Upper Intermediate (Səlahiyyətli İstifadəçi) - Wordly

Upper Intermediate (Səlahiyyətli İstifadəçi)


Upper Intermediate (Səlahiyyətli İstifadəçi)

İngilis dili cəmi 6 səviyyədən ibarətdir. Bu səviyyələr; A1 və B2 (Başlanğıc İstifadəçi), B1 və B2 (Müstəqil İstifadəçi), C1 və C2 (Səlahiyyətli İstifadəçi). İngilis səviyyələrində hərflər və rəqəmlərlə yaradılan bu kod sistemi, Ümumi Avropa Çərçivəsi (CEFR) çətiri altında verilmişdir.

Beginner ( A1)

Elementary ( A2)

Pre-İntermediate ( B1 )

İntermediate ( B2 )

Upper-intermediate ( C1)

Advanced ( C2)

Beginner başlanğıc səviyyədə insan bir neçə əsas söz bilir, hələ danışmaq, anlamaq və yazmaq bacarıqlarına sahib deyil.

Elementary ibtidai səviyyədə olan təməl bir səviyyədir. Sadə ifadələr və cümlələr  ilə danışılır. Beginner səviyyəsinə görə  bilinən sözlər və cümlə ifadələri daha çoxdur.

Pre-Intermediate səviyyəsində bir insan söz ehtiyatı baxımından qısa cümlələr qura bilər, danışılanları başa düşə bilər və bir çox cümlə nümunəsini yaxşı bilir.

Intermediate səviyyəsində danışıq və başa düşmə daha yaxşıdır.

Upper intermediate səviyəsi, insanın sərbəst ingilis dilində danışdığı və xaricə səyahət edərkən rahat ünsiyyət qurduğu bir səviyyədir. Danışmaq, anlamaq, oxumaq və yazmaqda problem yoxdur. Müxtəlif uzun mətnləri anlaya və dəqiqliklə başa düşə bilir. İfadələri axtarmadan sərbəst şəkildə özünü ifadə edə bilir. Dili akademik, sosial və professional sahələrdə effektiv və uyğun şəkildə istifadə edə bilir. Müxtəlif movzular üzrə aydın, yaxşı-qurulmuş, ətraflı şəkildə qura bilir, dili istədiyi nəzarətli səviyyədə qura, dəyişə və istədiyi nöqtədə ifadə edə bilir.

Advanced səviyyə həm qrammatika, həm lüğət, həm də cümlə nümunələri baxımından ən yüksək səviyyədir və insan səlis danışarkən digərini asanlıqla başa düşə bilər. İngilis verilişlərini rahatlıqla izləyir, serialları, filmləri və reportajları başa düşür və sürətli danışan mühitlərdə belə bir söz əskik etmir. Çətin mövzularda düşünmədən, yüksək dəqiqlik və səlistliklə, məna çalarlarını qeyd edərək danışırsınız.

Upper Intermediate İngilis Dili Mövzuları Nələrdir?

C1 səviyyəsində İngilis dilinə sahib olmaq üçün aşağıdaki qrammatik mövzulara hakim olmağınız şərtdir:

 • Passive Voice
 • Reported Speech
 • Reported Questions
 • Reported Speech (imperatives, must, shall, let’s, will)
 • Conditionals
 • Wish / If Only
 • Unless / Provided / Supposing / As Long As etc.
 • Imperatives
 • Relative Clauses
 • -ing and -ed clauses
 • Conjunctions
 • Nouns Advanced
 • Adjectives Advanced
 • Adverbs Advanced
 • Verbs Advanced
 • Noun Clauses
 • Adjective Clauses
 • Adverb Clauses
 • Gerund and Infinitive
 • Causatives
 • Phrasal Verbs
 • Cause and Effect
 • Modals in the past
 • Mixed conditionals in past, present and future

Upper Intermediate Nə Deməkdir?

Upper intermediate səviyəsi, insanın sərbəst ingilis dilində danışdığı və xaricə səyahət edərkən rahat ünsiyyət qurduğu bir səviyyədir. Danışmaq, anlamaq, oxumaq və yazmaqda problem yoxdur. Müxtəlif mövzularda geniş və çətin mətnləri anlayır və gizli məntiqi mənaları anlaya bilirsiniz. Söz və ifadə seçimində çətinlik çəkmədən, kifayət qədər tez və sərbəst danışırsınız. Dili təhsildə və professional fəaliyyətdə effektiv və düzgün istifadə edirsiniz. Mətnin qurulması üçün lazım olan müxtəlif strukturlardan istifadə edərək çətin mövzularda aydın, dəqiq və məntiqi fikir söyləyirsiniz. Demək olar ki, eşidilən və yazılan hər cür məlumatı anlayırsınız. Deyilən və yazılan bir neçə mənbəyə əsaslanaraq məntiqli mətnlər qurur  və fikir söyləyərkən mövzuya aid əsaslandırmalar və açıqlamalar söyləyirsiniz. Həm mücərrəd, həm də konkret mövzuları özündə cəmləşdirən İngilis mətnlərinin və ixtisas sahələrinin texniki mövzularını əhatə edən müzakirələrin əsas fikrini başa düşə bilər.

Listening- Dinləmək

 • Öz sahəsindən kənarda mücərrəd və mürəkkəb mövzularda uzun söhbətləri izləmək üçün kifayət qədər anlaya bilər, ancaq bəzən detalları doğrulamağa ehtiyac ola bilər, xüsusən vurğu ilə tanış deyilsə.
 • Uzun çıxışları və konfransları başa düşə bilər.
 • Tərs çevrilmiş cümlələri və ya fərqli vurğuları anlaya bilir.
 • Bütün sosial xəbər şəbəkələrini və televiziyada video və proqramları anlaya bilir. Altyazı olmadan filmlərə baxa bilər.

Reading- Oxuma

İngilis dilini öyrənən şəxsin mütaliə etməkdə əsas məqsədi söz ehtiyatlarını zənginləşdirmək olmalıdır. Şagird, söz uyğun olarsa, oxuyarkən bütün alıcılarını açıq saxlamalıdır. Bilmədiyi sözləri işarələməli, qarşılaşdığı ilk anda mənalarına baxmalı, lüğətdəki sözün mətnində gördüyü bir sözün mənasını anlamalı, bu sözün cümlədə necə işlədilməsinə diqqət yetirməli, tələffüzünü yaxşı öyrənməli, mətndəki cümləni lüğətdə verilmiş cümlə nümunələri ilə müqayisə etməlidir. Şagird mətni ən azı bir neçə dəfə yüksək səslə oxumalı, dostları ilə müzakirə etməli, tanış olmayan sözlərin tələffüzünü öyrənməli, deyimlərin istifadəsinə diqqət yetirməli, mədəniyyət elementlərini qeyd etməlidir. Tez başa düşdüyünü düşündüyü hissələrdən keçə bilər və hətta bəzi hissələrə əhəmiyyət verməz. Bu zaman təlimatçıya böyük bir vəzifə düşür. Təlimatçı ən yaxşı məqamları da tələbənin diqqətinə çatdırmağı bacarmalıdır.

Nəticədə, səmərəli şəkildə yerinə yetirilən oxu məşqləri “qrammatika”, “dinləmə”, “danışma”, “yazma” bacarıqlarının artırılmasında mühüm rol oynayır, buna görə həmişə ciddi qəbul edilməlidir.

Speaking- Danışıq

 • Dediklərinizi düşünmədən axıcı bir danışıq apara bilərsiniz.
 • Fikrini səlis və təbii şəkildə ifadə edə bilər.
 • Deyim və məcazi ifadələrdən məharətlə istifadə edə və dediklərinizi müxtəlif yollarla yenidən izah edə bilərsiniz.
 • Gündəlik və ya akademik müzakirələrdə iştirak edə bilər. İngilis dilində təqdimat edə bilər.

Writing- Yazma

 • Məqalə və ya məruzə kimi mürəkkəb mövzulara uyğun üslubdan və ifadələrdən istifadə edərək mətnlər yaza bilərsiniz.
 • Mühüm məsələləri vurğulayıb əsas məqama bağlaya bilərsiniz.
 • Oxucunun əsas məqamları anlaya biləcəyi ən mürəkkəb və texniki mövzularda mətnlər yaza bilərsiniz.
 • Sistemli və məntiqi tutarlılıqla məqalələr, hesabatlar və ya məktublar yaza bilərsiniz.

İngilis dilini öyrənənlərin əsas məqsədi upper intermediate səviyyəyə çatmaqdır. Çünki bu mərhələdə ünsiyyətdə heç bir problem yaşamayacaq və anlama, danışma və yazma səviyyəsində kifayət qədər səviyyəyə çatmış olacaq. Upper intermediate səviyyə inkişaf etdirilir, sözlər unudulmaz bir şəkildə əzbərlənir, İngilis dilində cümlə ifadələri, zaman və fellər mənimsənilir. Bəs bu səviyyəyə çatmaq üçün nə etməliyik?

Online İngilis Dilində Təhsil: İngilis dilini ən asan və ən sürətli şəkildə öyrədən onlayn təlimlərlə bu səviyyəyə gəlmək çox asandır. Upper intermediate səviyyəsində olan  şagirdlərin bütün çatışmazlıqları onlayn təhsil ilə aradan qaldırılır. Məqsəd danışma, anlama, tələffüz, oxu və yazıdakı bütün çatışmazlıqları aradan qaldırmaqdır.

Xarici Nəşrləri  Takip Etmək: İntermediate səviyəsində olan birinin növbəti səviyyəyə keçməsində  çox təsirli olur. Xarici seriallar, filmlər və sənədli filmlər, xarici proqramlar, məqalələr və qəzetlərlə danışma, anlama, oxuma və yazma bacarıqları artırıla bilər.

Upper Intermediate İngilis  Dili Sözləri Siyahısı

upper-intermediate-lüğəti.pdf

Upper Intermediate Reading

Reading necə inkişaf etdirmək sualına ən yaxşı cavab və oxu vərdişlərini yaxşılaşdırmağın ən yaxşı yolu təcrübə etməkdir. Təcrübənin ən yaxşı yolu həzz almaq üçün bir yol tapmaqdır. Oxumağı vəzifə kimi görməyi dayandırmalı və xoş bir fəaliyyətə çevirməlisiniz. Nəyə marağımız varsa onu inkişaf etdirməliyik. Buna görə də oxumağı maraqlandığınız sahəyə çevirməlisiniz. Bunu etmək üçün yaşınızdan və səviyyənizdən bir qədər aşağı hissələr oxumağa başlayın (xüsusilə oxumaq sizin üçün çətin və bezdirici olursa).

Reading Nümunəsi

Stonehenge Monument

Stonehenge is an ancient monument situated about ten miles north of Salisbury in England. It was built about 4500 years ago, but by whom and for what purpose remains a mystery. The builders must have known of geometry. They may have been influenced by the Mycenaeans, whose architecture was similar. Some of the stones must have been brought from West Wales, over 135 miles away. These stones weigh more than fifty tons. They may have been brought on rafts and rollers. Experts say that it must have taken 1500 men more than five years to transport them. Stonehenge was probably built in three stages. First, settlers from continental Europe built a temple for sun worship. Later the “Beaker” people added the stone circles. Finally, people of the Wesse Culture transformed Stonehenge into an observatory. They could calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes.

1. We understand from the passage that the construction of the Stonehenge —-.

A) began 135 miles away from Salisbury

B) is thought to have taken place in more than one stage

C) was first documented by the Mycenaeans

D) is not a mystery that needs to be solved

E) was completed in less than five years

2. It is pointed out in the reading that the Stonehenge —-.

A) was built by the Mycenaeans, who were very advanced in geometry

B) probably has religious origins, possibly for worship of the sun

C) had no astrological purposes

D) was erected thousands of years ago in West Wales

E) is still used to calculate the changes of the seasons

3. According to the passage, there is no certainty about —-.

A) where the Stonehenge was built

B) what kind of stones were used in the construction of the Stonehenge

C) how to calculate the exact time of Midsummer and Midwinter and of equinoxes

D) how the stones used in the construction of the Stonehenge were transported

E) whether some of the stones are in position to reflect the movements of the sun and the moon

Testin Cavabları

1. B) is thought to have taken place in more than one stage

2. B) probably has religious origins, possibly for worship of the sun

3. D) how the stones used in the construction of the Stonehenge were transported

What is an Earthquake

Earthquake is a sudden movement in Earth’s crust which produces vibration. These vibrations may be detectable only by sensitive instruments called seismographs, or else they may kill thousands as they destroy cities. Many earthquakes are caused when rocks move along faults. Severe earthquakes are most common near the edges of the “plates” in the Earth’s crust, such as around the Pacific Ocean, along the mid- Atlantic ridge and in the Mediterranean and South- West Asian regions. They occur when the plates move. So me earthquakes are caused by volcanic action, explosions and other factors, Earthquakes under the sea trigger off huge waves called tsunamis.

1. According to the passage, —-.

A) rocks move when the earthquakes occur

B) seismographs may devastate cities if not detected

C) earthquakes are caused by huge waves called tsunamis

D) earthquakes are more likely to happen where there are faults

E) sudden movements in the earth’s crust are called volcanic eruptions

2. It’s obvious in the passage that —-.

A) many big cities are founded upon the faults

B) big cities are more likely to confront earthquakes

C) the Pacific Ocean is the most likely place for the earthquakes

D) movement of rocks along the faults trigger tsunamis

E) Earth’s most perilous places are the Pacific Ocean, the Mid- Atlantic, South- West Asia and the Mediterranean

3. We can understand from the passage that —-.

A) some of the volcanic blasts are caused by earthquakes

B) tsunamis are more likely to exist in the Mediterranean and the Mid-Atlantic

C) severe earthquakes cannot be detected beforehand

D) movements of plates leads to big earthquakes

E) faults are created by the detectable vibrations

Testin Cavabları:

1. D) earthquakes are more likely to happen where there are faults

2. E) Earth’s most perilous places are the Pacific Ocean, the Mid-Atlantic, South- West Asia and the Mediterranean

3. D) movements of plates leads to big earthquakes

Human Developing

When early humans hunted and gathered food, they were not in control of their environment. They could only interact with their surroundings as lower organisms did. When humans learned to make fire, however, they became capable of altering their environment. To provide themselves with fuel they stripped bark from trees, causing the trees to die. Clearings were burned in forests to increase the growth of grass and to provide a greater grazing area for the wild animals that humans fed upon. This development led to farming and the domestication of animals. Fire also provided the means for cooking plants which had previously been inedible. Only when the process of meeting the basic need for food reached a certain level of sophistication was it possible for humans to follow other pursuits such as the founding of cities.

1. This passage is mainly concerned with —-.

A) the evolution of farming techniques

B) the role of hunting as a source of food

C) how the discovery of fire changed the development of mankind

D) basic food-gathering techniques of early humans

E) how people supplied themselves with food prior to the discovery of how to make fire

2. One can infer from the passage that the discovery of how to make fire —-.

A) improved the hunting skills of early humans

B) caused early humans to interact with their surroundings as lower organisms did

C) taught early humans how to live with lower organisms

D) increased alimentary options for early humans

E) made easier for early humans to gather food

3. As we understand from the passage, early humans —-.

A) didn’t eat plants before they learned how to control fire

B) used fire as a tool to alter their surroundings

C) gained better control of their environment when they learned to live with lower organisms

D) started to maintain their food supply by hunting and gathering food when they started cooking with fire

E) were the prey of many predators

Testin Cavablar:

1. C) how the discovery of fire changed the development of mankind

2. D) increased alimentary options for early humans

3. B) used fire as a tool to alter their surroundings

Upper Intermediate Testi

Friendships are so important (1) —- an eight year old child. The lucky eight- year- old will live in a neighborhood (2) —- group play is readily available. He also will have a best friend (3) —- they may have frequent disagreements and fights. He gets along especially well with older children, but parents (4) —- sure that any older playmates are a positive influence (5) —- negative.

 • on
 • at
 • to
 • from
 • through

2.

 • which
 • when
 • that
 • of which
 • where

3.

 • though
 • therefore
 • despite
 • since
 • because

4.

 • used to make
 • should make
 • would rather make
 • could have made
 • ought to be made

5.

 • instead
 • despite
 • owing to
 • rather than
 • because of

Testin Cavabları:

1. to 2. where 3. though 4. should make 5. rather than

Choose the correct option (Düzgün variantı seçin)

1. Students … study hard get good grades.

A) when B) whom C) who

2. The bad weather is the reason … I was late for classyesterday.

A) whom B) when C) why

3. A little boy would rather…………… .

A) plays than studies B) play than study C) to play than to study D) to play than studying E) playing than studying

4. What makes a man (or a woman) the happiest is his (or her) …………… arrival to stay for a few months!

A) mother- in- laws’ B) in- law- mothers’ C) mother’s- in-law D) mothers’- in- law E) mother- in- law’s

5. It seems that I …………… so cautious; I found theplace completely deserted, anyway.

A) must have been B) needn’t have been C) would have had to be D) shouldn’t be E) could not have been

Testin Cavabları:

1.C 2.C 3.D 4.E 5.B

Upper Intermediate Grammar Testi

1. Choose the correct sentence:

A) The virus was first seen in the capital, where ourlocal people come into contact with traveler fromother countries.

B) Many of the technical advances that have madeour lives more comfortable has also made them quitesedentary and boring.

C) The threat was overwhelming; it could not beoverestimated.

D) I will have the photo of my sweetheart framedthat I can put it on my desk.

E) Was this the promised land to that they hadlonged to return?

2. Neither you nor I understood what he was saying,means:

A) Both you and I understood what he was saying.

B) Either you or I understood what he was saying.

C) You didn’t understand what he was saying. I didn’t either.

D) You understood what he was saying, and so did I.

E) You didn’t understand what he was saying, but I did

3. …………… I don’t see her tomorrow, I am sure that Iwill run into her before the week is over.

A) Even if B) In spite of C) Even D) Despite E) When

4. …………. AIDS threatens to spread further in the nearfuture was discussed in a recent meeting.

A) The question of B) As a matter of fact C) Further proofs of D) —– E) Whether or not

5. He listened to them with great patience …………… he was obviously infuriated.

A) consequently B) though C) however D) nevertheless E) in spite of

Testin Cavabları:

1.C 2.C 3.A 4.E 5.B

Upper Intermediate Grammar Testi PDF

upper-intermediate-level-test

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir