En Etkili İngilizce Sözler - Wordly

En Etkili İngilizce Sözler


En Etkili İngilizce Sözler

Seçtiğimiz en etkili İngilizce sözleri beraber inceleyelim;

 • In order to succeed, you must first believe that you can. (Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.)
 • Time is flying. (Zaman uçup gidiyor.)
 • There is always room at the top. (Zirvede her zaman yer vardır.)
 • Studying is not about time. It is about effort. (Ders çalışmanın vakitle alakası yoktur, çabayla vardır.)
 • If you can dream it, you can do it. (Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.)
 • If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream. (Eğer şimdi uyuyakalırsan rüya göreceksin. Eğer şimdi çalışırsan rüyanı yaşayacaksın.)
 • Always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow. (Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Bugün ektiğini yarın biçeceksin.)
 • If you do not ask, you do not get. (İstemezsen alamazsın.)
 • The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever. (Ders çalışmanın verdiği sıkıntı geçicidir. Ancak bir şeyi bilmiyor oluşun, yani cahilliğin sıkıntısı ise sonsuza dek sürer.)
 • When you think it is too late, the truth is, it is still early. (Bir şey için çok geç olduğunu düşünsen bile, aslında hala erkendir.)
 • Change your life today. Do not gamble on the future, act now, without delay. (Hayatını değiştir. Gelecek üzerine kumar oynama. Şimdi harekete geç, ertelemeden.)
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.)
 • Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management and determination. (Herkes her şeyde başarılı olamaz. Ancak başarı yalnızca öz yönetim ve kararlılıkla gelir.)
 • Life is not all about studying. But if you can not even conquer this little part of life, then what else can you possibly do? (Hayat ders çalışmaktan ibaret değildir. Ancak hayatın bu küçük parçasına karşı bile galip gelemiyorsan, başka neyi başarabilirsin ki?)
 • You can not cross the sea merely by standing and staring at the water. (Kenarında durup bakarak denizi geçemezsin.)
 • No pain, no gain. ( Acı yoksa kazanç da yok.)
 • The way to get started is to quit talking and begin doing. (Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.)
 • Enjoy the inexorable pain. (Amansız acının tadını çıkar.)
 • The secret of getting ahead is getting started. (İleriye gitmenin yolu başlamaktır.)
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. (Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.)
 • Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. (Hayat %10 başına gelenler ve %90 verdiğin tepkilerden oluşur.)
 • You will never win if you never begin. (Başlamazsan kazanamazsın.)
 • It is those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feelings of success. (Başarı hissinin tadını çıkarabilenler, başkalarından daha erken başlayanlar ve daha fazla çaba sarf edenlerdir.)
 • People who invest in the future are realists. (Geleceğe yatırım yapan insanlar, gerçekçi insanlardır.)
 • When today is over, it will never come back. (Bugün bittiğinde, bir daha asla geri gelmeyecek.)
 • Only I can change my life. No one can do it for me. (Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Başka kimse bunu benim için yapamaz.)
 • If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow. / Bugün yürümezsen yarın koşmak zorunda kalacaksın.
 • The level of education is in direct correlation with your salary. (Eğitim seviyen maaşın ile doğru orantılıdır.)
 • It is always too early to quit. (Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.)
 • Even now, your enemies are eagerly flipping through books. (Tam şu anda düşmanların hevesli bir şekilde kitapları karıştırıyor.)
 • You can never quit. Winners never quit, and quitters never win. (Asla bırakamazsın. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.)
 • The saliva that flows now will become the tears of joy tomorrow. (Şimdi ağzından akan salya, yarının mutluluk gözyaşları olacak.)
 • Silence is the most powerful scream. (Sessizlik en güçlü çığlıktır.)
 • A smooth sea never made a skilled sailor. (Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)
 • Do it today, or regret it tomorrow. (Bugün yap ya da yarın pişman ol.)
 • Time never comes again. (Zaman asla geri gelmez.)
 • Love the life you live. Live the life you love. (Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.)
 • It is hard to beat a person who never gives up. (Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.)
 • If you fell down yesterday, stand up today. (Dün düştüysen bugün ayağa kalk.)
 • It is always too early to quit. (Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.)
 • I have nothing to lose,but something to gain. (Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.)
 • Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. (Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.)
 • No bees, no honey; no work, no money. (Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)
 • If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. (Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)
 • He who opens a school door, closes a prison. (Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.)
 • The best way to predict your future is to create it. (Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.)
 • Wealth is the slave of wise man, the master of a fool. (Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.)
 • Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.)
 • One thing only I know, and that is that I know nothing. (Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.)
 • Men never remember, but women never forget. (Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)
 • Everything you can imagine is real. (Hayal edebileceğin her şey gerçektir.)
 • If everything seems under control, you are not going fast enough. (Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.)
 • Every accomplishment starts with the decision to try. (Her başarı denemeye karar vermekle başlar.)
 • A person starts dying when they stop dreaming. (Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.)
 • A heart that loves is always young. (Seven bir kalp her zaman gençtir.)
 • They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. (Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla öldüremezler.)
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.)
 • A friend walks in when everyone else walks out. (Herkes çıkarken, içeri giren kişi gerçek arkadaştır.)
 • Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.)
 • A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you. (İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.)
 • Do not cry because it is over, smile because it happened. (Ağlama, çünkü bitti; gülümse, çünkü oldu.)
 • Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.)
 • Follow your heart and see where you land. (Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.)
 • If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.)
 • The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do. (Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.)
 • Sometimes you have to travel a long way to find what is near. (Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapman gerekir.)
 • Before you judge me, make sure that you are perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.)

Ünlülerin Söylemiş Olduğu En Etkili İngilizce Motive Edici Sözler   

 • Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. (Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. – (Leo Tolstoy))
 • There is no friend as loyal as a book. (Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur. – (Ernest Hemingway))
 • If you can dream it, you can do it. (Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin. (Walt Disney))
 • When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself. (Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinize emin olun. – (Paulo Coelho))
 • Love all, trust a few, do wrong to none. (Herkesi sev, az kişiye güven, kimseye yanlış yapma. (William Shakespeare))
 • If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake. (Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır. – (Bill Gates))
 • The two most powerful warriors are patience and time. (En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır. – (Leo Tolstoy))
 • It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. (Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez. (Antoine de Saint-Exupery))
 • Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success. (Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur. (Swami Sivananda))
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. (Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala. – (Albert Einstein))
 • That which does not kill us makes us stronger. (Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir. – (Friedrich Nietzsche))
 • Without music, life would be a mistake. (Müzik olmadan hayat bir hata olur. (Friedrich Nietzsche))
 • Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once. (Yaşam para gibidir: Dilediğin gibi harcayabilirsin, ama yalnızca bir kez. – (Lillian Dickson))
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. (Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor. – (Robert Frost))
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. (Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. – (Friedrich Nietzsche))
 • Life is what happens while you are busy making other plans. (Hayat, sen planlar yaparken başından geçenlerdir. (John Lennon))
 • Tolerance and compassion are qualities of fearless people. (Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır. – (Paulo Coelho))
 • Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. (Bazen kalp göze görünmeyeni görür. (H. Jackson Brown, Jr.))
 • Every man dies. Not every man really lives. (Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. (William Wallace))
 • Only I can change my life. No one can do it for me. (Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bunu benim için başka kimse yapamaz. (Carol Burnett))
 • Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Birilerinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış. – (Maya Angelou))
 • The trust of the innocent is the liar’s most useful tool. (Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır. – (Stephen King))
 • Love is like war: easy to begin but very hard to stop. (Aşk savaş gibidir: başlaması kolay ama durması zor. (H. L. Mencken))
 • If you do not like something, change it. If you can not change it, change your attitude. (Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir. – (Maya Angelou))
 • I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. (Öğrendim ki, insanlar ne söylediğini unutacaklar ne yaptığını unutacaklar, fakat onlara nasıl hissettirdiğini asla unutmayacaklar. – (Maya Angelou))
 • Deserve your dream. (Hayalini hak et. (Octavio Paz))
 • The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. (Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır. – (Charles Bukowski))
 • Do not waste your time with explanations: people only hear what they want to hear. (Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar. – (Paulo Coelho))
 • Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence. (Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. – (Bob Marley))
 • Being good is easy, what is difficult is being just. (İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. – (Victor Hugo)
 • War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. (Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. – (George Orwell))
 • Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. (Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. – (Eleanor Roosevelt))
 • Some people die at twenty five and aren’t buried until seventy five. (Bazı insanlar yirmi beş yaşında ölür ama yetmiş beş yaşında gömülür. – (Benjamin Franklin))
 • You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming. (Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. – (Pablo Neruda))
 • He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home. (İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır. – (Goethe))
 • Do not walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. (Arkamdan yürüme, yol gösteremeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol. – (Albert Camus))
 • A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (Dost, sana kendin olma özgürlüğünü tamamen tanıyan kişidir. – (Jim Morrison))
 • There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will. (Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak. (Epictetus))
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Her şeyde güzellik vardır ama herkes
  görmez. (Confucius))
 • An intelligent hell would be better than a stupid paradise. (Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir. – (Victor Hugo))
 • Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it. (Aşk rüzgâr gibidir, onu göremezsiniz ama hissedersiniz. – (Nicholas Sparks))
 • No army can withstand the strength of an idea whose time has come. (Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne karşı koyamaz. (Victor Hugo))
 • Live as if you were living a second time, and as though you had acted wrongly the first time. (İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa. (Viktor E. Frankl))
 • Imagination is more important than knowledge. (Yaratıcılık bilgiden çok daha önemlidir. – (Albert Einstein))
 • A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks. (Karamsar bir kimse fırsat kapıyı çaldığı zaman gürültüden şikâyet eden kişidir. – (Oscar Wilde))
 • To live without hope is to cease to live. (Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır. – (Fyodor Dostoyevsky))
 • I think; therefore I am. (Düşünüyorum. Öyleyse varım. – (Rene Descartes))
 • A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. (Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik, siz de en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir. – (Jack London))
 • Intelligence is the ability to adapt to change. (Zekâ, değişime ayak uydurabilme becerisidir. – (Stephen Hawking))
 • Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said. (Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız. – (Mark Twain))
 • Life is the sum of all your choices. (Hayat, tercihlerinizin toplamıdır. – (Albert Camus))
 • Friendship is Love without his wings! (Dostluk aşkın kanatsız halidir! (Lord Byron))
 • To begin, begin. (Başlamak için, başla. (William Wordsworth))
 • In a world where death exists, nothing is actually serious. (Ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında. – (Franz Kafka))
 • A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. (Bir aptal kendisinin bilge olduğunu düşünür, ancak bir bilge kendisinin aptal olduğunu bilir. -(William Shakespeare))
 • You must be the change you wish to see in the world. (Dünyada görmek istediğin değişim olmalısın. (Mahatma Gandhi))
 • Either write something worth reading or do something worth writing. (Ya okunmaya değer bir şeyler yazın; ya da yazılmaya değer bir şeyler yapın. – (Benjamin Franklin))
 • Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction. (Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. – (Antoine de Saint-Exupéry))

Albert Einstein’ın İngilizce Sözleri

 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Dünden öğren, bugünü yaşa, yarın için umut et. Önemli olan sorgulamayı bırakma. Albert Einstein
 • The only source of knowledge is experience. Bilginin tek kaynağı deneyimdir. Albert Einstein
 • The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it. Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. Albert Einstein
 • Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Albert Einstein
 • If you can not explain it to a six year old, you do not understand it yourself. Eğer bir şeyi altı yaşında bir çocuğa açıklayamıyorsanız, siz de anlamamışsınız demektir. Albert Einstein
 • Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Küçük konularla ilgili gerçeği önemsemeyen kişilere önemli konularda da güvenilmez. Albert Einstein
 • Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid. Herkes dahidir. Ama eğer bir balığı, onun ağaca tırmanabilme becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir. Albert Einstein
 • Look deep into nature, and then you will understand everything better. Doğanın derinliklerine bakın ve sonra her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Albert Einstein
 • Women always worry about things that men forget; men always worry about things women remember. Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler. Albert Einstein
 • Strive not to be a success, but rather to be of value. Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala. Albert Einstein
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekmektedir.  Albert Einstein
 • Education is what remains after one has forgotten everything one learned in school. Eğitim, okulda öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalandır. Albert Einstein
 • Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former. Sadece iki şey sonsuzdur; insanoğlunun aptallığı ve evren. Ve ben ikincisinden emin değilim. Albert Einstein
 • We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them. Sorunlarımızı, onları yarattığımızda kullandığımız düşünceyle aynı şekilde çözemeyiz. Albert Einstein
 • You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı. Albert Einstein
 • I found out atom for the benefit of humanity but they kill each other with it. Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar. Albert Einstein
 • Do you wonder what the difference between ignorance and genius is ? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any. Cehaletle dahilik arasındaki farkı merak ediyor musunuz? Dehanın sınırları vardır cahilin ise hiçbir sınırı yoktur. Albert Einstein
 • There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle. Yaşamak için iki yol vardır; ya hiçbir şey mucize değilmiş yaşarsınız ya da her şey mucizeymiş gibi. Albert Einstein
 • I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum, ama dördüncüsü taşlar ve sopalar ile yapılacak. Albert Einstein
 • A person who never made mistake never tried anything new. Hiç hata yapmamış bir insan bugüne dek hiç yeni bir şey denememiştir. Albert Einstein

Marilyn Monroe’nun İngilizce Sözleri

 • I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.”
 • Her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. İnsanlar değişsin, böylece bırakmayı öğrenebilirsin, işler yanlış gider, böylece haklı olduklarında onları takdir edersin, yalanlara inanırsın, böylece sonunda kendinden başka kimseye güvenmemeyi öğrenirsin ve bazen iyi şeyler parçalanır, böylece daha iyi şeyler beraber kalabilir. Marilyn Monroe
 • I am selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can not handle me at my worst, then you sure as hell do not deserve me at my best.
 • Bencil, sabırsız ve biraz güvensizim. Hatalar yapıyorum, kontrolden çıkıyorum ve bazen üstesinden gelmek zor. Ama eğer beni en kötü halimle kabul etmezsen en iyi halimi asla hak etmediğine emin olabilirsin. Marilyn Monroe
 • Dogs never bite me. Just humans.
 • Köpekler beni asla ısırmaz. Sadece insanlar. Marilyn Monroe
 • I am not interested in money. I just want to be wonderful.
 • Para ile ilgilenmiyorum. Yalnızca şahane biri olmak istiyorum.
 • The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.
 • Gerçek sevgili, alnınızı öperek veya gözlerinize gülümseyerek veya sadece uzaya bakarak sizi heyecanlandırabilen adamdır. Marilyn Monroe
 • Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.
 • Kusurlu olmak güzelliktir, delilik dehadır ve tamamen saçma olmak tamamen sıkıcı olmaktan daha iyidir. Marilyn Monroe
 • Cutting negative people from my life does not mean I hate them, it simply means I respect me.
 • Negatif insanları hayatımdan çıkarmak, onlardan nefret ettiğim anlamına gelmez. Bu tam olarak kendime saygı anlamındadır. Marilyn Monroe
 • If you can make a woman laugh, you can make her do anything.
 • Eğer bir kadını güldürebiliyorsan, ona her şeyi yaptırabilirsin. Marilyn Monroe
 • I have never fooled anyone. I have let people fool themselves. They did not bother to find out who and what I was. Instead they would invent a character for me. I wouldn’t argue with them. They were obviously loving somebody I wasn’t.
 • Hiç kimseyi kandırmadım. İnsanların kendilerini kandırmasına izin verdim. Kim olduğumu ve ne olduğumu öğrenmekle uğraşmadılar. Bunun yerine benim için bir karakter icat ederlerdi. Onlarla tartışmam. Açıkçası benim olmadığım birini seviyorlardı. Marilyn Monroe
 • I do not know who invented high heels, but all women owe him a lot!
 • Kim topuklu ayakkabıları icat etti bilmiyorum, ancak bütün kadınlar ona çok borçlu! Marilyn Monroe
 • This life is what you make it. No matter what, you are going to mess up sometimes, it is a universal truth. But the good part is you get to decide how you are going to mess it up. Girls will be your friends – they will act like it anyway. But just remember, some come, some go. The ones that stay with you through everything – they are your true best friends. Do not let go of them. Also remember, sisters make the best friends in the world. As for lovers, well, they will come and go too.
 • Bu hayat sen ne yapıyorsan o. Ne olursa olsun bazı durumlarda işleri batıracaksın, bu evrensel bir doğru. Ama güzel olanı işleri nasıl batıracağına sen karar veriyorsun. Kızlar arkadaşın olacak – öyle gibi davranacaklar en azından. Ama sadece şunu unutma ki, bazıları gelir bazıları gider. Her şeyde senin yanınızda olan gerçek arkadaşlarındır. Onların gitmesine izin verme. Aynı zamanda unutma, kız kardeşler dünyanın en iyi arkadaşlarıdır. Sevgililere gelince, onlar da gelir ve gider. Marilyn Monroe
 • And baby, I hate to say it, most of them – actually pretty much all of them are going to break your heart, but you can not give up because if you give up, you will never find your soulmate. You will never find that half who makes you whole and that goes for everything. Just because you fail once, does not mean you are gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself, because if you do not, then who will, sweetie? So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life is a beautiful thing and there is so much to smile about.”
 • Ve bebeğim, bunu söylemekten nefret ediyorum fakat çoğu, hatta neredeyse hepsi kalbini kıracak, ama asla pes edemezsin, çünkü eğer edersen ruh eşini hiçbir zaman bulamazsın. Seni her şeyde tam hissettirecek o şeyi bulamazsın. Bir kere başarısız oldun diye, her şeyde başarısız olacaksın demek değil bu. Denemeye devam et, ve her zaman , her zaman , her zaman kendine inan, çünkü eğer sen inanmazsan, kim inanacak tatlım? Başını dik tut, ve en önemlisi gülümsemeye devam et, çünkü hayat çok güzel ve gülümsemek için çok fazla neden var. Marilyn Monroe

Walt Disney’in İngilizce Sözleri

 • It is kind of fun to do the impossible.
 • İmkansızı yapmak biraz eğlencelidir. Walt Disney
 • The difference between winning and losing is most often not quitting. 
 • Kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark genellikle pes etmemek ile ilintili oluyor. Walt Disney
 • Laughter is America’s most important export. 
 • Kahkaha Amerika’nın en önemli ithalatı. Walt Disney
 • First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare. 
 • Öncelikle düşün, ikinci olarak inan, üçüncü olarak hayal et ve son olarak cesaret et. Walt Disney
 • There is nothing funnier than the human animal. 
 • İnsan hayvanından daha komik bir şey yok. Walt Disney
 • The way to get started is to quit talking and begin doing. 
 • Başlamanın yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamak. Walt Disney
 • A man should never neglect his family for business. 
 • Bir kişi asla işi için ailesini ihmal etmemelidir. Walt Disney
 • Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever. 
 • Kahkaha zamansızdır. Hayal gücünün yaşı yoktur. Ve rüyalar sonsuza dek. Walt Disney
 • There is more treasure in books than in all the pirates’ loot on Treasure Island and best of all, you can enjoy these riches every day of your life. 
 • Kitaplarda Treasure Island’daki tüm korsanların yağmalarından daha fazla hazine var ve hepsinden önemlisi, bu zenginliklerin hayatınızın her günü tadını çıkarabilirsiniz. Walt Disney
 • Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious…and curiosity keeps leading us down new paths. 
 • Ancak buralarda uzun süre geriye bakmıyoruz. İlerliyoruz, yeni kapılar açıyoruz ve yeni şeyler yapıyoruz, çünkü merak ediyoruz … ve merak bizi yeni yollara götürüyor. Walt Disney
 • Get a good idea and stay with it. Dog it, and work at it until it is done right.
 • İyi bir fikir bulun ve onu bırakmayın. Peşinden gidin ve doğru yapılana kadar onun üzerinde çalışın. Walt Disney
 • Never get bored or cynical. Yesterday is a thing of the past. 
 • Hiçbir zaman sıkılmayın ya da alaycı olmayın. Dün, geçmiş ile ilgili bir kavram. Walt Disney
 • You reach a point where you do not work for money. 
 • Para için çalışmadığınız bir noktaya ulaşın. Walt Disney
 • Why worry? If you have done the very best you can, worrying will not make it any better.
 • Neden endişeleniyorsunuz? Eğer elinizden geleni yaptıysanız, endişelenmek işleri daha iyi yapmayacaktır. Walt Disney
 • The era we are living in today is a dream of coming true. 
 • Bu yaşadığımız çağ, rüyanın gerçekleşmesi. Walt Disney
 • Everyone falls down. Getting back up is how you learn how to walk. 
 • Herkes düşer. Geri kalkmak size nasıl yürüneceğini öğretecek olan şeydir. Walt Disney
 • The important thing is the family. If you can keep the family together — and that is the backbone of our whole business, catering to families — that is what we hope to do. 
 • Önemli olan şey ailedir. Eğer aileyi bir arada tutabiliyorsanız – ve bu işinizin bel kemiğidir, ‘ekmek kapınızdır’ – yapmayı umut ettiğimiz şey budur. Walt Disney
 • Leadership means that a group, large or small, is willing to entrust authority to a person who has shown judgment, wisdom, personal appeal, and proven competence. 
 • Liderlik bir grup için, büyük ya da küçük, yargı, bilgelik, kişisel cazibe ve kanıtlanmış yeterlilik gösteren bir insana otorite verme arzusudur. Walt Disney
 • You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you. 
 • Gerçekleştiği an belki fark edemezsiniz, ama dişinize yiyeceğiniz bir darbe sizin için dünyanın en iyi şeyi. (Bu bir deyim.) Walt Disney
 • No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dreams that you wish will come true. 
 • Kalbiniz ne kadar acı çekiyorsa yaşayın, inanmaya devam ederseniz, istediğiniz hayaller gerçekleşecektir. Walt Disney
 • The worst of us is not without innocence, although buried deeply it might be. 
 • En kötü halimiz suçsuzluktan uzak değil, ama derinlerde bir yerlerde öyle olabilir de. Walt Disney
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. 
 • Onları takip etme cesaretimiz varsa, tüm hayallerimiz gerçekleşebilir. Walt Disney
 • Courage is the main quality of leadership, in my opinion, no matter where it is exercised. 
 • Nerede deneyimleniyor olursa olsun, benim bakış açıma göre, liderliğin ana karakteri cesarettir. Walt Disney
 • A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive. 
 • Bir insan hedeflerini belirleyebileceği kadar erken belirlemeli ve tüm enerji ve yeteneğini o hedefe ulaşmaya adamalı. Ya da daha ödüllendirici bir şey bulabilir. Ama en sonunda, kazancının öneminden bağımsız olarak, yaşamış olduğunun bilincinde olacak.  Walt Disney
 • All you have got to do is own up to your ignorance honestly, and you will find people who are eager to fill your head with information.
 • Tek yapmanız gereken cahilliğinizi dürüstçe kabullenmek, ve bu sayede kafanızı bilgiler ile doldurmaya hevesli insanlarla karşılaşacaksınız / insanlar bulacaksınız. Walt Disney
 • If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started with a dream and a mouse. 
 • Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin. Her şeyin bir rüya ve bir fare ile başladığını daima unutmayın. Walt Disney
 • All the adversity I have had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me… 
 • Başımdan geçen tüm zorluklar, tüm sıkıntılar ve engeller, beni güçlendirdi… Walt Disney
 • All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. 
 • Tüm hayallerimiz eğer onları takip edecek cesaretimiz varsa gerçekleşir. Walt Disney
 • I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.
 • Hayatın olumlu tarafından bakmayı her zaman severim, ama hayatım karmaşık bir şey olduğunu bilecek kadar da realistim. Walt Disney
 • The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all. 
 • Sıkıntı içinde çiçek açan çiçek, en nadir ve en güzeli. Walt Disney

William Wallace’ın İngilizce Sözleri

 • Never in my whole life did I swear allegiance to him.
  Hayatımda hiçbir zaman ona biat etmedim. – William Wallace
 • Truth is truth, even when told by a liar.
  Doğru, bir yalancı tarafından söyleniyor olsa bile doğrudur. – William Wallace
 • Fight and you may die. Run, and you will live… at least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days, from this day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they will never take… our freedom!”
  Savaş ve ölme ihtimalin var. Koş, ve yaşa… en azından bir süreliğine. Ve yataklatınızda ölmek, şimdiden seneler sonrasına kadar, tüm zamanları değiştirmek isteyeceksiniz, bu günden o güne, bir ihtimal / şans, yalnızca bir ihtimal, geri dönebilmek ve düşmanlarınıza canımı alabilirsin ama asla…. özgürlüğümü alamazsın diyebilmek için. – William Wallace
 • I have brought you to the ring, now dance if you can!
  Sana yüzüğü getirdim, şimdi edebiliyorsan eğer, dans et! William Wallace
 • Go back to England and tell them there that Scotland’s daughters and sons are yours no more. Tell them Scotland is free.
  İngiltere’ye geri dönün ve onlara İskoçya’nın kızları ve oğullarının artık asla onların olmadığını söyleyin. – William Wallace
 • There is a difference between us. You think the people of this country exist to provide you with position. I think your position exists to provide those people with freedom. And I go to make sure that they have it.
  Seninle benim aramda bir fark var. Sen, bu ülkenin insanlarının senin pozisyonunu sağlayabilmek adına var olduğunu zannediyorsun. Ben ise bu pozisyonun (liderlik pozisyonundan söz ediliyor burada) o insanlara özgürlük sağlayabilmek adına var olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi bunu sağladığımdan emin olmak için gidiyorum. – William Wallace
 • Every man dies, not every man really lives.
  Her insan ölür fakat her insan gerçekten yaşamaz. – William Wallace
 • Well, the test of a soldier is not in his arm, it is here. [points at his head]
  Yani, askerin testi kolundan olmaz, buradan olur (kafasını gösterir.) – William Wallace
 • Incompetence is often highly regarded in governmental circles.
  Yetersizlik, devlet çevrelerinde sıklıkla, büyük ölçüde addedilir. – William Wallace
 • “Freeeedommm!”
  “Özzzgüüürlüüük!” – William Wallace
 • What does that mean to be noble? Your title gives you claim to the throne of our country, but men do not follow titles, they follow courage.
  Soylu olmak ne demektir? Titriniz ülkeye hükümdar olduğunuzu iddia etme hakkı veriyor size, fakat insanlar titrleri değil cesareti takip ederler. – William Wallace
 • The answer is yes. Fight for me, you get to kill the English.
  Cevap evet. Benim için savaşın, İngilizleri öldürme fırsatı yakalayacaksınız. – William Wallace
 • Go home. Some of us are in this; can not help that, now. But you can help yourselves. Go home.
  Eve gidin. Bazılarımız bu işin içindeyiz, yardımcı olamazsınız şimdilik. Fakat kendinize yardımcı olabilirsiniz. Eve gidin. – William Wallace
 • Give me the strength to die well.
  Bana iyi ölecek güç ver. – William Wallace
 • Lower your flags and march straight back to England, stopping at every home you pass by to beg forgiveness for a hundred years of theft, rape, and murder. Do that and your men shall live. Do it not, and every one of you will die today.
  Bayraklarınızı indirin ve doğru İngiltere’ye ilerleyin. İlerlerken de geçtiğiniz her kapıda durun ve yüzyıllık hırsızlık, tecavüz ve cinayet için af dileyin. Eğer bunu yaparsanız yaşamış olursunuz, yok eğer yapmazsanız her biriniz bugün öldü demektir. – William Wallace
 • Of course, running a farm is a lot of work, but that will all change when my sons arrive.
  Tabii ki çiftlik yönetmek zorlu bir iş, ama bu iş oğullarım dünyaya geldiğinde değişecek. – William Wallace
 • I want a wife and children, and grow crops, but it is all for nothing if you do not have freedom.
  Bir eş ve çocuklar istiyorum, tohumlar ekmek, ama bunların hiçbiri özgürlük yoksa hiçbir anlam ifade etmez. – William Wallace
 • We all end up dead, it is just a question of how and why.
  Hepimiz sonunda öleceğiz, asıl soru nasıl ve ne zaman ölecek olduğumuz. William Wallace
 • I am William Wallace! And I see a whole army of my countrymen, here, in defiance of tyranny. You have come to fight as free men, and free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
  Ben William Wallace! Ve tüm ülkemin ordusunu burada zorbalığa karşı tutumda görüyorum. Burada özgür adamlar olarak savaşmaya geldiniz, ve özgür adamlarsınız. Bu özgürlük ile ne yapacaksınız? Savaşacak mısınız? – William Wallace
 • She was my wife. We married in secret because I would not share her with an English lord. They killed her to get to me. I have never spoken of it, I do not know why I tell you now, except… I see her strength in you. One day, you will be a queen. And you must open your eyes. You tell your king that William Wallace will not be ruled… and nor will any Scot while I live.
  O benim eşimdi. Onu asla bir İngiliz lordu ile paylaşmayacak olmamdan onunla gizlice evlendik. Bana ulaşabilmek için onu öldürdüler. Hiçbir zaman bu konu hakkında konuşmadım, sana bunu neden şimdi anlattığımı da bilmiyorum. Ancak, onun gücünü sende görüyorum. Bir gün, sen bir kraliçe olacaksın. Ve gözlerini açmalısın. Kralına William Wallace’ın yönetilemeyeceğini söyleyeceksin. Ve aynı zamanda ben yaşadığım sürece hiçbir İskoçun da yönetilecemeyeceğini. – William Wallace
 • I have been given nothing. God makes men what they are.
  Verdiğim / çabaladığım hiçbir şey yok. Tanrı insanları oldukları gibi yaratıyor işte. – William Wallace
 • Your heart is free. Learn to follow it.
  Senin kalbin özgür. Onu takip etmeyi öğren. – William Wallace

Friedrich Nietzsche’nin İngilizce Sözleri 

 • Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster.
  Canavarlarla savaşan her kimse o, bu savaşın bir canavar olmamak adına verilen bir çaba olduğunu anlamalıdır. Friedrich Nietzsche
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.
  Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor. Friedrich Nietzsche
 • Here the ways of men divide. If you wish to strive for peace of soul and happiness, then believe; if you wish to be a disciple of truth, then inquire.
  İşte insanların bölündüğü nokta. Eğer huzurlu bir ruh ve mutluluk için çabalıyorsanız inanın; eğer gerçeğin bir öğrencisi olmak istiyorsanız, işte o zaman sorgulayın. Friedrich Nietzsche
 • The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.
  Derisini değiştiremeyen yılan ölmelidir. Fikirlerini değiştirmekten çekinen zihinlerden aynı şekilde yok olmalıdır. Friedrich Nietzsche
 • Sometimes people do not want to hear the truth because they do not want their illusions destroyed.
  Bazen insanlar doğruyu duymak istemezler, çünkü illüzyonlarının yok olmasını istemezler. Friedrich Nietzsche
 • There are no beautiful surfaces without a terrible depth.
  Korkunç derinliklerin olmadığı yerde, güzel yüzeyler de yoktur. Friedrich Nietzsche
 • Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders.
  Kutsanmış olanlar unutkan olanlardır, çünkü hatalarında bile daha iyisine hak kazanırlar. Friedrich Nietzsche
 • You must have chaos within you to give birth to a dancing star.
  Dans eden bir yıldız doğurmak için içinizde bir kaos olmalı. Friedrich Nietzsche
 • I am not upset that you lied to me, I am upset that from now on I can not believe you.
  Bana yalan söylediğin için üzgün değilim, bundan sonra sana inanamayacağım için üzgünüm. Friedrich Nietzsche
 • It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them!
  Düşüncelerimi, onların nedenlerini hatırlamadan hatırlayabilmek yeterince zor. Friedrich Nietzsche
 • That which does not kill us makes us stronger.
  Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir. Friedrich Nietzsche
 • A thinker sees his own actions as experiments and questions–as attempts to find out something. Success and failure are for him answers above all.
  Bir düşünür kendi eylemlerini deneyler ve sorular olarak görür – bir şeyler bulma girişimleri olarak. Başarı ve başarısızlık yukarıdaki her şey için cevaptır. Friedrich Nietzsche
 • The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly.
  Ne kadar yüksekten uçarsak, uçma bilmeyenler tarafından o kadar küçülmüş görünürüz. Friedrich Nietzsche
 • No one can construct for you the bridge upon which precisely you must cross the stream of life, no one but you yourself alone.
  Sizden başka hiç kimse size hayat akışında kesinlikle geçmeniz gereken o köprüyü kusursuz bir biçimde inşa edemez. Friedrich Nietzsche
 • It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
  Mutsuz evliliklerin mutsuz evlilik olmasının nedeni sevgi eksikliği değil, arkadaşlık ilişkisi eksikliğidir. Friedrich Nietzsche
 • One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.
  Bir kimse, birinin kalbine sıkıca tutunmalı, çünkü eğer kalbine tutunulan onu bırakırsa, diğeri beyninin kontrolünü de kaybedebilir. Friedrich Nietzsche
 • The true man wants two things: danger and play. For that reason he wants woman, as the most dangerous plaything.
  Hakiki insan iki şey ister : tehlike ve oyun. Bu nedenle erkekler kadın ister, en tehlikeli oyun aleti olarak. Friedrich Nietzsche
 • Today as always, men fall into two groups: slaves and free men. Whoever does not have two-thirds of his day for himself, is a slave, whatever he may be: a statesman, a businessman, an official, or a scholar.
  Bugün insanlar, her zamanki gibi iki gruba ayrılmakta: köleler ve özgür insanlar. Gününün üçte ikisini kendi için ayıramayan kişiler kölelerdir, şunlardan hangisi olurlarsa olsunlar : bir iş insanı, bir devlet insanı, bir memur ya da bir bilim insanı. Friedrich Nietzsche
 • Man is the cruelest animal.
  İnsan, en zalim hayvandır. Friedrich Nietzsche
 • There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
  Her zaman aşkın içinde bir delilik vardır. Ama aynı zamanda delilikte de her zaman bir mantık vardır. Friedrich Nietzsche

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir