Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı - Wordly

Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

İngilizce gelecek zamanlar arasında en sonunculardan biri olan bilinen Future Perfect Continuous Tense’de, gelecekte bir işin ne kadar süredir yapıldığını göstermektedir. Burada işten ziyade, işin yapılıyor olacağı süre çok daha önemlidir. Future Perfect Continuous Tense’in Türkçe karşılığı ise; “şu kadar süredir -yor olacağım / -yor olacak” şeklindedir. Future  Perfect Continuous Tense ile cümle kurmak istendiğinde, ”Özne + will have been + Fiil + ing” gramer kuralından faydalanılmaktadır.

İçindekiler göster

Future Perfect Continuous Tense Nasıl Kullanılır ve Nedir?

İngilizce zamanlar arasında gelecek zamanlardan biri olarak kabul edilen Future Perfect Continuous, bir işin gelecek zamanda bir süreç haline yayılarak gerçekleşeceğini anlatmaktadır. Yani Future Perfect Continuous Tense, gelecek belli bir tarih itibariyle bir şeyin ne kadar sürmüş olacağını ifade etmek için kullanılır. Örneğin: 2030 yılında 10 yıldır İngiltere’de yaşıyor olacağım.” şeklindeki bir anlatım Future Perfect Continuous’a aittir. Bunun nedeni eylemin gelecek zamanda yaşanıyor olmasına ek olarak, bir sürece yayılmasıdır.

Future Perfect Continuous Tense İngilizce Gramer Kuralları Anlatımı

Future Perfect Continuous Tense gramer kuralları aşağıdadır:

Olumlu Cümle:

 • Özne + will have been + V+ing

Olumsuz Cümle:

 • Özne + will not have been+ V+ing

Soru Cümlesi:

 • Will + özne + have been+ V+ing

Örnek Cümleler:

 • In November, I will have been working at my company for three years. (Kasım ayında, şirketimde 3 yıldır çalışıyor olacağım.)
 • At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes. (Saat 5’te 30 dakikadır bekliyor olacağım.)
 • When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years. (30 yaşıma girdiğimde 21 yıldır piyano çalıyor olacağım.)
 • I will have been living in England for 10 years by 2030. (2030’a geldiğinde 10 yıldır İngiltere’de yaşıyor olacağım.)
 • I will have been reading for 1 weeks when I finish this book. (Kitabı bitirdiğimde 1 haftadır okuyor olacağım.)

Future Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen Future Perfect Continuous Tense gramer kuralları tablosunu inceleyiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru CümlesiPassive Olumlu CümlePassive Olumsuz CümlePassive Soru Cümlesi
I will have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacağım.)

I will not have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olmayacağım.)

Will I have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacak mıyım?)

Houses will have been being painted by me in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımdan boyanmış olacak.)

Houses will not have been being painted by me in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımdan boyanmış olmayacak.)

Will houses have been being painted by me in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımdan boyanmış olacak mı?)

You will have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacaksın.)

You will not have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olmayacaksın.)

Will you have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacak mısın?)

Houses will have been being painted by you in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler senin tarafından boyanmış olacak.)

Houses will not have been being painted by you in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler senin tarafından boyanmış olmayacak.)

Will houses have been being painted by me in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler senin tarafından boyanmış olacak mı?)

He/She/It will have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacak.)

He/She/It will not have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olmayacak.)

Will he/she/it have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacak mı?)

Houses will have been being painted by him/her in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler onun tarafından boyanmış olacak.)

Houses will not have been being painted by him/her in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler onun tarafından boyanmış olmayacak.)

Will houses have been being painted by him/her in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler onun tarafından boyanmış olacak mı?)

We will have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacağız.)

We will not have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olmayacağız.)

Will we have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacak mıyız?)

Houses will have been being painted by us in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımızdan boyanmış olacak.)

Houses will not have been being painted by us in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımızdan boyanmış olmayacak.)

Will houses have been being painted by us in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler tarafımızdan boyanmış olacak mı?)

They will have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacaklar.)

They will not have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olmayacaklar.)

Will they have been painting houses in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar 5 yıldır bu kasabada ev boyuyor olacaklar mı?)

Houses will have been being painted by them in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler taraflarından boyanmış olacak.)

Houses will not have been being painted by them in this town for 5 years by the end of this year.

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler taraflarından boyanmış olmayacak.)

Will houses have been being painted by them in this town for 5 years by the end of this year?

(Bu yıl sonuna kadar bu şehirde 5 yıldır evler taraflarından boyanmış olacak mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zamanla kurulduğunu anlamanın genel olarak çeşitli yolları mevcuttur. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımı şeklindedir. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has olarak değişim göstermektedir.

Bir cümlenin İngilizce yakın geçmiş zamanda olduğunu anlamanın bir diğer yolu da cümledeki fiilin, üçüncü haliyle birlikte kullanılmasıdır. Ancak Future Perfect Continuous Tense’de will’den sonra gelen have; has halini almadan tüm öznelerde have olarak ortaya çıkmaktadır. Have’den sonra gelen ”be’ fiilinin üçüncü hali olan ”been” cümledeki Perfect zamana atıf yaparken; eylemin süreç halinde oluşunu da ”fiil+ing” göstermektedir.

Future Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Continuous Tense ile İngilizce cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle:

 • Özne + will have been + V+ing

Olumsuz Cümle:

 • Özne + will not have been+ V+ing

Soru Cümlesi:

 • Will + özne + have been+ V+ing

Future Perfect Continuous Tense konusunu öğrenmek için, bol miktar cümle alıştırması yapmak, test çözmek son derecede etkilidir.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • I will have been waiting here for three hours by six o’clock. (Saat 6’ya geldiğinde 3 saat kadar burada bekliyor olacağız.)
 • By 2001 I will have been living in London for sixteen years. (2001’de 16 yıldır Londra’da yaşıyor olacağım.)
 • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years. (Kursu bitirdiğimde, 20 yıldır İngilizce öğreniyor olacağım.)
 • Next year I will have been working here for four years. (Gelecek yıl, burada 4 yıldır çalışıyor olacağım.)
 • They will have been traveling for a year when they come back here. (Buraya geri döndükleri zaman 1 yıldır seyahat ediyor olacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • I won’t have been living. (Yaşıyor olmayacaktım.)
 • Ram will not have been waiting for an hour by the time I meet him. (Onunla karşılaştığımda Ram bir saattir bekliyor olmayacak.)
 • He won’t have been studying long enough to qualify. (Kalifiye olmak için yeterince uzun süre çalışıyor olmayacak.)
 • He’ll not have been travelling all day. (Tüm gün seyahat ediyor olmayacak.)
 • She will not have been swimming non-stop for over thirteen hours. (Durmaksızın 13 saatten fazla yüzmüş olmayacak.)

Future Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce passive voice konusu, edilgen yapıya karşılık gelmektedir. Edilgen yapının İngilizce karşılığı olan passive voice yapısında, eylemi yapan kişiden çok; eylemin genel olarak gerçekleşip gerçekleşmediği önemlidir. Burada nesnenin eylemden etkilendiği durum söz konusudur. Kişinin eylemi yaptığı cümle türlerine active, edilgen yapılı cümlelere ise passive denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır.

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).
 • Buradan anlaşılacağı üzere Future Perfect Continuous Tense ’in passive voice yapısı:
  Nesne + will + have + been + being+ fiilin üçüncü hali.
  Nesne + will not+ have + been + being + fiilin üçüncü hali.
  Will + nesne + been+ being fiilin üçüncü hali?

İngilizce Future Perfect Continuous Tense ile edilgen (passive-voice) örneği aşağıdadır:

 • By the end of this year, classes will have been being taught by this school for 20 years. (Bu yılın sonunda, 20 yıldır bu okulda ders veriliyor olacak.)
 • This time next week the project will have been being worked on by the team for ten years. (Önümüzdeki hafta ekip tarafından proje 10 yıldır çalışılıyor olacak.)
 • By the end of the year this book will have been being read by the class for 6 months.(Yıl sonunda bu kitap, sınıftakiler tarafından 6 aydır okunuyor olacak.)
 • Come the end of November, the factory will have been being managed by Mr Jones for exactly one year. (Kasım ayının sonuna gelindiğinde, fabrika tam 1 yıldır Bay Jones tarafından yönetiliyor olacak.)
 • These artefacts will have been being observed in art galleries all over the world as the mystery as to who painted them still endures. (Bu eserler, onları kimin boyadığına dair gizem hala sürdüğü için dünyanın her yerindeki sanat galerilerinde gözlemlenmiş olacak.)

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizce Future Perfect Continuous Tense ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır:

 • Will have he been authoring five books? (5 kitap mı yazıyor olacak?)
 • Will have he been buying oranges in dozens? (Düzinelerce portakal mı alıyor olacak?)
 • Will have he been charging a battery? (Bir pili şarj ediyor mu olacak?)
 • Will have he been driving his car to his office? (Ofise arabasıyla mı gidiyor olacak?)
 • Will have he been facing a problem? (Bir sorunla mı yüzleşiyor olacak?)

Aşağıda verilen 5 olumlu 5 olumsuz Future Continuous Tense soru örneklerini inceleyiniz.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Continuous Tense ile 5 olumlu soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Will have he been giving me an apple? (Bana elma mı veriyor olacak?)
 • Will have he been killing a lion in the forest? (Ormanda bir aslan mı öldürüyor olacak?)
 • Will have he been making a doll? (Bir oyuncak bebek mi yapıyor olacak?)
 • Will have he been managing his office? (Ofisini mi yönetiyor olacak?)
 • Will have he been murdering his father? (Babasını mı öldürüyor olacak?)

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Continuous Tense ile 5 olumsuz soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Won’t have he been reading a story? (Bir hikaye okumuyor mu olacak?)
 • Won’t have he been signing the cheque? (Çeki imzalamıyor mu olacak?)
 • Won’t have he been simplifying the problem? (Sorunu basitleştirmiyor mu olacak?)
 • Won’t have he been smoking a cigarette? (Sigara içmiyor mu olacak?)
 • Won’t have I been manufacturing tyre? (Lastik üretmiyor mu olacağım?)

Future Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

Future Perfect Continuous Tense’in edilgen yapısı, cümlede etkilenen nesneye vurgu yapmaktadır. Burada olayın gerçekleşmesinden ziyade etkilenen nesne vurgulanmaktadır. Future Perfect Continuous Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı belli başlı kalıplara bağlıdır. Burada ”will” başa gelmekte; ardından cümlenin nesnesiyle beraber, daha önce ifade edilen passive yapı oluşturulmalıdır. Aşağıda İngilizcede Future Perfect Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örnekleri ve çözümlemesi verilmiştir.

Future Perfect Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi
 • Will that children have been being trained here? (O çocuklar, burada mı eğitiliyor olacak?)
 • Will the soup have been being stirred for an hour by the time it is ready to serve? (Çorba servise hazır olana kadar bir saat karıştırılıyor mu olacak?)
 • Will the team have been being booed for over an hour? (Takım bir saatten fazla yuhalanıyor mu olacak?)
 • Will I have been being shouted at by my boss for 5 hours straight? (5 saat boyunca patronum tarafından bana bağırılıyor mu olacak?)
 • Will the companies have been being taxed 25% extra for six months? (Şirketler altı ay boyunca %25 fazladan vergilendiriliyor mu olacak?)
İngilizcede Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri ve Çözümlemesi

İngilizcede Future Perfect Continuous olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Won’t the mural have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished? (Duvar resmi ünlü sanatçı tarafından bitirildiğinde altı aydan fazla bir süredir boyanmamış mı olacak?)
 • Won’t English have been being taught by us for two years at course? (İngilizce bizim kursumuzda iki yıldır öğretilmiyor mu olacak?)
 • Won’t selfies have been being clicked by girls? (Selfieler kızlar tarafından çekilmiyor mu olacak?)
 • Won’t the boat have been being rocked by the storm? (Tekne, fırtına tarafından sallanmıyor mu olacak?)
 • Won’t the earth have been being kept on a constant spin for over 4.5 billion years by this year? (Bu yıl, dünya 4.5 milyar yıldan fazla bir süredir sabit bir dönüşte tutulmamış mı olacak?)

Future Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle, -Wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla kullanarak cümle oluşturmaktır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmaktadır. Bu soru kelimelerinin kendilerine özgü anlamları mevcuttur ve bunların kullanılmasının ardından tense’lere göre soru sorma biçimleri geçerlidir.

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Future Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • Where will I have been working? (Nerede çalışıyor olacağım?)
 • Why will you have been sleeping? (Neden uyuyor olacaksın?)
 • Where will she have been studying? (Nerede ders çalışıyor olacak?)
 • What will he have been cooking? (O, ne pişiriyor olacak?)
 • How long will it have been raining? (Ne kadardır yağmur yağıyor olacak?)
 • Where will we have been exercising? (Nerede egzersiz yapıyor olacağız?)
 • How long will they have been travelling? (Ne zamandır seyahat ediyor olacaklar?)

Future Perfect Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Future Perfect Continuous Tense, günlük hayatta herhangi bir anda kullanılabilir. Ancak burada gelecekten bahsetmek esastır. Kişi gelecekten bahsederken; işin ne zamandır yapılıp yapılmayacağını anlatmak istediğinde Future Perfect Continuous Tense’i kullanmaktadır.

 • I will have been seeing a television made in Japan. (Japonya’da üretilmiş bir televizyon görüyor olacağım.)
 • You will have been sleeping. (Uyuyor olacaksın.)
 • He will have been cooking. (O, yemek pişiriyor olacak.) 
 • They will have been talking. (Onlar, konuşuyor olacaklar.)
 • We will have been going to Paris. (Paris’e gidiyor olacağız.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Future Continuous Tense, bahsedilen olay ya da durumun gelecekte ne kadar bir sürede yaşandığını göstermektedir. Bu nedenle günlük konuşmada gelecek zamandaki konular Future Perfect Continuous Tense ile anlatılmaktadır.

 • She will have been waiting for you when your bus arrives. (Otobüsün vardığında o, seni bekliyor olacak.)
 • I will have been doing homework while my mother is cooking. (Annem yemek pişiriyorken ben ödev yapıyor olacağım.)
 • When we arrive at the party everybody will have been had fun. Some will be singing and dancing, others are going to be chatting. (Partiye vardığımızda herkes eğleniyor olacak. )
 • I will have been sleeping when my mother arrives tonight. (Bu gece annem vardığında, uyuyor olacağım.)
 • While Murat is studying, his siblings will have been playing a game. (Murat ders çalışırken, kardeşleri bir oyun oynuyor olacaklar.)

Future Perfect Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Future Perfect Continuous Tense’de to be olarak bilinen am/is/are cümle içinde kullanılmamaktadır. Ancak to be fiilinin ”be” şeklinin üçüncü hali olan ”been” Future Perfect Continuous Tense’de kullanılmaktadır. Aynı zamanda passive voice cümlelerinde ”be” fiiline -ing eki eklenmiş olarak cümle oluşturulmaktadır.

 • She will have been writing articles on different topics before you come. (O, siz gelmeden önce farklı konularda yazılar yazıyor olacak.)
 • Julia will have been reading various kinds of books on this topic. (Julia, bu konuda çeşitli kitaplar okuyor olacak.)
 • We will have been playing football in that field before you reach. (Siz varmadan, biz o sahada futbol oynuyor olacağız.) 
 • Maria will have been gossiping in the coffee shop before she comes here. (Maria buraya gelmeden önce kahve dükkanında dedikodu yapıyor olacak.)
 • George will have been studying in the library before he comes to the class. (George sınıfa gelmeden önce kütüphanede ders çalışıyor olacak.) 
 • We will have been shopping in that market before you come home. (Siz eve gelmeden biz o markette alışveriş yapıyor olacağız.)

Future Perfect Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Future Continuous Tense, günlük konuları içeren diğer tüm anlarda olduğu gibi, iş hayatında da rahatlıkla bireyler tarafından kullanılmaktadır. Kişiler, gelecekte yapacakları işleri ifade etmek adına Future Perfect Continuous Tense’den faydalanmaktadır.

 • I will have been preparing the folders next week. (Önümüzdeki hafta klasörleri hazırlıyor olacağım.)

Future Perfect Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Gelecek zamanda yapılacak olan tatille alakalı bir durumdan bahsedildiği esnada Future Perfect Continuous Tense’den yararlanılmaktadır.

 • He will have been travelling Morocco. (O, Fas’ı geziyor olacak.)

Future Perfect Continuous Tense Exercises Örnekleri ve Çözümlemesi

Future Continuous Tense Exercise, bu konuyla alakalı alıştırmaların yapılmasını aktarmaktadır. Çözülen exercise örnekleri, İngilizce zamanı öğrencilere öğretme amacı taşımaktadır. Bu alıştırmalar; boşluk doldurma, test ya da cümle örnekleri çalışmak şeklinde olmaktadır. Aşağıda verilen Future Perfect Continuous Tense Exercises örneklerini inceleyiniz.

Future Perfect Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi

1) I …… (work), so I’ll be tired.

A) will have been working B)will work C) will working

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap A şıkkıdır.

2) She ……… (play) tennis, so she’ll be hungry.

A) will have playing B) will have been playing C)will play

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap B şıkkıdır.

3) She ….. (study), so l want to study tomorrow.

A) won’t study B) will study C) won’t have been studying

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap C şıkkıdır.

4) We ….. (work), so l will have lots of energy.

A) won’t have been working B) work C)will working

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap A şıkkıdır.

5) ………….(you / work) when we meet?

A) Will you work B) Will you working C) Will you have been working

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap C şıkkıdır.

Future Perfect Continuous Tense Test Soruları

Future Perfect Continuous Tense test ve quiz soruları aşağıdadır:

1) The poet ….. have been writing a romantic poem before the program starts.

A)will B)will be C)is

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap A şıkkıdır.

2)The lyricist….. been writing a realistic song for the film.

A)will B) will have C)have being

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap B şıkkıdır.

3)….. you have been going to the concert of the realistic songs before I come?

A)Are B)Have C)Will

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap C şıkkıdır.

4)I will not have …..(attend) the program before I finish this job.

A)been attending B)attend C)attending

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap A şıkkıdır.

5)Robin…. have been joining us at the meeting before you reach.

A)is b)will C)has

Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimine uygun olan cevap B şıkkıdır.

Future Perfect Continuous Tense Worksheet

Aşağıda Future Perfect Continuous Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

Future Perfect Continuous Worksheet

Future Perfect Continuous Tense PDF

Aşağıdaki Future Perfect Continuous Tense alıştırmalar pdf dosyasını inceleyiniz.

future-perfect-continuous-alistirmalar-pdf

Future Perfect Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda Future Perfect Continuous Tense, ilk etapte Future Tense, Perfect Tense ve Continuous kullanımlarının öğrencilere öğretilmesinin ardından aşamalı olarak verilmelidir. Bunun nedeni, İngilizce öğrenenlerin konuyu en iyi biçimde anlamalarıdır. Bu şekildeki eğitim metodu sayesinde, öğrenciler konuyu aşamalı olarak ve daha etkili şekilde öğrenmektedir. Ancak zamanlar arasında en sonuncularından biri olan Future Perfect Continuous Tense konusu, lisenin 11. ve 12. sınıf gibi son yıllarında verilmektedir.

6. Sınıflar için Future Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

5. ve 6. sınıflar Future Perfect Continuous Tense konu anlatımı, öğrencilere bu sınıflarda verilmemektedir. Bunun nedeni, bu zaman şeklinin nispeten daha zor olması ve öğrenciler tarafından İngilizcenin ilerleyen dönemlerinde kavranabilir olmasından ileri gelmektedir. Future Perfect Continuous Tense’i öğrenen öğrenciler ilk etapta Future Tense, Perfect Tense ve Continuous konularını öğrenmekte; ardından bu zamanla cümle kurma dizilimleri kendilerine verilmektedir.

6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

9. Sınıflar için Future Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

9. sınıflar Future Perfect Continuous Tense konu anlatımı, öğrencilere lisenin ilk yıllarında değil, son dönemlere doğru verilmektedir. Bu konu verilirken, ilk etapta aşağıdaki şekillerde cümle sorma şekli anlatılmaktadır:

Olumlu Cümle:

 • Özne + will have been + V+ing

Olumsuz Cümle:

 • Özne + will not have been+ V+ing

Soru Cümlesi:

 • Will + özne + have been+ V+ing
9.Sınıf İngilizce Konuları
 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

Future Perfect Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Future Perfect Continuous, gelecekte bir süreçte yapılacak eylemleri ifade ettiğinden başta gelecek zaman olan Future Tense, Future Perfect Tense ile benzerlik taşımaktadır. Aynı zamanda zamanı etkilemesi yönünden Perfect Tense ile benzerlikleri de bulunmaktadır.

Future Perfect Continuous Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense, bahsedilen olay ya da durumun tam da konuşma anında yapıldığını ifade eden zamandır. İngilizce Şimdiki Zaman olarak ifade edilen bu konu, söz konusu olan iş ya da durumun günümüzde gerçekleştiğini karşı tarafa aktarmaktadır. Oysa Future Perfect Continuous ise, gelecekteki bir olayın ne denli bir sürece yayıldığının ifadesinde kullanılmaktadır.

 • I am walking. (Ben yürüyorum.)
 • She is studying. (O, ders çalışıyor.)

Aynı cümlelerin Future Perfect Continuous Tense ile kullanımı ve cümleye verdiği anlam aşağıdaki gibidir:

 • I will have been walking. (Ben yürüyor olacağım.)
 • She will have been studying. (O, ders çalışıyor olacak.)

Future Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense,  İngilizce geçmiş zaman olarak tanımlanmakta olup, anlatılan eylem veya durumun günümüzden öncesinde yaşanıp yaşanmadığını karşı tarafa aktarmaktadır. Future Perfect Continuous Tense ise tamamen geleceğe vurgu yaptığından, her iki Tense arasındaki fark, ilk etapta zamansal olarak bilinmektedir. Bir diğer fark ise fiillerin kullanımındadır. Past Tense’de fiiller geçmiş zamanla kullanılırken; Future Perfect Continuous’da ise yalın haline +ing eki getirilmektedir.  Kısacası her iki zaman da cümleye farklı anlamlar katmakta ve farklı zamanları vurgulamaktadır.

 • You played the guitar. (Sen gitar çaldın.)
 • I went to school. (Ben okula gittim.)

Aynı cümlelerin Future Perfect Continuous Tense ile kullanımı ve cümleye verdiği anlam aşağıdaki gibidir:

 • You will have been playing the guitar. (Sen gitar çalıyor olacaksın.)
 • I will have been going to school. (O, okula gitmiş olacak.)

Future Perfect Continuous Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Geçmiş zamandan daha farklı olan Past Perfect Tense, geçmişte yaşanan iki olaydan bahsedilirken kullanılmaktadır. Daha net biçimde açıklamak gerekirse; herhangi türden bir olay diğerinden daha önce meydana gelmişse burada Past Perfect Tense kullanılmaktadır. Bu nedenle Past Perfect Tense ile Future Perfect Continuous arasındaki fark, tıpkı Simple Past Tense’de olduğu gibi zamansal bir biçimdedir.

 • I had cleaned the room. (Ben odayı temizlemiştim.)
 • She had listened her teacher. (O, öğretmenini dinlemişti.)

Aynı cümlelerin Future Perfect Continuous Tense ile kullanımı ve cümleye verdiği anlam aşağıdaki gibidir:

 • I will have been cleaning the room. (Ben, odayı temizliyor olacağım.)
 • She will have been listening her teacher. (O, öğretmenini dinliyor olacak.)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir