Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı - Wordly

Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı


Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı

Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek olan zaman kavramına karşılık gelmekte olup; İngilizce öğrenen kişiler tarafından Future Tense ile karıştırılabilmektedir. Future Continuous Tense’deki anlam basit gelecek zamandan biraz daha farklıdır.

Future Continuous Tense’i Türkçe anlamı; “-yor olacağım” veya “-yor olacak” şeklindedir. Eylemin gelecek zamanda gerçekleşeceği ancak bunun bir sürece yayılacağının ifade edildiği Future Continuous Tense’in fiil çekim bilgisinde, be V+ing yapısı öne çıkmaktadır.  Future Continuous Tense ile cümle kurmak istendiğinde, ”Özne + will be + Fiil + ing” gramer kuralından faydalanmak gerekmektedir.

İngilizce Belirsiz Yakın Geçmiş Zaman’ın Future Continuous Tense’den mantık olarak derin bir farkı bulunmaktadır. İngilizce geçmiş zamanda eylem geçmiş zamanda gerçekleşmiş ve günümüzü de çeşitli şekillerde etkilerken; Future Continuous Tense’de eylem gelecek zamanda gerçekleşecektir.

İçeriğin bu kısmında Future Continuous Tense konu anlatımı verilecek ve ardından Future Continuous Tense örnekler ile anlatım derinleştirilecektir.

İçindekiler göster

Future Continuous Tense Nedir, Nasıl Kullanılır?

İngilizce zamanlar arasında yer alan Future Continuous Tense, gelecekte yaşanacak olaylar için belli bir süreci ifade etmektedir. Gelecekte uzun süreli yapılacak bir eylemden bahsederken; bu eylemin bir başka eylem tarafından kesilmesi de söz konusu olabilmektedir. Uzun süre gerçekleşecek olan eylemden bahsederken Future Continuous Tense kullanırken; eylemi yarıda kesecek olan eylem ise Simple Future Tense’dir. Kısacası Future Continuous Tense ile “süreklilik halinde yapılan eylemlerin Yakın Geçmiş Zamana yayıldığını söylemek mümkündür.

Future Continuous Tense de bir eylem değil; gelecekte sürece yayılacak birden fazla fiilden de bahsedilme imkanı bulunmaktadır.

Future Continuous Tense’in kullanım alanlarından biri de gelecekte yaşanacak olan iki olayın eş zamanlı gerçekleşeceğinden bahsetmektir. Ancak yalnızca iki eylem değil, birkaç farklı eylemden de bahsederken yine Future Continuous Tense kullanılmaktadır.

Future Continuous Tense ile cümle kurarken özneden sonra ”will be + Fiil + ing” yapısının getirilmesi oldukça önemlidir. Bu bilgiden hareketle Future Continuous Tense Eki’nin ”-ing” eki olduğu söylenebilir.

Future Continuous Tense İngilizce Gramer Kuralları Anlatımı

Future Continuous Tense gramer kuralları aşağıdadır:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + wii+ be+ fiil+ ing….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ will not be + fiil+ ing…

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + fiil+ ing….?

Örnek Cümleler
 • I will be working tomorrow. (Bu gece çalışıyor olacağım.)
 • She will not be sleeping. (O, uyuyor olmayacak.)
 • Will you be swimming in the pool? (Sen havuzda yüzüyor olacak mısın?)
 • When you arrive at the bus stop, I will be waiting for you there. (Otobüs durağına vardığında seni orada bekliyor olacağım.)
 • I’ll be playing futboll all afternoon tomorrow. (Ben yarın bütün öğleden sonra futbol oynuyor olacağım.)

İngilizce Future Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen Future Continuous Tense gramer kuralları tablosunu inceleyiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru CümlesiPassive Olumlu CümlePassive Olumsuz CümlePassive Soru Cümlesi
I will be watching movie. (Ben film izliyor olacağım.)I will not be watching movie. (Ben film izliyor olmayacağım.)Will I be watching movie. (Ben film izliyor mu olacağım.)The movie will be being watched by me. (Film benim tarafımdan izleniyor olacak.)The movie will not be being watched by me. (Film benim tarafımdan izleniyor olmayacak.)Will the movie be being watched by me? (Film benim tarafımdan izleniyor olacak mı?)
You will be watching movie. (Sen film izliyor olacaksın.)You will not be watching movie. (Sen film izliyor olmayacaksın.)Will you be watching movie. (Sen film izliyor mu olacaksın?)The movie will be being watched by you. (Film senin tarafından izleniyor olacak.)The movie will not be being watched by you. (Film senin tarafından izleniyor olmayacak.)Will the movie be being watched by you?(Film senin tarafından izleniyor olacak mı?)
He/She/It will be watching movie. (O film izliyor olacak.)He/She/It will be watching movie. (O film izliyor olmayacak.)Will He/She/It be watching movie. (O film izliyor mu olacak?)The movie will be being watched by him/her. (Film onun tarafından izleniyor olacak.)The movie will not be being watched by him/her. (Film onun tarafından izleniyor olmayacak.)Will the movie be being watched by him/her? (Film onun tarafından izleniyor olacak mı?)
We will be watching movie. (Biz film izliyor olacağız.)We will be watching movie. (Biz film izliyor olmayacağız.)Will we be watching movie. (Biz film izliyor mu olacağız?)The movie will be being watched by us. (Film bizim tarafımızdan izleniyor olacak.)The movie will not be being watched by us. (Film bizim tarafımızdan izleniyor olmayacak.)Will the movie be being watched by us? (Film bizim tarafımızdan izleniyor olacak mı?
They will be watching movie. (Onlar film izliyor olacaklar.)They will be watching movie. (Onlar film izliyor olmayacaklar.)Will they be watching movie. (Onlar film izliyor mu olacaklar?)The movie will be being watched by them. (Film onlar tarafından izleniyor olacak.)The movie will not be being watched by them. (Film onlar tarafından izleniyor olmayacak.)Will the movie will be being watched by them? (Film onlar tarafından izleniyor olacak mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmiş zaman eki, özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımıdır. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has kullanılmaktadır. Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek zaman olarak bilindiğinden; bu zamanı anlamanın en temel yolu ”will be + Fiil + ing” yapısıdır. Gelecek zamanı ifade eden ”will” ifade etmekte; sürece olan vurgu ise ”-ing” ekiyle karşılanmaktadır.

 • I will be working from 1 pm to 5 pm. (Öğleden sonra 1’den 5’e kadar çalışıyor olacağım.)
 • She will be blowing out the candles at 2 o’clock.(Saat 2’de mumları üflüyor olacak.)
 • They will be on the road tomorrow. (Yarın yolda gidiyor olacaklar.)

Future Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Continuous Tense ile İngilizce cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + wii+ be+ fiil+ ing….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ will not be + fiil+ ing…

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + fiil+ ing….?

Future Continuous Tense konusunu öğrenmek için cümle kurma alıştırmaları yapmak, testleri çözmek ve cümle türlerinin çeşitlendirilmek etkili olmaktadır.

Future Continuous Tense Olumlu Cümle Kurma Yöntemleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • He will be bringing the birthday gift. (Doğum günü hediyesini getiriyor olacak.)
 • I will be going home. (Eve gidiyor olacağım.)
 • We will be having fresh air while you are working, ha ha! (Sen çalışırken biz temiz hava alıyor olacağız.)
 • Hailey will be cooking. (Hailey, yemek pişiriyor olacak.)
 • Your family will be laughing so bad! (Ailen çok fena gülüyor olacak!)

Future Continuous Tense Olumsuz Cümle Kurma Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • I won’t be playing the violin this time tomorrow. (Ben yarın bu zamanlar keman çalıyor olmayacağım.)
 • Deniz won’t be staying in Bodrum during the summer. (Deniz yaz boyunca Bodrum’da kalıyor olmayacak.)
 • They will not be thinking. (Onlar düşünüyor olmayacaklar.)
 • He won’t be working tomorrow. (O, yarın çalışıyor olmayacak.)
 • She won’t be waiting his boyfriend. (O, erkek arkadaşını bekliyor olmayacak.)

Future Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

Edilgen yapı denildiğinde akla, İngilizce passive voice konusu gelmelidir. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin yapılıp yapılmadığı önemlidir. Aynı zamanda eylemi yapan kişiden ziyade ona maruz kalan ifade edilmektedir. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise genel cümle yapısına ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır.

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).
 • Buradan anlaşılacağı üzere Future Continuous Tense ’in passive voice yapısı:
  Nesne + will + be + being + fiilin üçüncü hali.
  Nesne + will not + be + being+ fiilin üçüncü hali.
  Will + nesne + be+ being fiilin üçüncü hali?

İngilizce Future Continuous Tense ile edilgen (passive-voice) örneği aşağıdadır:

 • The laws of physics will be being used by all scientists.(Fizik yasaları tüm bilim insanları tarafından kullanılmış olacak.)
 • New arrivals will be being delivered to their new homes upon arrival this evening.(Gelenler, akşam vardıklarında yeni evlerine teslim edilmiş olacak.)
 • Plants all across Europe will be being built over the course of the next five years. (Önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa’da yeni tesisler inşa edilmiş olacak.)
 • Videos will be being uploaded to the YouTube by him. (Videolar onun tarafından YouTube’a yüklenmiş olacak.)
 • Facebook status will be being updated by her. (Facebook durumu onun tarafından güncellenmiş olacak.)

Future Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Future Continuous Tense ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır:

 • Will I be swimming in the sea? (Ben, denizde yüzüyor olacak mıyım?)
 • Will you be meeting your uncle at the airport? (Sen, amcanı havaalanında karşılayacak mısın?)
 • Will he be driving to Taksim? (O, arabayla Taksim’e mi gidiyor olacak?)
 • Will they be singing a song tomorrow night? (Onlar, yarın gece şarkı söylüyor mu olacaklar?)
 • Will we be helping the poor people? (Biz, fakir insanlara yardım ediyor olacak mıyız?)

Diğer başlıkta ise sırasıyla 5 olumlu 5 olumsuz 5 soru cümlesi İngilizce Yakın Geçmiş Zaman cümleleri verilmiştir.

Future Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous Tense ile 5 olumlu soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Will you be playing football? (Futbol oynuyor mu olacaksın?)
 • Will she be dancing there? (Orada dans ediyor olacak mı?)
 • Will you be waiting for me? (Beni bekliyor olacak mısın?)
 • Will she be watching TV? (O, televizyon izliyor olacak mı?)
 • Will they be sitting in the park? (Parkta oturuyor olacaklar mı?)

Future Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous Tense ile 5 olumsuz soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Won’t she be loving you? (Seni seviyor olmayacak mı?)
 • Won’t you will be working on our project? (Projemiz üzerinde çalışıyor olmayacak mı?)
 • Won’t they be writing letter to each other? (Birbirlerine mektup yazıyor olmayacaklar mı?)
 • Won’t he be trying to do it? (Bunu yapmaya çalışıyor olmayacak mı?)
 • Won’t you be having shower? (Duş alıyor olmayacak mısın?)

Future Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Future Continuous Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı belli başlı kalıplara bağlıdır. Aşağıda İngilizcede Future Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örnekleri ve çözümlemesi verilmiştir.

Future Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will the cards be being played by us? (Kartlar bizim tarafımızdan mı oynanıyor olacak?)
 • Will the songs be being sung by the band? (Şarkı grup tarafından mı söyleniyor olacak?)
 • Will Future Continuous passive voice be being learned by the students? (İngilizce gelecekte devam edecek zaman, öğrenciler tarafından öğreniliyor olacak mı?)
 • Will the jets be being Flown by the pilots? (Jetler, pilotlar tarafından uçuruluyor olacak mı?)
 • Will the rice be being eaten by the passengers? (Pirinç, yolcular tarafından yeniyor olacak mı?)
İngilizcede Future Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Continuous olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Won’t the squash match be being watched by the girls? (Maç, kızlar tarafından izlenmiyor olacak mı?)
 • Won’t the cricket ball be being played by the baby? (Kriket topunu bebek oynamıyor olacak mı?)
 • Won’t the dog be being walked when we get home? (Eve döndüğümüzde bebek gezdirilmiyor olacak mı?)
 • Won’t the wedding be being overseen by the manager? (Düğün, müdür tarafından denetlenmiyor olacak mı?)
 • Won’t the car be being fixed by the mechanic? (Araba tamirci tarafından tamir edilmiyor olacak mı?)

Future Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle, -Wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla kullanarak cümle kurmaktır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta olup bu soru kelimelerinin kendilerine özgü anlamları cümleye farklı bir soru sorma şekli oluşmaktadır. Soru zarfının gelmesinin ardından Future Continuous Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır.

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Future Continuous Tense ile soru zarflı cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • What will you be doing at home tomorrow? (Evde yarın ne yapıyor olacaksın?)
 • Where will she be spending your summer vacation? (O, yaz tatilini nerede geçiriyor olacak?)
 • Who will be helping them for the wedding preparations? (Düğün hazırlıklarında onlara kim yardım ediyor olacak?)
 • When will they be getting marry? (Ne zaman evleniyor olacaklar?)

Future Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Future Continuous Tense, günlük hayatta gelecekten bahsederken; ilerde bir süreç halinde yaşanan olayların ifadesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda birden fazla olayın anlatımında, hangisinin daha önce yaşandığı ve yarıda kesilecek eylemlerin ifadesinde Future Continuous Tense kullanılmaktadır.

 • I am going to be studying at home, so I will not see you when you come. (Evde ders çalışıyor olacağım, bu yüzden geldiğinde seni göremeyeceğim.)
 • They’ll be leaving Madrid in two hours’ time. (Onlar, iki saat içinde Madrid’den ayrılıyor olacaklar.)
 • The baby will be sleeping. (Bebek, uyuyor olacak.)
 • I am going to be swimming tomorrow afternoon. (Yarın akşamüstü yüzüyor olacağım.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Future Continuous Tense, bahsedilen olay ya da durumun bir süreç halinde devam ettiğini ve bir müddet daha devam edeceğini ifade etmektedir. Bu nedenle günlük konuşmada gelecek zamandaki konular Future Continuous Tense ile anlatılmaktadır.

 • She will be waiting for you when your train arrives. (Trenin vardığında o, seni bekliyor olacak.)
 • I am going to be reading a book while my mother is cooking. (Ben kitap okurken, annem yemek yapıyor olacak.)
 • When we arrive at the party everybody is going to be having fun. Some will be singing and dancing, others are going to be chatting. (Partiye vardığımızda herkes eğleniyor olacak. Bazıları şarkı söylüyor ve dans ediyor olacak, diğerleri sohbet ediyor olacak.)
 • I will be watching TV when my mother arrives tonight. (Bu gece annem vardığında, televizyon izliyor olacağım.)
 • While Murat is studying, his siblings will be playing a game. (Murat ders çalışırken, kardeşleri bir oyun oynuyor olacaklar.)

Future Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Future Continuous Tense’de to be olarak bilinen am/is/are cümle içinde kullanılmamakta; onların yerine will ve be fiilinin yalın haliyle; eyleme -ing eki getirilmiş bir şekilde cümle tamamlanmaktadır.

Future Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Future Continuous Tense, diğer tüm konularda olduğu gibi iş hayatında da bireylerin kullandığı İngilizce zamanlardandır. Kişiler, iş tanımları dahilinde gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirmedikleri eylemi karşı tarafa aktarırken İngilizce gelecekte devam eden zamandan – Future Continuous Tense – faydalanmaktadır.

 • The boss will be being going to business trip. (Patron, iş gezisine gidiyor olacak.)

Future Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Gelecek zamanda yapılacak olan tatille alakalı bir sürece yayılacak eylemden bahsedildiğinde Future Continuous Tense kullanılmaktadır.

 • We will be being travelling abroad next September. (Biz, gelecek Eylül’de yurtdışına gidiyor olacağız.)

Future Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

Future Continuous Tense yapısıyla anlatılmak istenen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına boşluk doldurma ya da test gibi çeşitli türden alıştırmaların yapılmasıdır. Aşağıda verilen yakın geçmiş zaman İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz.

Future Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

1) At three o’clock tomorrow, I ………… (work) in my office. (ilgili boşluğu doldurunuz.)

A)will be working B)work B)will work D)will working

İngilizce Future Continuous Tense kuralları will be Ving olduğundan doğru yanıt A şıkkıdır.

2) At three o’clock tomorrow, you will be….. (lie) on the beach. (ilgili boşluğu doldurunuz.)

A) will be lying B)will lie C)lying D)lieing

İngilizce Future Continuous Tense kurallarına ‘’be’’ fiilinden sonra gelen fiile –ing eki getirilmelidir. Lie fiilin –ing almış hali istinai bir şekilde lying şeklinde yazıldığından cevap C şıkkıdır.

3) At three o’clock tomorrow, he …….. (wait) for the train.(ilgili boşluğu doldurunuz.)

A) be waiting B)will be waiting C)will wait D)waiting

İngilizce Future Continuous Tense kuralları will be Ving olduğundan doğru yanıt B şıkkıdır.

4) At three o’clock tomorrow, she will ………..(shop) in New York. (ilgili boşluğu doldurunuz.)

A) shopping B)be shop C)be shopping D)shop

İngilizce Future Continuous Tense kuralları will’den sonra be Ving geldiğinden doğru yanıt C şıkkıdır.

5) It ……………. (rain). (ilgili boşluğu doldurunuz.)

A) raining B)will rain C)will raining D) will be raining

İngilizce Future Continuous Tense kuralları will be Ving olduğundan doğru yanıt D şıkkıdır.

Future Continuous Tense Test Soruları

Future Continuous Tense test ve quiz soruları aşağıdadır:

1.I ________ during rush hour.

A) will be driving B) will have drive C) will be drive

Future Continuous Tense kurallarına göre cevap A şıkkıdır.

2.He will not be _____ the bus today.

A) take B) taken C) taking

Future Continuous Tense kurallarına göre cevap B şıkkıdır.

3.They ________ the cottage that weekend.

A) using B) ‘ll be using C) ‘re be using

Future Continuous Tense kurallarına göre cevap B şıkkıdır.

4.Nigel _____ be coming to the picnic.

A) won’t B) won’t not C) willn’t

Future Continuous Tense kurallarına göre cevap A şıkkıdır.

5.Where ________ sleeping?

A) you be B) will you C) will you be

Future Continuous Tense kurallarına göre cevap C şıkkıdır.

Future Continuous Tense Worksheet

Aşağıda Future Continuous Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

Future Continuous Tense Worksheet

Future Continuous Tense PDF

Aşağıdaki Future Continuous Tense alıştırmalar pdf dosyasını inceleyiniz.

future-continuous-tense-alistirmalar-pdf

Future Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

5. ve 6. sınıflar için Future Continuous Tense konu anlatımı, bu sınıfta öğrencilere öğretilmemektedir. Bu zaman, diğerlerine göre daha ileri seviyede verilmektedir. Ancak Future Tense, ilerleyen dönemlerin temel  müfredat konusundandır.

6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Future Continuous Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • I will be going to the park. (Parka gidiyor olacağım.)
 • You will not be watching a movie. (Film izlemiyor olacağım.)
 • We will be running at the track tomorrow. (Yarın pistte koşuyor olacağım.)
 • Susan will not be attending university in Toronto. (Susan, Toronto’da üniversiteye gitmiyor olacak.)
 • They will be worrying. (Endişeleniyor olacaklar.)

9. Sınıflar için Future Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

9.sınıfta Future Tense konusu öğrencilere verilmektedir. Bu konunun öğrencilere öğretilmesinin ardından, sırasıyla Future Continuous, Future Perfect , Future Perfect Continuous konuları verilmektedir.

9.Sınıf İngilizce Konuları
 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

Future Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Future Continuous Tense, İngilizcede gelecek zamanın bir süreç halinde devamını ifade ederken kullanılmaktadır. Bu nedenle Future Tense olarak bilinen diğer üç zamana da benzerlik göstermektedir. Bunlar: Future Tense, Future Perfect ve Future Perfect Continuous’dur. Aynı zamanda bir sürece vurgu yaptığından şimdiki zaman olarak da bilinen Simple Present Continuous Tense ile de benzemektedir.

Future Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Simple Present Tense, Türkçede geniş zaman olarak bilinmektedir. Bu zaman kavramı, işin geçmiş, bugün ve gelecekte yapıldığını veya yapılmadığını ifade etmektedir. Her zaman tekrarlanan rutin işler için kullanılan Present Simple Tense, bunun yanında bilimsel gerçeklerin de ifadesinde görülmektedir.

Future Continuous Tense ise, Simple Present Tense’in aksine gelecek zamanı anlatırken; bunun bir süreç halinde yaşandığını da anlatmaktadır. Bu nedenle Present Simple Tense ile son derece farklıdır.

Future Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense, Türkçe zamanlar arasında geçmiş zaman olarak nitelendirilmekte olup; daha önce yaşanmış olan olay ya da durumları ifade ederken yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Future Continuous Tense, gelecek zamana atıf yaptığından her iki zaman dilimi arasında derin bir farklılık bulunmaktadır.

Future Continuous Tense ve Present Perfect Continous Tense Farkı Nedir?

Her iki zaman da ”Continuous” olup sürece vurgu yapsa da; Present Perfect Continuous Tense ile Future Continuous Tense arasında çeşitli farklılıklar görülmektedir. Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve şu anda devam eden aynı zamanda etkisinin de günümüze ulaştığını ifade etmektedir. Kısacası Present Perfect Continuous’un süreci geçmişten günümüze iken; Future Continuous Tense gelecek arasında bir bağlantı kurmaktadır.

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir