İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları - Wordly

İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları


Ingilizce-Hukuk-Terimleri-ve-Anlamlari

İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları

İngilizce hukuk terimleri özellikle uluslararası hukuk alanında çalışan ve İngilizce hukuk okuyan insanların akademik hayatta en çok karşılaştıkları ve kullandıkları kelime gruplarıdır. Eğer bir hukukçu alanının İngilizce hukuk terminolojisine hakim değilse o meslekte pek gelişme sağlayamaz.

İngilizce hukuk terimlerini bilmek kimi zaman o kelimenin ifade ettiği kavramı daha iyi anlamanıza yol açabilir. Nitekim hukuk terimleri Arapça, Latince ve İngilizce kökenlidir. Örneğin, hukuk kelimesi Arapça kökenlidir ve sözlükte haklar anlamına gelir. Türkçeye ise direkt olarak form değişmeden girmiştir. İngilizce’de ise hukukun karşılığı law’dır.

HUKUK İNGİLİZCESİ NEDİR?

İngilizce’de hukuk kelimesinin karşılığı en çok law olarak bilinir. Bunun yanı sıra right ve legal kelimeleri de kullanılabilir.

Uluslararası hukuk alanında en çok rağbet gören diller Fransızca ve İngilizcedir. Özellikle Avrupa Birliği’nde Fransızca’dan sonra İngilizce’ye rağbet edilmektedir. Eğer uluslararası alanda avukatlık veya hakimlik yapmak istiyorsanız İngilizce hukuki terimleri öğrenmeniz şart gözüküyor.

Bu makalede İngilizce hukuk terimlerini paylaşıp sizlere alanında en çok kullanılan kelimeler ile örnekler paylaşacağız. İyi okumalar..

Hukuki İngilizce Konuşma ve Yazma Yeteneklerini Test Etme

Eğer İngilizce hukuk okuyorsanız ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız ilk önce İngilizce hukuk terminolojisine hakim olmanız gerekmektedir. Bunun için ise bir İngilizce hukuk sözlüğü edinerek işe başlayabilirsiniz. Yalnız İngilizce hukuk terimleri teknik kelimeler olarak sınıflandırıldığından sıradan kelimelere göre ezberlemek zor olabilir. Bunun için aşağıdaki 2 adımlık yöntemi kullanabilirsiniz.

 

(1) Kelime Defteri Alın

İngilizce teknik alanda kelime ezberlerken kelime defteri oluşturmak ve sürekli okumak önemlidir. Örneğin, İngilizce hukuk terimlerinden olan government kelimesini neredeyse herkes bilir. Bunun nedeni bu kelimeyi sık sık görmemizdir. Eğer kelime not alınır ve sık sık tekrarlanırsa kelimeyi ezberlemek kolaylaşacaktır.

(2) İngilizce Hukuk Haberlerini Takip Edin

İngilizce hukuk terimlerini öğrenirken günde en azda olsa 1 haber okumak hem kelime haznenizi geliştirecek hem de metni anlamanızı sağlayacaktır. Bu nedenle İngilizce hukuk alanında bir gazete, dergi veya yazıları şiddetle takip etmenizi öneririm.

Son olarak eğer İngilizce hukuk kelime hazneniz genişlediyse artık akademik boyutta makaleleri takip edebilirsiniz. İngilizce hukuk makalelerine ulaşmak için Google Scholar kullanabilirsiniz.

Örnek Cümlelerle Hukuk İngilizcesi Terimleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce hukuk terimlerini öğrenmek için ezberlemek istediğiniz kelimeyi cümle için görmek önemlidir. Bunu dikkate alarak bir İngilizce hukuk terminolojisinde en sık rastlanılan kelimeleri cümle içinde sizler için derledik. İyi okumalar..

Adalet ve Hukuk Terimleri

  • Law – Hukuk

Law is crucial for every country – Hukuk her ülke için şarttır

  • Justice – Adalet

Justice is one of the basements of a government – Adalet hükümetin temel dayanaklarından biridir

  • Constitution =  Anayasa

The judge ignored of the constitution – Yargıç anayasayı ihmal etti

  • Court = Mahkeme

The court announced the accused innocent young – Mahkeme suçsuz genci anons etti

  • Lawsuit – Dava

The lawsuit against the corrupt company was failed – Yolsuzluk yapmış şirkete karşı açılan dava başarısız oldu

Accuse İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Accuse hukuk İngilizcesinde suçlamak anlamına gelmektedir.

The man is accused of murdering his wife – Adam karısını öldürmekle suçlanıyor

The man was accused of being rude. – Adam kaba olmakla itham edildi

Don’t worry, I’m not accusing you – Endişelenme seni suçlamıyorum

Are you accusing me of stealing your money? – Beni paranı çalmamla mı suçluyorsun?

They accuse the American press for prevarication-  Amerikan haber ajansı yalan haberle suçlanıyor/suçluyorlar

Advocate İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Advocate bir davayı savunmak anlamına gelmektedir.

She advocates being critical- Eleştirel olmayı savunuyor

He advocates the return of dead punishment – Ölüm cezasının geri gelmesini savunuyor

Some people advocate teaching grammar all the time for learners – Bazı insanlar gramer öğretmeyi savunur

She’s a strong advocate of feminism – O fanatik feminist

The organization advocates for A party – Organizasyon A partisini savunuyor

Appeal İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Appeal temyiz anlamına gelmektedir. Mahkeme terimleri kategorisine girer.

He won his appeal and the sentence decision was cancelled – Temyizi kazandı ve ceza kararı iptal edildi

She has made an appeal against the severity of the fine – Cezanın şiddetine ilişkin temyizde bulundu

The appeal was rejected by the chancellory – Yüksek mahkeme tarafından temyiz reddedildi

She took her case to an customs appeals – Davasını gümrüğe taşıdı

Jan’s solicitor said last night that they would be making an appeal against the punishment – Jan’ın avukatı dün gece cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Arrest İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Arrest hukuki İngilizce’de tutuklamak anlamına gelmektedir.

He was arrested when police officer found drugs in his bag. – Polis memurunun çantasında uyuşturucu bulması üzerine tutuklandı.

The police arrested her for violation of rules – Polis onu kuralları ihlal ettiği için tutukladı.

The treatment has done little to arrest the spread of the cancer – Tedavi, kanserin yayılmasını durdurmak için çok az şey yaptı.

New York City police arrested a bank robber – New York polisi bir banka soyguncusunu tutukladı

FBI spies made the arrest – FBI ajanları tutuklamayı gerçekleştirdi

Sözleşmelerle İlgili İngilizce Hukuk Terimleri

agreementn. insanlar, şirketler, ülkeler vb. arasında yapılan bir düzenleme; sözleşme
appendixn.  bir kitabın, sözleşmenin, raporun vb. sonunda ekstra materyal veya ek içerik
arbitrationn. anlaşmazlığın her iki tarafça seçilen bir kişi tarafından çözülmesi- hakemlik yapmak v.
articlen. bir sözleşmedeki belirli bir ifade veya hüküm vb; cümle
clausen. bir sözleşmedeki belirli bir ifade veya hüküm vb; makale
conditionn. başka bir şeyin performansından önce gerekli olan her şey
force majeuren. Bir sözleşme sözleşmesini yerine getirmeme bahanesi olarak kullanılan sel, deprem, savaş vb. gibi öngörülemeyen bir olay
fulfilv. bir koşulu karşılamak için; gerekli görevi tamamlamak için; yerine getirmek
hereinadv: burada; bu (belge vb.)
hereinafteradv: aşağıdaki bölümde (bu belgenin vb.)
heretoadv: buna (belge vb.) [örneğin: buraya eklenmiştir]
heretoforeadv: şimdiye kadar; şimdiye kadar; bundan önce
in behalf of(kişi vb.) menfaatine; (kişi vb.) için; İngiltere adına
null and voidgeçersiz; yasal güç olmadan; bağlayıcı değil
on the one handbir tarafta – diğer tarafta: diğer tarafta
partyn. bir anlaşmanın bir tarafını oluşturan kişi veya kişiler
stipulatev. temel bir koşul olarak belirtmek – şartname n.
termsn. koşullar veya şartlar
warrantv. resmi güvence vermek; garanti etmek
whereasconj: durum şu ki; [sözleşmelere girişte]

 

İngilizce Hukuk Terimleri ve Sözlüğü PDF

Avrupa Birliği’ne göre hazırlanan İngilizce Hukuk Terimleri ve Sözlüğüne ulaşmak için alttaki linki kullanabilirsiniz.

İngilizce Hukuk Terimleri Sözlüğü indir

İngilizce Mahkeme Terimleri

İngilizce mahkeme terimleri özellikle mahkeme salonunda kullanılan kelimelerdir. Bu terimler bir davayı anlamak ve karar vermek için önemlidir. Bu başlıkta mahkeme terimlerini ve Türkçelerini bulabilirsiniz.

attorneyn.  Ticari veya hukuki konularda başka bir kişi adına hareket eden veya başka birini temsil eden kişi
barristerUKn. Yüksek mahkemeye başvuran bir avukat
briefn. bir avukata talimatlar – ayrıca v. yazılı gerçek beyanatı
casen. bir duruşmadaki gerçeklerin açıklaması, özellikle. bir tarafın argümanı
contractn. iki veya daha fazla taraf arasında genellikle yazılı olan resmi bir anlaşma
court of lawn. hukuk davalarının görüldüğü ve kararlaştırıldığı yer; mahkeme – mahkeme salonu
defendantn. suç isnadı veya başka bir yasal işlemle karşı karşıya olan kişi veya kuruluş – savunmak
evidencen. söz konusu bir noktayı kanıtlamak veya desteklemek için mahkemeye sunulan bilgiler
guiltyadj. yanlıştan sorumlu; suçlu
judgen. mahkemede davalara bakma ve karar verme yetkisine sahip memur- ayrıca v
juryn. bir davanın kanıtını dinlemek ve karar vermek için seçilen bir grup insan
lawsuitn. iki özel taraf arasında mahkemede duruşma
lawyern. hukuk eğitimi almış ve başkalarına tavsiyelerde bulunan veya başkalarını temsil eden kişi
pleadv.  bir hukuk davasını savunmak , kendini suçlu veya suçsuz ilan etmek – savunma
prosecutorn.  suç duyurusunda bulunabilen ve mahkemede bir sanığın suçunu kanıtlamaya çalışan bir avukat- kovuşturma v.
sentencen. Bir mahkemenin ceza kararı
solicitorn. avukat
suev. bir mahkemede birine karşı yasal işlem başlatmak – dava
sum upv. bir vakanın kanıtlarını özetlemek ve gözden geçirmek – özetlemek n.
trialn. bir mahkemede bir davanın resmi olarak incelenmesi – yargılanmak v.
verdictn. bir yargıç veya jürinin resmi kararı veya bulgusu
without prejudiceyasal bir hak veya iddiaya zarar vermeden veya zarar vermeden

 

İngilizce Ceza Hukuku Terimleri

Ceza hukuku terimleri başta suç ve ceza olmak üzere genel ve özel hukuk alanında kullanılan İngilizce hukuk terimleridir. Bu başlıkta ceza hukuku terimlerini ve Türkçelerini bulabilirsiniz.

assignment of claimsalacağın temliği
creditalacak
right to claimalacak hakkı
creditoralacaklı
fraudaldatma
publicityaleniyet
retentionalıkoyma
to be acquittedberaat etmek
acquittalberaat kararı
declarationbeyanname
notificationbildirim
obligation to informbilgilendirme yükümlülüğü
jurisprudencebilimsel içtihat
expertbilirkişi
expert-witnessbilirkişi tanık
reciprocity of rightshakların karşılıklılığı
torthaksız fiil
unfair competitionhaksız rekabet
successionhalefiyet
lawsuithukuk davası
rule of lawhukuk devleti
civil courthukuk mahkemesi
wrongful acthukuka aykırı fiil
unlawfulnesshukuka aykırılık

 

İngilizce Deniz Hukuku Terimleri

Deniz hukuku deniz ve okyanus sularında meydana gelen sorunları hukuksal açıdan inceler. Uluslararası hukukun alt dalıdır. Denizdeki ulaşım, balıkçılık ve petrolcülük gibi durumları inceler. İngilizce Deniz hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu makalede bulabilirsiniz.

açık deniz devriyesihigh seas patrol
açık denizlerhigh seas
açık denizlerde kesintisiz takiphot pursuit at the high seas
deniz bölgesimaritime zone
deniz haydutluğupiracy
deniz ticaret hukukumaritime law
denizlerin serbestisifreedom of the seas
denizlerin serbestliği ilkesiprinciple of the freedom of the seas
uluslararası deniz hukukulaw of the sea
Blue Water SeamanÖncelikle okyanuslarda, Büyük Göllerde ve bağlantılı kütleler veya su üzerinde çalışan bir denizci.
Cruise Ship WorkerGörevleri geminin işlevine katkıda bulunan, seyir halindeki bir yolcu gemisine önemli bir bağlantısı olan işçiler.
Defense Base ActSavunma Üs Yasası
Diving Accidentsdalış kazaları
Ferry Boat Workerferibot işçisi
Fishermenbalıkçılar
International SeamenUluslararası Denizciler
Jones ActJones Yasası
Longshoremen/Harbor WorkersLiman İşçileri
Maritime ConstructionDenizcilik İnşaatı
On-Shore InjuriesKıyıdaki Yaralanmalar

 

İngilizce Ticaret Hukuku Terimleri

Ticaret hukuku ticaret ekseninde gerçekleşen tüm olayları konu alır. Başta işletmeler olmak üzere tüccarlar ve bireyler arasındaki ticari ilişkiler ve alışverişler ticaret hukukunca incelenir. İngilizce Ticaret hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu başlıkta bulabilirsiniz.

civil courthukuk mahkemesi
wrongful acthukuka aykırı fiil
unlawfulnesshukuka aykırılık
ratificationicazet
enforcementicra
enforcement officericra memuru
emissionpara basma
finepara cezası
liquidable assetsparaya çevrilebilir varlıklar
judicial fineadli para cezası
securityteminat akçesi
letter of guaranteeteminat mektubu
official deedresmi borç senedi
revocation of licenseruhsatın geri alınması
recourserücu
briberyrüşvet
tax exemptionvergi muafiyeti
tax collectorvergi tahsildarı
tax collectionvergi tahsili
statute of limitationszamanaşımı

 

İngilizce İş Hukuku Terimleri

İş hukuku işçi hakları, ücretleri ve çalışma koşullarını inceleyen bir hukuk dalıdır. İngilizce İş hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu makalede bulabilirsiniz.

banking transactionsbankacılık işlemleri
expertbilirkişi
expert-witnessbilirkişi tanık
employeeçalışan
work permitçalışma izni
conflict of interestçıkar çatışması
child labourçocuk işçiliği
expansion of claimsdavanın genişletilmesi
rectificationdavanın ıslahı
acceptance of an actiondavanın kabulü
exceptiodef’i
motion for amendmentdeğişiklik önergesi
State agentdevlet temsilcisi
legal personality of the Statedevlet tüzel kişiliği
State practicedevlet uygulaması
postponed surrenderertelenmiş teslim
fundamental erroresaslı hata
retroactivitygeçmişe yürürlük
statement of incomegelir beyannamesi
income taxgelir vergisi

 

Kaynak

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir