İngilizce Aslan Özellikleri ve Aslanın İngilizce Tanıtımı - Wordly

İngilizce Aslan Özellikleri ve Aslanın İngilizce Tanıtımı


İngilizce Aslan

İngilizce Aslan Özellikleri ve Aslanın İngilizce Tanıtımı

Bu makale ormanlar kralı olan aslanlar hakkında olacaktır. Aslan denilince hayvan olan aslan bir yana bazen bir takım, güç, şan ve liderlik gibi konseptler aklımıza gelir. Bunun nedeni aslanın davranışları ve görüntüsüdür. Aslan birçok alanda ana karakter olarak kullanılmıştır.

İngilizce’de tam tamına gelişim sağlayabilmek için çeşitli terminolojilere hâkim olmak şart. Daha doğrusu bir dili tam olarak kültürüyle beraber öğrenebilmek için çeşitli alanlardan kelime öğrenmek şart gözüküyor. Başta hayvanlar olmak üzere coğrafya, sanat ve kültür alanında da kelime edinmek gerçekten çok önemli.

Bu makalede spesifik olarak aslanı seçtik. İlk olarak İngilizce aslan tanıtımını yapacağız ve ardından İngilizce aslan özelliklerini inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra İngilizce hayvanlar ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sitemizi inceleyebilirsiniz. Sitemizde İngilizce hayvan tanıtımı konusunda da makaleler bulabilirsiniz.

İngilizcede Aslan Ne Demektir?

İngilizce’de aslanın karşılığı “Lion” olarak bilinir. Sözlüğe baktığımız zaman aynı zamanda “Lion” karşılığı olarak “cesur kişi, yürekli adam, başarılı veya aranan kimse” ifadelerini görüyoruz. Lion’un eş anlamlılarına baktığımız zaman “ cougar, wildcat, cat, leo, lioness, puma , felis leo, simba ” gibi kelimeler karşımıza çıkıyor.

Başta çizgi filmler olmak üzere, animasyonlar ve animeler’de aslanın hep kral olarak anlatıldığını görürüz. Peki bunun nedeni nedir? Gelin bu soruya bir açıklık getirelim.

1994 yılında Disney tarafından bir çizgi film yapıldı ve bu filmin ismi “The Lion King” Türkçesiyle “ Aslan Kral” olarak konuldu. Bunun yanı sıra eski hikaye kitaplarında da aslanın kral olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Aslanın medyaya yansıtılışı ve heybetli bir görünüşünün olması aslında ormanlar kralı olarak anılmasının temel nedenlerinden bazıları.

İngilizcede Aslan Sözcüğünün Kökeni Nereden Gelmektedir?

Lion kelimesi aslen Yunancadan türemektedir. Yunanca’daki léōn Latince’ye leo olarak geçtikten sonra Fransızcaya lion olarak geçiş yapmıştır. Son olarak orta çağ İngilizcesinden lyoun, lion ve leon formlarını almıştır. Günümüzdeki kullanımı lion şeklindedir.

Aslan Hakkında İngilizce Sorular

Bu başlıkta aslan denilince akla gelen birkaç soruyu ve cevaplarını derledik. Aynı zamanda bu soru ve cevapların İngilizcesini de sizlerle paylaşacağız. Gelin şimdi aslanın İngilizce tanıtımına ve aslanın özelliklerine bakalım.

Aslanların Kaç Bacağı Vardır?

Aslanın 4 tane bacağı vardır. Sizce bu kadar bacağa sahip olması aslanın hızıyla bağlantılı mı? Cevap: Evet. Aslan saatte 80 km hız yapabilmektedir. Bunun nedenlerinden biri de hem güçlü olması hem de esnek bacaklarıdır.

How Many Legs Do Lions Have?

Lion has four legs. Do you think there is a connection between having four legs and the speed of lion. Answer: Yes. Lion can speed up to 80 km per hour and one of the reasons for that is their flexible legs.

Aslanlar Kaç Yıl Yaşar?

Aslanların ortalama yaşam süresi 10 ile 14 yıl arasındadır. 25 yıla kadar yaşan aslanlar bile vardır. Kedigiller familyasından gelen aslan türü, türünün en uzun yaşayanlarından biridir. Peki sizce yaşam süresi kısa değil mi? Bunun arkasındaki sebep ne? Araştırmaya göre aslanların çevrede yaşadıkları problemler aslanların daha kısa süre yaşamasına neden oluyor. Doğal tehditler, yemek kıtlığı, hastalıklar ve dövüşler bunlardan bazıları.

How Many Years Do Lions Live?

The average lifespan of lions is between 10 and 14 years. There are even lions that live up to 25 years. The lion species, which comes from the feline family, is one of the longest living of its species. Well, don’t you think the life span is short? What is the reason behind this? According to the research, the problems that lions experience in the environment cause lions to live for a shorter time. Natural threats, food shortages, diseases and fighting are some of them.

Aslanlar Ne Zaman Çiftleşir?

Erkek aslanlar ortalama 2 yaşlarına geldiklerinde çiftleşmeye başlarlar. Günde 50 defadan fazla çiftleşebilen aslanlar bulunmaktadır. Doğan yavrular genellikle anne aslan gözetimi altındadır. Baba aslan ise yavruları için av bulmaya çalışır.

When Do Lions Mate?

Male lions start to mate when they are about 2 years old. There are lions that can mate more than 50 times a day. Baby lions are looked after by mom lions. Father lions generally search for prey.

Aslanların Duygusal Yapısı Nasıldır?

Aslandan ziyade neredeyse tüm hayvanlar duygularını yansıtabilirler. Köpek ve kedilerin ağladıklarını görmüşüzdür. Aslan ise duygularını ifade etmekten kaçınmıyor. Örneğin, bir dişi aslan yavrularını öldürdüyse, bariz keder belirtileri gösterebilir ve hatta suçludan intikam almaya karar verebilir.

Aslanların aslında kişilikleri bile vardır, bazı aslanların bir tutumu olabilirken, diğerleri daha uysal olabilir. Aslanlar, kötü havalarda kendileri için üzülebilirler veya potansiyel bir avı fark ettiklerinde sevinç duyabilirler.

Aslanlar gruplaşma yoluyla hareket eden canlılardır. Bu nedenle birbirlerinin kokusunu ve sesini tanımak zorundadırlar. Hafızaları bu nedenle güçlüdür. Bunun yanı sıra aslanların hep agresif ve saldırgan olduğu düşünülmüştür. Peki gerçekten öyle midir? Cevap hem evet hem hayır. Aslanlar her ne kadar vahşi olarak nitelendirilse de insanlar tarafından sahiplenen aslanlar bulunmaktadır. Kedi ve köpek gibi beslenebilirler. Fakat genel olarak midelerine düşkün oldukları için vahşi hayvanlardır.

What is the Emotional Nature of Lions?

Almost all animals rather than lions can reflect their emotions. We’ve seen dogs and cats crying. Lion, on the other hand express his feelings. For example, if a lioness killed her cubs, she may show obvious signs of grief and even decide to take revenge on the criminal.

Lions actually even have personalities, some lions may have an behaviour while others may be more meek submissive. Lions may feel sorry for themselves in bad weather or rejoice when they spot a potential prey.

Lions are creatures that move through grouping. Therefore, they have to recognize each other’s scent and voices. Their memory is therefore strong. In addition, lions have always been thought to be aggressive and offensive. Is it really so? The answer is both yes and no. Although lions are described as wild, there are lions owned by humans. They can be fed like cats and dogs. But generally they are wild animals because they are fond of their stomachs.

Dünyada Kaç Aslan Vardır?

Tam olarak sayısı bilinmese de tahmin edildiği üzere dünyada yaklaşık 20.000 aslan olduğu düşünülüyor. Yaklaşık yüz yıl önceki aslan sayısı ise 200,000 civarında. Yüzden 90’lık bir azalış söz konusu. Eskiden daha geniş coğrafyalarda bulunan aslan 26 Afrika ülkesinde artık bulunmuyor bile. Tür olarak da birçok ender tür yok oluyor. Sizce bunun nedeni nedir?

How Many Lion Exist In The World?

Although the exact number is not known, it is thought that there are approximately 20,000 lions in the world now. The number of lions about a hundred years ago is around 200,000. There is a 90 percent decrease. The lion that used to be in wider geographies is not even found in 26 African countries anymore. Many rare species are disappearing as well. What do you think is the reason for this?

Aslanlar Dünyada Nerede Bulunur?

Aslan türünün eskiden Asya, Avrupa ve Afrika gibi çok geniş bir coğrafyada yaşadığını biliyoruz. Fakat günümüzde çoğunlukla Afrika’da yaşamaktadırlar. Avrupa ve Asya’da sayıları gittikçe azalmaktadır. Peki sizce bunun nedeni ne olabilir?

Dünyada en çok Aslan Bulunan Ülkeler

  • Hindistan
  • Afrika Ülkeleri ( Benin, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola)

Ülkelerin ve Milletlerin İngilizce İsimleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Aslanlar kedigillerden olduğu için özgürlüklerine düşkündürler. Bu nedenle kalabalık ortamlardan kaçınırlar. Afrika’da ise savan iklimi bulunduğundan aslanlar orada yaşamlarını sürdürmektedir. Gelin şimdi aslan ile İngilizce bilgiler vermeye devam edelim.

Where Are Lions Found In The World?

We know that the lion species used to live in a very wide geography such as Asia, Europe and Africa. But today they mostly live in Africa. Their numbers are decreasing in Europe and Asia. So what do you think could be the reason for this?

In Which Countries Are Lions Found Most?

  • India
  • African Countries (Benin, Cape Verde, Central African Republic, Angola)

 Because lions are felines, they are fond of their freedom. Therefore, they avoid crowded environments. In Africa, on the other hand, because of the savannah climate, lions live there.

Aslanlar Ne ile Beslenir?

Hayvanat bahçesinde bulunan aslanlar çoğunlukla et ile beslenmektedirler. Bunun yanı sıra bazı vitamin takviyeleri de yapılmaktadır. Normal doğada bulunan aslanlar ise geyik ve çakal etleri de yerler. Aynı zamanda meyve de yemektedirler. Aslanların günde 5kg’a kadar et tükettiğini biliyor muydunuz?

What Do Lions Eat?

Lions in the zoo mostly are fed with meat. Besides, some vitamin supplements are made. Lions which live in wild also eat meat of deer and jackal. Besides, they eat fruits. Do you know that lions consume up to 5kg of meat a day?

Aslanların Fiziksel Özellikleri, Boyları ve Kiloları Nedir?

Aslanlar ortalama 250 kg’dır. Ten renkleri çoğunlukla kahverengi, sarı ve koyu tonlarındadır. Bir ile iki metre arasında boyları vardır.

What Are Some Features Of Lions Such As Length And Weight?

Lions weigh an average of 250 kg. Lions’ skin colors are mostly brown, yellow and dark tones. They are between one and two meters tall.

Aslan Burcu ve Takım Yıldızı, Aslan Hayvanı ile İlgili Midir?

Aslanlar hakkında İngilizce bilgi vermeye devam ediyoruz. Sıradaki soru ise Aslan burcunun aslan ile olan ilgisinin olup olmadığı. Astronomi kitaplarında aslan ile ilgili şöyle bir alıntı vardır: “Kim bir Aslan’ın vahşi doğasından şüphe edebilir ki? Onlar her gün yeni bir kavgaya atılarak ganimetlerini elde ederler. Taşrada yaşayan Aslan burcu mensupları evlerini dekore ederken avladıkları hayvanların postlarını kullanmayı severler. Böylece bulundukları ortama, yolu vahşetten geçen bir barış getirdiklerini düşünürler. Yalnız doğanın kucağında değil şehirlerin göbeğinde de lüks için yaşamayı hak ettiklerini düşünür ve bu yolda acımasız bir mücadele vermekten çekinmezler. Öldürmek onlar için emellerine ulaşma noktasında sıradan bir eylemdir. Çabuk öfkelenir, çabuk sakinleşirler. Dolambaçlı yollara girmekten uzak, dosdoğru çalışan bir zekaya sahiptirler. Bu burçta doğanlar genellikle kasap ya da avcı olurlar.”

Aslan burcu olan kişilerin aslan gibi hırçın olduğu bunun yanı sıra zeki ve dosdoğru oldukları da astronomi kitaplarında yazılmıştır. Sonuç olarak, aslan burcu ile aslan bağlantılıdır.

Popüler Kültürde Aslanın Yeri Nedir?

Günümüzde aslan figürü pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, Galatasaray takımı, aslan figürünü simge olarak kullanmaktadır. Diğer bir yandan dünyaca ünlü markalar aslan figürünü logo ya da afişlerinde kullanmaktadır. Gelin hangi şirketlerin ve takımların aslan figürünü kullandığını ve nedenini inceleyelim.

  1. Galatasaray : Aslan denilince akla gelen ilk takım belki de Galatasaray’dır. Aslan sembolünün Galatasaray için kullanılması Nihat Bedik tarafından sağlanıyor. Galatasaray Lisesi’nde eğitim gören Bedik, birçok spor alanında Galatasaray için hizmet etmiş. Emekli olduktan Aslan isimli teknesi ile yarışmalara katılmaya devam etmiş. İşte aslan sembolü de bu tekne isminden geliyor buradan geliyor.
  2. Lion King: Aslan Kral bir animasyon film serisidir. Filmde bir aslan ve ailesinin başına gelenler aktarılmaktadır. Filmin başrolünde aslan vardır ve onun öyküsü anlatılmaktadır. 1994’lerin başlarında çıkan Disney yapımı olan bu animasyon serisi, insanların aslanlar hakkında olan görüşlerini etkilemiştir. Nitekim filmde aslan bir kral olarak tasvir edilmekte ve ormanı yönetmektedir. Böylece güç, egemenlik ve otonomi gibi kavramlar öne çıkmıştır.

 

Son olarak aslanların başka hangi alanlarda sembol olarak kullanıldığına bakalım. Aslan aynı zamanda İngiltere’nin sembolü olarak da kullanılmaktadır. Çünkü İngiltere tarih boyunca önde gelen bir devlet olmuştur. Örneğin, dünya savaşları, endüstrileşme ve sömürü gibi konularda İngiltere hep öne çıkmıştır. Aslan ise güç ile ilişkilendirildiğinden İngiltere için kullanılmıştır.

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir