İngilizce As Kullanımı ve As As Kalıbı Konu Anlatımı - Wordly

İngilizce As Kullanımı ve As As Kalıbı Konu Anlatımı


İngilizce As Kullanımı ve As As Kalıbı Konu Anlatımı

Yalnız başına kullanıldığında ‘için, olarak, gibi’ gibi anlamlara işaret eden ‘as’ ifadesi farklı özel kullanım alanlarında ve ‘as … as’ kalıbı şeklinde de kullanılabilmektedir. ‘As … as’ kalıbı kullanımlarına bağlı olarak cümleye farklı farklı anlamlar verebilmektedir. Örneğin ‘as long as’ ‘olduğu sürece’ anlamında kullanılıyorken, ‘as much as’ cümleye ‘onun kadar’ gibi bir anlam katmaktadır.

As kullanımı ve As … as kalıpları İngilizce gramer konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle TOEFL, YDS gibi sınavlara hazırlanıyorsanız, bu konulara önem vermenizi öneriyoruz. Yazının devamında as kullanımı ve as … as konu anlatımı ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İngilizcede As Kullanımı

As, yukarıda da söz ettiğimiz gibi ‘olarak, gibi, dahi, kadar, için’ gibi anlamlara karşılık vermektedir. Preposition yani edat görevinde kullanılabildiği gibi, conjunction yani bağlaç görevi ile de kullanılmaktadır.

As yapısının kullanım alanlarını beraber inceleyelim;

Preposition yani edat görevinde as:

As, edat görevinde iken bir isim ile beraber kullanılır ve bir iş ya da şeyin rolünü ya da amacını belirtmede bize yardımcı olur.

Örneğin;

I thought as a poet. (Bir şairmişim gibi / bir şair gibi düşündüm.)

Conjunction yani bağlaç görevinde as:

Bu görevde as, bir olay olurken başka bir olayın sürecinin devam etmesi durumunda kullanılmaktadır. İki cümle arasında bir nevi neden sonuç ilişkisi kurulmasına yardımcı olmaktadır.

Örneğin;

I left the class before it ended as I had an exam in the other class. (Ders bitmeden sınıftan ayrıldım çünkü diğer sınıfta bir sınava girmem gerekti / bir sınavım vardı.)

Benzerlik kurmak için kullanılan as:

Adı üzerinde, iki şey arasındaki benzerliğin ifadesinde kullanılmaktadır.

Örneğin;

Your pen is the same colour as my pen. (Senin kaleminin rengi benim kalemimin rengi ile aynı.)

Eş zamanlılık anlamı vermek için kullanılan as:

Aynı zamanda gerçekleşen durumların ifadesinde de as kullanılabiliyor.

Örneğin;

He left the room as I walked in. (Odaya girdiğim anda, o odadan ayrıldı.)

İngilizcede As As Kullanımı ve Anlamı

As … as kalıbı üç farklı anlamda kullanılabilmektedir. Kalıbın üç farklı kullanımı şu şekildedir;

 • İlk olarak, karşılaştırılma durumlarında, iki tarafın eşitliğini belirmek amacı ile as + (sıfat / zarf ) + as gramer formulü ile kullanılabilir.

Örneğin;

The movie was as funny as the last one. (Film en az ilk film kadar komikti.)

 • İkinci olarak, as … as kalıbı olumsuz eşitlik durumlarında da kullanılabilmektedir. Bu kullanım için, ‘not as + adjective (sıfat) / adverb (zarf) + as’ formulünü kullanabilirsiniz.

Örneğin;

His behaviour was not as kind as hers. (Onun tutumu, kızın tutumu kadar kibar değildi.)

 • Üçüncü olarak ise kalıbı olasılık bildiren cümlelerde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte kalıp yapılabilirlik anlamını vermek için de kullanılabilir. ‘as … as + possibility’ formulü bu bağlamda kullanılabilir. Olasılık anlamı vermek için, ‘’as … as + possible’’, yapılabilirlik anlamını vermek için ise, “as … as + modal verbs (can/could…)” kalıplarını kullanabilirsiniz.

Örneğin;

You should turn the project as soon as possible. (Projeyi olabildiğince çabuk teslim etmelisiniz.)

As … as kalıbı ile karışık cümle örnekleri:

 • She is not as pretty as you. (O senin kadar güzel değil.)
 • You are as thoughtful as me. That is why I trust you. (Sen de en az benim kadar düşüncelisin. Bu nedenle sana güveniyorum.)
 • As far as I am concerned this is the book you are looking for. (Bana göre aradığınız kitap bu.)
 • I like Chopin as well as Bach. (Chopin’i, Bach’ı sevdiğim gibi / kadar seviyorum.)

İngilizcede As Much As Kullanımı

As much as kalıbı, miktar üzerinden yapılan karşılaştırmalarda karşımıza çıkar. İngilizcede sayılamayan isimler ile beraber kullanılan ‘much’ kelimesi, ‘fazla, çok, belirli bir miktar’ anlamlarına gelmektedir. Kalıp olarak as much as ise, cümleye ‘kadar, -e kadar’ anlamlarını katmaktadır. Kalıp tekil isimler ile beraber kullanılmaktadır.

As much as yapısı ile ilgili cümle örnekleri:

 • I would like to save as much money as I can till I graduate. (Mezun olana kadar biriktirebileceğim kadar para biriktirmek istiyorum.)
 • That job does not take as much time as you think. (O iş senin düşündüğün kadar zaman almaz / düşündüğün kadar sürmez.)
 • My dog does not eat as much as my cat. (Köpeğim, kedim kadar yemek yemez.)
 • I hope he loves you as much as I love. (Umarım o seni benim sevdiğim kadar sever.)
 • They do not care about the situation as much as we do. (Onlar durumu bizim önemsediğimiz kadar önemsemiyor.)

İngilizcede As Long As Kullanımı

En önemli görevi koşul anlamı veriyor olmak olan as long as bağlacı, Türkçe’ye ‘takdirde, sürece, olduğu sürece, yeter ki’ şeklinde çevrilmektedir. Cümledeki görevi, elbette diğer bağlaçların da yaptığı gibi iki cümleyi birbirine bağlamakttı.r

As long as kalıbının gramer yapısını beraber inceleyelim;

As long as kalıbı iki farklı şekilde kullanılabiliyor:

 • İlk olarak, ‘as long as + cümle + cümle’ şeklinde kullanılabilir.

Örneğin,

As long as you are here, they will not call me. (Sen burada olduğun sürece beni aramayacaklar.)

As long as yapısı iki cümle arasında kullanılmak zorunda değil. Dilerseniz yukarıdaki örnek cümlede görüldüğü üzere cümleye bağlaç ile başlayıp sonra iki cümleyi ard arda ekleyebilirsiniz. Bu kullanım tercih edildiğinde ard arda yazılan cümleler arasında virgül kullanmayı unutmayın lütfen.

 • İkinci formüle gelecek olursak; ‘cümle + as long as + sonuç’. (Burada as long as’in yanındaki cümleler arasında bir sonuç bağı var.)

Örneğin;

She will visit you, as long as she does not have a homework to do. (Yapacağı bir ödevi olmadığı sürece seni ziyaret edecek.)

As long as bağlacı, cümleye üç farklı anlam katmaktadır:

 • Koşul bildiren durumlarda kullanılabilir. ‘Eğer bir şey olursa, bir şey olur’ anlamı vermektedir.

Örneğin;

I will take the ticket back, as long as you promise me to study for your exam. (Bana sınavına çalışacağına dair söz verirsen bileti geri alırım..) Görüldüğü üzere burada, ‘eğer söz verirsen, bileti geri alacağım, bileti geri almam için bu koşula uyum göstermelisin’ gibi bir anlam mevcut.

 • İkinci olarak as long as, bir şeyin bir başka şeye bağlı olduğunu söylemek istediğimiz cümlelerde kullanılabilir. Diğer bir deyişle, iki cümle arasında bir neden sonuç ilişkisi vermek amacı ile kullanılabilir.

Örneğin;

You can date with him as long as you promise to be honest. (Dürüst olacağına söz verdiğin sürece onunla flörtleşebilirsin.) / Burada da bir koşul anlamı bulunuyor. Yine bir olayın gerçekleşmesi bir diğerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı olarak ifade edilmiş.

 • Son olarak as long as kalıbının if, providing ve provided yapıları ile benzer şekilde kullanılabilmektedir. Bu yapılar da diğerleri gibi bir koşul durumunu ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Örneğin;

The running team is going to run next week if/providing/provided there won’t be rain. (Gelecek hafta, eğer yağmur yağmazsa koşu takımı koşacak.)

İngilizcede Just As Kullanımı 

Just as bağlacı İngilizcede, ‘tıpkı, gibi, nasıl ki, olduğu gibi’ anlamlarında kullanılmakta ve bulunduğu cümleye bu türden bir anlam katmaktadır.
Just as kalıbı kullanımı için bir gramer formülü verecek olursak ;

cümle + just as + cümle ya da

Just as + cümle, cümle şeklinde ifade edebiliriz.

Just as kalıbı ile ilgili cümle örnekleri:

 • They came back from the school just as I started to worry about them. (Tam ben onlar için endişelenmeye başladığımda onlar okuldan geri geldi.) / cümle + just as + cümle
 • Just as I was watching her playing a video game, the doorbell rang. (Tam ben onu bilgisayar oyunu oynarken izliyordum ki, kapı zili çaldı.) (Just as + cümle, cümle)
 • I am hopeful about this project, just as you are. (Bu proje için ben de senin kadar ümitliyim.
 • She tries to workout just as you do. (O da en az senin kadar egzersiz yapmaya çalışıyor.)
 • She decided to break up just as she heard he cheated on him. (Onu aldattığını duyduğu anda ondan ayrılmaya karar verdi.)

İngilizcede As Far As Kullanımı

Türkçede, ‘kadarıyla, kadar, olduğu kadar, -e göre, -e kadar, olabildiğince’ gibi anlamlara karşılık gelen as far as yapısı, cümlede genellikle zarf görevi görmektedir. Farklı farklı yapılar ile birleştiğinde farklı anlamlar vermektedir.

As far as kalıbı gramatik olarak hem cümle başında hem de cümle ortasında kullanılabilmektedir.

As far as kalıbının farklı kullanımlarına İngilizce cümle örnekleri üzerinden bir göz atalım;

 • You can go to that movie, as far as you promise me to be back early. (Eğer erken geleceğine dair bana söz verirsen, filmi izlemeye gidebilirsin.)
 • As far as I know, this is not the class that I am attending. Am I right? (Bildiğim kadarı ile bu benim katılacağım ders değil. Doğru mu?)
 • Everybody was suffering after that situation as far as the eye could see. (O durumdan sonra, gözün görebildiği kadarıyla, herkes acı çekiyordu.)
 • There will not be a serious problem as far as everybody acts naturally. (Herkes doğal davrandığı sürece büyük bir problem olmayacak.)
 • As far as I am concerned, you are too shy to tell your feelings to your crush, aren’t you? (Gördüğüm kadarı ile, hoşlandığın kişiye hislerini söylemek için fazla utangaçsın, öyle değil mi?)

İngilizcede As Soon As Kullanımı

Sınavlarda sıkça karşılaşabileceğiniz as soon as kalıbı zaman cümlelerinde de sıkça kullanılmaktadır. Kelime anlamı düşünüldüğünde ‘olur olmaz, -dığında’ gibi anlarlar taşıyan kalıp kullanıldığı esnada tense yani zaman kipi uyumu dikkatle incelenmelidir. Kalıbın bulunduğu cümle ana cümle olarak adlandırılırken, geriye kalan kısım yan cümlecik olarak bilinmektedir. Ana cümle ve yan cümlecik arasındaki zaman kipi uyumu büyük önem taşımaktadır.

As soon as kalıbı da tıpkı as far as kalıbı gibi, gramatik olarak hem cümle başında hem de cümle sonunda kullanılabilir. Formülize etmek gerekirse;

(As soon as cümle + cümle) ya da (cümle, as soon as, cümle) şeklinde yazılabilir.

As soon as kalıbı ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • I have my breakfast every morning, as soon as I get up. (Her sabah kalkar kalkmaz kahvaltımı ederim.)
 • As soon as you send me the email, I will start to work on that article you asked for. (Bana mail atar atmaz, benden istediğin makale üzerine çalışmaya başlayacağım.)
 • I will call you to drink coffee together as soon as I come back from work. (İşten döner dönmez seni bir kahve içmek için arayacağım.)
 • They cut the live broadcast as soon as the guest swore. (Konuk küfür ettiği anda canlı yayını kestiler.)
 • I am waiting for your response, as soon as possible. (Cevabınızı olabildiğince çabuk bekliyorum / en kısa zamanda bekliyorum.)

İngilizcede As Well As Kullanımı

As well as yapısı, Türkçede ‘olduğu gibi…-da -de…’ anlamlarında kullanılmaktadır. Diğer bağlaçlarda da olduğu gibi as well as bağlacı da, iki cümleyi birbirine bağlamak görevinde kullanılmaktadır. Gramatik yapısını formülize edecek olursak;

‘cümle + as well as + cümle’ şeklinde kullanılmaktadır.

Kalıp cümleye ‘birlikte, bu bir tarafa, ilaveten bu bir tarafa, olduğu gibi, gibi, kadar iyi, yanı sıra, hem… hem de… ‘ gibi anlamlar vermektedir.

‘cümle + as well as + cümle’ yapısı, olumlu cümlelerde, olumsuz cümlelerde ve de soru cümlelerinde kullanmak için uygundur.

As well as bağlacı ile ilgili İngilizce cümle örneklerini beraber inceleyelim;

 • I am not sure about this, but I think Hilmi does not know how to ride as well as I do. (Bundan emin değilim ama sanırım Hilmi benim gibi araba kullanmasını bilmiyor.)
 • She has a piano lesson as well as philosophy. (Felsefe dersi aldığı gibi piyano dersi de alıyor.)
 • I speak Mandarin fluently as well as Spanish. (İspanyolca’yı akıcı bir şekilde konuşabildiğim gibi Çince’yi de konuşabiliyorum.)
 • I drink tea as well as coffee every single morning. (Her sabah kahve içtiğim gibi bir de çay içiyorum.)
 • Tobias is not good at teaching as well as you do. (Tobias, öğretme işinde senin olduğun kadar iyi değil.)

İngilizce Not As As ile İlgili Örnek Cümleler

Not as … as kalıbı İngilizcede ‘onun kadar değil’ anlamında kullanılmaktadır. İki as arasına genellikle sıfat kullanılmaktadır. Bildiğiniz gibi not olumsuzluk ekidir, dolayısıyla bu yapı cümleye ‘onun kadar değil’ anlamı katmaktadır, yani olumsuz bir cümle yapısı oluşturmaktadır. Formülize edecek olursak;

cümle + not as … as + cümle şeklinde yorumlayabiliriz.

Not as as ile ilgili İngilizce örnek cümleleri beraber inceleyelim;

 • She is a little bit overweight but not as much as you. (O biraz fazla kilolu fakat senin kadar değil.)
 • Belgrad Forest is crowded on weekdays too, but it is not as crowded as on weekends. (Belgrad Ormanı hafta içleri de kalabalık, ama hafta sonları olduğu kadar değil.)
 • The movie was impressive but not as impressive as the book. (Film etkileyiciydi, fakat kitap kadar etkileyici değildi.)
 • I would like to have an iced americano, but not as iced as my friend’s please. (Ben bir soğuk kahve rica ediyorum ama arkadaşımın kahvesi kadar buzlu / soğuk olmasın lütfen.)
 • Thank you for the article. It seems good. Not as long as I wanted, but okay. (Makale için teşekkürler. İyi görünüyor. İstediğim kadar uzun olmamış ama sorun değil.)

İngilizce As Konusu ile İlgili Örnek Cümleler

 • As she walked in, I knew that she would be the love of my life. (İçeri girer girmez onun benim hayatımın aşkı olacağını biliyordum.)
 • My son really likes it when I dress as Santa. (Oğlum noel baba kılığında giyinmemi gerçekten pek seviyor.)
 • Please accept this car as an anniversary gift from me. (Lütfen bu hediyeyi benden bir yıldönümü hediyesi olarak kabul et.)
 • Tobias really gets angry when his girlfriend treats him as a child. (Tobias, kız arkadaşı ona bir çocukmuş gibi davrandığında gerçekten çok sinirleniyor.)
 • She works as a teacher in the kindergarten. (Çocuk yuvasında bir öğretmen olarak çalışıyor.)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir