İngilizce Essay Örnekleri IELTS – TOEFL – Proficiency - Wordly

İngilizce Essay Örnekleri IELTS – TOEFL – Proficiency


İngilizce Essay Örnekleri IELTS – TOEFL – Proficiency

Eğitiminizi İngilizce sürdürüyorsanız, İngilizce essay yani kompozisyon yazmak hayatınızda önemli bir yer edinmiş demektir. Pek çok üniversite yeterlilik sınavında sizden bir essay yazmanızı bekleyecektir. Bununla beraber, TOEFL, IELTS, PTE gibi uluslararası sınavlarda da öğrencilerden bir essay yazmaları beklenmektedir. Sınavlardan geçtikten sonra da devam ettiğiniz İngilizce eğitimde bol bol kompozisyon yazmanız beklenecektir. 

Bu yazımızda, İngilizce essay örneklerine değinilecektir. IELTS, TOEFL gibi sınavlar için ne tarz kompozisyonlar yazmanız gerektiğini yazımızdan inceleyebilirsiniz. Unutmayın ki, yazarken başarılı olmanın en kolay yolu, bol bol örnek incelemek, bu örneklerdeki kalıpları ayırt etmek ve tüm bunlar üzerine çalışmalar yapmak olacaktır. 

Kompozisyonunuzu daha rahat yazabilmek için öğrendiğiniz kalıpları kullanabilir ve yazıya başlamadan önce bir taslak hazırlayabilirsiniz. Bu taslakta hazırlayacağınız her paragraf için notlar hazırlayabilir ve kullanacağınız kalıpları, ya da konu ile ilgili olabilecek kelimeleri listeleyebilirsiniz. Yazının devamında farklı türlerde yazılmış essay örneklerini inceleyebilirsiniz. 

Dilerseniz daha öğretici olabilmesi için örnekleri incelemeden önce, İngilizce Essay Nasıl Yazılır? başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

İngilizce Opinion Essay Örnekleri    

Türkçeye fikir, görüş yazısı olarak çevirebileceğimiz opinion essay, bir konudaki fikirlerinizi iki yüz- üç yüz kelime ile ifade ettiğiniz bir kompozisyon türüdür. Diğer türlerden farklı olarak opinion essay yazarken objektif olmanız beklenmemektedir. Bir konu hakkındaki özgün fikirlerinizi bu yazıda sunmanız mümkündür. Görüşünüzü sunarken, diğer görüşlere tamamıyla katılabilir, onları reddedebilir ya da daha dengeli bir şekilde yaklaşabilirsiniz.

Aşağıda vermiş olduğumuz “Is junk food harmful to humans?” konulu opinion essay örneğini beraber inceleyelim.

Not knowing how it is harmful to our health, junk food is something that people have been eating for a long time now. This type of foods are processed foods they have a higher level of fat, sugar, calorie, carbohydrates, and salt and they have a lower level of protein, vitamins, and minerals. Junk food is used as a source of relaxing, entertainment and emotional eating. Many people have junk food regularly and the use of junk food is increasing especially among young people. Some argue that junk food is a really harmful thing to have and others support the idea that if you just not consume that type of food everyday, that will be okay. From my point of view, junk food is harmful for us, because it might lead to serious health problems even if you do not consume that type everyday.

To begin with, junk food is harmful for us because it might lead to a variety of health problems. Many people who have this kind of unhealthy food frequently face some health issues like risk of obesity, digestion problems, heart disease and even cancer.

What is more, people who consume junk food regularly, tend to be more depressed. They do not prefer to go out a lot and they stay away from physical activities that keep them healthy. For this reason, they develop problems such as obesity and depression. Therefore junk food is harmful for humans.

Secondly, junk food causes a weight gain, therefore your appearance would also change and probably you will not be so confident as before about your appearance. You would seem unhealthy and fatty. As a result, junk food has a negative impact on people.

When everything is taken into account/consideration, whether junk food is harmful for human body or not is a controversial issue. There are different opinions on this issue. However, I believe that junk food is very harmful for human body because it might damage our health and it might have negative effects on our appearances as well. In order to prevent such problems, it is important to limit the time people having junk food and maybe just block them to have junk food all the time.

 

TÜRKÇESİ:

Abur cubur olarak tarif edebileceğimiz gıdalar, günümüzde sağlığa ne kadar zararlı oldukları bilinmeyerek insanlar tarafından fazlasıyla tüketilen gıdalar oldu. Bu tarz gıdalar genellikle işlem görmüş yiyecekler ve yüksek oranda yağ, şeker, kalori, karbonhidrat ve tuz içeriyorlar. Ek olarak protein, vitamin ve mineral oranları ise çok düşük. Abur cubur gıdalar, genellikle rahatlama, eğlence ve duygusal yeme gibi durumlarda gün yüzüne çıkıyor.

Çoğu insan abur cubur gıdaları sıklıkla tüketiyor ve abur cubur gıda tüketimi özellikle gençler arasında artış gösteriyor. Bazı insanlar, abur cubur gıdanın sağlık için gerçekten son derece ciddi olduğunu savunurken, bazıları da bunun düzenli bir alışkanlık olmaması durumunda korkulan kadar zararlı olmayacağı görüşünde. Benim bakış açıma göre, abur cubur gıda bizim için zararlıdır, çünkü eğer her gün bu türden besinler ile beslenirsek, ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalırız.

Başlangıç olarak, abur cubur gıda bizim için zararlıdır, zira çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Sıklıkla bu türden beslenen bazı insanlar, obezite riski, sindirim problemleri kalp krizi ve hatta kanser gibi sağlık problemleri ile yüzleşebiliyor.

Daha da önemlisi, bu türden besinler ile beslenen çoğu insanın diğer insanlara oranla daha depresif hissettiği de bir gerçek. Bu insanlar pek dışarı çıkmayı tercih etmiyor ve onları sağlıklı kılan fiziksel aktivitelerini minimuma indiriyor. Bu nedenle, obezite ya da depresyon gibi sorunlarla karşılaşıyor. Tüm bunlara bağlı olarak, abur cubur gıda, insan sağlığı için zararlıdır.

İkinci olarak, abur cubur gıda kilo almaya neden olacaktır, bu nedenle görünüşünüz de değişecek ve büyük ihtimalle önceki görünüşünüzdeki özgüvene bu görünüşünüz ile beraber veda edeceksiniz. Sağlıksız ve yağlı gözükeceksiniz. Sonuç olarak, abur cubur gıdaların insanlar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, abur cubur gıdaların insan vücudu için zararlı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.

Fakat, ben abur cubur gıdanın insan vücudu için son derece zararlı olduğuna inanıyorum, çünkü sağlığınızı kötü şekilde etkileyebilir ve görünüşünüze de olumsuz etkileri olabilir. Bu türden problemleri ekarte edebilmek adına, bahsi geçen besinlerin tüketimini en aza indirmek ve insanların her daim bu tarz bir beslenme ile beslenmesini engellemek faydalı olacaktır.

İngilizce TOEFL Essay Örnekleri

 

Question: Grades encourage students to work harder at school. Do you agree or disagree? Use specific reasons and examples to support your opinion.

It is crucial to work as hard as possible when you are a student. In my point of view, students can be motivated to work more by the grades they get. I will explore the two reasons of my opinion in the following essay.

First of all, it is not a bad idea to grade students for a more comprehensive knowledge of academic subjects that they can get. People usually spend more time working on the things that they have to, if they will get a payment or a award for that.

For example a student would spend more time working on his or her project if he or she would know he or she will get a grade on that project. Spending more time on a project would open the door for getting more information and more comprehension about the subject.

On the other hand, some people do not have the motivation to get better grades and will not study so hard. These people will not deeply understand their subjects. Personally, as a student grades were not so important to me. At my first year of the university, I had to prepare a project for a philosophy class that I was attending.

Teacher of this course, told us that this project would make up about half of our total grade for that course. I thought this was not a fair grading, so I did not study to that project at all. If the project had not been graded, I would have spent so much time to prepare it. But also, I know that generally people are triggered with the award system. It is obvious that students all over the world are motivated to work so hard for the change of high grades from their teachers.

For the next step, I will talk about grades motivating students due to the fact that they are a way to determine which people in a group are most clever. Some can say that, grades clearly show which students in the class are the most intelligent. It is obviously a debatable subject, but why not?

That idea would be a motivation to a student. The student would study so hard to show his or her classmates and teacher that she or he is the cleverest. When considering the competitive academic environment this would be a absolute motivation for a student.

To sum up, I strongly believe that grades motivates students to learn and study more. This is because they ensure students to learn as much as they can, and because they give young learners a way to differentiate themselves from their classmates.

TÜRKÇESİ:

Soru : Notlar öğrencilerin okulda daha fazla çalışmasını sağlar. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Fikrinizi desteklemek için spesifik nedenler ve örnekler kullanın.

Öğrenciyken elinizden geldiği kadar çok çalışmak elzemdir. Benim bakış açıma göre, öğrenciler aldıkları notlara bağlı olarak daha fazla çalışmak için motive olurlar. Bu görüşümü kompozisyonun devamında iki neden ile açıklayacağım.

İlk olarak, öğrencileri notlandırarak çalışacakları akademik konular ile ilgili daha geniş bilgilenmelerini sağlamak kötü bir fikir değil. İnsanlar genellikle sonucunda ödeme ya da ödül alacakları bir iş üzerine daha çok emek harcarlar. Örneğin bir öğrenci de, elbette notlandırılacağı bir proje üzerinde daha fazla yoğunlaşacaktır. Proje üzerinde daha fazla zaman harcamak, konu ile ilgili daha geniş ve kapsamlı bilginin kapılarını açacaktır.

Diğer yandan ise, bazı insanlar daha iyi not almak için daha fazla çalışmak gibi bir motivasyona sahip olmayabilir. Bu kişiler konuları ile ilgili derinlemesine bir çalışma yapmayacaklardır. Kişisel olarak, bir öğrenciyken notlar benim için pek de önemli değildi. Üniversitemin ilk senesinde felsefe dersim için bir proje hazırlamam gerekiyordu.

Bu dersin hocası, bize bu projenin notumuzun neredeyse yarısını karşılayacağını söyledi. Ben bu notlandırmanın adil olmadığını düşündüm, bu nedenle de o proje için neredeyse hiç çalışmadım. Eğer proje puanlandırılmıyor olsaydı büyük ihtimalle üzerinde fazlasıyla zaman harcayacaktım. Ama, aynı zamanda genellikle insanların ödül sistemi ile tetiklendiklerini de biliyorum. Dünyanın her yerinden öğrencilerin yüksek notlar için çok çalışmaya motive oldukları da açık.

Bir sonraki adımda, öğrencilerin notlandırılmaları sonucu aslında sınıftaki en zeki kişinin ortaya çıkması fikri ile nasıl motive olabileceklerinden söz edeceğim. Bazıları, notların açıkça sınıftaki en zeki öğrenciyi belirleyebileceğini söyleyebilir. Bu açıktır ki tartışmalı bir konu, fakat neden olmasın? Bu düşünce yapısı, bir öğrenci için bir motivasyon kaynağı olabilir. Öğrenci, sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine ne kadar zeki olduğunu gösterme güdüsü ile sıkı bir çalışma yapabilir. Rekabete dayalı bu akademik çevreyi göz önünde bulundurduğumuzda, bahsi geçen durum bir öğrenci için elbette bir motivasyon kaynağı olabilir.

Toparlamak gerekirse, notlandırmanın öğrencilerin daha fazla çalışması ve öğrenmesi için bir motivasyon kaynağı olduğuna inanıyorum. Bunun nedeni hem öğrencileri daha fazla çalışmaya motive etmesi hem de genç öğrencilere kendilerini sınıf arkadaşlarından ayırabilme şansı vermesidir.

İngilizce IELTS Essay Örnekleri 

Question : Some people like to do only what they already do well. Other people prefer to try new things and take risks. Which do you prefer?

Nowadays the majority of people find the new experiences challenging. It is hard to disagree that to do things only what you already do well brings certain benefits to individuals. However, new experiences offer them more opportunities for development and entertainment.

To begin with, there are various reasons why doing the things that is familiar to you can be considered easier than taking new adventures. First of all, when people are doing something that they already doing well they will feel more comfortable about themselves.

Obviously, they have the knowledge that, they somehow do that particular thing before and know how to handle it. Secondly, if someone does a thing that he or she is good at, it will not take so much time. So it would not be a waste of time at all, thus doing only what you already do well has more advantages.


On the other hand, new experiences open the doors for development. Development is a need for human life. Experiencing new things brings the development. If people do not take risks at all he or she would have a stable life in a safe zone for them. For learning new things, discovering new opportunities and cultures one should always take risks and choose new experiences.

In conclusion, though doing the thing that you already good at is a certain and easier thing to do, it is finally the new experiences bring the development and from my point of view that is the most precious thing for a person to gain. People should not be afraid of the new adventures.

TÜRKÇESİ:

Soru: Bazı insanlar yalnızca iyi olduğu şeyleri yapar. Diğerleri ise yeni şeyler denemeyi ve risk almayı tercih eder. Siz hangisini tercih edersiniz?

Günümüzde insanların çoğu, yeni deneyimleri zorlu buluyor.Halihazırda iyi olduğunuz şeyi yapmanın getirdiği kolaylıkları / faydaları göz ardı etmek zor. Ama, yeni deneyimler de daha fazla fırsatı, gelişimi ve eğlenceyi beraberinde getiriyor.

Başlangıç olarak, halihazırda yapabilceğiniz şeyleri yapmanın, yeni maceralara atılmaktan daha kolay olmasının birçok nedeni var. İlk olarak, halihazırda yapabiliyor olduğu şeyi yaparken insanlar daha rahat ve kendilerine daha güvenli oluyorlar. Açıktır ki, bahsi geçen işi nasıl yapmaları gerektiğini biliyorlar, çünkü daha önceden o işi yaptılar ve nasıl üstesinden geleceklerini de biliyorlar.

İkinci olarak, bir kişi iyi olduğu bir işi yapıyorsa, harcayacağı süre kısalacaktır. Yani bu durumda zaman kaybı yaşamayacaktır. Bu sebeplerle yalnızca halihazırda yapabildiğiniz şeyleri yapmanın yeni deneyimlere oranla avantajları daha fazladır.

Diğer taraftan, yeni deneyimler gelişime giden kapıları açar. Gelişim insan hayatı için bir ihtiyaçtır. Yeni şeyleri deneyimlemek gelişimi beraberinde getirir. Eğer insanlar risk almazsa, güvenli bir alanda stabil bir hayatları olur. Yeni şeyler öğrenmek için, yeni fırsatlar keşfedebilmek ve kültürleri tanıyabilmek için kişinin her zaman risk alması ve yeni deneyimlere açık olması gerekir.

Sonuç olarak, halihazırda yapabildiğiniz şeyleri yapmak kesin ve kolay olan olsa da, asıl yeni deneyimler gelişimi beraberinde getirir ve benim bakış açıma göre, bir insanın kazanabileceği en değerli şey gelişimdir. İnsanlar hiçbir zaman yeni maceralardan korkmamalıdır.

İngilizce BUEPT Essay Örnekleri

Question : Is college education the key to a successful life? Do you agree or disagree with this statement?

There has been a controversy about whether the college education is the key to a successful like or not. As far as I am concerned, even though experience is important as much as the education it is not enough and college education is the key to a successful life.

First of all, it is an important point to define success to ourselves. Is it being rich, being an intellectual or just being a peaceful mind? Although there is a controversy about this term, generally people accept that a successful life is where you have enough money, a peaceful family and enough knowledge.

Now the question is, whether the college education is a key to a successful life or not. In my point of view, college education is necessary for being successful in this world.

College provide us proper knowledge, effective guides, and links to employers. Having the proper knowledge and skills are required for being prepared for a job you want. If you do not want to have a “simple” job, if you want to have a prestigious occupation, you would better develop yourself. Getting the education for an any occupation, would open the door for you to be selected easily.

Teachers at the college have years of experiences and a good command of scientific knowledge. Thus, they are the greatest advisers in teaching a person the way to his or her coming success. In addition, the teachers can offer a basic of well pruned knowledge to their students in a reasonably short period of time due to their numbers of studies on the topics related to their fields of specialty.

To all appearances, it is obvious that most of the successful figures of today’s world have a bachelor’s degree. College prepare students in a short process, unlike the self-education, for professions. Students learn specialties that is impossible to be learnt out of the college and are highly expected by society. Thus, I am concerned that college education is a key for being successful in modern world of technology and professionalism.

 

TÜRKÇESİ:

Soru: Üniversite eğitimi başarılı bir hayatın anahtarı mıdır? Bu ifadeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?

Üniversite eğitiminin başarılı bir hayatın anahtarı olup olmadığı ile ilgili bir tartışma var. Bana göre, deneyim en az eğitim kadar önemli olsa da yeterli değildir ve başarılı bir hayatın anahtarı üniversite eğitimidir.

İlk olarak, başarı kelimesini kendimize tanımlamamız önemli. Zengin olmak mı, entelektüel olmak mı yoksa yalnızca huzurlu bir zihin olmak mıdır başarı? Bu terim ile ilgili karşıt görüşler olsa da, genellikle insanlar başarılı bir hayatı yeterli paranın olduğu, huzurlu bir aile ve yeterli bilgi birikiminin olduğu bir şey olarak tanımlıyor. Şimdi, soru üniversite eğitiminin başarılı bir hayatla bir bağı olup olmadığı. Benim bakış açıma göre, bu dünyada başarılı olabilmek için eğitim şarttır.

Üniversite bize iyi bir bilgi birikimi, işlevsel rehberlikler ve iş verenlerle kurulabilecek bağlar verir. Gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olmak istediğiniz iş için ihtiyacınız olan şeydir. Eğer “basit” bir işiniz olsun istemiyorsanız, prestijli bir pozisyonda çalışmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmeniz iyi olur. Herhangi bir pozisyon için eğitim almış olmak, seçilme kapılarını sizin için kolayca aralayacaktır.

Üniversitedeki hocalar, yılların verdiği deneyim ve iyi derecede bir bilimsel bilgiye sahiptir. Bu nedenle onlar öğrenciler için gelecekteki başarıları bağlamında iyi bir yol göstericidir. Ek olarak, hocalar kısa sürede son derece sağlam bir temeli öğrencilerine sunma fırsatı bulurlar ki bu da onların kendi konuları üzerinde uzmanlaşması ile ilintilidir.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, şu açıktır ki, bugünün dünyasında birçok başarılı figürün bir üniversite diploması vardır. Üniversite – kişisel eğitimin tersine- öğrencileri kısa bir sürede hazırlar. Öğrenciler, üniversite dışında öğrenmeleri neredeyse imkansız olan ve toplum tarafından beklenen şeyleri burada öğrenir. Bu nedenle ben, üniversite eğitiminin teknoloji ve profesyonellik ile yoğurulmuş modern dünyamızda başarı için bir anahtar olduğunu düşünüyorum.

İngilizce Essay Örnekleri PDF

Bu linkte Yaşar Üniversitesi’nin Erasmus Programı Sınavı için yazılmış örnek bir essay yani kompozistonunu bulabilirsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir