İngilizce İyelik Zamirleri - Possessive Pronouns Konu Anlatımı - Wordly

İngilizce İyelik Zamirleri – Possessive Pronouns Konu Anlatımı


İngilizce İyelik Zamirleri - Possessive Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce öğrenmeye başladığımızda dil bilgisi konuları arasında belki de ilk sırada yer alan konu pronouns yani zamirler konusudur. Hem Türkçe hem de İngilizcede ismin yerine geçen sözcükler olan zamirler, İngilizcede üç ayrı maddede işlenir; subject pronouns yani kişi / özne zamirleri, object pronouns yani nesne zamirleri, ve possessive pronouns yani iyelik zamirleri. Bu yazıda diğer iki maddeden ve konu ile bağlantılı olarak possessive adjectives yani iyelik sıfatlarından kısaca söz ettikten hemen sonra possessive pronouns yani iyelik zamirleri üzerinde yoğunlaşacağız. Dilerseniz başlayalım!

Pronouns Nedir? İyelik Zamirleri ve Pronouns Arasındaki İlişki Nedir?

Subject PronounsObject PronounsPossessive AdjectivesPossessice Pronouns
I – benme – benimy – benimmine – benimki
you – senyou – seniyour – seninyours – seninki
he – o (eril)him – onu (eril)his – onun (eril)his – onunki (eril)
she – o (dişil)her – onu (dişil)her – onun (dişil)hers – onunki (dişil)
it – o (nötr)it – onu (nötr)its – onun (nötr)its – onunki (nötr)
we – bizus – biziour – bizimours – bizimki
you – sizyou – siziyour – sizinyours – sizinki
they – onlarthem – onlarıtheir – onlarıntheirs – onlarınki

Pronoun yani zamir, ismin yerine geçen ve onun yerine kullanılan sözcüklerin ifadesinde kullanılmaktadır.

Kullanım yerleri ve şekilleri bakımından oldukça önemli olan zamirlerin farklı çeşitleri kullanım amaçlarına bağlı olarak da farklılıklar göstermektedir. Possesive pronouns, yani iyelik zamirleri pronounsun yani zamirlerin bir alt dalıdır. 

Possessive pronouns yani iyelik zamirleri konusunu rahatça anlayabilmek için diğer pronouns halleri ve bağlantılı olarak possessive adjectives yani iyelik sıfatları ile ilgili de en azından bir temel oluşturmak gerekiyor. Eğer bu temeli oluşturmazsanız, İngilizcede iyelik zamirleri ile kurulan cümleleri anlamanız biraz daha zor olacaktır. 

İyelik zamirleri üzerine yoğunlaşmadan önce, diğer zamir türlerini ve iyelik sıfatlarını beraber inceleyelim;

Subject Pronouns – Özne Zamirleri

Personal pronouns olarak da bilinen kişi / özne zamirleri, cümlede özne görevinde yer alan sözcüklerdir. Cümlede isim yerine kullanılarak fiilden önce gelirler. Subject pronoun + Verb şeklinde. Kuracağımız cümlede hem subject pronoun kullanıp hem de isim kullanırsak bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermiş oluruz. Yani cümlede subject pronoun kullanılıyorsa isim kullanılmamalıdır.

Ayşe she is running. (Bu yanlış bir kullanımdır.)

İngilizcede cümlenin her zaman bir öznesi vardır.

Örnek:

Her mother has just retaired. She was a doctor. (Annesi daha yeni emekli oldu. Kendisi bir doktordu.) Bu cümlede dil bilgisi açısından bir hata yoktur.

Her mother has just retaired. Was a doctor. – Bura da görmüş olduğunuz gibi özne eksikliği bir dil bilgisi hatasına sebebiyet vermiştir.

Fakat, ‘İngilizcede her cümlenin bir öznesi olmalı’ kuralına istisna olarak emir kipi ile emir, istek ve davet gibi amaçlar ile kurulan cümleleri gösterebiliriz:

 • Stop! (Dur!)
 • Go away. (Git buradan.)
 • Please come to dinner tomorrow. (Lütfen yarın akşam yemeğine gel.)
 • Play it again, please. (Lütfen tekrar deneyin.) gibi.

Kişi / Özne Zamirleri şu şekildedir:

 • I : Ben
 • You : Sen
 • He : O (eril)
 • She : O (dişil)
 • It : O (hayvan, bitki, cansız varlık)
 • We : Biz
 • You : Siz
 • They : Onlar

Cümle örnekleri:

 • I have got a sister. (Ben bir kız kardeşe sahibim.)
 • You are very handsome. (Sen çok yakışıklısın.)
 • He is having dinner. (O (eril) akşam yemeği yiyor.)
 • She is dancing tonight. (O (dişil) bu gece dans ediyor.)
 • It is sunny today. (Bugün hava (o, nötr) güneşli.)
 • We read the book that you gave us. (Bize verdiğin kitabı, biz okuduk.)
 • You must take a break. (Siz bir ara vermelisiniz.)
 • They are young. (Onlar genç.)

Object Pronouns – Nesne Zamirleri 

Nesne zamirleri, cümlede nesne görevinde yer alan sözcüklerdir. Cümlede fiilden sonra gelirler. Nesne zamirlerinin iki kullanım alanı vardır. Bunlardan ilki fiilin nesnesi oldukları durumdur. We saw them in town yesterday, but they did not see us (Onları dün şehirde gördük, ama onlar bizi görmedi.) cümlesine inceleyecek olursak them nesne zamiri saw yani görmek fiilinin geçmiş zaman halinin nesnesidir. Us nesne zamiri ise see yani görmek fiilinin nesnesi konumundadır. Nesne zamirlerinin ikinci kullanım alanı ise, prepositions yani edatlardan sonra konumlandıkları durumdur. Why are you looking at them? (Neden onlara bakıyorsunuz?) cümlesine bakacak olursak, nesne zamirinin at edatından sonra geldiğini görebiliriz. Subject pronoun (kişi zamiri) + Verb (fiil) + Object pronoun (nesne zamiri) şeklinde.

Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. ‘It’ pronoununun kullanımında, eğer bir şey belirgin değilse önce adından bahsedilmelidir. Bir defa adını kullandıktan sonra devamında ‘it’ kullanılabilir. Örneğin; I can not open the door. Can you open it please? (Kapıyı açamıyorum, onu sen açabilir misin lütfen?)

Nesne Zamirleri şu şekildedir:

 • Me : Bana, beni
 • You : Sana, seni
 • Him : Ona, onu (eril)
 • Her : Ona, onu (dişil)
 • It : Ona, onu (hayvan, bitki, cansız varlık)
 • Us : Bize, bizi
 • You : Size, sizi
 • Them : Onlara, onları

Cümle örnekleri:

 • Tell me about your day. (Bana gününden bahset.)
 • I love you. (Seni seviyorum.) Bu cümlede dikkat ederseniz you object pronoun yani nesne zamiri olarak kullanılmıştır. Bu farkı bilmediğiniz zaman İngilizce sizin için çok kafa karıştırıcı olabilir. Size tavsiyemiz, bu tür detaylara dikkat edin ve İngilizceyi Türkçe düşünerek öğrenmeyin.
 • This necklace belongs to him.
  (Bu kolye ona (eril) ait.)
 • He is calling her to apologize. (O (eril) , onu (dişil) özür dilemek için arıyor.)
 • Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)
 • He will give a present to you. (O (eril) size bir hediye verecek.)
 • Let’s visit them. (Hadi onları ziyaret edelim.)

Possessive Adjectives – İyelik sıfatları

İyelik sıfatları, nesnelerin sahiplik durumunu bildiren sıfatlardır. İlgili nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. İyelik sıfatları, her seferinde yanına bir isim alır, tek başına kullanılmazlar.

– Possessive Adjectives yani iyelik sıfatlarını şu amaçlar ile kullanırız:

Bir şeyin bir kişiye ait olduğunu göstermek amacı ile;

 • This my notebook. (Bu benim defterim.)
 • Her hair cut is nice. (Onun saç kesimi hoş.) gibi.

-İlişkilerin ifadesinde;

My brother. (Benim erkek kardeşim.)

-Vücudun parçalarının ifadesinde;

I need to clean my teeth. (Dişimi temizlemeye ihtiyacım var.)

Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var; its iyelik sıfatında kesme işareti kullanılmamaktadır. It’s değil, its şeklinde yazılmalıdır.

Subject Pronouns / Özne ZamirleriObject Pronouns / Nesne ZamirleriPossessive Adjectives / İyelik Sıfatları
Imemy – benim
youyouyour – senin, sizin
hehimhis – onun (eril)
sheherher – onun (dişil)
ititits – onun
weusour – bizim
theythemtheir – onların

Possessive Pronouns – İyelik Zamirleri

Possessive pronouns yani iyelik zamirleri, possessive adjectives yani iyelik sıfarlarından farklı olarak yanlarına bir isim almazlar. İyelik zamiri ve iyelik sıfatı arasındaki en önemli fark budur. This is mine pencil (Bu benimki kalemim.) yanlış dil bilgisi açısından yanlış bir cümledir. This is mine (bu benimki ) , ya da this is my pencil (bu benim kalemim ) şeklinde ifade edilmelidir.

İyelik sıfatları ve iyelik zamirleri arasındaki farkı inceleyelim;

 • My (benim) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Mine (Benimki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Your (senin) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Yours (Seninki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Her (onun) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Hers (Onunki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • His (onun) -possessive adjective / iyelik sıfatı-> His (Onunki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Its (onun) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Its (onunki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Our (bizim) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Ours (Bizimki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Your (sizin) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Yours (Sizinki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-
 • Their (onların) -possessive adjective / iyelik sıfatı- > Theirs (Onlarınki) -possessive pronoun / iyelik zamiri-

Possessive Pronouns – İngilizce İyelik Zamirleri Nedir?

Possessive Pronouns yani iyelik zamirleri, bir ismin yerine geçer ve nesnenin aitlik durumu hakkında bilgi verir ve cümlede hem özne (subject) hem de nesne (object) olarak kullanılabilir.
Mine is slower then your bike (benimki senin bisikletinden daha yavaş) dediğimizde, mine aslında my bike yerine kullanılmış oluyor.
Bu örnekte görmüş olduğunuz gibi, iyelik zamiri özne konumunda kullanılmıştır.

Bir de nesne konumunda kullanıldığı bir örnek inceleyelim;

His story is more interesting than hers. (Onun (eril) hikayesi, onunkinden (dişil) daha ilginç.) Bu örnekte de görmüş olduğunuz üzere, hers iyelik zamiri her story , yani onun hikayesi yerine kullanılmıştır ve nesne konumundadır.

Önemli hatırlatmalar:

-İyelik zamirlerinden sonra asla isim kullanılmaz.

This is mine book dil bilgisi açısından yanlış bir cümledir. This is my book ya da this book is mine denmeli.

-İyelik zamirlerinde kesme işareti kullanılmaz.

 • This is hers. (doğru)
 • This is her’s. (yanlış)

İngilizce İyelik Zamirleri – Possessive Pronouns ile Cümle Örnekleri

 • The tickets are yours and mine. (Biletler seninkiler ve benimkiler.) Gördüğünüz gibi direkt Türkçeye çevrildiğinde bir anlam eksikliği söz konusu. Seninkiler ve benimkiler, senin biletlerin ve benim biletlerim manasında kullanılmaktadır.
 • The car is theirs and its colour is stunning. (Araba onlarınki ve rengi müthiş.) Onlarınki, onların arabası manasında kullanılmaktadır.
 • The scholorship is theirs because of their success. (Başarıları sebebi ile burs onlarınkidir.) Onlarınki, onların başarısı manasında kullanılmaktadır.
 • We shall finally eat what is rightfully ours. (Sonunda, bizimkini yiyebileceğiz.) Bizimkini, bizim olanı manasında kullanılmaktadır.
 • Our mother gets along well with theirs. (Bizim annemiz, sizinki ile gayet iyi anlaşıyor.) Burada da gördüğünüz gibi iyelik zamirinden önce bir iyelik sıfatı kullanıldığından, yani iyelik zamiri bir bakıma tanımlandığından, Türkçe çeviride diğer örneklerdeki gibi bir problem yaşanmadı.
 • What is mine is yours, my lovely friend. (Benim olan seninkidir, benim sevgili arkadaşım.) Seninkidir, senin olandır manasında kullanılmıştır.
 • The dog is mine. (Köpek benimkidir.) Benimkidir, benim köpeğimdir manasında kullanılmıştır.
 • The cat is his. (Kedi onunkidir. (eril)) Onunkidir, onun kedisidir manasında kullanılmıştır.
 • The banana is hers. (Muz onunkidir (dişil)) Onunkidir, onun muzudur manasında kullanışmıştır.
 • The place is theirs. (Mekan onlarınkidir.) Onlarınkidir, onların mekanıdır manasında kullanılmıştır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir