"Smile" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Smile” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


“Smile” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Smile feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “gülmək, güldürmək” mənalarına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Smile” şəklindədir.

Smile feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Smile” feilinin ikinci forması olan “smiled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • He smiled but looked around the room -o, gülümsədi, ancaq otağa baxdı.
 • He smiled and his eyes met hers -o, gülümsədi və gözləri onun gözləri ilə görüşdü.
 • She lifted her head and smiled cheerfully -o, başını qaldırdı və şən bir şəkildə gülümsədi.
 • Once again she smiled that beautiful smile -bir daha o gözəl təbəssümü ilə gülümsədi.
 • Emilia smiled with satisfaction but said nothing -Emilia məmnuniyyətlə gülümsədi, lakin heç nə demədi.

Smile feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “gülmək, güldürmək” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “smiled” şəklindədir.

Smile feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “smile” feilinin üçüncü forması olan “smiled” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • Once again Jennifer has smiled that beautiful smile -Jennifer bir daha o gözəl təbəssümü ilə gülümsəyib.
 • Peter has not smiled for six months -Peter altı aydır ki, gülmür.
 • We have smiled together for ten years -biz on ildir ki, birlikdə gülürük.
 • Tom had smiled when Mary looked at him -Mary ona baxanda Tom gülümsəmişdi.
 • She smiled at herself in the mirror -o, güzgüdə özünə gülümsəyib.

 Smile Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980. Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl). We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Smile feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “smile” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Smile Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “smile” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I smile every time I see her -mən hər dəfə onu görəndə gülürəm.
 • You smile every time you see her -sən hər dəfə onu görəndə gülürsən.
 • He/she smile every time he/she see her -o, hər dəfə onu görəndə gülür.
 • We smile every time we see her -biz hər dəfə onu görəndə gülürük.
 • You smile every time you see her -siz hər dəfə onu görəndə gülürsünüz.
 • They smile every time they see her -onlar hər dəfə onu görəndə gülürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you smile every time you see her? -sən hər dəfə onu görəndə gülürsən?
 • Does Jennifer smile every time she see her? -Jennifer hər dəfə onu görəndə gülür?

Smile Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “smile” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have not smiled for six months -mən altı aydır ki, gülmürəm.
 • You have not smiled for six months -sən altı aydır ki, gülmürsən.
 • He/she has not smiled for six months -o, altı aydır ki, gülmür.
 • We have not smiled for six months -biz altı aydır ki, gülmürük.
 • You have not smiled for six months -siz altı aydır ki, gülmürsünüz.
 • They have not smiled for six months -onlar altı aydır ki, gülmürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Haven’t you smiled for six months? -sən altı aydır ki, gülmürsən?
 • Hasn’t Jennifer smiled for six months? -Jennifer altı aydır ki, gülmür?

Smile Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am smiling at my friend now -mən indi dostuma gülürəm.
 • You are smiling at your friend now – sən indi dostuna gülürəm.
 • He/she is smiling at his/her friend now– o, indi dostuna gülür.
 • We are smiling at our friend now– biz indi dostumuza gülürük.
 • You are smiling at your friend now– siz indi dostunuza gülürsünüz.
 • They are smiling at their friend now– onlar indi dostlarına gülürlər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you smiling at your friend now? – sən indi dostuna gülürsən?
 • Is Jennifer smiling at their friend now? -Jennifer indi dostuna gülür?

Smile Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been smiling for ten minutes – mən on dəqiqədir ki, gülürəm.
 • You have been smiling for ten minutes – sən on dəqiqədir ki, gülürsən.
 • He/she have been smiling for ten minutes – o, on dəqiqədir ki, gülür.
 • We have been smiling for ten minutes – biz on dəqiqədir ki, gülürük.
 • You have been smiling for ten minutes – siz on dəqiqədir ki, gülürsünüz.
 • They have been smiling for ten minutes – onlar on dəqiqədir ki, gülürlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been smiling for ten minutes?
 • Has Jennifer been smiling for ten minutes?

Smile Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I smiled at my friend -mən dostuma güldüm.
 • You smiled at your friend -sən dostuna güldün.
 • He/she smiled at his/her friend -o, dostuna güldü.
 • We smiled at our friend -biz dostumuza güldük.
 • You smiled at your friend -siz dostunuza güldünüz.
 • They smiled at their friend -onlar dostlarına güldülər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer smile at her friend? -Jennifer dostuna güldü?
 • Did we smile at our friend? – biz dostumuza güldük?

 Smile Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was smiling at my friend -mən dostuma gülürdüm.
 • You were smiling at your friend -sən dostuna gülürdün.
 • He/she was smiling at his/her friend -o, dostuna gülürdü.
 • We were smiling at our friend -biz dostumuza gülürdük.
 • You were smiling at your friend -siz dostunuza gülürdünüz.
 • They were smiling at their friend -onlar dostlarımıza gülürdülər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer smiling at her friend? -Jennifer öz dostlarına gülürdülər?
 • Were we smiling at our friend? -biz öz dostlarımıza gülürdük?

Smile Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə mən Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdim.
 • You had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə sən Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdin.
 • He/she had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə o, Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdi.
 • We had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə biz Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdik.
 • You had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə siz Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdiniz.
 • They had smiled to Jennifer when they arrived -onlar gələndə onlar Jenniferə gülümsəməyi bitirmişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer smiled to Peter when you arrived? -sən gələndə Jennifer Peterə gülümsəməyi bitirmişdi?
 • Had we smiled to Peter when you arrived? – sən gələndə biz Peterə gülümsəməyi bitirmişdik?

Smile Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə mən Jenniferə gülümsəməyi bitirirdim.
 • You had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə sən Jenniferə gülümsəməyi bitirirdin.
 • He/she had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə o, Jenniferə gülümsəməyi bitirirdi.
 • We had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə biz Jenniferə gülümsəməyi bitirirdik.
 • You had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə siz Jenniferə gülümsəməyi bitirirdiniz.
 • They had been smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə onlar Jenniferə gülümsəməyi bitirirdilər.

 Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Jennifer been smiling at Peter when they arrived? – onlar gələndə Jennifer Peterə gülümsəməyi bitirirdi?
 • Had we been smiling at Peter when they arrived? – onlar gələndə biz Peterə gülümsəməyi bitirirdik?

Smile Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə mən Jenniferə güləcəyəm.
 • You will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə sən Jenniferə güləcəksən.
 • He/she will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə o, Jenniferə güləcək.
 • We will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə biz Jenniferə güləcəyik.
 • You will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə siz Jenniferə güləcəksiniz.
 • They will smile at Jennifer when they arrived -onlar gələndə onlar Jenniferə güləcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will we smile at Jennifer when they arrived? -onlar gələndə biz Jenniferə güləcəyik?
 • Will Jennifer smile at Peter when they arrived? -onlar gələndə Jennifer Peterə güləcək?

Smile Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing).

Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be smiling at Jennifer when they arrived arrived -onlar gələndə mən Jenniferə gülməkdə olacağam (gülməyə davam edəcəyəm).
 • You will be smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə sən Jenniferə gülməkdə olacaqsan (gülməyə davam edəcəksən).
 • He/she will be smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə o, Jenniferə gülməkdə olacaq (gülməyə davam edəcək).
 • We will be smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə biz Jenniferə gülməkdə olacağıq (gülməyə davam edəcəyik).
 • You will be smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə siz Jenniferə gülməkdə olacaqsınız (gülməyə davam edəcəksiniz).
 • They will be smiling at Jennifer when they arrived -onlar gələndə onlar Jenniferə gülməkdə olacaqlar (gülməyə davam edəcəklər).

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Jennifer be smiling at Peter when they arrived? -Jennifer öz taleyini seçməkdə olacaq?
 • Will we be smiling at Peter when they arrived? -biz öz taleyimizi seçməkdə olacağıq?

Smile Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn, I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.

 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda şəxs əvəzliklərinə uyğun olaraq daha ətraflı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have smiled at Jennifer for three weeks -mən Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacağam.
 • You will have smiled at Jennifer for three weeks -sən Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaqsan.
 • He/she will have smiled at Jennifer for three weeks -o, Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaq.
 • We will have smiled at Jennifer for three weeks -biz Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacağıq.
 • You will have smiled at Jennifer for three weeks -siz Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaqsınız.
 • They will have smiled at Jennifer for three weeks -onlar Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • You will have smiled at Jennifer for three weeks? -sən Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaqsan?
 • He/she will have smiled at Jennifer for three weeks? -o, Jenniferə üç həftədir ki, gülümsəməkdə olacaq?

Smile Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • At five o’clock, I will have been smiling for thirty minutes -mən saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacağam.
 • At five o’clock, you will have been smiling for thirty minutes -sən saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaqsan.
 • At five o’clock, he/she will have been smiling for thirty minutes -o, saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaq.
 • At five o’clock, we will have been smiling for thirty minutes -biz saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacağıq.
 • At five o’clock, you will have been smiling for thirty minutes -siz saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaqsınız.
 • At five o’clock, they will have been smiling for thirty minutes -onlar saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will they have been smiling for thirty minutes at five oclock? -onlar saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaqlar?
 • Will Jennifer have been smiling for thirty minutes at five oclock? -Jennifer saat beşdə yarım saatdır ki, gülməkdə olacaq?

Smile – Smiled – Smiled – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Smile” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

1. The two ladies ______ at each other.

 • A) smiled
 • B) have smile
 • C) smiles

2. Tom is very charming when he _____.

 • A) have smile
 • B) have smiles
 • C) smiles

3. Everyone _____ in the same language.

 • A) smile
 • B) smiles
 • C) have smile

4. He _____ at me and got on the train.

 • A) smiled
 • B) smile
 • C) have smile

5. She ______ for me anymore.

 • A) not smile
 • B) doesn’t smile
 • C) have smile

6. She _____ and accepted my little present.

 • A) smiled
 • B) have smiled
 • C) not smile

7. Tom and I looked at each other and _____.

 • A) smiles
 • B) smile
 • C) smiled

8. Tom stopped crying and began to ______.

 • A) smiles
 • B) smile
 • C) have smiles

9. ______ do not always indicate pleasure.

 • A) smiled
 • B) has smiled
 • C) smiles

10. She ______ at me while she sang a song.

 • A) smile
 • B) smiled
 • C) have smiled

Düzgün cavablar:

 1. A
 2. C
 3. B
 4. A
 5. B
 6. A
 7. C
 8. B
 9. C
 10. B

Smile – Smiled – Smiled – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir