifadə edən müxtəlif zərflərdən istifadə edə bilərsiniz. Üstəlik, bu zərfləri görəndə cümlənin Simple Present Tense olduğunu asanlıqla anlaya bilərsiniz.

Zamanın zərfləri

Aşağıdakı zərflər ümumiyyətlə indiki vaxtı ifadə edərkən istifadə olunur;

 • Every day/ week/ month/ year: Hər gün/ həftə/ ay/ il
 • On Fridays: Cümə günləri
 • At night/ nights: Gecə/ Gecələri
 • In the morning/ afternoon/ evening: Səhər/ Günorta/ Axşam
 • At weekends: Həftə sonları
 • Once a month: Ayda bir
 • Twice a week: Həftədə iki
 • Three times a year: İldə üç dəfə

Davamlılığı ifadə edən zərflər

Vərdişləri və rutinləri təsvir edərkən buna üstünlük veririk. Ancaq bunları ifadə edərkən, baş vermə tezliyini təyin etməyə ehtiyac var. Budur bu mərhələdə istifadə edilə bilən zərflər aşağıdakı kimi;

 • Usually: Əsasən
 • Always: Hər zaman
 • Often: Sıx sıx
 • Never: Əsla
 • Rarely: Nadirən
 • Sometimes: Bəzən
 • Normally: Normalda

Sadə İndiki Zaman Qrammatika Qaydaları Cədvəli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilis Dilində İndiki Zaman Şəkilçisi Nədir?

I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir

Simple Present Tense (Sadə İndiki Zaman) Cümləsi Necə Qurulur?

Simple Present Tense ilə İngilis cümlə qurma metodu, digər zamanlara nisbətən daha asandır.

Ümumiyyətlə cümlələr aşağıdakı düstura əsasən qurulur;

Mövzu + Fel + Əşya / Mövzu + Fel + Əşya

Lakin, təsdiq, mənfi və sorğu cümlələrinin quruluşlarında əlbəttə ki, cüzi fərqlər var.

Müsbət cümlə

Müsbət cümlə qurarkən aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır;

I, You, We, They fel heç bir şəkilçi götürmür.

He, She, It yəni 3-cü tək mövzuda ‘-s’ fel gəlir.

Mənfi cümlələr

Mənfi cümlələrdə köməkçi fel mövzudan sonra gəlir.

Mövzu + Et / Et + Fel + Nesne / Mövzu + Et / Et + Təyin + Əşya

I, You, We, They, He, She, It heç birindən fel şəkilçi qəbul etmir.

I, You, We, They sonra don’t əlavə edilir və fel gəlir

He, She, It sonra doesn’t əlavə edilir və fel gəlir

Sual cümləsi

Sorgu cümlələrində köməkçi fel mövzudan əvvəl gəlir.

Mövzu + Fel + Obyekt Varmı? / Mövzu + predikasiya + obyekti varmı?

Sorgu cümlələrində köməkçi fel cümlənin əvvəlində gəlir, yəni subyektdən əvvəl işlənir.

Fel heç bir mövzuda şəkilçi qəbul etmir.

Simple Present Tense  Müsbət Cümlə Nümunələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilindəki müsbət cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • In general, I believe that all people can live in peace. – Ümumiyyətlə, bütün insanların sülh içində yaşaya biləcəyinə inanıram.
 • A real friend helps you if you need it.- Gerçək bir dost sizə ehtiyacınız varsa kömək edir.
 • We produce lasers for cosmetic surgery. – Kosmetik əməliyyat üçün lazerlər istehsal edirik.
 • The mother and her children help one another.- Ana və övladları bir-birlərinə kömək edirlər.
 • Ben goes to football practice every Tuesday. – Ben hər çərşənbə axşamı futbol məqşlərinə gedir.
 • I take my daughter for a walk in the park near my house.- Qızımı evimin yaxınlığındakı parkda gəzməyə aparıram.
 • I usually go swimming at the weekend with my uncle in the swimming pool near my house.- Ümumiyyətlə həftə sonu dayımla evimin yaxınlığındakı hovuzda üzməyə gedirəm.
 • We play volleyball every evening in a barren land near to my house.- Hər axşam evimin yaxınlığındakı qır-qışda voleybol oynayırıq.
 • School begins at nine tomorrow. – Məktəb sabah saat doqquzda başlayır.
 • I often watch TV and that’s why my mother gets angry at me.- Tez- tez televizora baxıram və buna görə anam mənə qəzəblənir.
 • They move into their new home next week. – Gələn həftə yeni evlərinə köçürlər.
 • We connect internet by phone or modem.- İnterneti telefon və ya modemlə əlaqələndiririk.
 • I always study hard for exams.-  Həmişə imtahanlar üçün çox çalışıram.

Simple Present Tense (Sadə İndiki Zaman) Mövzu İzahı

Cümlə quruluşlarına və nümunələrinə keçmədən əvvəl bu zamanı hansı vəziyyətdə istifadə edə biləcəyinizi bilməlisiniz.

Ümumi həqiqətlərdən danışarkən

Hər kəs tərəfindən doğru olaraq qəbul edilən vəziyyətlərin bu kateqoriyaya aid olduğunu deyə bilərik. Məsələn, təbiət qanunları və elmi həqiqətlər.

Nümunə:

The sun sets in the West. – Günəş qərbdə batır.

Gündəlik adi vərdişlərimizdən və hobbilərimizdən danışırıq

Bu forma bəyəndiyimizi və ya bəyənmədiyimizi təsvir edərkən, vərdişlərimiz haqqında danışarkən və ya gündəlik həyatda rutin olaraq yerinə yetirdiyimiz şeyləri təsvir edərkən də istifadə olunur.

Nümunə:

I play tennis. – Mən tennis oynayıram. – Hobi

She hates broccoli. – Brokolidən nifrət edir. – Sevmədiklərimiz

He works in a bank. – Bir bankda işləyir. – Rutin

I drink coffee every morning. – Hər səhər qəhvə içirəm. – Vərdiş

Təyyarə, Qatar, Avtobus, Kino və s. Vaxt cədvəllərində

İndiki vaxt nəqliyyat vasitələrinin və ya kinoteatrlar və teatrlar kimi yerlərin zaman cədvəllərində də istifadə olunur.

Nümunə:

The plane arrives at 10:30. – Təyyarə saat 10: 30-da çatır.

Burada qeyd etmək lazımdır ki, indiki zaman gələcək zaman mənasında işlənir.

Hekayə izahında

Bir hekayədən bəhs edərkən, hekayəçi cümlələri Present Simple formasına əsasən qurur.

Nümunə:

The prince gets on his horse. – Şahzadə atına minir.

Təlimat verərkən

İndiki zaman ‘Et!’, ‘Qarışdır!’ Kimi təlimatlarda və məcburi cümlələrdə də istifadə olunur.

Nümunə:

You heat the oven to a temperature of 180 degree. – Fırını 180 dərəcə bir istilikdə qızdırırsınız.

Simple Present Tense İlə İngilis Dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilində Passive Voice cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

İngilis dilində Passive Voice mövzusu olduqca vacib mövzulardandır. Bu mövzunu bilmək və doğru şəkildə istifadə etməyi bacarmaq İngilis dilindəki danışığınızı daha axıcı və özündən əmin vəziyyətə gətirəcəkdir. Passiv forma İngilis dilində olan hər hansı bir zaman deyil. Əgər zamanın auxiliary verb to be + V3 (past participle) ilə düzəldilən özünəməxsus passiv forması mövcuddur. Bunlarla aşağıda tanış ola bilərsiniz.

İndiki zamanda Passive Voice is, are + əsas feilin past participle forması vasitəsi ilə düzəldilir:

İndiki zamanda Passive Voice aşağıdakı hallarda istifadə edilir;

Proseslər haqqında məlumat vermək üçün:

First the apples are picked, then they are cleaned, and finally they’re packed and shipped to the market – Əvvəlcə almalar toplanır, sonra təmizlənir və sonda qablaşdırılıb bazara göndərilir.

Düşüncələr, inanclar, fikirlər haqqında danışarkən:

 • New York is considered the most diverse city in the U.S. –  Nyu York ABŞ-dakı ən fərqlilik sahibi şəhər hesab edilir.
 • It is believed that Amelia Earhart’s plane crashed in Pacific Ocean – Amelia Earhartın təyyarəsinin Sakit Okeanda qəzaya uğradığı güman edilir.
 • Hungarian is seen as one of the world’s most difficult languages to learn – Macar dili öyrənmək üçün dünyanın ən çətin dillərindən biri olaraq görülür.
 • Skin cancers are thought to be caused by excessive exposure to the sun – Dəri xərçənglərinə günəşə həddindən artıq məruz qalması səbəb olduğu düşünülür.

İndiki zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün Present Simple zaman formasından istifadə edilir. Bəzi hallarda “by” söz önündən də istifadə edilir:

 • This work is performed by a new company – Bu işi yeni bir şirkət həyata keçirir.
 • The beach is cleaned every morning – çimərlik hər səhər təmizlənir.
 • Oranges are imported from Paraguay – portağal Paraqvaydan gətirilir.

Present Simple zamanında aktiv və passiv formanın qarşılaşdırılması. Present Simple Tense Active formasının quruluşu belədir: [subject] + base form of the verb (üçüncü şəxsin təkində felin sonuna ‘-s’ əlavə edilir). Present Simple Tense Passive formasının quruluşu isə am/is/are + feilin Past Participle formasıdır.

Birinci şəxsin təkində (I) “am”, üçüncü şəxsin təkində “is” və ikinci şəxsin təkindəki isim və əvəzliklər üçün “are” istifadə edilir.

Present Simple Passive Voice nə zaman istifadə edilir?

Əksər hallarda baş verdiyi bilinən və ya təkrarlanan hadisələr üçün Present Simple Tense istifadə edilir. Bunlara xarakter, hobbilər, davranışlar, gündəlik rejim və s. misal göstərilə bilər. Passive voice zamanı isə diqqət mərkəzində olan bu davranışları kimin etdiyi yox, davranış və hərəkətin nə olduğudur. Müqayisə üçün;

 • They wash the floors every day – onlar hər gün döşəmələri yuyurlar.
 • The floors are washed every day – döşəmələr hər gün yuyulur.
 • He runs the company – o, şirkəti idarə edir.
 • The company is run by him – şirkət onun tərəfindən idarə edilir.

Bu nümunələrdə fokslandığımız məqam şəxs yox, hərəkətdir.

Simple Present Tense Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Do Rita and Angela live in Manchester? – Rita və Angela Mançesterdə yaşayırlar?
 • Does Leman know how to play the violin?- Leman skripka çalmağı bilirmi?
 • Does she meet her brother every week?- Hər həftə qardaşı ilə görüşür?
 • Do you go to the supermarket every week? – sən hər həftə supermarketə gedirsən?
 • Do Halit and his brother work in a factory?- Halit və qardaşı bir fabrikdə işləyirlər?
 • Does Gabriela’s friend have a beautiful house?- Gabriela’nın dostunun gözəl bir evi varmı?
 • Do you go shopping at the weekend?- Həftə sonu alış-verişə gedirsən?
 • Does she usually go to the cinema?- Ümumiyyətlə kinoteatra gedir?
 • When does Rita usually get up? – Rita adətən nə vaxt oyanır?
 • Do you play the piano? – Siz fortepiano çalırsınız?
 • Does she watch TV in the evenings?- Axşamlar televizora baxır?
 • Does she drink coffee every day?- Hər gün qəhvə içir?

Simple Present Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Does she prefer to  live in a big city like London?- London kimi böyük bir şəhərdə yaşamağı üstün tutur?
 • Do their classmates join in the all activities?- Sinif yoldaşları bütün fəaliyyətlərə qoşulurmu?
 • Do you go to gym at weekends?- Həftə sonları idman salonuna gedirsən?
 • Where do Angela and Rita live? – Angela və Rita harada yaşayır?
 • Do we use the computer every day?- Hər gün kompüterdən istifadə edirik?
 • Where do you live? – sən harada yaşayırsan?
 • Does Jack play football? – Jack futbol oynayır?
 • Do they have to leave?- Onlar getməlidirlər?
 • Do they help their parents a lot?- Valideynlərinə çox kömək edirlər?
 • Does Enes study on Mondays?- Enes bazar ertəsi işləyir?
 • Does Ceyda want a new pair of shoes?- Ceyda yeni bir cüt ayaqqabı istəyir?
 • Do you meet your friends on Fridays?- Cümə günləri dostlarınızla görüşürsünüz?

Simple Present Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Doesn’t Susan travels to the different parts of the world every year?- Susan hər il dünyanın müxtəlif yerlərinə səyahət etmirmi?
 • Don’t they go to the cinema every weekend?- Hər həftə sonu kinoteatra getmirlər?
 • Don’t you think it’s weird?– Qəribə olduğunu düşünmürsən?
 • Don’t we go to the cinema on Fridays?– Cümə günləri kinoteatra getmirikmi?
 • Doesn’t she need to work?- Onun işləməsinə ehtiyac yoxdur?
 • Doesn’t Carl have homework to do?- Carl- ın ev tapşırığı yoxdur?
 • Doesn’t she swim like a fish?- Balıq kimi üzmür?
 • Don’t they know it’s Christmas?- Milad olduğunu bilmirlərmi?
 • Don’t they run fast like a cheetah?- Çita kimi sürətli qaçmazlar?

Simple Present Tense ilə Pasif Sual cümlələri

Present Simple Passive Voice inkar forması kimi sual formasını da düzəltmək çox sadədir. Belə ki, subyekt və ‘am’, ‘is’, ‘are’ sözləri yerlərini dəyişdirir və bu zaman formasının sual forması düzəldilmiş olur: am/is/are + [subject] + Past Participle

 • Are US dollars accepted at Dubai airport? – Dubay hava limanında ABŞ dolları qəbul edilirmi?
 • Is coffee served here? – Burada qəhvə verilir?

Qeyd: ‘am’, ‘is’ və ‘are’-dan əvvəl wh-question sual sözlərindən istifadə etməklə də Present Simple Passive Voice sual formasını yaratmaq mümkündür.

 • What is this pie made of? – Bu piroq nədən hazırlanmışdır?
 • When are these items usually brought here? – Bu əşyalar ümumiyyətlə nə vaxt bura gətirilir?
Simple Present Tense ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilində müsbət Passive Voice  sual cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

 • İs the ball played by the children?- Uşaqların oynadığı topdur?
 • İs the car washed by his brother?- Maşın qardaşı tərəfindən yuyulub?
 • İs the television watched by my father?- Atamın izlədiyi televizordur?
 • Are the windows broken by the boy?- Pəncərələr oğlan tərəfindən qırılıb?
İngilis Dilində Simple Present Tense Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilində mənfi Passive Voice sual cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

Present Simple Passive Voice inkar formasını düzəltmək olduqca asandır. ‘am’, ‘is’, ‘are’ sözləri ilə Past Participle arasında “not” əlavə edilməklə inkar forma düzəldilir  (‘isn’t’ və ‘aren’t’ formaları da istifadə edilə bilər)

 • Spanish is not spoken in China – Çində İspan dilində danışılmır.
 • His words aren’t relied on – onun sözlərinə güvənilməz.

Simple Present Tense ilə Sual Zərf Cümlələri Necə Qurulur?

Aşağıda Sadə İndiki Zamanı ilə ingilis dilindəki sual zərf cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

Sual zərfləri ilə cümlələr yaratdığımızda, cavabları çox müxtəlif şəkildə verilə bilər. Bu qəlibdə insana görə fərqli köməkçi fellərə rast gəlirik. Əgər mübtəda ‘I, you, we veya they’ isə ‘do’ köməkçi feli, ‘he, she veya it’ isə ‘does’ köməkçi feli istifadə edilir.

 • Who uses this towel every time?- Bu dəsmaldan hər dəfə kim istifadə edir?
 • Who works for the student affairs in the school?- Məktəbdəki tələbə işləri üçün kim işləyir?
 • Where we go every Sunday?- Hər bazar günü hara gedirik?
 • When do you arrive at school in the mornings?- Səhərlər məktəbə nə vaxt gəlirsən?
 • When does the train start its journey?- Qatar səfərə nə vaxt başlayır?
 • Why do you do like that every time?- Niyə hər dəfə belə edirsən?
 • How does she feel when they treat her like that?– Ona qarşı belə davrananda özünü necə hiss edir?
 • How do you understand this lesson?- Bu dərsi necə başa düşürsən?

“İngilis dilində Yay Tətili” yazımızı buradan oxuya bilərsiniz.

Simple Present Tense Gündəlik Həyatda Necə İstifadə Etmək Olar?

İngilis dilində gündəlik vərdişlərdən bəhs etmək üçün adətən Present Simple Tense istifadə edilir. Bu forma bəyəndiyimizi və ya bəyənmədiyimizi təsvir edərkən, vərdişlərimiz haqqında danışarkən və ya gündəlik həyatda rutin olaraq yerinə yetirdiyimiz şeyləri təsvir edərkən də istifadə olunur.

Keçmiş zaman haqqında danışdığımızda Past Simple, Gelecekle bağlı danışırıqsa Future Simple istifadə edirik.

İngilis Dilində İndiki Zamanla Bir Gün Necə İzah Edilir?

Gündəlik vərdiş İngilis dilində aşağıdakı kimi qeyd edilən ardıcıllıqla sıralanır.

Jennifer wakes up at 6:15 in the morning. She gets up at 6:30. She takes a shower, gets dressed and puts on make-up. Then Jennifer has breakfast with her family. For breakfast Jennifer has cereal, fruits and toast. Jennifer brushes her teeth and puts on her coat and shoes. She leaves the house at about 7:30 am. She takes the bus to work and arrives at 8:15 am. She starts work at 8:30. At 11:30 Jennifer has a coffee break and at 1pm she has lunch. She eats lunch in the office canteen. At 5 Jennifer finishes work and get the bus home. When Jennifer gets home she cook dinner. In the evening she watch TV and go to bed at 11.

Cennifer səhər 6: 15-də oyanır. 6: 30-da qalxır. Duş alır, geyinir və makiyaj edir. Sonra Cennifer ailəsi ilə səhər yeməyi yeyir. Səhər yeməyi üçün Jennifer dənli, meyvə və tost var. Cennifer dişlərini fırçalayır və palto və ayaqqabılarını taxır. Səhər 7:30 radələrində evdən çıxır. Avtobusu işə götürür və səhər 8: 15-də gəlir. 8: 30-da işə başlayır. Saat 11: 30-da Jennifer bir qəhvə fasiləsi və gecə 1-də nahar edir. Ofis yeməkxanasında nahar yeyir. 5-də Jennifer işi bitirir və avtobusa ev alır. Cennifer evə çatanda axşam yeməyi bişirir. Axşam televizora baxır və 11-də yatağa gedir.

Simple Present Tense İstifadəsində Am, Is, Are Necə Qısaltılır?

 • I am – I’m
 • You are – You’re
 • He is – He’s
 • She is –  She’s
 • It is – It’s
 • We are – We’re
 • They are – They’re

Ümumiləşdirmə edərək deyə bilərik ki, təkdə olan mübtədalarla “is”, cəmdə olan mübtədalarla isə “are” köməkçi feilindən istifadə edilir. Mübtəda “I” olduğu zaman “am” köməkçi feilindən istifadə edilir. Bundan əlavə, İngilis dilində sən və siz şəxs əvəzliklərinin hər ikisinin də qarşılığı “you” olur. Hər iki halda da tək və cəm fərqi olmadan bu şəxs əvəzliyində “are” köməkçi feilindən istifadə edilir. Aşağıda bununla bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

To be yazısına buradan keçid eliyə bilərsiniz.

İngilis Dilində İndiki Zamanla Yay Tətili İzahı

As the first day of my summer vacations started, I started getting bored easily. Mostly so because all my friends had gone to someplace or the other. My parents noticed this and decided to send me to a summer camp. Our school itself was organizing one in which my parents got me enrolled.

At first, I thought it would be of no use and would be equally boring. However, to my surprise, I was wrong. The summer camp was one of the best experiences of my life. I got the chance to indulge in so many activities and in fact, it was the first time where I discovered my talent for painting. We got up early in the morning at 7 o’clock, despite no school. We had trainers who would teach us different things each day. On the first day, I got to learn karate, which was very amusing and helpful. Further, I learned how to play sports like basketball, table tennis, and volleyball.

Finally, came my most awaited part. We were taught painting and unique tips to master this art. I learned it quickly and started enjoying painting. My passion for painting began from this summer camp, and I will forever be indebted to it.

Tərcüməsi:

Yay tətilimin ilk günü başladığında tezliklə darıxmağa başladım. Əsasən ona görə ki, bütün dostlarım bir yerə getmişdi. Valideynlərim bunu gördülər və məni bir yay düşərgəsinə göndərməyə qərar verdilər. Məktəbimizin özü valideynlərimin məni qəbul göndərməyi qəbul etməsi üçün bir məktəb təşkil edirdi.

Əvvəlcə bunun heç bir faydasının olmayacağını və eyni dərəcədə cansıxıcı olacağını düşünürdüm. Ancaq səhv etdiyim üçün təəccübləndim. Yay düşərgəsi həyatımın ən yaxşı təcrübələrindən biri idi. Bu qədər fəaliyyətlə məşğul olmaq şansı qazandım və əslində rəssamlıq qabiliyyətimi ilk dəfə kəşf etdim. Məktəbin olmamasına baxmayaraq səhər tezdən saat 7-də oyandıq. Hər gün fərqli şeylər öyrədən təlimçilərimiz var idi. İlk gün çox əyləncəli və faydalı olan karate öyrənməli oldum. Bundan əlavə basketbol, ​​stolüstü tennis və voleybol kimi idman növlərini necə oynamalı olduğumu öyrəndim.

Nəhayət, ən çox gözlənilən hissə gəldi. Bizə rəssamlıq sənətinə yiyələnmək üçün rəsm və misilsiz tövsiyələr öyrədildi. Tez öyrəndim və rəsmdən həzz almağa başladım. Rəsm həvəsim bu yay düşərgəsindən başladı və mən əbədi olaraq borclu qalacağam

Simple Present Tense Exercise  Nümunələri

Simple Present Tense ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Simple Present Tense Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Simple Present Tense Boşluq Doldurma Nümunələri

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir.

 1. We usually _____ (have) dinner at 6 o’clock. And I __  (go) to bed at about 11 o’clock at night.
 2. You ____ (not/be) a good football player.
 3. …… (she/play) basketball every week?
 4. They ….. a small shop downtown. (to have)
 5. Aydın always ……… ( read ) the newspaper before breakfast.
 6. The mother and her children ….. (help) one another.
 7. We …. (study) English every night after class.
 8. She …. (sing) at her music lesson every Wednesday.
 9. John ___ (smoke) ten cigarettes a day.
 10. You …. (find) the weather here hot.

Cavablar;

 1. have, go
 2. aren’t
 3. Does she play
 4. have
 5. reads
 6. help
 7. study
 8. sings
 9. smokes
 10. find

Simple Present Tense Test Sualları

Aşağıda sizin üçün Simple Present Tense test ve quiz soruları verilmistir.

 1. Tom and Mary … home at seven o’clock.
 • a) leaves
 • b) leave
 1. My parents _____ in a two-bedroom apartment.
 • a) are live
 • b) live
 • c) lives
 1. School … at half past eight.
 • a) start
 • b) starts
 1. Tom’s cousin … TV in the afternoon.
 • a) watch
 • b) watches
 1. They’re not here. They ____________ right now.
 • a) go to school
 • b) swim at the beach
 • c) are on holiday
 1. My sister … her homework every day.
 • a) does
 • b) do
 1. He _____ not want to go to the movies.
 • a) do
 • b) does
 • c) is
 1. We _____ European.
 • a) do be
 • b) are
 • c) do are
 1. Robert _____ not go to my school.
 • a) is
 • b) does
 • c) are
 1. The teacher … the lesson at five past eleven.
 • a) finishes
 • b) finish

Cavablar;

 1. leave
 2. live
 3. starts
 4. watches
 5. are on holiday
 6. does
 7. does
 8. are
 9. does
 10. finishes

Simple Present Tense Worksheet

Simple Present Tense PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız  Simple Present ilə bağlı testi  linkə klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Simple Present Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

İngilis dilini öyrənən yeni başlayan birisi də Simple Present Tense- in tədris olunan ilk fənlərdən biri olduğunu bilir. İngiliscə geniş zaman niyə ilk yerdə olduğunu heç düşündünüzmü? Ümumi istifadəsi və türkcəyə bənzədiyi üçün başlanğıc səviyyəsinə olduqca uyğundur. İngilis dilinə ilk başladığınız vaxt haqqında düşünün.

Present Simple sayəsində çoxumuz bir mövzu və bir predikat istifadə edərək sadə cümlələr quraraq həyəcanla danışmağa başladıq, amma bu, yalnız başlanğıcdır. Beləliklə, yaxşı bir başlanğıc etmək üçün Simple Present Tense- in ingilis və Azərbaycan dillərindəki ətraflı hekayəsini nəzərdən keçirək.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Sadə İndiki Zaman Cümlə Nümunələri

5 və 6-cı siniftə şagirdlər zamanlar mövzusuna başlayır. Zamanlar İngilis dili öyrənənlər üçün önemıi mövzudur. Şagirdlər ilk olaraq Sadə İndiki Zamanı öyrənməyə başlayır. Bütün zamanları deqiq öyrənməyə çalışın.

 • We check our Facebook profile every day.- Hər gün Facebook profilimizi yoxlayırıq.
 • My aunt watches a new episode of that soap opera every evening.- Xalam hər axşam həmin serialın yeni bölümünə baxır.
 • Water freezes at zero centigrade degrees.- Su sıfır santigrat dərəcədə donur.
 • The train stops at every station on the way to Ankara.- Qatar Ankaraya gedərkən hər stansiyada dayanır.
 • My sister lives in Kırıkkale.- Bacım Kırıkkale’de yaşayır.

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Sadə İndiki Zaman Cümlə Nümunələri

9-cu siniftə siz artıq bir çox zamanları bilmiş olursunuz. Sadə İndiki Zaman ilk öyrədilən zaman növüdür.

 • Our next-door neighbours go fishing at the weekend.– Qapı qonşularımız həftə sonu balıq tutmağa gedirlər.
 • In general, I believe that all people can live in peace.- Ümumiyyətlə, bütün insanların sülh içində yaşaya biləcəyinə inanıram.
 • Ali doesn’t drink coffee at breakfast.- Əli səhər yeməyində qəhvə içmir.
 • Why does Molly wear pink dresses?- Molly niyə çəhrayı paltar geyinir?
 • The babies cry when they are hungry.- Körpələr ac olduqda ağlayırlar.

Simple Present Tense-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Simple Present Tense hobbi, vərdişlər və ümumi həqiqətlərdən bəhs edilərkən istifadə olunan bu anı deyil, ümumiyyətlə bütün dövrləri əhatə edən bir istifadəyə malikdir.

İngilis dilində “Present Tense” in dörd fərqli forması vardır:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous

Bu zaman formaları gələcək zaman üçün də istifadə olunur, lakin bunun üçün cümləyə bir yer / vəziyyət İngilis dili sözü əlavə etmək lazımdır.

Simple Present Tense ve Past Perfect Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

Past Perfect Tense, keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir: subject + had + past participle = past perfect tense.

Simple Present Tense ve  Present Perfect Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Simple Present Tense ve  Present Perfect Continous Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır.E yni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir