İngilizce Aile Tanıtma ve Aile Üyeleri İngilizce Yazılışları - Wordly

İngilizce Aile Tanıtma ve Aile Üyeleri İngilizce Yazılışları


İngilizce Aile Tanıtma ve Aile Üyeleri İngilizce Yazılışları

Bir dilin temel becerileri arasında kişinin kendisini ve aile bireylerini tanıtması önemli bir konuma sahip. İngilizce öğrenirken de durum elbette aynı şekilde. İngilizceniz eğer başlangıç seviyesinde ise, kendinizi ve aile bireylerinizi tanıtmayı öğrenmeniz hem kelime bilginizin gelişmesini sağlayacak, hem de öğreneceğiniz kalıplar ile dil bilgisi noktasında da kendinizi geliştirme fırsatı sunacak.

Aile kavramı hem çekirdek aileyi hem de bu çekirdek aile dışındaki akrabaları da kapsamaktadır. Farklı kültürler, farklı inançlar bu konuda bir çok farklı yapıyı beraberinde getirmiştir. Başlangıç seviyesi diyalogları için bu konu vazgeçilmezdir dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. 

Bu yazımızda, İngilizce aile tanıtma ve çeşitli aile üyelerinin İngilizce yazılışları içeriklerini bulabilirsiniz. Keyifli okumalar!

İngilizce Aile Üyeleri (Family Members) Tanıtma 

Aile ile ilgili diyaloglara şu şekilde temel ve kolay cümlelerle başlayabilirsiniz:

 • Do you have any family around here? (Buralarda ailenden kimse var mı?)
 • Tell me about your family. (Bana/bize ailenden bahset.)

Bu sorulara cevap olarak şu verilebilir:

 • There are four people in my family; me, my parents, and my sister and we live in İstanbul. (Dört kişilik bir ailem var; ben, annem, babam ve kız kardeşim ve biz İstanbul’da yaşıyoruz.)

Bu tarz bir yanıt ile diyaloğun uzamasını sağlayabilirsiniz ve basitçe de aileniz ile bilgi vermiş olursunuz.
Aile bireylerini İngilizcede doğru bir biçimde tanıtmak için elbette aile yapılarının karşılıklarını bilmeniz gerekmektedir.


Birinci dereceden akrabalardan bahsetmek;
Sorulabilecek sorular:

 • How big is your family? (Aileniz ne kadar büyük?)
 • Do you have any brothers or sisters? (Hiç erkek ya da kız kardeşiniz var mı?)


Bu sorulara çekirdek aile (immediate family) bağlamında cevap verilmelidir. Immediate family yani çekirdek aile kavramı, beraber yaşadığınız ya da beraber yaşamasanız da çok yakın ilişkide olduğunuz kişileri kapsar. Yazının devamında ilgili kavramları inceleyebilirsiniz.


Evli olmayan bir kişinin birinci dereceden akrabaları şu şekilde olur:

 • Parents: Ebeveyn , anne ve baba
 • Sibling: Kardeş
 • Brother: Erkek kardeş
 • Sister: Kız kardeş


Türkçede abla diye ifade ettiğimiz kişi İngilizcede ‘older sister’ diye ifade edilmektedir. Ağabey diye ifade ettiğimiz kişi ise, ‘older brother’ diye ifade edilmektedir.
İngilizcede anne ve baba kelimeleri için farklı farklı kısaltmalar kullanılmaktadır; “mom, mum, mummy, mommy” ve “dad, daddy, pap, papa, paps, pops” gibi.


İngilizcede üvey ilişkiler için kullanacağınız kalıp ise step- … dir. Örneğin, babanız bir başka kadın ile evlendiyse, o sizin üvey anneniz yani step – mother ‘ınızdır. Step father, step brother , step sister gibi çoğaltabiliriz bu örnekleri.

Evli olan birinin birinci dereceden akrabaları ise şu şekilde özetlenebilir:

 • Spouse : Eş
 • Husband : Eş – erkek
 • Wife : Eş – kadın
 • Children : Çocuklar
 • Son : Erkek çocuk
 • Daughter : Kız çocuk

Geniş aileden söz ederken sorulabilecek sorular;

 • Do you live with your grandparents? (Büyükanne ve büyükbabanla birlikte mi yaşıyorsun?)
 • How often do you see your cousins? (Kuzenlerini ne sıklıkta görüyorsun?)


Geniş aile, büyükanne, büyükbaba, dayı, amca, hala, teyze ve kuzen gibi akrabaları içermektedir.
İngilizce ve Türkçedeki şu ayrıma dikkat çekmek isteriz. İngilizcede amca ve dayı için ‘uncle’ kelimesi kullanılmaktadır. Türkçedeki gibi iki farklı kelime kullanılmamaktadır. Aynı şekilde hala ve teyze için de tek bir kelime ‘aunt’ kullanılmaktadır.


İster çekirdek aileden ister geniş aileden bahsediyor olalım, cümlelerimizi iyelik zamirleri ile beraber kurmak biraz işimizi rahatlatabilir. Özellikle başlangıç seviyesinde bir İngilizcemiz varsa, benim annem, benim kuzenim gibi ifadeleri daha rahat kullanabiliriz.

Ailemizi tanıtırken kullanabileceğimiz farklı ifadele ve kalıpları beraber inceleyelim;

 • To look like (Benzemek)
 • To take after (Birine çekmek, bir özelliğini/huyunu birinden almak)
 • To run in the family (Aileden gelmek)
 • Like father, like son (Aynı babasının oğlu)
 • To have something in common (Ortak noktası olmak)
 • To be named after (Adı verilmek)
 • To get along with (İyi geçinmek)
 • To be on good terms (Arası iyi olmak)
 • To be close to (Birine yakın olmak)
 • To look up to (Birini örnek almak, birine saygı/hayranlık duymak)
 • To get together (Bir araya gelmek)
 • To start a family (Yuva kurmak)

İngilizce Aile Ağacı

 

İngilizce Aile Tanıtma Örnek Paragrafları

Örnek Paragraf 1 / Paragraph Example 1

Hello, my name is Roal. I come from a small family. There are three people in my family. I do not have any brothers or sisters. I look like my mom a lot. We both have green eyes and blonde hair. I am very different from my dad. He is very shy and patient. But I do not like to wait for anything and I am talkative. We always have our breakfast together. Some mornings we go out to have breakfast. We all like to watch horror movies. We live in Mainz. My grandmother’s name is Shacha. She is sixty four years old and she lives with my grandfather Yukiro. That is all about my family, thank you so much for listening.

Merhaba, benim adım Roal. Küçük bir aileden geliyorum. Ailemde üç kişi var. Kız kardeşim ya da erkek kardeşim yok. Anneme çok benziyorum. İkimizin de yeşil gözleri ve sarı saçları var. Babamdan ise çok farklıyım. O çok utangaç ve sabırlı. Ama ben herhangi bir şeyi beklemeyi sevmem ve çok konuşkanımdır. Kahvaltılarımızı hep beraber yaparız. Bazı sabahlar kahvaltı etmek için dışarı çıkarız. Hepimiz korku filmi izlemeyi severiz. Mainz’da yaşıyoruz. Büyükannemin ismi Shacha. Kendisi altmış dört yaşında ve büyükbabam Yukiro ile beraber yaşıyor. Bunlar ailem ile ilgili söyleyeceklerimin tamamı, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Örnek Paragraf 2 / Paragraph Example 2

Hello everyone my name is Rezzan. I live in Ankara with my family, which consists of my mom, two brothers and a older sister. My mother and my father are separated, but it is okay anyway, because they have happy lives on their own. Also, my older sister spends very little time in home with us, so it will not be wrong if I say I am living with my mom and two brothers. My sister is twenty eight years old and she is a singer. My brothers are twins and they are twenty five years old. They are both teachers.

Herkese merhaba, benim adım Rezzan. Ankara’da annem, iki erkek kardeşim ve bir ablamdan oluşan ailem ile yaşıyorum. Annem ve babam ayrıldılar, ama bu bir problem değil, çünkü her ikisinin de mutlu birer hayatı var. Ablam da evde bizimle pek vakit geçirmiyor, yani sadece annem ve erkek kardeşlerim ile yaşıyorum desem yanlış olmayacaktır. Ablam yirmi sekiz yaşında ve o bir şarkıcı. Erkek kardeşlerim ikizler ve yirmi beş yaşındalar. Her ikisi de öğretmen.

Örnek Paragraf 3 / Paragraph Example 3

In my family there are six people; my mother, my father, my brother , my two sisters and me. My mother is a teacher and my father is a doctor. We live together with my parents and my sisters. My brother lives far away, but I go to visit him and his family every summer. He lives in Bodrum. He has a very cute kitten. I like to play with her. One of my sisters is a lawyer she works too much that sometimes I even do not see her face. But I know that she loves me very much and that is enough for me. I have a nephew named Murat, he is two years old. He likes to sing. My brother and I went to swimming with him last summer and we had so much fun. That is all I can tell you about my family.

Benim ailemde altı kişi var; annem, babam, erkek kardeşim, iki kız kardeşim ve ben. Annem bir öğretmen ve babam da bir doktor. Annem, babam ve kız kardeşlerim ile beraber yaşıyoruz. Erkek kardeşim uzakta yaşıyor, ama onu her yaz ziyarete gidiyorum. Kendisi Bodrum’da yaşıyor. Çok tatlı bir yavru kedisi var. Onunla oynamayı çok seviyorum. Kız kardeşlerimden biri avukat ve o kadar çok çalışıyor ki bazen onun yüzünü bile göremiyorum. Ama beni sevdiğinin biliyorum ve bu benim için yeterli. Murat isimli bir yeğenim var, kendisi iki yaşında. Şarkı söylemeyi seviyor. Erkek kardeşim ve ben geçen yaz onunla yüzmeye gittik ve çok eğlendik. Ailem hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

İngilizce Aile Bireyleri ile İlgili Örnek Cümleler

 • I look like my father. (Ben babama benziyorum.)
 • She always look up to her mother. (O her zaman annesine gıpta ile bakar, onu örnek alır.)
 • I play football with my son every Sunday. (Ben oğlum ile her pazar futbol oynarım.)
 • She is the daughter that every parent wants to have. (O her anne babanın sahip olmak isteyeceği bir kız evlat.)
 • I have a child named Ruby. (Ruby adında bir çocuğum var.)
 • Melisa told me she has three children and that she is very exhausted. (Melisa bana üç çocuğu olduğunu ve çok yorgun olduğunu söyledi.)
 • I love my husband’s smile very much. (Kocamın gülümseyişini pek seviyorum.)
 • His wife is a musician. (Onun eşi bir müzisyen.)
 • Actually, I do not like my brother so much. He is a rude person. (Aslında, erkek kardeşimi pek sevmem. O kaba bir insan.)
 • Growing up with five sisters was awesome! (Beş kız kardeş ile beraber büyümek harikaydı!)
 • My uncle lives in Germany. (Amcam Almanya’da yaşıyor.)
 • You should have visited your aunt when she came back to İstanbul. Too late now! (Teyzen İstanbul’a geri geldiğinde onu ziyaret etmeliydin. Artık çok geç!)
 • You should buy more presents to your nephew. (Erkek yeğenine daha fazla hediye almalısın.)
 • How many niece do you have? (Kaç tane kız yeğenin var?)
 • I will move in with my cousins next week. (Gelecek hafta kuzenlerim ile eve çıkacağız.)
 • Unfortunately, my grandmother was died before I was born. (Maalesef, büyükannem ben doğmadan önce öldü.)
 • My grandfather is a repairman. (Büyükbabam bir tamirci / usta.)
 • Do you know your step- father well? (Üvey babanı iyi tanıyor musun?)
 • I really like spending time with my step – daughter. (Üvey kızım ile vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum.)
 • Do you know my half – sister? (Sen benim üvey kız kardeşimi tanıyor musun?)
 • It was hard for me to get along with my son – in – law, but we made it somehow. (Benim için damadım ile iyi anlaşmak zordu, ama bir şekilde başardık.)

İngilizce Akrabalar ve Anlamları

Aile üyelerinin İngilizce karşılıklarını ve aile ile ilgili cümleler kurarken bilmenizde fayda olacak bazı kalıpları beraber inceleyelim;

 • Family: Aile
 • Father: Baba
 • Dad: Baba (Samimi İfade Şekli)
 • Mother: Anne
 • Mom: Anne (Samimi İfade Şekli)
 • Son: Oğul
 • Daughter: Kız
 • Parent: Ebeveyn
 • Child: Çocuk
 • Children: Çocuklar
 • Husband: Eş (Erkek-koca)
 • Wife: Eş (Kadın)
 • Brother: Erkek Kardeş
 • Sister: Kız Kardeş
 • Uncle: Amca – Dayı
 • Aunt: Hala – Teyze
 • Nephew: Erkek Kuzen – Yeğen
 • Niece: Kız Yeğen – Kuzen
 • Cousin: Kuzen
 • Grandfather: Büyükbaba
 • Granddad: Büyükbaba-dede
 • Grandpa: Büyükbaba-dede
 • Grandmother: Büyükanne
 • Granny: Nine
 • Grandparents: Büyük Anne Ve Baba
 • Grandson: Erkek Torun
 • Granddaughter: Kız Torun
 • Grandchild: Torun
 • Relative: Akraba
 • Twin: İkiz Kardeş
 • Baby: Bebek
 • Stepfather: Üvey Baba
 • Stepmother: Üvey Anne
 • Stepson: Üvey Oğul
 • Stepdaughter: Üvey Kız
 • Stepbrother: Üvey Erkek Kardeş
 • Stepsister: Üvey Kız Kardeş
 • Half-sister: Üvey Kız Kardeş
 • Half-brother: Üvey Erkek Kardeş
 • Mother-in-law: Kayınvalide
 • Father-in-law: Kayınpeder
 • Son-in-law: Damat
 • Daughter-in-law: Gelin
 • Sister-in-law: Yenge
 • Brother-in-law: Kayınbirader
 • Single: Bekar
 • Married: Evli
 • Engaged: Nişanlı
 • Separated: Ayrılmış
 • Divorced: Boşanmış
 • Marriage: Evlilik
 • Wedding: Düğün
 • Bride: Gelin
 • Bridegroom: Damat
 • Parents : Ebeveyn ‘’anne ve baba’’
 • The Whole Family : Bütün aile
 • Kids : Çocuklar
 • Fiance : Nişanlı
 • Ex Husband : Eski eş ‘’erkek’’
 • Ex Wife : Eski eş ‘’kadın’’
 • Couple : Karı koca, evli çift

Tüm bu akrabaları ve kalıpları iyelik zamirlerini kullanarak anlatabilirsiniz. Konunun iyice pekişmesi adına yukarıda verilen aile tanıtma paragraflarını ve aile bireyleri ile ayrı ayrı cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir