İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri - Wordly

İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri


İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Konu Anlatımı ve Cümleleri

İngilizce Geniş Zaman, İngilizce öğrenme sürecine başlayanların karşısına çıkan ilk zamanlardan biridir. Simple Present Tense olarak bilinen geniş zaman, İngilizcede genel geçer kabul edilen çeşitli yargıların ifadesinde, kişilerin günlük hayatında rutine bağlı kalarak yaptığı eylemlerin ifadesinde ortaya konmaktadır.

İçeriğin bu kısmında Simple Present Tense konu anlatımı verilecek, ifade edilen konuyla alakalı örnek cümleler sunulacaktır.

İçindekiler göster

İngilizce Geniş Zaman Tanımı Nasıl Yapılır?

İngilizce zamanlar arasında ilk akla gelen ve temel zamanlardan biri olarak kabul edilen Simple Present Tense, yani geniş zaman tıpkı Türkçede olduğu gibi bir işin her zaman yapıldığını veya yapılmadığını ifade etmektedir. Her zaman tekrarlanan rutin işler için kullanılan Present Simple Tense, bunun yanında bilimsel gerçeklerin de ifadesinde yer almaktadır. Herkes tarafından aynı kabul edilen olaylar ve kişilerin hemfikir olduğu konulardan bahsedilirken kurulan cümleler Simple Present Tense kurallarına uygun olarak oluşturulmaktadır.

İngilizce Geniş Zaman Kullanılırken Yapılan Hatalar Nedir?

İngilizce geniş zaman kendi içinde çeşitli kurallara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yapıda cümle kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İngilizce öğrenenler zaman zaman bazı hatalar yaparak, uygun bir cümle kuramamaktadır. İngilizce geniş zaman kullanılırken yapılan hatalar genel olarak şunlardır:

 • -S takısını unutmak: Simple Present Tense’de cümle kurulurken he/she/it öznelerinde fiile -s takısı getirilmelidir. Bu ekin unutulması İngilizce geniş zamanda en yaygın olarak yapılan hatalardandır. Aynı şekilde soru sorarken ise, -s takısı kullanılmamaktadır. Bu durum istisnai olup, Simple Present Tense öğrenenler tarafından gözden kaçabilmektedir.
 • “To be” fiilini (am-is-are) kullanmak: İngilizcede ”to be” yardımcı fiil olarak bilinmektedir. İngilizce geniş zamanda cümle kurarken eğer cümlede farklı bir fiil varsa, burada yardımcı fiile gerek duyulmamaktadır.
 • Üçüncü tekil şahıs olan he/she/it öznelerinde ”have” fiiline ”-s” takısı getirmek: Genel olarak fiillere -s ekinin getirilmesi gerekmektedir. Ancak istisna olarak ”have” fiili ”has” haline bürünmektedir.
 • Gramer kurgusunu bozmak: İngilizce geniş zamanla cümle kurarken uyulması gereken kurallar mevcuttur. İngilizce öğrenenler zaman zaman bu kuralları unutmakta ve gramer kurgusunu bozarak çeşitli hatalar yapmaktadır.

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

Simple Present Tense, İngilizcede öğretilen ilk zamandır. Burada öğrenilen cümle dizimleri, diğer zamanlarda da öğrencilerin işine yaraması nedeniyle son derecede önemlidir.

İngilizce cümle kurma kuralı SVO denilen özne + yüklem + nesne denklemine dayanmaktadır. Özne + yüklem + nesne kuralına bağlı kalınarak olumlu cümlede öznenin ardından fiilin ilk hali getirilmektedir. Ancak he/she/it öznelerinde fiile ”-s” takısı eklenmektedir.

Olumsuz cümlelerde ise öznenin ardından cümledeki nesneye uygun olarak ‘’do/does not’’ kullanılmaktadır.  Present Simple Tense ile soru oluşturmak için ise yardımcı fiil olan ‘’do / does’’ ın başa getirilmesiyle cümle devam ettirilmektedir. Daha önce bahsedilen ”-s” takısı olumsuz ve soru cümlelerinde görülmemektedir.

İngilizce geniş zaman gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

Olumsuz Cümle

I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

Soru Cümlesi

Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

 • I like cats. (Kedileri severim.)
 • Does he swim? (O, yüzer mi?)
 • She doesn’t understand. (O, anlamaz.)
 • Money changes people. (Para, insanları değiştirir.)

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen Simple Present Tense gramer kuralları tablosunu inceleyiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru CümlesiPassive Voice OlumluPassive Voice OlumsuzPassive Voice Soru
I paint the walls. (Duvarları boyarım.)I don’t paint the walls. (Duvarları boyamam.)Do I paint the walls? (Duvarları boyar mıyım?)The walls are painted by me. (Duvarlar benim tarafımdan boyandı.)The walls aren’t painted by me. (Duvarlar benim tarafımdan boyanmamıştır.)Are the walls painted by me? (Duvarlar benim tarafımdan boyanmış mıdır?)
You paint the walls. (Duvarları boyarsın.)You don’t paint the walls. (Duvarları boyamazsın.)Do you paint the walls?

(Duvarları boyar mısın?)

The walls are painted by you.

(Duvarlar senin tarafından boyandı.)

The walls aren’t painted by you.

(Duvarlar senin tarafından boyanmadı.)

Are the walls painted by you? (Duvarlar senin tarafından boyanmış mıdır?)
He/She/It paints the walls. (Duvarları boyar.)He/She/It doesn’t paint the walls. (Duvarları boyamaz.)Does he/she/it paint the walls?

(Duvarları boyar mı?)

The walls are painted by him/her.

(Duvarlar onun tarafından boyandı.)

The walls aren’t painted by him/her.

(Duvarlar onun tarafından boyanmadı.)

Are the walls painted by him/her? (Duvarlar onun tarafından boyanmış mıdır?)
We paint the walls. (Duvarları boyarız.)We don’t paint the walls. (Duvarları boyamayız.)Do we paint the walls?

(Duvarları boyar mıyız?)

The walls are painted by us.

(Duvarlar bizim tarafımızdan boyandı.)

The walls aren’t painted by us.

(Duvarlar bizim tarafımızdan boyanmadı.)

Are the walls painted by us? (Duvarlar bizim tarafımızdan boyanmış mıdır?)
They paint the walls. (Duvarları boyarlar.)They don’t paint the walls. (Duvarları boyamazlar.)Do they paint the walls? (Duvarları boyarlar mı?)The walls are painted by them. (Duvarlar onlar tarafından boyandı.)The walls aren’t painted by them. (Duvarlar onlar tarafından boyanmadı.)Are the walls painted by them? (Duvarlar onlar tarafından boyanmış mıdır?)

İngilizce Geniş Zaman ve S Takısı Kullanımı Nasıldır?

İngilizce geniş zamanda he/she/it şeklindeki üçüncü tekil şahıs öznelerine fiilden sonra getirilen ek ”-s takısı” olup; cümlenin Simple Present Tense ile kullanıldığının en temel kanıtlarındandır. Olumlu cümlelerde ”He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….” bir kullanım geçerli olup, olumsuz ve soru cümlelerinde ”-s eki” yerini ”does” yardımcı fiiline bırakmaktadır. Aynı zamanda ”s” eki bazı fiillerde ”-es” ya da ”-ies” şeklini alabilmektedir.

Aşağıda verilen İngilizce s takısı kullanımı örneklerini inceleyiniz:

 • She works at factory. (O, fabrikada çalışıyor.)
 • The bird flies very fast. (Kuş, çok hızlı uçar.)
 • He goes to school. (O, okula gider.)

İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense’de cümle kurmak, kişilerin genel olarak yaptığı veya yapmadığı, rutine binen işler, genel olarak kabul geçer kuralların varlığından bahsederken kullanılmaktadır. Buradaki en temel ayrım, he/she/it öznelerinde olumlu cümlelerde fiile getirilen -s takısının varlığıdır.

Simple Present Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

Olumsuz Cümle

I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

Soru Cümlesi

Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizce geniş zaman olumlu cümlelerde I/You/We/They öznelerinde fiil yalın haliyle kullanılırken; He/She/It de ise fiil ardından bir ”-s eki” almaktadır.

İngilizcede Simple Present Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • I work in an office. (Ben, bir ofiste çalışırım.)
 • She learns French. (O, Fransızca öğrenir.)
 • John finishes tomorrow. (John, yarın bitirir.)
 • Maria passes her exams. (Maria, sınavı geçer.)
 • You do her homework. (Sen, ödevini yaparsın.)
 • Fred has a black car. (Fred’in siyah bir arabası var.)
 • The chef mixes the flour with the water. (Şef unu suyla karıştırır.)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizce geniş zaman olumsuz cümlelerde I/You/We/They öznelerinde ”don’t” yardımcı fiilinin ardından cümlenin ana fiili yalın haliyle kullanılırken; He/She/It de ise fiil ardından bir  ”don’t”kullanımı ‘doesn’t’ halini almakta ve fiil yalın hale bürünmektedir.

İngilizcede Simple Present Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • My son doesn’t live in London. (Oğlum, Londra’da yaşamıyor.)
 • I don’t play basketball. (Ben, basketbol oynamam.)
 • He doesn’t catches the train. (O, treni yakalayamaz.)
 • Michael doesn’t work. (Michael, çalışmaz.)
 • My father doesn’t speak good English. (Babam, iyi İngilizce konuşamaz.)
 • We doesn’t like football . (Biz, futbolu sevmeyiz.)

İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Cümle Nasıl Kurulur?

Edilgen yapı denildiğinde akla, İngilizce passive voice kullanımı gelmektedir. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişi değil; eylemin genel olarak gerçekleşip gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda eylemi yapan kişiden ziyade ona maruz kalan ifade edilmektedir. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki şekilde bir yapı ortaya çıkmaktadır.

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).
 • Buradan anlaşılacağı üzere Simple Present Tense’in passive voice yapısı:
  Nesne + am/is/are + fiilin üçüncü hali.
  Nesne + am/is/are (not)+ fiilin üçüncü hali.
  Am / Is / Are + nesne + fiilin üçüncü hali.

İngilizce Simple Present Tense ile edilgen (passive-voice) örneği aşağıdadır:

 • The flowers are watered by the gardener every evening. (Çiçekler her akşam bahçıvan tarafından sulanır.)
 • Nothing is drunk by Helen in parties. (Partilerde Helen tarafından hiçbir şey içilmez.)
 • The walls aren’t painted by my mother. (Duvar, annem tarafından boyanmaz.)
 • This writer’s articles are read by many people. (Bu yazarın makaleleri pek çok kişi tarafından okunmaktadır.)
 • The cows are milked every morning. (İnekler, her sabah sağılır.)
 • The new teacher is never understood by Benny. (Yeni öğretmen, Benny tarafından asla anlaşılmaz.)
 • Chocolate is loved by everybody. (Çikolata herkes tarafından sevilir.)

İngilizce Geniş Zaman Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

İngilizce Simple Present Tense ile soru cümlesi örnekleri aşağıdadır:

 • Does he go to school when the season is autumn? (Mevsim sonbahar olduğunda okula gider mi?)
 • Does he write an email while the meeting starts? (Toplantı başlarken o bir email yazar mı?)
 • Do we go to gallery? (Galeriye gider miyiz?)
 • Does it rains when you go to holiday? (Sen tatile gittiğinde yağmur yağar mı?)
 • Does they buy a new car? (Onlar, yeni bir araba satın alır mı?)

Diğer başlıkta ise sırasıyla 5 olumlu 5 olumsuz 5 soru cümlesi ingilizce geniş zaman cümleleri verilmiştir.

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

İngilizcede Geniş Zaman ile 5 olumlu soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Do they have any children? (Onların çocuğu var mı?)
 • Does she work every Saturday? (O, her cumartesi çalışır mı?)
 • Do you get a lot of calls? (Çok arama alıyor musun?)
 • Do you play the piano? (Piyano çalıyor musun?)
 • Does Rita usually go to the gym? (Rita, genellikle spora gider mi?)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

İngilizcede Geniş Zaman ile 5 olumsuz soru cümlesi örneği aşağıdadır:

 • Doesn’t she live in London? (O, Londra’da yaşamıyor mu?)
 • Doesn’t he play football at the weekend? (O, haftasonları futbol oynamıyor mu?)
 • Doesn’t they works at Liverpool Hospital? (Onlar, Liverpool Hastanesi’nde çalışmıyor mu?)
 • Doesn’t you live in a flat? (Sen apartman dairesinde yaşamıyor musun?)
 • Doesn’t they study English literature? (Onlar İngiliz edebiyatı okumuyor mu?)

İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımında soru sorma şekli, cümlede yardımcı fiil olarak kullanılan am/is/are sözcüklerinin başa gelmesiyle oluşmaktadır. Passive cümlelerde özne değil, ondan etkilenen nesne vurgusu yapıldığından nesne gelmekte, bunun ardından ise fiilin üçüncü hali ve nesne eklenerek soru sorulmaktadır.

Simple Present Tense edilgen olumlu ve olumsuz soru sorma şekli şöyledir:

 • Am/Is/Are + Nesne + V3(fiilin üçüncü hali) + Nesne ……?

Aşağıda verilen Present Simple Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

İngilizce Geniş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

İngilizcede geniş zaman ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Who are umbrellas sold by? (Şemsiyeler kimler tarafından satılır?)
 • Are the brakes checked regularly by the mechanic? (Frenler, tamirci tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor mu?)
 • Are the members of Congress are elected by the American people? (Kongre üyeleri, Amerikan halkı tarafından mı seçiliyor?)
 • Are candies always eaten by kids? (Şekerler her zaman çocuklar tarafından mı yenir?)
 • Are many applications recieved every day by us? (Bize her gün çok sayıda başvuru iletiliyor mu?)
İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

İngilizcede geniş zaman ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Isn’t the shopping done by me? (Alışveriş benim tarafımdan yapılmadı mı?)
 • Isn’t an article written by Daniel? (Makale Daniel tarafından yazılmadı mı?)
 • Isn’t pizza liked by everyone? (Pizza herkes tarafından sevilmedi mi?)
 • Aren’t the cakes made by parents? (Kekler, ebeveynlerim tarafından yapılmadı mı?)
 • Isn’t maths teached by John? (Matematik John tarafından öğretilmedi mi?)

İngilizce Geniş Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle, -Wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla kullanarak cümle kurmak şeklinde ifade edilmektedir.. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta olup bu soru kelimelerinin kendilerine özgü anlamları cümleye farklı bir soru sorma biçimi kazandırmaktadır. Soru zarfının gelmesinin ardından Simple Present Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır.

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Simple Present Tense ile soru zarflı cümle Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • Where do you work? (Nerede çalışıyorsun?)
 • What does he do? (O, ne yapıyor?)
 • How do they come here? (Onlar buraya nasıl geldi?)
 • When do we start? (Ne zaman başlarız?)
 • Why do they play football so late? (Onlar futbol oynamaya niçin geç kaldı?)
 • What does she like doing at the weekend? (O, haftasonları ne yapıyor?)

İngilizce Geniş Zaman Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizce geniş zaman, günlük hayatta kişilerin belirli bir rutin içinde yaptıkları ya da yapmadıkları eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Günlük hayatın her alanında rahatlıkla kullanılan Simple Present Tense; kişilerin iş, aile ve ev hayatı gibi konulardan bahsetmesine de olanak sağlamaktadır.

 • I study English after have breakfast. (Kahvaltıdan sonra İngilizce çalışırım.)
 • She does her homework. (O, ödevlerini yapar.)
 • The meeting usually begins after lunch. (Öğle yemeğinden sonra genellikle toplantı başlar.)
 • We play with friends at the park. (Biz, parkta arkadaşlarımızla oynarız.)
 • They clean their house. (Onlar, evlerini temizlerler.)

İngilizcede Bir Gün Simple Present Tense ile Nasıl Anlatılır?

İngilizcede bir gün içinde yapılanlar Simple Present Tense ile ifade edilebilmektedir. Burada anlatılan olaylar kişilerin genellikle gerçekleştirdikleri/gerçekleştiremedikleri eylemlerden oluşmaktadır.

Aşağıda verilen örneklerde bir günün Simple Present Tense ile aktarımını inceleyiniz:

 • I wake up at 8 a.m (Ben sabah 8’de kalkarım.)
 • The teeth are brushed by me when I am at bath. (Banyodayken, dişler tarafımdan fırçalanır.)
 • I have breakfast fastly. (Hızlıca kahvaltı ederim.)
 • I usually go to my school. (Genellikle okuluma giderim.)

İngilizce Geniş Zaman Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

İngilizce geniş zaman kullanımında to be olarak bilinen am/is/are; cümlelerde yardımcı fiil olarak ve fiilin yer almadığı yerlerde kullanılmaktadır. Böyle durumlarda ”I am”, ”I’m”, ”He/She/It is”, ”He’s, she’s, it’s” şeklinde ve ”You are, We are, They are” kullanımları ise; ”you’re, we’re ve they’re” olmaktadır.

 • He thinks he’s very handsome. (O, çok yakışıklı olduğunu düşünüyor.)
 • She’s American. (O, Amerikan.)
 • They’re nurses. (Onlar, hemşire.)
 • I’m a student. (Ben, öğrenciyim.)
 • You’re happy. (Mutlusun.)
 • He’s a great singer. (O, harika bir şarkıcı.)

İngilizce Geniş Zamanla Yaz Tatili Nasıl Anlatılır?

Simple Present Tense ile yapılan yaz tatilleri genellikle insanların düzenli olarak yaptığı eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Özellikle öğrencilerin yaptıkları tatiller benzer zamanlarda ve belli başlı olayları içerdiğinden, onlar geniş zaman ile tatillerini rahatlıkla aktarabilmektedir.

 • I usually swim in summer. (Ben yazları genellikle yüzerim.)

İngilizce Geniş Zaman Exercises ve Quiz Örnekleri ve Çözümlemesi

Simple Present Tense Exercises örnekleri ile , kişilerin bu zamanı daha iyi anlaması hedeflenmekte ve pek çok örnekle konu anlaşılır kılınmaktadır. Bu zamandaki alıştırmalar, genel olarak cümle kurma kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. İngilizce Simple Present Tense exercises örnekleri boşluk doldurma veya test şeklinde olabilmektedir.

İngilizce Geniş Zaman Boşluk Doldurma Örnekleri ve Çözümlemesi ve Çözümleri

1. ……  you live in a house or a flat? (ilgili boşluğu doldurunuz.)
a)Do b)Does c)Are d)Is
İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle yanıt A şıkkıdır.
2. ……….she live alone? (ilgili boşluğu doldurunuz.)
a)Do b)Does c)Are d)Is
İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. Bu nedenle yanıt B şıkkıdır.
3………he go to the same college as you? (ilgili boşluğu doldurunuz.)
a)Do b)Is c)Are d)Does
İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap D şıkkıdır.
4. …………. you work at the weekend? (ilgili boşluğu doldurunuz.)
a)Do b)Does c)Are d)Is
İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir.  You öznesine uygun olan yardımcı fiil ”do”dur. Bu nedenle yanıt A şıkkıdır.
5. …….. he has a girlfriend?(ilgili boşluğu doldurunuz.)
A) Do b) Are c)Does d) Is
İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap C şıkkıdır.

İngilizce Geniş Zaman Test Soruları ve Cevapları

Simple Present Tense test ve quiz soruları aşağıdadır:

1……… she come from London?

A) Do b) Are c)Does d) Is

İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap C şıkkıdır.

2.The sun …. at the east. (rise)

A)rises b)rise b)rised d)risedes

Present Simple Tense kurallarına göre he/she/it öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı geldiğinden cevap A şıkkıdır.

3. George ………his teeth twice a day. (brush)

A)brush B)is brush C)brushes D)brushs

Present Simple Tense kurallarına göre he/she/it öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı geldiğinden cevap C şıkkıdır.

4. Does …… gets up early every day?

A) Do b) Are c)Does d) Is

İngilizce Present Simple Tense soru sorma kurallarına bakıldığında, do/does sözcüklerinden özneye uygun olanın başa getirilmesi gerektiği görülmektedir. He sözcüğüne uygun olan yardımcı fiil ”does” olduğundan cevap C şıkkıdır.

5.They…………English in USA. (speak)

A) speak B)speaks C) are speak D)spoke

Present Simple Tense kurallarına göre I/You/We/They öznelerine uygun olanların ardından fiile -s takısı gelmediğinden cevap A şıkkıdır.

İngilizce Geniş Zaman Alıştırması Yapmak için Worksheet

Aşağıda Simple Present Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

 

Simple Present Tense Worksheet

İngilizce Geniş Zaman PDF Konu Anlatımı İndir

Aşağıdaki Simple Present Tense alıştırmalar pdf dosyasını inceleyiniz.

simple-present-tense-alistirmalar-pdf

İngilizce Geniş Zaman Okullarda Nasıl Öğretilir?

Present Simple Tense konusu, okullarda ilk defa öğretilen zamanlardan biri olup; diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Öğrencilerin sınıf atlaması ve İngilizce konusunda kendilerini geliştirmeleriyle birlikte öğrenciler diğer zamanları da öğrenmektedir. Bu nedenle ilk önce sırasıyla İngilizce zamanlar öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmelidir. Ardından konunun çeşitli ayrıntıları öğrencilere verilerek bilgi kalıcı hale getirilmelidir.

6. Sınıflar için Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Geniş Zaman konu anlatımı, Present Simple Tense kurallarının en basit düzeyde verilmesi ve bu zamanın kullanım yerlerinden kısaca bahsedilmesinden oluşmaktadır.

Present Simple Tense; İngilizcede bir rutinden bahsederken, genel olarak kabul gören durum ve olayların ifadesinde kullanılmaktadır. Bu zaman dünü, bugünü ve yarını kapsayıcı niteliktedir. Simple Present Tense gramer kuralları şöyledir:

Olumlu Cümle

I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + Fiile -s takısının eklenmiş hali + Nesne….

Olumsuz Cümle

I/You/ We/They + do not (don’t) + Fiilin ilk hali + Nesne….

He/She/It + does not (doesn’t) + Fiilin ilk hali Nesne….

Soru Cümlesi

Do + I/You/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne …..?

Does + He/She/It + Fiilin ilk hali + Nesne…..?

 • It snows a lot in winter in Russia. (Kışın Rusya’ya çok fazla kar yağar.)
 • We live in Texas. (Biz, Teksas’ta yaşarız.)
 • You go to holiday every summer. (Her yaz tatile gidersin.)
 • My daughter does the laundry.
 • My brother takes out the trash.
 • She swims every morning. (O, her sabah yüzer.)
 • Cats hate water. (Kediler sudan nefret eder.)
6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • Every child likes an icecream. (Her çocuk dondurmayı sever.)
 • My mother never tell lies. (Annem asla yalan söylemez.)
 • I don’t like tea. (Çay sevmiyorum.)
 • You don’t have children. (Senin çocuğun yok.)
 • Julie talks very fast. (Julie çok hızlı konuşur.)

9. Sınıflar için Simple Present Tense Cümle Örnekleri ve Çözümlemesi

9. sınıflar İngilizce Geniş Zaman konu anlatımına bakıldığında, bu zamanın artık nispeten daha derinlemesine inildiği görünmektedir. Önceki sınıflarda verilen bilgilerin tekrar edilmesi ve varolan bilgilere yenisinin eklenmesi nedeniyle 9.sınıf önemlidir. Present Simple Tense’in kullanım alanları, bu zamana uygun olan zarfler ve cümlelerin giderek daha zorlanması söz konusudur.

 • I and my sister don’t see each other anymore. (Ben ve kız kardeşim artık birbirimizi görmüyoruz.)
 • She doesn’t study German on Monday. (Pazartesi günü Almanca çalışmıyor.)
 • I like reading detective stories. (Dedektif hikayeleri okumayı severim.)
 • When do they usually talk to each other? (Genellikle birbirleriyle ne zaman konuşurlar?)
 • My brother’s dog barks a lot. (Kardeşimin köpeği çok fazla havlıyor.)
 • The Earth revolves around the Sun. (Dünya, Güneş’in etrafında döner.)
 • You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford. (Watney’e giden 6 numaralı otobüse ve ardından Bedford’a giden 10 numaralı otobüse binersiniz.)

9.Sınıf İngilizce Konuları

 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

9. sınıflar için İngilizce Simple Present Tense Örnekleri ve Çözümlemesi aşağıdadır:

 • His mother arrives tomorrow. (Annesi yarın geliyor.)
 • Our holiday starts on the 26th March. (Tatilimiz 26 Mart’ta başlıyor.)
 • Open the packet and pour the contents into hot water. (Paketi açın ve içindekileri sıcak suya dökün.)
 • Water freezes at zero degrees. (Su, sıfır derecede kaynar.)
 • They watch television regularly. (Onlar, düzenli olarak televizyon izler.)

İngilizce Geniş Zaman Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Simple Present Tense ilk benzerlik kurulan zamanlar düşünüldüğünde, Present zamanlar olduğu söylenebilir. Present zamanlar günümüzdeki olayları ifade ettiğinden İngilizce geniş zamanla az da olsa benzer kabul edilebilir. Bu zamanlar: Present Perfect, Present Perfect Continuous ve Present Continuous’dur.

İngilizce Geniş Zaman ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

İngilizce geniş zaman ise, geçmişte, günümüzde ve gelecekte yaşanan genel geçer kabul gören olay ve durumların ifadesinde kullanılmaktadır. Past Perfect Tense, İngilizcede -miş’li geçmiş zamanı ifade etmekte ve geçmişte iki olay ya da durum aktarılırken, önce gerçekleşeni ifade etmektedir. Birlikte kullanım sıklıkları pek görünmese de, konuşma anında geçmişte yaşanan olaylar Past Perfect Tense ile ifade edilmektedir.

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Present Tense, daha önce ifade edildiği üzere Türkçede geniş zaman olarak karşılık bulmakta olup; genel olarak yapılan veya yapılmayan eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Present Perfect Tense ise, geçmişte yaşanmaya başlanan ve günümüzde de etkisinin devam eden olayları aktarmaktadır. Ancak burada genel bir yargıdan söz etmek mümkün olmadığından, iki zaman arasında kullanım farkı olduğunu söylemek mümkündür.

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Continous Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve şu anda devam eden aynı zamanda etkisinin de günümüze ulaştığını aktarmaktadır. Bu şekilde bakıldığında her ne kadar geniş zamana yakın gibi görünse de; olayın bir sonunun olduğu ve genel bir yargıyı ifade etmediğini söylemek gerekmektedir. Bu nedenle present perfect continuous tense ve geniş zaman oldukça farklıdır.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir