İngilizce Felsefi Sözler - Wordly

İngilizce Felsefi Sözler


İngilizce Felsefi Sözler

Felsefi sözler, düşünürler tarafından söylenmiş ve kişileri sorgulamaya iten sözlerdir. Felsefi sözler üzerine çalışmak, kişinin bakış açısını genişletecek ve onun daha çok sorgulayan biri olmasına olanak sağlayacaktır. Bir dil öğrenirken de, felsefi sözler üzerine çalışmak, farklı bakış açılarını size tanıtacağı gibi, aynı zamanda, dilin farklı kullanımlarının da örneklerini vereceğinden sizin için son derece faydalı olacaktır. Sözlerde kullanılan mecazları, metaforları tek tek çalışabilir, dilinizi bu sayede geliştirebilirsiniz. İngilizce öğrenirken de bu yöntemi kullanmanız, İngilizcedeki farklı kullanımları rahatça görebilmeniz ve onlar üzerinde çalışabilmeniz açısından iyi olacaktır. Bu blog yazısında sizler için farklı felsefecilerin söylemiş olduğu İngilizce felsefi sözleri sizler için derledik. Hazırsanız, çalışmamıza hemen başlayabiliriz.  

İçindekiler göster

1. No cause justifies the deaths of innocent people.

Albert Camus’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Masum insanların ölümlerini hiçbir sebep haklı göstermez.

2. What you think of yourself is much more important than what others think of you.

Seneca’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir; 

Kendiniz hakkında ne düşündüğünüz, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünden çok daha önemlidir.

3. I and me are always too deep in conversation.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ben ve kendim her zaman çok derin bir sohbet içerisindeyiz.

4. The idea of infinity cannot be expressed in words or even described, but it can be apprehended through art, which makes infinity tangible. The absolute is only attainable through faith and in the creative act.

Andrei Tarkovsky’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Sonsuzluk fikri kelimelerle ifade edilemez ve hatta tarif edilemez, ancak sanat yoluyla kavranabilir, bu da sonsuzluğu somut hale getirir. Mutlak olana yalnızca inançla ve yaratıcı eylemle ulaşılabilir.

5. The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.

Carl Jung’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

“Mutluluk” kelimesi üzüntü ile dengelenmemiş olsaydı anlamını yitirirdi.

6. Maybe this world is another planet’s hell.

Aldous Huxley’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.

7. That which does not kill us makes us stronger.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bizi öldürmeyen şey, bizi güçlendirir.

8. Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.

Immanuel Kant’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Beni en çok şaşırtan iki şey, üstümdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasasıdır.

9. Facts do not cease to exist because they are ignored.

Aldous Huxley’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Gerçekler yok sayıldıkları için yok olmazlar.

10. I don’t believe in an afterlife, so I don’t have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.

Isaac Asimov’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ölümden sonraki hayata inanmıyorum, bu yüzden tüm hayatımı cehennemden korkarak veya cennetten daha fazla korkarak geçirmek zorunda değilim. Cehennemin işkencesi ne olursa olsun, cennetin sıkıntısının daha da kötü olacağını düşünüyorum.

11. Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education.

Bertrand Russell’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

İnsanlar aptal değil cahil doğar. Eğitimle aptal hale getirilirler.

12. Music is a fantastic peacekeeper of the world, it is integral to harmony, and it is a required fundamental of human emotion.

Xun Kuang’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Müzik, dünyanın fantastik bir barış koruyucusudur, uyumun ayrılmaz bir parçasıdır ve insan duygusunun gerekli bir temelidir.

13. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Ralph Waldo Emerson’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Sürekli olarak sizi başka bir şey yapmaya çalışan bir dünyada kendiniz olmak en büyük başarıdır.

14. I am not upset that you lied to me, I am upset that from now on I can not believe you.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bana yalan söylediğin için üzülmedim, bundan sonra sana inanamayacağıma üzüldüm.

15. After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Aldous Huxley’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Sessizlikten sonra, anlatılamaz olanı ifade etmeye en yakın şey müziktir.

16. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.

Mark Twain’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hayatınızdaki en önemli iki gün, doğduğunuz gün ve bunun nedenini öğrendiğiniz gündür.

17. There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between.

Albert Camus’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bir hayat var ve bir ölüm var ve aralarında güzellik ve melankoli var.

18. Pride and excess bring disaster for man.

Xun Kuang’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Gurur ve aşırılık insana felaket getirir.

19. I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Sokrates’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ben kimseye bir şey öğretemem, sadece düşünmelerini sağlayabilirim.

20. The most difficult thing in life is to know yourself.

Thales’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hayattaki en zor şey kendini bilmektir.

21. There is nothing permanent except change.

Herakleitos’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.

22. I think; therefore I am.

Descartes’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Düşünüyorum, o halde varım.

23. Know yourself and you will win all battles.

Sun Tzu’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Kendini bil ve tüm savaşları kazan.

24. Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.

Mevlana’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Güzel günler sana gelmez. Sen onlara doğru yürümelisin.

25. It is better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.

Diane Grant’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Yanlış yöne giden bir kalabalıkla birlikte olmaktansa yalnız yürümek daha iyidir.

26. Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results.

Albert Einstein’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Delilik, aynı şeyi defalarca yapmak ama farklı sonuçlar beklemektir.

27. If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don’t, they never were.

Halil Cibran’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Eğer birini seviyorsan onu serbest bırak. Dönerse senindir; dönmezse zaten hiç senin olmamıştır.

28. Nothing on earth puts more pressure on the human mind than nothing.

Stefan Zweig’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Dünyadaki hiçbir şey insan zihnine hiçlikten daha fazla baskı yapmaz.

29. I know one thing and that is that I know nothing.

Sokrates’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bildiğim bir şey var ise, o da hiçbir şey bilmediğimdir.

30. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Mahatma Gandhi’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Sonsuza kadar yaşayacakmışsın gibi öğren.

31. You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

Christopher Columbus’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Kıyı görüşünü kaybetme cesaretine sahip olana kadar okyanusu asla geçemezsiniz.

32. A person starts dying when they stop dreaming.

Brian Williams’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Kişi hayal kurmayı bıraktığında ölmeye başlar.

33. The higher we soar the smaller we appear to those who can not fly.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ne kadar yükseğe uçarsak, uçamayanlara o kadar küçük görünürüz.

34. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ve dans ederken görülenlerin, müziği duyamayanlar tarafından deli olduğu düşünülüyordu.

35. The greatest happiness is to know the source of unhappiness.

Fyodor Dostoevsky’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

En büyük mutluluk mutsuzluğun kaynağını bilmektir.

36. To live without hope is to cease to live.

Fyodor Dostoevsky’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Umutsuz yaşamak, yaşamaktan vazgeçmektir.

37. It is better to light one small candle than to curse the darkness.

Bir Çin Atasözü olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Karanlığı lanetlemektense küçük bir mum yakmak daha iyidir.

38. I prefer the most unfair peace to the most righteous war.

Cicero’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

En haksız barışı en erdemli savaşa tercih ederim.

39. We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.

Winston Churchill’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Söylenmemiş sözlerin efendisiyiz, ama dışarı çıkmasına izin verdiklerimizin köleleriyiz.

40. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

Leo Tolstoy’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.

41. Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well.

Jack London’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hayat, iyi kart tutmaktan ibaret değildir, ama bazen kötü bir eli iyi oynamaktır.

42. No man really knows about other human beings. The best he can do is to suppose that they are like himself.

John Steinbeck’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hiç kimse diğer insanları gerçekten bilmiyor. Yapılabilecek en iyi şey, kendileri gibi olduklarını varsaymaktır.

43. Life begins on the other side of despair.

Jean Paul Sartre’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hayat umutsuzluğun diğer tarafında başlar.

44. Libraries are the thin red line between civilisation and barbarism.

Neil Gaiman’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Kütüphaneler, medeniyet ve barbarlık arasındaki ince kırmızı çizgidir.

45. Those who do not move, do not notice their chains.

Rosa Luxemburg’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hareket etmeyenler zincirlerini fark etmezler.

46. Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does.

Jean-Paul Sartre’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

İnsan özgür olmaya mahkumdur; çünkü bir kez dünyaya fırlatıldığında, yaptığı her şeyden o sorumludur.

47. Each morning we are born again. What we do today is what matters most.

Buda’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Her sabah yeniden doğarız. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir.

48. Even death is not to be feared by one who has lived wisely.

Buda’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Akıllıca yaşamış biri ölümden bile korkmamalıdır.

49. Ignorance is the softest pillow on which a man can rest his head.

Michel de Montaigne’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Cehalet, bir insanın başını dinleyebileceği en yumuşak yastıktır.

50. The less people know, the more stubbornly they know it.

Osho’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ne kadar az insan bilirse, o kadar inatla bilirler.

51. Mathematics is the language with which God has written the universe.

Galileo Galilei’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Matematik, Tanrı’nın evreni yazdığı dildir.

52. A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Charles Darwin’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bir saat zaman kaybetmeye cesaret eden bir adam, hayatın değerini keşfetmemiştir.

53. The beginning is the most important part of the work.

Platon’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Başlangıç, işin en önemli kısmıdır.

54. The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.

Mahatma Gandhi’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bir ulusun büyüklüğü, hayvanlarına yapılan muamele ile değerlendirilebilir.

55. Death’s an old joke, but each individual encounters it anew.

Ivan Turgenev’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Ölüm eski bir şakadır ama her birey onunla yeniden karşılaşır.

56. To get what you love, you must first be patient with what you hate.

Gazzâlî’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Sevdiğiniz şeyi elde etmek için önce nefret ettiğiniz şeylere karşı sabırlı olmalısınız.

57. Educating the mind without educating the heart is no education at all.

Aristotales’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Kalbi eğitmeden zihni eğitmek eğitim değildir.

58. God is dead! He remains dead! And we have killed him.

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Tanrı öldü! O bir ölü! Ve biz onu öldürdük.

59. No man’s knowledge here can go beyond his experience.

John Locke’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hiçbir insanın bilgisi, deneyiminin önüne geçemez.

60. There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide.

Jean Paul Sartre’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Felsefi açıdan tek bir problem vardır, o da intihar.

61. He who thinks great thoughts, often makes great errors.

Martin Heidegger’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Harika düşünceler üzerine düşünen kişi, çoğu zaman büyük hatalar yapar.

62. What is rational is actual and what is actual is rational.

Hegel’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Rasyonel olan gerçek ve gerçek olan rasyoneldir.

63. The unexamined life is not worth living.

Sokrates’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Sorgulanmamış bir yaşam, yaşamaya değmez.

64. We live in the best of all possible worlds.

Albert Einstein’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Mümkün olan tüm dünyaların en iyisinde yaşıyoruz.

65. If God did not exist, it would be necessary to invent him

Voltaire’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Eğer Tanrı olmasaydı, onu icat etmemiz gerekecekti.

66. This is patently absurd; but whoever wishes to become a philosopher must learn not to be frightened by absurdities

Bertrand Russell’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bu apaçık saçmadır; ama filozof olmayı dileyen, saçmalıklardan korkmamayı öğrenmelidir.

67. Leisure is the mother of philosophy.

Thomas Hobbes’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Boş zaman, felsefenin anasıdır.

68. Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.

Ludwig Wittgenstein’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Felsefe, zekamızın dil aracılığıyla büyüsüne karşı bir savaştır.

69. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.

Will Durant’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Biz defalarca yaptığımız şeylerin bir bütünüyüz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

70. Only one man ever understood me, and he did not understand me.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Beni yalnızca bir kişi anladı. O da beni yanlış anladı.

71. Life must be understood backward. But it must be lived forward.

Soren Kierkegaard’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Hayat geriye doğru anlaşılmalıdır. Ama ileriye doğru yaşanmalıdır.

72. Science is what you know. Philosophy is what you do not know.

Bertrand Russell’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Bilim, bildiğiniz şeydir. Felsefe ise bilmediğiniz şeydir.

73. Metaphysics is a dark ocean without shores or lighthouse, strewn with many a philosophic wreck.

Immanuel Kant’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Metafizik, birçok felsefi enkazla dolu, kıyıları veya deniz fenerleri olmayan karanlık bir okyanustur.

74. He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god.

Aristotales’e ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Toplum içinde yaşayamayan veya kendisi için yeterli olduğu için topluma ihtiyacı olmayan kişi, ya canavar ya da tanrı olmalıdır.

75. Is man merely a mistake of God’s? Or God merely a mistake of man’s?

Friedrich Nietzsche’ye ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

İnsan sadece Tanrı’nın hatası mıdır? Yoksa Tanrı sadece insanın hatası mı?

76. I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Bertrand Russell’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

İnançlarım için asla ölmem çünkü yanılıyor olabilirim.

77. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

Karl Marx’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Din, ezilen varlığın iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbidir ve ruhsuz koşulların ruhudur. Halkın afyonudur.

78. I do not know why we are here, but I am pretty sure it is not in order to enjoy ourselves.

Ludwig Wittgenstein’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Neden buradayız bilmiyorum ama eminim ki kendimizi eğlendirmek için değil.

79. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.

Soren Kierkegaard’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Duanın işlevi Tanrı’yı ​​etkilemek değil, dua eden kişinin doğasını değiştirmektir.

80. Man is born free but is everywhere in chains.

Jean-Jacques Rousseau’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

İnsan özgür doğar ama her yeri zincirlerle çevrilidir.

81. Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest.

Denis Diderot’ya ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğulana kadar insan asla özgür olmayacak.

82. Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.

Feuerbach’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; Ancak mesele onu değiştirmektir.

83. A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion.

Francis Bacon’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Biraz felsefe insanın zihnini ateizme yöneltir; ama felsefedeki derinlik, insanların zihnini dine getirir.

84. Everything that exists is born for no reason, carries on living through weakness, and dies by accident.

Jean-Paul Sartre’a ait olan bu cümlenin Türkçe çevirisi şu şekildedir;

Var olan her şey sebepsiz doğar, zayıflıkla yaşamaya devam eder ve tesadüfen ölür.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir