İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları - Wordly

İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları


Ingilizce-Hukuk-Terimleri-ve-Anlamlari

İngilizce Hukuk Terimleri ve Anlamları

İngilizce hukuk terimleri özellikle uluslararası hukuk alanında çalışan ve İngilizce hukuk okuyan insanların akademik hayatta en çok karşılaştıkları ve kullandıkları kelime gruplarıdır. Eğer bir hukukçu alanının İngilizce hukuk terminolojisine hakim değilse o meslekte pek gelişme sağlayamaz.

İngilizce hukuk terimlerini bilmek kimi zaman o kelimenin ifade ettiği kavramı daha iyi anlamanıza yol açabilir. Nitekim hukuk terimleri Arapça, Latince ve İngilizce kökenlidir. Örneğin, hukuk kelimesi Arapça kökenlidir ve sözlükte haklar anlamına gelir. Türkçeye ise direkt olarak form değişmeden girmiştir. İngilizce’de ise hukukun karşılığı law’dır.

HUKUK İNGİLİZCESİ NEDİR?

İngilizce’de hukuk kelimesinin karşılığı en çok law olarak bilinir. Bunun yanı sıra right ve legal kelimeleri de kullanılabilir.

Uluslararası hukuk alanında en çok rağbet gören diller Fransızca ve İngilizcedir. Özellikle Avrupa Birliği’nde Fransızca’dan sonra İngilizce’ye rağbet edilmektedir. Eğer uluslararası alanda avukatlık veya hakimlik yapmak istiyorsanız İngilizce hukuki terimleri öğrenmeniz şart gözüküyor.

Bu makalede İngilizce hukuk terimlerini paylaşıp sizlere alanında en çok kullanılan kelimeler ile örnekler paylaşacağız. İyi okumalar..

Hukuki İngilizce Konuşma ve Yazma Yeteneklerini Test Etme

Eğer İngilizce hukuk okuyorsanız ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız ilk önce İngilizce hukuk terminolojisine hakim olmanız gerekmektedir. Bunun için ise bir İngilizce hukuk sözlüğü edinerek işe başlayabilirsiniz. Yalnız İngilizce hukuk terimleri teknik kelimeler olarak sınıflandırıldığından sıradan kelimelere göre ezberlemek zor olabilir. Bunun için aşağıdaki 2 adımlık yöntemi kullanabilirsiniz.

 

(1) Kelime Defteri Alın

İngilizce teknik alanda kelime ezberlerken kelime defteri oluşturmak ve sürekli okumak önemlidir. Örneğin, İngilizce hukuk terimlerinden olan government kelimesini neredeyse herkes bilir. Bunun nedeni bu kelimeyi sık sık görmemizdir. Eğer kelime not alınır ve sık sık tekrarlanırsa kelimeyi ezberlemek kolaylaşacaktır.

(2) İngilizce Hukuk Haberlerini Takip Edin

İngilizce hukuk terimlerini öğrenirken günde en azda olsa 1 haber okumak hem kelime haznenizi geliştirecek hem de metni anlamanızı sağlayacaktır. Bu nedenle İngilizce hukuk alanında bir gazete, dergi veya yazıları şiddetle takip etmenizi öneririm.

Son olarak eğer İngilizce hukuk kelime hazneniz genişlediyse artık akademik boyutta makaleleri takip edebilirsiniz. İngilizce hukuk makalelerine ulaşmak için Google Scholar kullanabilirsiniz.

Örnek Cümlelerle Hukuk İngilizcesi Terimleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce hukuk terimlerini öğrenmek için ezberlemek istediğiniz kelimeyi cümle için görmek önemlidir. Bunu dikkate alarak bir İngilizce hukuk terminolojisinde en sık rastlanılan kelimeleri cümle içinde sizler için derledik. İyi okumalar..

Adalet ve Hukuk Terimleri

  • Law – Hukuk

Law is crucial for every country – Hukuk her ülke için şarttır

  • Justice – Adalet

Justice is one of the basements of a government – Adalet hükümetin temel dayanaklarından biridir

  • Constitution =  Anayasa

The judge ignored of the constitution – Yargıç anayasayı ihmal etti

  • Court = Mahkeme

The court announced the accused innocent young – Mahkeme suçsuz genci anons etti

  • Lawsuit – Dava

The lawsuit against the corrupt company was failed – Yolsuzluk yapmış şirkete karşı açılan dava başarısız oldu

Accuse İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Accuse hukuk İngilizcesinde suçlamak anlamına gelmektedir.

The man is accused of murdering his wife – Adam karısını öldürmekle suçlanıyor

The man was accused of being rude. – Adam kaba olmakla itham edildi

Don’t worry, I’m not accusing you – Endişelenme seni suçlamıyorum

Are you accusing me of stealing your money? – Beni paranı çalmamla mı suçluyorsun?

They accuse the American press for prevarication-  Amerikan haber ajansı yalan haberle suçlanıyor/suçluyorlar

Advocate İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Advocate bir davayı savunmak anlamına gelmektedir.

She advocates being critical- Eleştirel olmayı savunuyor

He advocates the return of dead punishment – Ölüm cezasının geri gelmesini savunuyor

Some people advocate teaching grammar all the time for learners – Bazı insanlar gramer öğretmeyi savunur

She’s a strong advocate of feminism – O fanatik feminist

The organization advocates for A party – Organizasyon A partisini savunuyor

Appeal İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Appeal temyiz anlamına gelmektedir. Mahkeme terimleri kategorisine girer.

He won his appeal and the sentence decision was cancelled – Temyizi kazandı ve ceza kararı iptal edildi

She has made an appeal against the severity of the fine – Cezanın şiddetine ilişkin temyizde bulundu

The appeal was rejected by the chancellory – Yüksek mahkeme tarafından temyiz reddedildi

She took her case to an customs appeals – Davasını gümrüğe taşıdı

Jan’s solicitor said last night that they would be making an appeal against the punishment – Jan’ın avukatı dün gece cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Arrest İngilizcesi Anlamı ve Örnek Cümleleri

Arrest hukuki İngilizce’de tutuklamak anlamına gelmektedir.

He was arrested when police officer found drugs in his bag. – Polis memurunun çantasında uyuşturucu bulması üzerine tutuklandı.

The police arrested her for violation of rules – Polis onu kuralları ihlal ettiği için tutukladı.

The treatment has done little to arrest the spread of the cancer – Tedavi, kanserin yayılmasını durdurmak için çok az şey yaptı.

New York City police arrested a bank robber – New York polisi bir banka soyguncusunu tutukladı

FBI spies made the arrest – FBI ajanları tutuklamayı gerçekleştirdi

Sözleşmelerle İlgili İngilizce Hukuk Terimleri

agreement n. insanlar, şirketler, ülkeler vb. arasında yapılan bir düzenleme; sözleşme
appendix n.  bir kitabın, sözleşmenin, raporun vb. sonunda ekstra materyal veya ek içerik
arbitration n. anlaşmazlığın her iki tarafça seçilen bir kişi tarafından çözülmesi- hakemlik yapmak v.
article n. bir sözleşmedeki belirli bir ifade veya hüküm vb; cümle
clause n. bir sözleşmedeki belirli bir ifade veya hüküm vb; makale
condition n. başka bir şeyin performansından önce gerekli olan her şey
force majeure n. Bir sözleşme sözleşmesini yerine getirmeme bahanesi olarak kullanılan sel, deprem, savaş vb. gibi öngörülemeyen bir olay
fulfil v. bir koşulu karşılamak için; gerekli görevi tamamlamak için; yerine getirmek
herein adv: burada; bu (belge vb.)
hereinafter adv: aşağıdaki bölümde (bu belgenin vb.)
hereto adv: buna (belge vb.) [örneğin: buraya eklenmiştir]
heretofore adv: şimdiye kadar; şimdiye kadar; bundan önce
in behalf of (kişi vb.) menfaatine; (kişi vb.) için; İngiltere adına
null and void geçersiz; yasal güç olmadan; bağlayıcı değil
on the one hand bir tarafta – diğer tarafta: diğer tarafta
party n. bir anlaşmanın bir tarafını oluşturan kişi veya kişiler
stipulate v. temel bir koşul olarak belirtmek – şartname n.
terms n. koşullar veya şartlar
warrant v. resmi güvence vermek; garanti etmek
whereas conj: durum şu ki; [sözleşmelere girişte]

 

İngilizce Hukuk Terimleri ve Sözlüğü PDF

Avrupa Birliği’ne göre hazırlanan İngilizce Hukuk Terimleri ve Sözlüğüne ulaşmak için alttaki linki kullanabilirsiniz.

İngilizce Hukuk Terimleri Sözlüğü indir

İngilizce Mahkeme Terimleri

İngilizce mahkeme terimleri özellikle mahkeme salonunda kullanılan kelimelerdir. Bu terimler bir davayı anlamak ve karar vermek için önemlidir. Bu başlıkta mahkeme terimlerini ve Türkçelerini bulabilirsiniz.

attorney n.  Ticari veya hukuki konularda başka bir kişi adına hareket eden veya başka birini temsil eden kişi
barristerUK n. Yüksek mahkemeye başvuran bir avukat
brief n. bir avukata talimatlar – ayrıca v. yazılı gerçek beyanatı
case n. bir duruşmadaki gerçeklerin açıklaması, özellikle. bir tarafın argümanı
contract n. iki veya daha fazla taraf arasında genellikle yazılı olan resmi bir anlaşma
court of law n. hukuk davalarının görüldüğü ve kararlaştırıldığı yer; mahkeme – mahkeme salonu
defendant n. suç isnadı veya başka bir yasal işlemle karşı karşıya olan kişi veya kuruluş – savunmak
evidence n. söz konusu bir noktayı kanıtlamak veya desteklemek için mahkemeye sunulan bilgiler
guilty adj. yanlıştan sorumlu; suçlu
judge n. mahkemede davalara bakma ve karar verme yetkisine sahip memur- ayrıca v
jury n. bir davanın kanıtını dinlemek ve karar vermek için seçilen bir grup insan
lawsuit n. iki özel taraf arasında mahkemede duruşma
lawyer n. hukuk eğitimi almış ve başkalarına tavsiyelerde bulunan veya başkalarını temsil eden kişi
plead v.  bir hukuk davasını savunmak , kendini suçlu veya suçsuz ilan etmek – savunma
prosecutor n.  suç duyurusunda bulunabilen ve mahkemede bir sanığın suçunu kanıtlamaya çalışan bir avukat- kovuşturma v.
sentence n. Bir mahkemenin ceza kararı
solicitor n. avukat
sue v. bir mahkemede birine karşı yasal işlem başlatmak – dava
sum up v. bir vakanın kanıtlarını özetlemek ve gözden geçirmek – özetlemek n.
trial n. bir mahkemede bir davanın resmi olarak incelenmesi – yargılanmak v.
verdict n. bir yargıç veya jürinin resmi kararı veya bulgusu
without prejudice yasal bir hak veya iddiaya zarar vermeden veya zarar vermeden

 

İngilizce Ceza Hukuku Terimleri

Ceza hukuku terimleri başta suç ve ceza olmak üzere genel ve özel hukuk alanında kullanılan İngilizce hukuk terimleridir. Bu başlıkta ceza hukuku terimlerini ve Türkçelerini bulabilirsiniz.

assignment of claims alacağın temliği
credit alacak
right to claim alacak hakkı
creditor alacaklı
fraud aldatma
publicity aleniyet
retention alıkoyma
to be acquitted beraat etmek
acquittal beraat kararı
declaration beyanname
notification bildirim
obligation to inform bilgilendirme yükümlülüğü
jurisprudence bilimsel içtihat
expert bilirkişi
expert-witness bilirkişi tanık
reciprocity of rights hakların karşılıklılığı
tort haksız fiil
unfair competition haksız rekabet
succession halefiyet
lawsuit hukuk davası
rule of law hukuk devleti
civil court hukuk mahkemesi
wrongful act hukuka aykırı fiil
unlawfulness hukuka aykırılık

 

İngilizce Deniz Hukuku Terimleri

Deniz hukuku deniz ve okyanus sularında meydana gelen sorunları hukuksal açıdan inceler. Uluslararası hukukun alt dalıdır. Denizdeki ulaşım, balıkçılık ve petrolcülük gibi durumları inceler. İngilizce Deniz hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu makalede bulabilirsiniz.

açık deniz devriyesi high seas patrol
açık denizler high seas
açık denizlerde kesintisiz takip hot pursuit at the high seas
deniz bölgesi maritime zone
deniz haydutluğu piracy
deniz ticaret hukuku maritime law
denizlerin serbestisi freedom of the seas
denizlerin serbestliği ilkesi principle of the freedom of the seas
uluslararası deniz hukuku law of the sea
Blue Water Seaman Öncelikle okyanuslarda, Büyük Göllerde ve bağlantılı kütleler veya su üzerinde çalışan bir denizci.
Cruise Ship Worker Görevleri geminin işlevine katkıda bulunan, seyir halindeki bir yolcu gemisine önemli bir bağlantısı olan işçiler.
Defense Base Act Savunma Üs Yasası
Diving Accidents dalış kazaları
Ferry Boat Worker feribot işçisi
Fishermen balıkçılar
International Seamen Uluslararası Denizciler
Jones Act Jones Yasası
Longshoremen/Harbor Workers Liman İşçileri
Maritime Construction Denizcilik İnşaatı
On-Shore Injuries Kıyıdaki Yaralanmalar

 

İngilizce Ticaret Hukuku Terimleri

Ticaret hukuku ticaret ekseninde gerçekleşen tüm olayları konu alır. Başta işletmeler olmak üzere tüccarlar ve bireyler arasındaki ticari ilişkiler ve alışverişler ticaret hukukunca incelenir. İngilizce Ticaret hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu başlıkta bulabilirsiniz.

civil court hukuk mahkemesi
wrongful act hukuka aykırı fiil
unlawfulness hukuka aykırılık
ratification icazet
enforcement icra
enforcement officer icra memuru
emission para basma
fine para cezası
liquidable assets paraya çevrilebilir varlıklar
judicial fine adli para cezası
security teminat akçesi
letter of guarantee teminat mektubu
official deed resmi borç senedi
revocation of license ruhsatın geri alınması
recourse rücu
bribery rüşvet
tax exemption vergi muafiyeti
tax collector vergi tahsildarı
tax collection vergi tahsili
statute of limitations zamanaşımı

 

İngilizce İş Hukuku Terimleri

İş hukuku işçi hakları, ücretleri ve çalışma koşullarını inceleyen bir hukuk dalıdır. İngilizce İş hukuku terimlerini ve Türkçelerini bu makalede bulabilirsiniz.

banking transactions bankacılık işlemleri
expert bilirkişi
expert-witness bilirkişi tanık
employee çalışan
work permit çalışma izni
conflict of interest çıkar çatışması
child labour çocuk işçiliği
expansion of claims davanın genişletilmesi
rectification davanın ıslahı
acceptance of an action davanın kabulü
exceptio def’i
motion for amendment değişiklik önergesi
State agent devlet temsilcisi
legal personality of the State devlet tüzel kişiliği
State practice devlet uygulaması
postponed surrender ertelenmiş teslim
fundamental error esaslı hata
retroactivity geçmişe yürürlük
statement of income gelir beyannamesi
income tax gelir vergisi

 

Kaynak

Abdurrahman Tacir

Merhaba. Ben Abdurrahman. Marmara Üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği okumaktayım. Aynı zamanda blog yazarlığı ve İngilizce öğretmenliği yapmaktayım. Alanında uzman hocalardan aldığım dersleri kendi notlarım ile harmanlayarak sizlere sunuyorum. Amacım sizlere kaliteli ve profesyonel içerikler sunmak. İyi okumalar..

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir