How Much How Many İngilizce Konu Anlatımı - Wordly

How Much How Many İngilizce Konu Anlatımı


How Much How Many İngilizce Konu Anlatımı

İngilizcede bir şeyin miktarını öğrenmek istediğimizde, soracağımız sorularda ‘how much’ ve ‘how many’ kalıplarını kullanırız. Hem günlük dilde hem de resmi yazışmalarda sıklıkla kullandığımız ‘how much’ ve ‘how many’ terimlerini kullanmak önemlidir. İngilizce dil bilgisinde önemli konular arasında bulunan how much ve how many kalıplarını hata yapmadan kullanmak, dile olan hakimiyeti gösterecektir. Bu sebeple konuya olan hakimiyetiniz son derece önemlidir. ‘How much’ ve ‘how many’ konusunu kolayca anlayabilmek için İngilizce countable yani sayılabilir ve ucountable yani sayılamayan isimler konusunu öğrenmiş olmanız gerekmektedir. İngilizcede miktar belirtmenin farklı mantıkları bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için, ‘how much’ ve ‘how many’ kalıpları ve countable, uncountable yani sayılabilir ve sayılamayan isimler ile ilgili detaylı bir konu anlatıma yer verdik. Hazırsanız çalışmamıza hemen başlayalım.

How Much How Many Farkı Nedir?

Much ve many kalıpları Türkçeye çevrildiğinde aynı anlama geliyor gibi görünse de, kullanım alanları bakımından oldukça farklı yapılardır. Much kelimesi, sayılamayan isimler ile beraber kullanılabilmektedir. Bu isimlere örnek olarak juice yani meyve suyu, rice yani pirinç, patience, ve happiness yani mutluluk gösterilebilir. How much yapısının Türkçe karşılığı ‘ne kadar’dır.

Many ise countable yani sayılabilir isimler ile birlikte kullanılmalıdır. Bu isimlere örnek da olarak books yani kitaplar, ideas yani düşünceler, leaves yani yapraklar, and shoes yani ayakkabılar sayılabilir. Many kalıbını kullandığımızda, kalıbın yanına gelecek olan ismin her zaman çoğul olması gerekmektedir. Many yapısı, bazı durumlarda uncountable yani sayılamayan bir isimler beraber de kullanılabilir. Bir şeyin türevlerinden ya da ölçülen miktarlarından bahsediyorsak, many yapısını sayılamayan bir isim ile beraber kullanabilirsiniz. Cups of milk yani bardak süt ve teaspoons of sugar yani çay kaşığı şeker gibi yapıların ifadesinde many ve sayılamayan isimler bir arada kullanılabilir. How many kalıbı, Türkçeye ‘kaç tane’ olarak çevrilmektedir.

Sonuç olarak, eğer sayılabilir bir isim ile ilgili miktar öğrenmeniz gerekiyorsa many, sayılamayan bir isim ile ilgili miktar öğrenmeniz gerekiyorsa da much yapılarını kullanmanız gerekmektedir. Konu ile ilgili örnek cümleleri ve detaylı bilgiyi, yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ne Zaman How Much Kullanılmalıdır?

Yukarıda açıkladığımız gibi, sayılamayan isimlerin miktarını öğrenmek için ‘how much’ kalıbını kullanmamız gerekmektedir. How much kalıbının kullanımında, aşağıdaki gramer formülünü kullanabilirsiniz:

How much + sayılamayan isim + yardımcı fiil + fiil + nesne

Sayılamayan isimlere örnek olabilecek bazı isimleri beraber inceleyelim;

 • Love: Aşk
 • Anger: Öfke
 • Knowledge: Bilgi
 • Air: Hava
 • Beauty: Güzellik
 • Research: Araştırma
 • Water: Su
 • Safety: Güvenlik
 • Sugar: Şeker
 • Rice: Pirinç
 • Fear: Korku
 • Evidence: Kanıt
 • Tea: Çay
 • Corn: Mısır
 • Milk: Süt
 • Snow: Kar
 • Paper: Kağıt
 • Ice: Buz
 • Fruit: Meyve
 • Bread: Ekmek
 • Cheese: Peynir
 • Petrol: Benzin
 • Soup: Çorba
 • Money: Para
 • Furniture: Mobilya
 • Coffee: Kahve

Ne Zaman How Many Kullanılmalıdır?

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, many kelimesi, countable yani sayılabilir isimler ile beraber kullanılmalıdır. Sayılabilen isimlerin miktarını öğrenmek için kullanmamız gereken kalıp ‘how many’ kalıbıdır. How many kalıbının kullanımında, aşağıdaki gramer formülünü kullanabilirsiniz:

How many + sayılabilen isim + yardımcı fiil + fiil + nesne

Sayılabilen isimlere örnek olabilecek bazı isimleri beraber inceleyelim;

 • Dog: Köpek
 • Cat: Kedi
 • Animal: Hayvan
 • Man: Adam
 • Person: İnsan
 • Bottle: Şişe
 • Box: Kutu
 • Note: Not
 • Dollar: Dolar
 • Cup: Kupa / Bardak
 • Plate: Tabak
 • Fork: Çatal
 • Table: Masa
 • Chair: Sandalye
 • Suitcase: Bavul
 • Bag: Çanta

Para için How Much mı How Many mi Kullanılır?

İsimler, sayılabilir ve sayılamayan olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Elma, kalem gibi isimler sayılabilir isimler olarak nitelendirilirken, süt ve para gibi isimler sayılamayan isimler olarak kabul edilir. Bu tür sayılamayan isimler, genellikle paketleriyle ya da içinde bulundukları kalıplarıyla sayılmaktadır. İki dilim ekmek, bir bardak süt gibi. Sayılabilen isimler tekil ya da çoğul yapıda karşımıza çıkar. İngilizce öğrenirken, öğrendiğiniz isimlerin sayılabilir olup olmadığını da ilk etapta öğrenirseniz, dili kullanmak sizin için çok daha kolay olacaktır.

Money yani para, uncountable yani sayılamayan isimler arasında bulunmaktadır. Yani Türkçe üzerinden de İngilizce üzerinden de düşündüğümüzde, bir para, iki para ya da one money, two money gibi şeyleri dillerde kullanmadığımızı biliyoruz. Bu sebeple paranın miktarını sormak amacıyla how much kalıbı kullanılmalıdır.

How Many Lollipops Sorusunun Cevabı Nedir?

Dilerseniz şimdi çalışmamıza birkaç cümle örneğinin soru cevap biçimlerini inceleyerek devam edelim. Bu cümleler how much ve how many İfadeleriyle oluşturulacaktır.

How many lollipops? sorusu ile başlayalım. Bu sorunun Türkçe karşılığı ‘kaç tane lolipop’tur. Bu sorunun gramatik yapısını incelediğimizde karşımıza şöyle bir yapı çıkıyor:

how many / kaç tane + plural noun (countable) / çoğul isim (sayılabilir)

Lolipop, sayılabilen isimlere bir örnektir. Dolayısıyla, ne kadar lolipop olduğunu sormak, mevcut lolipop miktarını öğrenmek amacı ile, ‘how many’ kalıbını kullanmanız gerekmektedir. Tam bir soru cümlesi kurmamız gerekirse;

 • Question / Soru: How many lollipops do you have? (Kaç tane lolipopun var?)
 • Answer / Cevap: I have three lollipops. (Benim üç adet lolipopum var.)

Soruya alternatif bir cevap olarak:

There are kalıbı ile de cevap verebilirsiniz. There are five lollipops / Beş adet lolipop var gibi.

How Many Languages Do You Speak Nasıl Cevap Verilir?

İnceleyeceğimiz ikinci soru, ‘how many languages do you speak’tir. Sorunun Türkçe karşılığı, ‘sen kaç dil biliyorsun / kaç dil konuşuyorsun’dur.

Bu sorunun gramatik yapısını incelediğimizde karşımıza şöyle bir yapı çıkıyor:

how many + plural noun (countable) / çoğul isim (sayılabilir) + auxiliary verb / yardımcı fiil  + subject / özne + verb / fiil

Tıpkı lolipop gibi, language yani dil de sayılabilen bir isimdir. Bu sebeple language ismi ile beraber kullanılması gereken kalıp ‘how many’ kalıbıdır. How many languages do you speak sorusuna şu şekilde cevap verilebilir:

I can speak … languages. (Ben … dili konuşabilirim.)

How Many Pencils Nasıl Cevap Verilir?

How many pencils…? sorusu ile devam edelim. Bu sorunun Türkçe karşılığı ‘kaç tane kalem’dir. Bu sorunun gramatik yapısını incelediğimizde karşımıza şöyle bir yapı çıkıyor:

how many / kaç tane + plural noun (countable) / çoğul isim (sayılabilir)

Kalem de, tıpkı yukarıdaki örnekler gibi sayılabilen isimlere bir örnektir. Dolayısıyla, kaç tane kalem olduğunu sormak, mevcut kalem miktarını öğrenmek amacı ile, ‘how many’ kalıbını kullanmanız gerekmektedir. Tam bir soru cümlesi kurmamız gerekirse;

 • Question / Soru: How many pencils do you have? (Kaç tane kalemin var?) / How many pencils are there?
 • Answer / Cevap: I have three pencils. (Benim üç adet kalemim var.)

Soruya alternatif bir cevap olarak:

There are kalıbı ile de cevap verebilirsiniz. There are five pencils. / Beş adet kalem var, gibi.

How Many Rulers İngilizce Nasıl Cevap Verilir?

How many rulers…? sorusu ile devam edelim. Bu sorunun Türkçe karşılığı ‘kaç tane cetvel’dir. Bu sorunun gramatik yapısını incelediğimizde karşımıza şöyle bir yapı çıkıyor:

how many / kaç tane + plural noun (countable) / çoğul isim (sayılabilir)

Ruler yani cetvel de, tıpkı yukarıdaki örnekler gibi sayılabilen isimlere bir örnektir. Dolayısıyla, kaç tane cetvel olduğunu sormak, mevcut cetvel miktarını öğrenmek amacı ile, ‘how many’ kalıbını kullanmanız gerekmektedir. Tam bir soru cümlesi kurmamız gerekirse;

 • Question / Soru: How many rulers do you have? (Kaç tane cetvelin var?) / How many rulers are there?
 • Answer / Cevap: I have two rulers. (Benim iki adet cetvelim var.)

Soruya alternatif bir cevap olarak:

There are kalıbı ile de cevap verebilirsiniz. There are nine rulers. / Dokuz adet cetvel var, gibi.

İngilizce Kaç Kardeşin Var Nasıl Sorulur ve Cevaplandırılır?

Arkadaşlarımızla veya yeni tanıştığımız biriyle konuşmak istediğimizde, onlara ailesi hakkında sorular sormak bir diyalog başlatmanın en kolay yoludur. Bu sorular bazen size sorulur, bazen de ailede kaç kişinin olduğunu siz karşı tarafa sorarsınız. Bu soruları herhangi bir yabancı ülkede veya İngilizceyi kullanabileceğiniz birçok yerde İngilizce olarak sormanız gerekecektir. Tam da bu sebeple, bu soruları nasıl soracağınızı ve sorulara nasıl cevap vereceğinizi biliyor olmanız gerekmektedir. Kaç kız kardeşin var ve kaç erkek kardeşin var sorularının İngilizce karşılıklarını beraber inceleyelim;

 • How many brothers or sisters have you got? (Kaç kız kardeşe ya da erkek kardeşe sahipsin / sahipsiniz?)
 • How many brothers do you have? (Kaç erkek kardeşin / kardeşiniz var?)
 • How many sisters do you have? (Kaç kız kardeşin / kardeşiniz var?)

Zaman Sayılabilir mi Sayılamaz mı?

İngilizcede time yani zaman kelimesi hem sayılabilir hem de sayılamayan bir isim olarak kullanılabilir. Bir şeyi tamamlamak için gereken zamandan bahsederken (saat / gün sayısı vb.), time genellikle sayılamayan bir isim olarak kabul edilir.

Örnek:

 • How much time do you need to call me back? (Beni geri aramak için ne kadar zamana iktiyacın var?)
 • How much time will it take to run ten kilometers? (On kilometre koşmak ne kadar zaman alır?)

Saatler ile ilgili konuşurken ise, zaman sayılabilir bir isim olarak kabul edilmektedir.

Örnek:

 • How many hours will you sing at that concert? (O konserde kaç saat şarkı söyleyeceksin?)

Konu ile ilgili karışık cümle örnekleri:

 • How many times does he have to tell you not call him when he is at the office? (Sana daha kaç kere, onu ofisteyken aramamanı söylemesi gerekiyor?)
 • How many times a month does she workout? (O, ayda kaç kere antrenman yapıyor?)
 • How many times a day do you smoke? (Günde kaç kere sigara içiyorsun?)
 • I can not remember how many times he was there for me. (Benim için kaç kere orada olduğunu / beni kaç kere desteklediğini hatırlamıyorum.)

İngilizcede Ekmek Sayılabilir mi?

Bread yani ekmek, İngilizcede uncountable yani sayılamayan isimler arasında yer alır. Ekmeğin miktarı, bir parça ekmek, iki dilim ekmek gibi kalıplar ile beraber ifade edilmektedir. Bu sebeple, bread yani ekmek kelimesi, how much kalıbı ile birlikte kullanılmalıdır.

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • I would like to have a slice of bread please. (Bir dilim ekmek almak isterim lütfen.)
 • I got a loaf of bread for breakfast yesterday. (Dün, kahvaltı için bir somun ekmek aldım.)
 • Jenny cut his girlfriend a piece of bread. (Jenny, kız arkadaşına bir dilim ekmek kesti.)

İngilizcede Milk Sayılabilir mi?

Milk yani süt, İngilizcede uncountable yani sayılamayan isimler arasında yer alır. Sütün miktarı, bir bardak süt, iki litre süt gibi kalıplar ile beraber ifade edilmektedir. Bu sebeple, milk yani süt kelimesi, how much kalıbı ile birlikte kullanılmalıdır.

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • It is controversial if children should drink milk every day. (Çocukların her gün süt içmelerinin doğru olup olmadığı tartışmalı bir konu.)
 • There is some milk in the fridge. (Dolapta biraz süt var.)
 • Would you like a glass of milk? (Bir bardak süt ister misin?)
 • Yesterday I bought three liters of milk from the convenience store. (Dün marketten üç litre süt aldım.)

İngilizcede Peynir Sayılabilir mi?

Peynir kelimesi hem sayılabilir hem de sayılamayan bir isimdir. Pek çok peynir türü bulunmaktadır ve bu nedenle söz konusu peynir türlerinden bahsettiğimizde peynir sayılabilir bir isim olarak, peynirin miktarından bahsettiğimizde ise sayılamayan bir isim olarak kabul edilmektedir.

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • She would like some cheese please, thank you. (O, biraz peynir istiyor lütfen. Teşekkürler.)
 • Ricky had a lot of cheese for lunch. (Ricky öğle yemeğinde çok fazla peynir yedi.)
 • I prefer soft French cheeses like Brie and Camembert. (Brie ve Camembert gibi yumuşak Fransız peynirlerini tercih ederim.)

İngilizcede Yumurta Sayılabilir mi?

Eggs yani yumurta kelimesi sayılabilir bir isimdir. Yumurta miktarını sormak istediğimizde, how many kalıbını kullanmamız gerekmektedir.

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • Can you please show me where the eggs are? (Lütfen bana yumurtaların yerini gösterir misiniz?
 • Some prefer oatmeal for breakfast, but I prefer eggs. (Bazıları kahvaltı için yulaf ezmesini tercih eder, ama ben yumurta tercih ederim.)
 • There are plenty of eggs in the fridge. (Dolapta pek çok yumurta var.)
 • Eating eggs is bad for some people. (Yumurta yemek bazı insanlar için iyi değildir.)
 • These chickens lay eggs almost every morning. (Bu tavuklar neredeyse her sabah yumurta verir.)

İngilizcede Pirinç Sayılabilir mi?

Rice yani pirinç, İngilizcede sayılamayan isimler arasında bulunmaktadır. Bu sebeple pirinç miktarını öğrenmek istediğimizde how much kalıbını kullanmamız gerekmektedir.

Konu ile ilgili cümle örnekleri:

 • Can you please soak some rice, I will cook this afternoon. (Biraz pirinç ıslatabilir misin? Bu akşam üstü pişireceğim.)
 • I would like to ask for some rice please. (Biraz pirinç rica edeceğim lütfen.)
 • How is it possible to know how much rice you will get? (Ne kadar pirinç alacağını bilmen nası mümkün olabilir?)

Much ve Many Arasındaki Temel Fark Sayılabilirlik midir?

Many ve much birbirine çok benzer yapılardır ve her ikisi de niceldir. Ama aralarında farklılıklar da bulunmaktadır.

Many, her zaman sayılabilir isimlerle kullanılır ve sayılabilen bu isimler çoğul isim olarak da karşımıza çıkabilir. Many, soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde de kullanılabilir. Ayrıca resmi İngilizce olarak ve cümlelerin başında olumlu cümlelerde de kullanılabilir.

Much ise her zaman sayılamayan isimlerle kullanılır ve isimler her zaman tekildir çünkü sayılamayan isimler çoğul formda kullanılamazlar. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde much kullanılmalıdır.

How Much How Many Exercises PDF

Konu ile ilgili, how much ve how many kalıpları ile ilgili bilginizi pratik edebileceğiniz örneklere yer verilen PDF’e buradan ulaşabilirsiniz.

How Many How Much Örnek Soruları ve Cevapları

Son olarak, how many ve how much yapıları ile kurulan sorulara ve onlara verilen cevaplara örnek cümleleri inceleyelim;

 • Question / Soru: How many chocolates do I need? (Ne kadar çikolataya ihtiyacım var?)
  Answer / Cevap: A lot of chocolates, because it will be a hard day. (Çok çikolata. Çünkü zor bir gün olacak.)
 • Question / Soru: How much coffee was left? I feel exhausted. (Ne kadar kahve kaldı? Çok yorgunum.)
  Answer / Cevap: A lot. (Çok.)
 • Question / Soru: How many people were there at the event? (Etkinlikte kaç kişi / insan vardı?)
  Answer / Cevap: There were twenty people. (Yirmi kişi vardı.)
 • Question / Soru: How much sugar should I add to the recipe? (Tarife ne kadar şeker eklemeliyim?)
  Answer / Cevap: A kilo. (Bir kilo.)
 • Question / Soru: How much time is there left? (Ne kadar zaman kaldı?)
  Answer / Cevap: There are sixteen minutes left. (On altı dakika var.)
 • Question / Soru: How many cats are there in the garden? (Bahçede kaç tane kedi var?)
  Answer / Cevap: There are six cats. (Altı tane kedi var.)
 • Question / Soru: How much money do you need daily? (Günlük ne kadar paraya ihtiyacın var?)
  Answer / Cevap: I need fifty liras. (Elli liraya ihtiyacım var.)
 • Question / Soru: How many pencils are there in the classroom? (Sınıfta kaç tane kalem var?)
  Answer / Cevap: There are three pencils in the classroom. (Sınıfta üç adet kalem var.)
 • Question / Soru: How many languages can she speak? (O kaç dil konuşabiliyor?)
  Answer / Cevap: She speaks three languages, English, German and Turkish. (Üç dil biliyor, İngilizce, Almanca ve Türkçe.)
 • Question / Soru: How many bananas should I buy for the cake? (Pasta için kaç tane muz almalıyım?)
  Answer / Cevap: Three bananas would be enough. (Üç muz yeterli olur.)
 • Question / Soru: How many books are there in your room? (Odanda kaç tane kitap var?)
  Answer / Cevap: There are six books. (Altı kitap var.)
 • Question / Soru: How much paper is there for the prints? (Yazıcı için ne kadar kağıt var?)
  Answer / Cevap: There is a little paper. (Az miktarda kağıt var.)

How many ve how much yapılarına ek olarak some ve any kalıpları ile ilgili bilgi sahibi olmanız ve bu soruların cevaplarını bilmeniz önemlidir. “İngilizce Some Any / Biraz Hiç Konu Anlatımı” başlıklı makalemizi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir