İngilizce Hayvan Tanıtımı: Hayvanların İngilizce Özellikleri - Wordly

İngilizce Hayvan Tanıtımı: Hayvanların İngilizce Özellikleri


İçindekiler göster

İngilizce Hayvan Tanıtımı: Hayvanların İngilizce Özellikleri

İlkokulda hepimiz hayvanları tek tek öğrenmiş, hatta hayvanları listelediğimiz proje ödevleri de yapmışızdır. Hayvanları öğrenmek, onları tanımak, daha küçüklükten yaptığımız eğlenceli konulardan biridir. Sonra İngilizce öğrenmeye başladığımızda , bu sefer de İngilizce hayvan tanıtımlarını öğrenmeye başlarız. Özellikle 5. , 6. ve 7. sınıf İngilizce derslerinde İngilizce hayvanlar üniteleri vardır. Bu yazımızda sizlere İngilizce hayvan tanıtımları hakkında bilgiler vereceğiz ve hayvanların İngilizce özelliklerinden bahsedeceğiz.

İngilizce Aslan Tanıtımı

Türkçe Aslan Tanıtımı

Aslan memeli bir canlıdır. Vahşi ve nesli tükenmekte olan bir hayvandır. Kedigiller ailesinin bir üyesidir. Pantera cinsindeki kedilerden bir tanesidir. Sosyal hayvanlardır. Çoğu aslan, Doğu ve Güney Afrika’da yaşamaktadır. Günümüzde yirmi bin civarında aslan yaşamaktadır. Sayıları tükenmektedir. Dört bacağı vardır. Etçildir, et ile beslenir. Duygusal hayvanlardır ve aç gözlü değillerdir. Durduk yere insanlara saldırmazlar. Dişisi yelesiz, erkek aslanlar ise yelelidir.

 

İngilizce Aslan  Tanıtımı

Leons are mammals. They are extinct and wild animals. They belong to felidae family. They are Panthera type of the felidae. They are sociable. Most leons, live in East and South Africa. Nowadays there are 20.000 leons alive. Leons have four legs , they are  carnivorous. They are emotional animals and they do not attack human beings for no reason.

İngilizce Timsah Tanıtımı

Timsah Türkçe Tanıtımı

Timsahın kelime anlamı uzun bir vücudu olan, kalın derili, keskin dişli, Amerika ve Çin’in tropikal bölgelerinde yaşayan, Croocodilla ailesine ait bir sürüngendir. Dört bacaklıdırlar ve oldukça vahşidirler. Timsahlar insanlara durduk yere saldırmazlar. Avlanma yüzünden, timsahların sayısı gitgide azalıyor.

Timsah İngilizce Tanıtımı

Definition of an Alligator is a large reptile that has a long body, thick skin, and sharp teeth, that lives in the tropical parts of the U.S. and China, and that is related to crocodiles. They have four legs and they are pretty wild. Alligators do not attack people for no reason though. Because of hunting, alligators getting extinct day by day.

İngilizce Köpek Tanıtımı

Köpek Türkçe Tanıtımı

Köpekler, köpekgiller familyasına mensup dört bacaklı, insanların dostu olan, 400’den fazla cinsi bulunan bir hayvandır. Etçil ve memeli bir hayvandır. Geçmişte insanların av partneri olmuş ve gitgide evrimleşerek bugünkü evcil hallerini almışlardır. Köpekler çok zeki ve insan canlısı hayvanlardır. Duygusaldırlar ve sahiplerine bağlıdırlar. Dünyada 900 milyon köpek yaşamaktadır ve dünyanın her yerinde köpekler görülmektedir.

Köpek İngilizce Tanıtımı

Dogs belong to Family Canidae. They have four legs, they are human-friendly and there are  more than 400 kinds of dogs. They are carnivorous and mammals. In past, dogs were people’s hunt partners and they evolved to pets now. They are very clever and very friendly. They are emotional and they pay respect to their owners. Today, 900 million dogs live in earth and they can be seen anywhere.

İngilizce Kedi Tanıtımı

Kedi Türkçe Tanıtım

Kediler etçildir. Ön patilerinde beş, arka patilerinde 4 parmakları vardır ve 4 ayaklıdırlar. Dünyada 373 milyon kedi vardır ve dünyanın her yerinde yaşamaktadırlar. Memeli canlılardır ve kedigiller familyasından gelirler. Kediler, köpekler gibi evcilleştirilemese de, insanlarla yaşamayı severler. İnsanlara saldırmazlar. Vahşi doğada, fare ve kuş avlarlar.

Kedi İngilizce Tanıtım

Cats are  carnivores. Cats have five toes on their front paws and only four toes on their back paws.  There are 373 million cats in the earth and they can be seen anywhere. They are mammals and  they belong to felidae family.  Although they cannot be tamed like dogs, cats like to live with human beings. They do not attack people. In wild, cats hunt mice and birds.

İngilizce At Tanıtımı

Türkçe At Tanıtımı

Atlar Atgiller familyasına bağlı memeli canlılardır. Dört bacaklıdırlar ve otçuldurlar. Ehlileştirilebilirler ve insanlarla güçlü bir duygusal bağları vardır. İnsanları taşımakta da yardımcı olurlar. Antartika ve Kuzey Amerika, Avrupa ve Asyanın kuzey buzul bölgeleri dışında her yerde yaşarlar. Çoğu at evcilleştirilmiştir, insanlarla birlikte yaşar. Şu an dünyada 58,372,106 at yaşamaktadır.

İngilizce At Tanıtımı

Horses are mammals that belong to Equidae family. They have four legs and they are grass- eating. They can be tamed and they have emotional bonds with human beings. They help people carrying too. Horses live in every region of the world except Antarctica and the northern Arctic regions of North America, Europe and Asia. Most horses are domesticated, which means they live alongside humans. There are 58,372,106 horses in the world.

 

İngilizce Yılan Tanıtımı

Yılan Türkçe Tanıtımı

Yılanlar sürüngendir. Etçildirler. Pullular takımına aittirler. İnsanların dostu değildirler ve tehlikeli canlılardır. Evcilleştirilemezler. Şu anda gezegedende 3000 türden fazla yılan bulunur ve Antartika, Izlanda, Grönland, Yeni Zelanda dışında her yerde bulunurlar. 600 cins zehirlidir ancak sadece 200 cinsi zehriyle bir insanı öldürebilecek güçtedir.

Yılan İngilizce Tanıtımı

Snakes are reptiles. They are meat-eaters too. They belong to Squamata family. Snakes are not human being’s friends and they are dangerous. They cannot be tamed.  There are more than 3,000 species of snakes on the planet and they’re found everywhere except in Antarctica, Iceland, Ireland, Greenland, and New Zealand. About 600 species are venomous, and only about 200—seven percent—are able to kill or significantly wound a human.

İngilizce Kartal Tanıtımı

Kartal Türkçe Tanıtımı

Kartallar büyük av kuşlarıdır ve uzun geniş kanatlara sahiptirler, keskin görüşleri ve havada süzülen uçuşlarıyla bilinirler. Atmacagiller ailesine üyedirler. Vahşi canlılardır ve etçildirler. Evcilleştirilemezler, insanlara sıcak davranmazlar. Dünyada 24 binden fazla kartal yaşamaktadır ve risk altındaki kuşlar için bir tehdit oluşturmaktadırlar. Kartalların avlanma yeteneği ve güçleri oldukça etkileyicidir.

Kartal İngilizce Tanıtımı

Eageles are a large bird of prey with a massive hooked bill and long broad wings, known for its keen sight and powerful soaring flight. They belong to Accipitridae family. They are wild creatures and they are meat eaters. They cannot be tamed, they are not friendly to humans. There are now more than 24,000 in the wild—and they may be posing a new threat to other at-risk birds. The power and hunting skills of many of these eagle species is impressive.

İngilizce Zürafa Tanıtımı

Zürafa Türkçe Tanıtım

Zürafalar Zürafagiller ailesine ait memeli canlılardır. Uzun dört bacakları ve uzun boyunları ile bilinirler. Benekli bir derileri vardır. Genelde kuzey ve güney Afrika civarlarında yaşarlar. Otçuldurlar. Dünyada 68 bin zürafa kalmıştır ve türleri giderek tehlike altına girmektedir.

Zürafa İngilizce Tanıtım

Giraffes are mammals which belong to Giraffidae family. They have long four legs and a long neck. They have a spotted skin. They are mostly found in Southern and Northern Africa in the world. They are grass eaters. 68,000 giraffes are left in the world and they are extinct, in danger animals.

 

İngilizce Ayı Tanıtımı

Türkçe Ayı Tanıtımı

Ayılar, ayıgiller familyasına ait memelilerdir. Vahşi hayvanlardır ve ormanlarda yaşarlar. Etçildirler ve balık ve et tüketirler. Yaklaşık olarak 200 bin kahverengi ayı dünyada yaşamaktadır. En çok Rusya’da (120bin) , sonra Amerika’da (32.500) sonra ise Kanada’da (25bin) yaşarlar.

İngilizce Ayı Tanıtımı

Bears are mammals that belong to Ursidae family. They are wild animals which live in the forests. Bears are carnivores and they eat meat and fish. There are approximately 200,000 brown bears left in the world. The largest populations are in Russia with 120,000, the United States with 32,500, and Canada with around 25,000.

İngilizce Güvercin Tanıtımı

Türkçe Güvercin Tanıtımı

Güvercinler, Güvercingiller familyasına ait bir kuş türüdür. Gagalıdırlar ve orta boyutta kuşlardır. Kentleşmiş her yerde bulunurlar. Dünyada 400 milyon güvercin yaşamaktadır ve yükselen kentleşme ile birlikte bu sayı daha da artmaktadır. Yalnızca New York’taki güvercin sayısı bile 1 milyonu geçmektedir. Evcil değildirler ancak insanlara hiçbir zarar vermezler.

İngilizce Güvercin Tanıtımı

Pigeons, are birds that belong to  Columbidae family. They have beaks, they are middle-sized birds. Pigeons are found to some extent in nearly all urban areas around the world. It is estimated that there are 400 million pigeons worldwide and that the population is growing rapidly together with increased urbanization. The population of pigeons in New York City alone is estimated to exceed 1 million birds. They are not pets but they do not do any harm to human beings.

 

İngilizce Fare Tanıtımı

Türkçe Fare Tanıtımı

Fare Kemiriciler familyasına ait bir memeli canlıdır. Dört ayakları vardır. Çok küçük bir hayvandır. Çok hızlı kaçabilen ve çok hızlı üreyen hayvanlardır, yeryüzünün bütün karalarına dağılmışlardır. Birçok insan farelerden korkar. Fareler, evlere girip evdeki besinleri talan etmeyi severler. Tahıl,meyve, ot, böcek gibi çok çeşitli yiyeceklerle beslenirler. Dünyada 20 milyar fare yaşamaktadır.

İngilizce Fare Tanıtımı

Mice are mammals that belong to Rodentia family. They have four feet. They are extremely small animals, they escape so fastly and they breed fastly. They can be seen anywhere in the world. Most people are afraid of mice. Mice like to go to houses and eat the food.  They eat cereals, fruits, grass and bugs. There are 20 billions mice around the world.

 

İngilizce Maymun Tanıtımı

Türkçe Maymun Tantımı

Maymunlar Primatlar takımından memeli bir hayvandır. Ormanlarda yaşarlar. Zeki hayvanlardır. Sosyal varlıklar oldukları için aileleriyle yaşarlar. İnsanlara benzerler. Ağaçlara tırmanabilirler. Hem etçil hem de otçuldurlar. Asya’da, Afrika’da Merkez ve Güney Amerika’da ve Afrika savanalarında yaşarlar.

İngilizce Maymun Tanıtımı

Monkeys are mammals that are of Primats team. They live in the forests. They are clever animals. They are sociable too, they live with their family. They have similarities with humans. They can climb to trees. They are omnivores. Most monkey species live in the tropical rain forests of Asia, Africa, and Central and South America, or the savannas of Africa.

İngilizce Tavuk Tanıtımı

Tavuk Türkçe Tanıtımı

Tavuklar Sülüngiller familyasına ait bir kuş türüdür. İki ayakları ve İki kanatları bulunur. Gagaları da vardır. Genelde özel çiftliklerde yetiştirilirler. İnsanlar tavuk etini çok tüketir. En çok tüketilen hayvanlardan birisidir. Ayrıca insanlara yumurta da sağlarlar. Dünyada 23.7 milyar tavuk yaşamaktadır.

Tavuk İngilizce Tanıtımı

Chickens are a bird species that belong to Phasianidae family. They have two legs and two wings. They have beaks too. They are mostly raised in the special farms. People eat chicken meat a lot. They are one of the most eaten animals. They also give eggs to human beings. There are 23.7 billion chickens living in the world.

 

İngilizce Sincap Tanıtımı

Türkçe Sincap Tanıtımı

Sincaplar sincapgiller familyasından kemirici memeli hayvanlardır. Ağaçlık alanlarda ve ormanlarda yaşarlar. Akdeniz adaları ve İzlanda hariç her yerde yaşarlar. Küçük canlılardır. Meşe palamudu ile beslenirler.

İngilizce Sincap Tanıtımı

Squirrels are rodent mammals that belong to Sciuridae family. They live in forests and wooded parks. Except Mediterrean Islands and Iceland they live everywhere. They are small creatures. They eat acorns.

 

İngilizce Tilki Tanıtımı

Türkçe Tilki Tanıtımı

Tilkiler küçük – orta boyutlarda, hem etçil hem otçul, Köpekgiller familyasına ait bir memeli türüdür. Hem hayvanları hem de bitkisel gıdaları yerler. Vahşi hayvanlardır. Genelde ormanlık alanlarda yaşarlar, dağlarda, otluklarda ve çöllerde de bulunurlar. Dünyadaki tilki popülasyonu tam olarak bilinmiyor. Oldukça yaygınlar ve popülasyon sürekli değişiyor.

İngilizce Tilki Tanıtımı

Foxes are small to medium-sized, omnivorous mammals belonging to several genera of the family Canidae. They eat both animals and phytonutrient. They are wild creatures. Foxes usually live in forested areas, though they are also found in mountains, grasslands and deserts. The exact number of red foxes in the world is not known. They are very widespread and the population is considered to be stable.

 

İngilizce Kurt Tanıtımı

Türkçe Kurt Tanıtımı

Kurtlar Köpekgiller familyasına ait memeli canlılardır. Oldukça vahşidirler ve avlanma yetenekleriyle bilinirler. Köpekler gibi evcilleştirilemezler. İnsanlar çiftliklerde hayvanlarını koruması için köpekler yetiştirir. Kurtlar genelde Rusya’da bulunur. Dünyada 300.000 kurt bulunmaktadır.

İngilizce Kurt Tanıtımı

Wolves which belong to Canidae family, are mammals. They are extremely wild animals, they are known for their hunting skills. They cannot be tamed like dogs. People raise dogs at farms to save their animals from wolves. They are mostly found in Russia. There are 300.000 wolves in the world.

İngilizce Baykuş Tanıtımı

Türkçe Baykuş Tanıtımı

Baykuşlar Baykuşgiller familyasına ait bir kuş türüdür. Gece yırtıcılarıdırlar, yani gece avlanırlar. Birçok kuştan daha büyüktürler. Gözleri çok iyi görür, duyma kabiliyetleri ise aşırı derecede hassastır. Buzlu Antartika hariç dünyanın her yerinde yaşarlar. Dünyada 225’ten fazla baykuş cinsi vardır.

İngilizce Baykuş Tanıtımı

Owls are birds that belong to the Strigidae family. They are Strigiformes, they hunt at night. They are bigger than most birds. Their eyes see very well. Their hearing abilities are also extremely well. They live on every continent except icy Antarctica. There are more than 225 owl species in the world.

İngilizce Goril Tanıtımı

Türkçe Goril tanıtımı

Goriller en insana benzeyen memeli primat türüdür. Otçuldur. Ekvator Afrikası’nda yağmur ormanlarında yaşar. DNA’sı insanlara %95 oranında benzerlik gösterir. Sosyal hayvanlardır. Kabileler halinde yaşarlar. Tek düşmanları leoparlardır. Dünyada şu anda 100.000’den fazla goril bulunmaktadır.

İngilizce Goril Tanıtımı

Gorillas are mammals that belong to the Hominidae family. They are omnivores, they live in Africa’s forests. They are very alike to human beings, their DNA shows similarity to humans’ at the percent of 95%.  Gorillas are sociable animals. They live with their clans, they even have kings in their families. Gorilla’s only one natural enemy is leopards. Nowadays, more than 100 thousand gorillas are living in the world.

İngilizce Kelebek Tanıtımı

Türkçe Kelebek Tanıtımı

Kelebekler, Lepidoptera takımına ait böceklerdir. Çiçek tozları, meyveler ve polenlerle beslenirler. Zararsızdırlar. 15 bin’den fazla kelebek türü bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde yaşarlar, en çok ABD’de bulunurlar.

İngilizce Kelebek Tanıtımı

Butterflies are bugs that belong to Lepidoptera team. They consume pollens and fruits. They are harmless. There are more than 15 thousand butterfly species in the world. They live all around the world, but they are most found in United States of America.

 

İngilizce Arı Tanıtımı

Türkçe Arı Tanıtımı

Arılar Apoidea familyasından gelen bir böcek türüdür. Çok zeki hayvanlardır ve kovanlarda yaşarlar. Bal üretirler. Dünyaya ekolojik olarak büyük katkıları vardır. Dünyada 2 trilyon arı bulunmaktadır.

 

İngilizce Arı Tanıtımı

Bees are bugs that belong to Apoidea family. They are clever bugs and they live in the hives. They produce honey. Bees are found on every continent except for Antarctica, in every habitat on the planet that contains insect-pollinated flowering plants. There are 2 trillions bees in the world.

 

İngilizce Kaplan Tanıtımı

Türkçe Kaplan Tanıtımı

Kaplanlar kedigiller familyasından gelen memeli bir türdür. Turuncu kahverengi güzel bir kürkü vardır. Yırtıcı ve vahşi bir hayvandır. Türleri tehlike altındadır. Şu an dünyada sadece 3890 kaplan bulunmaktadır. Rusyada, Çin’de Hindistan , Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia and Indonesia gibi ülkelerde yaşar. Nesli tükenmektedir.

İngilizce Kaplan Tanıtımı

Tigers are mammals that belong to Felidae family. They have beautiful orange- brown fur. They are wild and predatory animals. They are in the endangered animals list now. There are only 3890 tigers left in the world. They are mostly found in India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia and Indonesia, Russia, China.

 

İngilizce Panda Tanıtımı

Türkçe Panda Tanıtımı

Pandalar Etçiller takımından gelir. Memeli hayvanlardır. Ayılara benzerler. Dört bacakları vardır, siyah beyazdırlar. Utangaç hayvanlardır, insanlara yakın bölgelerde yaşamazlar. Sadece bambu kökleri ve yapraklarıyla beslenirler. Günde 12 saat yemek yemeye harcarlar. Çok şirin hayvanlardır. Pandalar büyük ölçüde Çin’de yaşarlar, nesilleri tehlike altındadır. Şu an dünyada sadece 1800 panda yaşamaktadır.

İngilizce Panda Tanıtımı

Pandas are from Carnivore team, they are mammals. They look like bears. They have four legs, they are black and white. They are shy animals, they do not live near to human beings. They only eat bamboo leaves and roots. They spend 12 hours for eating in a day. They are extremely cute. Pandas mostly live in China. They are in the endangered animal list. There are only 1800 pandas left in the world.

 

İngilizce Papağan Tanıtımı

Türkçe Papağan Tanıtımı

Papağanlar Psittaciformes takımından gelen gagalı bir kuş türüdür. İki kanatları bulunur. Çok renklidirler. Sıcak yerlerde yaşarlar. İnsanları taklit etme yeteneğine sahiptirler. Normalde ağaçlarda yaşayan papağanlar, evde insanlar tarafından kafeslerde de beslenmektedir. Çiçek, meyve ve tohumlarla beslenirler. Avusturalya, Asya, Afrika ve Amerikada yaşarlar. 350 tür papağan mevcuttur.

İngilizce Papağan Tanıtımı

Parrots belong to Psittaciformes, are a bird species with a beak. They have two wings. They are colorful. They live in warm climates. They have the ability to imitate voices. Normally parrots live in the trees but they are also kept in cages by humans. They eat flowers, fruits and seeds. They live in Australia, Asia, Africa and America. There are 350 kinds of parrots in the world.

 

İngilizce Gergedan Tanıtımı

 

Türkçe Gergedan Anlatımı

Gergedan, gergedangiller (Rhinocerotidae) familyasından bir memeli hayvan türüdür. Üçü Asya’da , ikisi Afrika’da bulunan beş gergedan türü vardır. Gergedanların dört bacağı ve bir boynuzları bulunur. Büyük hayvanlardır. Çalılık ve bataklık bölgelerde yaşarlar. Otçul hayvanlardır. Dünyada 27 bin gergedan yaşamaktadır. Namibya, Zimbabwe ve Kenya gibi ülkelerde yaşar.

İngilizce Gergedan Anlatımı

Rhinoceros are mammals that belong to Rhinocerotidae family. There are 5 rhinos species, three of them in Asia , two of them found in Africa. They have four legs and a  horn. They are big animals. They live in scrubs and bogs. They are herbivores. In the world, there are 27 thousand rhinos alive. They mostly live counties like Namibia, Zimbabwe and Kenya.

İngilizce Fil Tanıtımı

Türkçe Fil Anlatımı

Filler Elephantidae familyasından gelen memeli hayvanlardır. Afrika ve Asya fili olmak üzere iki ayrı türü vardır. Filler uzun hortumlarıyla ve büyük gövdeleriyle bilinmektedir. Otçul olan filler, bataklık, çalılık gibi yerlerde yaşar. Su kenarlarında yaşarlar. Aslan, kaplan, sırtlan gibi yırtıcılar fillere saldırır. Zeki hayvanlardır. Fillerin ölen ve ölmekte olan diğer fillere karşı yas tuttuğu görülmüştür. Fillerin kuvvetli hafızaları vardır. Şu an dünyada 40bin-50bin fil yaşamaktadır ve soyları gitgide tükenmektedir. Risk altında hayvanlar kategorisine girmiştir.

İngilizce Fil Anlatımı

Elephants are mammals that belong to Elephantidae family. They are known as African elephant and Asian elephant. They are big creatures and they have long trunks. Elephants are herbivores and they live in scrubs and bogs. They prefer to stay near water. They are mostly aim of tigers, leons.   Elephants are clever. It is known that elephants mourn over their dead family. They have a good memory too. Nowadays 40-50.000 elephants live in the world. They are in the endangered animals list.

 

İngilizce Ceylan Tanıtımı

Türkçe Ceylan Anlatımı

Ceylan, boynuzlugiller familyasından gelen bir memeli canlıdır. Dört bacaklıdırlar. İri gözleri , büyük kulakları vardır ve çevik bir hayvandır. Evcilleştirilebildiği bilinmektedir. Eti ve derisi için avlanan, insanlara zararı olmayan bir hayvandır. Afrika ve Asya’da çöl ve bozkırlarda yaşadığı görülür. Ceylanların soyu tükenmektedir ve risk altındadırlar.

İngilizce Ceylan Anlatımı

Gazelles are mammals that come from Bovidae family. They have four legs, they have big eyes, big ears and they are nimble. It is known that gazelles can be tamed. They are hunted for their meat and fur by people, they do no do any harm to human beings. Gazelles live in Asia and Afrika, in deserts and steppes. Gazelles are endangered animals and they are not left many in the world.

 

İngilizce Boğa Tanıtımı

Türkçe Boğa Tanıtımı

Boğalar boynuzlugiller familyasından gelen memeli bir türdür. Büyükbaş bir erkek sığırdır. Dört bacaklı , Agresif bir hayvandır. Agresif olmasının başlıca sebebi kısırlaştırılmaması ve damızlık olarak kullanılmasıdır. Boğalar daha 7 ayllık üremeye hazır hale gelirler. Dünyada 989 milyon büyükbaş sığır bulunur. Her yerde yaşarlar.

İngilizce Boğa Tanıtımı

Bulls are mammals that come from the Bovidae family. They are bigwig male cattle. They have four legs, they are mostly aggressive. The reason behind their anger is that they are unspayed and they are used for brood. Bulls are ready for breeding when they’re 7 months old. There are 989 million bigwig cattle in the world, they are raised everywhere.

 

İngilizce Arı Tanıtımı

Türkçe Arı Tanıtımı

Arılar Apoidea familyasından gelen bir böcek türüdür. Çok zeki hayvanlardır ve kovanlarda yaşarlar. Bal üretirler. Dünyaya ekolojik olarak büyük katkıları vardır. Dünyada 2 trilyon arı bulunmaktadır.

İngilizce Arı Tanıtımı

Bees are bugs that belong to Apoidea family. They are clever bugs and they live in the hives. They produce honey. Bees are found on every continent except for Antarctica, in every habitat on the planet that contains insect-pollinated flowering plants. There are 2 trillions bees in the world.

 

İngilizce Karınca Tanıtımı

Türkçe Karınca Anlatımı

Karıncalar Formicidae familyasından gelen böceklerdir. Sosyal hayvanlardır ve koloniler halinde yaşarlar. İş bölümü yapmalarıyla bilinirler.. Dünyada 1 milyon milyar karınca yaşamaktadır.

İngilizce Karınca Anlatımı

Ants are bugs that belong to Formicidae family. They are sociable animals and they live as colonies. They are known for their division of labour. There are 1 million billion ants in the world.

İngilizce Balık Tanıtımı

Türkçe Balık Anlatımı

Balıklar suda yaşayan omurgalı hayvanlardır. Solungaçlarıyla solunum yaparlar. Dünyada 3,500,000,000,000 civarında balık yaşadığı tespit edilmiştir. Balıkların birçok türü vardır ve bazı balıklar insanlar tarafından akvaryumlarda beslenir. Evcilleştirilebilen hayvanlar değillerdir. Zeki değillerdir. Denizlerin bulunduğu her yerde yaşarlar. Yumurtlayarak ürerler. Hem etle hem de otla beslenen türler vardır.

İngilizce balık anlatımı

Fishes are craniates. They breathe through their gills. There are around  3,500,000,000,000 fishes in the world. Fishes have many species and some of them are raised in aquariums by people. They are not tamed. They are not clever. They live in every ocean. Fishes are oviparous. They are omnivores.

 

İngilizce Balina Tanıtımı

Türkçe Balina Anlatımı

Balinalar plasentalı deniz memelileridir. Bu devasa canlılar oldukça zekidirler. İnsanlara bir zararları yoktur. Ancak insanlar tarafından ispermeçet yağı ve eti için avlanmışlardır ve soyları gitgide azalmaktadır. Günümüzde 25 bin civarında balina yaşamaktadır.  Balinaların çoğu avlanmanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. Her okyanusta yaşarlar.

İngilizce Balina Anlatımı

Whales are sea mammals. These giant creatures are pretty clever too. They are known as the most clever animal. They do not do harm to people. But in history, whales are hunted for their oil and meat and they are endangered now. Nowadays there are 25 thousand whales living around world. They live in every ocean in the world.  As whales are very intelligent, they think that hunting is unnecessary too.

 

İngilizce Köpek Balığı Tanıtımı

Türkçe Köpek Balığı Anlatımı

Köpek balıkları etçildir. Agresif türleriyle bilinir anca doğada zararsız köpek balıkları da mevcuttur. Insanlar köpek balıklarından korkarlar. Vahşi hayvanlardır. Insanları ve kan kokusunu anında hissederler. Dünyada bir milyardan fazla köpek balığı okyanuslarda yaşamaktadır. 16. yüzyıla kadar denizciler “köpek balığı” olarak isim takmışlardır. Bugün, köpek balıklarının 400’den fazla türü olduğuna inanılmaktadır.

İngilizce Köpek Balığı Anlatımı

Sharks are meat-eaters, wild animals. They are known with their aggressive species but there are also sharks that are harmless. People are afraid of sharks. Sharks can sense humans and get the smell of blood immediately. There could be a billion or more sharks in all the oceans around the world. Up until the 16th century, mariners called sharks “sea dogs.” Today, scientists believe there are more than 400 different species of sharks in the world.

 

İngilizce Penguen Tanıtımı

Türkçe Penguen Anlatımı

Penguenler Spheniscidae familyasından gelen deniz kuşlarıdır. Penguenlerin iki ayağı ve iki kanadı bulunur. Uçamayan tek kuş türü olmalarıyla bilinir. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos Adaları’nın kıyılarında yaşarlar. 17 penguen türü vardır.  2.500.000 penguenin yaşadığı bilinmektedir. Soyları tükenmektedir.

İngilizce Penguen Anlatımı

Penguins are sea birds that come from Spheniscidae family. They have two feet and two wings but they are the only bird species that cannot fly. They live around Southern Pole, New Zealand, Australia, Southern America, Southern Africa and Galapagos Islands. It is known that there are 17 penguin kinds. 2.500.000 penguins are living in the whole world. They are getting endangered.

İngilizce Eşek Tanıtımı

Türkçe Eşek Tanıtımı

Eşek, atgiller familyasından gelen evcilleşmiş bir türdür. Dört bacakları vardır ve ata benzerler. Eşekler  zeki, dikkatli, arkadaş canlısı, oyuncu ve öğrenmeye meraklıdır. İnatçı olmalarıyla bilinirler. İnsanlara yük taşımada tarih boyunca yardım etmişlerdir. Yabani eşekler Afrika, Morokko, Somali, Arap Yarımadası ve Orta Doğu’da yaşar. Dünyada 44 milyon eşek yaşamaktadır.

İngilizce Eşek Tanıtımı

Donkeys are mammals that come from Equidae family. They can be tamed. They have four legs and they look like horses. Donkeys are clever, watchful, friendly, playful and willing to learn new things. They are known for their stubbornness. Donkeys helped people for carrying heavy stuff for a long time. Wild donkeys live in Africa, Morocco, Somalia, Arab Peninsula and Middle East. There are 44 million donkeys living in the world.

 

İngilizce Deve Tanıtımı

Türkçe Deve Anlatımı

Develer Camelidae familyasından gelen memeli bir hayvan türüdür. Yük, binek hayvanı olarak kullanılırlar. Ayrıca etinden ve sütünden de faydalanılır. Develer otçuldur. Uzun boyunları, dört ayakları ve otçul oluşları ile bilinirler. En çok deve Avustralya’da bulunur. Dünyada 14 milyon deve yaşamaktadır. Genelde Afrika’da, Arabistan’da ve Orta Doğu’da yaşarlar.

İngilizce Deve Anlatımı

Camels are mammals that come from the Camelidae family. They are used as a pack animal in history. Also, they are raised for their meat and milk. Camels are herbivores. Their long neck, four legs and hunches make them obvious. Most camels are found in Australia. There are 14 million camels living in the world. Mostly they live in Africa, Arabia and Middle East.

 

İngilizce Akrep Tanıtımı

Türkçe Akrep Tanıtımı

Akrepler zehirli bir eklembacaklıdırlar. 1753 adet akrep türü vardır. Karlı bölgeler hariç her yerde yaşayabilirler. Siyah renklidirler. Ilık ve ıslak bölgeleri tercih ederler. Tropik kuşaklarda görülmesi daha yaygındır. Sadece 30-40 akrep cinsi insanları öldürebilecek kadar zehirlidir.

İngilizce Akrep Tanıtımı

Scorpions are poisonous arthropods. There are 1753 kinds of scorpions in the world. They can live everywhere except in snowy areas. They are mostly black. They prefer to live in mild and wet areas. They are seen in tropical climates more. Only 30-40 scorpion species have enough poison to kill people.

 

İngilizce Örümcek Tanıtımı

Türkçe Örümcek Tanıtımı

Örümcek eklembacaklı hayvanlardır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşarlar. 48 bin örümcek türü vardır. Örümcekler her yerde yaşayabilir. Böcek yiyerek beslenirler. Böceklerini ördükleri ağa düşürürler. Zehirli örümcek türleri de vardır.

İngilizce Örümcek Tanıtımı

Spiders are arthropods.  They live almost all around the world. There are 48 thousand spider kinds. Spiders can live everywhere, they eat bugs to live. They fall bugs to the net they make. There are also poisonous spider kinds.

 

İngilizce Geyik Tanıtımı

Türkçe Geyik Tanıtımı

Geyikler, geyikgiller familyasından gelen otobur memeli hayvanlardır. Dört bacaklıdırlar ve ayırt edici özellik olarak boynuzları vardır. Ceylanlara benzerler. Geyikler Avustralya ve Antartika dışında her yerde yaşayabilirler. Günümüzde 30 milyon geyik yaşamaktadır. İnsanlar geyikleri eti ve boynuzları için avlamaktadır.

İngilizce Geyik Tanıtımı

Deers are mammals that belong to Cervidae family. They are herbivores. They have four legs and they have antennas. They look like gazelles too. Deers can live everywhere except Australia and Antarctica. Today, 30 millions of deers live around the world. People hunt deers for their antennas and meat.

İngilizce Çita Tanıtımı

Türkçe Çita Tanıtımı

Çitalar kedigiller familyasından gelir ve hızlı koşmalarıyla bilinirler. Etçil hayvanlardır. Dört bacaklıdırlar ve benekli kürkleriyle bilinirler. Yırtıcı hayvanlardır ve vahşidirler. Evcilleştirilemezler. Büyük bir çoğunluk Güney ve Doğu Afrikada yaşar. Günümüzde yalnızca 7100 çita yaşamaktadır. Soyları tükenmektedir.

İngilizce Çita Tanıtımı

Cheetahs come from the feline family and are known for their fast running. They are carnivorous animals. They have four legs and are known for their mottled fur. They are predators and they are fierce. They cannot be tamed. The vast majority live in South and East Africa. Only 7100 cheetahs live today. They are endangered.

 

İngilizce Zebra Tanıtımı

Türkçe Zebra Tanıtımı

Zebra atgiller familyasından gelen memeli bir hayvandır. Çizgili kürkleriyle bilinirler. Zebralar topluluk halinde yaşar. İnsanlara bir zararları yoktur. Zebralar evcilleştirilemez. Genellikle Afrika’da yaşarlar. Günümüzde 800.000’den daha az zebra yaşamaktadır ve nesilleri tükenmektedir.

İngilizce Zebra Tanıtımı

The zebra is a mammal from the equine family. They are known for their striped fur. Zebras live in the community. They do not harm people. Zebras cannot be tamed. They usually live in Africa. Today, less than 800,000 zebras live and they become extinct.

 

İngilizce Tavşan Tanıtımı

Türkçe Tavşan Tanıtımı

Tavşanlar Leporidae familyasından gelen memeli bir canlıdır. Otoburdurlar. Uzun kulakları ve sevimli görünüşleri ile bilinirler. Zıplayarak ilerlerler. Tavşanlar çok hızlı üremesiyle de bilinmektedir. Doğada yaşayan tavşanlar avcılar ve vahşi hayvanlar tarafından avlanmaktadır. Genellikle Avrupa ve Afrika’da yaşayan tavşanlar dünyanın her yerinde bulunur. Günümüzde 14 milyon tavşan yaşamaktadır.

İngilizce Tavşan Tanıtımı

Rabbits are a mammal from the Leporidae family. They are herbivores. They are known for their long ears and cute looks. They jump forward. Rabbits are also known to breed very quickly. Rabbits living in nature are hunted by hunters and wild animals. Rabbits that usually live in Europe and Africa are found all over the world. Today, 14 million rabbits live.

İngilizce Ördek Tanıtımı

Türkçe Ördek Tanıtımı

Ördek Anatidae familyasından gelen bir su kuşudur.  Hem suda yüzebilir, hem de uçabilirler. Yumurlayarak çoğalırlar. Dünyada 50 milyon ördek yaşamaktadır. Su olan her yerde görülebilirler. Göçmen kuşlardır.

İngilizce Ördek Tanıtımı

The duck is a waterfowl from the Anatidae family. They can both swim and fly. They reproduce by egging. 50 million ducks live in the world. They can be seen wherever there is water. They are migratory birds.

 

İngilizce Koala Tanıtımı

İngilizce Koala Tanıtımı

Koala, Avustralya’ya özgü bir memelidir. Ağaçlarda yaşarlar. Otoburdurlar. Keseli hayvanlardır. Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya’da bulunurlar. Okaliptüs ağaçlarının yapraklarını yiyerek yaşarlar. Günde 20 saat uyurlar. Asosyal canlılardır. Günümüzde 100.000 koala yaşamaktadır. Soyları tükenmektedir.

İngilizce Koala Tanıtımı

Koala is a mammal native to Australia. They live in trees. They are herbivores. They are marsupials. They are found in Queensland, New South Wales, Victoria, and South Australia. They live by eating the leaves of eucalyptus trees. They sleep 20 hours a day. They are asocial creatures. 100,000 koalas live today. They are endangered.

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir