Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Konu Anlatımı - Wordly

Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Konu Anlatımı


Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Konu Anlatımı

Future Tense, gelecek zamanda yaşanacak olayları aktarmaktadır. İngilizce gelecek zaman olarak da ifade edilen bu konu, gelecekte gerçekleşecek veya gerçekleşmeyecek olan olay ve durumları anlatmak için kullanılmaktadır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında sizlere İngilizce gelecek zaman konu anlatımı ve İngilizce gelecek zaman örnekleri verilecek ardından genel olarak gelecek zamanla ilgili cümleler sunulacaktır.

İçindekiler göster

Future Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında en yaygın olarak kullanılan ve bireylerin gelecekte yapmayı planladıkları eylemleri ifade eden konuya Future Tense denilmektedir.

Future Tense’de kullanılan iki temel kavram vardır. Bunlar: ‘’will’’ ve ‘’be going to’’dur. İkisi arasında çeşitli anlam farklılıkları olsa da, her iki kullanım da geleceğe atıf yapmaktadır. Yalnızca ‘’will’’ biraz daha ani ve plansız eylemleri bahsetmekteyken; ‘’be going to’’ planlanmış ve gerçekleşmesi neredeyse kesin olan olaylarda kullanılmaktadır.

Future Tense Gramer Kuralları Nedir?

Diğer tüm İngilizce zamanlarda olduğu gibi Future Tense gramer kuralları da belli bir şekle tabidir. Burada‘’will’’ de de; özne + yüklem + nesne yani SVO kuralına uyulması gerekmektedir. Bu nedenle önce özne, ardından ‘’will’’ ve yüklemin yalın hali getirilerek cümle tamamlanır. Olumsuz cümlelerde ise; özne ve ‘’will not / won’t’’ ekinden sonra yine yüklemin ilk hali getirilmektedir. Soru cümlelerinde, ‘’will’’ başa getirilmekte; cümlenin geri kalanı ise aynı şekilde devam etmektedir.

Aynı şekilde ‘’be going to’’ da benzer bir kuraldadır. Özneden sonra ‘’am/is/are’’ yardımcı fiillerinden özneye uygun hali getirilmekte, daha sonra going to ve fiilin yalın hali kullanılmalıdır. Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil olumsuz hale getirilmeli, geri kalan kısım ise değiştirilmemelidir. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiil başta olmalıdır.

Will Gramer Kuralları

 • I/You/He/She/It/ We/They + will+ Verb1….
 • I/You/He/She/It/ We/They + won’t+ Verb1….
 • Will+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb1…?

Be Going To Gramer Kuralları

 • I(am) / He, She, It(is) / We, They(are) + going to + Verb1….
 • I(am not) / He, She, It(is not) / We, They(are not) + going to + Verb1….
 • Am I / Is (He, She, It) / Are (We, They) + going to + Verb1….?

Future Tense Gramer Kuralları Tablosu

Future Tense, İngilizcede gelecek zaman olarak kullanılmaktadır. Bu zamanda öznenin ardından ona uygun yardımcı fiil ve fiilin yalın hali. Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek, future tense gramer kurallarını öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I will go. / I am going to go. (Ben gideceğim.)I will not go. / I am not going to go. (Ben gitmeyeceğim.)Will I go? / Am I going to go? (Ben gidecek miyim?)
You will go. / You are going to go. (Sen gideceksin.)You will not go. / You are not going to go.
(Sen gitmeyeceksin.)
Will you go? / Are you going to go? (Sen gidecek misin?)
He/She/It will go. He/She/It is going to go. (O, gidecek.)He/She/It will not go. He/She/It is not going to go.
(O, gitmeyecek.)
Is he/she/it will go / Is he/she/it going to go?
(O, gidecek mi?)
We will go. / We are going to go.(Biz, gideceğiz.)We will not go. / We are not going to go. (Biz, gitmeyeceğiz.)Will we go? / Are we going to go? (Biz gidecek miyiz?)
You will go. / You are going to go. (Siz, gideceksiniz.)You will not go. / You are not going to go. (Siz gitmeyeceksiniz.)Will you go? / Are you going to go? (Siz gidecek misiniz?)
They will go. / They are going to go. (Onlar, gidecekler.)They will not go. / They are not going to go. (Onlar, gitmeyecekler.)Will they go? / Are they going to go? (Onlar, gidecek mi?)

İngilizcede Gelecek Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki gelecek zaman eki, bir cümlenin gelecek zamanda yaşanacağını aktarmak için kullanılmaktadır. Bu ekler: ‘’will ve be going to’’ kalıplarıdır. Her iki kalıp da gelecek zamanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Simple Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Future Tense Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

Özne + will + Fiil + Nesne.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + going to + Fiil + Nesne.

Olumsuz Cümle

Özne + will not + Fiil + Nesne.

Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) not + going to + Fiil + Nesne.

Soru Cümlesi

Will + Özne + Fiil + Nesne?

Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + going to + Fiil + Nesne?

Simple Future Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • She’ll write the e-mail after lunch.
  Öğle yemeğinden sonra e-postayı yazacak.
 • Don’t lift that. You’ll hurt yourself.
  Bunu kaldırma. Kendine zarar vereceksin.
 • You dropped your purse. I’ll get it.
  Çantanı düşürdün. Onu alacağım.
 • I’ll see you tomorrow.
  Yarın görürsünüz.
 • You’ll get the answer by post.
  Cevabı posta ile alacaksınız.
 • Dan’s going to take the order over to the customer.
  Dan siparişi müşteriye devredecek.
 • The girls are going to sing ‘Amazing Grace’ now.
  Kızlar şimdi ‘Amazing Grace’ şarkısını söyleyecekler.
 • I’ll drive you to your lesson at 4 pm.
  Seni saat 4’te dersine götüreceğim.
 • He is going to clean up his room tonight.
  Bu gece odasını temizleyecek.
 • Don’t phone me before 12:00. I will be meeting with a client.
  Beni 12:00’den önce aramayın. Bir müşteriyle görüşeceğim.

Future Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Eliza won’t help us decorate for the party.
  Eliza parti için dekore etmemize yardım etmeyecek.
 • If you don’t finish the bid, the boss won’t give you a raise.
  Teklifi bitirmezseniz, patron size zam yapmaz.
 • I won’t see you tomorrow.
  Seni yarın görmeyeceğim.
 • You will not do that again!
  Bunu bir daha yapmayacaksın!
 • They aren’t going to buy the house.
  Evi satın almayacaklar.
 • I am not going to make dinner tonight. We’re going out to a restaurant.
  Bu akşam yemek yapmayacağım. Bir restorana çıkıyoruz.
 • Teddy and Sam aren’t going to eat at that restaurant again.
  Teddy ve Sam bir daha o restoranda yemek yemeyecekler.
 • You can take my car tomorrow. I won’t be using it.
  Arabamı yarın alabilirsin. Kullanmayacağım.
 • He won’t work overtime anymore.
  Artık fazla mesai yapmayacak.
 • She won’t drive a car.
  Araba kullanmayacak.

Future Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • A new computer will be bought by Jane.
  Jane yeni bir bilgisayar alacak.
 • It will be installed by her boyfriend.
  Erkek arkadaşı tarafından kurulacak.
 • The museum will be visited by millions of people.
  Müze milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilecek.
 • The contract will be signed by our boss.
  Sözleşme patronumuz tarafından imzalanacak.
 • It will be done by you.
  Sizin tarafınızdan yapılacaktır.
 • The new film will be shown by them.
  Yeni film onlar tarafından gösterilecek.
 • He will be asked by them.
  Onlardan sorulacak.
 • The horses will be taken to the stable.
  Atlar ahıra götürülecek.
 • Those cookies will be eaten by the birds.
  Bu kurabiyeler kuşlar tarafından yenecek.
 • He will be visited by my friends tomorrow.
  Yarın arkadaşlarım tarafından ziyaret edilecek.
 • A party will be thrown by the coach on the weekend.
  Hafta sonu koç tarafından bir parti verilecektir.

Future Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will David break the window for you?
  David camı senin için kıracak mı?
 • Won’t the girls be late for the party?
  Kızlar partiye geç kalmayacak mı?
 • Am I going to feel bad about my decision?
  Kararımdan dolayı kötü hissedecek miyim?
 • Is he going to watch the film tonight?
  Bu gece filmi izleyecek mi?
 • Are you going to participate in the race tomorrow?
  Yarınki yarışa katılacak mısın?
 • Shall we go for a walk?
  Yürüyüşe çıkalım mı?
 • Shall I help you with that?
  Sana bu konuda yardım edeyim mi?
 • Will Harry be participating in the science fair next week?
  Harry gelecek hafta bilim fuarına katılacak mı?
 • Won’t you be visiting your mother when I’m in town?
  Ben şehirdeyken anneni ziyaret etmeyecek misin?
 • Will Jacob be visiting you today?
  Jacob bugün seni ziyaret edecek mi?

Future Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will I go?
  Gidecek miyim?
 • Will you come early?
  Erken gelecek misin?
 • Will it be cold?
  Soğuk mu olacak?
 • Will she dance?
  Dans edecek mi?
 • Will he arrive soon?
  Yakında gelecek mi?
 • Will we cook?
  Pişirecek miyiz?
 • Will they leave?
  Ayrılacaklar mı?
 • Will I go?
  Gidecek miyim?
 • Will you come early?
  Erken gelecek misin?
 • Will they arrive?
  Varacaklar mı?

Future Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Won’t you lend him the book?
  Ona kitabı ödünç vermeyecek misin?
 • Won’t Jane arrive on time?
  Jane zamanında gelmeyecek mi?
 • Won’t you send me the e-mail?
  Bana e-posta göndermeyecek misin?
 • Won’t we need for the party?
  Partiye ihtiyacımız olmayacak mı?
 • Won’t you see tomorrow?
  Yarın görmeyecek misin?
 • Won’t they do that again?
  Bunu bir daha yapmayacaklar mı?
 • Won’t she send that fax for me?
  O faksı benim için göndermeyecek mi?
 • Won’t the girls be late for the party?
  Kızlar partiye geç kalmayacak mı?
 • Won’t she do her homework?
  Ödevini yapmayacak mı?
 • Won’t the children play?
  Çocuklar oynamayacak mı?

Future Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will the shower be repaired by the plumber?
  Duş tesisatçı tarafından tamir edilecek mi?
 • Will a new worker be employed by the company?
  Şirkette yeni bir işçi işe alınacak mı?
 • Will the contract be signed by the manager tomorrow?
  Sözleşme yarın yönetici tarafından imzalanacak mı?
 • Will I be given a job by the boss?
  Patron bana iş verecek mi?
 • Will the kids be picked up tomorrow?
  Çocuklar yarın alınacak mı?
 • Am I going to be invited by anybody?
  Biri tarafından davet edilecek miyim?
 • Are the cats going to be fed by them?
  Kediler onlar tarafından mı beslenecek?
 • Will the letter be sent tomorrow?
  Mektup yarın gönderilecek mi?
 • Will the work be done on time?
  İş zamanında yapılacak mı?
Future Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will we be invited to the wedding celebrations by them?
  Düğün kutlamalarına onlar tarafından davet edilecek miyiz?
 • Will our crops have been damaged by locusts?
  Ekinlerimiz çekirgelerden zarar görür mü?
 • Will I be given a job by the boss?
  Patron bana iş verecek mi?
 • Will the contract be signed by the manager tomorrow?
  Sözleşme yarın yönetici tarafından imzalanacak mı?
 • Will the class be ended by teacher?
  Ders öğretmen tarafından sonlandırılacak mı?
İngilizcede Future Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Simple Future Tense Zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will French classes not have been joined by you again?
  Fransızca derslerine tekrar katılmayacak mısınız?
 • Will the work not have been performed at the moment because the customer did not pay in time?
  Müşteri zamanında ödemediği için iş şu anda yapılmayacak mı?
 • Will the classrooms not have been cleaned?
  Sınıflar temizlenmeyecek mi?
 • Will the party not have been prepared by her?
  Parti onun tarafından hazırlanmayacak mı?
 • Will the flowers not have been watered by him?
  Çiçekler onun tarafından sulanmayacak mı?

Future Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle derken ifade edilen şey, wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurulumudur. İngilizcede yaygın olarak kullanılan Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta ve ardından Future Tense kurallarına uygun olarak sorular ortaya çıkmaktadır. İngilizce Future Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır.

 • When will he give you an answer?
  Sana ne zaman cevap verecek?
 • Why won’t you tell him the truth?
  Neden ona gerçeği söylemiyorsun?
 • How much is the computer going to cost?
  Bilgisayar ne kadara mal olacak?
 • Why aren’t you going to buy that car?
  Neden o arabayı almıyorsun?
 • Where will he be waiting for me?
  Beni nerede bekleyecek?
 • How will you be travelling to the exhibition?
  Sergiye nasıl gideceksiniz?
 • How many contestants will be attempting to win the prize?
  Kaç yarışmacı ödülü kazanmaya çalışacak?
 • Which runners will be running the race?
  Yarışı hangi koşucular yönetecek?
 • Who will be going with you?
  Kim seninle gidecek?

Future Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce gelecek zaman, günlük hayatta sıklıkla kullanılmakta ve bireylerin gelecekte yapacakları eylemlerin ifadesinde yer bulmaktadır.  Günlük hayatta gerçekleşecek olan herhangi bir olay ya da karşı tarafa aktarılmasında cümle içinde kullanılmaktadır. Bu şekilde değerlendirildiğinde, kısaca gelecek zamanın günlük yaşamda ilerde gerçekleşecek olan olaylara atıf yaptığını söyleyebiliriz.

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Gelecek Zaman ile Nasıl Anlatılır?

İngilizcede o sırada yapılan şeyler,  gelecek zamanla ifade edilirken aslında o olayın ilerde gerçekleşeceği ya da gerçekleşmeyeceğinden bahsedilmektedir. Burada esas olan olayın gelecek zamanda yaşanacak olmasıdır. Karşı tarafa o sırada aktarılan bilgi, aslında gelecek zaman için geçerlidir.  Aşağıda verilen cümle örneğine bakarak Simple Future Tense kullanımını görebilirsiniz.

 • I am going to London next week.
  Gelecek hafta Londra’ya gideceğim.

Yukarıdaki cümlede ifade edildiği gibi, gelecek zaman ile kurulan cümlelerde de öznenin ardından ona uygun olan will veya am/is/are yardımcı fiilleri gelmektedir. Eğer cümle will ile kurulacaksa fiil yalın haliyle kullanılmakta diğer durumda ise yalın halli fiil ‘’going to’’ dan sonra getirilmektedir. Ayrıca olayın ilerde yaşanacağını göstermek için gelecek zamanı ifade eden çeşitli kavramlar da kullanılmaktadır.

Future Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

To be kullanımı, Simple Future Tense ve İngilizcedeki diğer zamanlarda olduğu gibi cümle içinde yaygın olarak ve çeşitli formlarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda ‘’am/is’are’’ kısaltması da İngilizcede sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

İngilizcede daha önce ifade edildiği üzere will ve be going to olarak iki farklı ifade şekli vardır. Will kısmında yardımcı fiil kullanılmazken; be going to’daki be sözcüğü halihazırda ‘’am/is/are’’ yardımcı fiillerine karşılık gelmektedir.

Am, is, are yardımcı fiilleri genel olarak to be şeklinde tanımlanmaktadır ve future tense ile kurulan cümlelerde de kendilerinden sonra going to ve fiilin yalın hali getirilerek cümle tamamlanmaktadır.

Yardımcı fiillerin nasıl kısaltıldığına kısaca göz atıldığında; ‘’am’’ yardımcı fiilinin özneyle birleştiğinde I’m olarak, ‘’is’’ yardımcı fiilinin he’s, she’s ve it’s; ‘’are’’ yardımcı fiilinin ise we’re, you’re ve they’re şeklinde kısaltıldığı görülmektedir. Aşağıda bununla ilgili verilen cümle örneklerini inceleyiniz.

 • I am going to see a play tonight.
  Bu gece bir oyun izleyeceğim.
 • It’s late so I don’t think he’s going to do his homework tonight.
  Geç oldu, bu gece ödevini yapacağını sanmıyorum.
 • We’re not going to see my mother this summer.
  Bu yaz annemi görmeyeceğiz.
 • My favorite team is going to play tomorrow evening.
  Favori takımım yarın akşam oynayacak.
 • He’s going to tell his boss he’s resigning today.
  Patronuna bugün istifa ettiğini söyleyecek.
 • I’m afraid they’re not going to read the whole report.
  Korkarım raporun tamamını okumayacaklar.

İngilizce Gelecek Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İş hayatı da günümüzün önemli bir kısmını ifade etmektedir. Bu nedenle, çalışırken yapacağımız ya da yapmayacağımız pek çok olay bulunmakta ve bunların aktarımı ise İngilizce gelecek zaman ile gerçekleştirilmektedir.

Aşağıda verilen örnek, iş hayatında yapılan herhangi bir eylemi simgelerken; sizler de iş esnasında İngilizce konuşmanız gerektiğinde future tense kullanımından faydalanabilirsiniz.

 • I will meet the businessman next month.
  Gelecek ay iş insanlarıyla buluşacağım.

İngilizce Gelecek Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Tatil planları, insanların gelecekte gerçekleştirmek istediği eylemlerin başında gelmektedir. Bu nedenle bir sohbet esnasında açılan olası bir tatil konusunda, özel bir planı olarak bundan İngilizce olarak bahsedebilmekte ve bunu gelecek zaman ile yapmaktadır. Aşağıda verilen gelecek zaman örneğini inceleyiniz.

 • She is going to Paris next September.
  O, gelecek Eylül ayında Paris’e gidecek.

Future Tense Exercises Örnekleri

Future Tense Exercise ile ifade edilen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına çeşitli alıştırmaları uygulamaktır. Aşağıda verilen şimdiki zaman İngilizce egzersiz alıştırmaları ve yanıtlarını inceleyiniz.

We ………have dinner at a nice restaurant on Saturday, but we have’t booked a table yet.

My ski instructor believes it …….snow in the mountains tomorrow evening.

They are……… fly to London on Friday evening at 8:15.

I …….drive you to the station.

The English lesson …….. start at 8:45.

I am ……. see my sister in April.

Look at the clouds – it ………rain in a few minutes.

There’s someone at the door. I ……..open the door for you.

CEVAPLAR

are going to – will – going to – will – is going to –going to – is going to – will

Future Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Future Tense konusunu daha iyi öğrenmek adına sizler için hazırlanan boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

You ……. earn a lot of money.

You ………. around the world.

You ………lots of interesting people.

Everybody ……..adore you.

You ……..(not) have any problems.

Many people ………serve you.

They ………anticipate your wishes.

There ……. be anything left to wish for.

Everything ………perfect.

But all these things ………only happen if you marry me.

CEVAPLAR

will – will travel – will meet – will – won’t – will – will – will not – will be – will

Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Test Soruları

 1. I …………… you if you say that word again.

a)am hitting b)will be hitting c)will hit

 1. I think our team …………

a)will win b)would win c)will be winning

 1. …………….. I help you with the housework?

a)Will b)Would c)Shall

 1. This time tomorrow I ……………. a discussion with my boss.

a)will have b)will be having c)am having

 1. I ………………….. home late tonight.

a)am b)will be c)would be

 1. She …………….. before too long.

a)will arrive b)is arriving c)would arrive d)would be arriving

 1. I will phone you when I …………… time.

a)will have b)would have c)will be having d)have

 1. I will discuss your situation with my boss when I …………. him tomorrow.

a)meet b)will meet c)would meet

 1. I will follow you wherever you ………….

a)are going b)will go c)go

 1. You can take anything I ……………

a)will find b)am finding c)find

CEVAPLAR

will hit – will win – shall – will be having – will be – will arrive – have- meet – go – find

Simple Future Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Future Tense Worksheet örneğini inceleyiniz.

Simple Future Tense Worksheet

Future Tense PDF Anlatımı

Aşağıda Simple Future Tense alıştırmalar pdf ve anlatımına ulaşabilirsiniz.

future-tense-pdf

Future Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Future Tense konusu, okullarda ilk defa öğretilen konulardan biri olup; diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Öğrencilerin sınıf atlaması ve İngilizce konusunda kendilerini geliştirmeleriyle birlikte öğrenciler daha ileri seviye Future Tense konularını öğrenmektedir. Bu nedenle ilk önce sırasıyla İngilizce zamanlar öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılmalıdır. Ardından konunun çeşitli ayrıntıları öğrencilere verilerek bilgi kalıcı hale getirilmelidir.

6.Sınıflar için İngilizce Gelecek Zaman Cümle Örnekleri

5.ve 6. sınıflar İngilizce gelecek zaman konu anlatımı genel olarak İngilizcede gelecek zaman bilgilerinin ve kurallarının mümkün olduğunca basit düzeyde öğretilmesidir.

Temel olarak bakıldığında future tense cümle dizimi:

 • I/You/He/She/It/ We/They + will + Verb 1….
 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are going to + Verb 1….
 • I/You/He/She/It/ We/They + will not + Verb 1
 • I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are not + going to + V1 ve
 • Am/Is/Are+ I/You/He/She/It/ We/They + going to +V1 ile
 • Will+ I/You/He/She/It/ We/They + going to +V1 şeklindedir.

İngilizce Gelecek Zaman Örnekleri

 • I am going to study French.
  Fransızca çalışacağım.
 • This watch will not cost much.
  Bu saat çok pahalıya mal olmayacak.
 • The doctor will examine the patient tomorrow.
  Doktor hastayı yarın muayene edecek.
 • I will not drink coffee.
  Kahve içmem.
 • Will the mechanic repair my bike?
  Tamirci bisikletimi tamir edecek mi?
 • She will not take admission in this college.
  Bu koleje kabul edilmeyecektir.
 • He will wait for us in the park.
  Parkta bizi bekleyecek.
 • We shall eat all the mangoes.
  Bütün mangoları yiyeceğiz.
 • We are going for a picnic tomorrow.
  Yarın pikniğe gidiyoruz.
 • She will leave for New York tonight.
  Bu gece New York’a gidecek.
 • It will be winter soon.
  Yakında kış gelecek.

9.Sınıflar için İngilizce Gelecek Zaman Cümle Örnekleri

9.sınıflar İngilizce gelecek zaman konu anlatımına bakıldığında ise ilk etapta öğretilen İngilizce gelecek zaman konusuna ek olarak, bu zamanla birlikte kullanılan kalıplar, diğer İngilizce zamanlar verilmekte ve konu ayrıntılı olarak ifade edilmektedir.

İngilizce Gelecek Zaman Örnekleri

They are going to arrange a dinner next week.
Önümüzdeki hafta bir akşam yemeği ayarlayacaklar.

The manager is going to hold a seminar tomorrow.
Müdür yarın bir seminer düzenleyecek.

Will the company launch a skincare product?
Şirket bir cilt bakım ürünü piyasaya sürecek mi?

Tom will complete his degree by the end of this year.
Tom bu yılın sonuna kadar derecesini tamamlayacak.

There will be flying cars by 2040.
2040 yılına kadar uçan arabalar olacak.

The gardener is going to plant the saplings.
Bahçıvan fidan dikecek.

He will celebrate his birthday next Monday.
Önümüzdeki Pazartesi doğum gününü kutlayacak.

I am going to buy a new laptop next month.
Önümüzdeki ay yeni bir laptop alacağım.

She will love me forever.
Beni sonsuza kadar sevecek.

Future Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Future Tense, gelecekte yaşanacak olan planlı ya da plansız eylemler ve durumlara atıf yaptığından Future Tense’lerin hemen hemen hepsiyle birlikte kullanılabilmektedir.

Bu zamanlar: Future Perfect Tense, Future Continuous Tense ve Future Perfect Continuous Tense şeklindedir.

Future Tense ve Simple Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense ile Future Tense kıyaslandığında temel bir fark görülmektedir. Bu farka göre,  Present Continuous Tense kısmında karşı tarafa aktarılan şeyler genel olarak geçici ve daha kısa süreli ve o an içinde sürmekte olan olayları anlatmaktayken; future tense, ilerde gerçekleşecek olay ya da durumları ifade etmektedir. Bu anlamda biri o anı karşılarken; diğer ise geleceği anlatmaktadır.

Future Tense ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Daha önce de sıklıkla ifade edildiği gibi future tense, İngilizce gelecek zamana karşılık gelmektedir. Bu nedenle ilerde yapılması belli bir plana bağlı olan ya da olmayan tüm olaylarda kullanılmaktadır. Ancak Present Perfect Tense, anlam itibariyle henüz bitmiş veya tamamlanmış bir eylemi karşılamakta olup; gelecekle bir bağlantı kurmamaktadır.

Future Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Future Tense’in gelecekle alakalı olduğu kadar net olan bir durum varsa; o da Past Perfect Tense’in geçmişle alakalı olmasıdır. Past Perfect Continuous Tense, geçmişle ilgili olup; geçmişte yaşanan ve belli bir sürecin geçmesinden sonra yine geçmiş dönemde sonlanan olayları anlatmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle Future Tense ile arasında geniş bir zaman aralığı farkı mevcuttur.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir