İngilizce Essay Nasıl Yazılır? - Wordly

İngilizce Essay Nasıl Yazılır?


İngilizce Essay Nasıl Yazılır

Bu yazıda, İngilizce essay yani kompozisyonun nasıl yazılır? sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız essay yazma rehberi üzerinde çalışarak yazma pratikleri yapabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım!

Essay Ne Demektir?

Öncelikle essay nedir sorusu ile başlayalım. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan, belirli bir konu üzerine yazılan essay yani makale / kompozisyon, yazıldığı konuya farklı taraflarını tartışarak ele alan bir ya da iki sayfalık yazılardır. Bu yazılar, ekonomi, politika, sağlık, sanat, seyahat vb. birçok konuda yazılabilir. İngilizce writing’inizi geliştirmeniz, TOEFL, IELTS ve Proficecy gibi sınavlarda da size son derece kolaylık sağlayacaktır. 

İngilizce Essay Yazmaya Giriş 

İngilizce essay yazmaya başlamadan önce dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır; 

Öncelikle yazdığımız yazının bütünlüğü ve yazının akışının sağlanması için geçiş ifadeleri ve bağlaçları (transitional phrases and conjunctions) kullanabiliriz. Bunlara ek olarak, yazıyı planlarken, o yazıda kullanılabilecek, konu ile ilintili kelimelerin, kalıpların bir listesini yapabiliriz. Örneğin ilk örneğimizi verirken ‘first of all’ , ‘in the first place’ gibi kalıplar kullanabiliriz. Ya da yazının son paragrafında söylediklerimizi toparlamak amacı ile, ‘Finally, to sum up, to conclude’ gibi kalıpları kullanabiliriz. 

Elbette kelime bilginizin genişliği yazma yeteneğiniz ile doğrudan ilintilidir. Bu nedenle hem kelimeler üzerinde tek tek çalışmak hem de kelimelerin içinde bulunduğu cümleleri, paragrafları, kompozisyonları bol bol okumak ve onların üzerinde çalışmak faydalı olacaktır. 

Yazıya başlamadan önce, üzerine yazacağınız konuyu anladığınızdan ve yazacağınız yazıda bu konudan çıkmadığınıza emin olun. Verilen konu üzerinde etraflıca bir çalışma yapmanız da yazıyı daha rahat yazmanızı sağlayacaktır. Düzgün paragraflar oluşturarak fikirlerinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Essay Yapısı Nasıldır?

Yazacağınız essayin türü her ne olursa olsun kullanacağınız taslak aşağı yukarı aynıdır. Beraber inceleyelim;

Essay yani kompozisyona bir giriş paragrafı (introduction) ile başlamalısınız. Bu paragrafta genel bir giriş yapıp konu ile ilgili görüşlerimizi bir iki cümle ile verebilirsiniz. Giriş paragrafı, tez cümlesi, yani thesis statement olarak isimlendirilen ve konu ile ilgili fikirlerimizi belirttiğimiz cümleyi de içermektedir.

Giriş paragrafını bir ila üç gelişme paragrafı (developmental paragraphs) takip etmelidir. Bu paragraflarda giriş paragrafında söz ettiğiniz Gelişme paragraflarında fikirlerinizi kullanacağınız argümanlar ile savunduktan sonra kompozisyonunuzu bir sonuç paragrafı ile yazıyı özetleyip sonlandırabilirsiniz.

Klasik kompozisyon yapısı 5 paragraftır. (1 giriş, 3 gelişme ve 1 sonuç) Daha gelişmiş kompozisyonlar daha uzun ve yazılması daha karmaşık olabilir.

Kompozisyonunuzu önceden planlamak yazma sürecini çok daha kolay hale getirecektir.

İngilizce Essay Taslağı Nasıl Hazırlanır?

Essay yazmaya başlamadan önce yazacağınız makaleyi kafanızda şekillendirip bir taslak oluşturmanız ileriki adımlarınızı daha rahat atabilmenizi sağlayacaktır. Oluşturacağınız taslakta kullanabileceğiniz ifadeler, kelimeler, kalıpları listeleyebilir, thesis statement yani ana düşüncenizi not edebilirsiniz.

Konu üzerine yapacağınız etraflıca araştırma sonucu bulduğunuz fikirleri de madde madde taslağınıza ekleyip yanlarına ufak notlar ekleyebilirsiniz. Taslağınızda yazacağınız makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini tek tek ele almayı ihmal etmeyin. Bu sayede yazmaya başladığınızda çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

İngilizce Essay Hazırlama Örneği

Dilerseniz bu kısımda, kedi ve köpek beslemenin insan psikolojisi üzerinde etkisi ile ilgili bir essay için hazırlayabileceğiniz taslak üzerine beraber yoğunlaşalım.

Giriş Paragrafında bahsedilecekler : Kedi ve köpek beslemenin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri, bu eylem insanlara huzur verir, her insan sağlam bir psikoloji için bir kedi ya da köpek sahiplenmelidir. (Thesis statement / Tez cümlesi)

İlk Gelişme Paragrafında bahsedilecekler : Bir canlıya yardımcı olmak, onun karnını doyurmak, ona ilgi ve şefkat göstermek kişiye huzur verecektir.

İkinci Gelişme Paragrafında bahsedilecekler: Kedi veya köpek besleyen kişi kendini hiçbir zaman yalnız hissetmeyecektir.

Son Paragrafta bahsedilecekler: Kedi veya köpek beslemek – psikolojiye olumlu etkileri var, bir canlıya yardım etmenin vereceği huzur ve yalnız hissetmemek bu etkilerin nedeni.

İngilizceye Çevrilmiş Essay Örneğimiz:

Dilerseniz taslağı bir de İngilizce görelim;

Introduction: Positive effects of petting a dog or a cat, this action causes people to feel peaceful, every person needs to adapt a dog or a cat to have a strong psychology. (Thesis statement.)

Development 1: helping an animal, a living thing, feeding it , to show it some attention will help you to feel more peaceful.

Development 2: Petting a dog or a cat, one never will feel him or herself alone.

Conclusion: Feeding a dog or a cat – have positive effects on human psychology, feeling peaceful when helping an animal and never feeling alone are the keys of this positive effects.

İngilizce Essay Örnekleri

Sitemizdeki İngilizce Essay Örnekleri makalesinde konu ile ilgili hazırlanmış örnekleri inceleyebilirsiniz.

İngilizce Kompozisyon Bölümleri Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Yazacağınız yazıda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin olması son derece önemli.

Giriş Paragrafı:

Giriş paragrafının okuyucuları yazacağınız yazıyı okumaya devam etmeye teşvik edecek paragraf olduğunu unutmamalısınız. Dikkat çekici bir başlangıç için essaye ilgi çekecek, tartışmalı bir alıntı ya da şaşırtıcı bir istatistiki bilgi ile başlayabilirsiniz. Bu paragrafta yazı boyunca savunacağınız tezlerden kısaca söz edebilirsiniz. Giriş paragrafında çok fazla ayrıntılı vermemeli, savunacağınız argümanları üstü kapalı bir şekilde vermelisiniz.

Eğer savunacağınız tezi net bir şekilde kuramadıysanız, yazdıkça şekillenecek bir argüman kullanacaksanız giriş paragrafını yazınızı tamamladıktan sonra da yazabilirsiniz. Tüm yazıda bahsedilenleri yazacağınız bu giriş paragrafında kısaca ifade edebilirsiniz.

Gelişme Paragrafı:

Bu bölümde, savunacağınız argümanları açık ve net bir şekilde ifade etmelisiniz. Argümanlarınızı ayırdığınız paragraflarda savunabilirsiniz. Her bir paragraf savunduğunuz argümanın anlaşılabilmesi adına yeni bir adım olacaktır. Mantıklı ve anlaşılır bir gelişme paragrafı mutlaka iyi bir şekilde planlanmalıdır. Argümanınızı farklı detaylar, alıntı ve örneklerle destekleyebilirsiniz.

Elbette verdiğiniz detaylar, yaptığınız alıntılar muhakkak konu ile ilintili olmalı. Konu dışı kalmadığınızdan emin olun. Gelişme parafrafları yazınızın özünü oluşturmaktadır. Bol bol araştırma yapıp argümanlarınızı olabildiğince sağlam şekilde ortaya koymaya gayret gösterin.

Sonuç Paragrafı:

Tüm yazıda bahsettiklerinizin kaba bir özeti olan bu paragraf yalnızca birkaç cümleden oluşmalı ve muhakkak giriş paragrafında söz ettiğiniz ana fikri burada da tekrarlayın. Bu, kompozisyonu güzel bir biçimde bağlamaya ve dikkat çektiğiniz noktaları daha da güçlendirmenize yardımcı olur.

Relative clause (yan cümlecik) kullanın.

Yazacağınız yazıda relative clause yani can cümlecikleri kullanmak, yazınızın daha formal olmasını sağlayacaktır. relative clauseları kullanarak cümleleri bağlayabilir ve daha rahat okunabilir bir yazı yazabilirsiniz.

Farklı kalıplar ve bağlaçlar kullanın

Kompozisyonunuzda çeşitli kalıp ve bağlaçlar kullanmanız yazınızı zenginleştirecektir. Kullanabileceğiniz bazı örnek kalıpları beraber inceleyelim;

 • Like This: Bunun gibi
 • What is more: Dahası
 • On the other hand: Diğer taraftan
 • For Instance: Örneğin
 • Furthermore: Ayrıca
 • In summary: Özetle
 • In contrast: Aksine
 • However: Ancak
 • Consequently: Bu nedenle
 • As a result: Sonuç olarak
 • Generally: Genellikle
 • Additionally: Ek olarak
 • Such as: Gibi

Gelişme paragraflarında fikirlerinizi belirtmek için kullanabileceğiniz kalıplar ise şu şekilde;

 • As far as I know …….. (Bildiğim kadarıyla …….. )
 • From my point of view ……. ( Benim görüşüme göre ……… )
 • Another objection is that ……….. (Bir diğer karşıt görüş ise ……….)

Sonuç bölümünde ise aşağıdaki kalıpları kullanabilirsiniz;

 • As a result (Sonuç olarak.)
 • In conclusion (Son olarak.)
 • To sum up. (Toparlamak gerekirse.)

Çalışmanıza bir taslak hazırlayarak başlayın.

Hazırlayacağınız taslak, fikirlerinizi rahatça sıraya koymanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda daha önce de söz ettiğimiz gibi kullanacağınız kalıpları da sıralayabilirsiniz.

Kelimeleri tekrarlamaktan kaçının.

Essayin rahat okunabilmesi için kullandığınız kelimeleri tekrar tekrar kullanmak yerine onların eş anlamlarını kullanmanız daha doğru olacaktır.

Yazının devamında bazı kelimeleri ve eş anlamlarını beraber inceleyelim;

 • Eminent (Seçki) = Prominent
 • Carry out (Uygulamak) = Implement
 • Contribution (Katkı) = Donation
 • Damp (Nemli) = Wet
 • Coincidental (Tesadüfi) = Fortuitous
 • Calm down (Sakinleşmek) = Cool down
 • Acquire (Elde etmek) = Obtain
 • Passive (Pasif) = Inactive
 • Warn (Uyarmak) = Alert
 • Comment On (Yorum yapmak) = Interpret
 • Offer (Teklif etmek) = Propose
 • Adjust (uyum göstermek) yerine eş anlamlısı olan Adapt kelimesini de kullanabilirsiniz.

İngilizce Descriptive Essay Nasıl Yazılır?

Descriptive essay, betimleyici denemeler anlamına gelmektedir. Narrative essay ile bazı noktalarda benzeşen bu essay türü, bir kişinin, mekanın, nesnenin hatta spesifik bir anının bile betimlendiği bir essay türüdür. 

Fakat bu yazının asıl amacı betimleme değildir, bu essayi yazan kişinin asıl amacı yaptığı betimleme yolu ile daha derin bir anlam vermektir. Descriptive essay için okuyucunun duygularına hitap edebilmek önemlidir. 

Diğer essay türlerinde olduğu gibi betimleyici / descriptive essayde de bir giriş paragrafı ve bir sonuç paragrafı bulunmaktadır. Bir ila üç paragraf da gelişme paragrafları mevcuttur.

İngilizce Avantaj Dezavantaj Essay Nasıl Yazılır?

Avantaj – dezavantaj essayde, belli bir konu başlığının pozitif ve negatif yönleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Örneğin, “What are the advantages and disadvantages of running?” yani “Koşmanın yararları ve zararları nelerdir?” gibi bir soru başlığıyla karşılaşabilirsiniz. 

Bu tür sorulara cevap verirken konunun yararları ve zararlarını ayrı ayrı paragraflarda tartışıp üçüncü bir paragrafta da bu iki bakış açısını birbirleri ile karşılaştırarak konu başlığına dair olumlu veya olumsuz bir sonuca varmak sistematik bir makale yazmanıza yardımcı olacaktır.

For and Against Essay Nasıl Yazılır?

For and against essay de avantaj – dezavantaj essay gibi bir konunun pozitif ve negatif yönlerini tartışan bir essay türüdür. Bu türde, her iki farklı bakış açısı da objektif bir şekilde değerlendirilmelidir. Sonuç olarak yazar, düşüncesini direkt olarak ya da dolaylı olarak ifade edebilir. Bu essay türü formal bir türdür. Belirlenen konu hakkında dengeli bir görüş ifade edilir. Her iki taraf için de mantıklı nedenler vermeniz gerekir. 

Bu essay türünde de bir giriş paragrafı ile başlayıp 2 gelişme paragrafı ile verdiğiniz savları savunup sonuç paragrafı ile de fikirlerinizi özetleyebilirsiniz. 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir